Archief | april, 2016

Het Sprookje van GRATIS PARKEREN

29 apr

Sympathiek, maar het klopt niet
Winkeliers, en niet alleen in Alphen aan den Rijn, geloven halsstarrig in het ‘Wonder van Gratis Parkeren’. Nu ‘de markt’ voor de zoveelste jaar op rij weer eens tegenvalt, en het nog altijd faillissementen regent, grijpen grote en kleine winkeliers naar elke strohalm. En zo komt de VOA met het idee om, uiteraard op kosten van de gemeente (van alle burgers uit de gemeente dus), een ‘proef’ uit te voeren waarbij moet worden aangetoond dat de omzetten in ons Stadshart significant hoger worden ALS de parkeerkosten verdwijnen.
Maar dat VOA idee deugt niet, want:
o De gemeente heeft, zoals elke gemeente, beleid dat ze geen subsidie geeft die rechtstreeks wordt vertaald in hoger commercieel resultaat van private ondernemingen in die gemeente. De VOA gokt erop dat de gemeente die ‘proef’ beschouwt als een incidentele stimulans van ons Stadshart, maar weet dat die beleidsmatig nooit kan leiden tot een permanente subsidie van vele tonnen per jaar!
o Als de VOA, met haar leden, zo gelooft in de directe relatie tussen parkeerkosten en omzet, verwacht ik niet anders dan dat ze zich bij voorbaat bereid toont die parkeerkosten voortaan door de Stadshartondernemers te laten betalen, als die proef die vooronderstelde relatie bewijst. Net zoals dat in Zoetermeer gebeurt. Ik heb echter niets van dien aard gehoord of gezien. U wel?
o De VOA vooronderstelt dat het mogelijk is om onderzoek (wie betaalt die onderzoekskosten, ook de gemeente?) te doen naar de effecten van slechts één element van alles dat het complexe koopgedrag van consumenten bepaalt. In de praktijk is dit, dat geldt overigens ook voor evenementen en voor commerciële communicatie in het algemeen, extreem lastig.
o Bekend is dat (te) veel Alphenaren in steden rondom ons winkelen, en het is zeker té simpel om maar te vooronderstellen dat dit vooral te maken heeft met de lagere parkeerkosten daar.

Kortom, deze sympathieke VOA actie komt voort uit emotionele motieven van veel van hun leden die in grote problemen zitten, maar gaat niets oplossen. Want helaas hebben die parkeerkosten geen enkele relatie met het werkelijke probleem van ons Stadshart, namelijk dat er elders om ons heen beter en/of gezelliger gewinkeld kan worden.
Het ‘Wonder’ blijkt een ‘Sprookje’ te zijn.

Koopgedrag
Om een goed beeld te krijgen van het complexe koopgedrag van consumenten heeft de wetenschap in de loop der jaren modellen ontwikkeld. Voor aankopen in de winkelsfeer voldoet het model van Huff:

Huff

Hierbij geeft het groene vlak al aan dat wat individuele consumenten, of consumentengroepen (doelgroepen) verwachten van een winkel of winkelcentrum, afhangt van heel veel factoren die vaak heel persoonlijk zijn. Er bestaat niet zoiets als de ‘Alphense Consument’! En dus ook niet “Wat de Alphense Consument wil”!

Het blauwe vlak geeft al aan dat vooral de kwaliteit van het aanbod, of het nu één winkel is, of een heel winkelcentrum, bepalend is voor de motivatie van de klant er überhaupt heen te gaan. Öns Stadshart wordt niet attractiever doordat de parkeerkosten wegvallen, want de aantrekkingskracht wordt primair bepaald door wat ons centrum al die verschillende doelgroepen in aanbod én in prijsklassen biedt. Ons Stadshart heeft teveel van hetzelfde, en is daarbij te veel ‘boodschappencentrum’ om als ‘recreatief winkelcentrum’ echt te scoren.

Tenslotte, daar zijn we er, vormen de parkeerkosten, samen met reiskosten, reistijd en vervoersmogelijkheden, het derde blok dat uiteindelijk bepaalt hoe ons Stadshart scoort in de hoofden van de Alphenaren. Waar de vervoersmogelijkheden in Alphen prima zijn, en reistijd en reiskosten minimaal, zou dat allemaal moeiteloos moeten opwegen tegen de ‘hoge’ parkeerkosten in en rond ons Stadshart. Maar dat doet het niet, want waarom gaan zoveel Alphenaren winkelen in bijvoorbeeld Zoetermeer of Hoofddorp? Omdat parkeren daar gratis of veel goedkoper is?

