Archief | december, 2011

MAX tienercentrum in de problemen

28 dec

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers,

Er wordt wat afgepraat over de ‘kinderen van tegenwoordig’, hoewel die, voor zover ik me dat herinner, vroeger precies hetzelfde soort problemen hadden als vandaag.
In ieder geval willen tieners vaker uitgaan dan ze dat kunnen. Vroeger was dat een financieel én logistiek probleem, in ons dorpje. Maar een leuk garagefeest organiseren, wat de vaste deelnemers zich na vijftig jaar nog zo voor de geest kunnen halen, kun je leren, zo bleek. Maar eigenlijk is de situatie nu in het zo veel grotere Alphen aan den Rijn nog weinig veranderd. Nu de disco in Reeuwijk voorbije glorie is, over de nieuwe disco in Alphen alleen maar wordt gepraat en de cafés hebben ontdekt dat er aan die tieners niets te verdienen is (alsof dát 50 jaar geleden anders was) kunnen die kinderen echt NERGENS heen.
Tja, en dan is er toch één lichtpuntje, MAX, met ‘partynights’ voor de jongsten en ‘SIXTEEN’, voor de, inderdaad, zestien en zeventien jarigen. Een veilige, én beveiligde gelegenheid, op een plaats waar niemand ook maar enige last kan kán ondervinden, en helemaal gerund door vrijwilligers. Natuurlijk valt in politiek en bestuur het ene superlatief over het andere heen, pratend over MAX.

Tja, hoewel al die politieke en bestuurlijke juichers wel begrijpen dat als tieners geen café overeind kunnen houden, dat dus ook niet lukt bij de activiteiten van MAX (ze doen nog veel meer voor die jeugd, overigens) zien ze met z’n allen wel kans om een subsidieaanvraag van slechts € 20.000 (voor een heel jaar!) af te wijzen. Een beetje borrel op het stadhuis kost al meer, om een zijstraat te noemen en welzijnsstichting Participe zou dat bedrag alleen al voor het vergaderen kwijt zijn. Er is dus niet alleen geen enkel alternatief voor stichting MAX, er is ook geen énkele kijk op dat iemand het goedkoper kan.

Ik weet ook wel dat een hoop van de 10 miljoen Euro’s die Participe per jaar mag opmaken naar WMO doelen gaat. Maar laten we eerlijk zijn, die 20.000 Euro missen ze daar écht niet. En dat is ALLES wat MAX vraagt.
De stichting MAX heeft woensdagavond een gesprek met wethouder Du Chatinier van jeugdzaken, en ik zou het ronduit een politieke afgang vinden als daar geen oplossing uit zou komen. Want wethouder Michel zal wel weer een konijn in zijn hoed vinden, neem ik aan.

Voor de korte termijn, tenminste, is er dan een oplossing, want het wordt wel tijd dat de stichting MAX een betere financiering krijgt. En een beter gebouw! Nu vind ik, eerlijk gezegd, dat de huidige behuizing, prima aan hun wensen voldoet, als er tenminste eens groot onderhoud wordt gepleegd. Dat schijnt zowel voor bruggen als voor welzijnsaccommodaties te gelden. Want als er maar één uitgaanspunt in voor ALLE Alphense tieners, dan kun je niet vandaag hier een leegstaande ruimte gebruiken, en morgen daar. Zelfs bij onze garagefeesten in Koudum bleef, met toestemming van een moeder, het meeste staan tot de volgende keer. En MAX is in vele opzichten gewoon een disco, en daarin kun je toch écht niet de volgende avond een kaartclubje ontvangen. Een combinatie met een school (zoals men wilde op de “Kop Sterrenlaan” is natuurlijk prima, maar dan moet die school niet gaan bepalen wat die disco wel dan niet kan doen. En ook geeft het vertrek van 300 van die jeugdige Alphenaren wel de nodige herrie voor de direct omwonenden (maar die zijn er gelukkig niet, in het huidige pand) en, omdat veel ouders hun kroost ook op deze leeftijd liever wel zelf afhalen, heb je parkeerruimte nodig, en die is er ook, nu.
Kortom, misschien is het beter om andersom te denken, uitgaan van een accommodatie voor de activiteiten van MAX en SIXTEEN, en dan eens kijken wat voor soort activiteiten, commercieel of niet, je daar nog meer kunt onderbrengen. Want MAX mag weinig pretenties hebben, hun vrijwilligers mogen er veel tijd in steken, de betrokken jeugd kan er de tijd van hun leven hebben, maar dat ZIJ een vaste plaats, liefst MIDDEN in de stad, nodig hebben, is duidelijk. Mijn boodschap kán niet duidelijker: Laat die club zitten waar ze zitten. En plaats die ‘multifunctionele sporthal’ waarover velen al praten alsof hij er al bijna staat, er dan maar gewoon naast. Ja, precies, bovenop de huidige parkeerplaats.

