Tag Archives: cultuurhuis

Het Thorbeckeplein, revisited

17 feb

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Woensdagavond 15 februari bleken wel 130 stadgenoten bereid om in theater Castellum het college (wethouder Hoekstra en projectleider Jan van Lenten) input te geven over de volgende fase van het ‘drama Thorbeckeplein’. Want als je nou de meest desolate plaats zoekt in Alphen aan den Rijn, nou, dáár!
Het wordt, na al het geblunder en getreuzel, wel eens tijd om een volgende stap te zetten, en, dat moet gezegd worden, die stap werd met overtuiging gezet. Ik weet écht niet wat er allemaal in de plannen wordt (of kan worden) opgenomen, maar de sfeer zat er, via allemaal kramen en kraampjes, vanaf het begin (19:00 uur) al in, en was dat bij het einde (23:00 uur) nog steeds. Vier uur theater in theater Castellum, de projectgroep Participatie had eer van haar werk.

Wat me altijd verbaast, bij zo’n bijeenkomst, is het feit dat er al vijf jaar over dit plan wordt gesproken, maar dat dit voor een aantal deelnemers nog helemaal nieuw kan zijn. Maar ja, als ik dan lees dat de raadsleden per bus naar de Landlustweg moeten worden gesleept om kennis te nemen van wat er gebeurt met die Maximabrug? Ze praten er ook al vele jaren over, blijkbaar deels zonder te weten wáárover!

Tja, er werd weer flink op de trommel van de ‘Brancheadviescommissie’ geslagen, hoewel het denken in branches nog van voor het internet tijdperk stamt. En dan willen de Alphenaren aan dat nieuwe Thorbeckeplein vooral een Xenos of een Action, winkels waar echt NIEMAND een branche aan kan hangen. Daarbij lijkt het erop dat projectontwikkelaar Corio, die ook eigenaar is van De Aarhof, de kar moet gaan trekken. En dát betekent natuurlijk dat Corio niet alleen kiest voor winkelketens die bewezen hebben de (sterk verhoogde) huren te kunnen betalen, maar ongetwijfeld ook al wat wensen heeft liggen van de huidige huurders in De Aarhof, met betrekking tot de invulling van de winkelruimte aan ons probleemplein.
Die zelfde brancheadviescommissie was immers ook mordicus tegen de vestiging van een Factory Outlet Centre (FAC) bij Alphen, ondanks de naamsbekendheid én de potentiële klantenstroom. Tja, en nu worden direct FAC’s gerealiseerd in Bleiswijk (mooi dicht bij het nieuwe hoofdkantoor van Hoogvliet) en Halfweg, beide een half uur rijden van Alphen verwijderd. Zo krijgen we met meer concurrentie voor ons stadshart te maken, maar zonder compensatie van extra arbeidsplaatsen. Best slim, natuurlijk.

Enfin, de Alphenaren kunnen er zelf ook wat van. Zo willen ze absoluut vasthouden aan de markt op zaterdag, hoewel die markt natuurlijk elk ander gebruik van dat plein op zaterdag blokkeert. En ik me ook niet kan voorstellen dat een grote landelijke keten zal accepteren dat hun prachtige winkel elke zaterdag wordt afgeschermd door een bonte kakofonie aan marktkramen. Het zal zeker geen extra cachet geven aan ons Cultuurpaleis, dat er, ondanks het feit dat praktisch geen medeburger het ziet zitten, er tóch moet komen. Tja, alleen is dat zichtbepalende gebouw op zaterdag niet te vinden, maar ja…
Er waren zelfs stemmen die stelden dat een stadscentrum niet kan bestaan zonder markt. Nou, als dát zo was, stonden alle winkels in ons Stadshart al te koop, natuurlijk. Want ik vraag me af welk percentage van de bezoekers aan ons Stadshart die markt echt zou missen, en daarbij, die markt staat er echt maar één dag in de week. Nee, de invloed op de attractiviteit van ons Stadshart moet gering zijn, hoewel ik daarover nooit cijfers heb gezien.
Overigens pleit ik niet voor het opheffen van die markt. Maar waarom moet dat op het Thorbeckeplein? Zou die markt niet prima passen in de Hooftstraat? Tja, die moet dan wél die dag voor verkeer gesloten zijn, maar die markt is dan prima te bereiken vanuit het vernieuwde Thorbeckeplein, en het zou gelijk een impuls betekenen voor de winkels in die Hooftstraat. In ieder geval moet die markt toch tijdens de bouw van dat Thorbeckeplein, dus we kunnen het daar toch eens proberen? Natuurlijk is er minder ruimte, maar een andere bezoeker wees me er al op dat zeker een derde van die marktkramen nauwelijks iets bijdraagt aan die markt. Nou, de rest raken we daar wel kwijt.

