Tag Archives: fietsbrug

Bruggenbouwer Hoekstra

11 jun

Fascinatie
Het kán niet anders of wethouder Tseard Hoekstra heeft ooit op een VVD bijeenkomst een workshop bijgewoond over ‘bruggen bouwen’.
Alleen heeft hij dat verkeerd opgepikt.
Want in plaats van figuurlijk bruggen te bouwen tussen mensen en belangen, bouwt hij ze letterlijk: Maximabrug, Rijnhavenbrug en Fietsbrug!
De overeenkomst tussen zijn bruggen is alleen dat ze allemaal nergens toe leiden, maar dat ze ‘De Alphenaar’ wel veel geld kosten!

Fietsbrug Aarkanaal
Op de één of andere manier lijkt er in onze gemeenteraad een meerderheid af te tekenen om in het verlengde van de Bruinsslotsingel, óver het Aarkanaal én N207 heen, een fietsbrug aan te leggen die aansluit op de fietspaden langs die N207 en de N231 naar Aarlanderveen. Hoe logisch dat ook lijkt, het is compleet onzin daar zoveel geld aan te besteden.
Ik ben één van de Alphenaars die nog wel eens, op weg naar een koorrepetitie, naar Nieuwkoop fietst. Dan rij ik gewoon via Bruinsslotsingel en Westkanaalweg over de Zegerbrug en fiets dan over de rustieke Korteraarseweg dwars door Aarlanderveen naar de Aarlanderveenseweg, en vervolgens dwars door de weilanden naar Nieuwkoop. Die peperdure fietsbrug scheelt, kijk het maar na op de kaart, fietsers uit Aarlanderveen, Nieuwkoop of Noorden hoogstens een paar minuten. Uit de richting Zwammerdam, Bodegraven of Meije maakt het niets uit, die fietsen toch langs de Kortsteekterweg of Steekterweg. Fietsers uit Ter Aar of Nieuwveen maken er ook al geen gebruik van. Kortom, een totaal nutteloos geval, die fietsbrug, die hoogstens wat recreanten soelaas biedt. Als Hoekstra die Korteraarseweg autovrij, en kinderveilig, maakt (dat lijkt me, met één boerderij vlak bij Aarlanderveen, geen probleem) kost dat niets! In de huidige plannen komt, midden in een natuurgebied, een hoge brug (die zal toch minstens een meter of zes/zeven hoog moeten zijn, met lange hellingen aan beide kanten) en een huis moet worden weggebroken. Waarom? Alleen omdat er een provinciaal potje voor is?

Rijnhavenbrug
Veel Alphenaren zal die Rijnhaven nooit zijn opgevallen, en daar missen ze ook helemaal niets aan. Een volledig nutteloze en vooral lege plas water, gelukkig grotendeels afgeschermd door bedrijfsgebouwen. In het kader van het provinciale project ‘Oude Rijn zone’ is er, ook hier, provinciaal geld beschikbaar om allerlei verrommelde plekken langs die Oude Rijn weer wat toonbaarder te maken. Dít is er één van. Wethouder Robert Blom wilde er ooit een Alphense Goudkust realiseren met dure huizen en een eigen aanlegsteiger. Maar zelfs nadat een aantal ondernemingen met een veiligheidsrisico, na jaren soebatten, vertrekken, zijn er, voor Robert’s lustoord gerealiseerd kan worden, nog wel wat decennia te gaan, vrees ik. Dempen, de meest logische oplossing, kan weer niet in verband met de functie als waterberging. Gemeentelijke frustratie alom!
Dus vond een groep Alphenaren met een warrig plan voor een ‘jachthaven’ gul onthaal op ons Stadhuis. Natuurlijk zat het er niet in voor elk sloepje de brug in de druk bereden Hoorn open te zetten, dus reserveerde de gemeente alvast 5 miljoen (!) om deze brug op te hogen. Helaas bleek die bestuurlijke daadkracht weer wat overdreven, want de financiers van dit dwaze plan maakten ongetwijfeld dezelfde berekeningen als ik in januari deed in het blog “Jachthaven Rijnhaven”. Men kreeg de zaak dus financieel niet rond, en nu zit de gemeente opnieuw met een mogelijk nutteloze investering in die Rijnhavenbrug in haar maag.
Maar onze Tseard is, met zijn projectgroep Rijnhaven, niet voor één gat te vangen en wil dat de gemeente die jachthaven nu helemaal zelf gaat opzetten en exploiteren. Dat laatste is wel niet de bedoeling, maar het zal lastig zijn exploitanten te vinden voor een jachthaven die aan zoveel moderne eisen NIET kan voldoen. In een sector waarin weinig toekomst zit. Er is weinig geleerd van de case Aquarijn, waar het functioneren als makelaar van huizen de gemeente ook al slecht afging.
Mijn eerdere suggestie die haven gewoon dicht te gooien, en ‘waterberging’, met of zonder jachthaven, in de Gnephoekpolder te realiseren, is natuurlijk weer te simpel.