Nee, medeburgers, er wordt me in deze gemeente veel te veel gepraat over de jeugd (er zijn echt ook andere groepen burgers die ondersteuning nodig hebben), maar uiteindelijk wordt er veel te weinig gedaan. Dus laten nou a.u.b. ophouden met zeuren over wat allemaal toch niet kan en daarvoor zorgen. Financiële dekking, het politieke hobbyhorse, kunnen we best vinden in wat er nog rest van de actie ‘Wat te doen met TIEN miljoen’. Als we weer geld hebben voor een ijsbaan, vinden we die vijf ton ook wel weer. De wat bangelijk opererende gemeenteraad moet eens over de eigen schaduw heenstappen. De economische crisis duurt nog wel een jaar of tien!

Advertentie

Kletsen uit de nek!

23 dec

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

“Je kletst uit je nek!” was het einde van een tirade die ik donderdagavond van Louise Harmsma, raadslid voor de VVD, voor mijn kiezen kreeg na afloop van de raadsvergadering. Het was duidelijk, Louise had duidelijk de kern van de Kerstboodschap van burgemeester Eenhoorn niet goed begrepen. Want onze burgervader, machtigste man uit de gemeente én nét geëerd als beste bestuurder van ons land, had nu juist de raad een compliment gegeven. Een compliment over hun vermogen met elkaar, en met elkaars verschillen van mening, op volwassen wijze om te gaan. Iets wat je, nog niet zo lang geleden, niet kon zeggen. Maar blijkbaar is Louise hier nog niet aan toe. Nee, Louise was boos op uw blogger, beste medeburgers, heel erg boos. Om U duidelijk te maken waarover ze boos was, en haar waarom ze onterecht boos was, schrijf ik Louise een brief. Voor het gemak, en ten faveure van de democratie stuur ik die maar gelijk aan U.

Beste Louise,
In mijn voorgaande blog op deze site “Groenoord het kind van de rekening” stelde ik dat CDA en VVD, met volle steun van de PvdA overigens, de hele Gnephoekpolder willen volbouwen. Jij stelde dat de VVD dat NOOIT gezegd zou hebben. Nou zeggen politici wel meer dingen niet die ze toch doen, en omgekeerd! Maar in deze had jij, Louise, helemaal gelijk, de VVD heeft dat nooit gezegd. Maar dat stelde ik ook helemaal niet. Ook weet ik dat wethouder Hoekstra, ook VVD, heeft gezegd dat daarover pas eind van dit decennium wordt beslist. Maar, beste Louise, voor een planoloog is tien jaar “morgen”. Planologen denken niet in jaren, maar in decennia. Kortom, Hoekstra kan dat rustig beloven, en intussen toch gewoon doorgaan met zijn voorbereidingen. Om in 2020 rustig dit plan uit de hoge hoed te ‘toveren’. Dan kan hij terecht stellen dat hij nooit iets heeft toegezegd over de periode ná dat jaar. Maar die door jou gewraakte zin was gewoon mijn eigen conclusie op basis van wat ik wél weet, wat wél is gezegd en van wat mijn ervaring in dit vakgebied (dat bij de gemeente Ruimtelijke Ordening heet) is. Volgens mij mag ik in onze democratische samenleving dat doen tót het tegendeel blijkt. Helaas moeten we daarvoor misschien wel twintig jaar wachten en wordt de achterstand van de burger op de nijver doorwerkende gemeente alleen maar groter.
Kortom, Louise, ik zou me , en met mij al die Alphenaren die daarmee te maken krijgen, de Groenoorders voorop, heel wat geruster voelen als (o.a.) de VVD fractie gewoon zou stellen dat die Gnephoekpolder ongerept blijft, tenzij er iets gebeurt waarmee we nu allemaal geen rekening houden. Maar niks van dit alles, natuurlijk, je krijgt, als één van de weinige burgers die actief de politiek volgt, gewoon ongefundeerde verwijten naar je hoofd geslingerd. In de raadszaal n.b.!