Dát is een sprookje en dat wil ik U graag even voorrekenen.

Vrij parkeren?
Laten we eens beginnen met Zoetermeer, waar je, op kosten van de winkeliers overigens, drie uur gratis kunt parkeren. Maar Zoetermeer ligt 30 kilometer weg, zodat je gemiddeld (15 km per liter) al 4*€ 1, 45 = € 5, 80 aan benzinekosten kwijt bent. Voor dat bedrag kun je in ons Stadshart (€ 1,90 per uur) 3 uur parkeren! En het scheelt je een heel uur reistijd! Tja, voor alle mensen die denken dat dít de reden is waarom zoveel Alphenaren naar Zoetermeer gaan, dit is inderdaad een sprookje. Ik kan tig zaken bedenken waarom ze daar gaan winkelen i.p.v. in Alphen, maar de “gratis” parkeerkosten alleen leveren die Alphenaren geen cent op.

Het is waar dat de parkeerkosten in Hoofddorp lager zijn (€ 1,20 per uur), maar dat levert, weer gerekend op 3 uur, dus maar 3*€ 0,70 = € 2,10 aan ‘besparing’ op t.o.v. Alphen. Alleen, dan moet je er nog wel heen, ruim 20 kilometer, dus aan benzinekosten ben je 3*€ 1,45 = € 4, 35 kwijt, zodat 3 uur winkelen in Hoofddorp je € 4,35 – € 2,10 = € 2, 25 EXTRA aan parkeergeld kost. Nogmaals, er zijn redenen te over om in Hoofddorp te gaan winkelen, maar de lage parkeerkosten zijn daar niet bij. En alweer ben je één uur extra reistijd kwijt! Overigens hanteert Hoofddorp een progressief tarief, voor een hele dag ben je daar € 19 kwijt, in Alphen de helft!

Sprookje opgeblazen
Alphenaren gaan NIET naar Zoetermeer of Hoofddorp omdat de parkeerkosten er lager zijn, maar omdat die stadscentra aantrekkelijker zijn!

Alphen in de knel

Als Alphen aan den Rijn meer klanten naar het Stadshart wil trekken, moet het zorgen voor een aantrekkelijker aanbod in winkels en diensten. Aan de horeca kan het niet liggen, na het sluiten van de winkels stromen de consumenten immers het Stadshart in. Maar als je zelfs aan de meest vanzelfsprekende zaken geen aandacht besteedt, zoals WIFI (in Zoetermeer én Hoofddorp is dat er wel, én gratis) dan moet duidelijk zijn dat ‘gratis parkeren’ alleen populair is bij de mensen die er toch al komen (supermarktklanten en horecabezoekers). Tja, en díe hebben in de huidige discussie natuurlijk de grootste mond!
Maar het is complete onzin dat de gemeente hier, naast (misschien) de BIZ toelage, ons schaarse geld in zou steken. Besteed dat maar aan zorg o.i.d.

 

Advertentie

Vrij parkeren, ook op de Ridderhof?

26 apr

Vrij parkeren
Beste lezers, de VOA zet de gemeente Alphen aan den Rijn onder druk om een ‘proef’ te doen met vrij parkeren in ons Stadshart. Ik heb geen idee wat ze bedoelen met een ‘proef’, want het is nogal ingewikkeld in de complexe wereld van de Retail resultaten toe te rekenen aan één factor. Want het simpele feit dat er dan misschien meer mensen in dat stadshart rondlopen, betekent natuurlijk allerminst dat er ook meer verkocht wordt. Eigenlijk is het enige wat je wel echt kunt meten, de gemiddelde verblijfsduur in dat Stadshart, want er is een bewezen verband tussen die verblijfsduur en wat er gespendeerd wordt. Alleen, wáár? Als dat vooral ten gunste van de horecabezoekers uitvalt, schieten de winkeliers er immers nog niets mee op. Tja, en dan komen we op het onderwerp diversiteit, verrassing en klantvriendelijkheid. Mensen naar dat Stadshart krijgen is, zo blijkt tijdens alle activiteiten die er worden georganiseerd, op zichzelf geen probleem. Mensen naar de horeca krijgen, is ook geen heksentoer, want die horecaondernemingen in het centrum lijken het toch allemaal goed te doen. Maar mensen de winkels in krijgen, dat is bij te veel winkels andere koek.
Natuurlijk is er ook niet zoiets als ‘vrij parkeren’, want linksom of rechtsom betaalt de consument dat toch allemaal zelf. Maar het klinkt sympathiek, laten we het daar op houden.