Tenslotte toch nog iets over dat Cultuurhuis. Het lijkt erop dat de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn zich weinig populair maakt bij de bevolking door dat gebouw toch op de rol te laten staan. Een gebouw dat niet of nauwelijks een functie heeft voor de pakweg 10.000 kiezers van buiten de stad die in 2013 de nieuwe gemeenteraad gaan kiezen. Maar dat wel, in de huidige plannen, al in de bouwfase 25 miljoen Alphense Euro’s gaat kosten. Misschien toch nog eens nadenken, niet zozeer over dat Cultuurhuis, maar met name over de omvang, en over de invulling daarvan? Met alle (werkelijk waar) verhalen over sluiting van bibliotheken in het hele land, of inwoning in winkels als IKEA, kunnen we in Alphen toch niet gewoon doen of alles bij het oude blijft? We moeten in deze barre tijd toch niet tégen de stroom opzwemmen, maar mét de stroom mee? Dat levert een heel ander uitgangspunt, en een heel andere toekomst op. Maar ja, uiteindelijk was dit gisteren een klein, heftig, maar vooral ongewenst onderwerp op een verder heel succesvolle avond.

Einde Bibliotheek?

4 dec

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers,

Ik ben niet iemand dat gauw stelt: Heb ik het niet gezegd? Toch ga ik dat, na lezing van het AD van 3 december, eens doen. Want het lijkt erop dat de bibliotheek, zoals we die al zoveel jaren kennen, nog slechts een laatste stuiptrekking rest. Nog even, en geen enkele wijk of dorp heeft meer een bibliotheek, omdat de bibliotheek Rijn en Venen nóg minder subsidie gaat krijgen, maar tegelijkertijd weigert in te zien dat er bakens verzet moeten worden. Daardoor gaat er precies gebeuren wat ik U al in diverse blogs op http://www.beleefalphen.word.com en, voorheen op http://www.beleefalphen.weblog.nl heb voorspeld, en wat ook in diverse columns onder ‘Reinders Alphen’ op http://www.alphen.com aan de orde is geweest. Opnieuw wordt er, volledig onnodig, een stuk leefbaarheid aan onze wijken, dorpen en kleine kernen onttrokken. Voor een bezoek aan de bibliotheek moet U, medeburgers, allemaal naar het centrum van Alphen aan den Rijn komen. Want natuurlijk geldt dat ook op voor Boskoop, Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp, Benthuizen en Koudekerk.
De bibliotheek wil, gesteund door meerderheid in de gemeenteraad, absoluut vasthouden aan hun cultuurpaleis aan het Thorbeckeplein, en de leefbaarheid in wijken en dorpen lijkt alle betrokkenen een zorg zijn. Zonder die bibliotheek in volle glorie heeft dat Cultuurhuis immers geen bestaansrecht, iets wat verstandige Alphenaren natuurlijk al een paar jaar duidelijk is.

In al die blogs en columns, beste medeburgers, schets ik dat een tegengestelde beweging, waarbij die bibliotheek juist de wijken én dorpen in gaat, veel logischer is. En dat die beweging, wijkgericht werken, anders dan de Alphense verkeersproblemen te vergroten, juist effectief inspeelt op bekende trends als ontgroening en vergrijzing.

Het komt er kort op neer, dat de bibliotheek erkent dat het internet, en alle hardware als E-readers en Ipads daarom heen, de hele situatie rond het gebruik van media finaal veranderd is. Als mensen een boek willen lezen, kunnen ze steeds vaker kiezen tussen kopen, huren of downloaden. In die situatie wordt de exploitatie van een grote bibliotheek vol met papieren boeken al snel volstrekt onrendabel, als dat niet r nu het geval is. En dat geldt dan ook voor het door ons bestuursclubje zo gewenste Cultuurhuis.

