Tag Archives: gemeente

Huilen om Hooftstraat?

18 jun

Hooftstraat R.I.P.
Het heeft 10 jaar geduurd, maar nu de winkeliers aan de Hooftstraat eindelijk inzien dat hun winkels daar geen enkele toekomst meer hebben, willen ze dat de gemeente hun verhuizing naar een andere locatie betaalt. Het is duidelijk dat de gemeente daar niet op zit te wachten, ook al omdat dan binnen de kortste keren tientallen winkeliers op de gemeentestoep zullen staan. Immers, niet alleen in de Hooftstraat, ook ondernemers aan de verouderde winkelstrips (Irenelaan, Gouden Regen plantsoen, Van Nesstraat, Lijsterlaan), in dorpscentra, maar ook in bijvoorbeeld De Ridderhof, zullen een keer moeten verkassen. Nu ligt het woord ‘Ondernemersrisico’ altijd al voorin de mond bij politici, maar in dezen ben ik dat volledig met hen eens. Waarom?

Alternatieve detailhandelsnota
Op 17 september 2006 publiceerde ik namens Leefbaar Alphen een alternatief voor de op dat moment al verouderde detailhandelsnota van de gemeente waarin die Hooftstraat overigens nauwelijks werd genoemd. In dat stuk van bijna 9 jaar geleden schreef ik: “De Hooftstraat, zeker het gedeelte vanaf het Thorbeckeplein, heeft weinig toegevoegde waarde voor het stadscentrum, Het heeft ook geen functie als aanloopstraat naar dat centrum, én, op wat specialistische detailhandel na, ook geen toegevoegde waarde voor de gemeente als geheel. Mede omdat het voor de beleving van het stadscentrum belangrijk is om méér horeca activiteiten in en direct rond het stadscentrum te concentreren zal de nieuwvestiging van zowel winkels als horeca worden ontmoedigd. De straat dient daarom vanaf het Thorbeckeplein een woonbestemming te krijgen”.
Op dat moment was de verwachting dat het nieuwe Thorbeckeplein in 2015 al gerealiseerd zou zijn, mét winkels. Het is duidelijk dat de nieuwe opzet waaraan nu uitvoering wordt gegeven, detailhandelsactiviteiten in die Hooftstraat nog kanslozer zijn dan ze toen al leken.

Hooftstraat Koopstraat
In 2011 deden de winkeliers, samen met een reclamebureau, een zwakke poging de vergane glorie uit historische dagen onder dit logo weer wat op te poetsen. Onnodig te zeggen dat dit een volkomen mislukking werd. Op dit blog heb ik op 22 augustus 2011 (Hooftstraat Koopstraat) en op 31 oktober 2011 (Hooftstraat is geen Koopstraat) nogmaals beschreven hoe en waarom de detailhandelsfunctie van deze straat zou verdwijnen. Ik constateer dat behoudzucht en emotie bij de betrokken winkeliers de overhand hielden, vandaar dat ze pas aan de bel hangen nu duidelijk is dat de blokkades door de bouw aan het Thorbeckeplein hun bedrijven de genadeslag zal geven. En het nu doen voorkomen alsof hun huidige problemen door de gemeente zijn veroorzaakt. Dat is natuurlijk niet het geval.

Mobiliteit
Zelfstandige ondernemers hebben de grootste problemen om hun winkel te verplaatsen, als blijkt dat hun aanbod niet langer aansluit bij de vraag. Voor mij niets nieuws, mijn vader kon ook geen afscheid nemen van de plaats waar een verre voorvader al eind 18e eeuw een slagerij vestigde. Daardoor liet hij een uitgelezen kans aan de Hoofdstraat schieten, hoe ik ook op hem heb ingepraat. Dus ik begrijp die ondernemers aan de Hooftstraat best, maar daarmee hebben ze nog geen gelijk! Veel van die verspreid gevestigde bedrijven zijn beëindigd (zoals het onze), nog veel meer zijn failliet gegaan, maar Nederland is nog altijd vergeven van dat soort winkels op kansloze locaties. Daarin is de Hooftstraat geen uitzondering. Nu móeten ze verhuizen, maar is de kas leeg. Daarbij is het maar de vraag of er het merendeel van die winkels in ons Stadshart wel een functie zou hebben. In ieder geval is verhuizing naar het Thorbeckeplein helemaal geen oplossing, hoe graag VORM dat ook zou hebben. De Raadhuisstraat is voor de meesten een betere, en betaalbaarder, locatie.
Zou de gemeente daarbij moeten helpen?

Gemeente
Tja, de gemeente heeft wel degelijk boter op haar hoofd, al was het alleen maar door de consequente onwil om de Hooftstraat publiekelijk als Voltooid Verleden Tijd te bestempelen. Wethouder van As doet dat wel, en zelfs zijn voorganger Hoekstra heeft al eerder aangegeven zich niet verantwoordelijk te voelen voor wat er in het grootste deel van die Hooftstraat stond te gebeuren. Toch is het de gemeente die er zelfs voor zorgde dat in die straat nieuwe winkels gebouwd konden worden. En de detailhandelsnota van ex-wethouder Voogd zag nog altijd de buurtfunctie als reden voor bestaan, naast de ‘aanloopfunctie’ naar het centrum (van wie, dát staat nergens, overigens). Kortom, de gemeente heeft die ondernemers uit politiek sentiment jarenlang strohalmen toegestoken. Het zou logisch, en politiek correct, zijn als die gemeente toch minstens een orgaan in het leven zou roepen om het aanstaande vertrek van die ondernemers in goede banen te leiden.
Maar geld erbij? Waarom?

Advertentie

Zorg of Zeeman?

