Archief | maart, 2012

Buurtwinkelcentrum ‘De Baronie’

28 mrt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers
Bijna drie jaar geleden schreef ik een blog over de mogelijkheden die de ontwikkeling van de voormalige fabriek ‘De Baronie’ biedt voor de buurt erom heen. Als voorbeeld voor hoe je de politieke kreet ‘Wijk(kern)gericht werken’ beter in kunt vullen dan via welzijnswerk alleen. In Alphen, maar eigenlijk in alle grotere kernen van de fusiegemeente. Een plan dat er heel anders uitziet dan de (uiteraard) weer megalomane plannen die ook voor dit gebied zijn gemaakt. Plannen die, door vestiging van grote, regiogerichte, detailhandelsbedrijven met veel extra verkeer, de leefbaarheid van de buurt niet verbeteren, maar vernietigen. Daarom wil ik hier graag laten zien hoe je die gelegenheid kunt gebruiken voor echte vernieuwing aan de Rijnhaven. En nu maar hopen dat ook Green (Zeeman) tot die conclusie komt.

Alphen aan den Rijn bestaat, als stad, alweer driekwart eeuw, maar haar verleden als drie verbonden dorpskernen bepaalt nog altijd de structuur en de dorpse aanblik van onze binnenstad waaraan vanaf de vijftiger jaren wel veel is veranderd, maar weinig is vernieuwd. Als gevolg van de angst van de gevestigde ondernemers is er vooral bijgebouwd. Dat was het geval met de V&D vestiging, met de Aarhof en met de bouw van het Rijnplein. Op basis van de bestaande plannen zal ook aan de Lage Zijde (Thorbeckeplein) weinig sprake zijn van echte innovatie, hoewel dat in de mediasector (Cd’s, Dvd’s, Boeken) heel goed mogelijk is. Ik vrees, medeburgers, dat we ook daar weer meer van hetzelfde krijgen. Zo wordt ons dorpscentrum nooit een echt stadscentrum, dat aantrekkingskracht heeft op de omliggende dorpen. Winkels noch winkeliers lijken aan de status van ‘Stadshart’ te willen voldoen. Dat leidt ertoe dat, al acht jaar achter elkaar, het bezoek aan het Alphense Stadshart alleen maar terugloopt. Het wordt tijd voor een ‘deltaplan’ om ons in het slop geraakte winkelhart weer op poten te zetten. Mijn plan van 1 miljoen dat ook al eens in dit blog naar voren is gebracht.

De enorme gerichtheid op de gevestigde belangen in en rond ons centrum heeft ertoe geleid dat dorpen in onze omgeving, zoals Boskoop en Bodegraven, nu een dorpscentrum hebben dat aanmerkelijk beter op de behoeften van de inwoners is gericht dan het zogenaamde ‘Stadshart’ van Alphen aan den Rijn. Dát is qua functie nog altijd vooral een dorpshart, waardoor de omliggende winkelcentra De Herenhof, De Ridderhof en De Atlas zich nooit goed hebben kunnen ontwikkelen. Waardoor ons Stadshart elke allure mist om uit te groeien tot het shoppend hart van onze fusiegemeente. De voorgenomen plannen met ‘De Baronie’ gaan dat probleem alleen maar verergeren. Niet alleen voor Alphen, maar ook voor Hazerswoude Rijndijk, overigens.