Helaas, geacht raadslid, was dit slechts de inleiding op mijn boodschap. Daar stel ik dat het belangrijkste argument voor de vierbaanse Maximabrug en de Bypassplannen het vooronderstelde effect op de verkeersdruk in de stad is. Tja, Louise, maar het is juist de gemeente zelf die naar buiten bracht dat die verkeersdruk helemaal niet van doortrekkend (vracht)verkeer komt, maar van de inwoners van Alphen zelf. Nou, één ding is duidelijk. Die Alphenaren gaan écht niet de, wat nu de ‘Westelijke Rondweg’ heet, gebruiken om te gaan waar ze moeten gaan. Daarmee is het belangrijkste argument voor die peperdure Westelijke Rondweg verdwenen. Toch blijft iedereen dat argument rustig gebruiken. De inwoners van Groenoord zijn door de Raad van State in het gelijk gesteld voor wat de verdubbeling van de Bruins Slotsingel betreft Die verdubbeling moet uit het bestemmingsplan geschrapt worden, maar intussen werkt de gemeente rustig door aan de “Kleine Bypass”. Gemeente en raad besteden duizenden uren aan de milieuproblemen (CO2 en fijnstof, o.a.) binnen onze stad, maar trekken zich daar niets van aan door te blijven werken aan het plan om het verkeer vanaf de Maximabrug via die Bruins Slotsingel en de Eisenhowerlaan DWARS DOOR onze stad te leiden. Met alle vervuiling van dien.

Beste Louise, als ik een analyse maakt van al dit soort problemen, móet ik wel concluderen dat de gemeente, én de politiek, zich liever baseren op politieke dromen, dan op de actuele werkelijkheid. Daarmee misleiden bestuur én gemeenteraad niet alleen de Alphenaren, ze misleiden ook zichzelf.
En als je vervolgens op dit drijfzand plannen maakt, dan klets je uit je…. Precies!
Tot de volgende keer

Reinder H. Koornstra

Medeburgers, zo kan ik nog nét voor de kerstdagen nog mijn wekelijkse bijdrage aan ons democratisch proces posten.
Iedereen heel prettige, zalige of gezegende kerstdagen toegewenst.

Groenoord kind van de rekening?

20 dec

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoud, medeburgers!

Ik heb me al jaren verbaasd over de bewoners van de wijk Groenoord. Deze, boven modaal verdienende, bewoners van die wijk blijven maar braaf stemmen op de VVD en het CDA, partijen die beide van plan zijn hun woonplezier duchtig te verpesten. Want het zijn juist die twee collegepartijen die niet alleen de hele Gnephoek willen volbouwen, met enthousiaste steun van de PvdA overigens, maar ook de architecten zijn van de Grote en Kleine Bypass. Voor de Grote Bypass, die zeker 250 miljoen Euro gaat kosten, is beslist geen geld, dus staat de Kleine Bypass, eigenlijk alleen bedoeld voor de ontsluiting van die Gnephoekwijk, bovenaan als excuus om de Maximabrug te realiseren. En die Kleine Bypass gaat dus als vierbaans weg DWARS door Groenoord heen, en gaat daar het leefgenot ernstig aantasten. Daar kun je dan tegen protesteren, maar die bewoners hadden beter een piketpaaltje kunnen slaan door de vorige keer NIET op VVD en CDA te stemmen. Nu worden ze met een kluitje in het riet gestuurd. Maar, zoals gezegd, wonen daar niet de kwetsbaarste Alphenaren, dus vanuit mijn standpunt oogsten ze slechts wat ze gezaaid hebben.

