Tag Archives: Alphenaandenrijn

Nog even wachten!

22 nov

Hier zou mijn blog over de invulling van het Thorbeckeplein staan, ware het niet dat ik dát nu juist tijdens De Alphense Talkshow op zondagmiddag 25 november uit de doeken wil doen. Dat duurt van 16:00 uur tot 17:00 uur, in het theatercafé van theater Castellum.
Dat VORM plan voor het Thorbeckeplein is actueel, nu ook de Provinciale Staten hier vraagtekens bij gaan stellen. Tja, en dan moet een gemeente heel alert zijn, tenslotte heeft de provincie de vergevorderde plannen van Tilburg onverbiddelijk afgeschoten, en ligt nu ook het plan voor een Factory Outlet Center bij Zoetermeer onder provinciaal vuur. Het kan dus zomaar afgelopen zijn met die Lage Zijde, wát de gemeente ook wil!
Maar ik ben daar niet alleen, wethouder Tjeard Hoekstra komt ook!
Het café zou wel eens te klein blijken te zijn.
Het blog wordt gepubliceerd direct na DAT!

Open Brief aan Mathijs Kortleven, Fractievoorzitter Christen Unie in de gemeente Alphen aan den Rijn

2 nov

Beste Mathijs,
Vanochtend ving ik wat tweets op die raadslid Koos van Arkel namens de fractie de twitterwereld inzond. Die hebben me, als CU lid, buitengewoon verbaasd. Hij stelde daarin vast dat de CU fractie er zoveel vertrouwen in heeft dat het VORM lukt ¾ van de te bouwen 10.000 m2 rond het Thorbeckeplein te verhuren dat de gemeente rustig 12 miljoen kan uitgeven om hun plan voor de Lage Zijde een kans te geven. En verder dat teveel mensen (ik, o.a.) in Alphen aan den Rijn alleen maar negatief denken zonder een alternatief te hebben.
Ik moet zeggen, ik was verbijsterd, als Alphenaar én als CU-lid.

Tja, Mathijs, omdat het duidelijk is dat kennis van winkelzaken, laat staan winkelcentrumzaken, binnen de fractie gewoon ontbreekt, zou je verwachten dat je eerst eens te rade gaat bij een CU-lid dat met dit probleem niet alleen de nodige ervaring heeft, maar daarin heeft ‘doorgeleerd’ en er regelmatig over publiceert! Maar nee, de fractie gaat liever af op de mening van een bedrijf die hieraan, als alles goed gaat, fors geld gaat verdienen, en in het slechtste geval volledig door de gemeente Alphen aan den Rijn wordt gecompenseerd.
Natuurlijk heb ik wel degelijk een alternatief, dát is tenslotte mijn vak. Zoals het ook mijn vak is te weten dat de laatste maanden berichten, inzake leegstand in de stadscentra van allerlei middelgrote steden, over elkaar heen lijken te vallen. Er is iets fundamenteels mis met de aantrekkelijkheid van deze steden, ook in Alphen aan den Rijn, waarvoor ik al waarschuwde toen het nog allemaal goed leek te gaan. Maar de CU-fractie blijft, in lijn met het collegebeleid, kritiekloos doormodderen op basis van een plan dat vér voor de crisis is ontwikkeld. Ontwikkeld in een tijd dat het internet nog in de kinderschoenen stond, en “het nieuwe winkelen”, laat staan “de nieuwe winkelier”, nog niet eens bestond. Een situatie waarvoor ik al jaren oplossingsrichtingen neerzet in mijn boek ‘Marketing voor Retailers’, inmiddels de 2e editie, en op de website http://www.bricksenclicks.me.

Maar de gemeente Alphen aan den Rijn, en dus de CU-fractie, gaat rustig door met het plannen van 10.000 m2 extra winkelruimte rond het Thorbeckeplein, alsof dat hele internet, en de fundamentele veranderingen in vraag en aanbod als gevolg van dat internet, niet eens bestaan. Alsof dat plan van VORM GEEN vierde supermarkt in ons centrum, en de zesde nieuwe supermarkt in een paar jaar, betekent voor een bevolking die nauwelijks groeit. Zie hiervoor http://www.beleefalphen.com!

Nee, Mathijs, ik snap, als CU-lid, toch al niet waarom de CU-fractie een collegebeleid volgt dat niet alleen rechtstreeks afstevent op 52 koopzondagen, maar ook op de vestiging van seksshops omdat die wél graag in Alphen een winkel willen openen.
Niet dat ik daar nou persoonlijk zoveel problemen mee heb, maar als partijlijn, nee, lijkt me. Daarbij wordt met vertrouwen gekeken naar de modesector, die ‘graag’ naar Alphen zou willen komen. Waarom hebben ze dat dan niet eerder gedaan? Praktisch de hele sector draait negatief, dit jaar én de komende jaren. Banken zijn nog nooit zo terughoudend geweest op de financiering van winkels, en echte innovatie, de echte bron van verbeterde rendementen, is in de modesector nauwelijks zichtbaar. Alphen aan den Rijn groeit niet meer, vergrijst alleen. De koopkracht loopt achteruit. Waarop is dat optimisme dan gebaseerd?
Nee, het gemeentelijk beleid is gebaseerd op aannames die nérgens bevestigd worden, en daaraan meewerken geeft te denken voor een partij als de CU, waarin realisme toch altijd een belangrijke rol heeft gespeeld.
Waarom dan nu opeens een gokspelletje met het geld van de burger?

Nee, Mathijs, het lijkt erop dat de CU-fractie, mét het college, terecht is gekomen in wat Donald Sull ‘Active Inertion’ noemt. Steeds harder werken aan een toekomst die door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen allang onhaalbaar is geworden. Met een plan dat ooit de basis vormde voor het succes van Alphen, maar nu als een molensteen om de nek van college en politiek hangt.

Maar jullie hebben nog een week om je te beraden, en je hebt mijn nummer, toch?

Reinder H. Koornstra MSc
Retailplanoloog en auteur, CU-lid

Bezuinigen? Er moet geld bij!

30 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers!

Natuurlijk weet ik zeker, medeburgers, dat er in de huidige gemeente Alphen aan den Rijn van retailbeleid geen sprake is, maar nu gaat het op meerdere plaatsen wringen. Niet alleen blijken Alphense politici geen enkel gevoel te hebben voor de onvrede over hun dure ‘salto mortale’ rond de naamgeving van de nieuwe gemeente. Het idee dat je iets kunt beloven zonder het waar te maken, is er bij onze raadsleden blijkbaar zo ingeslepen, dat ze zich, als ik zo hun zure commentaren op de commotie om ons heen lees, blijkbaar niet kunnen voorstellen dat het elders anders is.