Waar op korte termijn een fundamentele verbeterslag kan worden gemaakt is in het gebied Rijnhaven, concreet gesteld in de buurten rond onze stadsruïne De Baronie. Buiten dat wethouders jarenlang met een aantal journalisten om dat pand wandelden, is er, de ongeplande brand daargelaten, al jaren niets gebeurd en sneuvelen elk jaar meer ramen van dit ‘industriële erfgoed’. Green zet er een leuk bord bij, maar ontwikkelt eigenlijk alleen nog maar een blok appartementen, los van de oude fabriek.
Het zal ook niet meevallen grote winkelketens, in deze crisistijd, te bewegen een ongewis avontuur aan te gaan in wat zij slechts als middelgrote stad zien. Mijn inschatting, medeburgers, is dat die ketens belangstelling veinzen om de concurrentie buiten de deur te houden, niet dat ze echt belangstelling hebben. Die patstelling geeft de mogelijkheid die locatie op een geheel andere wijze, als ‘state-of-the-art’ buurtwinkelcentrum ‘De Baronie’ te ontwikkelen. Daarmee kan gelijk actief rekening worden gehouden met de demografische ontwikkelingen in onze stad (vergrijzing én ontgroening) en Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord te ondernemen.

Buurtwinkelcentrum ‘De Baronie’
Nu er duidelijke plannen zijn het Rijnhavengebied te ontwikkelen tot een woongebied en bij de Samen op Weg school én op de plaats van de Rijnstreekhal huizen worden gebouwd, schept dat kansen om in De Baronie een centrum te bouwen dat als kloppend hart voor de omliggende buurten, oud en nieuw, kan functioneren. We kunnen dat opbouwen rond een grote, maar wijkgerichte, supermarkt als PLUS, aangevuld met een modern versplein, een drogisterij, een Marskramer, een Bruna- of Primera-achtige, een textieldiscounter, een bloemenwinkel en natuurlijk een eetcafé. Kortom, een winkelcentrum dat vooral op de dagelijkse behoeften van de buurtbewoners is gericht en waarin zoveel mogelijk de ondernemers worden betrokken die nu elders in die wijk in winkelstrips zijn ondergebracht. Die strips, uit de vijftiger jaren, hebben met de komst van De Baronie immers geen bestaansrecht meer. Maar het gaat bij een buurtcentrum natuurlijk niet alleen om winkels. De functie van elk buurtcentrum voor de omringende wijk (en daarmee het aantal bezoekers en vooral het aantal bezoeken uit die wijk) hangt af van hoeveel andere voorzieningen daar beschikbaar zullen zijn. Binnen die brede buurtfunctie past dan ook een gezondheidscentrum én een multifunctionele ruimte voor de gemeente en welzijnswerk. De gemeente ziet dat nog niet, maar natuurlijk past hier ook een satellietvestiging van de bibliotheek in. Dat gezondheidscentrum zit al vlakbij (Dillenburg), de apotheek zit, met de kinderopvang, al tegenover dit complex en ook de nieuwbouw van basisschool Samen op Weg staat aan de overkant. Kortom, alle voorzieningen voor deze wijk zitten zo bij elkaar, en ondersteunen elkaars maatschappelijke functie. Eén gebouw voor Kaju Putih en Halfje Wit zit er niet in, maar waarom zou Kaju Putih een nieuw gebouw op de oude plek moeten hebben, als dat ook bij De Baronie kan worden gebouwd? Op den duur kan dan ook voor Halfje Wit een nieuw pand worden aangebouwd.

Waarom dit een commercieel haalbaar plan is?
Wel, medeburgers, met de nieuwe plannen wonen er straks, op loopafstand, 10.000 Alphenaren rond De Baronie. Dat is meer dan genoeg om een buurtwinkelcentrum rendabel te maken, zoals dat overal rondom ons het geval is. Natuurlijk heeft ook een dergelijk centrum wel effect op de omliggende winkelcentra, maar dat zal, zeker in vergelijking met de huidige plannen, beperkt zijn. Bezoekers zullen in meerderheid lopend of fietsend het centrum bezoeken, zodat de verkeersdruk op de omliggende wijken minimaal zal zijn.
Een dergelijk winkelcentrum vult ook het gemeentelijke duurzaamheidbeleid verder in. Niet alleen omdat zo het aantal verkeersbewegingen vanuit de wijk wordt verminderd, maar ook omdat in zo’n compact gebouwde voorziening extra, op een verouderende bevolking gerichte, diensten zoals een bezorgdienst betrekkelijk gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden. Wellicht is het zelfs mogelijk een ‘treintje’ te exploiteren waarmee boodschappen én klanten naar en van het buurtcentrum vervoerd kunnen worden. Combineer dat alles met een geïntegreerd gebruik van ‘Nieuwe Media’ dan ontstaat een buurtcentrum dat optimaal gaat functioneren binnen de wijk waarvoor het is bedoeld.
Medeburgers, de wijk rond De Baronie is daarmee gelijk een uiterst interessant experiment geworden voor verdere ontwikkelingen in onze groeiende gemeente.

