Tag Archives: bricks&clicks

Vrij Parkeren, anders….

8 mrt

Korting op parkeren
Het is wel duidelijk dat de gemeente er weinig voor voelt om ALLE INWONERS van de gemeente TWEE MILJOEN euro te laten betalen voor het vrij parkeren in het Stadshart waar maar een deel van hen gebruik maakt of zou kunnen maken. En dat alleen zodat er daardoor MISSCHIEN meer consumenten uit Alphen en daarbuiten de weg naar de kassa van de ondernemers in dat Stadshart kunnen vinden.
Dus draaien de winkeliers, onder aanvoering van Stadshartmanager Martin de Vries, de zaak maar om en lanceren het ‘plan’ om bezoekers van dat Stadshart tegemoet te komen in die parkeerkosten door die als ‘korting’ te verrekenen met de gedane aankopen.

Belang
Natuurlijk hebben de Alphense winkeliers een groot probleem. Niet alleen in de dorpen en wijken, maar ook in het Stadshart van Alphen aan den Rijn. Je kunt dan ook niemand kwalijk nemen dat ondernemers werkelijk elke strohalm aangrijpen om de nood te lenigen. Is het niet de huurverlaging, dan wel nóg meer uren open op zondag, en, natuurlijk, gratis parkeren. Geen wonder dat je met een ‘oplossing’ voor dat parkeren de voorpagina van het AD/Alphen haalt.
Natuurlijk gaan ze daarmee consequent aan het echte probleem voorbij, namelijk dat té veel Alphense ondernemers zich met soortgelijke assortimenten tegen gemiddelde prijzen op de ‘gemiddelde’ Alphenaar richt. Dat is voor die helemaal niet zo gemiddelde Alphenaar natuurlijk weinig aantrekkelijk, het leidt daarnaast nog tot veel onnodige concurrentie, en, uiteraard, tot verlies aan marge en hoge publiciteitskosten.

Het Plan
Tja, plan, het is voorlopig nog niet meer dan een ruw idee dat ik overigens, zowel voor dat Stadshart als voor De Ridderhof, al veel vaker heb voorgesteld. Technisch kan het ook al jaren, hoewel dat nu, met betaling van parkeergelden via je mobieltje via Yellowbrick, steeds eenvoudiger wordt. Maar omdat de winkeliers, gesteund door een aantal politici, steeds hoopten op medewerking van de gemeente, waren ze tot op heden niet van plan daar zelf het nodige aan bij te dragen. Dat dit besef er nu blijkbaar is, is al een winstpunt, natuurlijk. Wat rest is de uitwerking en dát betekent nog wel wat. Want zoiets werkt natuurlijk alleen als die korting rechtstreeks wordt verrekend via het kassasysteem, maar waar kan de klant nu al betalen via de telefoon? En wie betaalt die conversie dan weer? De gemeente? Waarom niet, als éénmalige bijdrage! Uiteraard moet de infrastructuur bij providers als Yellowbrick worden aangepast, maar dat zullen ze, puur uit eigenbelang, wel gaan doen. En dan zullen de consumenten nog allemaal moeten beschikken over een Yellowbrick app, iets wat hen niet langer geld kost, maar geld oplevert.
Dus zo bekeken zou dit kortingsplan in één klap heel wat innovaties tegelijkertijd stimuleren, en daar zouden alle betrokkenen, met mij, heel blij mee moeten zijn.

