Archief | januari, 2012

Gemeente Water-in-de-Sloot

28 jan

Inwoners van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers!

Jawel, hij komt eraan, die gezamenlijke nieuwe gemeente waarin we allemaal medeburgers zullen zijn. Alle werk lijkt zonder grote problemen te verlopen, de contacten tussen ambtenaren en politici zijn prima, alleen de …..NAAM!

Zoals het de overheid betaamt, is er lang nagedacht over hoe deze eenvoudige klus zo ingewikkeld en duur mogelijk kan worden gemaakt. Er kwam een werkgroep, een heus merkenbureau werd ervoor ingeschakeld, en woensdag jl. kwamen de hele politiek bij elkaar om een besluit te nemen. Alleen, dat besluit KWAM NIET! Want de voorgestelde namen waren óf te gek om los te lopen, óf onacceptabel voor een deel van het gezelschap.

Dus krijgt het bureau een aanvullende opdracht, en, natuurlijk, wordt er een nieuwe vergadering aan gewijd. Nóg meer kosten! Erkende maatschappelijke bijdragers als MAX en de Voedselbank moeten bedelen om subsidie, maar voor dit soort onzin lijkt geld en tijd zat te zijn. Want laten we eerlijk zijn, het interesseert ons, medeburgers, natuurlijk geen lor hoe die gemeente gaat heten. Welke Dammenaar zegt nou dat hij in Alphen aan den Rijn woont, en welke Koudekerker dat hij in Rijnwoude woont? Iedereen noemt toch zijn woonplaats, en die naam verandert niet! Dit is zo’n typisch probleem die de kloof tussen de politiek (die zich er hogelijk zorgen om maakt) en de burger niet alleen zichtbaar maakt, maar ook nog verdiept. Intussen stroomt ieders timeline in Twitter vol met dit onderwerp, en ook ikzelf kan niet nalaten er iets over te schrijven.

Let wel, de naam van die gemeente is heel belangrijk, op gemeentelijk niveau, maar als je daar je boerenverstand op los laat, hoeft die naam maar aan een paar vereisten voldoen:
1. De naam mag niet lijken op die van een huidige gemeente, want daar blijven ánderen weer jarenlang boos om. Natuurlijk zijn de Dammenaren en Aarlanderveners er al aan gewend om in de gemeente Alphen aan den Rijn te wonen, maar voor veel inwoners van de andere kernen zal het toch altijd een gevoel van “overname” geven. Het is natuurlijk wel veruit de GOEDKOOPSTE oplossing!
2. De naam van de nieuwe gemeente moet, liefst ook voor niet-autochtone medeburgers, gemakkelijk zijn uit te spreken, en nog gemakkelijker te onthouden. Wij, medeburgers, zullen daar wel bij elke naam in slagen, maar het is veel belangrijker dat (potentiële) relaties die naam snel onthouden én herkennen.
3. De naam moet (natuurlijk) eenvoudig en snel in domeinnamen omgezet kunnen worden. Als zodanig is natuurlijk een naam als ‘Rijn en Gouw’ belachelijk (van dat bureau) omdat iedereen daar een “e” achter gaat zetten. En prompt is dan de nieuwe gemeente ONVINDBAAR op het internet en dát kan natuurlijk niet, in deze tijd!
4. De naam moet wel kunnen, in wettelijke en politieke zin.
5. Mogelijkerwijs zou de naam een verbinding kunnen hebben naar de streek of een historisch feit, maar voor buitenstaanders is dat volstrekt onbelangrijk. Die weten dat toch niet.
Of bepaalde inwoners of politici een dergelijke naam nou wel of niet leuk vinden, doet in feite niets ter zake. Als een naam voldoet aan bovenstaande eisen, is elke naam goed, en gaan we daar vanzelf aan wennen. Complete onzin om daar zoveel geld en tijd aan te verspillen. Maar natuurlijk kan Alphen.CC het niet laten er zelfs hun hele lezerskring bij te betrekken! Daar zal wel weer ‘Castellum’ uitrollen, lijkt me.

Oh ja, medeburgers, natuurlijk heb ik privé wel een voorkeur. De gemeente moet gewoon de naam ‘RijnenGouwe’ kopen van het AD (dagblad AD Alphen heette vroeger zo). Die naam voldoet aan alle vijf de vereisten, en qua communicatie bespaart dat in ieder geval veel kosten omdat juist deze naam OVERAL in de nieuwe gemeente al bekend is. En het AD gaat er toch niets meer mee doen!
Het enige nadeel is dat hij voor mensen uit andere taalgebieden moeilijk is uit te spreken, maar dat is met de huidige, én alle voorgestelde, namen ook het geval.

