Archief | november, 2012

Bovendien hebben we er iemand voor in dienst genomen!

29 nov

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers,

Maandagochtend stond er een berichtje in de krant over de Cultuureducatie op onze scholen. Na jaren touwtrekken is dit gemeentelijke project in handen gekomen van Parkexpressie. Niet alleen omdat die instelling dat prima kan, maar ook nog eens 40% goedkoper is dan de Bibliotheek Rijn en Venen. En als de gemeente al gaat bezuinigen op kerstbomen, is € 28.000 per jaar leuk meegenomen, natuurlijk! De reactie van bibliotheekdirecteur Mirjam in’t Hout hierop is wel heel curieus: De beslissing van de gemeente is verkeerd omdat zij voor dit project al iemand in dienst genomen had.
Nou, medeburgers, ik wed dat Willem er niemand speciaal voor in dienst heeft genomen, zeker niet vooraf, en dit project oppakt met inzet van zijn schare vrijwilligers. En dat scheelt natuurlijk direct. Maar ja, Mirjam is nu eenmaal directeur van een semioverheidsinstelling, en Willem van een vrijwilligersorganisatie.

Maar, medeburgers, haar tweede argument is nog veelzeggender: Cultuureducatie zou ook een pijler worden van het Cultuurhuis en nu is die weggeslagen. Tja, direct hangen daar al die schilderijen van Sta-art, en geen kind dat ernaar hoeft te kijken omdat Willem van den Broek zijn monumentale gebouw in ons Stadspark ook al vol kunst heeft gehangen.

Het is wel een typisch voorbeeld van hoe gemeentelijke projecten door gebrek aan parapluvisie uit de hand kunnen lopen. Het plan was om alle Alphense culturele activiteiten in dat nieuwe Cultuurhuis (waarvan het maar de vraag is of het werkelijk wordt gebouwd) te verenigen en daarbij het bestaande cultuurhuis Parkvilla (Parkexpressie, Parktheater én Parkfilmhuis) pootje te lichten. Maar ja, het cultuurhuis ís er nog niet, maar het gemeentelijke tekort wel, en daarom wordt, onbedoeld wellicht, de positie van Parkexpressie hiermee versterkt, en die van het Cultuurhuis bij voorbaat verzwakt.
Weer een werkelijk fraai staaltje van versnipperd gemeentelijk beleid, medeburgers.

Trouwens, over beleid gesproken, of dat Cultuurhuis er nou komt of niet, dat hangt helemaal af van de mogelijkheden voor ontwikkelaar VORM om 7000 m2 winkelruimte verhuren in een tijd dat retailers alleen maar bezuinigen. Maar wethouder Opatja weet intussen al precies wat daar gaat gebeuren, en door wie. Want al ligt er nog geen steen, maar op de begane grond komt, naast een balie van de bibliotheek en een horecaunit, ruimte voor een expositieruimte voor Sta-art en, als klap op de vuurpijl, een concertruimte voor de muziekschool. Wát een grap! Op de duurste vierkante meters van Alphen aan den Rijn gaan we kunst uitstallen en een zaaltje inrichten voor uitvoeringen van leerlingen van de muziekschool. Alsof we niet al een theater Castellum of een Parktheater hebben! Een zaaltje dat natuurlijk hoofdzakelijk leeg staat! En dat alles, medeburgers, gaat ons Thorbeckeplein laten bruisen van activiteit? Het is toch werkelijk niet te geloven!
Om dat mogelijk te maken, moet vervolgens een ‘marktconforme huurprijs’ (€ 750 per m2 schat ik) worden betaald door instellingen die van gemeentelijke subsidies aan elkaar hangen? Hoe geloofwaardig is dat allemaal? U snapt toch wel waarom ik vind dat er niet 28, maar 50 miljoen Euro voor dat Cultuurhuis gereserveerd moet worden? En dat die 22 miljoen extra niet voor alle burgers verborgen mag worden in het schemerdonker van schimmige subsidieregelingen? Nee, dat Cultuurhuis gaat bestaande én nieuwe burgers van deze gemeente nog wel een paar centen kosten!

