Tag Archives: gemeenteraad

Wat als het fout gaat?

3 dec

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn mag zich uitspreken over twee nieuwe ideetjes voor bij de Zegerplas die de volgende zaken met elkaar gemeen hebben:

  •  Veel te klein om economisch ook maar iets te betekenen voor Alphen aan den Rijn. Wát het ook wordt, een ‘Marina’ zeker niet!
  • Te complex om op die schaal rendabel te kunnen zijn, voorlopig zonder ook maar een glimp van bedrijfskundige onderbouwing.
  • Grote gevolgen voor de huidige gebruikers van dit recreatiegebied, om van de omwonenden maar te zwijgen.

Maar vooral, wát als het, zoals bij ‘Zegerplaza’, fout gaat?

Rust aan de Zegerplas
Al heel lang lijkt het ondernemers, gesteund door ambitieuze politici, een doorn in het oog te zijn dat onze Zegerplas, en de omgeving daarvan, een oase van rust is. Men kan niet wachten tot de hele oever vol staat met allerlei bouwsels die van ons slaperige stadje een metropool voor watersporters moet maken.
Gelukkig zien wilde plannen in Alphen zelden een vervolg, anders zou die Zegerplas allang een verzameling ruïnes zijn geworden. In feite is er nog maar één idee redelijk duurzaam gerealiseerd: Wet ’n Wild, mét waterskibaan. Een initiatief als “Wiebel Biebel” al gesneefd, hoewel, volgens de VVD indertijd, Alphen niet zónder kon. Mét een nieuw initiatief voor een kinderspeelpaleis aan de Hoge Zijde, én een slinkend aantal kinderen in onze gemeente, zal dat pand wel heel moeilijk te verkopen zijn. En dan?
De ook zo gewenste schaatsbaan is er nooit gekomen, en ook het ‘Klimbos’ aan de zuidoever mocht geen groen licht krijgen. Een ambitieus, maar weinig realistisch plan voor een horecaeiland bij de T-steiger is ook nooit uit het papieren stadium gekomen. En nu opeens weer twee gloednieuwe plannen, waaruit, zo lijkt het, de gemeenteraad alleen maar hoeft te kiezen om onze stad weer in de vaart der volkeren op te stoten. Oppassen geblazen!

Welke keuzes zijn er?
Ach, ons aller John Vermeer heeft met architect Ton Veelenturf een buitengewoon ingewikkeld plan uitgevogeld onder de naam ‘Zeger Marina’. Boothuis met sloepenverhuur, horecagebouw met mini hotel, waterbungalows in de plas, zeilschool, speeltuin én klimtuin naast het Chinese restaurant aan de Noordkant van de plas. Mét een watertaxi om hun bezoekers naar het centrum van Alphen te brengen.
Martin Kalkhoven daarentegen wil, helemaal tegen het Aarkanaal aan, een boothuis, horecagebouw én een drijvend trouwkapelletje in de Zegerplas bouwen
Tja, als je ziet wát dit, in economische zin, allemaal betekent voor de Alphense economie, dan stelt het natuurlijk niets voor. Zelfs niet in de paar zomermaanden. Dus waarom zou de gemeenschap, zeker de vele Alphenaren die nu aan die Zegerplas wonen, én de nóg grotere groep die daar elke dag recreëert , voor privé doeleinden van een paar ondernemers moeten inleveren?

City marketing
Pikant is toch wel de positie van John Vermeer, als voorzitter van de adviesgroep voor City Marketing én als ondernemer in dit project. Omdat dit plan, mét watertaxi, prachtig past in het door die commissie geproduceerde City Marketing plan, zijn mijn vraagtekens ook niet uit de lucht gegrepen. Alleen levert het de gemeente Alphen helemaal niets op. Beide plannen zijn immers veel te beperkt om merkbare invloed te hebben op de aantrekkingskracht van Alphen aan den Rijn. Daarbij is dit geringe effect ook nog eens beperkt tot de zomermaanden. Wat dat betreft overtreffen landelijk bekende publiekstrekkers als Archeon en Avifauna deze initiatieven, in hun betekenis voor ‘City Marketing”, vele malen.
Daarbij zal, in het ene geval wat meer dan in het andere, de infrastructuur (gas, licht, water en riolering) fors moeten worden aangepakt. Dat levert niet alleen, zoals veel oppositiepartijen al gelijk vaststelden, een hele ingreep in het landschap op, maar ook een enorme kostenpost voor de gemeente. Het idee dat deze ondernemers dat allemaal zelf gaan betalen, is natuurlijk in een roze wolk geboren.

