Archief | juli, 2017

Sloepenspel

24 jul

Ach, het is maar geld!

Het valt niet altijd mee de Alphense politiek serieus te nemen. Het ‘Haventje’ bij het Nutsgebouw is nét klaar, er is nog geen sloep te zien, of gelijk begint de oude discussie van zeker 8 jaar geleden over het bevaarbaar maken van de Aar.
Terwijl het simpele ophogen van één brug naar de Rijnhaven het lieve bedrag van 5 miljoen kost, vertelt John Vermeer, de eigenaar van dat Nutsgebouw, even doodleuk dat het ophogen van 6 (!) centrumbruggen (Vest, Aarplein, Lijsterlaan, Wielewaal en 2x Oranje Nassousingel de gemeente maar 1 miljoen per brug zou kosten. Het lijkt me eerder dat we voor 20 miljoen nog niet klaar zijn, beste John, dus ik neem aan dat jij de overige 14 miljoen voor je rekening neemt. Rijkswaterstaat en de provincie zullen voor dit Alphense sprookje passen, natuurlijk!
Onvoorstelbaar, hoe gemakkelijk er wordt gepraat over geld voor hobby’s, terwijl we voor uiterst noodzakelijke verkeersproblemen in Boskoop en Hazerswoude-dorp geen geld zeggen te hebben.

Rondje

Ik herinner me het maar al te goed, omdat ik dat indertijd heb doorgerekend, al die gouden bergen die beloofd werden als het Thorbeckeplein zou worden veranderd in een jachthaven. Duizenden toeristen zouden vanuit die haven ons Stadshart komen redden! Nou, vergeet dat maar! Blij dat er nog steeds een plein, mét woningen erom heen is gerealiseerd.
En nu willen de wel 50 (?) sloepeigenaren in onze stad graag hun ‘rondje’ varen via de Zegerplas. Jazeker, alleen eigenaren van sloepen, kano’s, vletten en rubberbootjes kunnen immers door die Aar varen en ‘De Alphenaar’ mag dat betalen. Volgens John zetten we (daar gaan we weer) met die investering ‘Alphen op de kaart’. Alleen vrees ik dat hij nooit tijd heeft om eens te tellen hoeveel langsvarende boten op de Rijn onder de huidige, en nieuwe, brugjes over de Aar door kunnen varen. Ik schat hoogstens 5-10%, de rest is óf te groot, óf er staat een mast op. Die zien Alphen inderdaad op de kaart staan, maar dan, met al die bruggen (Spoorbrug, Hefbrug, Swaenswijkbrug, Alphense Brug, Julianabrug én Eisenhowerbrug) als hinderpaal voor hun vaartocht. Aan dat “rondje” hebben die passanten geen boodschap, en de Alphense sloepeigenaars kennen de stad al. Kortom, de enigen die er iets mee opschiet, zijn de eigenaars van het vastgoed langs dat Thorbeckeplein, waaronder……jawel.

Snel vergeten, deze nogal éénzijdige ‘discussie’ over die zes Aar-bruggen.

Advertentie

Adventsterras?

19 jul

Daadkracht

HVD kaart 2015
Natuurlijk sta ik achter politieke daadkracht van wethouder Van As, na al het peperdure gekwakkel van de laatste jaren. Maar nu, zeker tien jaar later dan nodig, het Thorbeckeplein en omgeving er weer representatief uit ziet, blijkt dat hiermee het horeca aanbod van Alphen aan den Rijn zo’n beetje verdubbeld is. Tja, en dat trekt natuurlijk wel meer Alphenaren naar het centrum, maar twee keer zoveel?
Natuurlijk maakt de bestaande horeca, vooral aan de Hoge Zijde (Rijnplein/Julianastraat), zich daar (terecht) zorgen over. En natuurlijk zoeken die mogelijkheden om daar iets aan te doen, en, ondanks hun vrijheidsdrang, komen ze dan snel terecht bij de gemeente, zodat de gemeenschap niet alleen direct, via aankopen, maar ook indirect, via subsidies en dergelijke, aan hun verdere welstand mag bijdragen.
Opnieuw lees ik in het AD dat, bij een rondgang door het Alphense Stadshart, die ondernemers geen boodschap hebben aan verbeteringen die hen geld kosten (Plantenbakken Rijnplein), maar er als de kippen bij zijn als er een losse opmerking geplaatst wordt over een ‘Terras voor de Adventskerk’.

Horeca bestuurt Alphen?