29 apr

Een somber toekomstbeeld
Gelukkig is het nog niet zo ver, beste lezers, maar als ik dan weer lees dat er geen geld meer is om ex-leerlingen van de PRISMA school, na hun dure opleiding, de stap naar het bedrijfsleven te laten maken? Deze afweging is misschien wel sneller actueel dan we allemaal hopen!
Kijk, dat de bomen niet langer tot de hemel groeien, dat is een feit. De gemeente doet dan ook hard haar best ons dát duidelijk te maken. Helaas zijn ze daarin niet zo consequent dat, mét de burgers, ook de gemeente zelf gaat inleveren. Integendeel, ondanks dat er in nog geen vijf jaar bijna 100 miljoen Euro’s aan de Lage Zijde zijn verdampt, blijft de gemeente geld pompen in bouwwerken die we helemaal niet nodig hebben. Intussen merkt iedereen die met Sport of Cultuur bezig is, dat er nergens meer geld voor is, en je kunt ervan op aan dat als de gemeente ooit moet kiezen tussen ‘ZORG’ of vastgoedprojecten (ZEEMAN) de laatste partij (het is niet alleen Zeeman’s Green natuurlijk) er het minste last van zal hebben.
De ‘Verzorgingsmaatschappij’ is immers ook in Alphen aan den Rijn geschiedenis geworden. Kaj Elhorst kan alvast beginnen daarover een boek te schrijven.

Bouwen
Er is natuurlijk helemaal niets op tegen dat, zoals ik in mijn vorige blog schreef, peperdure voorzieningen als Bibliotheek en Theater in deze krappe tijden flink moeten inschuiven. Of dat de Muziekschool haar functie op een andere manier moet invullen en sportverenigingen zelf hun grasvelden moeten onderhouden. Sta-art kan haar kunstwerken best in winkels, restaurants en openbare gebouwen exposeren. Wat er in andere gemeenten gebeurt (benchmark), vind ik nooit zo spannend, iedereen moet zijn eigen afwegingen maken, waarom zijn we anders een zelfstandige gemeente.
Maar het is merkwaardig dat de gemeente op geen enkele manier zelf de broekriem aanhaalt, terwijl de burger, direct én indirect, wordt opgezadeld met steeds hogere lasten. Integendeel, honderden ambtenaren zijn permanent bezig met allerlei projecten waarvan het beoogd maatschappelijk nut beslist marginaal is te noemen. Ik zal er een aantal eens benoemen:

De Baronie
Ik heb al heel lang geleden gepleit voor een modern, dus compact, Buurtwinkelcentrum op die plaats, graag samen met andere buurtvoorzieningen. Dat laatste werd al moeilijk omdat het niet zo botert tussen de Zeehelden en de Molukkers, maar in ieder geval zijn daar vlakbij wel een school, een gezondheidscentrum en een kinderopvang gerealiseerd. Helaas had bekende Alphenaar Jan Zeeman grootse dromen over een “high-end” winkelcentrum, daar midden in de armste buurt van Alphen, met de regionale uitstraling waaraan ons Stadshart niet kon tippen. Ik constateer dat er een prachtig mooi bouwwerk is neergezet, helaas met geen andere invulling dan ‘mijn’ buurtwinkelcentrum. Er is, crisis of niet, dan ook geen enkele kans dat hier ooit mooie kledingzaken hun anker uit zullen gooien. De Baronie is een mooie aanwinst voor de buurt maar, met al die lege winkels, als winkelproject een mislukking.
Helaas heeft de gemeente wél ingespeeld op de gedroomde toestroom van auto’s uit de regio en voor ettelijke miljoenen verspijkerd aan de verkeerssituatie daar. Kortom, meneer Zeeman (Green) hoefde alleen het gebouw neer te zetten. Alles wat nodig was om daar klanten naar toe te krijgen, betaalde de gemeente. Wij dus…..

Jachthaven
In het verlengde van die Baronie ligt het malle plan om van de mistroostige waterplas die ooit als Rijnhaven was bedoeld, een zinderend centrum van watersport te maken. En opnieuw tast de gemeente royaal in haar lege schatkist, door alvast (er bestaat nog niet één concreet plan) de brug in de Hoorn voor 5 miljoen te vervangen zodat de sloepen van beter gesitueerde Alphenaren ongehinderd hun spotgoedkope ligplaats kunnen bereiken. Ook dit is weer bedoeld om deels de omzet van de Baronie te spekken (dat levert die Baronie overigens maximaal een miljoen Euro aan omzet op, ons Stadshart de helft daarvan), zodat het nog wel even duurt voor die brug economisch rendabel kan zijn. Maar ja, wie wil er nou niet aan een jachthaven wonen, dus geeft deze gemeentelijke investering, alweer, kansen voor, opnieuw, Green. Daarbij is er nu al sprake van een snel groeiende overcapaciteit in de bestaande jachthavens, dus een vetpot wordt het voor niemand. En voor 5 miljoen kun je een hoop andere leuke dingen doen.

Maximabrug
Eigenlijk is het een beetje zielig, nog een paar jaar en dan ligt er een prachtige vierbaansbrug over de Rijn, die uitkomt op een karrenpad naar Koudekerk! Opnieuw vele miljoenen verspild in een prestigeproject, terwijl Koudekerk, en zeker de bedrijven daar, heel gelukkig waren geweest met een simpele tweebaans brug. Maar, VVD en CDA wilden hun droom, de ‘Grote Bypass’ realiseren en zonder brug was die droom als een zeepbel uiteengespat. Kortom, er zal in de regio wat gelachen worden om die peperdure brug naar Nergenshuizen, een ‘funny’, zoals de Engelsen dat zouden noemen. En de grote initiator van dit plan, Hoogvliet Supermarkten, gaat binnenkort gewoon naar Bleiswijk verhuizen……
Enfin, nu er toch al zóveel geld al is uitgegeven, zullen we uiteindelijk nog veel meer geld mogen dokken voor een verbinding over de Heijmanswetering om via BruinsSlotsingel en Eisenhowerlaan toch de gedroomde verbinding naar de N207 (Kleine Bypass) te realiseren. De tientallen hierbij betrokken ambtenaren gaan hun pensioen wel halen, want door de betere verbinding wordt veel industrieel vastgoed (en de gemeentelijke grond) aan de Hoge Zijde in één klap meer waard.

