Tag Archives: bureau

Gemeente Water-in-de-Sloot

28 jan

Inwoners van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers!

Jawel, hij komt eraan, die gezamenlijke nieuwe gemeente waarin we allemaal medeburgers zullen zijn. Alle werk lijkt zonder grote problemen te verlopen, de contacten tussen ambtenaren en politici zijn prima, alleen de …..NAAM!

Zoals het de overheid betaamt, is er lang nagedacht over hoe deze eenvoudige klus zo ingewikkeld en duur mogelijk kan worden gemaakt. Er kwam een werkgroep, een heus merkenbureau werd ervoor ingeschakeld, en woensdag jl. kwamen de hele politiek bij elkaar om een besluit te nemen. Alleen, dat besluit KWAM NIET! Want de voorgestelde namen waren óf te gek om los te lopen, óf onacceptabel voor een deel van het gezelschap.

Dus krijgt het bureau een aanvullende opdracht, en, natuurlijk, wordt er een nieuwe vergadering aan gewijd. Nóg meer kosten! Erkende maatschappelijke bijdragers als MAX en de Voedselbank moeten bedelen om subsidie, maar voor dit soort onzin lijkt geld en tijd zat te zijn. Want laten we eerlijk zijn, het interesseert ons, medeburgers, natuurlijk geen lor hoe die gemeente gaat heten. Welke Dammenaar zegt nou dat hij in Alphen aan den Rijn woont, en welke Koudekerker dat hij in Rijnwoude woont? Iedereen noemt toch zijn woonplaats, en die naam verandert niet! Dit is zo’n typisch probleem die de kloof tussen de politiek (die zich er hogelijk zorgen om maakt) en de burger niet alleen zichtbaar maakt, maar ook nog verdiept. Intussen stroomt ieders timeline in Twitter vol met dit onderwerp, en ook ikzelf kan niet nalaten er iets over te schrijven.

Let wel, de naam van die gemeente is heel belangrijk, op gemeentelijk niveau, maar als je daar je boerenverstand op los laat, hoeft die naam maar aan een paar vereisten voldoen:
1. De naam mag niet lijken op die van een huidige gemeente, want daar blijven ánderen weer jarenlang boos om. Natuurlijk zijn de Dammenaren en Aarlanderveners er al aan gewend om in de gemeente Alphen aan den Rijn te wonen, maar voor veel inwoners van de andere kernen zal het toch altijd een gevoel van “overname” geven. Het is natuurlijk wel veruit de GOEDKOOPSTE oplossing!
2. De naam van de nieuwe gemeente moet, liefst ook voor niet-autochtone medeburgers, gemakkelijk zijn uit te spreken, en nog gemakkelijker te onthouden. Wij, medeburgers, zullen daar wel bij elke naam in slagen, maar het is veel belangrijker dat (potentiële) relaties die naam snel onthouden én herkennen.
3. De naam moet (natuurlijk) eenvoudig en snel in domeinnamen omgezet kunnen worden. Als zodanig is natuurlijk een naam als ‘Rijn en Gouw’ belachelijk (van dat bureau) omdat iedereen daar een “e” achter gaat zetten. En prompt is dan de nieuwe gemeente ONVINDBAAR op het internet en dát kan natuurlijk niet, in deze tijd!
4. De naam moet wel kunnen, in wettelijke en politieke zin.
5. Mogelijkerwijs zou de naam een verbinding kunnen hebben naar de streek of een historisch feit, maar voor buitenstaanders is dat volstrekt onbelangrijk. Die weten dat toch niet.
Of bepaalde inwoners of politici een dergelijke naam nou wel of niet leuk vinden, doet in feite niets ter zake. Als een naam voldoet aan bovenstaande eisen, is elke naam goed, en gaan we daar vanzelf aan wennen. Complete onzin om daar zoveel geld en tijd aan te verspillen. Maar natuurlijk kan Alphen.CC het niet laten er zelfs hun hele lezerskring bij te betrekken! Daar zal wel weer ‘Castellum’ uitrollen, lijkt me.

Oh ja, medeburgers, natuurlijk heb ik privé wel een voorkeur. De gemeente moet gewoon de naam ‘RijnenGouwe’ kopen van het AD (dagblad AD Alphen heette vroeger zo). Die naam voldoet aan alle vijf de vereisten, en qua communicatie bespaart dat in ieder geval veel kosten omdat juist deze naam OVERAL in de nieuwe gemeente al bekend is. En het AD gaat er toch niets meer mee doen!
Het enige nadeel is dat hij voor mensen uit andere taalgebieden moeilijk is uit te spreken, maar dat is met de huidige, én alle voorgestelde, namen ook het geval.

Advertentie