Oude kerk 06
Ik ben niet de enige Alphenaar die vermoedt dat René van Rutten, de bekende kroegbaas van Alle Hens, liefst een eigen sleutel van het Stadhuis heeft. Tenslotte ziet hij Alphen, de gemeente én ons Alphenaren uitsluitend als één groot wingewest, ten behoeve van zijn eigen portemonnee. Die weet dus wel raad met zo’n politieke losse flodder en blaast dat, met hulp van AD en Alphens.nl, in deze komkommertijd gelijk op tot een serieus plan waarmee de gemeente ook nog eens bij voorbaat akkoord gaat. Natuurlijk vinden alle plaatselijke kroegtijgers dat een geweldig idee, maar anderen lijken er, gezien de reacties, meer problemen mee te hebben. Ik ben daar zeker één van!

Slecht idee:

april2016Oudshoornsekerk

• Die Adventskerk is, vreemd dat zoveel mensen dat denken, géén leegstaande ruimte, maar vormt het volledig functionerende middelpunt van een grote Protestantse gemeente waar wekelijks honderden Alphenaren de zondagse erediensten bijwonen, en waar door de week tientallen gemeenteleden bezig zijn met allerlei werkzaamheden voor die gemeente, en voor Alphen.

IMG_1924

 • Onze kosters zijn nu al elke zondag een uur bezig om de directe omgeving van de kerk vrij te maken van een breed scala aan rommel die door het uitgaanspubliek is achtergelaten. Een wandeling op zondagmorgen door de Julianastraat geeft een goed beeld van wat zij ’s ochtends ook rond onze kerk vinden, en opruimen. Vervelend, maar dat is de consequentie van het zijn van een centrumkerk.
• Een commercieel terras (uiteraard met popmuziek) op vijf meter van de ingang van de kerk verstoort niet alleen de kerkdiensten, maar ook de rouw- en trouwdiensten die door de week in die kerk plaatsvinden. Tja, en hoe die terrasgenieters zo’n complete begrafenisstoet naast hun tafeltje ervaren?

Hiljonda01

• Alphen kent maar twee locaties waar de Alphenaar van klassieke muziek kan genieten. Dat is, voor kleinschalige optredens, de Oudshoornsekerk, en voor grootschaliger optredens de veel grotere Adventskerk. Het is duidelijk dat luidruchtige gasten met hun popmuziek op een terras (wie kent andere?) die optredens verstoren. Zo leidt een beetje méér omzet voor meneer Van Rutten automatisch tot verschraling van het culturele aanbod in Alphen aan den Rijn. Voor alle duidelijkheid, Theater Castellum is absoluut ongeschikt voor het uitvoeren van klassieke muziek!Orgelzomer2016

• De ontvangstruimte van de kerk, grenzend aan dat ‘terras’ wordt zowel door de kerkgemeenschap zelf veel gebruikt, als ook door derden t.b.v. vergaderingen, opleidingen en andere samenkomsten. Ook dát geeft problemen wanneer er vlak naast een terras wordt geëxploiteerd.
• En dan spreken we maar niet over de problemen die te verwachten zijn rond de jaarlijkse herdenkingsconcerten op 4 mei en bevrijdingsconcerten op 5 mei!
• Daarnaast vraag ik me in gemoede af hoe íemand daar geld kan verdienen. Tenslotte is het maar een beperkte ruimte, en lekker in het zonnetje zitten kun je, met die drie kolossale bomen, vergeten. Trouwens, áls het een beetje goed regent, blijven die bomen urenlang nadruppelen. Op een mooie zomerse dag, zoals tijdens de rondgang van de wethouder, lijkt het allemaal leuker dan het is.

Dus, beste wethouder Van As, er is echt niets in dit plan om ‘blij van te worden’ zoals het AD/Alphen uit je mond dacht op te tekenen.

Aantrekkelijk Stadshart

Natuurlijk was dit maar één van de aangestipte ideeën. Maar het échte probleem van de Julianastraat is niet het ontbreken van dat terrasje:
• De lange rechte wand van de Hoogvlietvestiging
• De lange rij fietsen daarvoor die ‘zomaar’ op straat staan
• De enorme storing die de (te grote) terrassen van twee horecagelegenheden (waaronder Alle Hens) teweeg brengen in vooral het (brom-)fietsverkeer door die Julianastraat.
Ik vrees dat aan die Hoogvliet weinig te doen is, maar wat zou het leuk zijn wanneer die wand zou worden voorzien van een bredere overkapping. Die zou, zeker in de weekenden en op hoogtijdagen, plaats bieden aan een lint van gespecialiseerde winkeltjes. Helemaal niet moeilijk te realiseren, lijkt me, en dan is het gelijk met die fietsenplaag gedaan. En het zou er gelijk een stuk gezelliger uitzien! Nee, juist géén horeca, uiteindelijk ís ons Stadshart een wínkelcentrum. En dáár wordt ik dan weer blij van.

