Archief | juni, 2015

Huilen om Hooftstraat?

18 jun

Hooftstraat R.I.P.
Het heeft 10 jaar geduurd, maar nu de winkeliers aan de Hooftstraat eindelijk inzien dat hun winkels daar geen enkele toekomst meer hebben, willen ze dat de gemeente hun verhuizing naar een andere locatie betaalt. Het is duidelijk dat de gemeente daar niet op zit te wachten, ook al omdat dan binnen de kortste keren tientallen winkeliers op de gemeentestoep zullen staan. Immers, niet alleen in de Hooftstraat, ook ondernemers aan de verouderde winkelstrips (Irenelaan, Gouden Regen plantsoen, Van Nesstraat, Lijsterlaan), in dorpscentra, maar ook in bijvoorbeeld De Ridderhof, zullen een keer moeten verkassen. Nu ligt het woord ‘Ondernemersrisico’ altijd al voorin de mond bij politici, maar in dezen ben ik dat volledig met hen eens. Waarom?

Alternatieve detailhandelsnota
Op 17 september 2006 publiceerde ik namens Leefbaar Alphen een alternatief voor de op dat moment al verouderde detailhandelsnota van de gemeente waarin die Hooftstraat overigens nauwelijks werd genoemd. In dat stuk van bijna 9 jaar geleden schreef ik: “De Hooftstraat, zeker het gedeelte vanaf het Thorbeckeplein, heeft weinig toegevoegde waarde voor het stadscentrum, Het heeft ook geen functie als aanloopstraat naar dat centrum, én, op wat specialistische detailhandel na, ook geen toegevoegde waarde voor de gemeente als geheel. Mede omdat het voor de beleving van het stadscentrum belangrijk is om méér horeca activiteiten in en direct rond het stadscentrum te concentreren zal de nieuwvestiging van zowel winkels als horeca worden ontmoedigd. De straat dient daarom vanaf het Thorbeckeplein een woonbestemming te krijgen”.
Op dat moment was de verwachting dat het nieuwe Thorbeckeplein in 2015 al gerealiseerd zou zijn, mét winkels. Het is duidelijk dat de nieuwe opzet waaraan nu uitvoering wordt gegeven, detailhandelsactiviteiten in die Hooftstraat nog kanslozer zijn dan ze toen al leken.

Hooftstraat Koopstraat
In 2011 deden de winkeliers, samen met een reclamebureau, een zwakke poging de vergane glorie uit historische dagen onder dit logo weer wat op te poetsen. Onnodig te zeggen dat dit een volkomen mislukking werd. Op dit blog heb ik op 22 augustus 2011 (Hooftstraat Koopstraat) en op 31 oktober 2011 (Hooftstraat is geen Koopstraat) nogmaals beschreven hoe en waarom de detailhandelsfunctie van deze straat zou verdwijnen. Ik constateer dat behoudzucht en emotie bij de betrokken winkeliers de overhand hielden, vandaar dat ze pas aan de bel hangen nu duidelijk is dat de blokkades door de bouw aan het Thorbeckeplein hun bedrijven de genadeslag zal geven. En het nu doen voorkomen alsof hun huidige problemen door de gemeente zijn veroorzaakt. Dat is natuurlijk niet het geval.

Mobiliteit
Zelfstandige ondernemers hebben de grootste problemen om hun winkel te verplaatsen, als blijkt dat hun aanbod niet langer aansluit bij de vraag. Voor mij niets nieuws, mijn vader kon ook geen afscheid nemen van de plaats waar een verre voorvader al eind 18e eeuw een slagerij vestigde. Daardoor liet hij een uitgelezen kans aan de Hoofdstraat schieten, hoe ik ook op hem heb ingepraat. Dus ik begrijp die ondernemers aan de Hooftstraat best, maar daarmee hebben ze nog geen gelijk! Veel van die verspreid gevestigde bedrijven zijn beëindigd (zoals het onze), nog veel meer zijn failliet gegaan, maar Nederland is nog altijd vergeven van dat soort winkels op kansloze locaties. Daarin is de Hooftstraat geen uitzondering. Nu móeten ze verhuizen, maar is de kas leeg. Daarbij is het maar de vraag of er het merendeel van die winkels in ons Stadshart wel een functie zou hebben. In ieder geval is verhuizing naar het Thorbeckeplein helemaal geen oplossing, hoe graag VORM dat ook zou hebben. De Raadhuisstraat is voor de meesten een betere, en betaalbaarder, locatie.
Zou de gemeente daarbij moeten helpen?