MAXIMA brug
Tja, beste lezers, over die ‘Hoekstra’s Funny’ heb ik in de loop der jaren al zoveel geschreven, dat ik er hoogstens op kan wijzen dat U die vierbaans brug, waarvan maar heel weinig Alphenaren gebruik van zullen maken, in ieder geval vanaf een heuse uitkijktoren kunt bekijken. Misschien is een combinatiekaartje met Avifauna (inclusief boottocht) een optie? Je moet toch íets, met zo’n brug naar Nergenshuizen.

Boskoop
Het lijkt mij gewoon logischer als Hoekstra zijn miljoenen in een betere ontsluiting van Boskoop zou stoppen. Want dat die oude hefbrug een twijfelachtig ‘bezit’ is, dát is vriend en vijand intussen wel ál te duidelijk. Maar gelukkig, Boskopers, zolang bruggenbouwer Hoekstra op die plek zit, komt er vast nog wel eens een nieuwe brug!
Met Tseard Hoekstra als brugwachter, natuurlijk!

Onnut en Onnodig

27 jun

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers!

Ik vraag me wel eens af hoe slecht het ons allen moet vergaan, vóór de verantwoordelijke bestuurders eens begrijpen dat het allemaal anders moet. We praten wel, al jaren, over bezuinigen, maar doen er niets aan! Alles moet anders, maar echte veranderingen komen er niet. Innoveren móet, maar we blijven vasthouden aan het oude en vertrouwde. Alphen is een stad met een dorpshart, maar we blijven maar denken hier een winkelmetropool te kunnen scheppen!

Medeburgers, nu pakt Activite weer het oude plan op om onze ouderen, helemaal tegen de N11 aan, in deelgebied Klop een plekje te geven. Nou, een prachtig en klantgericht plan, van Activite. Daar kunnen onze bejaarden prachtig met elkaar gaan honkballen of racefietsen, of naar de steepkikkers kijken, maar verder is er voor hen HELEMAAL NIETS te doen. Ze kunnen niet eens zelf hun boodschappen halen, want buurtcentrum De Atlas ligt veel te ver weg voor onze ouderen die natuurlijk met de jaren minder mobiel worden. De daar broodnodige buurtsuper, waarvoor ik al jaren pleit, wordt op het stadhuis al jaren tegengehouden. Een waardeloze plaats om onze ouderen op te bergen, al ligt het gezondheidscentrum er vlak bij, met de kerk. Maar als woonplek voor de Alphense ouderen is het planologisch zo’n beetje de stomste plaats die je ervoor kunt bedenken. Waarom plannen we dat alles niet in bij het woon-zorg centrum dat toch al wordt gebouwd, en verplaatsen de geplande Ashram nieuwbouw naar KLOP? Die kinderen kunnen wel fietsen, de ouderen steeds minder.

Ik begin niet meer, beste medeburgers, over ons Cultuurhuis, dat zó nodig is dat niemand nog weet wat ze er eigenlijk mee willen. Ja, wel wie ze erin willen hebben, maar dát is wat anders. Ik ga er ook niet nóg een keer op wijzen dat het te gek voor woorden is dat onze gemeente serieus van plan is ruim een half miljoen uit te geven om de (altijd al onnut en onnodig gebleken) kunstverdieping om te toveren in een mooi kantoorgebouw. Volkomen nutteloos midden in ons Stadshart, en volledig onnodig in een stad waar tienduizenden vierkante meters kantoorruimte gewoon leeg staan. En nog volkomen onzinnig ook omdat het exploiteren van vastgoed absoluut geen kerntaak voor welke gemeente dan ook is.

Medeburgers, dan dat leuke plan voor een fietsbrug over het Aarkanaal! Omdat de provincie er blijkbaar 2 miljoen in wil pompen, moet Alphen dat ook maar doen. Tja, als je op die plek staat, lijkt het inderdaad ook een logische plaats voor die brug, met aan beide kanten fietspaden, gescheiden door dat kanaal.
Maar als je werkelijk wat verder gaat kijken, is het onzin. De mensen die uit Nieuwkoop of Aarlanderveen naar ons centrum willen, hebben er helemaal geen baat bij. En de scholieren kunnen ook gewoon via Aarlanderveen het kronkelweggetje naar de bestaande brug bij de golfbaan fietsen, dat doe ik zelf ook. Misschien zou het handig zijn om dat weggetje autovrij te maken, maar dát kost natuurlijk niets. En de oversteekplaats wat veiliger maken, zou ook nú al geen kwaad kunnen. Maar daar nu miljoenen in steken, onzin!

Tja, dán hebben we nog onze prestigieuze Maximabrug, die vierbaans naar Nergenshuizen leidt, omdat echt NIEMAND weet hoe we voor de westelijke rondweg (Ex-Grote Bypass) ooit de benodigde 250 MILJOEN Euro bij elkaar kunnen krijgen. Die ‘funny’ zal nog generaties Alphenaren en Koudekerkers aan de megalomane manier van denken van de huidige gemeentebestuurders herinneren!

Maar de grootste verspilling, beste medeburgers, is het plan om, in een periode waarin de gemeente Alphen aan den Rijn alleen al 5,5 miljoen Euro per jaar moet bezuinigen, prestigeproject Floriade ‘in de omgeving van Boskoop’ te gaan financieren. Ik vraag me daarbij, mét veel medeburgers af, sinds wanneer Boskopers Bleiswijk als ‘omgeving’ zien. Gewezen wordt, ook door het Alphense gemeentebestuur, op de grote kansen die er voor onze stad liggen. Maar ook wethouder Tseard Hoekstra komt niet verder dan extra gasten in ons enige hotel, Avifauna (dat volgens Martin van de Valk toch wel vol zit) en extra bekendheid voor “bomenstad” Boskoop. Maar in de discussie over de gemeentenaam waren het toch juist die Boskopers die er (terecht) op wezen dat ‘hun’ dorpsnaam wereldwijd nu al bekender is dan Alphen aan den Rijn ooit zal zijn?
Er waren toch al eerder Floriades in Zoetermeer én in Hoofddorp, en welke Alphenaar heeft dáár ook maar iets van gemerkt? Elke bijdrage aan die Floriade is voor de Alphense burger onnut en onnodig!

Nee, medeburgers, van bezuinigen komt niets, in deze gemeente, omdat niemand in politieke én bestuurlijke zin van plan is zelf écht te veranderen. Het lijkt erop dat de hartenkreet van René Driessen “Bezuinigen? Er moet geld bij!” nog generaties Alphenaren mee gaat.

Grieken, Spanjaarden, en…Alphenaren

13 mei

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Ik wilde het er eigenlijk niet over hebben, maar het blijft interessant om te zien hoe de Alphense politici zich uit het zelf gecreëerde probleem “Rijn en Gouweland” manoeuvreren. Als ze vóór deze naam kiezen, krijgen ze mot met het merendeel van de kiezers die hen gekozen hebben, als ze dat niet doen, krijgen ze straks geen stem uit Boskoop en Rijnwoude. Ruud Gebel, onze VVD-leidsman, was nog zo reëel te stellen dat het ‘naïef’ was geweest de zaak zo te regelen. Nou, ik noem het gewoon stom, jezelf zo in de hoek te zetten waar politiek de klappen gaan vallen. En dat om de naam van een gemeente! Welke Rijnwoudenaar heeft eigenlijk ook in het openbaar toegegeven in ‘Rijnwoude’ te wonen of te werken? Dat zal met Rijn en Gouweland, trouwens ook met ‘Alphen aan den Rijn’ niet anders zijn.
Nou, we zullen wel zien hoe ze eruit komen.

Nee, medeburgers, ik werd de afgelopen weken geïrriteerd door al die mensen die, bij het scheiden van de markt, nog even voor zichzelf wat dingen denken te regelen alsof er geen sprake is van welke crisis dan ook.
• Natuurlijk zijn daar de voorstanders van de ‘multifunctionele sporthal’, vooral afkomstig uit semi-overheid Sportspectrum, die ‘waar dan ook’ snel een peperdure hal willen realiseren waar je allemaal dingen kunt doen waarvoor, één kwartiertje verder, al veel betere voorzieningen bestaan in Zoetermeer. Een hal die straks ook door Benthuizenaren moeten worden betaald die bijna in dat Zoetermeer wonen. Terwijl we nét zwembad Aquarijn openen waarvan nog allerlei rekeningen open staan. Je moet maar durven!
• Dan zie ik dat, terwijl er geen geld is voor een nuttige voorziening als de Rijn-Gouwelijn, onze Stadskas rustig voorstelt een fietstunnel te bouwen bij De Ridderhof, en een fietsbrug over het Aarkanaal. Het eerste is gelukkig al gelijk door de gemeenteraad getorpedeerd, maar dat orgaan moet, vreemd genoeg, toch nog nadenken over die fietsbrug. Het feit dat de provincie meebetaalt, betekent toch dat het ook Alphen een paar miljoen Euro kost die de gemeente NIET heeft. Maak gewoon dat slingerweggetje naar Aarlanderveen autovrij. Dat kost niets, en dan kunnen fietsers direct over de bestaande brug bij de Golfbaan. Maar ja, zoiets is ook wel erg simpel gedacht voor een ambtelijke werkgroep die daarmee bezig is. Gekkigheid is aanstekelijk, blijkbaar, want plots gingen er stemmen op voor de aanleg van een ‘fietssnelweg’ naar Amsterdam. Weer een miljoenenuitgave voor een paar fanatieke sportfietsers.
• Nu we binnen 10 jaar twee keer ruim 1 miljoen Euro aan de uitgewoonde Julianabrug hebben besteed, is het zaak snel en zo goedkoop mogelijk die brug te vervangen. Maar voorlopig gaan we eerst weer eens duizenden Euro’s in de Rijn gooien voor een onderzoek naar een tunnel op die plaats die er écht nooit gaat komen. Terwijl niemand er een cent voor geeft als die nieuwe brug er niet al binnen vijf jaar ligt! Hobbyisme en onprofessionaliteit gaan blijkbaar hand in hand! En wat gaat dat weer allemaal kosten?
• Er komt werkelijk NIETS terecht van alle ingewikkelde plannen rond het Thorbeckeplein, maar de realisatie van het ‘Cultuurhuis’ staat nog recht overeind. Klaarblijkelijk te betalen uit wortelplakjes, want, door sterk tegenvallende grondexploitatie resultaten (industrieterreinen), sterke verliezen op kapitaal én rente op vastgoed aan de Lage Zijde en onverwachte kosten (nieuwe Julianabrug, o.a.) zal er van die 129 miljoen NETTO weinig meer over zijn, lijkt me. In een ‘normaal’ bedrijf zouden al gauw stemmen opgaan om dat ‘Cultuurhuis’ in een andere, veel goedkopere, vorm te realiseren, maar onze gemeente houdt vast aan ideeën uit de zestiger jaren van de voorgaande eeuw, waarin het internet, en de ‘nieuwe economie’ geen plaats hebben. Waarom? Gewoon, het staat in een collegeprogramma (waarin de bomen nog tot de hemel groeiden) en het is bekrachtigd met een raadsbesluit door dezelfde lieden die nu met de “Rijn en Gouweland” spagaat zitten. Hoe het anders kán? Dat heb ik al eens beschreven en ik ga dat, in het kader van ‘Bricks&Clicks’ nog eens doen.
• Intussen zitten er weer allemaal mensen ellenlange discussies te voeren over nieuwe verkeersroutes in de stad die de helft van de medeburgers niet meer gaan meemaken, over ‘westelijke rondweg naar Amsterdam’ die Alphenaren gaan gebruiken om van De Hoorn naar Gouwsluis te komen (ja, ja!) en waarvan niemand nog maar een flauwe notie heeft hoeveel (maar minstens 200 miljoen Euro) dat gaat kosten en hoe de “Rijn en Gouwenaren” dat ooit moeten betalen. Eén ding is wel duidelijk, provincie én rijk steken geen vinger uit! Terwijl allang duidelijk is dat, als één kwart van alle Alphense forenzen om 07:00 uur vertrekken i.p.v. om 08:00 uur, de files verdwijnen als sneeuw voor de zon. Tja, een uurtje extra slaap mág wat kosten!
Medeburgers, zijn we nou helemaal gek geworden om met niet bestaand geld te smijten in een economische situatie die niet beter, maar slechter wordt. Volstrekt onverantwoord gedrag van onze bestuurders en hun controleurs, de leden van de Alphense gemeenteraad! Gedrag dat we Grieken en Spanjaarden kwalijk nemen.
Zijn we écht helemaal gek geworden?