Rond die Maximabrug is inmiddels zo’n netwerk aan misleiding en onwaarheden gekoppeld, dat het lijkt alsof de gemeente zelf niet meer weet wat waar en onwaar is:
• De verdubbeling van de Bruins Slotsingel, nodig om die ‘Kleine Bypass’ te realiseren, moest de gemeente van de Raad van State uit het bestemmingsplan schrappen. Maar iedereen die wát van de plaatselijke politiek afweet, verbaast zich er niet over dat de verkeerskundigen op ons stadhuis net doen of hun neus bloedt, en rustig doorgaan met dat traject.
• De Koudekerkers hebben toestemming gekregen voor de aanleg van een simpele tweebaans brug over de Rijn, teneinde de broodnodige verbinding van het industrieterrein met de N11 te realiseren. Maar na wat politiek gekonkel is door beide betrokken gemeenten besloten die provinciale toestemming te misbruiken voor de aanleg van de door Alphen gewenste vierbaans MAXIMAbrug. De Alphense gemeenteraad ging zelfs zo ver de stellen dat ze geen enkele brug willen tenzij deze aansluit op de Grote Bypass. Een vierbaans Grote Bypass die dwars door de Gnephoekpolder heen, via opnieuw een peperdure brug óf een peperdure tunnen over of onder de Heijmanswetering naar de N207 leidt. Wat een dergelijk besluit betekent voor de Koudekerkers, lijkt zowel de Alphense als de Rijnwoudse gemeenteraad compleet een zorg te zijn. Dat de omwonenden daar ook grote bezwaren hebben, telt al helemaal niet mee.
• Het idee achter die Grote (of Kleine) Bypass is dat, door het verdwijnen van het doorgaande verkeer, de verkeersituatie in de stad weer beheersbaar wordt. Helaas, medeburgers, is dat een aanname die absoluut nérgens op slaat. Uit eigen onderzoek weet de gemeente immers dat niet dat doorgaande verkeer, maar het interne verkeer in Alphen aan den Rijn tot die opstoppingen leidt. Het grootste argument voor die Grote Bypass, namelijk de ontsluiting van de stad, is daarmee eigenlijk een leugen geworden. Voor de Kleine Bypass geldt daarbij dat die ontsluiting van de stad leidt tot nóg meer verkeer op de Eisenhowerlaan, en, zoals eerder gezegd, enorme overlast voor de bewoners van de wijk Groenoord.
• Het ligt voor de hand dat, zeker door de nieuwe aansluiting van de N11 op de A4 bij Leiderdorp, het vrachtverkeer vanaf onze industrieterreinen, veel gemakkelijker via de N11 rijdt, dan over die peperdure Grote Bypass. Daar komt het immers uiteindelijk terecht op de tweebaans N207 om via een Noord-Hollandse brug bij Leimuiden, uiteindelijk ook op die A4 uit te komen. Een mogelijkheid waar niemand over wil praten, gewoon omdat dan de bodem onder alle bypass sprookjes wordt weggeslagen. Dat ook die N207 wordt verdubbeld, is, zonder financiering van een bezuinigende overheid, politieke borrelpraat die het nog een verkiezing uithoudt.
• Ik denk dat fietsen best gezond is, maar dat het nooit de vervanging van autoverkeer kan betekenen. Zeker niet zolang we om de verkeerde redenen (Supermarkten en Cultuurhuis) naar ons Stadshart moeten, en zeker zolang onze centrumwinkels NIETS thuis bezorgen. Zie daarvoor de columns op http://www.alphen.com. Nu de gemeente de bouw van een volstrekt ondoelmatig winkelcentrum in De Baronie propageert, lijkt iedereen te vergeten dat dit betekent dat er weer klanten van buiten de wijk in de bestaande mêlee worden getrokken. Ook dat winkelcentrum richt zich immers op alles en iedereen buiten de eigen wijk, waardoor er extra verkeer komt in wijken als de Zeeheldenbuurt en de Bomenbuurt, waar dat verkeer nú al een groot probleem vormt. Dé oplossing voor al dat binnenstadse autoverkeer is natuurlijk het tegengaan van onnodig verkeer naar en vanuit die binnenstad.
Medeburgers, natuurlijk spreekt het college sussende woorden en zullen ze ‘rekening houden met de leefbaarheid in de wijken die meer verkeer te verwerken krijgen (VVD wethouder Hoekstra). Zonder te zeggen hoe hij dat regelt (zoiets kan m.i. helemaal niet, in Groenoord) kunnen de bewoners beter eens gaat praten met hun collega’ s rond De Hefbrug die zo langzamerhand in een ‘onbewoonbare wijk’ wonen en het, zonder steun uit het stadhuis, maar zelf moeten uitzoeken! Maar ja, rekening houden met de belangen van de bewoners én met de collegedroom rond de Maximabrug realiseren, dat kán natuurlijk niet.
Dus, beste medeburgers, is er maar één woord voor alle communicatie over de Bypass: MISLEIDING!

