Archief | oktober, 2011

Hooftstraat geen Koopstraat meer

31 okt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Het valt voor middenstanders niet mee om mee te groeien met de sterk veranderende omgeving waarin je al jaren je brood verdient. Vandaag besteedt Alphen.CC veel aandacht aan de problemen die hierdoor zijn ontstaan aan de Hooftstraat, de aloude winkelstraat van het voormalige dorp Oudshoorn.
Met de onnodige afsluiting van de Oudshoornseweg lijkt de gemeente Alphen aan den Rijn de nog aanwezige bedrijvigheid de doodsteek te hebben toegebracht. Helaas voor deze ondernemers bleek vorige week de gemeenteraad in overgrote meerderheid niet bereid die afsluiting geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken, en misschien is dat ook wel beter zo. De schade is immers toch al toegebracht.
Maar is die afsluiting nou de bron van alle ellende? Was dat maar waar!

Medeburgers, een oeroude economenwijsheid stelt dat je beter een markt kunt hebben dan een fabriek, ofwel, het is belangrijker klanten te hebben dan een winkel. Zonder klanten heeft immers een winkel weinig zin! Nou, dat klinkt de medeburgers uit de omringende dorpen wel heel bekend in de oren, vrees ik. Doordat de vanzelfsprekendheid van het kopen bij de winkel uit de buurt verdween, zijn heel veel winkels verdwenen. Aarlanderveen heeft geen supermarkt meer, Zwammerdam nog net wel en Koudekerk heeft het geluk dat daar nog net op tijd alle winkels bij elkaar in een winkelcentrum zijn gaan zitten. De noodzaak van een compact winkelcentrum heeft daar ertoe geleid dat de dorpelingen nog in eigen dorp boodschappen kunnen doen, en hetzelfde is het geval in Boskoop en Hazerswoude dorp. Het kost een paar centen, maar…. Helaas is een soortgelijke operatie in Hazerswoude Rijndijk niet doorgegaan, en dat zal zeker daar voor veel winkeliers nog wel tot problemen leiden.

Die boodschap door veel Alphense winkeliers niet begrepen. Nog altijd zien we winkels zitten op plaatsen waar ze weinig functie hebben. En dat is in het bijzonder het geval in de Hooftstraat, waarvan die oude winkelstraat, op een klein stukje na, geen onderdeel van de Stadshart plannen vormt. Nou kun je hoog en laag springen, maar dat plan betekent wel dat je als winkelier moet verkassen, en dat je als verhuurder van panden een andere bestemming voor je pand moet zoeken. Verkassen, inderdaad, óf naar duurdere vierkante meters in dat nieuwe centrum, óf naar de wijk- en buurtcentra in andere delen van de stad. Dat geldt overigens ook voor de uitlopers van de andere ‘uitloopstraten van dat centrum, zoals de Raadhuisstraat en de Julianastraat. Voor echte bestemmingswinkels, met een uniek aanbod en een grote, vaste klantenkring (Van der Louw) gaat het nog wel even, voor familiebedrijven in een eigen pand (Van der Schilden) ook nog wel, maar op den duur is er voor winkels voorbij het pand van restaurant ‘De Gelaarsde Kat’ geen toekomst meer.
Dat betekent natuurlijk allerminst dat de gemeente ze dan maar met onvriendelijke middelen mag wegjagen, maar wel dat het geen zin heeft in de betrokken winkels te investeren. Het is dan ook niet meer dan ‘normaal’ dat die gemeente zoekt naar een verbindingsweg, nu het steeds duidelijker wordt dat de bouwput van het Thorbeckeplein de klantenstroom vanuit het Stadshart effectief gaat afsluiten. Ook voor de ‘blijvertjes’ in het eerste deel van die Hooftstraat worden het beslist een aantal magere jaren. We wilden graag een echte stad worden, dat streven wordt door Alphenaren, als we naar de laatste vier verkiezingen kijken, in meerderheid gesteund, en dit is de prijs die de betrokken ondernemers ervoor moeten betalen. Die boodschap, vanuit mijn vakgebied zo eenvoudig te formuleren, is hard, dat realiseer ik me. Maar die is niet anders dan ik indertijd mijn vader bracht, die dat overigens ook niet wilde geloven, Oók hij hechtte veel te veel waarde aan zijn ‘vaste klanten’.

Het is natuurlijk ook wat, medeburgers. Tenslotte ben ikzelf geboren in de ruimte die een verre voorvader 200 jaar geleden als slachterij bouwde (voor alle duidelijkheid, mijn grootvader bouwde al veel eerder een nieuwe winkel met slachtruimte) en ik begrijp best dat het een probleem is zo’n gebouw, met de hele familiegeschiedenis eraan vast, te moeten verlaten. Maar hij had het toch moeten doen, zoals ook de winkeliers aan de Hooftstraat hun ‘stek’ moeten verlaten omdat ze hun klantenkring in een snel tempo kwijtraken. Je overleeft veel, maar dát nou juist niet!

Gelukkig zie ik ook nieuwe initiatieven opbloeien, die een betere plek verdienen. Met name ‘Hoge Ogen’ is een winkel die zó uit mijn boek ‘Marketing voor Retailers’ kon zijn weggelopen. Een typische ‘microstore’ die, in een klein pand in het centrum, of als onderdeel van een té grote winkelruimte van een andere winkel, veel gemakkelijker aan nieuwe klanten, en aan regionale bekendheid, zou komen. Tegen een hogere prijs, dát wel, maar een lage huurprijs kan voor een winkelier heel duur uitvallen!

Kortom, voor de winkels daar is op termijn geen plaats meer, de betrokken winkeliers moeten één dezer dagen verkassen of ze verkommeren.
Zoals eerder gezegd, medeburgers, de prijs van de vooruitgang!