Natuurlijk is zo’n gebouw prachtig voor onze stadsbestuurders, die daarmee weer ver buiten onze gemeente kunnen scoren, maar dat is het Colosseum in Rome ook. Maar, in tegenstelling tot dit oude Romeinse bouwwerk, veel toeristen gaat ons Cultuurhuis zeker niet trekken, dat is met ons ‘beroemde’ stadhuis immers ook niet het geval. Kortom, medeburgers, dat Cultuurhuis is bedoeld voor alle inwoners van de nieuwe fusiegemeente, voor U dus, alleen is het binnen tien jaar al niet meer functioneel, en waarschijnlijk daarvoor al failliet. Al vaker heb ik gememoreerd dat geen één van de beoogde huurders van dat nieuwe pand in staat is de beoogde huur op te brengen, zodat de gemeente, U dus, jaarlijks opdraait voor een enorm bedrag aan subsidie. In een periode waarin diezelfde gemeente zegt te willen bezuinigen! Dan heeft het gemeentelijke cultuurbeleid, midden in de stad, een prachtig Cultuurhuis opgeleverd, maar zijn we als gemeenschap onze cultuur, in de stad, in onze wijken en in onze dorpen, kwijtgeraakt. Met de verkiezingen voor de deur, en 30000 extra medeburgers die allemaal aan die onzin moeten gaan meebetalen, is dat een prachtig sprookje om aan de kiezers uit te leggen, straks. Het is geen wonder dat de oppositie in onderzoeken al duidelijk groeit!

Nee, het is veel en veel goedkoper om de fysieke opslag van boeken over te hevelen naar een leegstaand kantoorpand, waarvan er nog wel een paar staan, in Alphen aan den Rijn.
De bibliotheekfunctie wordt dan verspreid over de wijken en de dorpen, waarbij in veel gevallen een combinatie kan worden gezocht met bestaande scholen, instellingen en welzijnsvoorzieningen. Minivestigingen waar mensen niet alleen via het internet bestelde boeken kunnen afhalen, maar ook waar nieuwe aanwinsten kunnen worden getoond, waar een flink assortiment kinderboeken beschikbaar is, en waar kleinschalige culturele evenementen kunnen worden georganiseerd. Afhankelijk van de plaats en de vraag kunnen deze minivestigingen worden ingericht en de openstelling worden aangepast. Het ligt voor de hand dat hier, onder leiding van maximaal één vaste kracht, vooral met lokale vrijwilligers gewerkt kan worden. Een manier van werken die wijken en dorpen hun leefbaarheid weer terug geeft.

De hoofdvestiging in het Alphense Stadshart kan voorlopig best in een bestaand pand, zoals de Bonifaciusschool, worden ondergebracht. Op de duur zie ik die bibliotheek vooral als onderdeel van een commerciële mediawinkel, zeg maar een combinatie van Bibliotheek, Haasbeek Centraal en Free Record Shop, natuurlijk mét (Barista) mediacafé. Mogelijk in een mooi nieuw pand aan dat Thorbeckeplein.
Een ‘cultuurhuis’, maar dan heel anders..

Petitie tegen het Cultuurhuis

27 nov

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Gemeenteraadsleden hebben, jarenlang, hun tong blauwgepraat over wat hét pronkstuk van de Lage Zijde moet worden, ons (jazeker, óók in onze fusiegemeente) aller Cultuurhuis. Intussen heb ik er zelf ook al heel wat blogs en columns over geschreven, maar nu Martijn Zohlandt, zonder een spoor van voorbereiding, opeens een petitie op het internet zet, moet ik daar toch wel wat over schrijven.

Ooit, jaren geleden, heb ik de politiek zo gewenste bouw van het Cultuurhuis geaccepteerd in het kader van de ontwikkeling van de Lage Zijde. Bepaald niet van harte, en met de nodige vraagtekens, met name met betrekking tot het maatschappelijk nut tegenover de te verwachten exploitatiekosten van dat gebouw.
Nu die hele ontwikkeling is vertraagd, en de ‘upgrade’ van de Lage Zijde in handen van Corio lijkt te liggen, raak ik er steeds meer van overtuigd dat dit Cultuurhuis onze plaatselijke ‘Toren van Babel’ wordt. Met dien verstande dat er al sprake is van die spreekwoordelijke spraakverwarring voor zelfs maar met de bouw is begonnen.