Afvalpasjes: Hoog tijd voor onafhankelijk onderzoek

10 jul

Er is zoveel onduidelijk rond het ‘DIFTAR’ circus van wethouder Hoekstra dat de Alphense bevolking er recht op heeft dat alle feiten rond de invoering van dat chips- en pasjessysteem boven water komen. Op de wethouder hoeven we niet te rekenen.

Wethouder Hoekstra en zijn pasjesridders

Zo langzamerhand is het ons Alphenaren wel duidelijk dat VVD-wethouder Hoekstra dit dossier niet in de hand heeft. Het lijkt erop dat het ‘afvalpasje’ in ons Stadhuis een geheel eigen leven is gaan leiden, waarop noch college, noch de gemeenteraad meer zicht heeft.
Natuurlijk moet de gemeenteraad de wethouder politiek aanpakken, hééft dat ook al gedaan toen hij het onzalige voorstel deed de burgers voortaan per zak te laten betalen. Maar de afgelopen weken hebben politici én college keer op keer moeten bevestigen dat dit voorstel toch echt afgeschoten ís, en afgeschoten blijft, ook ná de komende verkiezingen. Desalniettemin groeit het aantal inwoners die dit niet gelooft.
Want de manier waarop de ‘club’, die Hoekstra rond deze pas verzamelde, in de praktijk werkt en communiceert, doet sterk vermoeden dat deze zich weinig aantrekt van dat raadsbesluit, en nog rustig, goedbetaald, bezig blijft een doodlopende weg te bewandelen. Op onze kosten.

Intussen blijft de wethouder beweren dat het allemaal geen geld kost, maar faalt volledig in zijn bestuurlijke plicht om dat te bewijzen, en blijft hangen in algemeenheden die we zo langzamerhand wel kennen. Duidelijk bewijs, feiten, kosten en baten?
Vergeet het maar!
Intussen is er al flink wat gemeenschapsgeld gespendeerd in een project dat zo langzamerhand alle politieke en burgerlijk draagvlak kwijt is. Nu niemand meer precies weet waar we met zijn allen aan toe zijn, lijkt het tijd voor een ONAFHANKELIJK ONDERZOEK.
Liefst snel, zodat we met een schone lei de verkiezingen in gaan.

Stinkende Afvalberg

Burgers klagen steen en been over de extra last van dat pasje, en weigerachtige containers, waar ze verder geen enkel verschil merken in hun eigen gedrag, of dat van de ander.
Óf toch wel?
Steeds meer (groot-) Alphenaren die óf hun pasje zijn vergeten, óf waar het ‘systeem’ weer eens niet werkt, leggen hun afval nu náást de container. Zoals dat van andere gemeenten allang bekend was, overigens. In de praktijk blijkt de gemeentelijke afvaldienst elke dag een rondje langs die containers te moeten maken om ervoor te zorgen dat onze gemeente geen stinkende afvalberg wordt.

Al eerder berekende ik dat het oorspronkelijke voorstel, betalen per zak, alleen goedkoper was voor gezinnen die aan één zak genoeg hadden. En niet voor het gros van de gezinnen die dat absoluut niet lukt. Een voorstel dat zozeer de geur van rustige bureau’s uitademde dat het geen wonder is dat hier idee en praktijk vér uit elkaar liggen. Een voorstel waarbij bijvoorbeeld maar werd aangenomen dat die gezinnen ook in hoogzomerse dagen de dagelijks toenemende stank van die éne zak wel konden verdragen. Van luiers vretende baby’s en kotsende huisdieren hadden die bureauridders nog nooit gehoord, blijkbaar.

Afvaltoerisme, een drogreden

Tot mijn verbazing blijken er zelfs burgers te zijn die nog wél geloven dat ‘afvaltoerisme’ een groot probleem is dat ABSOLUUT, wát het ook kost, bestreden moet worden. Alleen, dit verhaal wordt nérgens door feiten ondersteunt. En áls het ook al waar zou zijn, dan blijkt dat juist het GEVOLG van het invoeren van die pasjes in omliggende gemeenten.

Kortom, de leveranciers van de hardware achter dit ‘DIRTAR’ systeem scheppen zélf het probleem, om het vervolgens op te lossen!