Advertentie

CDA breekt, met zichzelf, óf met het kabinet!

22 jan

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Het stormt in Nederland de laatste tijd flink. Letterlijk, maar ook figuurlijk, in politieke zin. De VVD likt zijn veren, de SP blijkt een echte stormvogel te zijn en de PVV lijkt haar aura van onaantastbaarheid kwijt te zijn. Groot worden én het koningshuis afkraken zijn duidelijk twee onverenigbare zaken. Zelfs Henk en Ingrid slikken niet álle onzin, zo blijkt.
Intussen worden, en SP-er Jo Schriek schreeuwt dat van de daken, de PvdA en het CDA, ooit hét centrum van politieke macht en aanzien, gemarginaliseerd.
Cohen is een aardige, intelligente, man, die als ‘oppositielijder’ probeert het de coalitie met goede argumenten moeilijk te maken. Ikzelf heb daar veel sympathie voor, maar het lijkt niet te werken. Niet alleen krijgt hij daarmee qua beleid weinig voor elkaar, maar verliest hij ook nog drommen kiezers. Het is duidelijk dat de PvdA een meer ‘op de barricaden’ figuur nodig heeft, en die heeft de partij in Spekman gevonden. Merkwaardigerwijze zetten de sociaal democraten deze onversneden strijder niet in als boegbeeld, als vervanger van Job Cohen, maar als partijleider Daarbij moet de man noodzakelijkerwijs op de achtergrond blijven. Andersom lijkt me een veel logischer combinatie, maar ja, zo onlogisch kennen we de PvdA toch? Vandaag of morgen komen ze er wel weer bovenop, maar op een snelle revival hoeven we niet te rekenen, zolang de SP doet, wat de PvdA nalaat.

Met het CDA is het nog veel ernstiger gesteld. Eigenlijk is het al mis sinds Lubbers het CDA neerzette als ‘brede middenpartij’ en daarbij zijn ‘natuurlijke’ achterban, de christelijke kiezers, verloochende. Het was (en is) immers niet aan te nemen dat de christelijke partijen (CU en SGP zijn er ook nog) samen veel meer kiezers trekken dan er praktiserende gelovigen zijn. Maar die C in CDA leverde te weinig kiezers op, dus liet de partij haar christelijke gezicht verbleken, ging eerst islamieten een toevlucht bieden (maar die hadden dat allang, bij de PvdA) en later iedereen die niet rechts of links, of zelfs rechtdoorzee was. Dan wordt het bedrijven van een politiek waarin christenen zich kunnen herkennen, natuurlijk wel erg moeilijk. De CDA-kiezers die de christelijke waarden voorop stelden, zochten steeds vaker hun heil bij de Christen Unie, en velen die niet alleen deze waarden zagen verbleken, maar ook de hele maatschappij zagen verloederen, stemden voortaan VVD. Hoe christenen kunnen kiezen voor de PVV, begrijp ik, met Ruth Peetoom, totaal niet, maar zelfs daarheen spatte het voorheen zo hechte CDA kiezersvolk.

Medeburgers, ik wijt het huidige echec van zowel PvdA als het CDA aan het verschijnsel van de ‘Klevende Kiezer’ waarover ik een paar jaar geleden al een blog schreef. De kiezer die helemaal niet kiest, maar wél stemt. En stemt op de partij waarop hij altijd stemde. PvdA en CDA konden van alles fout doen, hun ‘klevende kiezers’ zorgden er wel voor dat de gevolgen binnen de perken bleven. Zoiets gaat natuurlijk goed tot het fout gaat, en dán vliegen de stukken in het rond. Als gevolg mogen beide partijen weer helemaal opnieuw beginnen een kiezerspubliek te vergaren. Wat er nu gebeurt is geen politieke verkoudheid, maar een levensgevaarlijke infectie. Ik heb de indruk dat men daar bij de PvdA nog niet achter is, maar het CDA, bij gebrek aan politiek leider nu geleid door predikante Ruth Peetoom, lijkt dat wel door te hebben.