Kijk, medeburgers, het verhaal begint met het model van een ‘Kulturhûs’, een Zweedse versie van een dorpshuis, waarin alle maatschappelijk, bestuurlijke, medische én culturele voorzieningen in één gebouw verenigd zijn. Een prachtige voorziening, die ik, om allerlei redenen, graag in onze wijken en dorpen gerealiseerd zou zien, maar natuurlijk onzin in het stadshart van een stad met 70.000 inwoners. Daarbij, zelfs áls het gerealiseerd is, blijft ons theater Castellum aan het Rijnplein gewoon 1 miljoen Euro per jaar kosten, en zit een belangrijk cluster ‘culturele activiteiten, tegen aanmerkelijk lagere kosten, bij Parkexpressie. Dus van een clustering van alle culturele activiteiten in dat ene gebouw is absoluut geen sprake.
Nee, medeburgers (en gelukkig zijn dat er straks 30.000 meer, die allemaal mogen gaan meebetalen), ik heb het al vaker voorgerekend hoe dat gebouw, waarvoor 25 van de 130 Alphense NUON Euro’s zijn gereserveerd, straks wel 50 miljoen gaat kosten. Tenslotte moeten de bouwplannen nog helemaal worden opgesteld en leert de geschiedenis dat álles in Alphen uiteindelijk veel meer kost dan de (ook gewoonlijk) optimistische ramingen. Verder heeft geen enkele beoogde gebruiker (bibliotheek, kunstverdieping, muziekschool en archief) ook maar één Eurocent voor de verhuizing en de inrichting van het nieuwe pand gereserveerd zodat de niet geringe kosten daarvan automatisch voor rekening van de gemeente komen ZONDER DAT OOK DIE daarvoor ook maar iets gereserveerd heeft. En, omdat een vestiging op één van de duurste plaatsen in de stad nu eenmaal financiële consequenties heeft, zou een reële doorberekening van de werkelijke kosten aan die gebruikers leiden tot hun faillissement. Nee, medeburgers, dat Cultuurhuis gaat op die manier nogmaals leiden tot 1 miljoen Euro subsidie per jaar, een bedrag dat U ook nérgens in de gemeentebegroting zult vinden. Maar een bedrag dat er, zo gauw de nieuwe gemeente een feit is, beslist op zal staan, ten koste van ….?

Medeburgers, de meeste kritiek in onze gemeente richt zich op de voorlopige bouwsom van € 25 miljoen, maar ons college zal U snel voorrekenen dat dit bedrag volledig verantwoord is in het licht van wat het NIET bouwen van dat cultuurhuis ons allemaal zal gaan kosten. Met die redenering ben ik het niet eens, maar mijn (ons) gelijk zal pas blijken als dat gebouw er al staat, vrees ik. Zoals dat met ons Stadhuis ook het geval was.
Nee, dan is een schatting van de kosten die, ongebudgetteerd, daar ELK JAAR opnieuw bij gaan komen, een stuk gemakkelijker te bepalen.

Maar mijn grootste probleem, medeburgers, ligt in het feit dat, waar het in het geheel van het Lage Zijde project logisch was eerst dat Cultuurhuis te bouwen (o.a. als onderkomen van de bibliotheek omdat het huidige pand gesloopt zou worden) de bouw van het cultuurhuis nu helemaal los komt te staan van wát er verder ook aan die Lage Zijde wel, en vooral niet, wordt gerealiseerd. Want het lijkt er toch wel heel sterk op dat er van dat oorspronkelijke plan HELEMAAL NIETS terecht gaat komen. En dan staat daar straks een duur gebouw aan de rand van een eeuwige bouwput!

Nee, als die bibliotheek tijdelijk uit het centrum moet verdwijnen, kan die net zo goed tijdelijk in de oude Bonifacius school worden ondergebracht. Ruimte zat, als tenminste het filiaal Ridderhof NIET wordt gesloten. Dan kunnen we over een jaar of vijf eens zien of dat idee van een ‘Cultuurhuis’ werkelijk zo briljant was als de PvdA ons dat al jaren wil doen geloven. Alleen weten we dan (dat hoop ik tenminste) wat er wél aan die Lage Zijde wordt gerealiseerd.

