Archief | december, 2016

De Mythe van de VIERKANTE METER

30 dec

HOM in Zoetermeer?

hom

Rond de voorgenomen vestiging van de Holland Outlet Mall in het centrum van Zoetermeer lijkt het of heel retailend Nederland rond die stad als eendjes achter moeder eend InRetail aan zwemt.

Rosada

Misleiding

Natuurlijk wordt er door InRetail, de belangenbehartiger van de zelfstandige retailers, bewust een misverstand geschapen dat dit grote outletcentrum directe concurrentie zou opleveren voor de winkeliers in Zoetermeer, in plaats dat het, zoals in Roermond al jaren is bewezen,1/3 van haar bezoekers verder laat winkelen in het Stadshart van Zoetermeer. Bezoekers die nu merendeels nooit in Zoetermeer komen.

Daarbij wordt het buitengewoon ingewikkelde Retail proces, bewust versimpeld door in het grote verspreidingsgebied van 100 km doorsnee (met honderden grote en kleine winkelcentra) de ca. 30.000 m2 winkelruimte gewoon één op één te vergelijken met de bewinkeling in direct omliggende plaatsen als Alphen aan den Rijn. En wordt nodeloos gezinspeeld op de steeds doorgaande leegstand, die bewijst dat de Retail sector helemaal geen outletcentrum nodig heeft (dat is er immers nog lang niet) om het ene faillissement na het andere over zich heen te roepen.

Alphen in de knel

Nee, het Alphense Stadshart zit, zoals dat in alle kleine en middelgrote steden het geval is, hopeloos in de knel tussen alle Retail ontwikkelingen in de regio in. Dat geldt ook voor Zoetermeer, dat als Stadhart door dit HOM opeens bovenregionaal wordt, en daarmee op voet van gelijkheid de strijd aan kan gaan met ‘The Mall of the Netherlands’ die ‘Leidschenhage’ in Leidschendam moet gaan vervangen. Een ontwikkeling overigens die ook voor de winkeliers in Alphen aan den Rijn een veel grotere bedreiging vormt dan die HOM. Gewoon omdat dit vernieuwde winkelcentrum vlakbij, anders dan de HOM, wel degelijk een directe concurrent is voor welk stadscentrum in de buurt! Maar hoor je dáár iemand voor waarschuwen?

De ene meter is de andere niet!

Nee, de éne vierkante meter is de andere niet, en dat is te vinden op nl.linkedin.com/in/reinderkoornstra

Meer hierover ongetwijfeld in 2017, iedereen intussen een prettige jaarwisseling toegewenst!

Advertentie

Quo Vadis Castellum?

4 dec

Weer een miljoen…..

Kijk, dat Theater Castellum elk jaar na de opening verlies lijdt, is, met een half miljoen aan subsidie, nog niet zo erg. Cultuur kost geld! Dat de gemeente desondanks elk jaar flink moet bijpassen omdat Castellum nóg meer verliest dan ze al raamden, is, ook in de politiek, al jaren een regelrechte ergernis. Dat er ondanks al die jarenlang neerdwarrellende gemeentelijke Euro’s zelfs geen reserve voor groot onderhoud aanwezig is, is een regelrechte schande. En dát terwijl de gemeente, direct en indirect, zelf al zo vaak ‘activiteiten’ in dat theater organiseert, en iedereen weet dat ons cultureel centrum zonder de bioscoop allang failliet zou zijn geweest.
Op 30 april schreef ik op dit blog al over dít zwarte gat in onze gemeentebegroting.

Linksom, of rechtsom, het werkt niet!