Medeburgers, al die zogenaamde ‘zelfstandige’ uitvoeringsorganen als Bibliotheek, Muziekschool, Castellum, Participe en Sportspectrum maken een complete farce van elke poging de gemeentelijke uitgaven te beteugelen. Ze blijven maar hun werkveld uitbreiden terwijl hun tekorten elk jaar opnieuw worden weg gesubsidieerd.
Ten koste van goed functionerende organisaties als bijvoorbeeld Halfje Wit en tienercentrum MAX.

Beide bieden een duidelijke, bewezen, maatschappelijke functie, maar worden door de gemeente als paria’s behandeld omdat ze zich niet door monopolist Participe laten inkapselen. Zo wordt MAX opgezadeld met een afnemende subsidie, alsof het een zakelijke onderneming als bijvoorbeeld het Lakeside festival zou zijn. Natuurlijk valt er op jeugdwerk nooit iets te verdienen, dat weten kerkelijke organisaties en sportverenigingen al heel lang. En onze horecabazen boycotten die jeugd, om dezelfde reden. Maar zo gauw je geen activiteiten ontplooit als onderdeel van Participe, krijg je er geen subsidie meer voor! Dé manier om zelfredzaamheid van de burger te stimuleren, natuurlijk!
Erger nog, en ook Halfje Wit kan daarover meepraten, Participe gaat, mét gemeentelijke subsidie, zich regelmatig te buiten aan activiteiten die al door deze particuliere stichtingen zonder subsidie worden georganiseerd! Want dat Participe dit soort activiteiten beter en goedkoper zou kunnen uitvoeren, dáár gelooft ubuiten het Stadhuis natuurlijk niemand in!

Medeburgers, het is merkwaardig dat een door de VVD overheerste coalitie zo enthousiast bezig is zo’n particulier initiatief in deze gemeente om zeep te helpen. In mijn voorgaande blog heb ik al geschetst hoe het gros van de kosten van de huidige bibliotheek, eenvoudig én winstgevend, kan worden overgeheveld naar de particuliere sector. Maar ja, dát zou het definitieve einde van het Cultuurhuis zijn!
Een Alphens instituut als het Vakantiespel staat allang op eigen benen, Parkvilla draait al grotendeels op sponsors en ook MAX doet er goed aan zo snel mogelijk sponsors te zoeken, en te vinden. En natuurlijk moeten de ouders en grootouders van die tieners zich schamen niet allang donateur van MAX te zijn. Want ook aan de Olympiaweg groeien geen geldbomen!

Ben ik nou zo tegen Participe? Welnee, die organisatie doet, vooral bij de uitvoering van de WMO, veel goed werk. Maar die organisatie moet zich niet bemoeien met zaken die enthousiaste medeburgers ook wel zonder Participe regelen. Aan ‘rupsjesnooitgenoeg’ hebben we geen behoefte, zeker niet in een tijd van bezuiniging. Soms lijkt het erop dat de jammerklacht van raadslid Driessen door het stadhuis, en haar uitvoeringsorganen, juist tot strijdkreet is verheven:
“Bezuinigen, er moet geld bij!”

Advertentie

Thorbeckeplein, een toekomstgerichte visie!