En?
Merkwaardigerwijze wordt bij deze vage plannen, en zelfs bij de commentaren daarop, met geen woord gerept over de nog altijd lopende plannen rond een watersportcentrum in de Rijnhaven, waarvoor alleen al voor het ophogen van de brug 5 miljoen opzij is gelegd, en de al min of meer uitgewerkte plannen om aan de overzijde van het Aarkanaal de weilanden onder water te zetten. We hebben het helemaal niet alleen over deze twee ideetjes rond de Zegerplas, wethouder Van Velzen, om over allerlei bestaande voorzieningen in onze regio maar te zwijgen. Waarom zou Alphen aan den Rijn het zoveelste watersportcentrum moeten worden? Hoeveel Alphenaren hebben hier eigenlijk belang bij? Kunnen we ons gemeenschapsgeld niet zinniger aan grotere groepen besteden?

Wat als?
In een vorig blog heb ik er op gewezen dat Alphenaren de neiging hebben de wet van Murphy omgekeerd toe te passen: “Als iets goed zou kunnen gaan, zal het ook wel goed gaan!” Dát lijkt ook hier weer, net als bij het project Rijnhaven, onverkort toegepast te worden. Zoals dat eerder gebeurde bij Wiebel Biebel, en, ver daarvoor, bij de golfbaan waar drommen ‘gewone’ Alphenaren voor hun lol tussen de golfballen zouden gaan wandelen. Ook winkelcentrum ‘De Baronie’ is vanuit die instelling voor leegstand geboren.

Omdat het zonneklaar is dat ook deze beide initiatieven, áls ze al worden uitgevoerd, in economische zin verkeerd kunnen aflopen, zouden politici zich niet alleen over die plannen moeten buigen, maar ook over de vraag: Wat te doen als het verkeerd loopt?
Zeker aan het plan aan de Noordkant kleeft het probleem dat er sprake is van een forse ingreep in de omgeving. Hoe ruim je dat weer op en hoe voorkom je dat de gemeenschap dat weer moet betalen?
Het lijkt me niet teveel gevraagd ondernemers voortaan vooraf een bankgarantie te vragen als ‘verwijderingsbijdrage’. Voor ik, als één van de benadeelde omwonenden, later ook nog eens mag meebetalen aan het opruimen van iets dat er helemaal niet had mogen zijn!

Advertentie

Boskoop loopt leeg!

7 nov

Over het graf
Het lijkt erop dat de gemeenteraad van de vroegere gemeente Boskoop over haar graf heen wilde regeren, waardoor ze de leefbaarheid van dorp moedwillig op het spel zette. Natuurlijk ageren de zittende winkeliers tegen de voorgenomen bouw van een nieuw winkelcentrum in Zuid-Boskoop. Natuurlijk lijden de vastgoedeigenaren in het centrum daarvan schade. Maar ik hoop niet dat het college van Alphen aan den Rijn denkt dat het daarbij blijft. De toekomst van het Boskoopse centrum, en daarmee van Boskoop als kern, staat op het spel! Het lijkt me dat het wel wat mag kosten om die dreiging weg te nemen, met dank aan de meerderheid van de ooit door dezelfde Boskopers gekozen volksvertegenwoordigers!

Ideaal Dorpscentrum
Vele jaren heb ik in colleges en lezingen het dorpscentrum van Boskoop naar voren gehaald als een toonbeeld van wat een dorpscentrum zou moeten zijn. Leuk, compact, divers en compleet. Wat wíl je nog meer! Vrijwel het hele dorp ligt aan de centrumkant van de rivier, aan de zuidkant grenst het dorp vrijwel aan Waddinxveen, maar dat heeft vanouds een inadequaat winkelcentrum. Aan de noordkant is Alphen aan den Rijn moeilijk te bereiken (Greenport probleem) aan de oostkant en aan de westkant zien we vooral weilanden, landbouwgrond en water. Veel parkeerplaatsen rond dat centrum, zelfs op zaterdag! Kortom, een ideale positie voor dit dorpscentrum om voor de inwoners ‘the place to be’ te zijn; zoals het hoort.