Want, medeburgers, nu zie ik heel andere zaken opdoemen. Zo lees ik, tot mijn verbazing, dat mídden in een grootscheepse bezuinigingsoperatie ons theater Castellum gewoon € 200.000 extra subsidie krijgt, terwijl andere instellingen, Het Kasteel als triest beeld daarvan, worden gekort. Ik zie ook aankomen dat de bibliotheek, die allang een nieuwe plaats had kunnen hebben bij het Stadhuis en het oude Lyceum, tonnen aan extra subsidie gaat krijgen voor een tijdelijke vestiging nu ze hun huidige gebouw praktisch uitdrijven.
En, merkwaardig genoeg krijgt de gemeente ook geen genoeg van het verhuren van gebouwen en spullen. Want helaas kan een demontabele ijsbaan naast WiebelBiebel geen doorgang vinden, maar onze noestwerkende ambtenaren blijven met die ijsbaan bezig, en gaan nu de ‘IJsbaan van Toob’, het winterspektakel, faciliteren door die ijsbaan aan te kopen en te verhuren. Merkwaardig, hoe snel ook de VVD afstand heeft genomen van haar ‘terugtrekkende overheid’ en ‘privatisering’ en in feite de rol van de overheid versterkt op gebieden waar ze helemaal niets mee te maken heeft. Het VVD beleid lijkt zo wel erg veel op het PvdA beleid: De overheid centraal! Natuurlijk wil ik ook graag dat we ’s winters kunnen schaatsen op het Rijnplein! Niet voor niets heb ik daarvoor ooit een reddende motie voor ingediend, maar waarom nu de gemeentelijke financiële garantie wordt verplaatst naar een gemeentelijke ijsbaan, is mij een raadsel. Kost dat niets, en hoeveel onderhoud is nodig? Dat is, nét als het verhuren van winkelpanden en woningen aan de Lage Zijde, en het verkopen van de woningen bij Aquarijn, toch nauwelijks een kerntaak van de gemeente te noemen.
Nee, René Driessen had, al jaren geleden, helemaal gelijk: “Bezuinigen? Er moet geld bij!”

Vreemd is ook het gedoe met de windmolens. Hoewel de gemeente Rijnwoude vier grote windturbines op de gemeentegrens met Alphen plaatste, maakte nog slechts een paar jaar geleden een ruime raadsmeerderheid zich breed om geen ‘horizonvervuiling’ op het Alphense grondgebied (Gouwsluis) te accepteren. VVD raadslid Tseard Hoekstra maakte zich persoonlijk sterk voor de installatie van miniwindgeneratoren op zo’n beetje elk hoog gebouw in onze stad, de zogenaamde ‘Eightwind’ installaties. Ondanks ferme plannen van (ook VVD) wethouder Lyczak snel een proefinstallatie te plaatsen, heb ik er nooit meer iets van vernomen. En nu de provincie de plaatsing van windturbines in het Groene Hart als beleid verbiedt, gaat dezelfde Hoekstra, nú wethouder, pleiten voor plaatsing? Met de zegen van de hele raad? Waar is het beleid?

Vandaag, zondag 30 september, bleek er tot een extra koopzondag besloten. Niet dat dit aan een groot deel van de Alphense retailers besteed was (ongeveer de helft van de binnenstadswinkeliers hield de deuren gewoon dicht), en trouwens ook niet aan de meeste Alphenaren, gezien honderden lege (gratis) parkeerplaatsen. Nou zijn er ook winkeliers met principiële bezwaren, maar winkels als WE, AKTIESPORT of de Apple store horen daar toch niet bij.
Merkwaardig!
Jaren geleden, medeburgers, probeerde wethouder Blom het aantal koopzondagen van 12 naar 18 te verhogen, maar hij beet in het stof. De raad wilde er niet aan. Daarna bood MediaMarkt zich aan als ‘sluitsteen’ van de begroting van het Winterspektakel, mits er een extra koopzondag kwam. Wel, het kostte ons dat jaar de gezellige ijsbaan op het Rijnplein, want de gemeenteraad bleek standvastig, géén extra koopzondag.
Nu wilde met name MediaMarkt profiteren van het ‘laatste kans’ kooptoerisme i.v.m. de BTW verhoging, verzon mét de winkeliersvereniging Rijnplein een leuk event voor de Alphense verenigingen, en toen mocht het opeens wél. Zelfs zonder consultatie van een, inmiddels nauwelijks veranderderde, gemeenteraad. Blijkbaar zijn onze politici zo bang van reacties ‘uit het volk’, wanneer onze noodlijdende verenigingen erbij betrokken zijn, dat nu álles mag. Alleen Ank de Groot vroeg zich af wat er nu gaat gebeuren als ándere winkeliers met soortgelijke acties komen. Nou, Ank, niemand wil er over praten, maar die ‘koopzondag’ is hiermee natuurlijk een politieke Kop van Jut geworden. Degene die het hardst slaat (er het meeste geld voor over heeft) krijgt hem, want waarom MediaMarkt wel, en ALDI niet? Straks gewoon een leuke actie voor de kinderen in Kerk en Zanen bedenken (Of Anke Het Idee inschakelen) en de hele stad, met al onze nieuwe medeburgers, kan op zondag de nieuwe ALDI aan de Euromarkt gaan bekijken.
Medeburgers, het wordt tijd de fusie af te ronden, zodat een nieuwe gemeenteraad, versterkt met iets principiëlere lieden uit de kernen om ons heen, weer eens ‘beleid’ kan maken, én handhaven.
Dan heet de gemeente nog steeds hetzelfde, maar wordt toch heel anders. Dat is een troost voor onze medeburgers uit Boskoop en Rijnwoude!

Sportspectrum Zielig?

18 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

In de gemeente Alphen aan den Rijn hebben we veel ambtenaren, maar het eigenlijke werk is vaak uitbesteed aan allerlei stichtingen die door de gemeente worden gefinancierd, maar waarop de gemeente nauwelijks grip heeft. In feite kunnen die doen en laten wat ze willen, binnen de beschikbare financiële kaders. En de Alphense politici laten dat niet alleen toe, ze ondersteunen deze ontwikkeling naar privatisering van harte. Een ontwikkeling waarover ook zij nauwelijks iets te zeggen hebben, ténzij er extra geld mee gemoeid is. Een situatie waaraan onze medeburgers uit Boskoop en Rijnwoude straks erg aan moeten wennen, lijkt me. Want alles wat zich voltrekt buiten deze aanleunende stichtingen heeft permanent problemen, zoals ze bij Parkvilla (vroeger Parkexpressie) en bij tienercentrum MAX maar al te goed weten.