Helpt het?
Dáár moet ik toch de nodige vraagtekens bij zetten. Volgens mij maakt dit vooral voor de HUIDIGE bezoekers van het Stadshart een bezoek aantrekkelijker. Want blijkbaar voldoet ons Stadshart in hun ogen nu al aan hun wensen. Maar ja, dat betekent dat de ondernemers vanuit hun omzet parkeerkosten betalen die tot aan nu door hun klanten zelf betaald worden. Dáár schieten ze dus niet zoveel mee op.
Maar of het nieuwe klanten trekt?
Zeker niet op korte termijn, want het zal wel even duren voor het systeem werkt, en nog langer voor voldoende consumenten op dat Yellowbrick systeem zijn overgeschakeld. Tja, en tegen die tijd zullen alle omliggende winkelcentra dit ook al geïmplementeerd hebben. Dit soort technologische trukendozen hebben altijd meer effect op de ondernemers, dan op hun klanten. Die klagen wel over de parkeerkosten, maar of ze hierdoor komen, vaker komen en langer blijven? Zó hoog zijn die tarieven nu ook weer niet. En je moet meer uitgeven om meer korting te krijgen, toch?

De kern van de zaak is natuurlijk of de vele NIET-BEZOEKERS van ons Stadshart nu vinden dat hiermee dat Stadshart opeens ‘the place to be’ wordt. Uiteindelijk bepalen toch de winkelmix, de horeca, de activiteiten en de bezoekers de sfeer die mensen doet komen, en opnieuw doet komen. Vooral veel Alphenaren uit de omliggende, nieuwe, wijken hebben zo hun bedenkingen ten aanzien van ons Stadshart. Tenslotte liggen hún roots niet in Alphen, en kennen ze alternatieven buiten Alphen. En natuurlijk hebben ze allang andere winkelcentra gekozen om hun geld uit te geven. Dat geldt overigens voor het gros van onze jeugd, die natuurlijk alles buiten hun eigen woonplaats al gauw ‘cool’ vinden en die steeds vaker over een reispas beschikken om daar te komen.
Nee, zolang de Alphense winkeliers niet inzien dat de bakens verzet moeten worden naar méér differentiatie, méér beleving ín en om de winkels, verrassend door minder 13 in een dozijn formules, en méér bricks & clicks superspeciaalwinkels (“De Nieuwe Winkelier” op http://www.bricksenclicks.me), vaak samen in één pand, in een veel kleiner Stadshart, zal er van een duidelijke verschuiving van de consumentenvoorkeur geen sprake kunnen zijn.

Tenslotte zitten die andere (grotere én kleinere) winkelcentra ook niet stil!

Advertentie

Plan B (2)

5 jul

Wat te doen met het Thorbeckeplein?
In mijn voorgaande blog ben ik uitgebreid ingegaan op waarom Alphen aan den Rijn geen behoefte heeft aan een nieuw winkelcentrum aan dat Thorbeckeplein. Het feit dat de gemeente daar nu al jaren geld verliest is natuurlijk vervelend, maar dat mág natuurlijk niet de reden zijn om daar maar iets te bouwen dat elders in het Stadshart nóg meer geld kost.
Nu is de vraag wat we er dan wél mee moeten doen, met dat Thorbeckeplein.
Met dit “PlanB” neem ik wel afscheid van allerlei megalomane plannen die de afgelopen jaren m.b.t. die Lage Zijde over ons zijn uitgestort, maar maak ik wel gebruik van allerlei ideeën die al eerder zijn geopperd, tot aan het ‘opknipidee’ van de VOA toe.

Nieuwe Entree voor Alphen
Altijd heeft een royale toegang tot ons Stadshart aan de Lage Zijde voorop gestaan in de plannen. Dat behelst het doortrekken van de Thorbeckestraat tot aan de Oranje Nassausingel, en verbreding daarvan tot de Thorbeckelaan. De aansluiting ligt er al, inclusief verkeerslichten. Alleen moeten daarvoor de bestaande flatgebouwen wijken voor nieuwbouw, en daarvoor is de gemeente afhankelijk van Wonen Centraal. Maar als we aannemen dat tenminste die organisatie doet wat ze zegt, gaat dat in de komende jaren wel lukken. Alleen moet je in die toegang natuurlijk niet gelijk een knoop (rotonde) leggen omdat je zo nodig, lekker dorps, de Lijsterlaan en de Bloemhofstraat met het Stadshart wilt verbinden. Nergens voor nodig, die bewoners fietsen of lopen maar, en anders rijden ze zo via de Oranje Nassausingel en die Thorbeckelaan naar het Stadshart!