Advertentie

Blanco Cheque voor het Cultuurhuis

28 okt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Een sneeuwballengevecht, daarmee kun je een raadsvergadering in Alphen aan den Rijn gerust vergelijken. Er worden standpunten over de tafel gegooid die iedereen al tijden bekend zijn, maar er wordt niet gediscussieerd, en al helemaal geen koehandel meer bedreven onder het mom van ‘jij een beetje en ik een beetje terug’. Nee allemaal even netjes en kil, die Alphense politiek. Je kunt rustig stellen dat ook de vergadering van de afgelopen week weer ijzig verliep. Vreemd genoeg was er weer iets te merken van het vuurwerk uit vroeger tijden toen ze het over de Alphense IJSvoorzieningen hadden. Toegegeven, bij de start van deze nieuwe gemeenteraad was er vaak zoveel vuurwerk dat de inhoud van de debatten volledig in rook verdween. Zoveel rook dat we zelfs twee wethouders én een burgemeester kwijtraakten en nooit meer terugzagen. Waar in 2010 raadvergaderingen verhit, maar bijster inefficiënt én ineffectief waren, heeft Bas Eenhoorn de zaak zo op de rails staan dat verhitting bij voorbaat is uitgesloten, en er eindelijk efficiënt wordt vergaderd. Bij de effectiviteit kan echter gerust een vraagteken geplaatst worden. Als je in de hele vergadering geen één fractie ook maar één keer van standpunt verandert, moet je je afvragen of die vergadering eigenlijk nog wel nodig is.

De programmabegrotingen werden plichtmatig, en ruim binnen de tijd, afgehandeld. Het meest spectaculaire in die discussie was een hele reeks van moties die voortvloeiden uit het goede idee van D’66 eens een tegenbegroting op te stellen. Zo haalde Inge Prins heel wat punten op, waarbij de korting op de stichting Sportspectrum ronduit spectaculair was. Nou heb ik niets tegen dat Sportspectrum, maar die club is wel een beetje tot een ‘staat in de staat’ geworden, waarbij hun woord automatisch wet wordt. Dat ze nu niet alleen een grote korting voor hun kiezen kregen, en ook de sportdesk wordt opgeheven, moet in die kringen als een teken aan de wand worden gezien. Met de ‘automatische’ sanctionering van dit semioverheidsbedrijf is het afgelopen. Voor ‘zuster’ Participe, die zich vooral met welzijnswerk bezighoudt, gold dat al langer.
Minder slim van Prins c.s. was het voorstel sterk te bezuinigen op het groenbeheer. Niet alleen ís daar al op bezuinigd, maar tegelijkertijd wordt steeds meer duidelijk dat je moeilijk kunt spreken over ‘Alphense pareltjes’ als je de grootste parel van onze stad, de groenvoorzieningen, laat verwilderen. Daarbij, veel van het werk aan die groenvoorzieningen wordt door het SWA uitgevoerd, waar de opdrachten beslist niet aan de boom hangen, zodat van een echte bezuiniging geen sprake zou zijn.

Natuurlijk was het ook sommige fracties opgevallen (zie mijn laatste column op http://www.alphen.com) dat er wel heel gemakkelijk met het gereserveerde geld vanuit de actie ‘Wat de doen met 10 miljoen’ werd omgesprongen. Natuurlijk zijn er doelen zat waarvoor die € 475.676 een zegen zouden zijn, maar normaal is de gemeente niet zo snel met het herbestemmen van dit soort gelden. Uiteindelijk bleek dat (opnieuw) iedereen het stadspromotiebeleid weer met het Stadshartmanagement verwisselde en die twee weer met het ‘evenementenbeleid’ wat toch weer iets heel anders is. Maar als men ook het commerciële beleid van het Archeon wil ondersteunen vanuit deze pot (d.w.z. de ijsbaan die dit themapark ook in de winter uiterst aantrekkelijk maakt) zie ik John de Hoon nog wel op gemeentekosten een ijsbaan aanleggen in de demonstratievijver. Morele en praktische ondersteuning van onze twee grote publiekstrekkers is één ding, ze subsidiëren is heel wat anders.
Verder stond de Oudshoornseweg op het programma. Wel, wat vooral Nieuw Elan ook probeerde, welke opties ook ter beschikking stonden, wat CDA-raadsleden ook voor sympathieën hadden, die weg gaat NIET open. Hoewel zowel de VVD als de CDA fractie toegaf dat die sluiting, ruim 10 jaar vóór de nieuwe wijk het licht gaat zien, wel wat ‘prematuur’ was geweest, bleef alles bij het oude. Misschien is dat ook wel het beste, tenslotte zeg ik al tien jaar dat er voor bewinkeling in de Hoofdstraat NA ‘De Gelaarsde Kat’ ook bij een gerenoveerd Thorbeckeplein geen ruimte is. Jammer voor de betrokken ondernemers, het ís niet anders.
Tja, en hoewel er steeds meer vraagtekens bij de bouw van het Cultuurhuis worden gezet, dit onderwerp skyhigh uitsteekt boven alle ander onderwerpen die volgens Alphenaren op http://www.alphens.nl voor een referendum in aanmerking zouden komen, het gevraagde krediet van bijna 25 miljoen Euro werd zonder enig probleem goedgekeurd. Terwijl onze raadsleden heel goed weten dat ze daarmee jaarlijks minstens anderhalf miljoen Euro aan rentebaten kwijt zijn, dat de kosten van inrichting daarin NIET zijn inbegrepen (10 miljoen) en dat er beslist sprake zal zijn van exploitatietekorten. Als we het laatste vergelijken met die van theater Castellum (1 miljoen per jaar, bijna) komt ook dat nog eens neer op 10 miljoen, terwijl er beslist nog wel wat budgetoverschrijdingen genoteerd zullen worden. Kortom, de Alphense gemeenteraad geeft haar college een blanco cheque om iets te realiseren wat slechts een kleine minderheid wenst. Alphen aan den Rijn, en straks de hele fusiegemeente, kan hierdoor jaarlijks tussen de 5 en 10 miljoen minder aan andere zaken besteden omdat dit, allang verouderde, concept zo nodig gerealiseerd moet worden.

