Archief | september, 2012

Bezuinigen? Er moet geld bij!

30 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers!

Natuurlijk weet ik zeker, medeburgers, dat er in de huidige gemeente Alphen aan den Rijn van retailbeleid geen sprake is, maar nu gaat het op meerdere plaatsen wringen. Niet alleen blijken Alphense politici geen enkel gevoel te hebben voor de onvrede over hun dure ‘salto mortale’ rond de naamgeving van de nieuwe gemeente. Het idee dat je iets kunt beloven zonder het waar te maken, is er bij onze raadsleden blijkbaar zo ingeslepen, dat ze zich, als ik zo hun zure commentaren op de commotie om ons heen lees, blijkbaar niet kunnen voorstellen dat het elders anders is.

Want, medeburgers, nu zie ik heel andere zaken opdoemen. Zo lees ik, tot mijn verbazing, dat mídden in een grootscheepse bezuinigingsoperatie ons theater Castellum gewoon € 200.000 extra subsidie krijgt, terwijl andere instellingen, Het Kasteel als triest beeld daarvan, worden gekort. Ik zie ook aankomen dat de bibliotheek, die allang een nieuwe plaats had kunnen hebben bij het Stadhuis en het oude Lyceum, tonnen aan extra subsidie gaat krijgen voor een tijdelijke vestiging nu ze hun huidige gebouw praktisch uitdrijven.
En, merkwaardig genoeg krijgt de gemeente ook geen genoeg van het verhuren van gebouwen en spullen. Want helaas kan een demontabele ijsbaan naast WiebelBiebel geen doorgang vinden, maar onze noestwerkende ambtenaren blijven met die ijsbaan bezig, en gaan nu de ‘IJsbaan van Toob’, het winterspektakel, faciliteren door die ijsbaan aan te kopen en te verhuren. Merkwaardig, hoe snel ook de VVD afstand heeft genomen van haar ‘terugtrekkende overheid’ en ‘privatisering’ en in feite de rol van de overheid versterkt op gebieden waar ze helemaal niets mee te maken heeft. Het VVD beleid lijkt zo wel erg veel op het PvdA beleid: De overheid centraal! Natuurlijk wil ik ook graag dat we ’s winters kunnen schaatsen op het Rijnplein! Niet voor niets heb ik daarvoor ooit een reddende motie voor ingediend, maar waarom nu de gemeentelijke financiële garantie wordt verplaatst naar een gemeentelijke ijsbaan, is mij een raadsel. Kost dat niets, en hoeveel onderhoud is nodig? Dat is, nét als het verhuren van winkelpanden en woningen aan de Lage Zijde, en het verkopen van de woningen bij Aquarijn, toch nauwelijks een kerntaak van de gemeente te noemen.
Nee, René Driessen had, al jaren geleden, helemaal gelijk: “Bezuinigen? Er moet geld bij!”

Vreemd is ook het gedoe met de windmolens. Hoewel de gemeente Rijnwoude vier grote windturbines op de gemeentegrens met Alphen plaatste, maakte nog slechts een paar jaar geleden een ruime raadsmeerderheid zich breed om geen ‘horizonvervuiling’ op het Alphense grondgebied (Gouwsluis) te accepteren. VVD raadslid Tseard Hoekstra maakte zich persoonlijk sterk voor de installatie van miniwindgeneratoren op zo’n beetje elk hoog gebouw in onze stad, de zogenaamde ‘Eightwind’ installaties. Ondanks ferme plannen van (ook VVD) wethouder Lyczak snel een proefinstallatie te plaatsen, heb ik er nooit meer iets van vernomen. En nu de provincie de plaatsing van windturbines in het Groene Hart als beleid verbiedt, gaat dezelfde Hoekstra, nú wethouder, pleiten voor plaatsing? Met de zegen van de hele raad? Waar is het beleid?