Gemeente
Tja, de gemeente heeft wel degelijk boter op haar hoofd, al was het alleen maar door de consequente onwil om de Hooftstraat publiekelijk als Voltooid Verleden Tijd te bestempelen. Wethouder van As doet dat wel, en zelfs zijn voorganger Hoekstra heeft al eerder aangegeven zich niet verantwoordelijk te voelen voor wat er in het grootste deel van die Hooftstraat stond te gebeuren. Toch is het de gemeente die er zelfs voor zorgde dat in die straat nieuwe winkels gebouwd konden worden. En de detailhandelsnota van ex-wethouder Voogd zag nog altijd de buurtfunctie als reden voor bestaan, naast de ‘aanloopfunctie’ naar het centrum (van wie, dát staat nergens, overigens). Kortom, de gemeente heeft die ondernemers uit politiek sentiment jarenlang strohalmen toegestoken. Het zou logisch, en politiek correct, zijn als die gemeente toch minstens een orgaan in het leven zou roepen om het aanstaande vertrek van die ondernemers in goede banen te leiden.
Maar geld erbij? Waarom?

Advertentie

52e Plaats!

15 jun

Stadshart Alphen aan den Rijn
Het intense geloof in de uitkomsten van marktonderzoek heeft mij, als beroepsmarketeer, altijd verbaasd. Zeer zelden heb ik immers méér in onderzoeksrapporten gelezen dan de bevestiging van wat we allang wisten. Nu vindt Q&A opeens dat ons Stadshart geen goed winkelaanbod telt, en qua sfeer uiterst matig scoort bij de bezoekers. Dát had Alphen aan den Rijn al tien jaar geleden aan kunnen pakken, want zolang stel ik dit al aan de orde. Trouwens, ook onze centrummanager Martin de Vries was dat al heel snel duidelijk.
Nu is het bewezen, blijkbaar. Wat me bij mijn tweede kritiekpunt op marktonderzoek brengt: Wat moet je doen om deze situatie te verbeteren? Dáár geeft dit onderzoek geen richting aan. Kan dat ook niet! Misschien dat deze ‘ongemakkelijke waarheid’ leidt tot wat meer realisme dan de afgelopen jaren het geval was.
Bewezen is hiermee wel dat tien jaar lang activiteiten en reclameslogans NIETS hebben uitgehaald: De Alphenaar heeft weinig op met zijn of haar Stadshart!

De Mythe van ‘effectieve communicatie’
Op 29 mei publiceerde ik een blog over de overdreven verwachtingen die de Alphense winkeliers hebben van de vele activiteiten die door allerlei reclamemakers in en bij onze binnenstad wordt georganiseerd. Activiteiten waarmee ze vervolgens in hun winkels helemaal niets mee doen, vreemd genoeg. De praktijk wijst echter al jaren uit dat, terwijl de hoeveelheid geld die in die activiteiten wordt gestoken elk jaar groeit, het bezoek aan het Stadshart alleen maar terugloopt. Blijkbaar komen de Alphenaren wel in grote getale meedoen aan deze activiteiten, maar zien we ze niet terug in de winkels. Niet tijdens die acties, en niet op andere dagen. Dat brengt me op het vervolg van dit blog, namelijk wát dit Q&A onderzoek eigenlijk meet, en welke conclusies je eruit moet trekken.