Democratie of Vliegwiel?

23 okt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Iedereen weet wel wat een vliegwiel is. Zo’n groot, megazwaar rad dat schijnbaar eindeloos blijft draaien zonder dat iemand iets hoeft te doen. Nou, dat laatste lijkt alleen maar zo. Ook een vliegwiel heeft regelmatig een zetje nodig om op toeren te blijven. Maar ook dan, en iedereen die er wel eens ééntje heeft vastgehouden kent het, zo’n vliegwiel is niet zo gemakkelijk in een andere richting te draaien.
Medeburgers, als ik ons ambtenaren apparaat zie werken, dringt zich de vergelijking met dat vliegwiel snel op. Dat, wat de ‘ambtelijke molens’ wordt genoemd, draait rustig in het eigen tempo door, ook als het niet wordt aangedreven. En het ambtenarencorps blijft ook strak en stijf de eens ingeslagen richting aanhouden. Onveranderlijk, stijfkoppig en standvastig, precies wat wij burgers van onze ambtenaren verwachten. Wijlen Gerard Meereboer zei altijd dat het met de meeste dingen in het Stadhuis wel vanzelf goed kwam, en dat het voldoende was als de politiek er af en toe een slinger aan gaf, en de richting aanpaste. Hij had gelijk, in een tijd dat ook in Alphen aan den Rijn de bomen tot de hemel leken te groeien, en er in wezen voor van alles en nog wat geld was. Doordat alles kon, en het ambtelijke vliegwiel weinig weerstand ondervond, was het nauwelijks nodig die extra zetjes te geven, en de hele gemeente was zo tevreden met zichzelf, dat verandering van richting nauwelijks interessant leek. Sturing, door het college, leek nauwelijks nodig, extra initiatieven waren, op basis van de megalomane plannen uit de jaren negentig, de eerste twintig jaar nauwelijks nodig. Het politieke proces, zowel in de gemeenteraad als bij de Alphense kiezers, leek een overbodige formaliteit te worden. Het ambtelijke vliegwiel kon het allemaal zelf wel af. Onze locale democratie had zichzelf gereduceerd tot een praatclubje. Democratie werd veranderd in een vliegwiel.

Toen de financiële crisis een feit werd, ook in onze gemeente, wist de gemeenteraad niets beters te doen dan onderling ruzie te maken, terwijl het college de weg volledig kwijt raakt. Enfin, medeburgers, dat heeft ons het wachtgeld van een burgemeester en twee wethouders gekost, zoals U allemaal weet. Onze Bas heeft de zaak weer in het gareel gekregen, maar het politieke vuur is nog ver te zoeken zoals U in Minerva’s nieuwste column kunt lezen. Intussen is Khadaffi dood, er heerst een ongekende crisissfeer rond de Euro (en de EG als geheel) en zelfs onze pensioenen zijn in gevaar. Maar de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn debatteert donderdag over de begroting alsof er allemaal niets aan de hand is. Business as usual, blijkbaar. Natuurlijk zijn er ook ‘belangrijke’ beslissingen te nemen, zoals ‘Wat te doen met 10 miljoen!’ Nee, niet de hele 10 miljoen (guldens), maar het bijna half miljoen dat U, medeburgers, eigenlijk wilde besteden aan een ijsbaan! De vaste, overdekte baan kon niet, de semi-permanente baan werd opgeschort, en nu is het idee blijkbaar helemaal opgegeven en moet er een andere bestemming worden gevonden. Ik zou zeggen, stop het maar in de armoedepot, want met onze minstbedeelde medeburgers gaat het alleen maar slechter.

Medeburgers, ik heb U in een voorgaand blog al geschetst dat er praktisch NIETS doorgaat van de mooie plannen die jarenlang binnen ons ambtelijke vliegwiel zijn ontwikkeld. Maar zolang iedereen in de Alphense politiek alleen maar toekijkt, en meepraat, blijft dat vliegwiel, rustig doordraaiend, plannen afscheiden die NIETS meer met de huidige situatie, en de huidige mogelijkheden, van doen hebben. Het lijkt erop dat onze volksvertegenwoordigers verlamd zijn door de streep die de realiteit door eerdere raadsbesluiten zette. In plaats van zelf duidelijke strepen te zetten, nieuw beleid te ontwikkelen en harde besluiten te nemen, lijkt het merendeel van onze raadsleden al die veranderingen helemaal niet aan te kunnen. Ze verstijven op hun raadszetel, en blijven vasthouden aan de ene draad die hen nog op de been houdt, de 130 Nuon miljoenen.
Daarmee lijkt het gros het politieke leven te willen rekken tot er eind 2013 verkiezingen worden gehouden voor de nieuwe fusie gemeente. We weten dat al dat NUON geld absoluut onvoldoende is om de zo gewenste Grote Bypass te betalen, maar het vliegwiel blijft ook bij dit plan gewoon doordraaien. Er is ooit bedacht dat Alphen een Cultuurhuis nodig had, terwijl Alphen daar helemaal geen geld voor had. Dat geld is vervolgens op slinkse wijze uit die NUON pot gereserveerd, en dat onderwerp staat nu donderdag op de agenda. Hoewel, medeburgers, letterlijk ALLES aan onze Lage Zijde met vraagtekens is omgeven, zegt het vliegwiel dat de raad wel even € 24.366.913,– moet vrijmaken uit UW NUON pot, om met dit onvoorstelbaar grote bedrag een onnodig groot Cultuurpaleis uit de klei te stampen. En als ik het goed heb, zal die gemeenteraad zich in meerderheid weer als makke schapen achter dit aloude plan scharen. We komen duizenden huizen tekort om onze jeugd hun gerechtvaardigde plaats te geven in onze gemeente, huurhuizen én koopwoningen, maar het college weet niet beter te doen dan dat gemeenschapsgeld aan een politieke hobby van onze Sociaal Democraten te besteden.