Centrum-Zuid
Op de één of andere manier zag projectontwikkelaar Leyten kans om deze uitzonderlijk goede positie te ondermijnen. Hij bedacht een nieuw buurtwinkelcentrum waardoor de Albert Heijn vestiging uit het centrum kon verdwijnen om vervolgens groots op die nieuwe plek te heropenen, zodat de Zaandamse pijlen nu ook op Waddinxveen gericht kunnen worden. Nu nog een paar speciaalzaken uit het dorpscentrum lokken, dan verdient Leyten geld, en loopt het centrum leeg.
Natuurlijk wijzen Leyten en Albert Heijn op de wensen van de bewoners in Zuid, maar zijn die daarmee nou beter af? Beslist niet! Want zelfs áls het lukt meer winkels in dat centrum te krijgen, voor veel niet-dagelijkse aankopen zullen ook zij nog altijd in het Centrum moeten zijn. Zolang dat nog gaat, tenminste, want als er door de verhuizing van die Albert Heijn ook maar 10% minder bezoekers komen, zal zeker de helft van de centrumwinkels onder de rode streep zakken. De bedrijfseconomie van winkels, helaas niet al te bekend, wordt nu eenmaal beheerst door een hoog percentage vaste kosten. Kosten die NIET dalen als de omzet, en daarmee de Bruto Winst, dat wel doet. En wat gebeurt er als, bij voorbeeld, ook deze HEMA franchisewinkel de deuren moet sluiten? Wie gaat dat opvullen? Wie volgt? En hoeveel mensen zullen alleen daarom al in omliggende plaatsen gaan winkelen? Plan Zuid is niets anders dan een planologisch zwart gat waarin de leefbaarheid van Boskoop spoorloos verdwijnt.

Gemeente
Nog niet zo lang geleden was Boskoop een trotse, zelfstandige gemeente. Nu, na een door hogere machten opgedrongen fusie, vormt het mét de voormalige gemeente Rijnwoude een onderdeel van de gemeente Alphen aan den Rijn. En die gemeente, in casu wethouder Gerard van As, zit nu met een aller-akeligste erfenis van die puur Boskoopse gemeenteraad, Centrum-Zuid. Hoewel de drie oorspronkelijke gemeenten de afspraak hadden dat laatste jaar met elkaar te beslissen over heikele dossiers, drukten de Boskopers dit plan van Leyten erdoor op een moment, vlak voor de Kerst en vlak voor de fusie, dat ze wel konden nagaan dat er weinig reactie van de andere gemeenten zou komen. Juridisch zullen ze het wel goed gespeeld hebben, maar het ligt voor de hand dat de andere twee gemeenten de impact van deze beslissing op de NIEUWE gemeente niet hebben begrepen. Intussen zit het nieuwe college met het probleem dat ze dat Boskoopse raadsbesluit, waar ze het niet mee eens zijn, moeilijk (= duur) terug kunnen draaien, hoewel ze dat graag zouden willen. Want dat hierdoor problemen ontstaan, dat begrijpt iedereen op het stadhuis wel. Alleen, wát zou de teloorgang van het Boskoopse dorpscentrum onze gemeente wel niet kosten?
Want, eenmaal gebouwd, is er geen weg terug!

Uitweg?
Je kunt rustig stellen dat de gemeenteraad in Boskoop op zijn minst oogkleppen op had, of voor hun laatste vergadering teveel gedronken heeft. Want nu zaten ze niet alleen met een leeg gemeentehuis, maar ook nog met een lege Albert Heijn. In hun roes lieten ze zich in slaap sussen met het onzinnige verhaal dat de Openbare Bibliotheek in die ruimte een plaats kon vinden. Alsof die Bibliotheek niet overal in de regio juist vestigingen sluit! De kans dat die bibliotheek daar daadwerkelijk in gaat trekken, acht ik dan ook minimaal!
Natuurlijk gillen alle ondernemers daar om een ‘trekker’. Nou, die gaan niet naar een dorp van 20.000 inwoners. Misschien ACTION wel, maar dat kost gegarandeerd een vijftal centrumwinkels de kop. Een ACTION op die plek trekt trouwens niets wat er nu al niet is, de Boskopers. Die ACTION’s staan immers overal? Boskoop heeft ook helemaal geen trekker nodig, het dorpscentrum als geheel is die trekker, vroeger, nu én straks.
Het lijkt erop dat Van As en Van Velzen snel de koppen bij elkaar moeten steken en die vestiging in Zuid koste wat het kost moeten tegenhouden.
Anders is de Boskoper binnen 10 jaar vaste klant in Zoetermeer!

Paniek op het stadhuis

3 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Het drama Lage Zijde lijkt in haar eindfase te zijn beland. De actie van ex-wethouder Groen in’t Woud (CDA) om ontwikkelaar BAM om het (naderhand geringe) bedrag van 5 miljoen korting op de grondkosten weg te sturen komt de gemeente Alphen aan den Rijn duur te staan. De bewering van die wethouder dat andere ontwikkelaars in de coulissen stonden te wachten bleek immers op absoluut niets te berusten, zodat ‘Pek en Veren’ op Groen in’t Wout stonden te wachten, ware het niet hij intussen om een andere kwestie al de laan uit was gestuurd. Of zich de laan uit heeft laten sturen, denk ik dan, gezien de latere ontwikkelingen.