Marktonderzoek
Dat het Stadshart weinig populair is bij de Alphenaren, en waarom, dát hebt u al diverse malen in deze blogs kunnen lezen. Eerlijk gezegd, het grote verschil tussen de plaatsing van Alphen aan den Rijn en Gouda op deze lijst is, als je het aanbod op zijn merites bekijkt, wel érg groot. Dat maakt de conclusie overigens niet minder zwaar, integendeel! Waar blijkbaar alleen de ‘bereikbaarheid’ (bedoeld wordt natuurlijk die ‘dure’ parkeergelegenheid) Alphen de allerlaatste plek doet ontlopen, is de mening van ‘de Alphenaar’ over het Stadshart ronduit desastreus. Het lijkt me niet dat daarvoor genoeg respondenten zijn ondervraagd, maar het zou interessant zijn de mening van ‘Echte Alphenaren’ eens te vergelijken met de mening van de ‘Nieuwe Alphenaren’. Tenslotte is dat Stadshart, ondanks de vele miljoenen aan nieuwbouw, vooral nog het boodschappencentrum van de Centrumbewoners waar de anderen zich, juist daarom, daar zo weinig mogelijk laten zien. Behalve nadat de winkels al dicht zijn, in de horeca, of tijdens de al genoemde activiteiten. Mijn conclusie is dat die negatieve houding van consumenten ten aanzien van ons Stadshart, juist omdat iedere belanghebbende positivist een onverkwikkelijk vertrouwen in het stapelen van stenen houdt, een zichzelf versterkend fenomeen is geworden. Waarbij steeds meer Alphenaren hier wel boodschappen doen, maar vooral gezellig winkelen in Zoetermeer, Gouda, Woerden of Leiden. En, door de kop in het zand te steken maken winkeliers, vastgoedeigenaren en gemeente dat alleen maar erger.
Alphen wordt als STAD misschien steeds belangrijker, maar als STADSCENTRUM raken we hopeloos uit zicht. En niemand die er écht iets aan doet!

Samenwerken?
Natuurlijk heeft Eelco Eskens gelijk als hij stelt dat het Stadshart wel is verbeterd. Met name in de Julianastraat heeft dat geleid tot een aantal aantrekkelijke, en vooral onderscheidende, winkels en horecagelegenheden. Het is alleen jammer dat de Hoogvliet vestiging daar één zijde van die straat compleet doodslaat. En voorbij Haasbeek en de bakker is het helemaal afgelopen, zoals ook het Schoutenhuis merkt. Daarbij, de betrokken winkeliers en horecaexploitanten zouden veel meer dynamiek in hun straat brengen als ze zich ertoe zouden brengen eens samen te werken en elkaar dat gezamenlijke succes te gunnen.
Ook de Raadhuisstraat heeft, tegen de verdrukking in, aan attractiviteit gewonnen, al lijkt ook daar de ‘samenwerking’ niet veel verder te komen dan het uiten van reclamekreten. “Hooftstraat Koopstraat” is, achter de bouwput van het Thorbeckeplein, intussen een zachte dood gestorven.
Over de rest van het Stadhart kunnen we kort zijn, verder dan het opmaken van het (verplichte) reclamebudget komt men niet. Elke winkelier, klein of groot, gelooft nog altijd, middeleeuws denkend in een Retail 3.0 maatschappij, dat elke klant vooral voor de eigen winkel naar het Stadshart is komen lopen, fietsen of rijden.

Kortom, buiten een paar mensen om maakt niemand werk van de aantrekkelijkheid van het Stadshart als geheel, en dus zal het hierna volgende Q&A onderzoek nóg slechtere resultaten opleveren.

Kansen
Natuurlijk zijn die er, maar dan moet het besef wél duidelijk, en breed gedragen, worden dat het écht niet op de huidige manier beter wordt. Er zullen, ik zie mijn ideeën over samenwerkende, kleine maar gespecialiseerde, bricks&clicks winkels en compacte stadscentra langzaam bij anderen doorsiepelen, harde maatregelen noodzakelijk zijn. Nog even en de landelijke ketens, die toch al weinig in onze dorpsstad zien, verlaten massaal Alphen en wat doen we dan? De ondernemers willen alleen houden wat ze hebben, de vastgoedeigenaren weigeren de realiteit onder ogen te komen, en de gemeente heeft nog steeds geen op de toekomst gericht retailbeleid. De VOA heeft ‘ambities’ die, zoals ik al eerder stelde, volledig haaks staan op deze door Q&A gemeten realiteit. Intussen gebeurt er helemaal niets met het aanbod in ons centrum, en verzuipen de veelbesproken kansen in de tijd.