Beste medeburgers, welke politicus gaat nu eens het eigenbelang en het partijbelang opzij zetten voor het gemeentebelang, en dat vliegwiel stoppen, een andere koers inzetten, en het weer op gang brengen? Wat kan de rol van de tegenbegroting van D’66 in dit verband betekenen? Want door de inertie van de gemeenteraad lijkt het ambtelijke vliegwiel belangrijker dan de wereld eromheen. En belangrijker dan de democratie zelf. Dat, beste medeburgers, stemt mij uitermate droevig.

Veilig Alphen?

20 okt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Volgens de statistieken van de politie wordt het in Alphen steeds veiliger, hoewel ik me, als bewoner van de Barnsteenstraat, volgens die zelfde statistieken eigenlijk onveilig moet voelen. Nou, ik woon hier al bijna vijf en twintig jaar, en heb me hier nog nooit onveilig gevoeld.
Nou ja, als mijn buren acht weken lang verbouwen, vraag je je wel eens af of er na al dat geboor en gehak nog wat van mijn eigen muren blijft staan. Maar het is nu over, blijkbaar, niets is ingestort, dus gaan we maar weer over op te orde van de dag.

Statistieken of niet, maar moeten we ons nu in Alphen veilig voelen?
• De flat in de Argostraat is, een jaar na de spectaculaire ontploffing, grotendeels nog steeds niet bewoonbaar.
• Er is een complete wildwest schietpartij geweest in de Horstenbuurt, waar blijkbaar wel vaker partijen drugs van eigenaar verwisselen
• Het drama van De Ridderhof was een gebeurtenis die er bij de betrokkenen nog jaren in zal hakken, en als zodanig uniek in Nederland (gelukkig maar)
• Een heuse ontvoering van de bedrijfsleidster van juwelier Trossel als start voor een mega juwelenroof.
Tja, medeburgers, met zo’n lijst aan zware misdrijven in ons slaperige dorp aan de Rijn wil je toch niet meer over een ‘veilige’ stad spreken. Hier kan je blijkbaar van alles overkomen waarvan je dacht dat het alleen in boeken voorkwam. Zonder nu elk moment angstig rond te kijken, kunnen die veiligheidsstatistieken me even gestolen worden. Dit soort misdrijven onttrekt zich immers aan die statistieken, qua omvang en impact op onze samenleving?

Nu gaan er stemmen op om met name de retailers (en daar pak ik maar even de pomphouders bij) beter te beschermen door camera’s te plaatsen. Dan hoop maar dat ze wel camera’s gebruiken die herkenbare plaatjes leveren, want anders heb je er nog niet zo veel aan. Aan de andere kant, die camera’s (Trossel is nu al TWEE keer in één kalenderjaar getroffen) blijken in de Aarhof pas te komen als dat winkelcentrum wordt verbouwd. Een leuk idee, maar de winkeliers hebben daar NU niet veel aan, terwijl iedereen daar natuurlijk wél elke keer omkijkt. Maar ja, we hebben nog wel meer winkels, dus lijkt een compleet CCTV systeem meer voor de hand liggen. Terecht dat Edwin ten Brink namens de VOA de politiek aanspoort maar snel te gaan praten over de effecten van wat velen als een ‘aantasting van de privacy’ wordt gezien. Te gek voor woorden, natuurlijk, want dit soort bezwaren uit de maatschappij helpt vooral de onderwereld, maar er móet over worden gepraat. Al was het alleen maar om naderhand politiek opportunisme te voorkomen.
Medeburgers, het is natuurlijk niet de bedoeling misdaden in ons Stadshart te voorkomen, om er in de periferie meer last van te krijgen. En dat betekent dat ook de detaillisten in onze wijken en dorpen beschermd moeten worden. Dát trekt die politieke discussie over privacy ook naar Boskoop en Rijnwoude, die immers over een paar jaar deel gaan uitmaken van onze en hun gemeente. Dorpen waarvan de inwoners zich misschien moeilijker kunnen inleven in de problemen van ‘de grote stad’ die Alphen blijkbaar voor criminelen is.
Toch mag die discussie niet uit de weg worden gedaan, want als Alphen verwordt tot een crimineel Mekka, is het leed niet te overzien. In een stad waarin inwoners zich niet veilig voelen, wil niemand wonen, wát voor voorzieningen er verder ook zijn.