Station
Als Alphen érgens geen behoefte heeft, dan is het aan nóg meer winkels. En dat is nou precies wat (alweer) Green bij de Fietsappel gaat bouwen. Omdat Jan Zeeman c.s. inmiddels ook wel weten dat ze die winkels nergens kunnen slijten, krijgen ze bij voorbaat al 5 miljoen nog niet bestaande Euro’s van de gemeente om op de ‘Toor locatie’ leegstand te bouwen. Uiteraard wordt het gebouwd als ‘traffic locatie’, maar iemand móet vergeten hebben die ‘traffic’ naar en van het station (vergelijk Leiden of Utrecht) nou eens te meten. Misschien dat een winkeltje in pepdrankjes daar kan overleven, maar de rest niet. Zelfs overbuurman Toob gaat daar niets aan veranderen. En zo bestrijdt de gemeente geen leegstand, maar investeert daar zelfs in. Investeren met geld dat, met toestemming van onze volksvertegenwoordigers, wordt onttrokken aan sportverenigingen, culturele instellingen en projecten die, zoals een tunnel door Hazerswoude-dorp, veel belangrijker zijn. En als het met deze projecten (naar schatting ten bedrage van 25-30 miljoen Euro) allemaal tegenvalt, tja, dan is de ZORG aan de beurt!
“Na ons de zondvloed”, Alphense politici?
Of gaan we weer fuseren, zodat nóg meer inwoners aan deze Alphense hobby’s kunnen meebetalen?

Zachte Heelmeesters……

6 jan

Gelukkig Nieuwjaar!
Hebt U ze ook gehoord, al die burgemeesters, inclusief die gloednieuwe uit de gloednieuwe gemeente Alphen aan den Rijn, die ons vertelden over de ‘rustige jaarwisseling’ die verder iedereen heeft gemist? En ex-SP raadslid Ronald Pleij die zich daar, en terecht, ontzettend kwaad over maakte.
Want het zijn dezelfde burgemeesters die ondanks al die rust toch wél paal en perk willen stellen aan het afsteken van illegaal vuurwerk. Alleen, hoe kun je illegaal, dus ONWETTIG, vuurwerk nou nóg eens per WET keer verbieden? Al die meesterstitels in die kringen schijnen ook weinig te helpen.
Mét onze Tweede Kamerleden durven onze burgemeesters het blijkbaar niet aan om ‘het volk’ gewoon te vertellen dat deze, ‘historische’, viering niet meer kan. Daarmee trekken ze deze uitwas bewust in de hoek van de Zwarte Pieten discussie. Want ik heb toch nog nooit gehoord van een Zwarte Piet die politie aanviel, brandweerlieden hinderde, en zelfs verpleegkundigen hun werk niet lieten doen. Om maar niet te praten over de vele vernielingen en de vele onnodige blinden en geamputeerden die dit ‘feestje’ elk jaar meer op een ouderwets slagveld doet lijken.
‘Den Haag’ heeft de neiging heikele kwesties steeds vaker op gemeenten af te schuiven, maar natuurlijk is het een idioot slecht idee dat privé afsteken van vuurwerk in de ene gemeente te verbieden, en in de andere toe te laten. Die Kamerleden met hun slappe knieën moeten hun kiezers maar eens wat morele moed tonen, voor de verandering!
Gemeenten organiseren gewoon een leuk professioneel vuurwerk, dan zijn mensen en dieren er met een kwartier per jaar vanaf. En alle oogartsen zijn blij!

Prettige VREETdagen?
Onze supermarkten zeggen het zwaar te hebben. Zelfs als het zo is, is dat vooral door hun eigen toedoen. Tenslotte komen er steeds meer grote en supergrote supermarkten die steeds meer reclame op ons neer laten dalen. Dure vierkante meters en dure reclame jagen hun kosten de hoogte in, en dat gaat ten koste van zelfstandige ondernemers in veelal kleinere winkels. Want de wetten van “mijn” economie (Garner) geven nu eenmaal aan dat retailers, die vanwege hun hoge kostenniveau grote groepen consumenten (moeten) aantrekken, de kleinere uit de markt stoten. Even voor de duidelijkheid, dat zijn allang niet meer de papa en mamma winkeltjes, die zijn al praktisch uitgestorven, maar wel de bakker, de slager en de groenteboer. Erger nog, dat gaat ook ten koste van kleinere filialen, met name franchisewinkels, zelfs van hun eigen winkelketen. Kleine supermarkten in buurten en dorpen waarvan de sluiting desastreus is voor de leefbaarheid, zeker nu de bevolking steeds ouder wordt.
Daarbij verhogen die supermarkten, onder een rookgordijn van aanbiedingen, al jaren stelselmatig hun prijzen. En neem het de klant dan eens kwalijk dat deze steeds vaker koopt bij discounters als Netto, LIDL en ALDI, en steeds vaker overal de koopjes weghaalt. Nadat vele opperhoofden van die supermarkten zichzelf en U hadden wijsgemaakt dat ze van deze Kerst een commerciële klapper zouden maken (Albert Heijn zou uw Kerst zelfs voor de eerste keer doen ‘lukken’) blijkt het tegendeel het geval. Veel drukte in de winkels, maar lagere omzetten, slecht nieuws dat U van hen natuurlijk níet hoort. Natuurlijk moesten er 400 winkels op 1e kerstdag open, want ‘de klant vraagt het’! Alleen krijgen we weer niet te horen hoeveel klanten dan wel voor hoeveel geld hebben gekocht, die dag. Ja, wel over de 1e én 2e kerstdag, dus dat experiment zal wel bar zijn tegengevallen. Dat die klant dit écht wil, daarover is overigens nog geen spaander bewijs! En dat je dan, ondanks drievoudige uurtarieven, daarmee tóch nog geld verdient, al helemaal niet. Ons consumenten wordt gewoon wat op onze mouw gespeld, we worden gemanipuleerd en maar weinig supermarkten blijven hier vanaf!
Tja, en die omzet in december?
Die viel toch nog flink tegen, er is MINDER verkocht tegen HOGERE prijzen.
Volgend jaar moeten natuurlijk álle supermarkten op 1e kerstdag open! Hoeveel straks te kiezen gemeentebesturen stinken dáár dan weer in?

……maken stinkende wonden

Kadir maatschappelijk verantwoord bezig?