Bruggenbouwer Hoekstra

11 jun

Fascinatie
Het kán niet anders of wethouder Tseard Hoekstra heeft ooit op een VVD bijeenkomst een workshop bijgewoond over ‘bruggen bouwen’.
Alleen heeft hij dat verkeerd opgepikt.
Want in plaats van figuurlijk bruggen te bouwen tussen mensen en belangen, bouwt hij ze letterlijk: Maximabrug, Rijnhavenbrug en Fietsbrug!
De overeenkomst tussen zijn bruggen is alleen dat ze allemaal nergens toe leiden, maar dat ze ‘De Alphenaar’ wel veel geld kosten!

Fietsbrug Aarkanaal
Op de één of andere manier lijkt er in onze gemeenteraad een meerderheid af te tekenen om in het verlengde van de Bruinsslotsingel, óver het Aarkanaal én N207 heen, een fietsbrug aan te leggen die aansluit op de fietspaden langs die N207 en de N231 naar Aarlanderveen. Hoe logisch dat ook lijkt, het is compleet onzin daar zoveel geld aan te besteden.
Ik ben één van de Alphenaars die nog wel eens, op weg naar een koorrepetitie, naar Nieuwkoop fietst. Dan rij ik gewoon via Bruinsslotsingel en Westkanaalweg over de Zegerbrug en fiets dan over de rustieke Korteraarseweg dwars door Aarlanderveen naar de Aarlanderveenseweg, en vervolgens dwars door de weilanden naar Nieuwkoop. Die peperdure fietsbrug scheelt, kijk het maar na op de kaart, fietsers uit Aarlanderveen, Nieuwkoop of Noorden hoogstens een paar minuten. Uit de richting Zwammerdam, Bodegraven of Meije maakt het niets uit, die fietsen toch langs de Kortsteekterweg of Steekterweg. Fietsers uit Ter Aar of Nieuwveen maken er ook al geen gebruik van. Kortom, een totaal nutteloos geval, die fietsbrug, die hoogstens wat recreanten soelaas biedt. Als Hoekstra die Korteraarseweg autovrij, en kinderveilig, maakt (dat lijkt me, met één boerderij vlak bij Aarlanderveen, geen probleem) kost dat niets! In de huidige plannen komt, midden in een natuurgebied, een hoge brug (die zal toch minstens een meter of zes/zeven hoog moeten zijn, met lange hellingen aan beide kanten) en een huis moet worden weggebroken. Waarom? Alleen omdat er een provinciaal potje voor is?