Stedelijke Identiteit

17 okt

‘Stratoloog’Pim van den Berg sprak kort geleden met veel succes VOA leden toe over het ‘DNA’ van onze stad. Nu moet ik bekennen dat ik weinig heb met dat modische gebruik van de afkorting DNA in het zakenleven. Sinds ik voor het eerst, als jong student in de natuurwetenschappen, in de Scientific American de structuur van DNA zag staan, ben ik gefascineerd geraakt door het idee dat een LEGO-achtige structuur bepalend was voor wat ik, in biologische zin ben.
Maar natuurlijk ben ik veel meer. Opvoeding, opleiding, ervaring en de sociale structuur om mij heen heeft minstens zoveel bijgedragen aan wie ik ben en hoe ik me voel. Mijn IDENTITEIT als uniek mens mag dan wel onomstotelijk via mijn DNA vastliggen, maar wie ik ben, en hoe andere mensen mij zien en ervaren, wordt grotendeels NIET door mijn DNA structuur bepaald. Als dat zo was, was ik, en was U, immers in houding en gedrag volstrekt voorspelbaar en we weten allemaal dat dit niet zo is.
Als dat geldt voor mijzelf, en voor U, dan geldt het ook voor de groep waartoe wij horen, voor het bedrijf waarin we werken, of de organisaties en organen waarin we een rol spelen. Daarom is het ook niet zo belangrijk wat mijn DNA is, of wat het DNA van mijn groepsgenoten is, maar wat we zelf, of met z’n allen, vinden, en wat we zelf, of met z’n allen, doen. En dus heeft het niet zoveel zin te praten over dat DNA, wát dat ook mag betekenen in organisatieverband, alsof dat voorspelbaar gedrag zou opleveren. Onze sociale identiteit wordt, volgens Wikipedia, bepaald door ons bewustzijn tot een bepaalde groep te behoren, en als zodanig door die groep én door buitenstaanders te worden behandeld. Dat leidt tot een door die groep gewenst zelfbeeld dat niet eens overeen hoeft te komen met de manier waarop andere groepen daar, vaak stereotiep, tegenaan kijken. Een zelfgeschapen sociale identiteit waarin alle deelnemers zich kunnen vinden en die onvermijdelijk leidt tot de tegenstelling tussen ‘hullie’ en ‘zullie’.

In de politiek leidt zoiets snel tot ‘klevende kiezers’, mensen die het misschien niet, of helemaal niet, eens zijn met een bepaalde politieke stroming, maar die daar, zolang ze geen andere groepering gevonden hebben, toch geen afscheid van durven nemen. Binnen kerken leidt dit snel tot het bouwen van ideologische muren rond de eigen gemeente waardoor drempels worden opgeworpen voor geïnteresseerden die ‘er (nog) niet bij horen’. Ook in culturele zin zijn gemakkelijk grenzen te vinden, en die hoeven lang niet altijd met afkomst te maken te hebben. “Henk en Ingrid” hebben helemaal geen allochtonen nodig om zich ook onderling tot verschillende groepen te rekenen, maar nu ze er zijn, vormen ze natuurlijk een leuk excuus.
In gemeenten kennen we de strijd tussen dorpen en steden, tussen bestuur en politiek, tussen belangengroepen en tussen politieke facties. Vaak zijn die verschillen zo groot, en zo belangrijk, dat de sociale identiteit vanuit die culturele of politieke groep elke vorm van ‘stedelijke identiteit’, waar ons college op blijft hameren, overschaduwt.

Natuurlijk wonen we allemaal in Alphen aan den Rijn, maar voelen we ons ook Alphenaar? Natuurlijk zijn we in fysieke zin allemaal gebonden aan onze woonplaats, maar is dat ook emotioneel het geval? Ik waag dat zeer te betwijfelen.
Ten eerste hebben we het verschil tussen ‘échte Alphenaren’ en ‘Import’. Verder is er een groot verschil tussen Alphenaren die ook economisch aan de stad zijn verbonden (die hier werk hebben) en de meerderheid die dat niet is. Vervolgens is iedereen verdeeld in de meerderheid die het financieel goed gaat, en de minderheid waarbij dat allerminst het geval is. En uiteindelijk wordt ons zelfbeeld, onze persoonlijke identiteit, bepaald door de cultureel/religieuze groepen waarmee we ons verbonden voelen. Eigenlijk zijn er veel meer factoren die ons Alphenaren van elkaar scheiden, dan die ons verbinden. Wij zijn allemaal Alphenaar, maar voelen ons dat niet.

Nu blijkt de Nationale Identiteit vooral te stoelen op historische gronden, uit gebeurtenissen, verhalen en ideeën die we allemaal met elkaar gemeen hebben, of die bewust verzonnen zijn om dat gemeenschapsgevoel te bewerkstelligen. Ik ga er maar vanuit dat dit bij Stedelijke Identiteit ook het geval is. Uiteraard ontbreekt het de Alphense bevolking als geheel aan die gezamenlijke historie. Zelfs de ‘echte Alphenaren’ zullen in hun familiegeschiedenis vooral banden zien met de voormalige gemeentes Alphen, Aarlanderveen of Oudshoorn. En zonder een gezamenlijke geschiedenis komt er van dat ‘Alphense gevoel’, die verbondenheid met de stad en haar inwoners, weinig terecht.
Daarom is het zo zielig dat ons gemeentebestuur er al jaren voor kiest die identiteit voor veel geld uit de grond te rammen. Nieuwe gebouwen moeten ons zelfbeeld als ‘Alphenaar’ opkrikken. Maar het Rijnplein, de Lage Zijde, het Cultuurgebouw, de Baronie en de Maximabrug kúnnen niet dat gevoel genereren dat nodig is om al die Alphenaren, met welke afkomst dan ook, zich te laten identificeren met onze stad. Misschien dat die Alphenaren zich ooit ook Alphenaren gaan voelen, maar dat heeft niets te maken met onze Stadskas, dat Rijnplein of de Fietsappel. Daar gaat tijd overheen, tijd waarin Alphenaren buiten hun zelfgeschapen grenzen heen stappen en steeds meer samen aan een leefbare stad werken. Je kunt dat niet forceren, maar wel stimuleren en het is jammer dat juist op dat laatste wordt bezuinigd.

Natuurlijk is het belangrijk ook fysiek daarvoor de voorwaarden te scheppen, maar een identiteit bouw je niet, die ontstaat.
Ik hoop dat de discussies bij het volgende debatcafé “Op het dorp” verder gaan dan alleen het “DNA”, de ‘maakbare samenleving’ waar toch niemand meer in gelooft. En dat we beginnen met een stukje gezamenlijke historie te schrijven, en die vooral te beleven. Daaraan kunnen de plaatselijke media veel doen, en die doen dat deels al. Nu de gemeente nog!