Medeburgers, wethouder Lyczak (VVD) nam het stokje over en zegde de raad toe dat hij de zaak binnen de kortste keren wel vlot zou trekken. Nou, dat bleek, politiek, een kostbare belofte. Als internationaal winkelcentrumexploitant Corio, eigenaar van de Aarhof, in deze ontwikkelingen geen gevaar voor het eigen winkelcentrum had gezien, was het project Lage Zijde al op dat moment voltooid verleden tijd geweest. Maar Corio stapte er nog tijdig uit, waarschijnlijk om dezelfde redenen die ik al in “Lapwerk rond het Thorbeckeplein” heb verwoord. Het, inmiddels volkomen verouderde, Lage Zijde Plan, zal in de toekomst nauwelijks meerwaarde hebben voor de aantrekkelijkheid van het Alphense Stadshart, en dus ook niet voor de Aarhof. Daarmee zijn de investeringen die met dit plan gemoeid zijn, zinloos, voor Corio, voor Alphen, én voor onze nieuwe medeburgers in Boskoop en Rijnwoude. Motie of niet, de kans dat het ontwikkelaar Vorm, zonder enige ervaring met de exploitatie van winkelcentra, wel lukt, is natuurlijk nihil, en dat geldt ook voor Green, het bedrijf van de plaatselijke coryfee Jan Zeeman. Ook dit bedrijf bouwde nooit meer dan een buurtwinkelcentrum en zit daarbij nog vast zit aan een onzekere toekomst rond De Baronie.

Nu gaan politici, die zien aankomen dat de raad van de fusiegemeente, mét allerlei raadsleden uit de ‘buitengewesten’, het hele plan gaat torpederen, in paniek allerlei onzinnige dingen roepen als ‘Alternatieven uitwerken’ en ‘Opknippen’. Want zelfs Alphense raadsleden moeten inzien dat een college, dat al jaren onverdroten aanmoddert, natuurlijk niet in twee maanden met een alternatief gaat komen. Het amendement van partijgenoot Koos van Arkel (CU) is dan ook meer een vlucht vooruit, dan een zinvolle bijdrage aan de ontwikkeling van ons winkelhart. Geen wonder dat het breed werd gesteund, het kost niemand iets en het lijkt alsof er wel iets gebeurt. Olie op de paniekgolven in de Alphense politiek.

Laten we, beste medeburgers, eens doen wat die gemeenteraad blijkbaar al niet meer kan, namelijk terug gaan naar de basis. En die basis was het aloude plan ‘Rondom de Brug’ die tot doel had het Alphense Dorpscentrum te verheffen tot een bruisend Stadshart, aan beide kanten van die brug. Aan de Hoge Zijde leidde dat vooral tot het stapelen van veel stenen rond wat later het Rijnplein zou heten. Aan de Lage Zijde zou het Stadshart “geüpgraded” worden uitbreiding achter “De Aarhof”, daar waar op dit moment de parkeerterreinen liggen. Pas toen Corio (toen ook al) dat hele verhaal niet zag zitten, kwam het Thorbeckeplein in beeld. En werd er mét Wonen Centraal een prachtig plan in elkaar gezet om niet alleen de Thorbeckeplein compleet te vernieuwen, maar ook de Alphense Lage Zijde een nieuwe ‘poort’ te geven vanaf de Oranje Nassau singel, de vroegere provinciale weg. Daar daartoe de bestaande vijftiger jaren flats zouden moeten verdwijnen, kwam Wonen Centraal wel goed uit. Uiteindelijk werd daar ook nog de PvdA wens voor een groots cultuurcentrum, het Cultuurhuis, aan toegevoegd, het stroompje De Aar tot watersportgebied gebombardeerd en een ‘Gebelpad’ langs de Rijn gecreëerd! Vanaf dat moment verwerd dat hele Lage Zijde plan tot een speelveld voor politieke hobby’s, buitelde het ene onrealistische idee over het andere heen en raakten de uitgangspunten steeds verder uit het vizier. Met als gevolg dat de ‘buitenwereld’ er steeds minder vertrouwen in kreeg, de klanten het lieten afweten en het Thorbeckeplein de ruïnestatus van De Baronie overnam. Nu, nog maar één jaar voor de fusieverkiezingen, heeft de paniek bij onze politici toegeslagen: Redden wat er te redden valt. Vandaar eensdeels een, nergens op gebaseerd, woest vertrouwen dat het toch nog goed gaat komen, anderzijds een laatste poging de eigen hobby nog nét voor die fusie te redden (opknippen). Het zou me niets verbazen dat over een paar jaar, midden op een inmiddels volkomen verlaten Thorbeckeplein, ons Cultuurhuis mooi, en uitermate doelloos, staat te wezen. Een ode aan de tijd dat in Alphen aan den Rijn de bomen tot de hemel, én hoger groeiden! Opatja’s Funny!