Rijnhavenbrug
Veel Alphenaren zal die Rijnhaven nooit zijn opgevallen, en daar missen ze ook helemaal niets aan. Een volledig nutteloze en vooral lege plas water, gelukkig grotendeels afgeschermd door bedrijfsgebouwen. In het kader van het provinciale project ‘Oude Rijn zone’ is er, ook hier, provinciaal geld beschikbaar om allerlei verrommelde plekken langs die Oude Rijn weer wat toonbaarder te maken. Dít is er één van. Wethouder Robert Blom wilde er ooit een Alphense Goudkust realiseren met dure huizen en een eigen aanlegsteiger. Maar zelfs nadat een aantal ondernemingen met een veiligheidsrisico, na jaren soebatten, vertrekken, zijn er, voor Robert’s lustoord gerealiseerd kan worden, nog wel wat decennia te gaan, vrees ik. Dempen, de meest logische oplossing, kan weer niet in verband met de functie als waterberging. Gemeentelijke frustratie alom!
Dus vond een groep Alphenaren met een warrig plan voor een ‘jachthaven’ gul onthaal op ons Stadhuis. Natuurlijk zat het er niet in voor elk sloepje de brug in de druk bereden Hoorn open te zetten, dus reserveerde de gemeente alvast 5 miljoen (!) om deze brug op te hogen. Helaas bleek die bestuurlijke daadkracht weer wat overdreven, want de financiers van dit dwaze plan maakten ongetwijfeld dezelfde berekeningen als ik in januari deed in het blog “Jachthaven Rijnhaven”. Men kreeg de zaak dus financieel niet rond, en nu zit de gemeente opnieuw met een mogelijk nutteloze investering in die Rijnhavenbrug in haar maag.
Maar onze Tseard is, met zijn projectgroep Rijnhaven, niet voor één gat te vangen en wil dat de gemeente die jachthaven nu helemaal zelf gaat opzetten en exploiteren. Dat laatste is wel niet de bedoeling, maar het zal lastig zijn exploitanten te vinden voor een jachthaven die aan zoveel moderne eisen NIET kan voldoen. In een sector waarin weinig toekomst zit. Er is weinig geleerd van de case Aquarijn, waar het functioneren als makelaar van huizen de gemeente ook al slecht afging.
Mijn eerdere suggestie die haven gewoon dicht te gooien, en ‘waterberging’, met of zonder jachthaven, in de Gnephoekpolder te realiseren, is natuurlijk weer te simpel.

MAXIMA brug
Tja, beste lezers, over die ‘Hoekstra’s Funny’ heb ik in de loop der jaren al zoveel geschreven, dat ik er hoogstens op kan wijzen dat U die vierbaans brug, waarvan maar heel weinig Alphenaren gebruik van zullen maken, in ieder geval vanaf een heuse uitkijktoren kunt bekijken. Misschien is een combinatiekaartje met Avifauna (inclusief boottocht) een optie? Je moet toch íets, met zo’n brug naar Nergenshuizen.

Boskoop
Het lijkt mij gewoon logischer als Hoekstra zijn miljoenen in een betere ontsluiting van Boskoop zou stoppen. Want dat die oude hefbrug een twijfelachtig ‘bezit’ is, dát is vriend en vijand intussen wel ál te duidelijk. Maar gelukkig, Boskopers, zolang bruggenbouwer Hoekstra op die plek zit, komt er vast nog wel eens een nieuwe brug!
Met Tseard Hoekstra als brugwachter, natuurlijk!

Bomen tot aan de Hemel?

5 jun

Back to the Future?
VOA voorzitter Eric Carree is geen ambitie te hoog. Dat is mooi op een ledenvergadering met Alphense ondernemers, maar of het in de echte economie zo praktisch is?
Uiteraard worden Maximabrug en de verbreding van de N207 aangevoerd als noodzakelijk voor een goed vestigingsklimaat. Maar is rond de aanleg van de N11 niet precies hetzelfde gezegd? De weg lag er nog niet, of we raakten de vestiging van L’Oreal kwijt! Supermarktbedrijf Hoogvliet zette hoog in voor de bouw van de Maximabrug, maar is, als “Hoekstra’s Funny” wordt geopend, al verdwenen naar Bleiswijk. Alphen had absoluut nieuwbouw aan de Hoge Zijde nodig om haar Stadshart te laten bloeien, maar nu, ruim tien jaar na de realisatie, stelt ons Stadshart niets meer voor dan toen. Nu wordt het jarenlang opgehemelde ‘Economisch Herstelplan’ weer uit de kast gehaald, maar volgens mij is van al de daarin genoteerde ambities alleen het “Ondernemershuis” iFlow gerealiseerd.