Dat CDA, gewend om op elk politiek niveau de touwtjes in handen te hebben, heeft de laatste jaren niet alleen zetels, maar ook veel politieke macht verloren. Vele carrière politici, van wethouders tot ministers, zagen en zien hun politieke toekomst in duigen vallen, nu hun ‘machtige’ ambities niet langer worden gedragen door de politieke werkelijkheid. Deze, intern machtige, CDA factie heeft door de merkwaardige ‘gedoog’ manoeuvre van Maxime Verhagen c.s. nog wat uitstel van executie gekregen, maar iedereen ziet toch wel in dat met de volgende verkiezing de bijl valt.
Want, eerlijk gezegd, staat ons kabinet toch voor vrijwel alles waar een zichzelf respecterend CDA niet voor zou mogen staan. Dát ziet de modale CDA-er ook wel in, met als gevolg een nieuwe partijlijn die haaks staat op dat, ook door het CDA onderschreven, regeerakkoord!
Dát levert een, voor buitenstaanders, interessant duel op tussen degenen die de belangen van de CDA kiezer voorop stellen, en degenen die jarenlang hebben mogen denken dat hun persoonlijke belang ook het CDA belang was. Degenen die dan ook direct al gingen denken in de richting van afsplitsing. Misschien niet eens zo’n gek idee, want dan kan de rest tenminste rustig een nieuwe richting te kiezen, zonder nog jarenlang al die oude partijknarren te moeten verdragen.
Maar hoe het ook loopt, het lijkt compleet uitgesloten dat het enthousiaste meewerken aan het huidige gedoogakkoord ooit in lijn kan worden gebracht met de nieuwe lijn van ‘COMPASSIE’ die Jacobine Geel (ook al een theologe) binnen het CDA partijdenken heeft gebracht. Dát kraakt, óók in de plaatselijke politiek!
Kortom, het CDA breekt, óf zelf, óf met het kabinet!

Alphense Plannen

16 jan

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

In het Alphense ondernemersland (VOA) is ophef ontstaan over de consequenties die de realisatie van een, in hun ogen al te ambitieus, plan voor de Lage Zijde zal hebben voor de bestaande winkels in het Stadshart. Nou, beste medeburgers, die zorg zou mij, als verantwoordelijk politicus, compleet een zorg zijn. Die ondernemers propageren immers op momenten dat het hen schikt, zelf het principe dat je nu eenmaal geen ei kunt bakken zonder de schaal te breken. Natuurlijk is het niet erg dat de voorzitter van de VOA, John Vermeer en de beoogde voorzitter, Edwin ten Brink, hier aandacht voor vragen, maar die overwegingen zijn voor politici en bestuurders niet relevant! Want was het niet juist WinkelStadAlphen, nú opgegaan in de VOA, die dat plan voor de Lage Zijde direct omarmde? Een plan dat erop gericht was ons Stadshart ook aan de Lage Zijde op termijn een impuls te geven? Natuurlijk gaat, welk effect zo’n toekomstig bruisend Thorbeckeplein ook zou hebben, dat geen oplossing betekenen voor de problemen die heel veel detaillisten, natuurlijk ook in Alphen, op DIT moment hebben. En natuurlijk levert elke verbetering van de verkoopruimte van de ene detaillist problemen op voor andere. De Alphenaar wil beslist een winkel als XENOS of ACTION binnen het Stadshart, maar beide winkelformules zijn beruchte ‘branchekillers’ die, overigens net als Blokker, Kruidvat en Trekpleister, en zelfs het oer-Alphense Zeeman, een gevaar vormen voor praktisch elke speciaalzaak. Trouwens, hetzelfde is het geval met een formule als MediaMarkt die erin is geslaagd praktisch elke bestaande concurrent uit het centrum te jagen. Merkwaardig dat er juist van de zijde van de VOA (WSA) geen spoor van bijval kwam toen uw blogger daar al in 2003 voor waarschuwde. Waarom dan nu die ophef? Daarop, medeburgers, hoef ik geen antwoord te geven, die onlogische logica mag de VOA U uitleggen.