25 nov

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Alphen aan den Rijn worstelt al 20 jaar met het probleem de aantrekkelijkheid van het stadscentrum (Stadshart) te vergroten. Zo zijn er tien jaar geleden aan de Hoge Zijde, nu Rijnplein, grote gebouwen verschenen, zonder dat dit overigens tot spectaculair succes leidde. Het centrumplan voorzag ook in zo’n upgrade aan de andere kant van de Oude Rijn. Dat zou eerst aan de kant van de parkeerplaatsen (Aarplein) gerealiseerd worden, maar doordat Corio niet meewerkte bleek het overdekte Aarhof een te groot struikelblok. Vandaar dat er toen maar werd gekozen voor het Thorbeckeplein. En daar krijgt, ondanks een Nota Detailhandelsbeleid, ondanks een Brancheadviescommissie, ontwikkelaar VORM niet alleen de vrije hand, maar ook een lening van bijna 13 miljoen Alphense Euro’s van de gulle Alphense coalitie van VVD, CDA, PvdA en CU. Het is tenslotte toch al bijna Sinterklaas. En dat alles om iets te bouwen dat, bij de huidige ontwikkelingen in maatschappij en technologie, al tien jaar verouderd is voor er ook maar één steen is gelegd.
Want je speelt natuurlijk niet in op het ‘Nieuwe Winkelen’ met een ‘Oude Winkelier’.

Natuurlijk, medeburgers, is er een heel andere invulling van dat plein denkbaar. Je kunt best wat leuke winkels, en vooral winkeltjes (zie http://www.bricksenclicks.me) langs de Rijn neerzetten. Die ga je vervolgens NIET gewoon verhuren aan iedereen die er geld voor over heeft, maar die ruimtes worden flexibel verhuurd aan ondernemers die óf nu een pand in de Hooftstraat hebben, óf nu, uit nood, antikraak huren aan het Thorbeckeplein. Of aan mensen die dat graag eens willen proberen. Doordat de eentonige winkelruimtes elk worden verdeeld over verschillende ‘micro-stores’ ontstaat langs de waterkant, en de straat daarvoor, een bijna ‘bazaarachtige’ winkelomgeving die zich uitstrekt van de (verbrede) Aar tot aan, ongeveer, ‘De Kat’. Natuurlijk zonder ‘Gebelpad’ langs de Rijn, want dat kost veel te veel vierkante meters op de verkeerde plaats. De Alphenaren gaan daar toch niet wandelen, waarom zouden ze! En we krijgen toch uitzicht op die Rijn, vanaf de Aar?
Want natuurlijk wordt het monumentale Nutsgebouw helemaal vrijgezet aan een verbreed riviertje De Aar, en, even natuurlijk, wordt dat de vervanger van wat ooit Hotel Centraal heette en nu Carla’s Koffieshop. Een ontmoetingsplaats voor Alphenaren en bezoekers uit omliggende plaatsen.

Aan de overkant natuurlijk geen Cultuurhuis, maar een grote winkel met een uitgebreid media-aanbod. Een winkel waar je Cd’s, Dvd’s, Boeken, Tijdschriften en Kranten niet alleen kunt kopen, ook tweedehands, maar ook huren. Je kunt ze zelfs (en bij Haasbeek Centrum is dat al zo) even inkijken tijdens het genot van een kopje Barista koffie. Fysieke winkel en webshop zijn volledig geïntegreerd, al zul je thuis voor je eigen koffie moeten zorgen. Een boekwinkel die gelijk functioneert als bibliotheek, iets wat in de vijftiger jaren overigens nog heel gewoon was.
Verdwijnt daarmee de Openbare Bibliotheek?
Nou, wel als instelling die boeken in stellingen zet en uitleent. Maar als verspreider van cultuuruitingen, ook boeken, kan de stichting niet alleen een belangrijke rol gaan spelen in die ‘Mediawinkel’, maar ook in onze wijken en dorpen. Met name als die vestiging verbonden is aan scholen, buurthuizen en ouderencentra. Dáár komen de inwoners, van heel jong tot heel oud, in aanraking met literatuur, met muziek, met kunst. Daar kunnen ze, met advies, ook boeken, Cd’s en Dvd’s bestellen, en daar kunnen ze hun bestelling, natuurlijk binnen een dag, ook ophalen. Dat scheelt weer heel wat benzine, vergeleken met een centrale vestiging in het Stadshart. En als je niet mobiel bent, worden gekochte én gehuurde zaken natuurlijk netjes bezorgd.
Daarmee spelen we gelijk in op de behoefte naar meer wijk- en dorpsgericht werken, want onze inwoners worden natuurlijk gemiddeld steeds ouder, en minder mobiel.