Ridderhof benadeeld
Terwijl het principe van ‘gelijk speelveld’ ook in Alphen te pas en te onpas wordt gebruikt, lijkt dat niet voor winkelcentrum ‘De Ridderhof” op te gaan. Want het is natuurlijk wel vreemd dat dit ons enige buurtwinkelcentrum is waar parkeren geld kost. Natuurlijk maar een fractie van wat consumenten in het Stadshart kwijt zijn, maar het verschil tussen ‘gratis’ en ‘betaald’ is communicatief gigantisch. Dus voor men in de Stadskas dure besluiten neemt m.b.t. dat parkeren in ons Stadshart, lijkt het me dat het in De Ridderhof, voor een fractie van die kosten, mogelijk moet zijn die ‘hobbel’ weg te nemen. Dus die ergernis wekkende parkeermachines weg (en daarmee de lange rijen mensen die er gebruik van maken) en een paar blauwe strepen erbij, dan zijn we daar van een hoop ellende verlost.

Knotsfoto

Tja, en dat daar nog veel te veel leegstand is, dát komt omdat het voor de huidige functie als ‘Boodschappencentrum’, zonder noemenswaardig modeaanbod, veel te groot is. Dus, nu de brandveiligheid is gewaarborgd, wordt het tijd om weer eens te kijken naar de voorstellen die Dick Vos en ondergetekende anderhalf jaar geleden hebben gemaakt. Want alleen de realisatie van “De Knots” zal de leegstand kunnen opheffen. Tenzij dat hele centrum wordt opgeruimd of vervangen, natuurlijk.

Nieuwe impulsen voor De Ridderhof
Intussen is het daar ook niet helemaal stil. Natuurlijk tikt de komst van de ACTION flink aan, maar ook de komst van koffiebar en lunchroom &JOY verbaast een groeiende groep bezoekers.

Enjoy03

Twee ondernemende jongelui hebben daar een concept neergezet dat je daar helemaal niet verwacht. Met een aanbod dat op authentiek Italiaanse manier vorm is gegeven, heerlijke lunchgerechten én geweldige koffie zonder poespas.En een High Tea voor nog geen tientje! Een aanwinst voor De Ridderhof.
Nu nog even de parkeerergernis daar oplossen!

De Winkelhof in Leiderdorp
Vreemd genoeg lijken sommige winkelcentra helemaal geen last te hebben van ‘de crisis’ of ‘het internet’. Eén daarvan is “De Winkelhof” dat het laatste jaar niet alleen op vele punten fors is opgeknapt, maar waar zelfs een heel ‘versplein’ aan het al bestaande aanbod is toegevoegd.

Leiderdorp01

Hoewel velen dat toch doen, is De Winkelhof natuurlijk een heel ander soort winkelcentrum als De Ridderhof of De Herenhof, om van ‘De Baronie” en “De Atlas” maar te zwijgen. Dat nieuwe versplein versterkt natuurlijk de functie van boodschappencentrum, maar de winkelmix is toch vooral die van een wijkverzorgend winkelcentrum, met heel veel mode, een échte boekhandel en een HEMA filiaal. Ook het inruilen van de Free Record Shop voor wat eigenlijk een ‘konditorij’ is, versterkt de diversiteit van het winkelcentrum en maakt het tot een plaats waar Leiderdorpers gezellig een tijdje kunnen zoekbrengen. En dat doen ze dan ook!
Nee, onze wijk- en buurtcentra hoeven zich daaraan niet te spiegelen, maar het zou wel een eyeopener moeten zijn voor degenen die zich met ons Stadshart bemoeien. En dan niet kijken naar de omvang, maar naar de verscheidenheid in winkels en prijsklassen die ons Stadshart mist. Want, hoewel de ontwikkeling van het Thorbeckeplein hoogst noodzakelijk is, dát zal ons Stadshart niet redden. Innovatieve ondernemers wel!