31 dec

Alphenaren, toen ik me dit op 12 april afvroeg, kreeg ik heel links Alphen over me heen.
De man was immers, volgens hen, de enige muur tussen de arme gedupeerden en de slinkse gemeente. Wát verschrikkelijk dat ik zelfs maar suggereerde dat Kadir vooral voor zichzelf bezig was.
Nu de ‘machtigste Alphenaar’ hetzelfde thema aanhaalde, nadat Kadir zichzelf in het openbaar zielig verklaarde (bedreiging) nu de poging tot crowdfunding niet het gewenste effect oplevert (voorspelbaar, overigens) druk ik het nog maar een keer af, zodat niemand nú kan zeggen dat ze daar nooit eerder iets over hoorden.
Kadir en Bas
Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers
Natuurlijk gaat er in elke situatie, en zeker in een noodsituatie, altijd wel wat verkeerd. Zelfs onze burgemeester, Bas Eenhoorn zal wel een paar dingen verkeerd hebben gedaan. Het punt is niet wat er verkeerd gaat, maar hoe je dat vervolgens oplost. Maar de manier waarop advocaat Orlando Kadir woest in het rond prikt om zelfs maar het kleinste foutje in de hulpverlening rond ‘De Ridderhof’ op te sporen, schiet mij toch al een tijdje in het verkeerde keelgat.
Want dat het Kadir niet gaat om ‘waarheidsvinding’, maar ordinair om gemeentegeld (dus geld van ons allemaal) voor zijn cliënten, en voor zichzelf, is natuurlijk vrijwel elke Alphenaar wel duidelijk.
Wel, mijn boodschap ook!
Als die Kadir bewijs heeft voor zijn insinuaties, moet hij gewoon naar de rechter stappen als hij de indruk heeft dat de gemeente niet naar hem luistert en dat hij toch gelijk heeft. Zo doen we dat in onze rechtstaat, toch?

De praktijk is, medeburgers, dat meneer Kadir én zijn cliënten juist wél worden gehoord, de vorige week nog zaten ze bij de burgemeester over hun grieven te praten. Ze krijgen alleen geen gelijk, want de gemeente stelt zich op het standpunt niet verantwoordelijk te kunnen zijn voor ondernemers die hun (verzekerings) zaakjes niet voor elkaar hebben, en ook niet voor de psychische en medische hulp. Daarvoor hebben we in dit land al jaren andere oplossingen. Het staat ook helemaal niet ter discussie of de cliënten van Kadir nou wel dan niet nadeel hebben gehad van de akelige gebeurtenissen op die mooie aprildag in 2011. Dat zal best wel zo zijn, in ieder geval zullen ze dat zo voelen.
Maar het punt is of de gemeente daarvoor verantwoordelijk is. Nee, dus, maar toch is die gemeente, in samenwerking met een heel netwerk van hulpverleners, juist heel erg met die nazorg bezig. En ik denk eigenlijk dat wij Alphenaren ook niets anders hadden verwacht.

Maar om nou bewust op alle manieren te zoeken naar een mogelijkheid die gemeente, die Alphense gemeenschap, nou een hak te zetten om er zelf financieel beter van te worden? Toch, de man krijgt moeiteloos zijn verhaal in de plaatselijke, en vanochtend dus zelfs in de landelijke media. Merkwaardig, zelfs als de vette kop ‘Woede over toespraak bij herdenking drama Alphen’ wordt gevolgd door een aanmerkelijk genuanceerder verhaal.

Medeburgers, het lijkt erop dat advocaat Kadir op een dood spoor is beland. Daarom hengelde hij ook naar een prominent uit de landelijke (Marcouch) en de plaatselijke (Jo Schriek) politiek om nóg meer publiciteit en aandacht voor zijn vermeende ‘onrecht’ te krijgen. Nou, Marcouch lijkt toch vooral met de staart tussen de benen de aftocht geblazen te hebben, en ook Jo hoor ik er niet meer over. Dus dan moet er maar weer een nieuw koteletje op het bord worden gelegd!

Dát heeft Kadir gevonden in de uitspraak van burgemeester Eenhoorn dat ook de ouders van Tristan van der Vlist in feite slachtoffer van de gebeurtenissen zijn geworden. Nou, en dat ís toch zo? Zijn zij dan niet hun zoon kwijt, en moeten zij dan niet verder leven met de gedachte aan wat hún zoon aan ellende in hun eigen gemeenschap heeft aangericht? En hebben niet ook deze Alphenaren daarmee een zwaar verlies geleden?
Dus waarom mocht de burgemeester dat dan van meneer Kadir niet uitspreken? Waarschijnlijk alleen omdat het betrekken van de dader en zijn familie bij de slachtoffers, de zaak voor de cliënten van Kadir zou kunnen schaden. Want, anders dan onze burgemeester, heeft Kadir het niet over het welzijn van de Alphenaar als geheel. Anders dan de burgemeester ziet Kadir niet wat er uiteindelijk allemaal goed gegaan is in de zorg en nazorg voor alle soorten slachtoffers die dit drama kostte, maar zoekt hij verwoed naar dingen die niet goed zijn gegaan.
Met als enige drijfveer de hoop er één of andere financiële vergoeding uit te kunnen slepen. Die hoop wordt blijkbaar steeds kleiner, en dat leidt tot dit soort vervelende berichten in onze media.

Medeburgers, dit blog is niet bedoeld om de burgemeester te verdedigen, dát kan hij zelf goed genoeg. Het is wel bedoeld om hem, én zijn medewerkers, een hart onder de riem te steken, en ik hoop dat meer Alphenaren dat mét mij gaan doen.

Ondernemershuis?

19 jun

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Eindelijk, nadat diverse protesten tegen ‘hun’ ondernemershuis waren gepubliceerd, komt ook het VOA bestuur met een verklaring. Alleen is dat geen antwoord op de vragen die over dit initiatief in de Alphense gemeenschap én in de gemeenteraad rondzingen.
Natuurlijk mag het VOA bestuur besluiten ‘ergens’ een ondernemershuis te realiseren, maar dan moeten de VOA leden (waaronder ik) dat wel zelf betalen. Ook lijkt het niet erg chique om dat mede te financieren uit de opbrengst van wel 30 werkplekken voor ZZP-ers in dat ondernemershuis, daarmee een eerder initiatief van één van hun eigen leden te ondergraven. Nu zijn er zat ZZP-ers in Alphen aan den Rijn (ikzelf, o.a.), maar die hebben niet allemaal een flexibele werkplek nodig, en wie die nodig zou hebben, heeft er vaak geen geld voor over. Dus, een nogal wiebelig business model voor dat ‘ondernemershuis’.