Aan de andere zijde (nu Thorbeckegebouw) is een combinatie van een verswinkel, traiteur en/of biologische supermarkt als EcoPlaza of Marqt denkbaar. Misschien een overdekte markthal. In geen geval een grote supermarkt, supermarkten leveren voor een Stadshart geen meerwaarde op. Natuurlijk verdwijnt de weekmarkt van het Thorbeckeplein. De kramen, kraampjes, kiosken en pop-up winkels, die ons Stadshart gaan verlevendigen, worden ook op zaterdag gewoon verspreid over het hele Stadshart. Tenslotte kan dat ook op de koopzondagen.

Nee, medeburgers, dat Thorbeckeplein, waar in de zomer ruimte is voor diverse terrassen en kleinere evenementen (Het Rijnplein is en blijft in trek voor grote evenementen), en dat in de winter mooi ruimte biedt aan een gezellig ijsbaantje mét Kerstmarkt, biedt zo een heel andere functie dan de rest van het Stadshart. Meer recreatief winkelen, meer snuffelen, zoals dat ook al in de Raadhuisstraat gebeurt. Niet nóg meer van hetzelfde, wat we niet nodig hebben, zoals bij de VORM plannen. Natuurlijk op dat plein gezellig samen kletsen, of communiceren met anderen via het, uiteraard vrije, Wifi! Misschien dat dán al dat gemeenschapsgeld wel rendement oplevert in de vorm van een veel aantrekkelijker en vooral verrassender Stadshart. Een Stadshart ‘waar het gebeurt’, voor alles en iedereen in onze gemeente. Het paradijs voor shoppers dat onze politici al zolang voor ogen staat. Shoppen, terwijl de boodschappen in de directe leefomgeving worden gedaan, in ons Stadshart dat al veel te lang een Dorpshart is gebleven.

Tja, dan moeten we als Alphenaren wat gewoontes loslaten, want alleen via het nemen van grote stappen kunnen we eindelijk weg van het vijftiger jaren denken waarin steeds meer ‘stenen’ op zichzelf voor vooruitgang moeten zorgen.
Medeburgers, nu maar hopen dat ook onze politici, vanaf volgend jaar nog maar voor een deel uit Alphen zelf afkomstig, die grote stappen kunnen en durven maken.

Nog even wachten!

22 nov

Hier zou mijn blog over de invulling van het Thorbeckeplein staan, ware het niet dat ik dát nu juist tijdens De Alphense Talkshow op zondagmiddag 25 november uit de doeken wil doen. Dat duurt van 16:00 uur tot 17:00 uur, in het theatercafé van theater Castellum.
Dat VORM plan voor het Thorbeckeplein is actueel, nu ook de Provinciale Staten hier vraagtekens bij gaan stellen. Tja, en dan moet een gemeente heel alert zijn, tenslotte heeft de provincie de vergevorderde plannen van Tilburg onverbiddelijk afgeschoten, en ligt nu ook het plan voor een Factory Outlet Center bij Zoetermeer onder provinciaal vuur. Het kan dus zomaar afgelopen zijn met die Lage Zijde, wát de gemeente ook wil!
Maar ik ben daar niet alleen, wethouder Tjeard Hoekstra komt ook!
Het café zou wel eens te klein blijken te zijn.
Het blog wordt gepubliceerd direct na DAT!