Tseard de Goochelaar

20 apr

Balletje Balletje
Tseard Hoekstra, onze onverschrokken VVD wethouder van milieu, heeft weer eens iets gevonden om zijn budget te ontlasten. Onder het mom van milieubeleid gaat de burger gewoon meer betalen voor zijn afval, maar volgens Tseard wordt het goedkoper!
Hoe zit dat? Nou, hij hanteert een balletje-balletje oplossing om de burger te misleiden.

De wethouder rekent voor dat als burgers voortaan 1x per week hun restafval naar de ondergrondse container brengen (aha, dáárom moesten die containers er dus komen!) ze goedkoper uit zijn dan voorheen.
Immers, gezinnen betaalden, voor onbeperkt gebruik van die afvalcontainer, tot nu toe per jaar € 253, maar gaan nu ‘slechts’ € 164 betalen. Alleen, via een pasje betaalt dat gezin nu opeens € 1, 39 voor elke keer dat er ‘iets’ in die container wordt gekiepert.

En als we dat nou braaf maar één keer per week doen (52 x € 1,39 = € 72,28) zijn we dan € 164 + € 72,28 = € 236, 28 kwijt, € 16 Euro goedkoper dan nu.

Alleen, zelfs ons 2 persoonsgezin gaat gemiddeld 2-3 keer per week de inhoud van de pedaalemmer weggooien en dat kost dan opeens 2,5 x 52 x € 1,39 = € 180,70 terwijl we toch echt papier, plastic én groenteafval scheiden. Onze totale kosten komen zo op € 344,70, en dat betekent een verhoging van 37%. Wat deze stunt van de wethouder een gezin met een aantal opgroeiende kinderen gaat kosten, daar wil ik niet eens over nadenken.
Maar, naar ik hoop, de gemeenteraad wél!

Milieuwinst?
Beslist, beste Tjeard, is het voor de gemeente goedkoper, en voor het milieu beter, als er meer afval wordt gescheiden. Maar ik vraag me wel af of ons persoonlijke milieu erbij gebaat is als we allemaal in een hete zomer een weeklang ons restvuilnis ‘ergens’ gaan opsparen om het vervolgens één keer in die container te dumpen. Want, waar bedrijven vuilpersen gebruiken, zul je zien dat binnen de kortste keren bedrijven die dingen ook voor consumenten gaan maken. Als je daar € 100 per jaar mee kunt verdienen, heeft een investering in zo’n apparaat natuurlijk snel zin.
Maar zo’n apparaat maakt dat pakket restvuil wel compacter, maar het wordt met de dag minder hygiënisch. Ik vraag me af of de betreffende projectgroep dáár wel over heeft nagedacht.
Tja, en ik vrees dat die kaartlezers om de haverklap stuk zullen gaan, of kapot gemaakt worden. Waar moet je dan heen met je afval? Gewoon maar naast die container stapelen?
Natuurlijk kun je wel stellen dat het ‘dumpen’ van afval illegaal en strafbaar is, maar het gebeurt nu ook, en dus gebeurt het dan zeker. Kunnen we voortaan vier keer per jaar rond de Zegerplas gaan schoonmaken.
Ik ben er zeker van dat het allemaal getest is, maar vast alleen bij heel gemotiveerde en oppassende burgers!

Alternatief
Als al dit gedoe via pasjes geregeld moet worden, zou de gemeente hetzelfde principe van ‘de vervuiler betaalt’ ook op een andere manier kunnen handhaven. Gewoon door te regelen dat eenpersoons gezinnen éénmaal per week die container gratis kunnen gebruiken, en een tweede keer moeten betalen, en andere huishoudens twee keer per week ‘gratis’ te laten storten en de volgende keren laten betalen. Dan vallen opeens heel veel nadelen weg, terwijl je toch niet méér afval gestort krijgt dan in het eerste geval (tenslotte gaan er met simpel wat duwen ook al twee van die pedaalemmerzakken tegelijkertijd in die container.

Internet 0.0
Ik heb begrepen dat betaling plaatsvindt via pasjes die je ALLEEN op het stadhuis kunt opladen. Een oplossing uit het jaar nul, in deze tijd van ‘Het internet der dingen’ zou je, zeker van een wethouder die in de ICT groot is geworden, wel wat anders verwachten. Near Field Communication (NFC) zou niet alleen betekenen dat de machinerie veel minder gevoelig voor storingen zal zijn, maar tegelijkertijd dat onze burgers die gewoon via hun computer via iDeal kunnen opladen. Is er trouwens wel nagedacht over hoe ons groeiende leger van zelfredzame en thuiswonende senioren hiermee om zal gaan?