Wel, medeburgers, één van die stichtingen is sportkoepel Sportspectrum. Vroeger als Sportstichting rechtstreeks geregeerd door de gemeente, is ook de sport alweer 20 jaar ‘op afstand gezet’ en mocht ze haar gang gaan. Jazeker, mócht! Want hoewel sport in Alphen heilig is verklaard, zien bestuur én politiek nu toch wel in dat de bomen niet tot de hemel groeien. Als je op de sociale zekerheid van je burgers moet snoeien, op buurthuizen moet korten en ouderen van hun verzetje moet beroven, is het natuurlijk te gek dat de Sportsector maar kan blijven investeren.

Dat Sportspectrum doet natuurlijk ook wel goede dingen, laten we wel zijn. De masterplannen Binnensport en Buitensport waren nodig, maar ze zijn vrijwel uitgevoerd. Voor nieuwe initiatieven is geen geld meer, en dus verwordt dat Sportspectrum tot een beheerdersclub. Dát is natuurlijk belangrijk, maar minder interessant dan het steeds opnieuw mogen werken aan nieuwe accommodaties. En nu dreigt er (terecht) gesnoeid te worden op het budget voor sportstimulatie. De gemeente is er eindelijk achter gekomen dat het stimuleren van sportdeelname alleen zin heeft vanaf de basis, en als die basis wordt gesteund via moderne accommodaties voor de sportverenigingen, dan is daarmee de taak van de gemeente, én van Sportspectrum, daarmee afgegrensd.
Tja, en dát gaat niet alleen banen kosten, bij Sportspectrum, maar is ook een forse streep door de ambities van de bestuurders van die club, directeur Kees van Veen voorop. Vandaar een heel zielig verhaal in AD/Alphen van 18 september onder de titel ‘Korten op sport is funest’ en vandaar, beste medeburgers, een persoonlijk woord voor Kees in dit blog:

“Tja Kees, nou kan ik ook wel gaan zeuren dat volgend jaar mijn ABP pensioen met meer dan 10% wordt gekort, maar, kijkend naar wat overblijft, kan ik het er wel mee doen. Vervelend, maar wat kun je er aan doen. Natuurlijk valt het niet mee, als je al die jaren bij Sportspectrum gewend bent geweest uiteindelijk je zin te krijgen. Maar het is toch écht crisistijd, en het geld dát er is, wordt gestopt in nieuwe politieke hobby’s, zoals de ‘Westelijke Randweg’ (Maximabrug) en het Cultuurhuis. Wees blij dat jouw accommodaties al klaar zijn. Het moet je toch niet zijn ontgaan dat de gemeente aan de Lage Zijde een enorm zwart gat heeft gecreëerd waar alle ontwikkeling is gestopt. Dát, beste Kees, moet toch worden betaald, en daarvoor moet zelfs het heilige huisje Sportspectrum de broekriem aanhalen. De voedselbank kan het, en jij ook, áls je wilt.

Beste Kees, toen er een nieuw zwembad moest worden gebouwd, heb ik gepleit voor een ‘lean and mean’ oplossing die voor 6 miljoen Euro toch wel gebouwd kon worden. Uiteindelijk zijn jullie erin geslaagd de gemeente, met enthousiaste steun van onze politici, zo gek te krijgen daar een zwempaleis neer te zetten dat minstens het dubbele kost, tenminste, als de eraan verbonden huizen ooit verkocht worden. Een zwempaleis dat, ondanks mijn waarschuwingen dat de verenigingen er jaren over zouden doen weer voldoende leden te krijgen, zo exclusief voor die verenigingen (en voor zwemlessen, inclusief schoolzwemmen) van Sportspectrum) was gereserveerd, dat er een heuse actiegroep nodig was om ook ‘gewone’ zwemmers in dat Aquarijn te krijgen. Nu zeur je dat, wat dus voorspeld was, de bezetting van je zwemtempel tegenvalt, en dat de prijs van de zwemkaartjes meer gesubsidieerd moet worden. Terwijl al vér voor de Thermenbrand, en vér voor de crisis, beslist was dat de prijs daarvan juist verhoogd moest worden (!).
Een ander punt is de nieuwe sporthal. Hoewel duidelijk is dat er HELEMAAL geen behoefte aan woningbouw bij de Rijnstreekhal is, hebben jullie bij Sportspectrum enorm veel energie (én salarisgeld) verspild bij de bij voorbaat kansloze opzet van een ‘multifunctionele sporthal’. Een soort Zwitsers zakmes op sportgebied waar de Alphenaar álles kon doen, wat in de directe omtrek van onze gemeente overal beter kan. Een initiatief waar het gemeentebestuur zich bij voorbaat al negatief over uit liet. Een initiatief dat vooral was gericht op mensen die helemaal niet gestimuleerd hoeven te worden om te gaan sporten, terwijl Sportspectrum die Rijnstreekhal bewust heeft laten versukkelen. Beste Kees, ik ben niet jarenlang bestuurder geweest van De Watervrienden, en van De Alphense Sportraad, om de Alphense sport om zeep te helpen. Maar die Alphense sport én Sportspectrum, moet zichzelf niet buiten de economische werkelijkheid zetten. Daarbij, er komen méér taken aan voor Sportspectrum, in wat nu Boskoop en Rijnwoude heet. Beheerstaken, wel te verstaan. Niet langer zielig doen, Kees, aanpakken!

Winkels teveel in Alphen?

11 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers!

Op mijn zakelijke site http://www.bricksenclicks.me publiceer ik regelmatig blogs over de veranderingen die het internet teweeg gaat brengen binnen de detailhandel. Deze week leverde ik nogal wat kritiek op de bewering van marktonderzoeker Frank Quix dat Nederland 30.000 winkels te veel zou hebben.
Nou vraag ik me altijd af hóe hij dit soort getallen berekent, en daarbij welke winkels hij daarbij op het oog heeft. Tenslotte is hij een onverbloemde fan van onze grootwinkelbedrijven, en het is natuurlijk iedereen duidelijk wie vooral nieuwe winkels bouwen. De praktijk is dat er veel winkelruimtes zijn die nauwelijks bijdragen aan uw keuzemogelijkheden, en ook veel ‘winkelformules’ die het dertien in het dozijn beeld van onze binnensteden, óók in Alphen, schetsen. Maar natuurlijk hebben we aan de andere kant te weinig echt onderscheidende winkels, winkels die in een winkelcentrum hun meerwaarde leveren.