Medeburgers, het gaat er immers helemaal niet om waarvoor die éénmalige investering van € 600.000 dient en hoe die wordt terugbetaald. Het gaat er wel om dat onze gemeente al veel te veel panden in beheer heeft en het verhuren en exploiteren van vastgoed onmogelijk tot de kerntaken van een gemeente gerekend kan worden. Kortom, waar er al veel te veel kantoorruimte bestaat, is het gewoon te gek voor woorden dat een gemeente die vrijwel haar hele cultuursector in één gebouw wil ophokken om kosten te besparen, onnodig investeert in haar onroerend goed. Dát moet de gemeente zo snel mogelijk kwijt, om zich beter met haar echte taken bezig te kunnen houden. En als verkopen niet lukt, volgens mij kun je voor slechts € 200.000 die hele bovenverdieping van dat verschrikkelijke gebouw afhalen, zodat de monumentale Adventskerk ook vanaf het Rijnplein weer een zichtbaar middelpunt van onze stad wordt. De VOA kan overal elders ruimte krijgen voor haar ‘Ondernemershuis’.

Het gaat er ook helemaal niet om, medeburgers, of de VOA nu wel dan met winstoogmerk werkt. Tenslotte doen vrijwel al hun leden dat wel, en trekken die leden zonder uitzondering hun VOA lidmaatschap af van de belasting. Kortom, een dergelijke club wordt sowieso voor een groot deel via overheidsgeld, ons geld dus, gefinancierd. Laat de VOA nu niet net doen of ze de maatschappij geen geld kost.

Tja, en dan dat verhaal over de toegevoegde maatschappelijke waarde van dat ondernemershuis, dat zo nodig jaarlijks voor € 30.000 door onze armlastige gemeente moet worden ondersteund. Een gewaardeerde instelling als MAX krijgt nog niet de helft….
Medeburgers, vrijwel elk bedrijf, vrijwel elke organisatie heeft waarde voor onze maatschappij. Iets wat juist de VOA regelmatig naar voren brengt. En wát die VOA ook in dat “Ondernemershuis” bijeen brengen, álles daar is van nut voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven in Alphen aan den Rijn. En dat bedrijfsleven is erop gericht winst te maken, zodat de VOA activiteiten automatisch gericht zijn op winstgeneratie bij hun leden. Ik zie absoluut niet in waarom ‘de Alphenaar’ dat via gemeentelijke subsidie zou moeten betalen in een tijd dat de gemeente probeert juist die Alphenaar op te zadelen met (overigens vaak gerechtvaardigde) bezuinigingen. Want als al die 300 VOA leden € 100 PER JAAR meer betalen, is het helemaal niet nodig dat de gemeente bijspringt. Tja, en als het “Ondernemershuis” die VOA leden nog geen € 100 per jaar waard is, waarom zetten we het dan neer?

Kortom, beste medeburgers, beste mede-VOA leden, het is een prima idee om allerlei bedrijfsondersteunende functies in één gebouw te concentreren. Maar ik zie in de verste verte niet in waarom daarvoor gemeentelijke steun nodig zou zijn. Ik snap ook niet waarom een dergelijke voorziening op de allerduurste plaats in Alphen gerealiseerd moet worden terwijl er op onze industrieterreinen ruimte te over is. De nabijheid van onze stadskroegen kan toch werkelijk niet als argument naar de modale Alphenaar worden gebruikt, lijkt me. Zakenlui zonder auto ken ik ook niet (misschien zijn ze er wel, overigens) en dan is een locatie met gratis parkeerplaatsen toch aantrekkelijker dan een stadscentrum dat per uur toch een klein vermogen aan parkeergeld kost. In ieder geval, héél snel meer dan die € 100!

Kortom, geacht VOA bestuur, ga rustig door met dat idee van een ‘Ondernemershuis’, maar val daarmee de gemeente, en de Alphense burger, niet meer lastig.

VOA Ondernemershuis?

14 jun

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Opnieuw danst een prachtig nieuw plan door Alphen aan den Rijn. Nergens is geld voor, WMO én Parkexpressie lopen gevaar, maar VOA en gemeente werken hard aan de realisatie van een Ondernemershuis in de voormalige Kunstverdieping naast de Adventskerk.
Medeburgers, nu is de VOA voor de aangesloten leden (ik ben er één) een heel interessante club met heel veel nuttige, en soms wat minder nuttige, activiteiten. Het is zelfs de grootste club in zijn soort, heb ik me laten vertellen.
Die VOA woonde in bij de Kamer van Koophandel in een prachtig pand tegenover het stadhuis, maar nu die KvK zich, mede door vergaand gebruik van het internet, steeds meer op de hoofdvestigingen gaat concentreren, is een permanent kantoor in Alphen aan den Rijn, zeker van deze afmetingen, niet meer nodig. Het is dus afgestoten, en dus was ook de VOA haar kantoor kwijt.
Toen kwam de vereniging met haar ‘Ondernemershuis’ op de proppen. Een kantoor midden in Alphen aan den Rijn is zowat het duurste wat je je kunt voorstellen in een stad waar tienduizenden vierkante meters kantoorruimte leeg staan, maar dat is wél wat de VOA wil. Natuurlijk moeten Petra, de overige medewerkers en het bestuur een fatsoenlijke werkruimte hebben, en een vergaderzaaltje is ook geen luxe, maar een hele zolderverdieping? Enfin, voorzitter John is niet voor een kleintje vervaard, en bood niet alleen direct die KvK huisvesting aan, maar wil ook gelijk 30 flexwerkplekken voor Alphense ondernemers (ZZP-ers) aanbieden. Nou, dat mag natuurlijk, maar of de gemeente Alphen aan den Rijn dat pand daartoe maar even voor ZES ton moet gaan verbouwen, dát is maar de vraag. Dat was ook de vraag voor Zin in Ondernemen, want, in tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd, staan op ons industrieterrein, voor aanmerkelijk minder geld, acht werkplekken op ZZP-ers te wachten, die daarbij de beschikking hebben over een representatieve entree, een spreekkamer én uitstekende vergaderfaciliteiten. Mijn informatie leverde op dat die acht werkplekken grotendeels nog staan te wachten op bezetting, dus hoe John Vermeer denkt die 30 werkplekken in het Ondernemershuis kwijt te raken, is voor mij een vraag, eerlijk gezegd. Natuurlijk, en dat kunstje is al eerder vertoont, gaan diverse ondernemers mij erop wijzen dat die zes ton (van U en mij, en NIET van de gemeente) wordt doorberekend in de huur van dat pand. Ja, dát zal wel waar zijn, maar was dat ook niet de constructie die men in Het Kasteel heeft toegepast? En wat als John ’s idee niet oplevert wat het belooft, en de VOA de huur niet kán of wil opbrengen? Dan zit de gemeente opnieuw, maar dan voor zes ton meer, met een leeg pand, óf ze moeten financieel bijspringen. Dat is zo de loop der dingen, hier in Alphen.