Thorbeckegebouw
Dit bouwsel, waarin tot voor kort de bibliotheek was gevestigd, winkels, parkeergarage en woningen is, in alle plannen, een krakkemikkig en lelijk gebouw en een enorme sta-in-de-weg voor welke ontwikkeling dan ook. Ik stel voor dit gebouw gewoon af te breken en er voorlopig niets voor in de plaats te zetten, daar hebben we immers toch het geld niet voor. Als we dat ooit wél weer hebben, is er genoeg ruimte voor een nieuw gebouw, mét parkeerruimte, uiteraard.

Thorbeckeplein
Wat overblijft, aan het eind van de nieuwe Thorbeckelaan, is een nóg veel groter Thorbeckeplein. Dat kunnen we gewoon gebruiken als parkeerplaats, en ‘ongewoon’ als evenementenplein. De weekmarkt laten we gewoon waar deze nu zit, maar we gebruiken het wel voor grotere evenementen, waarvoor het Rijnplein ongeschikt of te klein is. Zo hebben we ín de stad ruimte voor echt grote evenementen als de kermis, voor de Taptoe, de Oldtimerdag of het vakantiespel. Plaats genoeg ook voor “Beach Plaza” in de zomer of een ijsbaan in de winter.
Uiteraard zijn die parkeerplaatsen (achteraf) te betalen via de klantenkaart van het Stadshart. Hoe meer U koopt, des te langer kunt U parkeren!

Nutsgebouw
Zoals al in alle plannen staat kunnen we best zonder al die bebouwing rond dit, voor Alphense begrippen, historische gebouw. Dan is er ruimte voor uitgebreide horecafaciliteiten, en voor een permanent terras aan de Kromme Aar!

De Kromme Aar
Door simpelweg één winkel weg te breken ontstaat ruimte om ook het laatste deel van dit riviertje weer enig aanzien te geven. Het zou juist NIET de bedoeling moeten zijn die ontstane ruimte gelijk weer te vullen met allemaal sloepen omdat een paar Alphenaren er toevallig één hebben. Nee, gewoon water, om je te herinneren waarom we nu eenmaal Alphen AAN DEN RIJN heten!

De ‘Overkant’
Waarschijnlijk mijn meest oorspronkelijke idee: De Mediawinkel!
De bestaande bebouwing gewoon wegbreken, zoals de bedoeling was, en vervangen door één grote winkelruimte van zeker 2000 m2, waarin de Alphenaar Boeken, Tijdschriften, Cd’s en Dvd’s kan bekijken, lezen, kopen, verhandelen of huren. Ouderwets en sfeervol, in de winkel, of snel en eenvoudig, via het internet. Meenemen, ophalen of bezorgen, naar keuze! Volledig ‘bricks&clicks’, klaar voor de rest van deze eeuw. Een ruimte waar de meest omvangrijke functie van de openbare bibliotheek, boeken uitlenen, is opgenomen in een volledig commercieel concept. Een ruimte ook waar elke Alphenaar onder het genot van een kop koffie of een lichte lunch in het Cultuurcafé rustig kennis kan nemen van wat er zo allemaal beschikbaar is. Natuurlijk is er genoeg ruimte beschikbaar voor Sta-Art om te exposeren, en voor allerlei ándere leuke dingen die Haasbeek Centrum nú ook al doet en waarin ook de huidige bibliotheekorganisatie nog een permanente, maar kleine, ruimte huurt. U begrijpt het al, het Cultuurhuis idee is mét het Cultuurhuis zelf, volledig in dit initiatief opgenomen. En met de daarvoor gereserveerde miljoenen kun je leuk met de betreffende ondernemer gaan discussiëren!