Medeburgers, het is natuurlijk een feit dat het bouwen van steeds meer, en steeds grotere winkels, ertoe heeft geleid dat er al jaren nauwelijks op is gelet of dat eigenlijk allemaal wel kon. Het bedrijfsleven wilde het graag, en de politiek stond dat toe, want bedrijven moesten, in de neoliberale filosofie, “de ruimte krijgen”. Overal ontstonden nieuwbouwplannen, in dorpen, in wijken én in binnensteden. En al die plannen gingen ervan uit dat niet alleen de direct omwonenden, maar ook mensen die rond andere winkelcentra woonden, daar zouden gaan winkelen. Want grote, nieuwe, winkels kosten handenvol geld, en het is de bedoeling dat U, medeburgers, dat geld gaat ophoesten door er zoveel mogelijk geld te besteden.

Kijk, dat is allemaal leuk, maar dan moet dat wél gebeuren! In Alphen aan den Rijn gebeurt dat helemaal niet. Maar is dat de ‘schuld’ van ons lokale aandeel in die 30.000 overbodige winkels van Quix? Dát is maar zeer de vraag!

Ook In Alphen aan den Rijn staan heel wat winkels die in feite een heel beperkte functie hebben. Dat er in de vijftiger jaren winkelstrips aan de Van Nesstraat, de Irenelaan, Gouden Regenplantsoen en Lijsterlaan verschenen is in het licht van die jaren nog wel te begrijpen. Maar nú zijn ze nutteloos geworden, en kun je er beter parkeerruimte van maken. Natuurlijk, ik heb daar al vaker voor gepleit, zou een écht buurtcentrum in De Baronie een zegen zijn voor de leefbaarheid in de omliggende buurten, maar dan wel nieuw gebouwd, alle voorzieningen (ook de niet winkelvoorzieningen) bij elkaar, een ontmoetingsplaats voor de omwonenden. Helaas heeft ons gemeentebestuur in haar onwijsheid besloten dat Green daar grote, absoluut NIET op de dagelijkse behoeften van die buurt gerichte, winkels mag neerzetten die tot een enorme overlast voor die buurt gaat leiden.

De winkelstrip aan de Lijsterlaan kan natuurlijk, op een steenworp afstand van de Lage Zijde, worden opgeheven. Gewoon geen enkele toegevoegde waarde voor het centrum, of voor de omwonenden. Erger is dat er ook recent, eerst aan de Koopzwam (op de stoep van De Ridderhof, en later tegenover de Driehoorne, nog winkelstrips zijn neergezet die bij voorbaat al geen functie hadden, maar, en daar heeft Quix wel gelijk in, wel omzet wegnemen van de winkels die netjes bij elkaar in het winkelcentrum zitten.
Nu gaat de gemeente de functie van het Stadshart verder afbreken door langs de Prins Bernhardlaan winkels te laten exploiteren, en er zelfs, voor zeker 5 miljoen van onze Alphense, Boskoopse en Rijnwoudse Euro’s, nieuwe bij te bouwen. Terwijl in Kerk en Zanen juist veel te weinig winkels zijn. Planologische waanzin ten top!

Tja, en dan zitten we nog met de oude winkelstraten als de Hooftstraat en de Raadhuisstraat. Beide worden in het gemeentelijke jargon hardnekkig ‘aanloopstraten genoemd, hoewel niemand meer via die straten naar het Stadshart loopt. Nee, zeker de eerste stukken (Raadhuisstraat tot de huidige Hoogvliet, en Hooftstraat tot ‘De Kat’ hebben nog wel een functie als ‘UITLOOPSTRAAT’ vanaf het centrum, maar alles wat verder weg staat, ook al is het -onbegrijpelijk genoeg- nog maar kortgeleden gebouwd, heeft geen rol in de aantrekkelijkheid van ons Stadshart.

Sommige van deze overbodige winkels zullen het, omdat ze een heel specifieke doelgroep trekken, nog wel even volhouden, maar over tien tot vijftien jaar is alle retail buiten geconcentreerde winkelcentra, verdwenen.
Het zou van visie getuigen als de gemeente in ieder geval ermee zou ophouden deze winkels een functie toe te bedelen die ze gewoon niet hebben. Hopelijk zal de nieuwe gemeenteraad, in 2013 gekozen, daar meer oog voor hebben dan de huidige die zich liever op gebaande paden doodloopt, dan nieuwe te betreden.

Voor het hele stuk, zie http://www.bricksenclicks.me

Het Alphense Stadshart, wie doet het licht uit?

17 jul

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Het gaat slecht met het Alphense Stadshart, en het wordt nog veel slechter, tenzij overheid, politiek én ondernemers eens over hun eigen schaduw heen durven stappen om dat problemen écht aan te pakken!

Toen ik, al bijna tien jaar geleden, waarschuwde dat het bouwen van nieuwe panden (stenen stapelen) aan de Hoge Zijde NIET automatisch zou leiden tot een aantrekkelijker binnenstad, verklaarde vriend en vijand me voor gek!
Want natuurlijk zouden nieuwe panden nieuwe, aantrekkelijke winkelformules aantrekken die Alphen aan den Rijn tot het centrum van de regio zouden verheffen. Ach, je kunt zoiets wel vooraf voorspellen, maar natuurlijk nooit vooraf bewijzen. Maar naderhand? Er zijn nog nooit zo WEINIG bezoekers van het Alphense Stadshart geweest dan NA de opening van het Rijnplein en omgeving. Misschien dat de crisis én het geklooi rond het Thorbeckeplein er nu een rol in spelen, maar ook vóór de crisis en vóór er ook maar één winkel verdween van het Thorbeckeplein, liep het bezoek aan dat Alphense Stadshart terug! Elk jaar opnieuw! Is Alphen aan den Rijn door die binnenstadsvernieuwing opeens wél het centrum van de regio geworden? Een vraag die onze nieuwe medeburgers natuurlijk het best kunnen beantwoorden. In ieder geval is van de voorspelde VERVIERVOUDIGING van het bezoek van buiten de stad geen sprake!