Vandaag, zondag 30 september, bleek er tot een extra koopzondag besloten. Niet dat dit aan een groot deel van de Alphense retailers besteed was (ongeveer de helft van de binnenstadswinkeliers hield de deuren gewoon dicht), en trouwens ook niet aan de meeste Alphenaren, gezien honderden lege (gratis) parkeerplaatsen. Nou zijn er ook winkeliers met principiële bezwaren, maar winkels als WE, AKTIESPORT of de Apple store horen daar toch niet bij.
Merkwaardig!
Jaren geleden, medeburgers, probeerde wethouder Blom het aantal koopzondagen van 12 naar 18 te verhogen, maar hij beet in het stof. De raad wilde er niet aan. Daarna bood MediaMarkt zich aan als ‘sluitsteen’ van de begroting van het Winterspektakel, mits er een extra koopzondag kwam. Wel, het kostte ons dat jaar de gezellige ijsbaan op het Rijnplein, want de gemeenteraad bleek standvastig, géén extra koopzondag.
Nu wilde met name MediaMarkt profiteren van het ‘laatste kans’ kooptoerisme i.v.m. de BTW verhoging, verzon mét de winkeliersvereniging Rijnplein een leuk event voor de Alphense verenigingen, en toen mocht het opeens wél. Zelfs zonder consultatie van een, inmiddels nauwelijks veranderderde, gemeenteraad. Blijkbaar zijn onze politici zo bang van reacties ‘uit het volk’, wanneer onze noodlijdende verenigingen erbij betrokken zijn, dat nu álles mag. Alleen Ank de Groot vroeg zich af wat er nu gaat gebeuren als ándere winkeliers met soortgelijke acties komen. Nou, Ank, niemand wil er over praten, maar die ‘koopzondag’ is hiermee natuurlijk een politieke Kop van Jut geworden. Degene die het hardst slaat (er het meeste geld voor over heeft) krijgt hem, want waarom MediaMarkt wel, en ALDI niet? Straks gewoon een leuke actie voor de kinderen in Kerk en Zanen bedenken (Of Anke Het Idee inschakelen) en de hele stad, met al onze nieuwe medeburgers, kan op zondag de nieuwe ALDI aan de Euromarkt gaan bekijken.
Medeburgers, het wordt tijd de fusie af te ronden, zodat een nieuwe gemeenteraad, versterkt met iets principiëlere lieden uit de kernen om ons heen, weer eens ‘beleid’ kan maken, én handhaven.
Dan heet de gemeente nog steeds hetzelfde, maar wordt toch heel anders. Dat is een troost voor onze medeburgers uit Boskoop en Rijnwoude!

Advertentie

Handen af van Zegerplas!

22 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

In Alphen.CC staat een artikel onder de kop “Zegerplas deels volstorten”. Medeburgers, de Alphenaren zijn het trauma van onze, landelijk bekende, ‘vuilnisbelt’ (nu golfbaan) nog maar nauwelijks kwijt. Toch hebben nu een aantal op geld beluste lieden het plan opgevat voor een ‘omgekeerde’ vuilnisbelt in dé recreatieplas (de enige) van Alphen aan den Rijn. Tenslotte is die plas tot dertig meter diep en dus kun je daar dus rustig twintig meter vuil in storten, is het idee. Uiteindelijk zou de gemeente er 15 miljoen aan over houden. Blijkbaar hebben de initiatiefnemers iets gelezen over de geldkrapte in onze gemeente (Julianabrug) en denken daar hun voordeel mee te doen.
Gelukkig zie ik ook dat wethouder Kees van Velzen dat voorstel voorlopig heeft afgewezen, vooral omdat het toch op korte termijn niets oplevert.

Medeburgers, met name die reactie uit het stadhuis baart me ernstige zorgen. In plaats van een ‘heiligverklaring’ voor die waterplas, zoekt men argumenten waarom het (nog) niet zou kunnen. Daar ben ik, eerlijk gezegd, verbijsterd over.
Die plas als stortplaats gebruiken betekent immers het einde van welk recreatief gebruik dan ook. We hebben, met succes, voor veel geld bubbelgenerators geplaatst om de blauwalg te weren. Er zijn oplossingen gevonden om de kwaliteit van het ‘effluent’ water van de riolering sterk te verbeteren, en nou gaan we daar, járen achter elkaar, rotzooi van buiten de gemeente ingooien?
Wie zou er nou nog gaan zwemmen, of langs de oevers recreëren als daar dag in dag uit vrachtwagens afval komen storten? Nog afgezien van het feit dat de blauwalg er welig gaat tieren en die plas in ieder geval onbruikbaar wordt voor zwemmers en watersport. Wat stelt dat 15 miljoen (hoe komen ze daar op, en, inderdaad, gemeente, hoeveel gaat het kosten om die 15 miljoen binnen te halen) nou voor in vergelijking met wat bijvoorbeeld de opbouw van dat Zegerplas gebied heeft gekost? En wat heeft het voor zin jaarlijks miljoenen uit te geven voor welzijnsbeleid, als we voor een beetje cash een heel recreatiegebied laten vernietigen?
Tja, en dan komen de milieubezwaren er nog bij. Het IVN moet niet “niet enthousiast” zijn, maar op haar kop staan bij deze aanslag op dat milieu. En ook de duikclub moet zich realiseren dat ze hun oefenwater gewoon kwijt zijn. Want dat afval zorgt er natuurlijk in ieder geval voor dat het water troebel wordt, zelfs als het niet giftig zou zijn, zoals men ons belooft (!).