HAT eenheden voor jongeren

Tja, en boven die winkel natuurlijk geen appartementen voor ouderen, maar juist HAT eenheden voor onze jongeren. Die wonen immers nu vooral anti-kraak, waar moeten die straks heen? Niemand die er ook maar over nadenkt, lijkt het. Maar waarom zou Alphen, met een groeiend aantal één en twee persoons ‘gezinnen’ daarvoor nóg meer drie of vier kamer appartementen gaan bouwen? Daarbij, drukte in het centrum wordt door ouderen al heel snel als overlast ervaren, terwijl de jongeren er wel bij varen. Daar moeten we niet over blijven zeuren, maar ze gewoon realiseren. Adequate woonruimte ín het centrum is voor die leeftijdscategorie écht belangrijker dan de disco, waaraan al zoveel tijd en geld is verspild!

Het ‘Waterfront’
Nou, laten we beginnen het ‘Gebelpad’ maar te vergeten. Nutteloze vierkante meters. Als Alphenaren langs de Rijn willen wandelen kan dat prima als ze de Hooftstraat uitlopen. Kunnen ze na afloop van hun wandeling gezellig een kop koffie bij ‘De Heul’ of ’s Molenaarsbrug drinken!
Afbreken en nieuwbouw, zoals zowel gemeente én VOA willen? Gewoon niet doen! Bestaande panden herontwikkelen in de ‘clicks&bricks’ stijl die ik eerder propageerde. Kleine gespecialiseerde winkeltjes die samen de nieuwe winkelruimtes gaan bezetten. Met ‘nachthoreca’ erboven! Zowel ruimte voor ondernemers die elders moeten verdwijnen (Hooftstraat, Van Nesstraat), samen met starters en andere ondernemers die nu anti-kraak huren. Gewoon als voorbeeldproject zoals het ook elders in ons Stadshart gaat worden. Hoe dat werkt? Lees http://www.bricksenclicks.me.

Conclusie:
Alles aan die Lage Zijde is mislukt omdat de participanten, de gemeente voorop, maar steeds niets beters wisten te doen dan de al opgelopen schade te beperken. Als de gemeente in 2009 5 miljoen extra had uitgegeven was dat “Lage Zijde Plan” al gerealiseerd, tenslotte! Dat bedrag zijn we nu PER JAAR kwijt! Het enige resultaat van dat getalm is dat een steeds groter deel van de al gedane investeringen als verloren beschouwd kan worden. Wat we nu móeten doen is roeien met de riemen die we WEL hebben. En afscheid nemen van allerlei mooie dromen die toch nooit werkelijkheid worden. En van geld dat we tóch nooit terugverdienen. Dat vereist een durf die ik de huidige coalitie, én veel oppositiepartijen, niet toedicht. Misschien een uitdaging voor de ‘Nieuwe Politiek’?
Duidelijk is wel dat we het belang van het hele Stadshart, én in feite van de hele distributie infrastructuur van de regio, voorrang moeten geven bóven dat Thorbeckeplein en alle emoties die daaraan verbonden zijn. En als je eenmaal eenmaal een totaal visie op die ontwikkeling hebt, dán pas kun je gaan opknippen: Aanleg Thorbeckelaan, Nieuwbouw woningen, “De overkant” mét HAT eenheden boven een innovatieve winkel, Het Nutsgebouw en Het Waterfront, met zicht op de Rijn! En natuurlijk kunnen Alphense ondernemers dat best opzetten en uitvoeren, VOA!
Maar eerst visie, dán plannen! Niet omgekeerd!