Wat helpt het om, zoals het artikel in Alphen.CC stelde, dat Alphen bij de twintig grootste winkelcentra van onze provincie hoort? Levert die wetenschap ons ook maar één nieuwe klant op? Natuurlijk niet, dat is gewoon statistiek waar we niets aan hebben. In datzelfde artikel nog een goede tip van een onderzoeksbureau: Nog een supermarkt erbij zou meer bezoekers opleveren! Dan weet je toch écht niet meer waar je het over hebt. De drie supermarkten die er nu zijn, is al veel te veel voor een STADSHART, en ik zie Hoogvliet nog niet hun belofte inlossen dat de winkel aan de Raadhuisstraat gesloten wordt als die in De Baronie open gaat. En dan nóg één erbij? Waar moet die dan van leven?

Nee, medeburgers, in tijden van crisis komt incompetentie vanzelf bovendrijven! Wat zeg ik, het wordt geëtaleerd! In Alphen.CC! Wát een sukkels!

Op http://www.bricksenclicks.me doe ik opnieuw voorspellingen, en ik weet zeker dat die, over tien jaar, weer uitkomen! Ook in Alphen aan den Rijn! En niet alleen ik, ook internet goeroe Cor Molenaar deed al harde uitspraken rond de komst van een echte Nederlandse site van internetkampioen Amazon. Veel Nederlandse winkelketens (de paar zelfstandigen die over zijn gebleven hebben het wel met schade en schande, én competentie, wel geleerd, intussen) zullen het internet NIET overleven, tenzij…..

Medeburgers, het ís de tijd van het Nieuwe Winkelen, maar het wordt tijd voor de Nieuwe Winkelier! De Nieuwe Winkelier is iemand die veel méér doet dan een webshop openen naast de winkel, of die wat op Facebook of twitter rondklooit en daarmee denkt de lopende eeuw wel te overleven.
De Nieuwe Winkelier voegt de unieke voordelen van zijn fysieke winkel, zijn vestigingsplaats, zijn winkelsfeer en zijn klantgerichte personeel samen mét de enorme mogelijkheden van het internet. Volledige integratie, of …..licht uit!

De Nieuwe Winkelier, en de Nieuwe Winkelorganisatie, komen er snel achter dat ze alleen via volledige integratie hun bestaande winkelformule opnieuw kunnen uitvinden. Dat ze met MINDER MEER voor hun klanten kunnen betekenen. Dat ze zich kunnen specialiseren, zodat ons Stadshart niet langer het 13 in het dozijn beeld geeft van nu. En dat die Nieuwe Winkelier zich dat kan permitteren omdat hij/zij minder dure vierkante meters nodig heeft, minder energiekosten hoeft te betalen, minder voorraadkosten heeft en met minder personeel uit kan. Terwijl die Nieuwe Winkelier de klant wel méér keus, méér kennis van zaken, meer sfeer en meer beleving kan bieden omdat de feitelijke aankopen grotendeels via de eigen webshop gaan.
De tijd van de winkel als ‘opgeleukt magazijn’ is voorbij. De winkel moet vooral beleving bieden, haar klanten op ideeën brengen, en minder gefocust zijn op de transactie! En wat geldt voor winkels, geldt zeker ook voor het hele stadshart! Tenminste voor dát deel wat overblijft. Misschien hebben we dat Lage Zijde plan, dat tóch al helemaal vast zit, helemaal niet meer nodig. En ZEKER niet zoals het ons jaren is voorgehouden. Hoe? Dat staat allemaal allang op http://www.bricksenclicks.me !

Halsstarrig en Kortzichtig

8 jul

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Van het echec rond de Lage Zijde, waar Aarhof eigenaar Corio, een grote multinational op het gebied van winkelcentrum exploitatie, lijkt absoluut NIEMAND iets geleerd te hebben. Als een dergelijke partij, waarbij een plaatselijke grootheid als Green een dreumes is, zich gewoon terugtrekt uit een project waarbij ook het eigen bezit (die Aarhof dus) voordeel zou hebben, dan is er voor anderen echt helemaal niets te verdienen. Nee, dat Lage Zijde plan is zo dood als een pier, en, natuurlijk, is het nu een interessante prooi voor allerlei aaseters uit de vastgoed branche. Nieuw geknoei nadat er al jarenlang steeds is geknabbeld aan de opzet van dit megalomane plan, waardoor het al nauwelijks meer leek op de oorspronkelijke opzet. Zo goedkoop mogelijk…….is meestal NIET de juiste aanpak voor een attractief winkelcentrum. Maar ja, de commerciële werkelijkheid is vaak anders dan de politieke. Steeds meer bleek dit hele plan nauwelijks meer is dan een excuus om van mijn en uw geld het ‘Cultuurhuis’ te kunnen bouwen. Nu ligt het dus helemaal stil, en is het dus dé tijd om eens rustig over ons hele Stadshart na te denken, in plaats van maar voort te gaan op de al twintig jaar ingeslagen weg!

Helaas, medeburgers, het tégendeel is het geval. Onbekend met de kansen en bedreigingen voor winkelcentra blijft onze hele politiek hangen aan een verouderde werkelijkheid rond markten en concurrentie en wil men niet inzien dat het internet, ook voor ons Stadshart, heel wat grotere consequenties heeft dan wat extra concurrentie door webshops. Ach, waarom zou je je ook in die zaak verdiepen als je eigen werkelijkheid zoveel interessanter is! Nee, niet elke winkel in Alphen aan den Rijn is ten prooi gevallen van wat Sull ‘Actieve Inertie’ noemt, het jezelf liever doodwerken op de manier die je gewend bent, dan je aan te passen aan wat de markt vraagt. Nee, niet elke winkel, maar met de retailsector als geheel is dat wel degelijk het geval. Zoals dat ook met onze eigen VOA het geval is, en, helaas ook met overkoepelende organisaties als het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en modeorganisatie MITEX. Helaas denkt ook ons college, hun ambtenaren, de raad en iedereen die daarom heen functioneert, dat dit internet weinig meer is dan een rimpeling op hun negentiger jaren beeld van ons Stadshart, en van de winkelcentra daar omheen.

Natuurlijk zullen velen zeggen, dat ook ik heb ingestemd met dat Lage Zijde plan. Tja, dat is waar, want op dát moment had het weinig zin om die rijdende trein tegen te houden, net zo weinig zin als het nu heeft om die stilstaande trein weer aan het rijden te krijgen. Het stootblok dat, eerst door BAM en nu door CORIO, op de zo mooi geplande rails is geplaatst is immers GEEN incident, geen grol of grap van één of andere marktpartij. Het is een ernstige waarschuwing voor het feit dat er verder helemaal geen rails meer liggen om over door te rijden. Dat lijkt niemand te begrijpen, of te willen begrijpen. De ingeslagen weg blijkt DOOD SPOOR te zijn.