Inmiddels, beste medeburgers, nu het verstand niet langer het handelen regeert, is dit mijn laatste bijdrage aan dat Lage Zijde plan, en ben ik daarmee de eerste die dat hele plan op de vuilnisbelt gooit. Als de nieuwe gemeenteraad, fors versterkt door de nuchtere plattelanders om ons heen, besluit tot een complete herschepping van ons Stadshart, zónder Thorbeckeplein, wil ik dáár mijn licht wel weer over laten schijnen. Voorlopig constateer is dat de gemeente, mét de twintig huizen aan de Dijksloot (Aquarijn), nog tachtig panden aan het Thorbeckeplein in de aanbieding heeft. Of zijn we zo gek tot in lengte van jaren een rentelast van 3 miljoen Euro PER JAAR achter ons aan te slepen? Alleen om een paar Alphense politieke koppen te redden?

Democratie of Vliegwiel?

23 okt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Iedereen weet wel wat een vliegwiel is. Zo’n groot, megazwaar rad dat schijnbaar eindeloos blijft draaien zonder dat iemand iets hoeft te doen. Nou, dat laatste lijkt alleen maar zo. Ook een vliegwiel heeft regelmatig een zetje nodig om op toeren te blijven. Maar ook dan, en iedereen die er wel eens ééntje heeft vastgehouden kent het, zo’n vliegwiel is niet zo gemakkelijk in een andere richting te draaien.
Medeburgers, als ik ons ambtenaren apparaat zie werken, dringt zich de vergelijking met dat vliegwiel snel op. Dat, wat de ‘ambtelijke molens’ wordt genoemd, draait rustig in het eigen tempo door, ook als het niet wordt aangedreven. En het ambtenarencorps blijft ook strak en stijf de eens ingeslagen richting aanhouden. Onveranderlijk, stijfkoppig en standvastig, precies wat wij burgers van onze ambtenaren verwachten. Wijlen Gerard Meereboer zei altijd dat het met de meeste dingen in het Stadhuis wel vanzelf goed kwam, en dat het voldoende was als de politiek er af en toe een slinger aan gaf, en de richting aanpaste. Hij had gelijk, in een tijd dat ook in Alphen aan den Rijn de bomen tot de hemel leken te groeien, en er in wezen voor van alles en nog wat geld was. Doordat alles kon, en het ambtelijke vliegwiel weinig weerstand ondervond, was het nauwelijks nodig die extra zetjes te geven, en de hele gemeente was zo tevreden met zichzelf, dat verandering van richting nauwelijks interessant leek. Sturing, door het college, leek nauwelijks nodig, extra initiatieven waren, op basis van de megalomane plannen uit de jaren negentig, de eerste twintig jaar nauwelijks nodig. Het politieke proces, zowel in de gemeenteraad als bij de Alphense kiezers, leek een overbodige formaliteit te worden. Het ambtelijke vliegwiel kon het allemaal zelf wel af. Onze locale democratie had zichzelf gereduceerd tot een praatclubje. Democratie werd veranderd in een vliegwiel.

Toen de financiële crisis een feit werd, ook in onze gemeente, wist de gemeenteraad niets beters te doen dan onderling ruzie te maken, terwijl het college de weg volledig kwijt raakt. Enfin, medeburgers, dat heeft ons het wachtgeld van een burgemeester en twee wethouders gekost, zoals U allemaal weet. Onze Bas heeft de zaak weer in het gareel gekregen, maar het politieke vuur is nog ver te zoeken zoals U in Minerva’s nieuwste column kunt lezen. Intussen is Khadaffi dood, er heerst een ongekende crisissfeer rond de Euro (en de EG als geheel) en zelfs onze pensioenen zijn in gevaar. Maar de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn debatteert donderdag over de begroting alsof er allemaal niets aan de hand is. Business as usual, blijkbaar. Natuurlijk zijn er ook ‘belangrijke’ beslissingen te nemen, zoals ‘Wat te doen met 10 miljoen!’ Nee, niet de hele 10 miljoen (guldens), maar het bijna half miljoen dat U, medeburgers, eigenlijk wilde besteden aan een ijsbaan! De vaste, overdekte baan kon niet, de semi-permanente baan werd opgeschort, en nu is het idee blijkbaar helemaal opgegeven en moet er een andere bestemming worden gevonden. Ik zou zeggen, stop het maar in de armoedepot, want met onze minstbedeelde medeburgers gaat het alleen maar slechter.