Maar ja, dan moeten Uw Gekozenen wel de moed hebben om op een éénmaal genomen besluit terug te komen. Nu de collegepartijen niet eens wilde praten over de ‘Kop Sterrenlaan’, waar ook totaal iets anders komt dan waarover jarenlang is gesproken) maak ik me over die ‘moed’ niet teveel illusies, eerlijk gezegd.
Maar intussen kunt U doen wat ik toch ook maar heb gedaan, en die petitie op alphenscultuurhuis.petities.nl tekenen. Ook als U (nog) geen Alphenaar bent.

Blanco Cheque voor het Cultuurhuis

28 okt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Een sneeuwballengevecht, daarmee kun je een raadsvergadering in Alphen aan den Rijn gerust vergelijken. Er worden standpunten over de tafel gegooid die iedereen al tijden bekend zijn, maar er wordt niet gediscussieerd, en al helemaal geen koehandel meer bedreven onder het mom van ‘jij een beetje en ik een beetje terug’. Nee allemaal even netjes en kil, die Alphense politiek. Je kunt rustig stellen dat ook de vergadering van de afgelopen week weer ijzig verliep. Vreemd genoeg was er weer iets te merken van het vuurwerk uit vroeger tijden toen ze het over de Alphense IJSvoorzieningen hadden. Toegegeven, bij de start van deze nieuwe gemeenteraad was er vaak zoveel vuurwerk dat de inhoud van de debatten volledig in rook verdween. Zoveel rook dat we zelfs twee wethouders én een burgemeester kwijtraakten en nooit meer terugzagen. Waar in 2010 raadvergaderingen verhit, maar bijster inefficiënt én ineffectief waren, heeft Bas Eenhoorn de zaak zo op de rails staan dat verhitting bij voorbaat is uitgesloten, en er eindelijk efficiënt wordt vergaderd. Bij de effectiviteit kan echter gerust een vraagteken geplaatst worden. Als je in de hele vergadering geen één fractie ook maar één keer van standpunt verandert, moet je je afvragen of die vergadering eigenlijk nog wel nodig is.

De programmabegrotingen werden plichtmatig, en ruim binnen de tijd, afgehandeld. Het meest spectaculaire in die discussie was een hele reeks van moties die voortvloeiden uit het goede idee van D’66 eens een tegenbegroting op te stellen. Zo haalde Inge Prins heel wat punten op, waarbij de korting op de stichting Sportspectrum ronduit spectaculair was. Nou heb ik niets tegen dat Sportspectrum, maar die club is wel een beetje tot een ‘staat in de staat’ geworden, waarbij hun woord automatisch wet wordt. Dat ze nu niet alleen een grote korting voor hun kiezen kregen, en ook de sportdesk wordt opgeheven, moet in die kringen als een teken aan de wand worden gezien. Met de ‘automatische’ sanctionering van dit semioverheidsbedrijf is het afgelopen. Voor ‘zuster’ Participe, die zich vooral met welzijnswerk bezighoudt, gold dat al langer.
Minder slim van Prins c.s. was het voorstel sterk te bezuinigen op het groenbeheer. Niet alleen ís daar al op bezuinigd, maar tegelijkertijd wordt steeds meer duidelijk dat je moeilijk kunt spreken over ‘Alphense pareltjes’ als je de grootste parel van onze stad, de groenvoorzieningen, laat verwilderen. Daarbij, veel van het werk aan die groenvoorzieningen wordt door het SWA uitgevoerd, waar de opdrachten beslist niet aan de boom hangen, zodat van een echte bezuiniging geen sprake zou zijn.