Advertentie

Het kan VERKEREN!

26 mrt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers
Als er geen bruggen in elkaar vallen, zijn er wel weer andere redenen waarom autorijden in Alphen onmogelijk wordt gemaakt. Het lijkt erop dat ons gemeentebestuur al die opstoppingen wil gebruiken om haar wens om de ‘grote bypass’ werkelijkheid te laten worden. Onze binnenstad moet verlost worden van auto’s, en daarbij heiligt het doel de middelen, zo lijkt het.
Want terwijl Ridderveld al maanden wordt geteisterd door de ergerlijk langzaam verlopende upgrade van haar belangrijkste kruispunt (Kennedylaan, Bruinsslotsingel ter hoogte van De Ridderhof), slaat de gemeente opnieuw toe aan de Wallenberg rotonde. Die is, in verband met het opnieuw beplanten van het centrale grasveldje, nu nog maar één rondje groot, en ik wil daar vanmiddag maar liever niet in de buurt komen. Het geklaag zal weer gigantisch zijn. En dan moet de verhoogde rijbaanscheiding (opnieuw een maandje, schat ik) nog worden aangelegd. En nu lees ik dat wethouder Van Velzen van plan is de Prins Bernhardlaan fors onder handen te nemen…… Nou, allemaal maar op weg naar onze lokale fietsenwinkels, want dán moet je voorlopig niet met een auto ‘de stad’ in!

Nu moet ik begrijpen dat als die Bernhardlaan toch wordt aangepakt, het gemakkelijk is om dan gelijk ons ‘Stadspark’, het Burgemeester Visserpark, een upgrade te geven. Het is niet mijn vak, maar die combinatie zie ik nou gewoon niet zitten. Tenzij de gemeente en passant die Bernhardlaan zo gaat versmallen dat dit park kan uitbreiden. En zo’n smalle weg zal ons burgers wel leren om voortaan de auto te laten staan, en alleen nog maar op de fiets ons Stadshart te bezoeken. Er zal vast over zijn nagedacht, maar als je nou één doodklap wilt uitdelen aan dat Stadshart, dán heb je die hiermee wel gevonden. In ieder geval is zo het probleem van te weinig parkeerplaatsen effectief opgelost. Het tekort aan winkels natuurlijk ook!

Medeburgers, ik heb het al vaker bepleit, maar de beste manier om onnodig verkeer te weren, is ervoor te zorgen dat elke burger voor praktisch alles in zijn of haar eigen wijk of dorp terecht kan. Dat je probeert je Stadshart tot een optimaal winkel- en recreatiegebied te maken, een ‘Place to Be’ voor elke medeburger overdag rustig belangrijke aankopen wil gaan doen, en in het weekend de dagelijkse beslommeringen even wil vergeten. Een gezellig stadscentrum waar je je geen zorgen hoeft te maken over de kwaliteit van de diepvrieskip, de maat van je ondergoed of de prijs van de allesreiniger. Een centrum waar je niets anders KUNT doen dan shoppen, recreëren en vrienden ontmoeten. Ons Stadshart als belevenis voor burgers én bezoekers.
Maar wat doét de gemeente? Precies het tegenovergestelde! Voor van alles en nog wat moet je naar dat centrum komen, met als grootste blunder ons Cultuurhuis. Ach, medeburgers, ik heb niet zo’n probleem met dat cultuurhuis, maar wel met de omvang, en vooral met de functie daarvan. Want de concentratie van allerlei culturele activiteiten dáár, gaat ten koste van voorzieningen in wijken en dorpen. Voorzieningen die voor de jeugd, én zeker voor de groeiende groep ouderen, juist In de wijken en dorpen nodig zijn. Maar ja, de boer, hij ploegde voort, en ons probleem is dat die boer in onze stadskas woont. En in alle snode voornemens, zonder enig besef van wat dat allemaal voor hun kiezers betekent, zonder ‘compassie’ zelfs, in letterlijk alles wordt gesteund door een solide meerderheid in de raad.