Medeburgers, het lijkt erop dat we het nooit leren. Er is geen enkele sector waarin zoveel wordt gesjoemeld dan de afvalsector. We lezen het dagelijks in de krant, en zie het op de TV, en tóch! Natuurlijk is er de afgelopen jaren wel het nodige verbeterd, maar ik denk niet dat ook maar iemand een garantie zou willen geven dat wát er ook in ons meer terecht komt, altijd veilig is voor mens, dier of plant. En als je toch gaat storten, krijg je ook te maken met illegale stort. Door malafide bedrijven én door particulieren. “Als de instanties maar van alles in de Zegerplas kunnen gooien, dan kan mijn koelkast er ook wel bij”. Dát soort redeneringen.

Medeburgers, 15 miljoen is een hoop geld, maar zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat hele bedrag naar de gemeente zou komen, praten we over maar € 150 per inwoner. En dat dan ook nog uitgesmeerd over vele jaren. In de praktijk zal snel duidelijk zijn dat alleen de controle alleen al miljoenen gaat kosten. En daarvoor verpesten we ons leefmilieu?

Medeburgers, mijn voorgaande blog ging over de dreigende verloedering van het leefgebied rond de Zegerplas, nu gaat het om de Zegerplas zelf.
Gemeente, Handen af van de Zegerplas!

Alphen kleurt groen!

20 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers.

Jarenlang werkte een hele groep Alphenaren belangeloos aan het schoonmaken van het gebied rond de Zegerplas. Vrachtwagens vol troep werd uit het gras, uit de bosjes en uit de rietkragen gehaald. Gewapend met allerlei, door de gemeente beschikbaar gesteld, materiaal togen jong en oud uit om onze leefomgeving te verbeteren. Om na afloop, op kosten van die gemeente, gezellig samen koffie te drinken, en heerlijke ‘gemeentetaart’ te nuttigen.
Ik herinner me nog heel goed hoe ik zelf, mét wethouder Hoekstra, het hele stuk tussen het meer en het Aarkanaal had schoongemaakt. Ik was nog niet thuis, of ik hoorde dat er ‘iets’ heel ergs was gebeurd. Iets ergs, dat, maar dát wisten we toen niet, nog lang zou doorspelen in het nog zo onschuldige Alphen aan den Rijn. Tja, áls we niet met die schoonmaakklus bezig waren geweest, was ik op dat moment op De Ridderhof inkopen wezen doen, zoals altijd. Ja, dát zijn de momenten die je niet zo gauw vergeet, en daar hoort dus ook dat schoonmaken rond de Zegerplas bij.

Maar opeens was dat allemaal niet meer nodig, medeburgers, omdat de gemeente dat zelf ging doen. Vanaf dit jaar was er voor de vrijwilligers slechts een rol weggelegd als ‘adviseur’ om nieuwe ideeën in dit gebied te formuleren.
Hoewel ik ook daarvoor was uitgenodigd, ben ik niet gegaan. Principieel niet, omdat ik vind dat de overheid wel andere dingen kan doen dan succesvol vrijwilligerswerk afbreken. Faciliteren, dát is wat anders, maar initiëren….
Vreemd, waar las ik die laatste gedachte net nog?

Tja, en dan lees ik dat prestigeprojecten als de Maximabrug en het Cultuurhuis mogen blijven bestaan, dat theater Castellum zelfs twee ton extra krijgt, maar dat de gemeente opnieuw een gooi gaat doen naar de positie van ‘Groenste gemeente van Nederland’. Via onze bomen gaat dat niet meer, want elk jaar worden daar meer van gerooid, maar omdat de gemeente gaat bezuinigen op groenvoorzieningen, zal er binnen een paar jaar veel gras te zien zijn in onze stad, heeeeeel veel gras. Perkjes worden opgeruimd, ten gunste van gras, graskanten worden niet meer gemaaid, en mogen nu rustig wegen, fiets- en voetpaden overgroeien. Al dat overdadige groen wordt gecompenseerd door te bezuinigen op Kerstbomen. Kerstgevoel moet het afleggen tegen ….., ja waartegen eigenlijk?