Retailvisie

15 nov

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Er gebeuren vreemde dingen in de gemeente Alphen aan den Rijn. En dat gaat niet alleen ten koste van de ontwikkeling van onze eigen winkelcentra, en ook van die in alle omliggende dorpen. Overal verschijnen maar winkels en winkelcentra, alsof de consumptiezucht van onze inwoners geen grenzen kent.
We bouwen maar door, alsof er niet zoiets als het internet bestaat.
Nu de coalitiefracties hun wethouder hebben gesteund in de plannen rond het Thorbeckeplein, komt er nóg even 10.000 vierkante meter winkelruimte bij. En dit, terwijl de bouw aan de Hoge Zijde van het Alphense Stadshart niet leidde tot meer belangstelling voor dat Stadshart! Integendeel, elk jaar opnieuw loopt het aantal bezoekers terug. Waarom zou een vernieuwd Thorbeckeplein dat opeens veranderen? Een nieuwe parkeergarage? Dat is niet meer dan een noodzakelijk kwaad, nu er niet alleen een parkeergarage wordt afgebroken, maar ook de parkeerruimte op het Aarplein wordt opgeofferd aan woningbouw. Je moet toch wat?

En dan wil ons gemeentebestuur dat Thorbeckeplein aantrekkelijk maken met veel modewinkels, en daar terrasjes aanleggen zonder de markt daar te verplaatsen. Kortom, die winkels blijven op zaterdag afgeschermd door een kakofonie aan marktkraampjes, en voor die zo gewenste terrasjes is geen plaats op de drukste dag van de week! Zien jullie dat voor je, medeburgers?

Kortom, men sleutelt aan de bebouwing rond dat Thorbeckeplein, zonder ook maar enige visie op dat Thorbeckeplein zelf. Dát blijft, met uitzondering van die zaterdag, een grauw, leeg, gebied waar, ongetwijfeld vooral lege, terrasjes wachten op het publiek dat er op zaterdag wil zitten, maar dat niet kan. Hoe stom kun je het aanpakken?

Tja, medeburgers, natuurlijk gaat ons befaamde, peperdure, Cultuurhuis voor een radicale omslag in ons locale consumentengedrag zorgen! Wie dat gelooft, gelooft alles, natuurlijk. Want die bibliotheek, de grootste ‘klantentrekker’, zit daar immers al vele jaren en gaat verkassen naar een plek die nog geen vijftig meter verder ligt.
En die modezaken? Ik durf te zeggen dat Alphen, voor de omvang die de stad heeft, eigenlijk best al een hele diversiteit aan modewinkels heeft. Zeker gezien het feit dat het in de modesector vrijwel algemeen kommer en kwel is. En de huidige regeringsplannen zijn zeker niet gericht op de redding van de retailsector, dát moet duidelijk zijn.
Daarbij gaat Vroom & Dreesmann, helemaal buiten de gemeentelijke plannen om, zichzelf met een ingrijpende verbouwing al definitief als modewinkel presenteren voor het Thorbeckeplein een nieuwe bebouwing heeft.
Nee, ik zie al die modewinkels niet zo toebijten op het aanbod van bouwer VORM om voor veel geld vierkante meters te huren die ze over een aantal jaren niet eens meer nodig hebben. Die kunnen immers, door integratie van hun winkels met hun webshops met minder dure ruimte toe in aantrekkelijker winkels. Dát gaat ongetwijfeld leiden tot kleinere, compacte, centra in dorpen en kleinere steden. (Zie: ‘Winkelcentra te groot!”) op http://www.bricksenclicks.me)
Intussen bouwt Alphen aan den Rijn er lustig op los, met wéér een nieuw winkelcentrum erbij (Baronie) en 6 nieuwe supermarkten zonder dat er ook maar één Alphenaar bijkomt!
Dat gemeentebestuur wil zoveel mogelijk het autoverkeer dat niet in het centrum MOET zijn, uit dat centrum weren. Maar hoe ze dat willen realiseren met straks VIER supermarkten (die natuurlijk ook allang in de wijkcentra staan) in dat centrum is volkomen duister. Men gaat rustig en consequent door met de retailvoorzieningen in onze stad op te offeren aan het realiseren van gebouwen. Laten we, mét de hele oppositie, er maar op hopen dat het VORM niet lukt die 10.000 vierkante meter winkelruimte te vullen, zodat we weer creatief kunnen gaan nadenken over een andere, duurzame en op de toekomst gerichte, invulling van ons stadshart.