Trouwens, ergens kwam de vraag of ik eigenlijk nu voor of tegen dat Lage Zijde plan was. Nou, eerlijk gezegd heb ik geen idee wat daar NU onder wordt verstaan. Wat de oorspronkelijke plannen waren, daarvan heb ik méér dan voldoende plattegronden, schetsen en nota’s in mijn hangmappen zitten. Het probleem is nu dat, na de plannen rond het stationsgebied, ook die plannen, waarin vele tienduizenden werkuren zijn gaan zitten, gevoeglijk op de schroothoop kunnen. Datzelfde geldt voor alle ‘inspraakactiviteiten’ voor ondernemers en omwonenden. Immers, de prachtige appartementen die Wonen Centraal langs de nieuwe Thorbeckelaan zou bouwen, zullen daar nooit verschijnen. Alle discussies over de woontorens aan de Oranje Nassausingel blijken nutteloos geweest te zijn, nu deze niet gerealiseerd kunnen worden. Hiermee is de allure van het oorspronkelijke plan verdwenen.
De bouw van een nieuwe wijk aan de vest, waarvoor de ‘hofjes’ zo nodig moesten wijken, is helemaal uit beeld verdwenen. Als gevolg is er geen reden de parkeerplaatsen op het Aarplein op te heffen. Daardoor is er ruimte om de geplande parkeergarage onder het Thorbeckeplein weer ter discussie te stellen, en dat gebeurt. Maar als we daar geen parkeergarage gaan bouwen, waarom zouden we dan de huidige bebouwing, mét bibliotheek, parkeergarage, winkels én woningen gaan afbreken? Want een parkeergarage die er niet komt, heeft ook geen ingang nodig! En waarom zouden we dán de bibliotheek, waar elk jaar meer geld bij moet, verhuizen naar een peperduur Cultuurhuis? Dat ‘oude’ gebouw gaat met een renovering (inclusief de ‘gevelplaten’ van SP-er Ronald Pleij) echt nog jaren mee. Die kunstenaars kunnen dan mooi in de oude Bonifaciusschool en de muziekschool blijft in het oude Raadhuis. Dan hoeven we alleen de Dreespassage half af te breken om het historische Nutsgebouw een centrale functie op dat Thorbeckeplein te geven, de overkant van dat Thorbeckeplein te herbouwen (die winkeleenheden daar zijn nu veel te ondiep voor een moderne winkelformule) en datzelfde te doen aan de Rijnzijde. Ik heb begrepen dat Corio met een oplossing voor die winkels komt, en dat er zelfs huizen aan dat Thorbeckeplein gebouwd gaan worden. Nou, dan hebben we toch wat we eigenlijk willen, vernieuwing en kansen om dat Thorbeckeplein tot een bruisend startpunt aan de Lage Zijde te maken. Dan nog een paar goede winkelformules (zorgt Corio gegarandeerd voor, met of zonder brancheadviescommissie), geleid door ambitieuze ondernemers en het invoegen van kleinschalige superspeciaalzaken die er deels, aan de Hooftstraat en het Thorbeckeplein, al zijn en de zaak gaat, min of meer vanzelf, bruisen. En dat alles voor een fractie van wat de oorspronkelijke plannen ons hadden moeten kosten.

Medeburgers, ik heb het vaak aan mijn bazen, en aan mijn studenten uitgelegd. Je kunt best een al ontwikkeld plan uitvoeren met een tien tot twintig procent lager budget, mits dan ook de doelen lager worden gesteld.
Maar als dat budget dertig tot veertig procent wordt verlaagd, moet je gewoon een nieuw plan gaan schrijven. En als je het budget halveert, moet je je afvragen of je überhaupt nog wel een plan wilt maken. Dát betekent in feite een strategische heroriëntatie, een nieuw strategisch plan.
Voor Alphen betekent dit dat de gemeente, de politiek én de ondernemers alles moeten vergeten wat ze ooit van plan zijn geweest, en zich bezinnen op wat dat Stadshart moet gaan betekenen in de nieuwe omstandigheden. En als je dat doet, dan lijkt het niet meer dan logisch om die afweging dan maar te maken binnen de nieuwe, gefuseerde gemeente.

Kortom, alle betrokken accepteren óf direct het plan dat Corio en partners voor ogen staat, óf we stoppen met de huidige plannen en werken een nieuw strategisch concept uit voor ons stadshart. Een stadshart dat, met al die dorpen om ons heen, geen dorpshart meer mag zijn, maar de kern van een gemeente van, pakweg, 150.000 medeburgers.

Zorgen over Lage Zijde?

