Tag Archives: groei

Het Brusselse Stuurhuis van BV Nederland!

16 jun

Euroscepsis
Gelukkig, beste lezers, ben ik altijd een Euroscepticus geweest. Niet dat intensieve samenwerking in Europees verband niet loont, natuurlijk doet het dat. Of dat een eigen, Europese, munt niet handig is, al was het alleen maar op vakantie. Zonder intensieve samenwerking kunnen de afzonderlijke Europese staten niet op tegen de andere economische blokken in deze wereld. Maar het was natuurlijk onvermijdelijk dat veel Europese politici gingen dromen van Europese vleespotten waaruit zij risicoloos zouden kunnen snaaien. Dromen die nu eens geen bedrog betekenden, want nérgens wordt zo goed betaald, en zo weinig bezuinigd, als in Brussel! Ik weet het, Nederlanders in het Europese parlement worden snel gezien als tweederangs politici, maar ze hebben, al jaren, wel een éérsterangs salaris! En wij, de Europese burgers, accepteren dat allemaal, vooral uit onkunde over hoe het daar toegaat.

Autonoom Nederland
Zonder nu opeens het PVV gedachtegoed (Die PVV is, virtueel weliswaar, op dit moment wel VERUIT de grootste politieke partij, brrr!) te omarmen, ben ik het wel met hen eens dat Nederland het schoothondje van Europa is. En zich ook, Rutte voorop, graag zo gedraagt. Onze regering doet voorkomen dat ze nog regeert, maar in werkelijkheid reageert ze vooral op wat er in Brussel gebeurt. Meneer Olli Rehn komt op bezoek, iedereen buigt als een knipmes, en even later verkondigt onze altijd lachende premier dat onze regering zelf (!) besloten heeft om nogmaals 6 miljard te bezuinigen. Wát we doen, met z’n allen, wordt allang in Brussel bepaald! Hoe we dat doen, mogen we blijkbaar (nog) wel zelf bepalen. Maar ja, wat meneer Rehn nog meer gezegd heeft, weten we niet, natuurlijk!

Politieke Legitimiteit
Politici, zeker als ze aan de macht zijn, kunnen blijven uitweiden over het feit dat ‘de kiezer’ hén de macht heeft gegeven om de zaken in ons land naar hun hand te zetten. En dat pakt zo geweldig uit dat de twee regeringspartijen niet alleen de meerderheid kwijt zijn, maar dat op dit moment nog slechts een kwart van alle Nederlanders op die partijen zou stemmen! De uitruil van politieke standpunten, of regeren een kwartetspelletje is, leidt er immers toe dat bij wát die regering ook doet, zij vaak gelijk, naast de oppositie, ook minstens de kiezers van één van de regeringspartijen schoffeert. En omdat de huidige politiek van schoothondje spelen voor Brussel én alleen maar bezuinigen ons land van de drup in de regen heeft gebracht, zal die afkalving nog wel even doorgaan. Met als uiteindelijk resultaat ‘Wilders for president?’. Het zou zomaar kunnen!

Schoothondje
Door aan de financiële knoppen te draaien, bestuurt Brussel in feite Nederland, terwijl het lijkt alsof we nog steeds onze eigen boontjes doppen. Vervolgens doet onze regering hetzelfde met provincies, provincies met gemeenten en gemeenten met hun burgers. Allemaal, op verschillende niveaus, netjes aan het EEG touwtje! En omdat we elkaar graag wat wijsmaken, praten we nog steeds stoer over zaken als ‘inzet van het leger in internationaal verband’ terwijl we dat allang niet meer kunnen. Onze ontwikkelingshulp wordt zo gemixed met commerciële initiatieven dat Jan Pieterszoon Coen er trots op had kunnen zijn. Milieuzorg kan alleen nog als het geen zakelijke belangen doorkruist. Onze, internationaal beruchte, verzorgingsstaat wordt zo snel uitgekleed dat de ‘pil van Drion’ direct weer op de politieke bordjes verschijnt. We jammeren over de teloorgang van de Griekse openbare omroepen, maar vergeten dat het voor ons eigen ‘bestel’ ook allang vijf voor twaalf is. Onze werkloosheid stijgt tot historische niveaus en onze opleidingen leveren steeds vaker werknemers op waarvoor geen werk is.