Beste medeburgers, politici zijn halsstarrig. Dat moeten ze ook wel zijn, want anders krijgen ze niets meer voor elkaar, maar…..genoeg is genoeg! Tenslotte moeten wij, de huidige burgers, en straks de 30.000 nieuwe burgers, al genoeg miljoenen Euro’s voor die blunders betalen, daar hoeven geen nieuwe bij! En kortzichtig, want ze willen al over ruim een jaar weer herkozen worden, door U, natuurlijk.
Maar ook retailers zijn halsstarrig, anders waren ze natuurlijk niet eens aan die klus begonnen, en ze zijn, weer enkelen uitgezonderd, zo kortzichtig dat ze geen idee hebben over hoe hun winkelcentrum op dit moment als geheel functioneert, laat staan over tien jaar! Ze zijn zo bezig met hun verdienste van morgen, dat ze geen oog hebben voor de ontwikkelingen buiten hun eigen winkel. Zo bezig in hun proces van ‘Actieve Inertie’ dat ze niet eens doorhebben daarmee geen stap verder te komen. En die twee, even halsstarrige als kortzichtige partijen, ondernemers en overheid, zouden in staat zijn ons Stadshart uit de modder te trekken?

Ach medeburgers, wat moet ik nog bewijzen als bewezen is dat het bezoek, NA de bouw van het nieuwe centrum aan de Hoge Zijde, alleen maar is teruggelopen. Vóór de crisis, tijdens de crisis, en ná de crisis, tenzij er een andere koers wordt ingeslagen. Aan die negatieve ontwikkeling zou ook een prachtig Thorbeckeplein NIETS hebben veranderd.
Nee, de suggestie van Ank de Groot, altijd een ferm voorstander van vooruitgang door op de rem te trappen, om voorlopig eerst de bestaande bebouwing weer op te knappen, is in ieder geval een praktische oplossing voor de korte en middellange termijn.
Voor de langere termijn is het nodig niet alleen kritisch naar het huidige Stadshart te kijken, maar naar de hele distributiesituatie in Alphen aan den Rijn. Binnen de context van de ontwikkelingen BUITEN Alphen aan den Rijn. Want ontwikkeling in onze gemeente (Baronie, Stationsgebied) zijn voor het Alphense Stadshart heel wat gevaarlijker dan een Factory Outlet Centre in Bleiswijk ooit zal kunnen zijn.
Lees ook: http://www.bricksenclicks.me)

Ondernemershuis?

19 jun

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Eindelijk, nadat diverse protesten tegen ‘hun’ ondernemershuis waren gepubliceerd, komt ook het VOA bestuur met een verklaring. Alleen is dat geen antwoord op de vragen die over dit initiatief in de Alphense gemeenschap én in de gemeenteraad rondzingen.
Natuurlijk mag het VOA bestuur besluiten ‘ergens’ een ondernemershuis te realiseren, maar dan moeten de VOA leden (waaronder ik) dat wel zelf betalen. Ook lijkt het niet erg chique om dat mede te financieren uit de opbrengst van wel 30 werkplekken voor ZZP-ers in dat ondernemershuis, daarmee een eerder initiatief van één van hun eigen leden te ondergraven. Nu zijn er zat ZZP-ers in Alphen aan den Rijn (ikzelf, o.a.), maar die hebben niet allemaal een flexibele werkplek nodig, en wie die nodig zou hebben, heeft er vaak geen geld voor over. Dus, een nogal wiebelig business model voor dat ‘ondernemershuis’.

Medeburgers, het gaat er immers helemaal niet om waarvoor die éénmalige investering van € 600.000 dient en hoe die wordt terugbetaald. Het gaat er wel om dat onze gemeente al veel te veel panden in beheer heeft en het verhuren en exploiteren van vastgoed onmogelijk tot de kerntaken van een gemeente gerekend kan worden. Kortom, waar er al veel te veel kantoorruimte bestaat, is het gewoon te gek voor woorden dat een gemeente die vrijwel haar hele cultuursector in één gebouw wil ophokken om kosten te besparen, onnodig investeert in haar onroerend goed. Dát moet de gemeente zo snel mogelijk kwijt, om zich beter met haar echte taken bezig te kunnen houden. En als verkopen niet lukt, volgens mij kun je voor slechts € 200.000 die hele bovenverdieping van dat verschrikkelijke gebouw afhalen, zodat de monumentale Adventskerk ook vanaf het Rijnplein weer een zichtbaar middelpunt van onze stad wordt. De VOA kan overal elders ruimte krijgen voor haar ‘Ondernemershuis’.

Het gaat er ook helemaal niet om, medeburgers, of de VOA nu wel dan met winstoogmerk werkt. Tenslotte doen vrijwel al hun leden dat wel, en trekken die leden zonder uitzondering hun VOA lidmaatschap af van de belasting. Kortom, een dergelijke club wordt sowieso voor een groot deel via overheidsgeld, ons geld dus, gefinancierd. Laat de VOA nu niet net doen of ze de maatschappij geen geld kost.

Tja, en dan dat verhaal over de toegevoegde maatschappelijke waarde van dat ondernemershuis, dat zo nodig jaarlijks voor € 30.000 door onze armlastige gemeente moet worden ondersteund. Een gewaardeerde instelling als MAX krijgt nog niet de helft….
Medeburgers, vrijwel elk bedrijf, vrijwel elke organisatie heeft waarde voor onze maatschappij. Iets wat juist de VOA regelmatig naar voren brengt. En wát die VOA ook in dat “Ondernemershuis” bijeen brengen, álles daar is van nut voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven in Alphen aan den Rijn. En dat bedrijfsleven is erop gericht winst te maken, zodat de VOA activiteiten automatisch gericht zijn op winstgeneratie bij hun leden. Ik zie absoluut niet in waarom ‘de Alphenaar’ dat via gemeentelijke subsidie zou moeten betalen in een tijd dat de gemeente probeert juist die Alphenaar op te zadelen met (overigens vaak gerechtvaardigde) bezuinigingen. Want als al die 300 VOA leden € 100 PER JAAR meer betalen, is het helemaal niet nodig dat de gemeente bijspringt. Tja, en als het “Ondernemershuis” die VOA leden nog geen € 100 per jaar waard is, waarom zetten we het dan neer?