14 jan

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Voor veel Alphenaren lijken de ontwikkelingen in en rond het Alphense Stadshart misschien een interne aangelegenheid, maar de lezers van mijn columns op http://www.alphen.com weten wel beter.
Dat Stadshart moet ook Boskopers en Rijnwoudenaren gaan bieden wat hun eigen dorpscentrum niet kán bieden. En daarmee is de discussie rond dat Stadshart voor onze toekomstige medeburgers nét zo belangrijk als voor de inwoners van onze huidige gemeente, Alphenaren, Dammenaren en Aarlanderveners.
Overigens, of ze dit nou wel of niet zien, maakt in wezen niet uit, want ze gaan er toch flink aan meebetalen!

‘Het is niet goed of het deugt niet’ is een gevleugelde uitspraak van wethouder Stan Lyczak (VVD). Hij, en hij alleen heeft de politieke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het Alphense stadsgebied aan de Lage Zijde, met de nadruk op de bewinkeling rond het Thorbeckeplein, geërfd. En nou krijgt hij weer gelijk. Vanuit de raadszaal wordt hij bedreigd met moties van wantrouwen omdat er niet op tijd een contract met projectontwikkelaar Corio is gesloten. Tegelijkertijd roept ondernemersvereniging VOA dat hij het allemaal rustig aan moet doen, omdat al te voortvarend bouwen aan dat Thorbeckeplein wel eens een paar VOA leden de kop zou kunnen kosten.

Wat is er nou eigenlijk aan de hand.
Toen de gedoodverfde ontwikkelaar en bouwer MAB vijf miljoen te weinig bood, nam de toenmalige wethouder Groen in’t Wout (CDA) het besluit met dat bedrijf, dat ook de nieuwbouw aan de Hoge Zijde (Rijnplein) bouwde, te kappen. Volgens hem stonden er genoeg ontwikkelaars aan de zijlijn om dat over te nemen. Wel, nu weten we dat dit een leugen was en dat de gemeente heel blij moet zijn dat Corio, de eigenaar van de Aarhof, tijdig heeft ingezien dat de verloedering rond het Thorbeckeplein ook de ontwikkeling van de Aarhof zelf in gevaar brengt.
Alleen, Corio is geen MAB. MAB bouwde alleen maar, en Corio bouwt helemaal niets. Corio ontwikkelt en verhuurt ook geen winkelpanden, maar winkelgebieden (Hoog Catherijne, o.a.) en dat doen ze internationaal. Kortom, de middelgrote gemeente Alphen aan den Rijn is voor Corio niet bepaald een gelijkwaardige gesprekspartner. Lyczak moet er blij mee zijn dat tenminste iemand zijn nek aan dat Thorbeckeplein wil uitsteken, en dat hij daar inspraak bij heeft. Kortom, hij is niet de bepalende factor in dat gesprek, en daarmee zit de gemeente op dezelfde plaats die veel ‘insprekende’ Alphenaren wel kennen van hún contacten met de gemeente!

Kortom, voor Corio staat het eigenbelang voorop, namelijk de waarde van hun huidige vastgoed in De Aarhof. Alles wat die waarde verhoogt, krijgt een kans, datgene wat de gemeente (en de raad) verder nog wil (zoals het dagelijks verguisde Cultuurhuis, of kleinschaligheid) zal niet door Corio worden gesteund.
Natuurlijk staat ook voor de VOA het eigenbelang van haar leden voorop en moet de politiek, college én raad, proberen daar tussendoor te laveren en het belang van de inwoners van onze huidige én toekomstige gemeente zeker te stellen. Daarbij is (hoe vreemd kun je het maken) niet Lyczak, maar zijn VVD collega Tseard Hoekstra, als wethouder Economische Zaken, verantwoordelijk voor de commerciële invulling van dat project aan de Lage Zijde.

Tot dusverre heeft de VOA Hoekstra vooral als “één van ons” beschouwd, maar deze wethouder heeft intussen begrepen dat bij economisch beleid, en zeker detailhandelsbeleid, meer speelt dan de belangen van de zittende ondernemers. Dat levert hem dan ook gelijk kritiek op van VOA voorzitter John Vermeer. Die (en, vreemd genoeg, niet detailhandelsvertegenwoordiger Edwin ten Brink) komt met het ronduit idiote idee om het bebouwen van het Thorbeckeplein in fasen uit te voeren zodat de kans op serieuze concurrentie van huidige leden tot een minimum wordt beperkt. Dezelfde tactiek, dezelfde redenering, die de inwoners van de grote wijk Kerk en Zanen aan hun veel te kleine buurtcentrum Atlas hielpen. Dus is terecht dat Hoekstra daar niet intrapt, want dan hebben we jarenlang last van een bouwput, als we er al ooit afkomen. Want vertraging van plannen doen deze in de praktijk verzanden, dát moeten we in Alphen nu toch geleerd hebben!

