Meedenken, meepraten

7 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Ik wil het niet nog een keer over de Hooftstraat hebben, maar tijdens debatcafé Op het dorp bleek maar weer eens dat communicatie niet veel zin heeft als mensen niet willen luisteren. Níets van wat daar werd besproken was nieuw, integendeel, alles is al in de krant, op blogs (ook hier), in voorlichtingsbijeenkomsten én in raadsvergaderingen al jarenlang uitgebreid besproken. Maar voor veel deelnemers was het wél allemaal nieuw, en de gedachte bespringt je: Hoe is het mogelijk!

Nu wil de gemeenteraad graag meer contact met betrokken burgers. Daarom is besloten anders te gaan vergaderen. Dat gebeurt letterlijk met de fusie, omdat de raadszaal op een heel andere manier wordt ingedeeld zodat voor de extra raadszetels ruimte komt. Maandag 5 september legde Dieuwke de Boer uit dat de raad verwacht dat in de nieuwe vergadermethodiek de burger gemakkelijker met het raadswerk in contact komt, en daarin gaat participeren. Want participatie is niet alleen een belangrijk collegestandpunt, het is niet alleen een belangrijke portefeuille van wethouder Hoekstra, maar het is ook, zeker met het oog op de fusie, een belangrijk onderwerp voor alle raadsleden. En daarmee zou meer participatie in het politieke werk wel eens belangrijk kunnen zijn voor U, medeburgers.
Wat er dan allemaal verandert?

De raad gaat elke maand twee keer, in de eerste én de laatste week, over belangrijke beleidspunten met elkaar én met burgers praten. Gewoon, met een kop koffie aan tafeltjes praten met de leden van de raadscommissies, met ambtenaren en met elkaar. Daarna is er tijd om nog even informeel met elkaar te pauzeren, waarna deelnemers huiswaarts kunnen keren, of de formele vergadering gaan volgen. De bedoeling is dat burgers én raadsleden een goed beeld krijgen van waarover het eigenlijk gaat.

In de eerste week wordt die informele bespreking gevolgd door een formele vergadering van één of twee raadscommissies.
In de tweede week van de maand vergaderen eerst opnieuw twee raadscommissies, waarna er opnieuw ruimte is voor informeel overleg tussen toehoorders en raadscommissieleden. Daarna volgt nog een korte vergadering van de gemeenteraad (dit is nieuw) waarin uitsluitend hamerstukken worden behandeld over onderwerpen waarmee de gemeenteraad formeel akkoord moet gaan, maar waarover geen fractie overleg nodig vindt. In de derde week (ja, de raadsleden moeten nu echt voor hun geld gaan werken, medeburgers!) vinden allerlei activiteiten voor raadsleden plaats, o.a. werkbezoeken, trainingen en cursussen. De vierde week start opnieuw met een beeldvormende bespreking, opnieuw een pauze om het e.e.a. nog eens door te spreken, gevolgd door de formele raadsvergadering. Die lijkt, maar met een aanzienlijk kortere agenda (veel punten zijn al een paar weken eerder besloten) het meest op wat die raadsvergadering al jaren is. Hier volgt voor sommige onderwerpen een debat, maar over de meeste onderwerpen, die al uitgebreid in commissievergaderingen aan de orde zijn geweest, kan alleen een zogenaamde stemverklaring worden afgelegd. Wel is het mogelijk (en dat ook wel gebeuren) dat fracties over geagendeerde en niet geagendeerde zaken moties indienen. Die moeten dan worden toegelicht, en besproken. Eigenlijk de enige reden dat een raadsvergadering, zelfs onder de strenge leiding van Bas Eenhoorn, nog wel eens kan gaan uitlopen!
Na afloop, maar dat is ook al jaren het geval, is er voor raadsleden, verslaggevers én toehoorders een borrel. En de volgende maand gebeurt het precies gelijk.

U bent er al aan gewend, hoop ik, dat AlphenStadFM/TV de raadsvergaderingen live uitzendt, met commentaar van oud-politici Douwe de Jong en, jawel, uw eigen blogger. De bedoeling is, medeburgers, dat we deze uitzending (die dan ook pas later begint) zo uitbreiden dat U vooraf een beter beeld hebt van wat in die raadsvergadering wordt beslist. De plannen liggen er, zo gauw we weten wat we precies gaan doen, zult U daarover, ook via dit blog, meer over horen.
Want informatie, medeburgers, blijft de kern van het politieke proces. De ene kant op, én de andere!

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: