Tag Archives: fundamenteel

Koopzondag, Godsdienst en Hondenpoep

20 feb

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers!

Eveline Verhoeve stelde in alphens.nl dat het vreemd was te merken dat een blog over hondenpoep op alphens.nl net zo veel reacties opwierp als de in “haar” Alphens Nieuwsblad verschenen column ‘Zondagsrust’. Hierin mocht Dennis Captein te keer gaan tegen iedereen die een probleem heeft met de koopzondag. Alleen uit die opmerking blijkt al dat Eveline weinig kaas heeft gegeten van wat zich tussen hemel en aarde afspeelt, want het ene is voor velen slechts een dagelijkse ergernis, terwijl het andere heel duidelijk ingrijpt in de leefsfeer van 40% van onze bevolking. En ook in die van veertig procent van haar lezers! En dát terwijl in diezelfde krant ook al een heel interview, door diezelfde Dennis Captein, staat over de misstanden in de Katholieke kerk, wat natuurlijk helemaal niets te maken heeft met de kwestie van de zondagsrust, maar alles met het geloof.

Natuurlijk snap ik wel dat “Stennis” Dennis de lezers van zijn blad ‘InfoBusiness’, de ondernemers in deze regio, tevreden moet stellen. Dus maakt hij gebruik van zijn mogelijkheden als columnist van een consumentenblad om de overtuigingen van de tegenstanders van die koopzondag met de grond gelijk te maken. Helaas maakt hij niet door afgewogen argumenten duidelijk dat die zondagsrust niet permanent kan worden gehandhaafd als de meerderheid van de bevolking daar niets in ziet. Daar zou niets op tegen zijn geweest. Tenslotte heb ik zelf al jaren geleden een plan gelanceerd om van die zondag een speciale dag voor iedereen te maken. Voor gelovigen en ongelovigen. Om de zondag als het ware opnieuw uit te vinden, met name ook om te voorkomen dat er uiteindelijk gewoon een (saaie) tweede zaterdag wordt geïntroduceerd onder het mom van liberalisme en vooruitgang. Dus dat had best gekund, ieder zijn mening.

Maar liever gaat hij ongenuanceerd te keer tegen ‘fanatieke gelovigen’, ‘fundamentalisten’, mensen die hun kinderen ‘indoctrineren’, ‘mannen die hel en verdoemenis preken’, geperverteerde mannenbroeders en hun ‘zielige, lelijke vrouwen’. Generalisaties waarvan Wilders nog iets kan leren. Als je er dan ook nog een portie historische onzin uit een ver verleden te berde brengt, zou je nog gaan denken dat tegenstanders van dat extra gewin voor zijn lezers een genetisch defect zouden hebben. Die hele column werkt op deze manier alleen maar contraproductief!

Tja, ook ik ben, en daar heb ik als retailspecialist mijn religieuze overtuiging helemaal niet voor nodig, geen voorstander van de ‘koopzondag’ zoals die er nu is. Ik zie helemaal niet in hoe de retailsector 15-20% hogere integrale kosten (alleen huurprijs en voorraadkosten blijven ongemoeid bij die openstelling) terug kan verdienen. Tenzij die voorstanders van meer koopzondagen me weten te vertellen hoe de Nederlanders erin zouden slagen opeens ruim 15% meer uit te geven! Voorlopig is immers juist het tegendeel het geval, dat geld is er helemaal niet! Natuurlijk brengt zo’n koopzondag wat extra omzet in een periode waarin maar een gedeelte van de winkels (supermarkten) hun deuren openen, op momenten dat winkels te weinig capaciteit hebben (Sinterklaas) of op plekken waar, ook op zondag, ongewoon veel kooplustig publiek rondwaart (toeristische gebieden). Helaas moet ik constateren tot dusverre alleen maar wat omzetresultaten gepubliceerd heb gezien (voor wat die waard zijn), maar nog nergens berichten over extra winsten door die koopzondag. Kortom, om de één of andere redenen (wanhoop in deze slechte tijden, o.a.) is er de mythe ontstaan dat die permanente koopzondag de redding is van de hele sector! Onbewezen, en in hoge mate onlogisch.

In geen geval mag die mythe reden zijn om voor dit twijfelachtige doel een hele bevolkingsgroep te beledigen, zoals Dennis en zijn schrijvende vazallen doen. Waar het om gaat is of een column, die best grievend mag zijn voor individuele personen of organisaties, zomaar een hele bevolkingsgroep bij het oud vuil mag zetten. Want dat is precies wat er hier gebeurt en ík vind dat dit in een beschaafd land niet kan.
Inderdaad hoeft een column niet automatisch de mening van de krant of van de redactie weer te geven. Maar ja, als dezelfde columnist een paar bladzijden eerder, samen met redacteur Eveline, als journalist voor het Alphens Nieuwsblad pastoor Visser van de Bonifaciuskerk interviewt over in het verleden begane misstanden in de Katholieke kerk, kun je zijn werk als freelancer voor die krant, en als columnist, niet langer scheiden. Blijkbaar geeft het Alphens Nieuwsblad haar vaste medewerker Dennis Captein alle ruimte om zijn ongenuanceerde aantijgingen te publiceren. Uit de reactie “Hoe iemand over die ene of andere god denkt, maakt (mij) niets uit” blijkt dat ook de redacteur zich weinig gelegen laat liggen aan al die lezers die zich hierdoor, en door alle, met opzet gegenereerde, reacties hopeloos gegriefd voelen.

Nu heb ik van mijn kant Eveline weer gegriefd door haar krant te beschuldigen van ‘framing’. Immers, er staat niet één, maar er staan twee stukken in dezelfde krant, die allebei tot gevolg moeten hebben dat lezers godsdienst, in deze het christendom, gaan associëren met begrippen als ‘niet van deze tijd’ en ‘niet in de haak’.
Dat is gewoon ‘framing’. Misschien niet zo bedoeld, maar toch!

Advertentie