Eerlijk gezegd snap ik er niets meer van, beste medeburgers. De gemeente weet uit eigen onderzoek dat veruit de meeste drukte ín de stad komt van Alphenaren die ergens anders in diezelfde stad iets te doen hebben. Het is me een compleet raadsel hoe die grote bypass (of Westelijke randweg) daar nou iets aan zou kunnen doen. Maar ja, die randweg móet, en dan vallen redelijke argumenten gewoon buiten de boot, blijkbaar.
Intussen worden wij straks gedwongen niet langer over de vrijwel kaarsrechte Prins Bernhardlaan van Oost naar West en omgekeerd te rijden, maar over een onduidelijke slingerweg die van Avifauna leidt naar het Archeon. Dat staat in het gemeentelijke Verkeers- en Vervoers Plan. Hebt U die weg wel eens geprobeerd medeburgers? Ik raad U aan dat te doen, vóór U dat wel moet! Een weg die deels vlak langs het nieuwe centrum De Baronie loopt, langs scholen en bejaardenwoningen, over een, grotendeels nu al verstopte, spoorwegovergang en langs een zevental rotondes om uiteindelijk, bij Bakkerij Visser, U de kans te geven óf alsnog Alphen in te rijden, óf de pijp aan Maarten te geven en een andere stad als einddoel te kiezen.
Een briefschrijver stelde in AD/Alphen ook al dat we daar allang een rondweg hebben: die Prins Bernhardlaan! Andere straten zijn gewoon NOOIT bedoeld voor doorgaand verkeer. En de ‘oude’ weg, langs de Rijn, hebben we natuurlijk al veel langer geleden ‘verkeersluw’ gemaakt zodat die optie alleen nog maar voor fietsers bestaat!

Nou kun je in een verkeersplan wel beweren dat dit allemaal wél kan, maar de praktijk zal zijn dat iedereen uit het centrum wordt weggepest. Centrumbeleid?