Castellum rijp voor de Sloop?

19 dec

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers,

Klaarblijkelijk dacht men bij Jogchems Theaters (JT) uit mijn eerdere pleidooi voor het onder curatele stellen van theater Castellum (Castellum onder Curatele), op te kunnen maken dat men hiermee een ongewenste concurrent wel kon elimineren. Nou, niets is minder waar.
Je kunt uit dit verhaal hoogstens afleiden dat het zakenleven zich verhardt, onder druk van de doorzettende economische crisis. Ook de rechtszaken van bouwmarkt Karwei tegen de hervestiging van Praxis wezen daar al op. Eten of gegeten worden, is blijkbaar steeds vaker het parool.

Oh, het bedrijf heeft zeker een punt, Marc van Kaam moet niet zo stellig beweren dat het theater én de bioscoop een volledig gescheiden exploitatie kennen, en dat van de bijna één miljoen Euro subsidie geen cent in de exploitatie van de bioscoop verdwijnt. In bedrijfskundig opzicht vallen drie verschillende verwante activiteiten in één gebouw nooit helemaal te scheiden. Maar ik geloof best dat de bioscoop zichzelf zou kunnen bedruipen. Dat laatste zal dan ook de voornaamste reden zijn van JT om de bioscoopactiviteiten in Castellum over te nemen.
Maar ja, je lost geen bedrijfskundig probleem op door er een ander voor in de plaats te krijgen.
‘Ons’ theater Castellum is nu eenmaal gebouwd op drie peilers, Theater, Bioscoop én Horeca. De bedoeling is ook altijd geweest tot een kloppende exploitatie te komen door niet alleen met elk van die drie peilers geld te verdienen, maar in het bijzonder in te zetten op synergie, in kosten én opbrengsten, vanuit deze drie peilers onder Castellum.
Wel, iedereen weet dat het met de horeca exploitatie, binnen het kader van voorstellingen en daarbuiten, slecht gesteld is. Daar hebben alle bezoekers van de Alphense Talkshow, zaterdag jl., weer van kunnen meegenieten. Het doorverkopen van de exploitatie van die horeca was wel een gemakkelijke, maar zeker geen effectieve manier om die poot te laten groeien en bloeien. En met het realiseren van synergie tussen die horeca en de andere twee activiteiten heeft het al helemaal niets te maken.
Medeburgers, het uitgangpunt van synergie in het ’business plan’ zou definitief ten grave gedragen worden als JT de bioscoop activiteiten zou overnemen. Nee, als ik ergens voor pleit is dat er eens goed, en allesbehalve vrijblijvend, gekeken gaat worden naar de manier waarop we die, absoluut noodzakelijke, synergie juist kunnen versterken. Het ‘grootmoedige aanbod’ van JT is niets meer of minder in te schatten als zakelijk opportunisme, waar Castellum, de Alphense bevolking én het cultuurbeleid helemaal niets mee opschieten. Integendeel, elke vorm van flexibiliteit (waardoor nu bijvoorbeeld grote kaskrakers kunnen uitwijken naar de (grotere) theaterzalen) zou verdwijnen. Dat zou de kas van JT beslist spekken, maar de exploitatie van het theater alleen maar verslechteren. En daarmee zou er niet minder, maar juist meer subsidie nodig zijn, die deels in de zakken van JT zou verdwijnen. Zo stom gaan we toch niet zijn!