Alphen buigt, kraakt en komt tot stilstand.

16 okt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Een week geleden vond er een ernstig ongeluk plaats op de Steekterbrug, waar, zeker in het donker, de provincie een ronduit levensgevaarlijke situatie heeft geschapen bij het kruispunt Oranje Nassausingel en N207. Daar stonden eerst verkeersregelaars, maar die waren al na een week verdwenen. Toen was het veilig genoeg, blijkbaar. Nou, vertel dat maar aan de slachtoffers. Vrijdagochtend was het een kwestie van “God zegene de greep” om de kruising van de Bernhardlaan onder de Julianabrug te passeren. Niemand te zien. Niet om half zeven, toen ik daar zelf langs moest (De OR singel gebruik ik al vele weken niet) en twee en een half uur later nog steeds niet, toen mijn vrouw dezelfde kruising moest nemen. En op zaterdag 15 oktober bleken de verkeerslichten op het kruispunt aan de andere kant van de Julianabrug, met de Lijsterlaan, het niet te doen. Opnieuw oppassen geblazen, en niemand die er iets aan doet. Overigens ook een kruispunt dat wat onderhoud nodig heeft!
Intussen is dan wel nét De Hoorn weer bruikbaar voor doorgaand verkeer, maar U weet het, nu zijn er weer, en nog heel lang, de nodige problemen op een ander kritiek kruispunt in onze gemeente, dat van de Bruins Slotsingel met de Kennedylaan.
Als ik dan het stuk lees waarin wethouder Kees van Velzen, onze stadsopstopper, uitlegt hoe mooi groen, recreatief en vooral autoluw onze stad mét Grote Bypass wordt, begrijp ik het niet meer. Maar het lijkt erop dat zijn ambtenaren al denken dat deze mooie groene en autoluwe dromen al zijn gerealiseerd. Zodat al die genoemde calamiteiten ons geen overlast kunnen bezorgen omdat alle Alphenaren allang OM de stad heenrijden. Dat doen ze ook al heel lang, want ook de afsluiting van de Oudhoornseweg, in de aanloop van de bouw van ‘Nieuwe Sloot’, was op zijn minst nogal voorbarig.

Medeburgers, dit is natuurlijk complete onzin. Dick Kalkman zond op Twitter nog maar eens de brochure rond waarin de gemeente begin 2009 aankondigde dat de nieuwbouw van ‘Hotel Toor’ de kern zou vormen voor een dynamische woon- en werkomgeving rond het Station. Nu wonen er Poolse gastarbeiders omdat de eigenaar er niets beters mee weet te doen. Wat ons van die hele, letterlijk meterslange plantekening rest zijn een stationnetje zonder uitstraling, een letterlijk levensgevaarlijke fietstunnel en de CDA-groene ‘fietsappel’, het monument voor onze, inmiddels ex-)wethouder Groen in’t Wout. De rest oogt zoals het is: een afgebrand dorp! Een ronduit schandalige binnenkomer voor iedereen die met het openbaar vervoer onze stad bezoekt.
Ondanks enorme kritiek werd er een woon/werk/school complex aan de Lupinesingel door de gemeenteraad gedrukt, Maar nu Wonen Centraal er geen geld voor heeft, blijft ook het al tien jaar lang beloofde gezondheidscentrum weg en zitten de huisartsen nog jarenlang in hun noodbehuizing.
Het enige project waar nog wel aan wordt gebouwd, De Baronie, gaat een grootschalig winkelcentrum opleveren dat NERGENS voor dient, en ter plekke een geheel eigen verkeersinfarct schept.
De bouw aan de Lage Zijde is opnieuw vertraagd, en áls Wonen Centraal daar al gaat bouwen, zal het er een stuk armoediger uitzien dan ons als ‘Poort van Alphen’ was voorgespiegeld. Wat Corio uiteindelijk gaat doen rond het Thorbeckeplein, is buitengewoon onzeker. Wethouder Lyczak kan wel veel willen, maar tegenover een grote vastgoedmultinational kan een middelgrote gemeente gewoon niet al te veel gewicht in de schaal leggen. Intussen groeit aan bij de voorstanders het optimisme over de bouw van het Cultuurhuis, terwijl de tegenstanders daarbij steeds grotere vraagtekens zetten. Gelukkig is de PvdA het wel met me eens dat rond dat gebouw met forse exploitatietekorten moet worden gerekend. Merkwaardig genoeg wil men dat dekken uit wat er bij de bouw van dat gebouw uit de NUON reservering overblijft. Dat gebouw stáát er nog niet eens, en sinds wanneer vallen de werkelijke bouwkosten mee in deze gemeente? Nee, medeburgers, hoewel dat gebouw er vanuit een volledig verouderde visie wordt neergezet, zal het, mét die exploitatietekorten (waarom zou dat culturele café opeens wel geld opleveren) én de inrichtingskosten, ons eerder 50 dan 30 miljoen Euro gaan kosten. Maar ja, de PvdA praat wel over ‘wijkgericht werken’, maar dóet het niet, en de coalitie hobbelt er zielloos achteraan.

Intussen, medeburgers, blijft de gemeente ‘studeren’ op een parkeerprobleem rond de geplande nieuwe ALDI aan de Euromarkt, hoewel ik hier op zaterdag 15 oktober om 13:00 uur minstens HONDERD vrije parkeerplaatsen ontdekte. Intussen opende dezelfde dag de nieuwe Hoogvliet supermarkt op De Ridderhof, een plaats waarvan we WETEN dat er te weinig parkeerplaatsen zullen zijn. Daar was duidelijk GEEN studie noodzakelijk.
Tja, en die 15.000 inwoners van Kerk en Zanen blijven zitten met een tweebaans karrenspoor als voornaamste route naar de rest van de stad. Een route die nu al vier keer per uur tijdelijk wordt geblokkeerd door treinverkeer, en die in de spitsuren volledig is versperd door kruisend verkeer op de twee rotondes die ‘deskundigen’ pal achter die spoorlijn hebben gepland.
Intussen staat de door mij al jaren bepleite ondertunneling wel op het collegeprogramma, maar daar wordt zelfs niet meer over gepraat. Alle aandacht gaat naar Bypass en Maximabrug.