Medeburgers, ik heb U in een voorgaand blog al geschetst dat er praktisch NIETS doorgaat van de mooie plannen die jarenlang binnen ons ambtelijke vliegwiel zijn ontwikkeld. Maar zolang iedereen in de Alphense politiek alleen maar toekijkt, en meepraat, blijft dat vliegwiel, rustig doordraaiend, plannen afscheiden die NIETS meer met de huidige situatie, en de huidige mogelijkheden, van doen hebben. Het lijkt erop dat onze volksvertegenwoordigers verlamd zijn door de streep die de realiteit door eerdere raadsbesluiten zette. In plaats van zelf duidelijke strepen te zetten, nieuw beleid te ontwikkelen en harde besluiten te nemen, lijkt het merendeel van onze raadsleden al die veranderingen helemaal niet aan te kunnen. Ze verstijven op hun raadszetel, en blijven vasthouden aan de ene draad die hen nog op de been houdt, de 130 Nuon miljoenen.
Daarmee lijkt het gros het politieke leven te willen rekken tot er eind 2013 verkiezingen worden gehouden voor de nieuwe fusie gemeente. We weten dat al dat NUON geld absoluut onvoldoende is om de zo gewenste Grote Bypass te betalen, maar het vliegwiel blijft ook bij dit plan gewoon doordraaien. Er is ooit bedacht dat Alphen een Cultuurhuis nodig had, terwijl Alphen daar helemaal geen geld voor had. Dat geld is vervolgens op slinkse wijze uit die NUON pot gereserveerd, en dat onderwerp staat nu donderdag op de agenda. Hoewel, medeburgers, letterlijk ALLES aan onze Lage Zijde met vraagtekens is omgeven, zegt het vliegwiel dat de raad wel even € 24.366.913,– moet vrijmaken uit UW NUON pot, om met dit onvoorstelbaar grote bedrag een onnodig groot Cultuurpaleis uit de klei te stampen. En als ik het goed heb, zal die gemeenteraad zich in meerderheid weer als makke schapen achter dit aloude plan scharen. We komen duizenden huizen tekort om onze jeugd hun gerechtvaardigde plaats te geven in onze gemeente, huurhuizen én koopwoningen, maar het college weet niet beter te doen dan dat gemeenschapsgeld aan een politieke hobby van onze Sociaal Democraten te besteden.

Beste medeburgers, welke politicus gaat nu eens het eigenbelang en het partijbelang opzij zetten voor het gemeentebelang, en dat vliegwiel stoppen, een andere koers inzetten, en het weer op gang brengen? Wat kan de rol van de tegenbegroting van D’66 in dit verband betekenen? Want door de inertie van de gemeenteraad lijkt het ambtelijke vliegwiel belangrijker dan de wereld eromheen. En belangrijker dan de democratie zelf. Dat, beste medeburgers, stemt mij uitermate droevig.

Pek en veren?

2 okt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Aan het einde van het bestaan van de gemeente Alphen aan den Rijn blijken de politici tot niet veel meer in staat dan het najagen van hersenspinsels. Er wordt natuurlijk veel gepraat over de fusie, maar daar wordt verder weinig rekening mee gehouden. Oude, en zeer Alphense, politieke hobby’s bepalen nog altijd de toon in deze gemeente en daarover wordt veel gepraat, maar weinig gedebatteerd. In de laatste gemeenteraadsvergadering kwamen die politici niet veel verder dan het heen een weer gooien van vooral de eigen mening naar ‘de anderen’. Zowel met betrekking tot de Lage Zijde áls de Maximabrug (plus bypass, plus N207 verdubbeling, plus ondertunneling Ringvaart) is iedereen aan het praten over middelen, terwijl het doel allang over de horizon is verdwenen.
Nu mogen ook in debatcafé Op het Dorp voor- en tegenstanders van de ‘Bypass’ hun mening opnieuw ‘in de groep’ slingeren, waarbij al vooraf duidelijk wordt dat we aan het eind van dat ‘debat’ net zo ver zijn als aan het begin. Dat maakt de zaak er wel voorspelbaarder op, natuurlijk. Enfin, ik ga daar toch heen, maar vraag me (opnieuw) af waarom ik me in die nutteloze discussie zou moeten mengen. Maar het is altijd leuk weer eens de politieke ‘incrowd’ te ontmoeten, en in de wandelgangen zijn altijd zaken te doen. Maar de oplossing van het ‘probleem Maximabrug’ zal daardoor geen centimeter dichterbij komen.