Natuurlijk was het ook sommige fracties opgevallen (zie mijn laatste column op http://www.alphen.com) dat er wel heel gemakkelijk met het gereserveerde geld vanuit de actie ‘Wat de doen met 10 miljoen’ werd omgesprongen. Natuurlijk zijn er doelen zat waarvoor die € 475.676 een zegen zouden zijn, maar normaal is de gemeente niet zo snel met het herbestemmen van dit soort gelden. Uiteindelijk bleek dat (opnieuw) iedereen het stadspromotiebeleid weer met het Stadshartmanagement verwisselde en die twee weer met het ‘evenementenbeleid’ wat toch weer iets heel anders is. Maar als men ook het commerciële beleid van het Archeon wil ondersteunen vanuit deze pot (d.w.z. de ijsbaan die dit themapark ook in de winter uiterst aantrekkelijk maakt) zie ik John de Hoon nog wel op gemeentekosten een ijsbaan aanleggen in de demonstratievijver. Morele en praktische ondersteuning van onze twee grote publiekstrekkers is één ding, ze subsidiëren is heel wat anders.
Verder stond de Oudshoornseweg op het programma. Wel, wat vooral Nieuw Elan ook probeerde, welke opties ook ter beschikking stonden, wat CDA-raadsleden ook voor sympathieën hadden, die weg gaat NIET open. Hoewel zowel de VVD als de CDA fractie toegaf dat die sluiting, ruim 10 jaar vóór de nieuwe wijk het licht gaat zien, wel wat ‘prematuur’ was geweest, bleef alles bij het oude. Misschien is dat ook wel het beste, tenslotte zeg ik al tien jaar dat er voor bewinkeling in de Hoofdstraat NA ‘De Gelaarsde Kat’ ook bij een gerenoveerd Thorbeckeplein geen ruimte is. Jammer voor de betrokken ondernemers, het ís niet anders.
Tja, en hoewel er steeds meer vraagtekens bij de bouw van het Cultuurhuis worden gezet, dit onderwerp skyhigh uitsteekt boven alle ander onderwerpen die volgens Alphenaren op http://www.alphens.nl voor een referendum in aanmerking zouden komen, het gevraagde krediet van bijna 25 miljoen Euro werd zonder enig probleem goedgekeurd. Terwijl onze raadsleden heel goed weten dat ze daarmee jaarlijks minstens anderhalf miljoen Euro aan rentebaten kwijt zijn, dat de kosten van inrichting daarin NIET zijn inbegrepen (10 miljoen) en dat er beslist sprake zal zijn van exploitatietekorten. Als we het laatste vergelijken met die van theater Castellum (1 miljoen per jaar, bijna) komt ook dat nog eens neer op 10 miljoen, terwijl er beslist nog wel wat budgetoverschrijdingen genoteerd zullen worden. Kortom, de Alphense gemeenteraad geeft haar college een blanco cheque om iets te realiseren wat slechts een kleine minderheid wenst. Alphen aan den Rijn, en straks de hele fusiegemeente, kan hierdoor jaarlijks tussen de 5 en 10 miljoen minder aan andere zaken besteden omdat dit, allang verouderde, concept zo nodig gerealiseerd moet worden.

Democratie of Vliegwiel?

23 okt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Iedereen weet wel wat een vliegwiel is. Zo’n groot, megazwaar rad dat schijnbaar eindeloos blijft draaien zonder dat iemand iets hoeft te doen. Nou, dat laatste lijkt alleen maar zo. Ook een vliegwiel heeft regelmatig een zetje nodig om op toeren te blijven. Maar ook dan, en iedereen die er wel eens ééntje heeft vastgehouden kent het, zo’n vliegwiel is niet zo gemakkelijk in een andere richting te draaien.
Medeburgers, als ik ons ambtenaren apparaat zie werken, dringt zich de vergelijking met dat vliegwiel snel op. Dat, wat de ‘ambtelijke molens’ wordt genoemd, draait rustig in het eigen tempo door, ook als het niet wordt aangedreven. En het ambtenarencorps blijft ook strak en stijf de eens ingeslagen richting aanhouden. Onveranderlijk, stijfkoppig en standvastig, precies wat wij burgers van onze ambtenaren verwachten. Wijlen Gerard Meereboer zei altijd dat het met de meeste dingen in het Stadhuis wel vanzelf goed kwam, en dat het voldoende was als de politiek er af en toe een slinger aan gaf, en de richting aanpaste. Hij had gelijk, in een tijd dat ook in Alphen aan den Rijn de bomen tot de hemel leken te groeien, en er in wezen voor van alles en nog wat geld was. Doordat alles kon, en het ambtelijke vliegwiel weinig weerstand ondervond, was het nauwelijks nodig die extra zetjes te geven, en de hele gemeente was zo tevreden met zichzelf, dat verandering van richting nauwelijks interessant leek. Sturing, door het college, leek nauwelijks nodig, extra initiatieven waren, op basis van de megalomane plannen uit de jaren negentig, de eerste twintig jaar nauwelijks nodig. Het politieke proces, zowel in de gemeenteraad als bij de Alphense kiezers, leek een overbodige formaliteit te worden. Het ambtelijke vliegwiel kon het allemaal zelf wel af. Onze locale democratie had zichzelf gereduceerd tot een praatclubje. Democratie werd veranderd in een vliegwiel.