Als er al sprake is van beleid, dan is dat gericht op het aantrekken van zoveel mogelijk consumenten uit de omgeving, uiteraard ten koste van de winkels en winkelcentra in de omliggende dorpen. En dat betreft niet alleen de winkels in de dorpen die (nog) in andere gemeentes liggen (Ter Aar, Nieuwkoop, Bodegraven), maar ook voor de ‘nieuwe dorpen’ binnen onze gemeente (Boskoop, Hazerswoude-dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk).
Dat retailbeleid hield al geen rekening met de levensvatbaarheid van winkels in de kleine dorpen Aarlanderveen en Zwammerdam, en dat zal met Benthuizen niet anders zijn.

Nee, medeburgers, het Alphense retailbeleid was altijd al gebouwd op weinig kennis van zaken, en dus gericht op onhaalbare doelen, en is dat, alle ‘ambities’ ten spijt nog altijd. Wat we dan wél zouden kunnen doen met dat Thorbeckeplein? Ach, daarover heb ik al zo vaak hints gegeven.
Maar een compleet plaatje volgt!

Open Brief aan Mathijs Kortleven, Fractievoorzitter Christen Unie in de gemeente Alphen aan den Rijn

2 nov

Beste Mathijs,
Vanochtend ving ik wat tweets op die raadslid Koos van Arkel namens de fractie de twitterwereld inzond. Die hebben me, als CU lid, buitengewoon verbaasd. Hij stelde daarin vast dat de CU fractie er zoveel vertrouwen in heeft dat het VORM lukt ¾ van de te bouwen 10.000 m2 rond het Thorbeckeplein te verhuren dat de gemeente rustig 12 miljoen kan uitgeven om hun plan voor de Lage Zijde een kans te geven. En verder dat teveel mensen (ik, o.a.) in Alphen aan den Rijn alleen maar negatief denken zonder een alternatief te hebben.
Ik moet zeggen, ik was verbijsterd, als Alphenaar én als CU-lid.

Tja, Mathijs, omdat het duidelijk is dat kennis van winkelzaken, laat staan winkelcentrumzaken, binnen de fractie gewoon ontbreekt, zou je verwachten dat je eerst eens te rade gaat bij een CU-lid dat met dit probleem niet alleen de nodige ervaring heeft, maar daarin heeft ‘doorgeleerd’ en er regelmatig over publiceert! Maar nee, de fractie gaat liever af op de mening van een bedrijf die hieraan, als alles goed gaat, fors geld gaat verdienen, en in het slechtste geval volledig door de gemeente Alphen aan den Rijn wordt gecompenseerd.
Natuurlijk heb ik wel degelijk een alternatief, dát is tenslotte mijn vak. Zoals het ook mijn vak is te weten dat de laatste maanden berichten, inzake leegstand in de stadscentra van allerlei middelgrote steden, over elkaar heen lijken te vallen. Er is iets fundamenteels mis met de aantrekkelijkheid van deze steden, ook in Alphen aan den Rijn, waarvoor ik al waarschuwde toen het nog allemaal goed leek te gaan. Maar de CU-fractie blijft, in lijn met het collegebeleid, kritiekloos doormodderen op basis van een plan dat vér voor de crisis is ontwikkeld. Ontwikkeld in een tijd dat het internet nog in de kinderschoenen stond, en “het nieuwe winkelen”, laat staan “de nieuwe winkelier”, nog niet eens bestond. Een situatie waarvoor ik al jaren oplossingsrichtingen neerzet in mijn boek ‘Marketing voor Retailers’, inmiddels de 2e editie, en op de website http://www.bricksenclicks.me.