Toen ik de krantenverslagen van de afgelopen raadsvergadering las, medeburgers, bleken de journalisten een andere vergadering te hebben gevolgd dan ik. Blijkbaar was in ieder geval één VVD wethouder (Stan Lyczak) fors door de raad afgerost, en had hij met pek en veren het politieke strijdperk moeten verlaten. Nou, wat ik heb meegekregen die avond was dat beide VVD wethouders (Lyczak én Hoekstra) wel veel verbaal geweld over zich heen kregen, maar zelfs de steun van hun eigen fractie (die heeft geen woord gezegd) niet nodig hadden om gewoon door te kunnen gaan met waar ze al mee bezig waren. Er werden wel grote woorden gebruikt, maar die leidden niet tot welke motie dan ook. Als gevolg leidde zelfs het met veel bombarie aangekondigde spoeddebat tot niet meer dan de nogal open belofte wat meer en wat sneller te communiceren. Tja, dat de fractie van Trots geen fractieondersteuningsbudget nodig heeft was de andere raadsleden allang duidelijk, en zo’n matte vergadering wordt ook niet gered door een motie over biologische kroketten. Waar zijn de vergaderingen gebleven waarin de moties je om de oren vlogen? Ik vraag me werkelijk af waarover de raad eigenlijk had moeten vergaderen als dat ‘spoeddebat’ er niet was geweest. Ik denk dat onze gekozenen het verhaal van Von Münchhausen maar eens moeten lezen en zichzelf aan de eigen haren uit het huidige politieke moeras moeten trekken.

Het probleem, beste medeburgers, is natuurlijk duidelijk. Onze raadsleden zijn verbijsterd door de constatering dat de wereldwijde crisis zich niets gelegen laat liggen aan Alphense raadsbesluiten. Want er zijn jarenlang raadsbesluiten over allerlei projecten in en rond de stad genomen. Projecten die, zonder uitzondering, óf helemaal niet doorgaan, of uitgevoerd moeten worden op een manier die helemaal niet de bedoeling was. Daarom kwam donderdag j.l. ook de treurigheid aan het licht dat het college manmoedig probeert nog iets van die plannen te redden, terwijl ze door de gemeenteraad aan besluiten wordt geketend die in deze tijd volkomen irrealistisch zijn.
Niemand heeft een stuiver te vergeven, maar de Lage Zijde moet wel ‘binnen de kaders’ worden aangepakt. Zo is, door, inmiddels ex-CDAwethouder, Groen in’t Wout projectontwikkelaar BAM om een verschil van 5,5 miljoen weggestuurd, maar blijkt van beloofde rij van enthousiaste concurrenten totaal geen sprake te zijn. Nu mag zijn opvolger VVDwethouder Lyczak zich al gelukkig voelen dat Aarhof eigenaar Corio in dat project wil stappen want volgend jaar zijn we die 5.5 miljoen alleen aan renteverlies al kwijt. Het probleem is alleen dat de gemeente Alphen aan den Rijn totaal geen evenwichtige gesprekspartner is voor deze internationale gebouwenreus. Die zie ik ons Lage Zijde project nog niet ‘binnen de kaders’ ontwikkelen, tenminste niet binnen de kaders die door de Alphense raad zijn gesteld.
Dus kiest Lyczak voor de salamitactiek, waarbij alle toekomstige ellende de raad in dunne plakjes worden opgediend, en dat bleek opnieuw een succes.

Natuurlijk ligt er maar één probleem, want Alphen heeft genoeg geld uit de NUON pot om die Lage Zijde grotendeels zelf te ontwikkelen, nu externe partners het geld ontbreekt. Alleen wil dat college ook haar andere hobby, de grote of kleine Bypass met alle kosten daaromheen, realiseren met dezelfde NUON Euro’s. Tja, en dat gaat natuurlijk niet.
Zolang zowel de oppositie, als de collegefracties niet willen inzien dat ze voor alle grote plannen terug naar AF moeten, blijft het college opzichtig tegen windmolens vechten.
Medeburgers, over die Maxima affaire, vooral belangrijk voor Koudekerkers, wordt vrijdag opnieuw gepraat. Over de Lage Zijde ga ik maandag in de column ‘Reinders Alphen’ op http://www.alphen.com zelf maar eens een poging wagen over hoe Alphen uit dat probleem komt zonder dat het kind mét het badwater wordt weggegooid.