Nee, zelfs met mijn beperkte inzicht in de exploitatie van Castellum zou ik direct iets willen doen met de horeca, én daarbij het theater elke avond willen openstellen. Als dat tijdelijk wat meer geld gaat kosten, nou én? Als daarmee Castellum over een paar jaar zijn eigen broek kan ophouden, is dat toch verantwoord? Of denken we soms dat het openen van ons nieuwe zwembad de gemeente niet de eerste jaren veel geld gaat kosten? Maar we kunnen, in beide gevallen overigens, het ons toch niet permitteren gloednieuwe voorzieningen een stille dood laten sterven?

Nee medeburgers, wat theater Castellum betreft is er nauwelijks sprake van oneerlijke concurrentie, zoals JT beweert. Dat vond JT, nog onder ander management, overigens zelf ook niet. Integendeel, als JT die bioscoopactiviteiten zou overnemen ontstaat er voor dit bedrijf een monopolie positie die voor Alphen en de Alphenaren alleen maar slecht zou uitpakken. Met dit aanbod schiet niemand iets mee op.
En het theater is natuurlijk niet te koop, voor niemand.

Oh ja, of de Alphense gemeenteraad het nog zo verantwoord vindt om elk jaar vijf ton in het theater te stoppen om een ‘brede programmering’ mogelijk te maken, daar moeten ze nog maar eens goed over nadenken. Mijn verhaal was gebaseerd op dat andere (bijna) half miljoen Euro die de negatieve exploitatiekosten moet dekken.

Castellum onder Curatele!

13 dec

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers!

Vele jaren heeft Alphen het zonder theater moeten doen. Dan zou het hier gebouwd worden (Thorbeckeplein), dan daar (IJsbaanterrein), maar uiteindelijk werd er een gat gevonden aan het gloednieuwe Rijnplein. “Iedereen” was, en is, enthousiast over het theater dat onze stad weer eens ‘op de kaart’ zette.
Alleen lijkt theater Castellum het zwarte gat van de cultuurbegroting te zijn.
Vorig jaar betaalde, via de forse gemeentelijke subsidie, elke medeburger, groot of klein, een bedrag van €13, 50 voor het genoegen in de eigen gemeente naar het theater te kúnnen. In totaal bijna één miljoen Euro!
Helaas is dat slechts het genoegen voor weinigen, want in totaal scoort Castellum maar 70.000 bezoekers per jaar, dus nog geen één bezoek per Alphenaar. Dát is toch wel heel karig voor een voorziening waar we, volgens onze politici, niet buiten kunnen. Je kunt op je vingers natellen dat slechts een kleine groep (7000 Alphenaren, als ik ervan uitga dat die er 10 keer per jaar komen) een theatervoorziening gebruiken waar dus 90% van de bevolking niet of nauwelijks zijn neus laat zien.
Als we dan ook nog lezen, in de subsidieverlening over 2010, dat er twee keer zoveel populaire (=uitverkochte) musicalvoorstellingen zijn geboekt dan gedacht, is dat bezoek ook nog behoorlijk geflatteerd.

Omdat het bezoek niet stijgt, maar de kosten dat wel doen, mogen we vooronderstellen dat het gat tussen wat er binnen komt, en wat er uit gaat, alleen maar groeit. Je zou dus verwachten dat directie en bestuur met gescheurde kleren en as op hun hoofd hun ellende in de Alphense raadszaal komen uitsnikken, maar niets is minder waar.
Directeur Marc van Kaam stelt in Alphen.CC nogal arrogant dat hij ‘optimistisch’ is, en blijft. Eerlijk gezegd, beste medeburgers, maakt juist dat mij zo ongerust. Dát, en het feit dat de Alphense gemeenteraad, druk bezig te bezuinigen op van alles en nog wat, hier eigenlijk niets over te melden heeft. Tenslotte kun je voor één miljoen Euro per jaar best leuke dingen doen voor medeburgers die in deze tijd het water aan de lippen staat. Zelf heb ik al duidelijk gemaakt dat je voor die 1 miljoen Euro (waarvan maar de helft door de gemeente moet worden opgehoest) het hele Stadshart de boost kunt geven die daar bitter nodig is. Een bedrag dat in dat Stadshart geld oplevert, terwijl de één miljoen Euro die jaarlijks in het theater wordt gepompt, weg is en weg blijft.