Lage Zijde: Afschrijven, Uithuilen en Opnieuw beginnen

5 jul

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Woensdag werd de Alphense gemeenschap opgeschrikt door de mededeling dat projectontwikkelaar Corio zich, ondanks maandenlange onderhandelingen, niet gaat bemoeien met de ontwikkeling van de Lage Zijde. Een ontwikkeling waarin deze international, eigenaar van het overdekte winkelcentrum De Aarhof, toch al tegen wil en dank verzeild was geraakt. Natuurlijk springt dit niet af vanwege de huidige crisis, Corio is wel gewend om op heel lange termijn te denken, en staat ook niet bepaald als armlastig bekend. Dát is nou ook juist het probleem: In tegenstelling tot wat wethouder Lyczak beweert, zijn de vooruitzichten met betrekking tot de exploitatie en de financiering van het bestaande Lage Zijde plan helemaal niet goed. Anders was Corio er echt wel ingestapt. Nee, nu Corio zich er niet aan wil branden, zal niemand zich ermee willen bemoeien. Afschrijven, uithuilen en opnieuw beginnen!

Wel, er komt een spoedvergadering van de gemeenteraad, maar wat er gebeurd is weet iedereen al, en wat er komt? Ach, wie gelooft daar ook maar één woord meer van? Het stadhuis lijkt de grip op de zaak volkomen kwijt te zijn.

Medeburgers, het is ook helemaal niet erg dat deze Lage Zijde upgrade niet door gaat. Niet alleen omdat daarmee ook de bouw van een nieuw Cultuurhuis van de baan is, maar gewoon omdat dat plan verouderd is en absoluut niet meer inspeelt op wat de retailsector in Alphen aan den Rijn te wachten staat. In wezen is elke investering in dit plan, waarbij overigens nog maar weinig doet denken aan de megalomane plannen waarmee bureau Stadshart jarenlang zwaaide, in de huidige situatie volkomen onverantwoord. Voor investeerders, maar ook voor de bestaande én nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn.

Niet helemaal toevallig, medeburgers, ben ik bezig met een stadshart plan in een heel andere plaats, Hulst. Daarvoor heb ik nogal wat stukken gelezen, onder andere een recent onderzoeksrapport waarin, tot mijn verbijstering, het woord ‘Internet’ niet eens in voorkwam. Dát is ook het geval met het befaamde ‘Lage Zijde’ plan waarin ook alleen maar wordt gepraat over het stapelen van stenen, en de invloed van internet en nieuwe media categorisch wordt genegeerd. Dat kán eigenlijk ook niet anders, omdat dit plan zich baseert op het rapport “Rondom de (Alphense) brug”, stammend uit een tijd dat nog slechts weinigen zich met dat Internet bezig hielden.
Nu nog, en dat bleek ook weer bij de presentatie van het ‘Nieuwe Winkelen’, denken ondernemers, bestuurders én politici niet veel verder dan ‘een webshop naast de winkel’! Niemand lijkt eraan te willen dat dit internet betekent dat je voortaan op een heel andere manier kunt voorzien in de wensen en behoeften van je afnemers. Dat je juist met MINDER stenen, in een kleinere winkel, een sterkere formule kunt realiseren dan je nu hebt. En dat alleen volledige integratie van ‘bricks&clicks’ je het volle rendement uit deze nieuwe technologie oplevert. (http://www.bricksenclicks.me)
Het betekent ook dat de verhoudingen tussen de assortimenten die in de fysieke winkel ligt, én de assortimenten dat via de webshop beschikbaar zijn, volledig van elkaar gaan verschillen.

Medeburgers, méér bieden met minder kosten wordt realiteit! En daarmee wordt een grotere mate van specialisatie mogelijk, en groeit de diversiteit en de aantrekkelijkheid van het Stadshart ZONDER dat er meer winkels, en zeker geen grotere winkels, nodig zijn. Kortom, we hebben de extra vierkante meters winkelruimte aan het Thorbeckeplein helemaal niet meer nodig!