Medeburgers, en om ons allemaal in slaap te wiegen, komt wethouder Van Velzen, verantwoordelijk voor al deze opstoppingen, met een schimmige groene droom van wat onze stad ooit zou kunnen worden. Ik vraag me af of hij er zelf in gelooft, maar als dat het geval is, is hij, met zijn ambtenaren, beslist de enige.

Het Drama Maximabrug

9 okt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Wethouder Van Velzen (CDA) probeerde deze week de Alphenaren nog de stuipen op het lijf te jagen met het schrikbeeld van een volledig verstopte Prins Bernhardsingel, die nu opeens ‘Noord-Zuid as’ blijkt te heten, als de ‘Westelijke rondweg’(Bypass) er niet komt. Maar ‘zijn’ gedeputeerde, Alphense Liesbeth Spies, vindt de grote of kleine bypass onverantwoorde geldverspilling.
Wethouder Hoekstra (VVD) blijft enthousiaste verhalen over de noodzaak van de ‘Maximabrug’ in ‘zijn’ gedeputeerde, Ingrid de Bonth, pompen maar die wil hoogstens praten over het tracé van die bypass; ze betaalt er geen Eurocent aan mee.
Maar tijdens het debatcafé ‘Op het dorp’ zat VVD voorman Ruud Gebel helemaal alleen die bypass te verdedigen. Dat deed hij met verve, dát moet gezegd worden, maar het zal toch ook hem zijn opgevallen dat beide wethouders er niet waren, geen van de aanwezige raadsleden zijn betoog ondersteunden, en vele fracties zelfs compleet verstek hadden laten gaan. Nu zijn broeder in het Bypass kwaad, CDA voorman Hans Groen in’t Wout, zijn wethouderszetel kwijt is geraakt, lijkt het erop dat alleen de VVD fractie die ‘Bypass’ dromen nog steunt. Mede collegefracties van de PvdA en de CU waren niet eens aanwezig (wethouder Michel du Chatinier was er wel, maar alleen als geïnteresseerd toehoorder) en in de CDA fractie lijkt het erop dat realisme het van dromen heeft gewonnen. En ook Gebel moest erkennen dat zijn ‘Bypass’ niet meer wordt dan een plaatselijke verbindingsweg.

Maar uiteindelijk zal zelfs Ruud Gebel moeten buigen voor de onverbiddelijke economische werkelijkheid die ik U al eerder schetste. Alphen aan den Rijn heeft, vanuit de NUON pot, geld om óf de bypass te bouwen, óf de Lage Zijde, en daarmee het hele stadshart, te redden, MAAR NIET ALLEBEI!
Tja, en als de Stadshart plannen falen, gaat er geen hond meer naar ons centrum, dan staat de ‘Noord-Zuid as’ helemaal niet meer vol met auto’s en is die ‘Bypass’ helemaal niet nodig. De keuze is dus, in politieke zin, helemaal niet moeilijk meer, maar voor politici hun dromen kwijt zijn….

Mijn stelling is, beste medeburgers, dan zowel de huidige Alphenaren, maar ook onze nieuwe inwoners uit Boskoop en Rijnwoude, hiermee voor een enorme financiële strop worden gespaard. Immers, nu de Raad van State een streep zet door het bestemmingsplan Ridderveld, tenminste door de paragraaf die de ‘Kleine Bypass’ mogelijk moet maken, is alleen de Grote Bypass nog een optie. En die optie gaat tussen de 150 en de 350 miljoen Euro kosten. Alleen de enorme verschillen tussen kostenramingen moet al te denken geven. Want wát als halverwege het geld op is, de provincie dus NIET bijspringt, en het werk moet worden stilgelegd? Dán, medeburgers, verwordt die Maximabrug tot wat ik al eerder “Nutteloos naar Nergenshuizen’ noemde.

Nee, het Alphense stadhuis zal nog wel even blijven tegenspartelen, maar uiteindelijk zal ervoor worden gekozen Lyczak zijn ‘Thorbeckeplein’ te laten bouwen en de “Bypass” te vergeten. En als dat plein, mét ondergrondse parkeergarage, eenmaal rechtstreeks verbonden is met de Oranje Nassausingel, zal geen Riddervelder het meer in zijn hoofd halen een andere weg te kiezen. Want welk weldenkend mens gaat nou in Alphen aan den Rijn de onzekerheid van onze steeds geopende bruggen kiezen als dat niet langer nodig is? En zonder al die Ridderveldse auto’s wordt de Prins Bernhardlaan vanzelf ‘verkeersluw’. Als de gemeente vervolgens het ‘Aarplein’ bebouwt met Starterwoningen, scheelt dat weer tientallen verkeersbewegingen van jongelui die niet meer naar het centrum hoeven omdat ze er al wonen. Het NIET bouwen van het cultuurhuis als enige vestiging van onze bibliotheek gaat opnieuw minder verkeer en minder parkeerruimte opleveren. Als een nieuw college vervolgens eens het besluit neemt om het centrum te verlossen van winkels in dagelijkse verbruiksartikelen (supermarkten voorop) scheelt dat zoveel autoverkeer én parkeerplaatsen dat toekomstige generaties niet eens zullen geloven dat er ooit een verkeersprobleem bestónd.

Pek en veren?