Gemeenteraad
Ik verwacht niet anders dat de gemeenteraad met het principe akkoord zal gaan, maar niet met de uitvoering. Want nu lossen we één probleem op door nieuwe problemen te scheppen. Dát is, op zijn zachtst gezegd, niet elegant.
En het kan beslist beter, als we eens goed zoeken. Of we wachten een paar jaar op het moment dat er, ergens in Europa, een moderne oplossing (mobieltje) voor die betaling beschikbaar is. Dan zijn de verkiezingen alweer geweest, maar wat maakt dat uit?

Tenslotte, dat andere gemeenten het ook zo doen, is een argument dat al zo vaak misbruikt is dat onze volksvertegenwoordigers daar toch niet meer intrappen.

Gratis Parkeren?

8 apr

Redding voor het Stadshart van Alphen aan den Rijn?
Ik weet, eerlijk gezegd niet, of dat Stadshart gered moet worden, dat blijft echt wel. Het probleem is alleen of het in de toekomst nóg minder Alphenaren zal trekken, of juist meer. In ieder geval ligt dat aan veel meer zaken dan dat wel dan niet gratis parkeren.

FotoWensdroom

Retailing is een geweldig complexe bezigheid. Zo complex dat elke poging er vooral intuïtief tegenaan te gaan dapper lijkt, maar Maatschappelijk Onverantwoord is. Succes in retailing hangt af van je vermogen die complexiteit zodanig te beheersen dat je daarmee op elk moment gericht inspeelt op wat je beoogde klanten werkelijk van jou willen. Dat blijkt, zoals uit een lange reeks faillissementen blijkt, zowel voor kleine als heel grote winkeliers een té grote klus. Naast een aantal bekende successen als Primark, Action, H&M (4000 winkels), IKEA, Mediamarkt en Decathlon staan immers een lange reeks mislukkingen: Free Record Shop, Polare, Miss Etam, Perry Sport, Dixons, Schoenenreus, Scapino, en, natuurlijk, V&D. Maar ook andere grootmachten van weleer als HEMA en Blokker strompelen schijnbaar doelloos op de eenzame weg naar het einde.
Kortom, waar grote bedrijven met nog grotere stafafdelingen het al niet voor elkaar krijgen hun winkelformule klantgericht te houden, is al een bewijs dat retailen in een snel veranderende wereld geen sinecure is.
Natuurlijk wijst iedereen graag naar het Internet als de grote boosdoener, maar de oorzaak is toch vooral dat de betrokken winkelketens teveel op hun eigen, navelstarende, kompas voeren en de verbinding met de snel veranderende klant zijn kwijtgeraakt.
In een dergelijke wereld is het naïef, wereldvreemd én gevaarlijk te denken dat het verbeteren van één aspect van de winkelformule soelaas zal bieden. Dat is het geval met het verbeteren van de parkeerfaciliteiten, de winkelopenstelling op zondag, een verbeterde webshop of nóg meer evenementen om klanten te trekken.
Dat helpt allemaal niet als je niet je hele bestaande winkelformule durft op te geven, om deze vervolgens, bricks én clicks, zodanig weer op te bouwen dat deze niet alleen nu, maar ook in de toekomst gericht is op wat klanten écht willen. Gewoon als ‘Nieuwe Winkelier’ zoals op http://www.bricksenclicks.me is beschreven.
En wat geldt voor één winkel, geldt zeker ook voor het Stadshart als geheel.
Russisch Roulette?