Want, beste gemeente, hoe staat het nou met dat schoonhouden van dat Zegerslootgebied? Moet de vrijwilligersclub weer aantreden? En hoe staat dat met al die andere buurtgerichte schoonmaakacties, zoals we die ook hadden aan de Hoefbladstraat? Nog wel gefaciliteerd? Ik vraag het me af. Ik denk dat we ons in Alphen mogen opmaken voor een hoop onprettige verrassingen, de komende jaren, en waarom?

Nou, omdat een ex-wethouder net zoveel bureaus aan de Julianabrug heeft laten ruiken tot hij er één vond dat die brug nog tientallen fit verklaarde, zitten we nu een met enorme kostenpost omdat de Julianabrug op korte termijn compleet vervangen moet worden. Natuurlijk hebben we voor dit soort politieke ‘ongelukjes’ ons NUON potje van ruim 120 miljoen Euro, maar ja, Maximabrug, Cultuurhuis, ‘Westelijke Randweg’ en dergelijke zijn weliswaar voor de Alphense bevolking niet zo interessant, maar vormen voor onze politici de ‘kers op de appelmoes’. En, goed buiten de pers gehouden, zit de gemeente natuurlijk nog wel met een paar financiële problemen, zoals het debacle rond het Thorbeckeplein en het zwarte gat dat zich eindelijk opent rond zwembad Aquarijn (zie mijn voorgaande blog). Het gemeentelijk vastgoedbeleid van de afgelopen jaren lijkt voor een ‘a disaster waiting to happen’ te zijn. En dus moeten we jaarlijks één miljoen extra inleveren om die nieuwe brug te betalen. Waardoor zelfs de vrijwilligersprijzen niet meer uitgereikt kunnen worden?

Gelukkig komt er een fusie aan. Dat zou vooral de efficiëntie van het gemeentelijke apparaat bevorderen. Tja, maar in de wetenschap dat alle salariskosten, tot die van de gemeenteraadsleden toe, sterk gaan stijgen, én het besluit dat die fusie geen ambtenaar zijn of haar baan mag kosten, denk ik dat we die efficiëntieslag met grote zákken zout moeten nemen.

Ach, medeburgers, brood en spelen. Want aan de Rijnhaven komt straks, als U het nog altijd gelooft, een prachtig strand. Natuurlijk ligt er allang een strand, in een aanmerkelijk logischer, en prettiger, omgeving aan de Zegerplas, waarvoor de gemeente nu al geen beheer meer kan betalen. Nee, dat Rijnhavenproject is niets anders dan een vlucht vooruit, om de aandacht van de afbraak elders te camoufleren. En als ik dan zie dat de huidige gemeente Boskoop al ELF miljoen nodig heeft voor verkeersprojecten, moet ik toch wel lachen. Als die Gert Dazler écht denkt dat daarvoor wél geld uit Alphen zal komen, is hij toch écht aan het luchtfietsen. Nee, die Boskopers moeten straks gewoon meebetalen aan de Maximabrug, vierbaans breed naar NERGENSHUIZEN.

Sportspectrum Zielig?

18 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

In de gemeente Alphen aan den Rijn hebben we veel ambtenaren, maar het eigenlijke werk is vaak uitbesteed aan allerlei stichtingen die door de gemeente worden gefinancierd, maar waarop de gemeente nauwelijks grip heeft. In feite kunnen die doen en laten wat ze willen, binnen de beschikbare financiële kaders. En de Alphense politici laten dat niet alleen toe, ze ondersteunen deze ontwikkeling naar privatisering van harte. Een ontwikkeling waarover ook zij nauwelijks iets te zeggen hebben, ténzij er extra geld mee gemoeid is. Een situatie waaraan onze medeburgers uit Boskoop en Rijnwoude straks erg aan moeten wennen, lijkt me. Want alles wat zich voltrekt buiten deze aanleunende stichtingen heeft permanent problemen, zoals ze bij Parkvilla (vroeger Parkexpressie) en bij tienercentrum MAX maar al te goed weten.