Je kunt je wel meer dingen afvragen, te beginnen waarom dat hele gebouw (Sebastian is de huurder van de benedenverdieping) überhaupt nog altijd van de gemeente is. Is verhuur van panden dan een ‘core’ taak van die gemeente? Hebben dit soort activiteiten niet recent geleid tot het vertrek van twee wethouders en schorsing van twee hoge ambtenaren? Er zijn gegarandeerd wel mensen die dat pand willen kopen, als zal dat opnieuw (maar dat geldt voor alle panden in gemeentehanden) een financiële tegenvaller worden. Maar ja, dan zijn ze er ook vanaf, voorgoed! En de gemeente is al genoeg vastgoedondernemer aan het spelen van mijn en uw centen, medeburgers.
Je kunt je ook afvragen, medeburgers, of een ondernemersclub er wel zo slim aan doet om met de eigen (nu ex-)leden te gaan concurreren. Nogmaals, wat de VOA, een nieuw kantoor daargelaten, met dat Ondernemershuis initieert, dat staat allang aan de Anthonie van Leeuwenhoekweg. Mét gratis parkeerplaatsen, waar de parkeerklok in ons centrum snel blijft tikken, op goedkopere meters en in een bestaand kantoorpand.

Nee, ik gun de VOA een nieuw kantoor, én de steun van onze gemeente, maar in een tijdperk waarin de broekriem moet worden aangehaald, en kantoorruimte bijna te geef wordt aangeboden, is het natuurlijk te gek voor woorden ZES ton te investeren om nóg meer kantoorruimte te bouwen. Laat het dan maar leeg staan, of, nog beter, haal die verdieping eraf, zodat het centrum weer, net als vroeger, wordt beheerst door één van de weinige monumentale gebouwen van Alphen, de Adventskerk, mét toren.
Het pleidooi van Alphense ondernemers dat het voorgestelde ‘Ondernemershuis’ zo lekker dicht bij bekende ondernemerskroegen staat, is voor mij de omgekeerde wereld. Dient een Ondernemershuis nu om geld te verdienen, of om het uit te geven? Als die harde werkers zo nodig na het harde werken een neut moeten nemen, nemen ze de auto maar en rijden naar het centrum toch? Tenslotte staat het Alphen Business Center, waarin ook Zin in Ondernemen gevestigd is, wél midden tussen Alphense bedrijven. Dáár waar het geld wordt verdiend, medeburgers.
Laten we hopen dat de Alphense gemeenteraad zich dat ook realiseert.

Kadir en Bas

12 apr

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers
Natuurlijk gaat er in elke situatie, en zeker in een noodsituatie, altijd wel wat verkeerd. Zelfs onze burgemeester, Bas Eenhoorn zal wel een paar dingen verkeerd hebben gedaan. Het punt is niet wat er verkeerd gaat, maar hoe je dat vervolgens oplost. Maar de manier waarop advocaat Orlando Kadir woest in het rond prikt om zelfs maar het kleinste foutje in de hulpverlening rond ‘De Ridderhof’ op te sporen, schiet mij toch al een tijdje in het verkeerde keelgat.
Want dat het Kadir niet gaat om ‘waarheidsvinding’, maar ordinair om gemeentegeld (dus geld van ons allemaal) voor zijn cliënten, en voor zichzelf, is natuurlijk vrijwel elke Alphenaar wel duidelijk.
Wel, mijn boodschap ook!
Als die Kadir bewijs heeft voor zijn insinuaties, moet hij gewoon naar de rechter stappen als hij de indruk heeft dat de gemeente niet naar hem luistert en dat hij toch gelijk heeft. Zo doen we dat in onze rechtstaat, toch?

De praktijk is, medeburgers, dat meneer Kadir én zijn cliënten juist wél worden gehoord, de vorige week nog zaten ze bij de burgemeester over hun grieven te praten. Ze krijgen alleen geen gelijk, want de gemeente stelt zich op het standpunt niet verantwoordelijk te kunnen zijn voor ondernemers die hun (verzekerings) zaakjes niet voor elkaar hebben, en ook niet voor de psychische en medische hulp. Daarvoor hebben we in dit land al jaren andere oplossingen. Het staat ook helemaal niet ter discussie of de cliënten van Kadir nou wel dan niet nadeel hebben gehad van de akelige gebeurtenissen op die mooie aprildag in 2011. Dat zal best wel zo zijn, in ieder geval zullen ze dat zo voelen.
Maar het punt is of de gemeente daarvoor verantwoordelijk is. Nee, dus, maar toch is die gemeente, in samenwerking met een heel netwerk van hulpverleners, juist heel erg met die nazorg bezig. En ik denk eigenlijk dat wij Alphenaren ook niets anders hadden verwacht.

Maar om nou bewust op alle manieren te zoeken naar een mogelijkheid die gemeente, die Alphense gemeenschap, nou een hak te zetten om er zelf financieel beter van te worden? Toch, de man krijgt moeiteloos zijn verhaal in de plaatselijke, en vanochtend dus zelfs in de landelijke media. Merkwaardig, zelfs als de vette kop ‘Woede over toespraak bij herdenking drama Alphen’ wordt gevolgd door een aanmerkelijk genuanceerder verhaal.