Ouwe Koek

21 mrt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Het zal wel iets met sympathie voor alle ellende van april vorig jaar te maken hebben, maar het is wel merkwaardig dat ons gemeentebestuur opeens zo bezig is met “mijn” winkelcentrum Ridderhof. Merkwaardig omdat er zoveel andere zaken, die m.i. veel belangrijker zijn in onze stad, zo moeilijk van de grond komen. Zo moet ik in het AD lezen dat het onderhoud van onze bibliotheek blijkbaar al jaren zo is verwaarloosd dat die niet eens kan wachten op de bouw van het Cultuurhuis en tijdelijke huisvesting nodig heeft. Daar vliegen de eerste extra miljoenen (geen cent voor gereserveerd, de bibliotheek niet, en de gemeente ook niet, ik heb het U voorspeld) alweer de NUON pot uit.
Om de schandvlek, die van het zo ambitieuze project “Stationsomgeving” is overgebleven, wat draaglijker te maken, pompt de gemeente, ook volledig ongepland, 5 miljoen in een plan om daar winkels te realiseren. Winkels voor wie, denk ik dan? Als daar drommen potentiële klanten zouden lopen, was Albert Heijn (AH-to-Go, nu met gloednieuwe formule) daar natuurlijk allang neergestreken. Maar ja, kantoren is ook geen goed idee, natuurlijk. Stadsbestuur en politiek plegen nogal eens te vergeten dat winkels geopend worden om er geld in te verdienen. Dát waag ik, op die plek, nogal te betwijfelen. Dit kost opnieuw extra geld, terwijl er in de grondexploitatie op winst was gerekend. Weer ten koste van de NUON pot, dus!
Ook de ‘Lage Zijde’, ooit mét jachthaven, ‘Waterfront’ en ‘Gebelpad’ barstend van ambitie, is nu afhankelijk van wat winkelcentrum exploitant Corio ermee wil. De gemeenteraad, mét allerlei ideeën rond de ‘menselijke maat’, kleinschaligheid en ‘kleine ondernemers’, staat immers buiten spel. Want het lijkt me niet dat er ook maar één gemeenteraadslid is die ‘NEE’ zal zeggen op welk ‘voorstel’ dan ook, als een alternatief ontbreekt. Tenslotte heeft de gemeente daar al vele tientallen miljoenen Euro’s in gestoken, en is (ook ongepland) daar jaarlijks vele miljoenen aan rentekosten kwijt.
Met veel bombarie is de revival van ‘De Baronie’ aangekondigd, maar, buiten het bouwen van appartementen NAAST die bouwval, gebeurt er gewoon niets. Nou is dat niet erg, want het vestigen van een regionaal gericht, grootschalig, winkelcentrum op die plaats is volgens alle standaarden volledig misplaatst. Dat winkelcentrum zorgt ervoor dat nóg minder mensen ons Stadshart gaan bezoeken (sinds de opening van de Hoge Zijde is het bezoek toch al elk jaar opnieuw gedaald), maar houdt ook effectief de renovatie van wijkwinkelcentrum De Herenhof tegen. Wie gaat daar nu investeren, als de gemeente de start van een volledig overbodig winkelcentrum ondersteunt? Want wie is er nou zo stom om in deze tijd nog een Mega-sportwinkel in Alphen te openen, terwijl zoiets al in Hoofddorp staat? Tenzij je de huidige twee, nog overgebleven sportwinkels denkt weg te concurreren? Wie schiet daar nou iets mee op, behalve Jan Zeeman? En wie zit te wachten op nóg een Hoogvliet supermarkt? Een “Jumbo”, prachtig natuurlijk voor de Alphenaren, maar dat gaat beslist de nodige bestaande supermarkten de kop kosten! Tja, en daarmee is de bodem onder dit snode plan weggeslagen. Dan toch maar weer denken aan het buurtcentrum dat ik daar al jaren geleden suggereerde? Daar kunnen tenminste alle huidige ondernemers in die buurt terecht, zodat de leefbaarheid ter plekke niet wordt bedreigd, zoals met het huidige plan, maar wordt bevorderd. Laten we hopen, medeburgers, dat de huidige gemeenteraad die beslissing niet laat nemen door de volgende.

Tja, die Ridderhof. Nu zegt de gemeente, ik heb dat al in mijn voorgaand blog besproken, toe bij te willen dragen aan de woeste plannen van de vereniging van eigenaren (absoluut niet te verwarren met de winkeliersvereniging!) om dit laaggeprijsde buurtwinkelcentrum uit te bouwen tot een veel luxer wijkwinkelcentrum. Met als enig gevolg dat we na realisatie er twee hebben, vlak bij elkaar, die allebei hetzelfde bieden.