Wel, medeburgers, één van die stichtingen is sportkoepel Sportspectrum. Vroeger als Sportstichting rechtstreeks geregeerd door de gemeente, is ook de sport alweer 20 jaar ‘op afstand gezet’ en mocht ze haar gang gaan. Jazeker, mócht! Want hoewel sport in Alphen heilig is verklaard, zien bestuur én politiek nu toch wel in dat de bomen niet tot de hemel groeien. Als je op de sociale zekerheid van je burgers moet snoeien, op buurthuizen moet korten en ouderen van hun verzetje moet beroven, is het natuurlijk te gek dat de Sportsector maar kan blijven investeren.

Dat Sportspectrum doet natuurlijk ook wel goede dingen, laten we wel zijn. De masterplannen Binnensport en Buitensport waren nodig, maar ze zijn vrijwel uitgevoerd. Voor nieuwe initiatieven is geen geld meer, en dus verwordt dat Sportspectrum tot een beheerdersclub. Dát is natuurlijk belangrijk, maar minder interessant dan het steeds opnieuw mogen werken aan nieuwe accommodaties. En nu dreigt er (terecht) gesnoeid te worden op het budget voor sportstimulatie. De gemeente is er eindelijk achter gekomen dat het stimuleren van sportdeelname alleen zin heeft vanaf de basis, en als die basis wordt gesteund via moderne accommodaties voor de sportverenigingen, dan is daarmee de taak van de gemeente, én van Sportspectrum, daarmee afgegrensd.
Tja, en dát gaat niet alleen banen kosten, bij Sportspectrum, maar is ook een forse streep door de ambities van de bestuurders van die club, directeur Kees van Veen voorop. Vandaar een heel zielig verhaal in AD/Alphen van 18 september onder de titel ‘Korten op sport is funest’ en vandaar, beste medeburgers, een persoonlijk woord voor Kees in dit blog:

“Tja Kees, nou kan ik ook wel gaan zeuren dat volgend jaar mijn ABP pensioen met meer dan 10% wordt gekort, maar, kijkend naar wat overblijft, kan ik het er wel mee doen. Vervelend, maar wat kun je er aan doen. Natuurlijk valt het niet mee, als je al die jaren bij Sportspectrum gewend bent geweest uiteindelijk je zin te krijgen. Maar het is toch écht crisistijd, en het geld dát er is, wordt gestopt in nieuwe politieke hobby’s, zoals de ‘Westelijke Randweg’ (Maximabrug) en het Cultuurhuis. Wees blij dat jouw accommodaties al klaar zijn. Het moet je toch niet zijn ontgaan dat de gemeente aan de Lage Zijde een enorm zwart gat heeft gecreëerd waar alle ontwikkeling is gestopt. Dát, beste Kees, moet toch worden betaald, en daarvoor moet zelfs het heilige huisje Sportspectrum de broekriem aanhalen. De voedselbank kan het, en jij ook, áls je wilt.

Beste Kees, toen er een nieuw zwembad moest worden gebouwd, heb ik gepleit voor een ‘lean and mean’ oplossing die voor 6 miljoen Euro toch wel gebouwd kon worden. Uiteindelijk zijn jullie erin geslaagd de gemeente, met enthousiaste steun van onze politici, zo gek te krijgen daar een zwempaleis neer te zetten dat minstens het dubbele kost, tenminste, als de eraan verbonden huizen ooit verkocht worden. Een zwempaleis dat, ondanks mijn waarschuwingen dat de verenigingen er jaren over zouden doen weer voldoende leden te krijgen, zo exclusief voor die verenigingen (en voor zwemlessen, inclusief schoolzwemmen) van Sportspectrum) was gereserveerd, dat er een heuse actiegroep nodig was om ook ‘gewone’ zwemmers in dat Aquarijn te krijgen. Nu zeur je dat, wat dus voorspeld was, de bezetting van je zwemtempel tegenvalt, en dat de prijs van de zwemkaartjes meer gesubsidieerd moet worden. Terwijl al vér voor de Thermenbrand, en vér voor de crisis, beslist was dat de prijs daarvan juist verhoogd moest worden (!).
Een ander punt is de nieuwe sporthal. Hoewel duidelijk is dat er HELEMAAL geen behoefte aan woningbouw bij de Rijnstreekhal is, hebben jullie bij Sportspectrum enorm veel energie (én salarisgeld) verspild bij de bij voorbaat kansloze opzet van een ‘multifunctionele sporthal’. Een soort Zwitsers zakmes op sportgebied waar de Alphenaar álles kon doen, wat in de directe omtrek van onze gemeente overal beter kan. Een initiatief waar het gemeentebestuur zich bij voorbaat al negatief over uit liet. Een initiatief dat vooral was gericht op mensen die helemaal niet gestimuleerd hoeven te worden om te gaan sporten, terwijl Sportspectrum die Rijnstreekhal bewust heeft laten versukkelen. Beste Kees, ik ben niet jarenlang bestuurder geweest van De Watervrienden, en van De Alphense Sportraad, om de Alphense sport om zeep te helpen. Maar die Alphense sport én Sportspectrum, moet zichzelf niet buiten de economische werkelijkheid zetten. Daarbij, er komen méér taken aan voor Sportspectrum, in wat nu Boskoop en Rijnwoude heet. Beheerstaken, wel te verstaan. Niet langer zielig doen, Kees, aanpakken!