Maar de gemeente Alphen aan den Rijn, en dus de CU-fractie, gaat rustig door met het plannen van 10.000 m2 extra winkelruimte rond het Thorbeckeplein, alsof dat hele internet, en de fundamentele veranderingen in vraag en aanbod als gevolg van dat internet, niet eens bestaan. Alsof dat plan van VORM GEEN vierde supermarkt in ons centrum, en de zesde nieuwe supermarkt in een paar jaar, betekent voor een bevolking die nauwelijks groeit. Zie hiervoor http://www.beleefalphen.com!

Nee, Mathijs, ik snap, als CU-lid, toch al niet waarom de CU-fractie een collegebeleid volgt dat niet alleen rechtstreeks afstevent op 52 koopzondagen, maar ook op de vestiging van seksshops omdat die wél graag in Alphen een winkel willen openen.
Niet dat ik daar nou persoonlijk zoveel problemen mee heb, maar als partijlijn, nee, lijkt me. Daarbij wordt met vertrouwen gekeken naar de modesector, die ‘graag’ naar Alphen zou willen komen. Waarom hebben ze dat dan niet eerder gedaan? Praktisch de hele sector draait negatief, dit jaar én de komende jaren. Banken zijn nog nooit zo terughoudend geweest op de financiering van winkels, en echte innovatie, de echte bron van verbeterde rendementen, is in de modesector nauwelijks zichtbaar. Alphen aan den Rijn groeit niet meer, vergrijst alleen. De koopkracht loopt achteruit. Waarop is dat optimisme dan gebaseerd?
Nee, het gemeentelijk beleid is gebaseerd op aannames die nérgens bevestigd worden, en daaraan meewerken geeft te denken voor een partij als de CU, waarin realisme toch altijd een belangrijke rol heeft gespeeld.
Waarom dan nu opeens een gokspelletje met het geld van de burger?

Nee, Mathijs, het lijkt erop dat de CU-fractie, mét het college, terecht is gekomen in wat Donald Sull ‘Active Inertion’ noemt. Steeds harder werken aan een toekomst die door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen allang onhaalbaar is geworden. Met een plan dat ooit de basis vormde voor het succes van Alphen, maar nu als een molensteen om de nek van college en politiek hangt.

Maar jullie hebben nog een week om je te beraden, en je hebt mijn nummer, toch?

Reinder H. Koornstra MSc
Retailplanoloog en auteur, CU-lid

ACTION, in de Baronie!

1 nov

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Dat het retailbeleid in Alphen aan den Rijn een klucht is, ach, dat schrijf ik al bijna tien jaar. En de bewijzen van die stelling blijven zich opstapelen.
Overzicht en samenhang ontbreken volledig, en daarom gebeuren er zoveel onvoorstelbare dingen in ons dorp zodat de wedren naar een ‘echte stad’ al bij de start verloren ging:
• De idiote situatie in De Ridderhof, waar nu VIER supermarkten elkaar op leven en dood mogen bevechten. Marktwerking!
• De bouw van allerlei winkeleenheden op plaatsen waar die NIET thuishoren, met als laatste wapenfeit de toezegging van 5 miljoen uit onze praktisch lege schatkist aan degenen die nog iets van het Stationsplan willen realiseren. Zodat er winkelruimtes gebouwd kunnen worden waarvoor geen huurders gevonden zijn en die we in Alphen ook absoluut niet nodig hebben.
• Het drama rond het Thorbeckeplein, waar VORM mag doen en laten wat ze wil, áls er maar iets wordt gebouwd. Correctie, als het, door ‘de Alphenaar’ ongewenste, Cultuurhuis maar kan worden gebouwd. Hierover schreef ik al het blog “Vormfouten”
• Het debacle rond de bouw van de LIDL aan de Concertweg, naast, in plaats van in winkelcentrum De Herenhof, gaat enorme overlast veroorzaken voor de direct omwonenden, terwijl de gemeente de, volgens haar zo noodzakelijke, 76 parkeerplaatsen nu zelf mag gaan bouwen.