Maar zelfs als er sprake is van een mogelijke oplossing van dat zelfgeschapen probleem, dan hebben we er niets aan als het niet werkt. En dat doet het dus niet. Blijkbaar veel te kwetsbaar voor storingen!
Tja, en ik kan me voorstellen dat er afvaltoerisme bij het gemeentelijke milieustation wordt geconstateerd, maar wat wil je, als je ‘de man aan de poort’, die er altijd zat, wegbezuinigt?
En wat levert die bezuiniging op als je daarvoor een peperduur pasjessysteem voor de hele gemeente installeert en moet onderhouden?
Maar het idee dat Bodegravers hun afval massaal in Alphense afvalcontainers stoppen? Wie gelooft dat, buiten de afvalclan?

Technologie

Tegenwoordig is ‘robotisering’ allang geen futuristische aangelegenheid meer. Voor tál van processen waarvoor vroeger mankracht nodig was, zijn intussen robots ontwikkeld die gewoonlijk samen met échte mensen die klussen klaren. Dat zien we ook bij afvalscheiding en recycling gebeuren. En wat nog niet is, komt beslist binnenkort. Het is dus maar de vraag of het principe van afvalscheiding aan huis niet gewoon ‘oude technologie’ is, gebaseerd op (prima) gedachten uit de tachtiger jaren die nu van een nieuw ‘chip’ jasje worden voorzien. De praktijk is natuurlijk dat hoe langer en dieper geïnvesteerd wordt in die afvalscheiding thuis, des te langer het duurt om de volgende stap van gerobotiseerde afvalscheiding op grote schaal toegepast te krijgen. Dus het argument dat ‘DIFTAR’ innoverend zou zijn is alleen valide voor mensen die zich er niet in verdiept hebben, én, natuurlijk, voor de mensen die eraan verdienen!

DIFTAR

“Diftar”, ik citeer Wikipedia maar even, “staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt en hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Omgekeerd levert betere afvalscheiding en het aanbieden van minder afval een lagere variabele afvalstoffenheffing op, het vastrecht blijft echter hetzelfde. In 2006 woont 17,4 procent van de Nederlanders in een diftargemeente. In 2000 was dat nog 9,7 procent. Uit ervaring blijkt dat burgers hun afval beter gescheiden aanbieden en het lagere aanbod van restafval maakt het de gemeente mogelijk de kosten die voor invoering van diftar gemaakt moesten worden, terug te verdienen.
Wel neemt de hoeveelheid op straat en andere plaatsen achtergelaten huisvuil toe”.
Ik constateer simpel dat DIFTAR door onze gemeenteraad is AFGEWEZEN!

Een simpel sleuteltje?

Ik citeer maar weer eens Karl Marx, die stelde dat als je in de politiek onbegrijpelijke dingen tegenkomt, je het antwoord vindt door te zoeken naar degenen die daar voordeel bij hebben.

Het is een feit dat onze gemeenteraadsleden de invoering van DIFTAR afwezen, omdat ook onze volksvertegenwoordigers in meerderheid vonden dat de Alphense burger geen behoefte had aan nóg meer gemeentelijke lasten dan strikt noodzakelijk. En wethouder Hoekstra kon die raad duidelijk niet voorrekenen dat het vooronderstelde terugverdienen van de Diftar kosten de burger GEEN geld zou kosten. Daarmee, dat zal uit het Wikipedia stuk duidelijk zijn, hebben die dure chips en die pasjes helemaal geen zin. Het argument van ‘afvaltoerisme’ is er met de haren bijgehaald om toch die chips en pasjes te kunnen kopen.
De praktijk zal wel zijn dat die chips op die containers geweldig veel kunnen (Diftar) maar dat in Alphen helemaal niet hoeven. Integendeel, wat ze moeten doen is een schakelaar bedienen die de schuif wel dan niet ontkoppelt, meer niet.
Je mag rustig de vraag stellen waarom de gemeente dure chips installeert, waar we met heel simpele ‘aan/uit’ technologie genoeg hebben. Want, laten we eerlijk zijn, een simpel sleuteltje zal vást betrouwbaarder én goedkoper zijn, toch?

Het is duidelijk, lijkt me, dat het tijd is dat hele verhaal rond ‘Diftar’ eens objectief te laten onderzoeken, zodat we weten wáár ons geld is gebleven, en wie voor de complete verwarring rond dit onderwerp verantwoordelijk waren en zijn.
Daarbij is het belangrijk ook te weten wát er is betaald aan ‘adviseurs’, wát aan manuren (op het stadhuis) en wat de (gespecificeerde) kosten zijn van de invoering, en de extra kosten van het opruimen van troep rond die containers.