Winkels teveel in Alphen?

11 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers!

Op mijn zakelijke site http://www.bricksenclicks.me publiceer ik regelmatig blogs over de veranderingen die het internet teweeg gaat brengen binnen de detailhandel. Deze week leverde ik nogal wat kritiek op de bewering van marktonderzoeker Frank Quix dat Nederland 30.000 winkels te veel zou hebben.
Nou vraag ik me altijd af hóe hij dit soort getallen berekent, en daarbij welke winkels hij daarbij op het oog heeft. Tenslotte is hij een onverbloemde fan van onze grootwinkelbedrijven, en het is natuurlijk iedereen duidelijk wie vooral nieuwe winkels bouwen. De praktijk is dat er veel winkelruimtes zijn die nauwelijks bijdragen aan uw keuzemogelijkheden, en ook veel ‘winkelformules’ die het dertien in het dozijn beeld van onze binnensteden, óók in Alphen, schetsen. Maar natuurlijk hebben we aan de andere kant te weinig echt onderscheidende winkels, winkels die in een winkelcentrum hun meerwaarde leveren.

Medeburgers, het is natuurlijk een feit dat het bouwen van steeds meer, en steeds grotere winkels, ertoe heeft geleid dat er al jaren nauwelijks op is gelet of dat eigenlijk allemaal wel kon. Het bedrijfsleven wilde het graag, en de politiek stond dat toe, want bedrijven moesten, in de neoliberale filosofie, “de ruimte krijgen”. Overal ontstonden nieuwbouwplannen, in dorpen, in wijken én in binnensteden. En al die plannen gingen ervan uit dat niet alleen de direct omwonenden, maar ook mensen die rond andere winkelcentra woonden, daar zouden gaan winkelen. Want grote, nieuwe, winkels kosten handenvol geld, en het is de bedoeling dat U, medeburgers, dat geld gaat ophoesten door er zoveel mogelijk geld te besteden.

Kijk, dat is allemaal leuk, maar dan moet dat wél gebeuren! In Alphen aan den Rijn gebeurt dat helemaal niet. Maar is dat de ‘schuld’ van ons lokale aandeel in die 30.000 overbodige winkels van Quix? Dát is maar zeer de vraag!

Ook In Alphen aan den Rijn staan heel wat winkels die in feite een heel beperkte functie hebben. Dat er in de vijftiger jaren winkelstrips aan de Van Nesstraat, de Irenelaan, Gouden Regenplantsoen en Lijsterlaan verschenen is in het licht van die jaren nog wel te begrijpen. Maar nú zijn ze nutteloos geworden, en kun je er beter parkeerruimte van maken. Natuurlijk, ik heb daar al vaker voor gepleit, zou een écht buurtcentrum in De Baronie een zegen zijn voor de leefbaarheid in de omliggende buurten, maar dan wel nieuw gebouwd, alle voorzieningen (ook de niet winkelvoorzieningen) bij elkaar, een ontmoetingsplaats voor de omwonenden. Helaas heeft ons gemeentebestuur in haar onwijsheid besloten dat Green daar grote, absoluut NIET op de dagelijkse behoeften van die buurt gerichte, winkels mag neerzetten die tot een enorme overlast voor die buurt gaat leiden.