Medeburgers, de kans dat we daar aan het Thorbeckeplein ook maar iets terugzien van alle mooie plaatjes die de afgelopen jaren over ons zijn uitgestort, is miniem. Projectontwikkelaar Corio zal, ongehinderd door concurrerende plannen, dat Thorbeckeplein de functie geven die zij voor nuttig houden. Daarbij staat niet alleen de gemeente, maar ook de VOA en vooral de ‘brancheadviescommissie’ vrijwel buiten spel. Want als ‘we’ gaan dwarsliggen, stapt Corio er óók uit! De gemeente mag wellicht wat meepraten over de uiterlijke vorm, als ze dat zelf betaalt, of over het aantal parkeerplaatsen, als ze ook dat betaalt, maar dat ís het dan wel. Met het wegsturen van BAM heeft de gemeente haar hand overspeeld, is ze het initiatief kwijtgeraakt, en dat kan door geen twee VVD wethouders ongedaan worden gemaakt. Dát is ook iets waarvoor het huidige college, het CDA voorop, zich mag verantwoorden naar de kiezer, over nog geen twee jaar!

Oh ja, Hoekstra heeft gelijk te stellen dat Corio er natuurlijk voor zorgt dat de eigen winkelruimte wel wordt verhuurd. Maar aan andere delen van ons Stadshart heeft dat bedrijf natuurlijk geen boodschap. Met het Rijnplein was het toch niet anders?

Positief het nieuwe jaar in!

4 jan

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Als politici en zakenbonzen iemand ‘positief’ noemen, bedoelen ze gewoonlijk dat deze het met hun eens is, en hen vooral hun gang laat gaan. En vervolgens noemen ze het feit dát velen dat ook daadwerkelijk doen, macht. Daarom zijn ze ook allemaal zo tuk op een vermelding in IntoBusiness, dat lijstje (nou, vele pagina’s lang) van mensen die elkaar in dit streven steunen. De ene wat enthousiaster dan de andere, en om het hardst bewerend dat je het allemaal niet zo serieus moet nemen. Ja, ja! Dit jaar mocht onze burgemeester die lijst aanvoeren, eigenlijk volkomen overbodig, omdat juist onze Bas heeft bewezen dat onderlinge gekonkel niet nodig te hebben om de zaak politiek en bestuurlijk in de hand te houden. Maar ja, zo was de jury natuurlijk af van de noodzaak hun keuze te verdedigen, dat snap ik ook wel weer. Voor mij heeft ‘positief zijn’ niets te maken met kritiek of bijval, maar met de wil politici, bestuurders en andere ‘machtigen’ uiteindelijk ertoe te krijgen voor ALLE medeburgers zoveel mogelijk kansen te scheppen. Nou, en als ze daar niet in slagen, hebben ze gefaald. Ik zie niet in hoe ik dát een positieve draai kan geven. Maar ik blijf mijn best doen.

Ook wanneer MAX, SIXTEEN en HET BUNKERTJE allemaal uiterst goedkope initiatieven nemen om onze jeugd een uitgaansmogelijkheid te bieden, lijkt het erop dat die vrijwilligers systematisch door de ambtelijke en bestuurlijke molens in de modder worden gedrukt. Want wat is het nou voor flauwekul om deze, niet ambtelijke, initiatieven qua subsidie en onderdak elk jaar opnieuw een tijdje te laten bungelen voor ze weer een jaartje verder kunnen. En hoe krijgen die politici het in hun hoofd om zich als heel onbetrouwbaar te profileren door aan de ene kant deze initiatieven de hemel in te prijzen, en ze aan de andere kant noodzakelijke randvoorwaarden te onthouden en ze daarmee het zicht op een toekomst, en daarmee op de toekomst van onze jongeren, ook de gehandicapte, te onthouden. Het Bunkertje werd Nb. uitgeroepen tot ‘vrijwilligersorganisatie van het jaar’. Terwijl er jaarlijks maar een bescheiden subsidie nodig is om de zaak draaiende te houden, en er een paar ton in het tot de draad versleten pand moet worden geïnvesteerd. Want vandaag of morgen ontstaat de noodzaak dit pand om reden van gevaar voor onze kinderen (en die vrijwilligers) te sluiten. En dan? We hebben het toch wel over onze kinderen, of niet?