2 okt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Aan het einde van het bestaan van de gemeente Alphen aan den Rijn blijken de politici tot niet veel meer in staat dan het najagen van hersenspinsels. Er wordt natuurlijk veel gepraat over de fusie, maar daar wordt verder weinig rekening mee gehouden. Oude, en zeer Alphense, politieke hobby’s bepalen nog altijd de toon in deze gemeente en daarover wordt veel gepraat, maar weinig gedebatteerd. In de laatste gemeenteraadsvergadering kwamen die politici niet veel verder dan het heen een weer gooien van vooral de eigen mening naar ‘de anderen’. Zowel met betrekking tot de Lage Zijde áls de Maximabrug (plus bypass, plus N207 verdubbeling, plus ondertunneling Ringvaart) is iedereen aan het praten over middelen, terwijl het doel allang over de horizon is verdwenen.
Nu mogen ook in debatcafé Op het Dorp voor- en tegenstanders van de ‘Bypass’ hun mening opnieuw ‘in de groep’ slingeren, waarbij al vooraf duidelijk wordt dat we aan het eind van dat ‘debat’ net zo ver zijn als aan het begin. Dat maakt de zaak er wel voorspelbaarder op, natuurlijk. Enfin, ik ga daar toch heen, maar vraag me (opnieuw) af waarom ik me in die nutteloze discussie zou moeten mengen. Maar het is altijd leuk weer eens de politieke ‘incrowd’ te ontmoeten, en in de wandelgangen zijn altijd zaken te doen. Maar de oplossing van het ‘probleem Maximabrug’ zal daardoor geen centimeter dichterbij komen.

Toen ik de krantenverslagen van de afgelopen raadsvergadering las, medeburgers, bleken de journalisten een andere vergadering te hebben gevolgd dan ik. Blijkbaar was in ieder geval één VVD wethouder (Stan Lyczak) fors door de raad afgerost, en had hij met pek en veren het politieke strijdperk moeten verlaten. Nou, wat ik heb meegekregen die avond was dat beide VVD wethouders (Lyczak én Hoekstra) wel veel verbaal geweld over zich heen kregen, maar zelfs de steun van hun eigen fractie (die heeft geen woord gezegd) niet nodig hadden om gewoon door te kunnen gaan met waar ze al mee bezig waren. Er werden wel grote woorden gebruikt, maar die leidden niet tot welke motie dan ook. Als gevolg leidde zelfs het met veel bombarie aangekondigde spoeddebat tot niet meer dan de nogal open belofte wat meer en wat sneller te communiceren. Tja, dat de fractie van Trots geen fractieondersteuningsbudget nodig heeft was de andere raadsleden allang duidelijk, en zo’n matte vergadering wordt ook niet gered door een motie over biologische kroketten. Waar zijn de vergaderingen gebleven waarin de moties je om de oren vlogen? Ik vraag me werkelijk af waarover de raad eigenlijk had moeten vergaderen als dat ‘spoeddebat’ er niet was geweest. Ik denk dat onze gekozenen het verhaal van Von Münchhausen maar eens moeten lezen en zichzelf aan de eigen haren uit het huidige politieke moeras moeten trekken.

Het probleem, beste medeburgers, is natuurlijk duidelijk. Onze raadsleden zijn verbijsterd door de constatering dat de wereldwijde crisis zich niets gelegen laat liggen aan Alphense raadsbesluiten. Want er zijn jarenlang raadsbesluiten over allerlei projecten in en rond de stad genomen. Projecten die, zonder uitzondering, óf helemaal niet doorgaan, of uitgevoerd moeten worden op een manier die helemaal niet de bedoeling was. Daarom kwam donderdag j.l. ook de treurigheid aan het licht dat het college manmoedig probeert nog iets van die plannen te redden, terwijl ze door de gemeenteraad aan besluiten wordt geketend die in deze tijd volkomen irrealistisch zijn.
Niemand heeft een stuiver te vergeven, maar de Lage Zijde moet wel ‘binnen de kaders’ worden aangepakt. Zo is, door, inmiddels ex-CDAwethouder, Groen in’t Wout projectontwikkelaar BAM om een verschil van 5,5 miljoen weggestuurd, maar blijkt van beloofde rij van enthousiaste concurrenten totaal geen sprake te zijn. Nu mag zijn opvolger VVDwethouder Lyczak zich al gelukkig voelen dat Aarhof eigenaar Corio in dat project wil stappen want volgend jaar zijn we die 5.5 miljoen alleen aan renteverlies al kwijt. Het probleem is alleen dat de gemeente Alphen aan den Rijn totaal geen evenwichtige gesprekspartner is voor deze internationale gebouwenreus. Die zie ik ons Lage Zijde project nog niet ‘binnen de kaders’ ontwikkelen, tenminste niet binnen de kaders die door de Alphense raad zijn gesteld.
Dus kiest Lyczak voor de salamitactiek, waarbij alle toekomstige ellende de raad in dunne plakjes worden opgediend, en dat bleek opnieuw een succes.

Natuurlijk ligt er maar één probleem, want Alphen heeft genoeg geld uit de NUON pot om die Lage Zijde grotendeels zelf te ontwikkelen, nu externe partners het geld ontbreekt. Alleen wil dat college ook haar andere hobby, de grote of kleine Bypass met alle kosten daaromheen, realiseren met dezelfde NUON Euro’s. Tja, en dat gaat natuurlijk niet.
Zolang zowel de oppositie, als de collegefracties niet willen inzien dat ze voor alle grote plannen terug naar AF moeten, blijft het college opzichtig tegen windmolens vechten.
Medeburgers, over die Maxima affaire, vooral belangrijk voor Koudekerkers, wordt vrijdag opnieuw gepraat. Over de Lage Zijde ga ik maandag in de column ‘Reinders Alphen’ op http://www.alphen.com zelf maar eens een poging wagen over hoe Alphen uit dat probleem komt zonder dat het kind mét het badwater wordt weggegooid.