Daarom is het huidige probleem ook geen probleem, maar een mogelijkheid. De mogelijkheid om een, op de bricks&clicks toekomst gericht, nieuw plan te maken voor ons hele Stadshart. Een Stadshart waarvoor dat Thorbeckeplein een ondergeschikte functie krijgt. Zodat we daarvoor dus een heel nieuw plan kunnen maken, misschien met gezellige terrassen aan Rijn en Aar! En, we hebben nu de tijd om zoiets te ontwikkelen, met één grote ‘World of Media’ als basis van een bescheiden Cultureel Centrum.

Tja, onze weinig creatieve politici brullen natuurlijk gelijk dat ‘we niet terugkunnen’. Nou, misschien zij niet, maar wij Alphenaren kunnen best terug, als we dat willen. Tja, voor die al gedane investeringen zal een nuttige oplossing gezocht moeten worden. En die zal ook best wel gevonden kunnen worden. Maar we gaan toch niet hals over kop bouwen omdat?

28 mei

De winkel opnieuw uitgevonden

We zijn er de laatste jaren aan gewend geraakt, winkels worden groter en groter, volgens de één of andere verzonnen wetmatigheid. Ze hebben dus meer ruimte nodig en ‘dus’ is het noodzakelijk perifere winkelcentra aan te leggen ten behoeve van de vooruitgang van onze maatschappij. Mega Malls in de rol van een moderne Toren van Babel, inclusief de groeiende spraakverwarring tussen retailers, tussen retailers en de overheid, en tenslotte tussen retailers en hun potentiële klanten, de consumenten.
Want die consument wil helemaal geen Mega Mall, als dat hem (haar) zijn stadscentrum kost. Die wil een passend (niet noodzakelijkerwijs breed en diep) aanbod aan goederen en diensten op een zo goed mogelijk bereikbare plaats. En, hoewel niet te ontkennen valt dat die Mega Malls veel bezoekers trekken, als dat gewenste aanbod niet op de juiste plaats beschikbaar is, dan pakt hij zijn iPad en bestelt hij on-line. Krijgt Molenaar tóch nog gelijk!

Volgens mij is de doctrine van groot, groter, grootst ouderwets en onnodig. Moderne winkels met volledig geïntegreerde Bricks&Clicks formules zullen op een kleiner oppervlak hun assortiment deels fysiek, deels virtueel, presenteren in een winkel die qua beeld en sfeer optimaal aansluit op de belevingswereld van de beoogde klanten. Kortom, minder spullen, en meer beleving op minder dure meters VVO. Dus ook minder huur, minder energiekosten, minder personeel en, natuurlijk, minder voorraadkosten. Want zo’n innovatieve formule heeft het grootste deel van de voorraad, voor de winkel én voor de webshop, gewoon in een centraal magazijn liggen, op goedkope vierkante meters. De tijd dat winkels vooral alles voor iedereen wilden betekenen is immers allang voorbij. Uiteraard blijven er, ook in fysieke zin, grote winkels over. Maar ook die grote winkels (V&D voorop) verhuren een steeds groter deel van hun winkeloppervlakte aan derden, die via grotere of kleinere shop-in-the-shop’s een meerwaarde geven aan het warenhuis, zonder onnodige kosten en investeringen in zaken die niet tot de core business horen. En waarbij men een té klein marktaandeel heeft om zelf profitabel de strijd met de specialisten aan te gaan. Maar ook het gloednieuwe modepaleis van Blijdesteijn in Tiel oogt groter dan de vorige winkel, maar is in feite kleiner omdat ook hier veel ruimte wordt gegeven aan shop-in-the-shop’s. Zodat Blijdesteijn nu, bijvoorbeeld, een mooie schoenwinkel kan presenteren zonder met dit ‘branchevreemde’ assortiment zelf bemoeienis mee te hebben. Dat zien we, o.a., ook terug in de koffieshop.