Haar op de tanden
Alleen al om Rehn’s boetes te vermijden stort deze regering Nederland in een recessie die ons een veelvoud kost van die boetes. Het wordt dan ook tijd dat Nederland een andere regering krijgt die Brussel zijn tanden laat zien en doet wat sinds Keynes alle economen zeggen: Stop de bezuiniging en ga (strategisch) investeren tijdens een recessie. Vraag dat niet aan je burgers als je het zelf niet durft en betaal die boetes uit je herwonnen groei. Ga innoveren, doe de dingen gewoon op een heel andere manier dan we al jaren gewend zijn, en bespaar zo op kosten terwijl je toch meer presteert. Maak zo ons land weer concurrerend in plaats van “Koop Hollandsche Waar”. En ga alsjeblieft eens bezuinigen op duizenden nutteloze ambtenaren door hun zelfgecreëerde koninkrijkjes af te breken. Dan lukt dat misschien ook in de semi-overheidssfeer (onderwijs, welzijn, cultuur én NS). Als gevolg hebben we gelijk een heel potentieel aan nieuwe krachten om dat nieuwe beleid ook letterlijk handen en voeten te geven.
Natuurlijk ben ik niet anti-ambtenaar, of anti-staffunctionaris. Die zijn hartstikke nodig! Maar dat we aan de ene kant gemeentefusies (zoals in Alphen aan den Rijn) aanprijzen als een efficiëntieslag, maar aan de andere kant garanderen dat in dat proces geen ambtenaar (90% van alle kosten) zijn of haar baan verliest, betekent dat ons politieke denken over innovatie nog in de middeleeuwen verblijft.

Advertentie

De Stad van Morgen?

