Tag Archives: Acties

De Alphense Koopzondag

8 jun

Conclusie onderzoek
Uit mijn ‘onderzoek’ van koopzondag 2 juni kun je maar één conclusie trekken: Het is best mogelijk om Alphenaren naar het Stadshart te krijgen, alleen zijn die klantenstromen niet besteed aan de Alphense winkeliers! Nou loopt natuurlijk gelijk iedereen, die aan activiteiten daar een grijpstuiver verdient, te hoop tegen de boodschapper van dat verhaal, maar dat maakt de situatie er niet beter op.
De horeca profiteert van die activiteiten, de winkeliers niet of nauwelijks. Punt!

Niet het probleem van de koopzondag
Natuurlijk is dit probleem niet beperkt tot de koopzondag, alleen komt het er op zo’n dag wel heel duidelijk uit! Drukte als op zaterdag, en winkelbezoek of het dinsdagmorgen is! Nu Alphen barst van de ‘trekkers’, maar duidelijk wordt dat die ons Stadshart niet gaan redden, wordt het tijd de oplossing eens bij onszelf te zoeken. Is het niet veel logischer om als winkeliers mét elkaar (VOC, toch?) dat centrum zó aantrekkelijk te maken dat ‘de Alphenaar’ liever in het eigen Stadshart winkelt dan in winkelcentra elders? Het Stadshart waar het gezellig boemelen is, op straat, in winkels, en bij de horeca!
Alphenaren die boodschappen doen in de wijk- en buurtcentra, en recreatief winkelen in het Stadshart.

Niet afwachten wat anderen doen!
Tja, en dat er dan een paar winkels uit moeten, en er zeker geen supermarkt bij moet, dát is een probleem dat alleen de gemeente kan oplossen. Ons Stadshart moet compacter worden en winkels moeten kleiner en diverser worden, maar ook dat is alleen op langere termijn onder regie van de gemeente realiseerbaar. Maar de winkeliers kunnen op korte termijn ook zelf veel doen, mits ze hun winkels uit durven komen. Op koopzondag én op elke andere dag! We moeten níet wachten op de gemeente, of op de Boskopers, terwijl de Alphenaren steeds vaker hun heil verderop zoeken.

Wat valt er nog in 2013 te doen?
• In steeds meer winkelcentra kunnen bezoekers overal vrij gebruik maken van het internet. Het is ronduit belachelijk dat in Alphen de overkoepelende VOC dat nog niet met behulp van de BIZ gelden gerealiseerd heeft. Vrij Wifi betekent immers voor een groeiend aantal mensen een langer verblijf in het Stadshart, en langer verblijf betekent in retailland altijd méér omzet. In winkels én horeca. Zoiets is werkelijk heel snel te regelen, expertise te over in deze stad.
Vrij parkeren is een wens van consument én winkelier! Maak dat dan ook mogelijk! Het is bepaald geen heksentoer om een ‘VOC loyalty-card’ uit te geven waarvan het tegoed gebruikt kan worden voor de parkeergarages. Dan kan iedere winkel voor zichzelf bepalen hoeveel tegoed wordt bijgeschreven per uitgegeven Euro! Ook weer, simpel, snel én binnen het VOC budget te realiseren.
• Er kán, én moet, veel meer met plaatselijke, en heel tijdelijke, acties worden gewerkt. Ook door ketens! Acties die níet ouderwets in de krant, maar via de eigen (nog érg Web 1.0!) website en sociale media wordt gecommuniceerd. Acties die inspelen op de onmiddellijke actualiteit. Uiteraard mét adequaat (electronisch) displaymateriaal ín en buiten de winkel of horecaruimte! Op die manier kan er effectief gebruik worden gemaakt van de ‘olievlek’ werking via retweets, shares en likes.
• Winkels moeten nou eens afscheid durven nemen van hun toonbanken en kassaeilanden. Zet een tafel neer om dingen in te pakken en vervang de vaste kassa’s zo veel mogelijk door mobiele afrekenpunten op iPads en dergelijke. Daarmee dwing je je personeel de confrontatie met de klant te zoeken.
• Verkopers moeten die klant niet met een obligate vraag ‘Kan ik U helpen’ benaderen, maar meer met bijvoorbeeld ‘Goedemorgen, leuk dat U er (weer) bent’. Laat blijken dat je dat ook werkelijk vindt! Ook als personeelslid wordt je salaris immers niet betaald door de winkelier, maar door de klant! Dat weet die klant ook, dus laat hem of haar merken dat je daar blij mee bent. Dát werkt natuurlijk alleen als ‘de baas’ hierin het voortouw neemt, en natuurlijk, dat ‘de baas’ er is!
• Stop ermee om je als winkel alleen te richten op je vaste klanten. Daarvan heb je er altijd te weinig. En anderen voelen zich tweederangs. Dat is zó ontzettend dorps! Waarom zou je kopen bij een winkel die je geen aandacht geeft? Geef iedereen aandacht alsof hij/zij een vaste klant ís!
• Durf op dagen met veel mensen op straat eens een bak of rek met een aanbieding, een microfoon én een vaste verkoper op straat te zetten. Maak er een foto van en zet die, mét naam en toenaam, op het web. Natuurlijk komen er klanten op die aanbieding af, maar ook op de desbetreffende verkoper. Niet mogelijk? Waarom doet de JUMBO in Nieuwkoop het dan zo vaak?
• Organiseer eens mét de winkels direct om je heen een modeshow, een demonstratie of een leuke actie voor je klanten. Er zijn Alphense evenementenbureaus die dat zo voor je regelen, en samenwerking met horecaondernemers, culturele instellingen of recreatieparken als Avifauna of Archeon is door hen zó geregeld. Niet alles gooien op Stadshart brede activiteiten, maar ook kleinschalig opereren. Laat je klanten zien dat jij hen wat wilt bieden. Dat je iets te koop hebt, dát weten ze immers allang?
Werk méér samen in thema’s die, multimediaal dus interactief, buiten maar vooral ook bínnen de winkels, de aandacht trekken. Gebruik hiervoor de elektronische displays die tegenwoordig heel betaalbaar zijn.
Richt je bij alles op de vele bezitters van smartphones en tablets!

Oh, mag er iets niet? Nou, de gemeente zegt toch altijd zo’n groot hart te hebben voor de ontwikkeling van haar Stadshart? Laat die gemeente, wij met z’n allen dus, dat maar eens waarmaken!
En als je niet weet wat je moet doen, DOE IETS! Anders ben je gezien!

Advertentie