De winkelstrip aan de Lijsterlaan kan natuurlijk, op een steenworp afstand van de Lage Zijde, worden opgeheven. Gewoon geen enkele toegevoegde waarde voor het centrum, of voor de omwonenden. Erger is dat er ook recent, eerst aan de Koopzwam (op de stoep van De Ridderhof, en later tegenover de Driehoorne, nog winkelstrips zijn neergezet die bij voorbaat al geen functie hadden, maar, en daar heeft Quix wel gelijk in, wel omzet wegnemen van de winkels die netjes bij elkaar in het winkelcentrum zitten.
Nu gaat de gemeente de functie van het Stadshart verder afbreken door langs de Prins Bernhardlaan winkels te laten exploiteren, en er zelfs, voor zeker 5 miljoen van onze Alphense, Boskoopse en Rijnwoudse Euro’s, nieuwe bij te bouwen. Terwijl in Kerk en Zanen juist veel te weinig winkels zijn. Planologische waanzin ten top!

Tja, en dan zitten we nog met de oude winkelstraten als de Hooftstraat en de Raadhuisstraat. Beide worden in het gemeentelijke jargon hardnekkig ‘aanloopstraten genoemd, hoewel niemand meer via die straten naar het Stadshart loopt. Nee, zeker de eerste stukken (Raadhuisstraat tot de huidige Hoogvliet, en Hooftstraat tot ‘De Kat’ hebben nog wel een functie als ‘UITLOOPSTRAAT’ vanaf het centrum, maar alles wat verder weg staat, ook al is het -onbegrijpelijk genoeg- nog maar kortgeleden gebouwd, heeft geen rol in de aantrekkelijkheid van ons Stadshart.

Sommige van deze overbodige winkels zullen het, omdat ze een heel specifieke doelgroep trekken, nog wel even volhouden, maar over tien tot vijftien jaar is alle retail buiten geconcentreerde winkelcentra, verdwenen.
Het zou van visie getuigen als de gemeente in ieder geval ermee zou ophouden deze winkels een functie toe te bedelen die ze gewoon niet hebben. Hopelijk zal de nieuwe gemeenteraad, in 2013 gekozen, daar meer oog voor hebben dan de huidige die zich liever op gebaande paden doodloopt, dan nieuwe te betreden.

Voor het hele stuk, zie http://www.bricksenclicks.me

Paniek op het stadhuis

3 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Het drama Lage Zijde lijkt in haar eindfase te zijn beland. De actie van ex-wethouder Groen in’t Woud (CDA) om ontwikkelaar BAM om het (naderhand geringe) bedrag van 5 miljoen korting op de grondkosten weg te sturen komt de gemeente Alphen aan den Rijn duur te staan. De bewering van die wethouder dat andere ontwikkelaars in de coulissen stonden te wachten bleek immers op absoluut niets te berusten, zodat ‘Pek en Veren’ op Groen in’t Wout stonden te wachten, ware het niet hij intussen om een andere kwestie al de laan uit was gestuurd. Of zich de laan uit heeft laten sturen, denk ik dan, gezien de latere ontwikkelingen.

Medeburgers, wethouder Lyczak (VVD) nam het stokje over en zegde de raad toe dat hij de zaak binnen de kortste keren wel vlot zou trekken. Nou, dat bleek, politiek, een kostbare belofte. Als internationaal winkelcentrumexploitant Corio, eigenaar van de Aarhof, in deze ontwikkelingen geen gevaar voor het eigen winkelcentrum had gezien, was het project Lage Zijde al op dat moment voltooid verleden tijd geweest. Maar Corio stapte er nog tijdig uit, waarschijnlijk om dezelfde redenen die ik al in “Lapwerk rond het Thorbeckeplein” heb verwoord. Het, inmiddels volkomen verouderde, Lage Zijde Plan, zal in de toekomst nauwelijks meerwaarde hebben voor de aantrekkelijkheid van het Alphense Stadshart, en dus ook niet voor de Aarhof. Daarmee zijn de investeringen die met dit plan gemoeid zijn, zinloos, voor Corio, voor Alphen, én voor onze nieuwe medeburgers in Boskoop en Rijnwoude. Motie of niet, de kans dat het ontwikkelaar Vorm, zonder enige ervaring met de exploitatie van winkelcentra, wel lukt, is natuurlijk nihil, en dat geldt ook voor Green, het bedrijf van de plaatselijke coryfee Jan Zeeman. Ook dit bedrijf bouwde nooit meer dan een buurtwinkelcentrum en zit daarbij nog vast zit aan een onzekere toekomst rond De Baronie.