Ik begrijp werkelijk niet waarom Marc zo optimistisch is. Tenslotte is allang bekend dat veel mensen bezuinigen op theaterbezoek, dus lijkt er weinig reden te zijn dat dit bezoekersaantal ooit over de 70.000 gaat komen. Daarmee gaat misschien dit jaar al de subsidie over de 1 miljoen Euro heen en het eind is nog lang niet in zicht.

Het lijkt me dat het roer drastisch om moet, en dat de tijd van ‘leuke dingen doen voor de mensen’ over is. Natuurlijk kan geen theater zichzelf bedruipen als de politiek eisen stelt ten aanzien van de diversiteit van het aanbod. Maar tweemaal zoveel subsidie als waarvan iedereen uitging, dát gaat gewoon te ver. De problemen worden, zo moet ik begrijpen, ook nog wat gecamoufleerd door de resultaten van de bioscoopvoorstellingen, maar we hebben geen theater gebouwd om films te vertonen. En de restaurant voorzieningen zijn al sinds de opening één groot drama, zoals iedereen in de gemeente wel weet. Maar Marc weet weinig beters naar voren te halen dan dat die subsidie (hoe hoog we die al vinden) ‘relatief weinig’ is. Het lijkt me dat de gemeenteraad eens fors moet ingrijpen (liever de wethouder, maar die lijkt alleen maar bezig ook aan de Lage Zijde een dergelijk zwart gat te creëren: Het Cultuurhuis.
Medeburgers, het wordt tijd dat er in beide gevallen eens flink op de rem wordt getrapt. Theater Castellum kunnen we natuurlijk niet meer kwijt, zoals we ons stadhuis, ondanks de extreme kosten, ook niet meer kwijt konden. Maar het Cultuurhuis staat er nog niet, en komt er voorlopig ook niet als onze volksvertegenwoordigers hun verantwoordelijkheid namens hun kiezers nemen.
Intussen moet theater Castellum onder curatele worden gezet voor de zaak echt uit de hand loopt. Dat betekent niet alleen dat er fors op de personeelskosten moet worden bespaard (nu 50% van de kosten) en dat het aanbod, eisen of niet, veel beter moet worden afgestemd op wat de Alphense bevolking wil zien. Niet wat een kleine culturele elite bepaalt dat ze moeten zien.
De tering naar de nering zetten, heet dat al heel lang

Tja, en als dat niet het geval is, als college en raad Gods water over Gods akker laten lopen, is er nog maar één lichtpuntje. Na 2013 gaan er 30.000 nieuwe medeburgers aan die miljoen meebetalen! Van harte, natuurlijk!

Einde Bibliotheek?

4 dec

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers,

Ik ben niet iemand dat gauw stelt: Heb ik het niet gezegd? Toch ga ik dat, na lezing van het AD van 3 december, eens doen. Want het lijkt erop dat de bibliotheek, zoals we die al zoveel jaren kennen, nog slechts een laatste stuiptrekking rest. Nog even, en geen enkele wijk of dorp heeft meer een bibliotheek, omdat de bibliotheek Rijn en Venen nóg minder subsidie gaat krijgen, maar tegelijkertijd weigert in te zien dat er bakens verzet moeten worden. Daardoor gaat er precies gebeuren wat ik U al in diverse blogs op http://www.beleefalphen.word.com en, voorheen op http://www.beleefalphen.weblog.nl heb voorspeld, en wat ook in diverse columns onder ‘Reinders Alphen’ op http://www.alphen.com aan de orde is geweest. Opnieuw wordt er, volledig onnodig, een stuk leefbaarheid aan onze wijken, dorpen en kleine kernen onttrokken. Voor een bezoek aan de bibliotheek moet U, medeburgers, allemaal naar het centrum van Alphen aan den Rijn komen. Want natuurlijk geldt dat ook op voor Boskoop, Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp, Benthuizen en Koudekerk.
De bibliotheek wil, gesteund door meerderheid in de gemeenteraad, absoluut vasthouden aan hun cultuurpaleis aan het Thorbeckeplein, en de leefbaarheid in wijken en dorpen lijkt alle betrokkenen een zorg zijn. Zonder die bibliotheek in volle glorie heeft dat Cultuurhuis immers geen bestaansrecht, iets wat verstandige Alphenaren natuurlijk al een paar jaar duidelijk is.