3 dec

Inwoners van de huidige gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude
Natuurlijk bent U nog steeds medeburgers, maar ik ga U niet langer zo aanspreken. Je moet eens veranderen, zelfs als blogger.
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een Facebook account dat ‘De Stad van Morgen’ heet. Gevuld met blogs die natuurlijk alleen te maken hebben met de STAD Alphen aan den Rijn. Met die blogs, die U objectieve informatie lijken te verstrekken, is de gemeente in feite haar burgers aan het misleiden. Dat lijkt minder erg als je het ‘framen’ noemt, geloof ik, maar er zijn meer ‘nieuwe’ termen die in feite weinig nieuws bevatten. . Ook in mijn eigen vakgebied, overigens. Den k maar eens aan de term ‘showrooming’.
De laatste uitvoering stelt simpelweg: ‘Op basis van prognoses groeit Alphen aan den Rijn de komende jaren. De verwachte ontwikkeling van bedrijfsterreinen, Stationsomgeving en de herontwikkeling van de Lage Zijde en woningbouwlocaties in de stad, zorgen voor die groei!”.
Nou, mensen, daar heb je toch wat. Alphen gaat groeien via projecten die, geen één uitgezonderd, allemaal praktisch mislukt zijn. Intussen blijft de ‘Nieuwe Media revolutie’ maar doorgaan, de ontwikkeling van de werkgelegenheid loopt terug, en de bevolking veroudert waar je bij staat. Noem dát maar groei! Helaas blijven gemeenten, haar bestuurders én haar politici hun toekomstverwachtingen (ambities) liever baseren op het verleden, dan op de harde werkelijkheid. Terwijl iedereen toch zou moeten weten dat eerst de Internet zeepbel, daarna de Bankencrisis en nu de Eurocrisis alle ooit voorspelde, geprognotiseerde, ontwikkelingen in de prullenbak deden belanden. Behalve in Alphen aan den Rijn. Daar gaat de gemeente rustig door met plannenmakerij op basis van ideeën van twintig jaar geleden. Bouwen, letterlijk en figuurlijk, op een fundament dat allang is weggespoeld, en dat verantwoord beleid blijven noemen. Heel hard sleuren aan een toekomst die er niet meer is. Hard werken en nérgens terecht komen: Actieve Inertie.
Natuurlijk is ‘misleiden’ en ‘framen’ iets anders dan liegen. Men gebruikt immers échte feiten om U, de burger, op het verkeerde been te zetten. Terecht wordt gesteld dat het aantal werkenden de komende jaren stijgt, maar dat dit niet op nauwelijks leidt tot meer inwoners. Alleen komt dat simpelweg omdat er wel nog steeds jongeren op de arbeidsmarkt komen, maar er wordt niet bij gezegd dat het aantal kinderen elk jaar minder wordt. De vooronderstelling is natuurlijk dat die nieuwe werknemers ook in Alphen een werkplek zullen vinden, en dus een woonplek nodig hebben. Een halve waarheid, omdat we in de praktijk steeds minder arbeidsplaatsen beschikbaar hebben. Die vinden we immers vooral in de sectoren transport, bouw en retail waar de problemen zich alleen maar opstapelen. Die jongeren vinden dus grotendeels GEEN werk in onze stad, en waarom zouden ze dan hier woonruimte moeten vinden? Dát was nou juist wel de onuitgesproken boodschap van de gemeente. Liegen, nee, maar objectieve informatie? Allerminst!
Overigens, waarom de gemeente weigert eenvoudige, kleine, woningen te bouwen voor de eenpersoons huishoudens van de jongeren die wél blijven, is een raadsel. Twee- en driekamer woningen die ze wel in hun eentje, of samen, kunnen betalen, wellicht zelfs kopen!
Er is geen enkele reden te vooronderstellen dat de STAD Alphen aan den Rijn groeit! Niet in inwoners, niet in arbeidsplaatsen, dus waarom wel in verkeersdruk rond ons centrum? Want wat blijkt, dit opgeroepen ‘frame’ van een groei ende stad dient maar één doel, de rechtvaardiging van een kostbaar nieuw Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan (GVVP). Want zonder groei is daar immers geen enkele noodzaak voor. Nee, wat we zien is dat een verklaarde voorstander van de ‘Westelijke Rondweg’, Hoogvliet Supermarkten, gewoon uit Alphen vertrekt. Nét zoals een paar jaar geleden L’Oréal haar tenten sloot. Daarvoor verdween, helaas niet als gebouw, ‘De Baronie’ en natuurlijk is van één van de fundamenten van deze stad, drukkerij Samson, nauwelijks meer een spoor te vinden. Nee, we raken eigenlijk alleen maar werkgelegenheid kwijt, en er komt weinig voor in de plaats. Als gevolg hebben, al jaren overigens, twee van de drie Alphense gezinnen HELEMAAL geen economische binding met hun woonplaats. En doordat er steeds meer Alphenaren gepensioneerd raken, wordt dat percentage alleen maar groter!
Een andere vooronderstelling, op basis van landelijk onderzoek, is dat ook Alphenaren hun auto steeds meer gaan gebruiken. Ik heb al vaker gezegd dat drie supermarkten in het Stadshart al belachelijk is, maar er, aan de Lage Zijde, nog ééntje bij plannen, is gewoon krankjorum. Die supermarkten kúnnen alleen bestaan als mensen uit de wijken, mét auto natuurlijk, hun boodschappen doen in dat Stadshart! Terwijl ze dat nét zo goed in hun eigen buurt of wijk kunnen doen. En ook de twee nieuwe supermarkten in De Baronie kunnen écht niet leven van de 7000 Alphenaren die er omheen wonen. In vijf jaar 6 supermarkten erbij in Alphen aan den Rijn betekent dat onze supermarkten wel klanten uit de omgeving móeten trekken om winst te maken. Ook dat heeft een ONNODIGE verkeersstroom tot gevolg.
Zelfs het bezorgen van aankopen op het internet wordt aangegrepen om ons wijs te maken dat er toch écht verkeerd afloopt met de verkeersdoorstroming in onze stad. En dat terwijl de afhaalpunten, in wijken én langs snelwegen, de pan uitrijzen. Dat bezorgverkeer wordt in de toekomst alleen maar minder, als we onze internetaankopen, net zoals in het buitenland, ook gewoon op ons bedrijf kunnen laten bezorgen. Wát meer bezorgverkeer?
Dit stuk staat werkelijk bol van ‘Als, Als, Als’, zoals dat eigenlijk met alle plannen van onze gemeente het geval is. Als ALLES meewerkt, gaat het door! Ja, ja! Men stapelt gewoon de ene vooronderstelling op de andere en trekt daar de conclusies uit die nodig zijn om nieuwe wegen te bouwen. Maakt de gemeente werkelijk ernst met WIJKGEBONDEN voorzieningen op fietsafstand, zoals in dit blogje staat? Integendeel, noodzakelijke voorzieningen worden nérgens geconcentreerd, zodat de Alphenaar al jaren de halve stad af moet rijden om in zijn behoeften te voorzien. Hier de school, dáár de bibliotheek, dáár een gezondheidsheidscentrum en daar de winkels. En natuurlijk, als bewijs voor die verkeerde oriëntatie op ons stadhuis, het CULTUURHUIS. Een volkomen nodeloos monument voor de huidige collegepartijen, uitsluitend gebouwd op geloof, hoop en liefde van een paar beroepspolitici. Je reinste sectorplanologie, ieder z’n eigen stekje. Nérgens een plaats waar de buurtbewoners voor praktisch álles terecht kunnen, zoals dat bijvoorbeeld in Zoetermeer het geval is.
Nee, in Alphen aan den Rijn worden bewoners nog altijd op het verkeerde been gezet. Door haar bestuur en de meerderheid van de gemeenteraad. Natuurlijk zou die gemeenteraad het belang van ALLE Alphenaren moeten beschermen, maar helaas, ook bij onze gekozenen is geen sprake van een gemeenschappelijk gedragen beeld van hoe ‘De Stad van Morgen’ eruit zou moeten zien. Hoe moet dat straks met al die nieuwe grotere en kleinere kernen in de fusiegemeente?