Helaas zie ik, niet tot mijn verbazing overigens, dat toch de nodige winkeliers zich alweer hebben laten inpakken door het idee dat ‘hun’ winkelcentrum mooier en groter gaat worden. Nou, medeburgers, laat dat ‘hun’ er maar af, want de kans is groot dat de meeste huidige winkeliers dat vernieuwde winkelcentrum niet gaan meemaken. Deels omdat hun winkel helemaal niet meer past bij het gewenste imago van dat gerenoveerde winkelcentrum, deels omdat de huurprijzen (heeft nou niemand door dat iemand de rekening moet betalen) worden verhoogd, en deels omdat de concurrentieslag met ‘De Herenhof’ voor veel winkeliers ook de genadeslag zal betekenen. Wat zeurt die schoenmaker nou over gratis parkeerplaatsen bij de Herenhof (hoe lang blijft dat nog, eigenlijk)? Denkt hij nou écht dat een klant voor dertig cent naar zijn collega in De Herenhof gaat? Geef goede klanten dan die dertig cent terug, als je daar bang voor bent. Alleen al de komst van ALDI levert hem meer geld op dan dat parkeergeld ooit kan kosten. Nee, wat dat betreft snapt het bestuur van de winkeliersvereniging dat beter. Nou maar hopen dat de gemeente, en de Alphense politiek, meer denkt aan de belangen van de Riddervelders, en van de ondernemers, dan aan de belangen van de eigenaren van dat winkelcentrum.
Anders gaat die renovatie veel lijken op koekvergulden: het ziet er mooi uit, maar het is gewoon ‘ouwe koek”!

Ridderhof investering in de Toekomst?