O=VG x OI x C x BB x BM
Deze simpele vermenigvuldiging bepaalt in feite wat een winkel opbrengt. Als je van die opbrengst de noodzakelijke kosten aftrekt, weet je wat je hád kunnen verdienen. Simpelweg elke dag de kas legen en zoveel mogelijk facturen betalen, maakt van retailing Russisch Roulette. Helaas is dit wel de praktijk bij veel grote én kleine retailers.
Hoewel de meeste Distributie Planologische Onderzoeken uitgaan van macrocijfers (een slagerij moet per vierkante meter 500 Euro opbrengen, bijvoorbeeld) gaat mijn eigen DPO model uit van bovenstaande formule die ik overigens helemaal niet zelf hoefde uit te vinden. Want die staat, al jaren, in elk leerboek voor de retailsector, en natuurlijk ook in ‘Marketing voor Retailers’.
De basis is, voor elk DPO, de hoeveelheid mensen die zich richten op een bepaald winkelcentrum, het Verzorgingsgebied (VG). Daar moet je wel realistisch in zijn, want als je nu alle in ons land gemaakte DPO’s bij elkaar zou optellen, zou Nederland beslist meer dan 25 miljoen inwoners hebben. Dán valt alles tegen, natuurlijk! Want de aantrekkelijkheid van dat winkelcentrum, in vergelijking met de alternatieven, is natuurlijk bepalend of de klant het ook daadwerkelijk bezoekt, de Opkomstindex (OI). Eén ding is duidelijk, al vele jaren bezoeken steeds minder mensen ons Stadshart, en dus wordt die Opkomstindex steeds lager en daar wil, begrijpelijk, iedereen wat aan doen.
Maar dat mensen een winkel of winkelcentrum bezoeken betekent helemaal niet dat ze ook wat kopen. Het Conversiepercentage (C) geeft dan ook aan welk percentage bezoekers ook daadwerkelijk wat koopt. Tenslotte is het belangrijk hoeveel die bezoeker gemiddeld koopt, het Bon Bedrag (BB) en wat we daar als retailer op verdienen, de Bruto Marge (BM).
Kortom, de klant die niet naar een winkelcentrum komt, zal daar ook nooit wat kopen. Maar het feit dát mensen het Stadshart bezoeken, maakt, anders dan veel promotiebureaus beweren, op zich onze retailers niet rijk.
Want als bezoekers alleen maar naar een evenement (20 van Alphen, bijvoorbeeld) gaan kijken, en na afloop voldaan, maar moe, weer naar huis gaan? Wat hebben de winkeliers in ons Stadshart daaraan? Hetzelfde geldt voor klanten die wel Hoogvliet in de Julianastraat bezoeken, of de Mediamarkt, maar daarna snel hun auto volladen en vertrekken. Of van alle bezoekers aan onze horecagelegenheden die pas komen opdraven als de winkels allang dicht zijn. Retailers hebben alleen wat aan winkelend publiek als dat niet komt voor een specifiek evenement, of voor een specifieke aankoop, maar juist al winkelend een leuke middag in de stad wil doorbrengen. Alleen, dat vereist een gevarieerd aanbod in winkels, en een leuke winkelsfeer in winkels, gecombineerd met allerlei soorten horeca. Wel, aan dat laatste zal het niet liggen, dus zal er iets moeten gebeuren aan het aanbod aan winkels en in die winkels.
Want “Een retailer is een samensteller en aanbieder van op de consumentenbehoefte afgestemde, vraagverwante, assortimenten, in een daartoe passende aanbodomgeving”.

Een aanbodomgeving die steeds vaker ‘bricks én clicks’ zal betekenen.

Gratis Parkeren
De aantrekkelijkheid van ons Stadshart wordt, zoals voor alle omliggende winkelcentra, bepaald door een flink aantal factoren waarover in een volgend blok meer.
Maar natuurlijk vormen de parkeermogelijkheden en de kosten daarvan hier een onderdeel van. Mét de kwaliteit van de wegen die naar die parkeerplaatsen leiden. Dus vormt de flessenhals vanuit Kerk en Zanen een reden NIET naar het Stadshart te gaan. En gaat de geplande rotonde in de nieuw aan te leggen Thorbeckelaan voor een onnodige stremming zorgen. Maar vrij parkeren leidt vooral tot onnodig gebruik van die parkeerplaatsen door niet-bezoekers, en natuurlijk tot nóg meer bezoek aan, bijvoorbeeld, Hoogvliet. Bezoek waar de rest van de retailers niets aan heeft.
En ja, wie gaat dat dan betalen? De burger die netjes met de fiets naar dat Stadshart komt? En trekt dat klanten aan uit de omliggende wijkcentra of kleine plaatsen, waar parkeren al gratis is, of vanuit Leiderdorp of Zoetermeer waar het al gratis is? Nee, de conclusie moet zijn dat voldoende parkeerplaatsen een randvoorwaarde voor succes is, maar dat het maar de vraag is of de kosten daarvan werkelijk een blokkade vormen. Het is natuurlijk wel een excuus, zoals de webshops ook een excuus zijn, en het niet mogen openen op zondag een excuus was.

Maar van excuses kun je niet leven.