Medeburgers, het lijkt erop dat advocaat Kadir op een dood spoor is beland. Daarom hengelde hij ook naar een prominent uit de landelijke (Marcouch) en de plaatselijke (Jo Schriek) politiek om nóg meer publiciteit en aandacht voor zijn vermeende ‘onrecht’ te krijgen. Nou, Marcouch lijkt toch vooral met de staart tussen de benen de aftocht geblazen te hebben, en ook Jo hoor ik er niet meer over. Dus dan moet er maar weer een nieuw koteletje op het bord worden gelegd!

Dát heeft Kadir gevonden in de uitspraak van burgemeester Eenhoorn dat ook de ouders van Tristan van der Vlist in feite slachtoffer van de gebeurtenissen zijn geworden. Nou, en dat ís toch zo? Zijn zij dan niet hun zoon kwijt, en moeten zij dan niet verder leven met de gedachte aan wat hún zoon aan ellende in hun eigen gemeenschap heeft aangericht? En hebben niet ook deze Alphenaren daarmee een zwaar verlies geleden?
Dus waarom mocht de burgemeester dat dan van meneer Kadir niet uitspreken? Waarschijnlijk alleen omdat het betrekken van de dader en zijn familie bij de slachtoffers, de zaak voor de cliënten van Kadir zou kunnen schaden. Want, anders dan onze burgemeester, heeft Kadir het niet over het welzijn van de Alphenaar als geheel. Anders dan de burgemeester ziet Kadir niet wat er uiteindelijk allemaal goed gegaan is in de zorg en nazorg voor alle soorten slachtoffers die dit drama kostte, maar zoekt hij verwoed naar dingen die niet goed zijn gegaan.
Met als enige drijfveer de hoop er één of andere financiële vergoeding uit te kunnen slepen. Die hoop wordt blijkbaar steeds kleiner, en dat leidt tot dit soort vervelende berichten in onze media.

Medeburgers, dit blog is niet bedoeld om de burgemeester te verdedigen, dát kan hij zelf goed genoeg. Het is wel bedoeld om hem, én zijn medewerkers, een hart onder de riem te steken, en ik hoop dat meer Alphenaren dat mét mij gaan doen.

Gemeente Water-in-de-Sloot

28 jan

Inwoners van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers!

Jawel, hij komt eraan, die gezamenlijke nieuwe gemeente waarin we allemaal medeburgers zullen zijn. Alle werk lijkt zonder grote problemen te verlopen, de contacten tussen ambtenaren en politici zijn prima, alleen de …..NAAM!

Zoals het de overheid betaamt, is er lang nagedacht over hoe deze eenvoudige klus zo ingewikkeld en duur mogelijk kan worden gemaakt. Er kwam een werkgroep, een heus merkenbureau werd ervoor ingeschakeld, en woensdag jl. kwamen de hele politiek bij elkaar om een besluit te nemen. Alleen, dat besluit KWAM NIET! Want de voorgestelde namen waren óf te gek om los te lopen, óf onacceptabel voor een deel van het gezelschap.

Dus krijgt het bureau een aanvullende opdracht, en, natuurlijk, wordt er een nieuwe vergadering aan gewijd. Nóg meer kosten! Erkende maatschappelijke bijdragers als MAX en de Voedselbank moeten bedelen om subsidie, maar voor dit soort onzin lijkt geld en tijd zat te zijn. Want laten we eerlijk zijn, het interesseert ons, medeburgers, natuurlijk geen lor hoe die gemeente gaat heten. Welke Dammenaar zegt nou dat hij in Alphen aan den Rijn woont, en welke Koudekerker dat hij in Rijnwoude woont? Iedereen noemt toch zijn woonplaats, en die naam verandert niet! Dit is zo’n typisch probleem die de kloof tussen de politiek (die zich er hogelijk zorgen om maakt) en de burger niet alleen zichtbaar maakt, maar ook nog verdiept. Intussen stroomt ieders timeline in Twitter vol met dit onderwerp, en ook ikzelf kan niet nalaten er iets over te schrijven.

Let wel, de naam van die gemeente is heel belangrijk, op gemeentelijk niveau, maar als je daar je boerenverstand op los laat, hoeft die naam maar aan een paar vereisten voldoen:
1. De naam mag niet lijken op die van een huidige gemeente, want daar blijven ánderen weer jarenlang boos om. Natuurlijk zijn de Dammenaren en Aarlanderveners er al aan gewend om in de gemeente Alphen aan den Rijn te wonen, maar voor veel inwoners van de andere kernen zal het toch altijd een gevoel van “overname” geven. Het is natuurlijk wel veruit de GOEDKOOPSTE oplossing!
2. De naam van de nieuwe gemeente moet, liefst ook voor niet-autochtone medeburgers, gemakkelijk zijn uit te spreken, en nog gemakkelijker te onthouden. Wij, medeburgers, zullen daar wel bij elke naam in slagen, maar het is veel belangrijker dat (potentiële) relaties die naam snel onthouden én herkennen.
3. De naam moet (natuurlijk) eenvoudig en snel in domeinnamen omgezet kunnen worden. Als zodanig is natuurlijk een naam als ‘Rijn en Gouw’ belachelijk (van dat bureau) omdat iedereen daar een “e” achter gaat zetten. En prompt is dan de nieuwe gemeente ONVINDBAAR op het internet en dát kan natuurlijk niet, in deze tijd!
4. De naam moet wel kunnen, in wettelijke en politieke zin.
5. Mogelijkerwijs zou de naam een verbinding kunnen hebben naar de streek of een historisch feit, maar voor buitenstaanders is dat volstrekt onbelangrijk. Die weten dat toch niet.
Of bepaalde inwoners of politici een dergelijke naam nou wel of niet leuk vinden, doet in feite niets ter zake. Als een naam voldoet aan bovenstaande eisen, is elke naam goed, en gaan we daar vanzelf aan wennen. Complete onzin om daar zoveel geld en tijd aan te verspillen. Maar natuurlijk kan Alphen.CC het niet laten er zelfs hun hele lezerskring bij te betrekken! Daar zal wel weer ‘Castellum’ uitrollen, lijkt me.