Meedenken, meepraten

7 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Ik wil het niet nog een keer over de Hooftstraat hebben, maar tijdens debatcafé Op het dorp bleek maar weer eens dat communicatie niet veel zin heeft als mensen niet willen luisteren. Níets van wat daar werd besproken was nieuw, integendeel, alles is al in de krant, op blogs (ook hier), in voorlichtingsbijeenkomsten én in raadsvergaderingen al jarenlang uitgebreid besproken. Maar voor veel deelnemers was het wél allemaal nieuw, en de gedachte bespringt je: Hoe is het mogelijk!

Nu wil de gemeenteraad graag meer contact met betrokken burgers. Daarom is besloten anders te gaan vergaderen. Dat gebeurt letterlijk met de fusie, omdat de raadszaal op een heel andere manier wordt ingedeeld zodat voor de extra raadszetels ruimte komt. Maandag 5 september legde Dieuwke de Boer uit dat de raad verwacht dat in de nieuwe vergadermethodiek de burger gemakkelijker met het raadswerk in contact komt, en daarin gaat participeren. Want participatie is niet alleen een belangrijk collegestandpunt, het is niet alleen een belangrijke portefeuille van wethouder Hoekstra, maar het is ook, zeker met het oog op de fusie, een belangrijk onderwerp voor alle raadsleden. En daarmee zou meer participatie in het politieke werk wel eens belangrijk kunnen zijn voor U, medeburgers.
Wat er dan allemaal verandert?

De raad gaat elke maand twee keer, in de eerste én de laatste week, over belangrijke beleidspunten met elkaar én met burgers praten. Gewoon, met een kop koffie aan tafeltjes praten met de leden van de raadscommissies, met ambtenaren en met elkaar. Daarna is er tijd om nog even informeel met elkaar te pauzeren, waarna deelnemers huiswaarts kunnen keren, of de formele vergadering gaan volgen. De bedoeling is dat burgers én raadsleden een goed beeld krijgen van waarover het eigenlijk gaat.

In de eerste week wordt die informele bespreking gevolgd door een formele vergadering van één of twee raadscommissies.
In de tweede week van de maand vergaderen eerst opnieuw twee raadscommissies, waarna er opnieuw ruimte is voor informeel overleg tussen toehoorders en raadscommissieleden. Daarna volgt nog een korte vergadering van de gemeenteraad (dit is nieuw) waarin uitsluitend hamerstukken worden behandeld over onderwerpen waarmee de gemeenteraad formeel akkoord moet gaan, maar waarover geen fractie overleg nodig vindt. In de derde week (ja, de raadsleden moeten nu echt voor hun geld gaan werken, medeburgers!) vinden allerlei activiteiten voor raadsleden plaats, o.a. werkbezoeken, trainingen en cursussen. De vierde week start opnieuw met een beeldvormende bespreking, opnieuw een pauze om het e.e.a. nog eens door te spreken, gevolgd door de formele raadsvergadering. Die lijkt, maar met een aanzienlijk kortere agenda (veel punten zijn al een paar weken eerder besloten) het meest op wat die raadsvergadering al jaren is. Hier volgt voor sommige onderwerpen een debat, maar over de meeste onderwerpen, die al uitgebreid in commissievergaderingen aan de orde zijn geweest, kan alleen een zogenaamde stemverklaring worden afgelegd. Wel is het mogelijk (en dat ook wel gebeuren) dat fracties over geagendeerde en niet geagendeerde zaken moties indienen. Die moeten dan worden toegelicht, en besproken. Eigenlijk de enige reden dat een raadsvergadering, zelfs onder de strenge leiding van Bas Eenhoorn, nog wel eens kan gaan uitlopen!
Na afloop, maar dat is ook al jaren het geval, is er voor raadsleden, verslaggevers én toehoorders een borrel. En de volgende maand gebeurt het precies gelijk.

U bent er al aan gewend, hoop ik, dat AlphenStadFM/TV de raadsvergaderingen live uitzendt, met commentaar van oud-politici Douwe de Jong en, jawel, uw eigen blogger. De bedoeling is, medeburgers, dat we deze uitzending (die dan ook pas later begint) zo uitbreiden dat U vooraf een beter beeld hebt van wat in die raadsvergadering wordt beslist. De plannen liggen er, zo gauw we weten wat we precies gaan doen, zult U daarover, ook via dit blog, meer over horen.
Want informatie, medeburgers, blijft de kern van het politieke proces. De ene kant op, én de andere!