Tegelijkertijd levert het bricks&clicks concept bestaansmogelijkheden voor superspecialisaties, de “Micro-shops” waarop ik mijn studenten al vijf jaar lang heb laten experimenteren. Micro-shops leveren, in historische pandjes, als onderhuurder van (te grote) winkelpanden, via Shop-in-the-shop of kiosk, een duidelijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van (vooral) stadscentra. Dat komt niet alleen door het unieke, smalle maar diepe, assortiment, maar vooral omdat ze ons vaak zo statische winkellandschap verrijken met afwisseling, levendigheid en verrassing. Op een zo gering aantal vierkante meters dat de prijs daarvan er eigenlijk niet toe doet. Toch is het lastig, en mijn studenten liepen daarop ook vaak vast, om daarmee op de klassieke manier geld te verdienen. Bricks&Clicks is dan niet alleen een goede manier om de voorraadkosten laag te houden en nee-verkopen te vermijden, maar helpt de winkel ook aan klanten, en dus aan omzet, die buiten het fysieke bereik van de winkel vallen. Sociale Media kunnen worden ingezet om zonder veel out-of-pocket kosten zowel nieuwe klanten te genereren, als om bestaande klanten aan de winkel te binden. Als middel ook om mond-tot-mond “reclame” te realiseren, toch vanouds de meest geloofwaardige manier van commerciële communicatie.

Het retaillandschap zal over tien tot vijftien jaar beslist verrijkt zijn met themaparken, die, anders dan de huidige meubelpleinen en Mega-Malls, de klant laten beleven hoe hij zijn leven, thuis óf zakelijk, vorm kan geven. Het ‘Lifestyle Village’ dat de Mandemakers groep realiseert in het Zeeuwse Hulst, is daarvan een leuk voorbeeld. Hoe de binnenstad daarvan optimaal kan profiteren, is iets waarvoor ik een oplossing moet verzinnen, maar daarover later. Zo’n themapark beslaat al gauw 50.000 m2 maar voor andere themawinkels is wat minder ruimte nodig, zoals Tieleman Keukens in Middelharnis aantoont. Die leveren en monteren nog steeds keukens, maar in hun gloednieuwe en duurzame showroom toont het bedrijf niet alleen 70 soorten keukens, maar biedt hun klanten toch vooral een kookbeleving. Minder spullen per vierkante meter, en meer beleving, bricks&clicks, ze zijn niet voor niets tot Beste Zelfstandige Winkel van 2011 verkozen. Maar voor een nieuwe winkelformule met een totale mediabeleving is niet meer nodig dan 2000 m2 VVO, waardoor een dergelijke winkel, met de noodzaak van frequent bezoek, nog wel in de binnenstad een plekje kan krijgen. Daarover een volgend blog, maar de volgende week wil ik het vooral hebben over hoe totale integratie van bricks&clicks in de modewereld zal leiden tot verhoogde omzetten via verlaagde kosten, in aantrekkelijkere winkels. Wie eerst, is de vraag in deze barre tijden.

Uw Winkel Toekomstproof?

18 apr

Op maandag 16 april hadden zich in theater Castellum heel wat retailers gemengd onder de ambtenaren, adviseurs en anderen die belangstelling hadden voor bovenstaande stelling.
Wat weer opviel is het gemak waarop heel algemene trends worden toegepast op de typisch plaatselijke situatie, op individuele branches en zelfs op specifieke winkels. Dat is nog veel korter door de bocht dan Cor Molenaar dat doet in het boek met de provocerende titel “Het einde van de winkels?” Een rechtstreeks gevolg van het gebruik van beschikbare data voor de verkeerde doeleinden.