Toen de financiële crisis een feit werd, ook in onze gemeente, wist de gemeenteraad niets beters te doen dan onderling ruzie te maken, terwijl het college de weg volledig kwijt raakt. Enfin, medeburgers, dat heeft ons het wachtgeld van een burgemeester en twee wethouders gekost, zoals U allemaal weet. Onze Bas heeft de zaak weer in het gareel gekregen, maar het politieke vuur is nog ver te zoeken zoals U in Minerva’s nieuwste column kunt lezen. Intussen is Khadaffi dood, er heerst een ongekende crisissfeer rond de Euro (en de EG als geheel) en zelfs onze pensioenen zijn in gevaar. Maar de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn debatteert donderdag over de begroting alsof er allemaal niets aan de hand is. Business as usual, blijkbaar. Natuurlijk zijn er ook ‘belangrijke’ beslissingen te nemen, zoals ‘Wat te doen met 10 miljoen!’ Nee, niet de hele 10 miljoen (guldens), maar het bijna half miljoen dat U, medeburgers, eigenlijk wilde besteden aan een ijsbaan! De vaste, overdekte baan kon niet, de semi-permanente baan werd opgeschort, en nu is het idee blijkbaar helemaal opgegeven en moet er een andere bestemming worden gevonden. Ik zou zeggen, stop het maar in de armoedepot, want met onze minstbedeelde medeburgers gaat het alleen maar slechter.

Medeburgers, ik heb U in een voorgaand blog al geschetst dat er praktisch NIETS doorgaat van de mooie plannen die jarenlang binnen ons ambtelijke vliegwiel zijn ontwikkeld. Maar zolang iedereen in de Alphense politiek alleen maar toekijkt, en meepraat, blijft dat vliegwiel, rustig doordraaiend, plannen afscheiden die NIETS meer met de huidige situatie, en de huidige mogelijkheden, van doen hebben. Het lijkt erop dat onze volksvertegenwoordigers verlamd zijn door de streep die de realiteit door eerdere raadsbesluiten zette. In plaats van zelf duidelijke strepen te zetten, nieuw beleid te ontwikkelen en harde besluiten te nemen, lijkt het merendeel van onze raadsleden al die veranderingen helemaal niet aan te kunnen. Ze verstijven op hun raadszetel, en blijven vasthouden aan de ene draad die hen nog op de been houdt, de 130 Nuon miljoenen.
Daarmee lijkt het gros het politieke leven te willen rekken tot er eind 2013 verkiezingen worden gehouden voor de nieuwe fusie gemeente. We weten dat al dat NUON geld absoluut onvoldoende is om de zo gewenste Grote Bypass te betalen, maar het vliegwiel blijft ook bij dit plan gewoon doordraaien. Er is ooit bedacht dat Alphen een Cultuurhuis nodig had, terwijl Alphen daar helemaal geen geld voor had. Dat geld is vervolgens op slinkse wijze uit die NUON pot gereserveerd, en dat onderwerp staat nu donderdag op de agenda. Hoewel, medeburgers, letterlijk ALLES aan onze Lage Zijde met vraagtekens is omgeven, zegt het vliegwiel dat de raad wel even € 24.366.913,– moet vrijmaken uit UW NUON pot, om met dit onvoorstelbaar grote bedrag een onnodig groot Cultuurpaleis uit de klei te stampen. En als ik het goed heb, zal die gemeenteraad zich in meerderheid weer als makke schapen achter dit aloude plan scharen. We komen duizenden huizen tekort om onze jeugd hun gerechtvaardigde plaats te geven in onze gemeente, huurhuizen én koopwoningen, maar het college weet niet beter te doen dan dat gemeenschapsgeld aan een politieke hobby van onze Sociaal Democraten te besteden.

Beste medeburgers, welke politicus gaat nu eens het eigenbelang en het partijbelang opzij zetten voor het gemeentebelang, en dat vliegwiel stoppen, een andere koers inzetten, en het weer op gang brengen? Wat kan de rol van de tegenbegroting van D’66 in dit verband betekenen? Want door de inertie van de gemeenteraad lijkt het ambtelijke vliegwiel belangrijker dan de wereld eromheen. En belangrijker dan de democratie zelf. Dat, beste medeburgers, stemt mij uitermate droevig.