Want de zin die Annemiek Brandniet van AD/Alphen bij de nieuwe directeur Sandra Bruinsma optekende, hebben we al een paar keer eerder gehoord: “We moeten eerst intern de boel op orde krijgen en kunnen daarna gaan bouwen”.
Kijk, in de zakenwereld probeer je het eerst rechtdoor, conform de planning. Als dat niet lukt, probeer je het linksom, en rechtsom, maar als het dan nog niet werkt, schrijf je je verlies af. Iedereen die het anders doet, is een hobbyist!
Nu het in bijna vijftien jaar op geen enkele manier is gelukt Castellum in ‘the hearts and minds’ van het Alphense publiek te rammen, wordt het tijd voor andere discussies. Want nóg een miljoen in dat theater pompen, terwijl er niets verandert, zou de betrokken politici wel eens de kop kunnen kosten. Zeker wanneer iemand eens berekende wat dit Castellum, gekapitaliseerd, de Alphense gemeenschap al heeft gekost, en wat het die gemeenschap nog gaat kosten, tenzij…

Cultuur in Alphen

Het is met dat theater net als met zoveel dingen in onze stad, men wil het graag hebben, maar gaat het vervolgens niet gebruiken. Natuurlijk zit Castellum propvol met een publiekstrekker als Tineke Schouten, maar die zou in een boerenschuur ook succes hebben. Helaas zijn er te weinig van haar kaliber om als theater te kunnen bestaan. De ‘eis’ om, in ruil voor die gemeentelijke subsidie, in culturele zin breed te programmeren, heeft men, op basis van treurige bezoekersaantallen, intussen al laten vallen. Het idee om ooit elke dag voorstellingen te hebben, is nooit bewaarheid geworden. De gemiddelde Alphenaar is cultureel immers nauwelijks geïnteresseerd, al zou je dat, de kleine kring luidruchtige aanhangers horend, niet denken. En wie dat wél is, weet overal om ons heen terecht te kunnen. Dát was voor de bouw van Castellum ook al het geval, maar niemand wilde luisteren: Alphen moest een theater hebben, was het idee van de megalomane denkers die ons ook al een onrendabel stadshart ‘schonken’!
Natuurlijk zijn er veel culturele activiteiten in Alphen, maar die vinden bijna overal elders plaats. Dat is in de overige kernen al niet anders. Activiteiten die alle hun eigen beoefenaren én publiek hebben. Een publiek dat zich nauwelijks in Castellum vertoont.

Castellum in de steigers

Castellum, dat is gevoeglijk bekend, is, het theater zelf daargelaten, een slecht ontwikkeld gebouw. Ik heb nog nooit een theater meegemaakt waar je direct na de kassa gelijk op de garderobe stuit. Waar normaal gesproken de foyer naar voren uitsteekt, moet Alphen het doen met twee ‘theatercafé’s aan beide zijden die zelfs geen verbinding hebben met de foyers op de 1e etage, terwijl die foyers ook nog onderling gescheiden zijn. Ik ben geen bouwkundige, maar als leek was mij snel duidelijk dat dit theater Castellum gewoon een paar meter te kort is. Het Rijnplein als evenementenplein had voorrang, blijkbaar. Nu valt dat best te herstellen, maar dat kost wel weer een paar miljoen extra, vrees ik. Met een nieuwe ingang aan de kant van de Mediamarkt, het theatercafé er aan de voorkant half omheen getrokken (jammer dan van het terras, maar die hebben we zát in Alphen) en de twee foyers op de 1e etage met elkaar, en met het theatercafé verbonden zou het er al veel beter uitzien, toch? Dan houd je aan de Rijnkant nog een paar leuke ruimtes voor de Muziekschool over.

Castellum financieel zelfstandig?

Misschien is dat mogelijk, maar het is weinig waarschijnlijk. Het zou al mooi zijn als al die verbeteringen een positief jaarlijks exploitatieresultaat tot gevolg zouden hebben. Nadeel daarvan is natuurlijk dat de miljoenen aan verbouwingskosten gelijk afgeschreven moeten worden. Waar nú de nieuwe trekkenwand al bijna een miljoen moet kosten, is straks de inrichting aan vernieuwing toe. Toch gauw weer een miljoen. Uiteindelijk mag de gemeente blij zijn als de noodzakelijkste investeringen in theater Castellum de grens van 5 miljoen Euro niet overschrijden.
Hoe populair ook in bestuurskringen, maar met de salamitactiek kom je niet ver. Er zijn fundamentele stappen nodig, en als de politiek daar niet 5 miljoen voor wil uittrekken, stort onze ‘trots’ bedrijfskundig, en misschien ook bouwkundig, gewoon in elkaar.
Daar kan geen directeur, hoe kundig ze ook mag zijn, iets aan doen.