In al die blogs en columns, beste medeburgers, schets ik dat een tegengestelde beweging, waarbij die bibliotheek juist de wijken én dorpen in gaat, veel logischer is. En dat die beweging, wijkgericht werken, anders dan de Alphense verkeersproblemen te vergroten, juist effectief inspeelt op bekende trends als ontgroening en vergrijzing.

Het komt er kort op neer, dat de bibliotheek erkent dat het internet, en alle hardware als E-readers en Ipads daarom heen, de hele situatie rond het gebruik van media finaal veranderd is. Als mensen een boek willen lezen, kunnen ze steeds vaker kiezen tussen kopen, huren of downloaden. In die situatie wordt de exploitatie van een grote bibliotheek vol met papieren boeken al snel volstrekt onrendabel, als dat niet r nu het geval is. En dat geldt dan ook voor het door ons bestuursclubje zo gewenste Cultuurhuis.

Natuurlijk is zo’n gebouw prachtig voor onze stadsbestuurders, die daarmee weer ver buiten onze gemeente kunnen scoren, maar dat is het Colosseum in Rome ook. Maar, in tegenstelling tot dit oude Romeinse bouwwerk, veel toeristen gaat ons Cultuurhuis zeker niet trekken, dat is met ons ‘beroemde’ stadhuis immers ook niet het geval. Kortom, medeburgers, dat Cultuurhuis is bedoeld voor alle inwoners van de nieuwe fusiegemeente, voor U dus, alleen is het binnen tien jaar al niet meer functioneel, en waarschijnlijk daarvoor al failliet. Al vaker heb ik gememoreerd dat geen één van de beoogde huurders van dat nieuwe pand in staat is de beoogde huur op te brengen, zodat de gemeente, U dus, jaarlijks opdraait voor een enorm bedrag aan subsidie. In een periode waarin diezelfde gemeente zegt te willen bezuinigen! Dan heeft het gemeentelijke cultuurbeleid, midden in de stad, een prachtig Cultuurhuis opgeleverd, maar zijn we als gemeenschap onze cultuur, in de stad, in onze wijken en in onze dorpen, kwijtgeraakt. Met de verkiezingen voor de deur, en 30000 extra medeburgers die allemaal aan die onzin moeten gaan meebetalen, is dat een prachtig sprookje om aan de kiezers uit te leggen, straks. Het is geen wonder dat de oppositie in onderzoeken al duidelijk groeit!

Nee, het is veel en veel goedkoper om de fysieke opslag van boeken over te hevelen naar een leegstaand kantoorpand, waarvan er nog wel een paar staan, in Alphen aan den Rijn.
De bibliotheekfunctie wordt dan verspreid over de wijken en de dorpen, waarbij in veel gevallen een combinatie kan worden gezocht met bestaande scholen, instellingen en welzijnsvoorzieningen. Minivestigingen waar mensen niet alleen via het internet bestelde boeken kunnen afhalen, maar ook waar nieuwe aanwinsten kunnen worden getoond, waar een flink assortiment kinderboeken beschikbaar is, en waar kleinschalige culturele evenementen kunnen worden georganiseerd. Afhankelijk van de plaats en de vraag kunnen deze minivestigingen worden ingericht en de openstelling worden aangepast. Het ligt voor de hand dat hier, onder leiding van maximaal één vaste kracht, vooral met lokale vrijwilligers gewerkt kan worden. Een manier van werken die wijken en dorpen hun leefbaarheid weer terug geeft.

De hoofdvestiging in het Alphense Stadshart kan voorlopig best in een bestaand pand, zoals de Bonifaciusschool, worden ondergebracht. Op de duur zie ik die bibliotheek vooral als onderdeel van een commerciële mediawinkel, zeg maar een combinatie van Bibliotheek, Haasbeek Centraal en Free Record Shop, natuurlijk mét (Barista) mediacafé. Mogelijk in een mooi nieuw pand aan dat Thorbeckeplein.
Een ‘cultuurhuis’, maar dan heel anders..