Zorg of Zeeman?
In het aangehaalde krantenartikel uit het AD blijkt de, vaak juist zo kritische, journalist Jan Belt, een onverbloemde propagandist voor VOA en gemeente te zijn. En het is natuurlijk niet toevallig dat pal naast dit artikel een berichtje staat over de ‘Gouden Zorggemeente’ die Alphen óók zou zijn. Ik hoop van harte dat de zorgvragers hier dat met de opstellers van dit lijstje eens zijn. Maar het is wel vreemd dat, waar ZORG landelijk hét politieke issue van dit moment is, de gemeente zich richt op de realisatie van infrastructuur waarbij het daadwerkelijke effect op de lokale economie vooral vraagtekens oproept. Nu ben ik het vaak met onze dynamische wethouder Van As eens, maar een uitspraak als ‘De markt corrigeert zichzelf’ doet mij toch de wenkbrauwen fronsen. In mijn economie is het gewoon een ZEKERHEID dat je door investeringen geld kwijt bent, maar dat je slechts kunt VERWACHTEN dat dit uiteindelijk méér geld oplevert. In een gemeente die recent 80 miljoen Euro aan het Thorbeckeplein zag verdampen, zou je dat principe bekend vooronderstellen. Maar de ambities zijn blijkbaar sterker dan het gezonde verstand.

Daarover schreef ik al eerder een blog in deze serie. Want als er écht moet worden gekozen tussen de vastgoedsector (Zeeman) en de zorg, dan weet ik het wel! Overigens geldt dat ook voor Cultuur, de muziekschool is nog niet uit het oude gemeentehuis, of juist Jan Zeeman meldt zich alweer om er een bejaardenpaleis van te maken. Met een eigen penthouse?

Concentreren
Het zwakste punt van dat Economisch Herstelplan is het grote aantal doelstellingen. Waar je in de economie altijd meer wilt realiseren dan waar je (per definitie schaarse) middelen voor hebt, is het een goed gebruik je in ambitie én doelstelling te concentreren. In feite heeft onze gemeente maar twee economische doelen. Het eerste is de realisatie van een aantrekkelijke, dus goed op elkaar afgestemde, retail-infrastructuur voor de hele gemeente. Het tweede het realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor GROTE bedrijven. Zodat al die veelbelovende jongeren die jaarlijks van onze opleidingen komen ook daadwerkelijk binnen onze gemeente werk in hun sector en op hun niveau kunnen vinden, en binnen die gemeente hun gezin willen stichten en hun kinderen opvoeden. De rest is, als basis voor gemeentelijk beleid, bijzaak.
Wat we in dit ‘ Economisch Herstelplan’ zien is een soort ‘Sinterklaas’ lijstje, waarmee met veel te veel korte termijn belangen rekening is gehouden.
Maar ondanks al die gestapelde stenen is er nog geen enkel zicht op geïntegreerd retailbeleid voor de hele gemeente (liefst voor de hele regio). Dan wordt het ook niets met ons Dorpshart dat we koppig Stadshart blijven noemen.

Sterkste Economie van de Randstad?
Daarover moet ik toch echt hard lachen. Onze Eric Carree kán toch alleen het Groene Hart bedoelen. De Randstad daaromheen bestaat immers uit de grootste economische agglomeraties van ons land. Die verandering van ‘Randstad’ naar ‘Groene Hart’ maakt deze ‘strijd’ wel eenvoudig en overzichtelijk: Alphen aan den Rijn moet het veel grotere Zoetermeer overvleugelen. Kortom, Carree’s ambitie betekent alleen al dat de huidige stad Alphen aan den Rijn TWEE keer zo groot moet worden om dat te realiseren. Minstens twee keer zoveel arbeidsplaatsen, en gewoon een verdubbeling van de woningvoorraad. Ik hoop van harte dat de Alphense gemeenteraad zich realiseert waarover ze het hier hebben, en zich niet, met de VOA, in deze roze toekomstdromen verliest.
Natuurlijk is er niets op tegen wat extra geld in onze lokale economie te pompen, al vraag ik me af of er hierbij niet teveel op de Stad Alphen aan den Rijn wordt gespeeld, en te weinig op de andere kernen. Maar de suggestie dat dit een opmaat is naar een werkelijk gezaghebbende positie in de randstad is natuurlijk flauwekul.
Het is ook maar de vraag of die verdubbeling iets is wat de gemiddelde Alphenaar wil!