Kortom, beste medeburgers, beste mede-VOA leden, het is een prima idee om allerlei bedrijfsondersteunende functies in één gebouw te concentreren. Maar ik zie in de verste verte niet in waarom daarvoor gemeentelijke steun nodig zou zijn. Ik snap ook niet waarom een dergelijke voorziening op de allerduurste plaats in Alphen gerealiseerd moet worden terwijl er op onze industrieterreinen ruimte te over is. De nabijheid van onze stadskroegen kan toch werkelijk niet als argument naar de modale Alphenaar worden gebruikt, lijkt me. Zakenlui zonder auto ken ik ook niet (misschien zijn ze er wel, overigens) en dan is een locatie met gratis parkeerplaatsen toch aantrekkelijker dan een stadscentrum dat per uur toch een klein vermogen aan parkeergeld kost. In ieder geval, héél snel meer dan die € 100!

Kortom, geacht VOA bestuur, ga rustig door met dat idee van een ‘Ondernemershuis’, maar val daarmee de gemeente, en de Alphense burger, niet meer lastig.

Cultuurhuis, ‘ophokruimte’ voor cultuurminnend Alphen

6 jun

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

“Vertrek is doodsteek”
Deze kop schreeuwde me vanochtend toe vanaf de voorpagina van Alphen.CC. Wat blijkt, in haar bezuinigingsdrift heeft het college van Alphen aan den Rijn besloten dat het naar alle maatstaven buitengewoon succesvolle Parkexpressie maar overgeheveld moet worden naar het te bouwen Cultuurhuis. Daarmee aangevend dat het college, onder druk van de financiële zorgen die nooit eerder werden erkend, de grip op de werkelijkheid volledig verloren heeft.
Datgene wat vlijtige Alphenaren in veertig jaar aan kleinschalig cultuuraanbod hebben opgebouwd wordt in één alinea vernietigd. Geen wonder dat directeur Willem van der Broek aan het gezonde verstand van onze gemeentebestuurders twijfelt. Immers, voor slechts een gering bedrag aan gemeentelijke subsidie heeft niet alleen Alphen, maar de hele regio te mogelijkheid zich in een poel van kunstzinnige activiteiten te dompelen. En dat alles in een unieke, inspirerende, omgeving, zoals elke parkbezoeker op Koninginnedag weer heeft mogen beleven. Tja, dat zijn bijna misdadige gedachten om, alleen in theorie, 600.000 Euro te besparen. Enfin, over deze schandalige kapitaalvernietiging heeft René Driessen al genoeg geschreven!

Wat eigenlijk nog veel erger is, hiermee geeft het college bloot dat men al jaren bezig is met een Cultuurhuis dat, in weerwil tot de tientallen sprookjes uit onze Stadskas, nog helemaal niet is ingevuld. Dat Cultuurhuis lijkt de Heilige Graal van dit college te zijn, iets dat absoluut gebouwd moet worden, ook al is iedereen, burgers, bestuurders, politici én ambtenaren, allang kwijt waarvoor eigenlijk. Een gebouw dat geen Alphenaar wil, maar ons wel, democratisch, door de strot wordt geduwd. Een bouwwerk dat qua onzinnigheid de ‘Kunstverdieping’ naast de Adventskerk nog vér gaat overtreffen. Een typische collegehobby die nog even gerealiseerd moet worden vóór de nieuwe raad, met ongetwijfeld een overdaad aan Boskopers en Rijnwoudenaren, dat gaat blokkeren. Dertigduizend medeburgers die vast weinig op hebben met een gebouw dat ook hén hun bibliotheken gaat kosten. Zeker in de wetenschap dat NIET BOUWEN Alphen aan den Rijn in één klap van de HELFT van zijn miljoenentekort af gaat helpen!

Wat er rond dat Cultuurhuis de laatste jaren aan onzin is gedebiteerd, medeburgers, grenst écht aan het ongelooflijke! Het “Kulturhûs” is een Zweeds idee voor een multifunctioneel centrum in dorpen. Dat zoiets (Kaleidoscoop) in Nieuwkoop een duidelijke meerwaarde heeft is te begrijpen, maar hoe wij het imago van Alphen aan den Rijn als STAD gestalte moeten geven met een DORPSHUIS, heb ik nooit gesnapt. Daarbij, waar je in Nieuwkoop vrijwel alle functies in dat ene gebouw kunt samenbrengen, is dat in Alphen helemaal niet mogelijk. Gek genoeg, even Parkexpressie er buiten latend, is dat juist heel goed mogelijk in het idee van Nieuw Elan voor een Cultuurzone vanaf het oude Raadhuis tot aan onze Stadskas! Werkelijk alles waarvoor U, medeburgers, naar het centrum gaat, is dan op één plek te vinden. Maar ja, daaraan kan geen wethouder zijn of haar naam hangen, natuurlijk! En hoe ‘gedegen onderzoek’ nou ooit heeft kunnen uitwijzen dat die ‘zone’ te klein zou zijn, terwijl de ruimte in dat Cultuurhuis nog veel minder is, daarop zullen we wel weer geen antwoord krijgen.

Natuurlijk is dat hele Cultuurhuis nú al een zootje. Dé garantie voor het volgende financiële zwarte gat op de gemeentebegroting. Zo kwam een week geleden naar buiten dat het gebouw 1200 vierkante meters kleiner wordt dan JARENLANG minimaal nodig was. En nu blijkt dat dit al verkleinde gebouw ook nog eens gemakkelijk heel Parkexpressie te huisvesten? Maak dat de kat nou wijs, maar niet je eigen burgers! Ik zie het al voor me, ’s ochtends vioolles, en ’s middags edelsmeden in dezelfde ruimte! Welke theoreticus bedenkt nou zoiets? Zouden de opstellers van dit stuk wel eens bij Parkexpressie zijn geweest?
Natuurlijk sneuvelen, voor die zes ton bezuiniging, ook het Parktheater en het filmhuis. En natuurlijk, medeburgers, heeft diezelfde theoreticus de bezoekers van deze twee (volledig door het bedrijfsleven gesponsorde) accommodaties al bijgeboekt in het tekort van theater Castellum. Een puik theater, daar niet van, maar volstrekt ongeschikt voor dit soort doelgroepgerichte activiteiten. Die raken we gewoon kwijt en iedereen gaat ontkennen dat dit zo is.