18 mrt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers
Hoe stom kan een gemeente zijn als ze de vereniging van eigenaren (naar verluidt nu gedomineerd door Hoogvliet beheer) gaat helpen het winkelcentrum Ridderhof om zeep te helpen. Want dát gaat gebeuren als het huidige winkelcentrum fors wordt ‘gerenoveerd’ teneinde het te laten opboksen tegenover dat andere winkelcentrum in de wijk Ridderveld, “De Herenhof”.
Stom? Waarom?
Beste medeburgers, dat winkelcentrum De Ridderhof, in 1973 gebouwd als het eerste wijkwinkelcentrum van Alphen aan den Rijn, ligt nog geen vijf autominuten verwijderd van het, begin tachtiger jaren gerealiseerde, wijkwinkelcentrum De Herenhof. Het, nog in voetstappen denkende, gemeentebestuur van toen realiseerde in die nieuwe wijk Ridderveld II gelijk nog maar het buurtwinkelcentrum Koopzwam dat slechts op 5 fietsminuten (!) van “De Ridderhof” lag. Het kostte de gemeente dertig jaar om te erkennen dat die ‘Koopzwam’ een jammerlijke mislukking was, maar men heeft daar niet of nauwelijks iets van geleerd. Hoewel het planologisch duidelijk is dat er in die grote wijk Ridderveld vooral behoefte is aan een belangrijke uitbreiding van het veel grotere wijkwinkelcentrum De Herenhof, wordt nu, in een combinatie van populisme en misplaatst medegevoel met de geplaagde ondernemers, een poging gedaan om De Ridderhof te verheffen tot een wijkwinkelcentrum dat zich kan, én moet, meten met De Herenhof. Een poging die bij voorbaat tot mislukking gedoemd is, en ik zal U, medeburgers, uitleggen waarom.
De strijd tussen die twee winkelcentra gaat volledig voorbij aan de belangen van zowel ondernemers en bewoners van de wijk. In twee winkelcentra met ongeveer dezelfde signatuur wordt die bewoners gewoon meer van hetzelfde geboden, en daarop zit gewoon niemand te wachten. De ondernemers hebben de zekerheid meer huur te gaan betalen, én de zekerheid dat daar geen nieuwe klanten tegenover staan. Die zijn er immers niet! In de wijk Ridderveld slaat de vergrijzing en ontgroening onverbiddelijk toe. Dat is in Ridderveld I allang het geval, en, ruim dertig jaar na de bouw, staat hetzelfde te gebeuren in het lager gelegen Ridderveld II. In feite zal de hele wijk over een tien tot twintig jaar meer dan genoeg hebben aan één goed voorzien wijkwinkelcentrum (en daarvoor is op De Herenhof ruimte beschikbaar), ondersteund door één, puur op dagelijkse behoeften gericht, buurtwinkelcentrum. Dat Ridderhof II zal niet groter, maar aanmerkelijk kleiner zijn dan het huidige winkelcentrum. Maar intussen moet De Herenhof wél op de schop, omdat daar ontwikkelingsmogelijkheden zijn om de functie als alles biedend wijkwinkelcentrum waar te blijven maken. Het blijft me dan ook verbazen dat daar, ondanks al redelijk vergevorderde plannen, buiten de plantenkassen van Edwin ten Brink, niets van de grond komt. Of het zou de exorbitante, ook door de gemeente gesteunde, ontwikkeling van onnodig grote winkels op De Baronie moeten zijn.
Tót de uiteindelijke herbouw van De Ridderhof (en van de hele omgeving van dat winkelcentrum) heeft dit winkelcentrum weinig mogelijkheden. Anders dan De Herenhof, staan hier immers de woningen niet op, maar pal naast het winkelcentrum gepland, dus valt er niets uit te breiden zonder het woongenot in de flats eromheen ernstig aan te tasten. De huidige winkelruimtes zijn stomweg te ondiep voor de meeste winkelketens zodat uitbreiding van winkelruimte alleen maar in de breedte mogelijk is. Dat levert sterke belemmeringen op (zie C-1000 als voorbeeld), daarbij gaat zoiets natuurlijk weer direct ten koste van het aantal winkels in dat winkelcentrum. Kortom, tenzij men van plan is óf het kerkelijk en gemeenschapscentrum ‘De Bron’, óf de benzinepomp, op te heffen, is het, na de bouw van het nieuwe front aan de Bruins Slotsingel, met de uitbreidingsmogelijkheden gedaan. Kortom, wát je ook versiert, De Ridderhof blijft het ouderwetse 70-er jaren winkelcentrum dat het altijd was. Een winkelcentrum dat nooit kán voldoen aan de eisen die consumenten én winkelketens over tien jaar stellen aan een modern wijkwinkelcentrum! Diepte investeringen zijn dus zinloos.
Medeburgers, dat hoeft ook helemaal niet. Niemand wilde eraan toen ik bleef wijzen op de mogelijkheid om De Ridderhof te ‘downgraden’ naar een ‘Laaggeprijsd, gezellig én overdekt, buurtwinkelcentrum’. Náást een heel anders getint, groter, wijkwinkelcentrum De Herenhof. Niet gewild, en toch gekregen, want met de entree van nieuwe winkels, straks zelfs met een ALDI, voldoet De Ridderhof in de praktijk allang aan mijn definitie. En juist omdat De Ridderhof een heel ander, multicultureel, karakter heeft dan De Herenhof, kunnen beide centra nog jaren naast elkaar bestaan. En kunnen winkeliers én horecaexploitanten, in beide centra er nog jaren een goed inkomen uithalen.
Kortom, het is prima als de gemeente de nodige ondersteuning biedt bij het opknappen van De Ridderhof, want reparaties en een likje verf kan nergens kwaad. Het was ook een prima initiatief om indertijd de gribus, die parkeergarage werd genoemd, over te nemen. Maar de vereniging van eigenaren (en dat zijn, uitzonderingen daargelaten, NIET de huidige winkeliers!) helpen om hun investering te gelde te maken, is slecht voor de huidige winkels, is slecht voor de concurrentieverhoudingen met De Herenhof en het is slecht voor de inwoners van Ridderveld.
Het is, medeburgers, ook slecht voor de gemeente als geheel. Die moet, veel meer dan jarenlang het geval is geweest, meer letten op de invloed die de verschillende winkelcentra binnen de gemeente op elkaar hebben, en op de functie die deze winkelcentra hebben binnen de verschillende wijken, en op de wisselwerking van die winkelcentra op het Stadshart, en vice versa.
Winkelcentra als de kern van een wijkgericht gemeentelijk beleid!