Oh ja, medeburgers, natuurlijk heb ik privé wel een voorkeur. De gemeente moet gewoon de naam ‘RijnenGouwe’ kopen van het AD (dagblad AD Alphen heette vroeger zo). Die naam voldoet aan alle vijf de vereisten, en qua communicatie bespaart dat in ieder geval veel kosten omdat juist deze naam OVERAL in de nieuwe gemeente al bekend is. En het AD gaat er toch niets meer mee doen!
Het enige nadeel is dat hij voor mensen uit andere taalgebieden moeilijk is uit te spreken, maar dat is met de huidige, én alle voorgestelde, namen ook het geval.

Hooftstraat geen Koopstraat meer

31 okt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Het valt voor middenstanders niet mee om mee te groeien met de sterk veranderende omgeving waarin je al jaren je brood verdient. Vandaag besteedt Alphen.CC veel aandacht aan de problemen die hierdoor zijn ontstaan aan de Hooftstraat, de aloude winkelstraat van het voormalige dorp Oudshoorn.
Met de onnodige afsluiting van de Oudshoornseweg lijkt de gemeente Alphen aan den Rijn de nog aanwezige bedrijvigheid de doodsteek te hebben toegebracht. Helaas voor deze ondernemers bleek vorige week de gemeenteraad in overgrote meerderheid niet bereid die afsluiting geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken, en misschien is dat ook wel beter zo. De schade is immers toch al toegebracht.
Maar is die afsluiting nou de bron van alle ellende? Was dat maar waar!

Medeburgers, een oeroude economenwijsheid stelt dat je beter een markt kunt hebben dan een fabriek, ofwel, het is belangrijker klanten te hebben dan een winkel. Zonder klanten heeft immers een winkel weinig zin! Nou, dat klinkt de medeburgers uit de omringende dorpen wel heel bekend in de oren, vrees ik. Doordat de vanzelfsprekendheid van het kopen bij de winkel uit de buurt verdween, zijn heel veel winkels verdwenen. Aarlanderveen heeft geen supermarkt meer, Zwammerdam nog net wel en Koudekerk heeft het geluk dat daar nog net op tijd alle winkels bij elkaar in een winkelcentrum zijn gaan zitten. De noodzaak van een compact winkelcentrum heeft daar ertoe geleid dat de dorpelingen nog in eigen dorp boodschappen kunnen doen, en hetzelfde is het geval in Boskoop en Hazerswoude dorp. Het kost een paar centen, maar…. Helaas is een soortgelijke operatie in Hazerswoude Rijndijk niet doorgegaan, en dat zal zeker daar voor veel winkeliers nog wel tot problemen leiden.

Die boodschap door veel Alphense winkeliers niet begrepen. Nog altijd zien we winkels zitten op plaatsen waar ze weinig functie hebben. En dat is in het bijzonder het geval in de Hooftstraat, waarvan die oude winkelstraat, op een klein stukje na, geen onderdeel van de Stadshart plannen vormt. Nou kun je hoog en laag springen, maar dat plan betekent wel dat je als winkelier moet verkassen, en dat je als verhuurder van panden een andere bestemming voor je pand moet zoeken. Verkassen, inderdaad, óf naar duurdere vierkante meters in dat nieuwe centrum, óf naar de wijk- en buurtcentra in andere delen van de stad. Dat geldt overigens ook voor de uitlopers van de andere ‘uitloopstraten van dat centrum, zoals de Raadhuisstraat en de Julianastraat. Voor echte bestemmingswinkels, met een uniek aanbod en een grote, vaste klantenkring (Van der Louw) gaat het nog wel even, voor familiebedrijven in een eigen pand (Van der Schilden) ook nog wel, maar op den duur is er voor winkels voorbij het pand van restaurant ‘De Gelaarsde Kat’ geen toekomst meer.
Dat betekent natuurlijk allerminst dat de gemeente ze dan maar met onvriendelijke middelen mag wegjagen, maar wel dat het geen zin heeft in de betrokken winkels te investeren. Het is dan ook niet meer dan ‘normaal’ dat die gemeente zoekt naar een verbindingsweg, nu het steeds duidelijker wordt dat de bouwput van het Thorbeckeplein de klantenstroom vanuit het Stadshart effectief gaat afsluiten. Ook voor de ‘blijvertjes’ in het eerste deel van die Hooftstraat worden het beslist een aantal magere jaren. We wilden graag een echte stad worden, dat streven wordt door Alphenaren, als we naar de laatste vier verkiezingen kijken, in meerderheid gesteund, en dit is de prijs die de betrokken ondernemers ervoor moeten betalen. Die boodschap, vanuit mijn vakgebied zo eenvoudig te formuleren, is hard, dat realiseer ik me. Maar die is niet anders dan ik indertijd mijn vader bracht, die dat overigens ook niet wilde geloven, Oók hij hechtte veel te veel waarde aan zijn ‘vaste klanten’.

Het is natuurlijk ook wat, medeburgers. Tenslotte ben ikzelf geboren in de ruimte die een verre voorvader 200 jaar geleden als slachterij bouwde (voor alle duidelijkheid, mijn grootvader bouwde al veel eerder een nieuwe winkel met slachtruimte) en ik begrijp best dat het een probleem is zo’n gebouw, met de hele familiegeschiedenis eraan vast, te moeten verlaten. Maar hij had het toch moeten doen, zoals ook de winkeliers aan de Hooftstraat hun ‘stek’ moeten verlaten omdat ze hun klantenkring in een snel tempo kwijtraken. Je overleeft veel, maar dát nou juist niet!

Gelukkig zie ik ook nieuwe initiatieven opbloeien, die een betere plek verdienen. Met name ‘Hoge Ogen’ is een winkel die zó uit mijn boek ‘Marketing voor Retailers’ kon zijn weggelopen. Een typische ‘microstore’ die, in een klein pand in het centrum, of als onderdeel van een té grote winkelruimte van een andere winkel, veel gemakkelijker aan nieuwe klanten, en aan regionale bekendheid, zou komen. Tegen een hogere prijs, dát wel, maar een lage huurprijs kan voor een winkelier heel duur uitvallen!

Kortom, voor de winkels daar is op termijn geen plaats meer, de betrokken winkeliers moeten één dezer dagen verkassen of ze verkommeren.
Zoals eerder gezegd, medeburgers, de prijs van de vooruitgang!