Inge van Ostende, planologe van de gemeente Alphen aan den Rijn, tamboereerde voort op de resultaten van het ‘Koopstromenonderzoek 2011’. Haar conclusie, op basis van de ‘binding’ van Alphense consumenten aan Alphen aan den Rijn, de afvloeiing naar andere koopkrachtgebieden en de toevloeiing vanuit de regio, was dat het in Alphen nog wel meeviel, gegeven de ‘gemiddelde’ scores van andere plaatsen en zeker vergeleken met de ronduit dramatische cijfers uit steden als Leiden en Gouda.
Tja, over die twee steden kan ik wel een boek schrijven, maar die resultaten halen natuurlijk wel dat ‘gemiddelde’ flink omlaag, vooral omdat er niet of nauwelijks steden te vinden zijn die ver boven dat gemiddelde scoren. Daarbij, we wéten toch dat het bezoek aan het Alphense Stadshart na het opleveren van het Rijnplein in 2004 alleen maar is gedaald, elk jaar opnieuw! En dat die bezoekfrequentie, gezien alles wat er aan de Lage Zijde overhoop wordt gehaald, nog wel een aantal jaren zal blijven dalen. Dát is natuurlijk NIET GOED! Wát dat gemiddelde ook zegt. Daarbij is er geen beweging gemeten tussen de verschillende winkelcentra binnen Alphen aan den Rijn. Mijn stelling ís en blijft dat het Alphense Stadshart nog veel te veel vooral ons oude Dorpscentrum is, waar ‘de’ Alphenaar voor van alles en nog wat terecht kan. In plaats van dat dit Stadshart voor elke Alphenaar een ándere functie heeft dan om de dagelijkse boodschappen te doen, waarvoor hij/zij eigenlijk gewoon in het eigen wijk- of buurtcentrum terecht had moeten kunnen. Er zijn winkels genoeg die dat Alphense Stadshart wél dat speciale karakter geven, maar ze worden weggedrukt door al die winkels die daar allang niet meer thuishoren. Winkels die ervoor zorgen dat het ‘winkelbeeld’ van ons Stadshart niet genoeg afwijkt van het winkelbeeld dat men uit de eigen wijk, of uit het eigen dorp, al kent. Ons stadshart is nog steeds veel te veel een cluster winkels en horeca, en onderscheidt zich veel te weinig als ‘the Place to Be’ die een écht stadshart zou moeten zijn. Als gevolg komen veel Alphenaren veel te vaak in dat centrum (voor het gericht aankopen van dagelijkse boodschappen) en veel meer Alphenaren veel te weinig, om er te shoppen en te recreëren. Gevolg, de cijfers over de ‘bezoekersfrequentie’ zijn in hun treurigheid nog veel te rooskleurig!
Het valt in Alphen aan den Rijn, nét als in veel andere stadscentra, helemáál niet mee! Het is écht allang vijf voor twaalf geweest!

Nee, de cijfers van Inge kloppen natuurlijk wel, maar achter de conclusies kun je nog steeds een hoop vraagtekens zetten. En die Alphense ondernemer heeft geen “steuntje in de rug” nodig, zoals wethouder Hoekstra poneerde, maar moet, mét het gemeentebestuur en met de politiek inzien dat de bakens definitief verzet zijn. Houden we krampachtig vast aan wat nostalgische gedachten aan het ‘oude dorp’, of zetten we nou eindelijk de stap naar een ander functioneren, als retailer, als winkelcentrum en als ondernemersvereniging?

Bij dat veranderen kunnen de ‘nieuwe media’, de mogelijkheden van internet en ‘mobile networks’, een belangrijke rol spelen. Tenminste, als “Clicks&Bricks’ wel anders wordt geïnterpreteerd dan het CBW-Mitex dat in de volgende presentatie verwoordde. Want aan ‘oude wijn’ in een nieuwe zak hebben we niet zoveel. De retailer niet, het Stadshart niet en de bewoners ook niet.
Parafraserend op de titel van Molenaars boek zijn we op weg naar “Het einde van de retailer”. Lang leve de nieuwe retailer!
Want niet voor niets stelde het hoofdartikel van Retailtrends deze maand: Fysieke winkel niet uitgespeeld”.
Daarover de volgende bijdrage op http://www.BricksenClicks.me.