Tag Archives: beheer

Sportspectrum Zielig?

18 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

In de gemeente Alphen aan den Rijn hebben we veel ambtenaren, maar het eigenlijke werk is vaak uitbesteed aan allerlei stichtingen die door de gemeente worden gefinancierd, maar waarop de gemeente nauwelijks grip heeft. In feite kunnen die doen en laten wat ze willen, binnen de beschikbare financiële kaders. En de Alphense politici laten dat niet alleen toe, ze ondersteunen deze ontwikkeling naar privatisering van harte. Een ontwikkeling waarover ook zij nauwelijks iets te zeggen hebben, ténzij er extra geld mee gemoeid is. Een situatie waaraan onze medeburgers uit Boskoop en Rijnwoude straks erg aan moeten wennen, lijkt me. Want alles wat zich voltrekt buiten deze aanleunende stichtingen heeft permanent problemen, zoals ze bij Parkvilla (vroeger Parkexpressie) en bij tienercentrum MAX maar al te goed weten.

Wel, medeburgers, één van die stichtingen is sportkoepel Sportspectrum. Vroeger als Sportstichting rechtstreeks geregeerd door de gemeente, is ook de sport alweer 20 jaar ‘op afstand gezet’ en mocht ze haar gang gaan. Jazeker, mócht! Want hoewel sport in Alphen heilig is verklaard, zien bestuur én politiek nu toch wel in dat de bomen niet tot de hemel groeien. Als je op de sociale zekerheid van je burgers moet snoeien, op buurthuizen moet korten en ouderen van hun verzetje moet beroven, is het natuurlijk te gek dat de Sportsector maar kan blijven investeren.

Dat Sportspectrum doet natuurlijk ook wel goede dingen, laten we wel zijn. De masterplannen Binnensport en Buitensport waren nodig, maar ze zijn vrijwel uitgevoerd. Voor nieuwe initiatieven is geen geld meer, en dus verwordt dat Sportspectrum tot een beheerdersclub. Dát is natuurlijk belangrijk, maar minder interessant dan het steeds opnieuw mogen werken aan nieuwe accommodaties. En nu dreigt er (terecht) gesnoeid te worden op het budget voor sportstimulatie. De gemeente is er eindelijk achter gekomen dat het stimuleren van sportdeelname alleen zin heeft vanaf de basis, en als die basis wordt gesteund via moderne accommodaties voor de sportverenigingen, dan is daarmee de taak van de gemeente, én van Sportspectrum, daarmee afgegrensd.
Tja, en dát gaat niet alleen banen kosten, bij Sportspectrum, maar is ook een forse streep door de ambities van de bestuurders van die club, directeur Kees van Veen voorop. Vandaar een heel zielig verhaal in AD/Alphen van 18 september onder de titel ‘Korten op sport is funest’ en vandaar, beste medeburgers, een persoonlijk woord voor Kees in dit blog:

“Tja Kees, nou kan ik ook wel gaan zeuren dat volgend jaar mijn ABP pensioen met meer dan 10% wordt gekort, maar, kijkend naar wat overblijft, kan ik het er wel mee doen. Vervelend, maar wat kun je er aan doen. Natuurlijk valt het niet mee, als je al die jaren bij Sportspectrum gewend bent geweest uiteindelijk je zin te krijgen. Maar het is toch écht crisistijd, en het geld dát er is, wordt gestopt in nieuwe politieke hobby’s, zoals de ‘Westelijke Randweg’ (Maximabrug) en het Cultuurhuis. Wees blij dat jouw accommodaties al klaar zijn. Het moet je toch niet zijn ontgaan dat de gemeente aan de Lage Zijde een enorm zwart gat heeft gecreëerd waar alle ontwikkeling is gestopt. Dát, beste Kees, moet toch worden betaald, en daarvoor moet zelfs het heilige huisje Sportspectrum de broekriem aanhalen. De voedselbank kan het, en jij ook, áls je wilt.

Beste Kees, toen er een nieuw zwembad moest worden gebouwd, heb ik gepleit voor een ‘lean and mean’ oplossing die voor 6 miljoen Euro toch wel gebouwd kon worden. Uiteindelijk zijn jullie erin geslaagd de gemeente, met enthousiaste steun van onze politici, zo gek te krijgen daar een zwempaleis neer te zetten dat minstens het dubbele kost, tenminste, als de eraan verbonden huizen ooit verkocht worden. Een zwempaleis dat, ondanks mijn waarschuwingen dat de verenigingen er jaren over zouden doen weer voldoende leden te krijgen, zo exclusief voor die verenigingen (en voor zwemlessen, inclusief schoolzwemmen) van Sportspectrum) was gereserveerd, dat er een heuse actiegroep nodig was om ook ‘gewone’ zwemmers in dat Aquarijn te krijgen. Nu zeur je dat, wat dus voorspeld was, de bezetting van je zwemtempel tegenvalt, en dat de prijs van de zwemkaartjes meer gesubsidieerd moet worden. Terwijl al vér voor de Thermenbrand, en vér voor de crisis, beslist was dat de prijs daarvan juist verhoogd moest worden (!).
Een ander punt is de nieuwe sporthal. Hoewel duidelijk is dat er HELEMAAL geen behoefte aan woningbouw bij de Rijnstreekhal is, hebben jullie bij Sportspectrum enorm veel energie (én salarisgeld) verspild bij de bij voorbaat kansloze opzet van een ‘multifunctionele sporthal’. Een soort Zwitsers zakmes op sportgebied waar de Alphenaar álles kon doen, wat in de directe omtrek van onze gemeente overal beter kan. Een initiatief waar het gemeentebestuur zich bij voorbaat al negatief over uit liet. Een initiatief dat vooral was gericht op mensen die helemaal niet gestimuleerd hoeven te worden om te gaan sporten, terwijl Sportspectrum die Rijnstreekhal bewust heeft laten versukkelen. Beste Kees, ik ben niet jarenlang bestuurder geweest van De Watervrienden, en van De Alphense Sportraad, om de Alphense sport om zeep te helpen. Maar die Alphense sport én Sportspectrum, moet zichzelf niet buiten de economische werkelijkheid zetten. Daarbij, er komen méér taken aan voor Sportspectrum, in wat nu Boskoop en Rijnwoude heet. Beheerstaken, wel te verstaan. Niet langer zielig doen, Kees, aanpakken!

Advertentie