Medeburgers, wel eens gehoord van het woord ‘ophokken’? Het, binnen het vervolgonderwijs doelloos opproppen van leerlingen in te kleine ruimten, zodat de ‘urennorm’ wordt gehaald. Het lijkt erop dat, wat ooit als cultuurpaleis, als het middelpunt van cultureel Alphen, is gepresenteerd, verwordt tot een zielloze verzameling ruimtes waarin cultuurminnend Alphen wordt ‘opgehokt’. Alleen maar om megalomane plannen te kunnen realiseren. Gemeenteraadsleden, laat U niet langer misleiden door een college dat duidelijk de weg kwijt is. U bent het die volgend jaar herkozen wilt worden. Parkexpressie blijft waar het zit!

Schooldrama in Zwammerdam?

27 mei

Inwoners van Rijn- en Gouweland, medeburgers

De openbare basisschool De Zwanenburcht in Zwammerdam gaat dicht! Hoewel de school over 8 leerjaren verspreid nauwelijks 30 leerlingen telt, en het dorp over een goede Christelijke school beschikt, bewegen een aantal ouders hemel (nou ja) en aarde om ‘hun’ school in stand te houden. Terwijl een kind kan begrijpen dat je, met gemiddeld vier leerlingen per ‘klas’ toch nauwelijks verantwoord onderwijs kunt uitserveren. Daarbij, die kinderen zitten jarenlang steeds in hetzelfde groepje, weinig inspirerend, en je zult maar slecht met één of meer uit die ‘klas’ kunnen opschieten, drama’s!
Maar ja, medeburgers, de betrokken ouders wilden het graag en koepel Sopora was zo dom om hen uitzicht op een verre toekomst te bieden. Twee scholen in één dorpje, en de meerderheid van de ouders stuurt zijn kinderen naar de Christelijke school. Dát is altijd zo geweest, en, tenzij er wilde bouwplannen zouden bestaan, blijft dat zo. Waarop was die hoop op een aanzwellend leerlingenaantal dan gebaseerd? Op een nieuw en uitdagend onderwijssysteem alleen? Ten koste van die andere school? Het lijkt meer een kwestie van opportunisme, eerlijk gezegd. Gewoon de eerste stap zetten en maar kijken waar we terecht komen. Als Sopora direct had gezegd wat ze nú zeggen, namelijk dat er geen geld én geen didactische basis is om die school door te zetten, hadden ze even een hoop heisa gehad, maar dan was het over en uit geweest. Nu lijkt het verhaal een etterend gezwel te worden, waarin politici, puur om partijpolitieke redenen, naar hartenlust zijn gaan roeren.

Want als die ouders écht die school zo belangrijk vinden, moeten ze die maar betalen, lijkt me. Gewoon als bijzonder neutraal onderwijs inschrijven, de rijksbijdrage innen en de rest zelf bijpassen. Niets meer te maken met gemeente of Sopora! Tenslotte, medeburgers, zijn de scholen voor Bijzonder Christelijk Onderwijs zonder enige rijksbijdrage gesticht. Maar in deze tijd van bezuinigingen verwachten dat Sopora dat geld wel onttrekt aan hun andere scholen is wel wat veel gevraagd. Er ís toch Basisonderwijs in Zwammerdam?

Medeburgers, wat die politici betreft, de meesten hebben gewoon kilo’s boter op hun hoofd. Immers, zij zijn toch van harte meegegaan met de privatiseringsgolf die er in Alphen toe leidde dat instanties als Wonen Centraal, Participe, SWA, Theater, Sportspectrum, Bibliotheek én Sopora ‘op afstand’ werden gezet. Deze stichtingen moesten het verder zelf maar uitzoeken, met een jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente als basis voor hun budget.
Tja, dat ze daarmee ook de controle over die instanties, en vooral over datgene waar die instanties meer bezig waren, kwijtraakten, daarover werd liever niet nagedacht. Het geloof in de ideale geprivatiseerde wereld was (en is) wijdverbreid, ook buiten VVD-kringen. Maar om de haverklap blijkt er weer eens iets niet te kloppen, regelmatig komen er verzoeken om financiële bijstand, zodat de gemeenteraad zich niet alleen graag met die stichtingen wíl bemoeien, maar ook móet bemoeien. Van ‘de eigen broek ophouden’ is geen sprake, terwijl het, in theorie, toch zo zou moeten zijn dat zo’n stichting gewoon geheel of gedeeltelijk failliet zou moeten gaan als de dienstverlening niet aansluit bij wat de klanten willen, of als ze hun bedrijfskundige zaken niet op orde hebben. Nou, medeburgers, elke dag opnieuw ziet U dat het tegendeel het geval is. Ook in Rijn- en Gouweland, fusie of geen fusie!

De werkelijkheid is natuurlijk dat er helemaal geen sprake is van ‘afstand’, bestuurlijk niet, en persoonlijk al helemaal niet. Het is nog veel erger. Omdat deze stichtingen, heel anders dan de liberale filosofie die erachter zit, in feite gewoon monopolist zijn (de afdeling groenvoorzieningen werkt écht niet anders) bepalen ze voor een groot deel de werking van de plaatselijke democratie, terwijl ze daarvoor NIET op het matje geroepen kunnen worden. Raad noch college, Zwammerdam heeft het net weer bewezen, hebben grip op ‘hun’ uitvoeringsorganisaties. En waar ze dat wél hebben, namelijk over de vraag waarmee die organisaties zich moeten bezighouden, doen ze er niets mee. Zo kan het gebeuren dat het inmiddels beruchte Participe cursussen organiseert waarvoor vele particuliere organisaties in onze gemeente veel beter gekwalificeerd zijn. De politiek zag het gebeuren, en keek ernaar!

Het moet duidelijk zijn, medeburgers, dat deze constructie niet werkt omdat deze niet kán werken. Of de gemeente doet haar klussen zelf, óf laat deze, onder strikte condities, over aan derden. Als gemeente en/of gemeenteraad vervolgens vinden dat die hun werk, of een deel van dat werk, niet goed doen, zoeken ze een organisatie die dat beter kan. Nu staan die organisaties op afstand, wanneer hen dat goeddunkt, en vormen ze een deel van het gemeentelijk apparaat, wanneer hen dat goeddunkt. Zolang de raad dát accepteert, accepteert ze dat een belangrijk deel van datgene waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zich voltrekt buiten democratische controle om. Zolang ze dát accepteert, huilt ze krokodillentranen om de Zwanenburcht in Zwammerdam. Het ‘wanbeleid’ van Sopora is, in de huidige situatie, geen punt voor de gemeenteraad, tenzij de raad De Zwanenburcht extra financiert, wat natuurlijk helemaal dom beleid zou zijn.
Want dan weten al die andere stichtingen ook wel wat te vinden……