Nu gaan politici, die zien aankomen dat de raad van de fusiegemeente, mét allerlei raadsleden uit de ‘buitengewesten’, het hele plan gaat torpederen, in paniek allerlei onzinnige dingen roepen als ‘Alternatieven uitwerken’ en ‘Opknippen’. Want zelfs Alphense raadsleden moeten inzien dat een college, dat al jaren onverdroten aanmoddert, natuurlijk niet in twee maanden met een alternatief gaat komen. Het amendement van partijgenoot Koos van Arkel (CU) is dan ook meer een vlucht vooruit, dan een zinvolle bijdrage aan de ontwikkeling van ons winkelhart. Geen wonder dat het breed werd gesteund, het kost niemand iets en het lijkt alsof er wel iets gebeurt. Olie op de paniekgolven in de Alphense politiek.

Laten we, beste medeburgers, eens doen wat die gemeenteraad blijkbaar al niet meer kan, namelijk terug gaan naar de basis. En die basis was het aloude plan ‘Rondom de Brug’ die tot doel had het Alphense Dorpscentrum te verheffen tot een bruisend Stadshart, aan beide kanten van die brug. Aan de Hoge Zijde leidde dat vooral tot het stapelen van veel stenen rond wat later het Rijnplein zou heten. Aan de Lage Zijde zou het Stadshart “geüpgraded” worden uitbreiding achter “De Aarhof”, daar waar op dit moment de parkeerterreinen liggen. Pas toen Corio (toen ook al) dat hele verhaal niet zag zitten, kwam het Thorbeckeplein in beeld. En werd er mét Wonen Centraal een prachtig plan in elkaar gezet om niet alleen de Thorbeckeplein compleet te vernieuwen, maar ook de Alphense Lage Zijde een nieuwe ‘poort’ te geven vanaf de Oranje Nassau singel, de vroegere provinciale weg. Daar daartoe de bestaande vijftiger jaren flats zouden moeten verdwijnen, kwam Wonen Centraal wel goed uit. Uiteindelijk werd daar ook nog de PvdA wens voor een groots cultuurcentrum, het Cultuurhuis, aan toegevoegd, het stroompje De Aar tot watersportgebied gebombardeerd en een ‘Gebelpad’ langs de Rijn gecreëerd! Vanaf dat moment verwerd dat hele Lage Zijde plan tot een speelveld voor politieke hobby’s, buitelde het ene onrealistische idee over het andere heen en raakten de uitgangspunten steeds verder uit het vizier. Met als gevolg dat de ‘buitenwereld’ er steeds minder vertrouwen in kreeg, de klanten het lieten afweten en het Thorbeckeplein de ruïnestatus van De Baronie overnam. Nu, nog maar één jaar voor de fusieverkiezingen, heeft de paniek bij onze politici toegeslagen: Redden wat er te redden valt. Vandaar eensdeels een, nergens op gebaseerd, woest vertrouwen dat het toch nog goed gaat komen, anderzijds een laatste poging de eigen hobby nog nét voor die fusie te redden (opknippen). Het zou me niets verbazen dat over een paar jaar, midden op een inmiddels volkomen verlaten Thorbeckeplein, ons Cultuurhuis mooi, en uitermate doelloos, staat te wezen. Een ode aan de tijd dat in Alphen aan den Rijn de bomen tot de hemel, én hoger groeiden! Opatja’s Funny!

Inmiddels, beste medeburgers, nu het verstand niet langer het handelen regeert, is dit mijn laatste bijdrage aan dat Lage Zijde plan, en ben ik daarmee de eerste die dat hele plan op de vuilnisbelt gooit. Als de nieuwe gemeenteraad, fors versterkt door de nuchtere plattelanders om ons heen, besluit tot een complete herschepping van ons Stadshart, zónder Thorbeckeplein, wil ik dáár mijn licht wel weer over laten schijnen. Voorlopig constateer is dat de gemeente, mét de twintig huizen aan de Dijksloot (Aquarijn), nog tachtig panden aan het Thorbeckeplein in de aanbieding heeft. Of zijn we zo gek tot in lengte van jaren een rentelast van 3 miljoen Euro PER JAAR achter ons aan te slepen? Alleen om een paar Alphense politieke koppen te redden?