Tja, medeburgers, want wát zijn de oorzaken van deze ellendige situatie? De voornaamste zijn de absolute wil in ons Stadhuis om een disco te realiseren, gecombineerd met de plannen voor een multifunctionele sporthal, PRECIES OP DIE PLAATS! Nou, wat het eerste betreft kan dat ‘stadhuis’ het vergeten. De disco is een concept uit het verleden, geen exploitant is zo gek eraan te beginnen, en de jeugd gaat veel liever her en der (en ook in Alphen) naar de vele festivals die overal worden georganiseerd. Daarbij is de ‘Rijn-Gouwelijn’ praktisch van de baan, en daarmee ook die zo noodzakelijke tweede treinhalte bij De Hoorn. Je kunt rustig stellen dat alle seinen nu voor iedereen duidelijk op rood staan, maar toch….! Niet te geloven, die stijfkoppigheid op ons stadhuis af en toe. En geen politieke meerderheid die eens zegt dat het nu afgelopen moet zijn, en dat Alphen belangrijkere prioriteiten heeft. MAX, bijvoorbeeld.
Het andere probleem is die zo bejubelde multifunctionele sporthal, een hal waarin en waarbij alles zou kunnen, gewoon te mooi om waar te kunnen zijn. Technisch misschien wel mogelijk, maar ja, het zijn mensen die ervan gebruik moeten maken. Maar ook hier is de discussie niet nodig, want voor deze hal is toch geen geld, en dat geld lijkt er voorlopig ook niet te komen. Tenslotte moet de gemeente eerst het nieuwe zwembad financieel boven water houden. Daarbij, áls dat geld er ooit wel komt, zet dat ding dan gewoon naast Wiebel Biebel! Het verlies aan natuur bleek geen probleem bij dit kinderparadijs, dan gaan we dat argument toch niet opportunistisch aangrijpen om niks aan het gebouw van MAX te doen?

En dan is het spel rond de N207 weer eens op de wagen. Nu de voorstanders eindelijk de juiste gedeputeerde op de provincietroon hebben zitten, blijkt het opeens helemaal niet zo simpel om dit opgewaardeerde karrenpad naar de N4 om te bouwen tot de uiteindelijk gewenste snelweg. Ondernemersverenigingen gaan tekeer over de nieuwe vertraging, ontstaan doordat zo’n asfaltlint door het Groene Hart dat hart wel een stuk minder groen maakt. Hoeveel minder, dát moet nog worden onderzocht en nu weet opeens niemand meer hoelang het allemaal nog gaat duren. Nou, medeburgers, het zou me verbazen als dat nog voor 2020 rond is en tegen die tijd zullen ook de Boskoopse telers, die vooral handelaren en vervoerders zijn geworden, wel begrepen hebben dat hun mooie dorp logistiek nou niet de beste uitgangspunten heeft. En zullen veel Alphense transporteurs, in het kielzog van Hoogvliet, ook wel verkast zijn naar Bleiswijk, Gouda of Bodegraven. En de rest wordt vervoerd via onze containerterminal. Kortom, straks levert politieke bestuurlijke koppigheid een snelweg op zonder de beoogde gebruikers. Nou ja, dan móet toch wel die grote bypass worden aangelegd om wat verkeer op die A ?? te krijgen?

Zo ziet U, medeburger, dat het niet meevalt positief te zijn over allerlei plannen voor onze leefomgeving, maar dat er uiteindelijk altijd wel een excuus wordt gevonden waarom die peperdure investering (door U) toch lonend is.