Tja, medeburgers, en nu stadsruïne De Baronie.
Jarenlange aftakeling van dit “monument” wordt eindelijk omgezet in een nieuw bouwwerk. Een bouwwerk dat, ik heb dat al vaker gesteld, best geschikt kunnen zijn als centrum voor de omliggende buurten, met een bescheiden bewinkeling en een concentratie van allerlei buurtgerichte diensten in sfeer van onderwijs, gezondheid, welzijn en overheid. Tenslotte is de nieuwbouw van de Samen op Weg school al gerealiseerd, en staat een nieuw gezondheidscentrum er al schuin tegenover. Met een grote supermarkt en allerlei winkeltjes en horeca die nu verspreid in de verouderde winkelstrips aan de Irenelaan, Van Nesstraat en Gouden Regenplantsoen zitten, zou het de leefbaarheid in die buurten duidelijk verbeteren. Wijkgericht werken optima forma!

Maar nee, medeburgers, dáár komt helemaal niets van terecht!
Maar liefst twee grote supermarkten, LIDL (op vijf minuten fietsen van de Concertweg verwijderd) en, opnieuw, een Hoogvliet vestiging (er is er al één in Kerk en Zanen, én aan de Julianastraat in het centrum, beide zijn ook maar vijf minuten fietsen van die nieuwe vestiging verwijderd). De Blokker zal wel uit de Aarhof verdwijnen, en ja, zonder Kruidvat kun je ook niet leven. En nu, je kon erop wachten, eindelijk een ACTION winkel in Alphen aan den Rijn. Hoewel projectontwikkelaar Verdoold (Green) de buurt misleidt door De Baronie een buurtcentrum te noemen, denkt hij wel dat die winkels 10.000 bezoekers per week trekken. Nou, Aart-Jan, ook in de verre toekomst wonen er nog niet eens 10.000 Alphenaren rond De Baronie. Zeker niet nu ook hier de woningbouw niet wil vlotten omdat er geen kopers zijn.

Medeburgers, de invulling van dit nieuwe winkelcentrum (waarbij ook de brancheadviescommissie betrokken zou zijn geweest!) houdt in dat er sprake is van een op de hele stad, wellicht de hele regio, gerichte winkelvoorziening die zorgt voor een enorme verkeersdruk op dit deel van de stad. Wellicht ook een reden om daar nu juist géén woning te willen kopen.

Maar het belangrijkste effect is wel (ACTION alleen al concurreert met zo’n beetje alle winkels in het Stadshart) dat dit initiatief een belangrijk deel van de koopkracht voor ons Stadshart wegneemt. Daarmee legt de gemeente een bom onder de vitaliteit van dat Stadshart, en onder haar eigen uitbreidingsplannen aan de Lage Zijde.
Weer, geen overzicht, geen samenhang, iedereen dóet maar wat.
De Alphense bevolking groeit niet, maar intussen komen er in een paar jaar wel vijf supermarkten bij, en is maar één vertrokken (ALDI naar De Ridderhof). Daarbij vindt wethouder Hoekstra het geen punt dat er ook in het centrum nóg een supermarkt bij komt aan het Thorbeckeplein. Niet omdat we die nodig hebben, maar om de nieuwbouw, én het Cultuurhuis, mogelijk te maken.
Medeburgers, het is de politiek van ‘Na ons de Zondvloed’, gedragen door ons college, door onze gemeenteraadsleden, én dus door ons, Alphenaren. En omdat de echte ellende zich allemaal na de fusie gaat manifesteren, ook door U, Boskopers en Rijnwoudenaren!