Schuldig: De Babyboomer

1 jan

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers,
Hoe kon ik nou zó stom zijn, babyboomer te worden! Volgens het commentaar van Kees Kist op de nieuwjaarscolumn van Kaj Elhorst over pensionado’s lijkt het of wij daarmee een nieuwe erfzonde over ons hebben afgeroepen. Hoe kónden we toch …! Oh, nee, hadden we een keuze dan, babyboomer te worden? Kon Kees er iets aan doen om tot de generatie X, Y of Z te horen? Nou dan?
Beste Kees, jij verwijt ons babyboomers te weinig ‘verticaal sociaal’te zijn geweest met jongere generaties! Terwijl ik nou juist al die andere generaties samenvoeg onder de term “ik-generatie”. En dat klopt, want in je commentaar zie ik alleen maar wat “wij” “jullie” hebben aangedaan, en geen woord over wat de jongere generaties dan wel niet allemaal voor de babyboomgeneratie gedaan hebben, of zelfs, hadden willen doen. Als ik bij mijn studenten het woord ‘solidariteit’ laat vallen, kijken ze me aan of ik gek ben. “Nog nooit gehoord, meneer!”. En dát is nou juist een term dat in hoge mate is verbonden met die postmoderne babyboom generatie. Kijk, wij waren misschien dan wat naïef, maar we protesteerden, met betogingen, met ‘sit-in’s’, met posters en bijeenkomsten, tegen alles wat in onze ogen krom en ondeugdelijk was in onze maatschappij. Babyboomers worden niet voor niets de ‘protestgeneratie’ genoemd. Terwijl het tegenwoordig één grote ellende is scholieren en studenten te porren voor verenigingswerk en vertegenwoordigende organisaties. Terwijl alle politici zich permanent afvragen hoe ze de lieve jeugd nu weer naar de stembus kunnen slepen. In een tijd waarin ‘de vrijwilliger’ een probleemgebied vormt voor wie dan ook iets voor anderen organiseert. Dus kom me nou niet aan met fabeltjes dat wij niets aan ‘jullie generaties’ hebben bijgedragen. Erger nog, jullie zijn degenen die WIJ aan de wereld hebben bijgedragen!
Wij hielden van die “vastgetimmerde Cao’s” omdat dit, in een tijd dat een volwassen gezinshoofd minder geld verdiende dan een student nu aan studiefinanciering krijgt, nodig was om je leven wat perspectief te geven. En, geloof me, toen die babyboomers jong waren, was 65 jaar echt verschrikkelijk oud! Het is eigenlijk vreemd dat die pensioenleeftijd (waarvan mijn opa’s al profiteerden) het zolang heeft uitgehouden. Aan de andere kant begon die babyboomer ook eerder te werken, deels omdat in die tijd heel veel mensen NIET studeerden. En als ze studeerden, deden ze dat grotendeels niet op luxe instituten, gesteund met rijksfinanciering, maar in deeltijd, naast hun werk; niet of nauwelijks ondersteund door hun werkgevers. Deze blogger is in dezen absoluut geen uitzondering binnen die babyboom generatie.
Tja, beste Kees, en dan nog dat punt dat geen één Nederlander het ooit zo goed zal hebben! Flauwekul, beste medeburger. Toen ik jong was kreeg ik een step met alleen gummibanden, maar ik had er tenminste één! Ik kreeg geen nieuwe fiets omdat die gewoon niet te koop was. Maar het “eigenfabrikaat” van de plaatselijke smid, mét blokken, werkte prima, jarenlang. Uit mijn klas was ik de énige die in Sneek naar de HBS ging (VWO nu); met de hele groep Friezen die toen een dergelijke opleiding volgde zou je nu maar één moderne school voor voortgezet onderwijs kunnen vullen. En mijn vader kreeg, als zelfstandige, geen CENT ondersteuning! Als student in Groningen hoorde ik bij een kleine elite van nog geen 10.000 man waar nu tienduizenden studenten Universiteit en Hogescholen vullen. Kortom, Kees, je kunt er rustig van uitgaan dat die babyboom generatie hun carrières voor een heel groot deel op eigen kracht baseerden. En dat ze dat deden om jullie, die XYZ generaties, een fatsoenlijke kans te geven jullie werkzame leven te kunnen leiden. Een werkzaam leven dat, o.a. door die langere, volledig betaalde, opleiding eerder korter dan langer zal zijn dan die van de babyboomer, ondanks dat ene, of die twee jaren die je langer door moet werken.
Maar zelfs al zou jij gelijk hebben, beste medeburger Kees, dan nog zul je het er mee moeten doen. Zoals wij het met onze, sobere, naoorlogse situatie moesten doen. Want wij gaan die zaken niet meer voor jullie aanpakken. We gaan immers allemaal met pensioen. Dus kunnen alle volgende generaties dat nu helemaal zelf veel beter regelen en als het niet lukt, kun je daarvan ons, de babyboomers, niet langer de schuld geven.
Met mijn oprechte verontschuldigingen aan alle jongeren en niet meer zó jongeren, die zich wél heel sociaal en maatschappelijk bewogen opstellen! Ondanks hun generatie en generatiekloven.