Tag Archives: HBO

Grenzenloos

29 okt

Gemeente en regio
Alphen aan den Rijn fuseert met Boskoop en Rijnwoude tot ….Alphen aan den Rijn. Merkwaardigerwijs doet iedereen alsof die gemeente vervolgens het eeuwige leven heeft. Natuurlijk niet, binnen 10 jaar gaan ook Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwkoop en Kaag en Brasem op in deze grote gemeente in het Groene Hart. Daarom is het ook zo gek dat er wel een nieuwe structuurvisie ligt voor de HUIDIGE gemeente Alphen aan den Rijn die tot 2031 mee moet gaan, terwijl de gemeente in dat jaar dubbel zo groot is dan in dat stuk beschreven. Goed, er zijn een paar paragraafjes over Boskoop en Rijnwoude toegevoegd, maar de grote lijnen zijn door Alphen en vanuit het Alphense perspectief geschreven.
Maar, hoe groot het ook wordt, altijd zal de gemeente plannen blijven smeden alsof de wereld buiten haar gemeentegrenzen ophoudt. Hoewel ambtenaren en gemeentebestuurders wat afvergaderen binnen de regio, lijkt dat geen enkel effect op de beleidsvorming binnen onze eigen gemeente te hebben. Navelstaren is de mode, blijkbaar, want niet alleen de gemeente, ook onze politici denken geen stap verder dan die gemeentegrens.

Ziekenhuis
Zo is er nog altijd de roep om een ‘Volledig Basisziekenhuis’. En inderdaad, nérgens anders binnen onze gemeente (en dat verandert ook niet) is zo’n ziekenhuis mét volledige zorg, Intensive Care én Eerste Hulppost. Maar als we even over die uiteindelijke gemeentegrens kijken lopen we pal tegen een heel scala aan dit soort ziekenhuizen aan in Woerden, Gouda, Zoetermeer, Leiderdorp, Amstelveen. Dan mogen we heel blij zijn met ons mooie “filiaal’ van het Rijnland ziekenhuis in Leiderdorp en het verpleeghuis dat daarnaast is gebouwd. Nu een meerdaagse opname meer uitzondering dan regel wordt, is het ontzettend handig dat specialisten uit dat Leiderdorp ook spreekuur houden in Alphen aan den Rijn, en dat tál van chirurgische ingrepen hier in recent gerenoveerde operatiekamers kan plaatsvinden.
En dan hebben we het nog niet eens over de verandering in het denken over ziekenhuizen, waarbij deze steeds vaker op bepaalde kwalen gespecialiseerd zijn, en patiënten, voor hun eigen bestwil, steeds vaker naar elders moeten reizen. Met de komst van de pijnpoli naar Alphen wordt die trend ook lokaal al zichtbaar.

HBO
In veel verkiezingsprogramma’s lezen we dat onze stad een HBO instelling nodig heeft. Nérgens een woord over zo’n, recent sterk uitgebreide, bestaande instelling in Leiden, slechts 15 spoorminuten verwijderd. Nergens lees ik, afkomstig uit dat HBO, ook maar één woord aan welke opleidingen, binnen welke onderwijsdomeinen, wordt gedacht! In de wetenschap dat een beetje opleiding toch al snel 100 eerstejaars studenten nodig heeft om te kunnen starten (300 studenten totaal die aan 12 docenten uit verschillende disciplines een baan moet opleveren) vraag ik me werkelijk af waar een stadje met ruim 70.000 inwoners voor minstens een tiental opleidingen (Ook Alphense jongeren willen keuze) die 3000 HBO studenten vandaan wil halen. Want buiten die 10 top-opleidingen zijn er nog tientallen andere, zodat zelfs in deze opzet heel veel studenten hun heil buiten Alphen moeten zoeken. Kortom, een kansloze missie, met een gevestigd instituut zo’n beetje op onze deurmat. Wél nét buiten de gemeentegrens, dát wel.

Stadshart
Er is geen enkel project waar onze gemeente zoveel geld in heeft gestoken dan in de ontwikkeling van ons Stadshart. En ook hier willen we niet erkennen dat veel grote dorpen in onze regio (Boskoop, Bodegraven, Waddinxveen, Mijdrecht, Aalsmeer) over een voor hun directe behoeften goed bruikbaar winkelcentrum beschikken. Ook zal geen enkele consument uit omliggende plaatsen als Leiderdorp, Lisse, Hoofddorp, Zoetermeer, Leidschendam, Gouda en Woerden erover piekeren in Alphen te gaan winkelen, simpelweg, omdat die plaatsen hetzelfde, of zelfs meer bieden dan Alphen al heeft. En daarbuiten zien we het aanbod van grote stadscentra als Leiden, Haarlem, en Amstelveen, terwijl Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam een onvergelijkbaar grote stadsaanbod bieden waaraan de echte shopper zich maar moeilijk kan onttrekken. Dát moet toch wel leiden tot de conclusie dat het Alphense Stadshart het moet doen met ‘De Alphenaar’, omdat het de regio stomweg weinig te bieden heeft. Helaas vindt ‘De Alphenaar’ dat zelf ook in steeds sterkere mate. Maar ook hier doen we net of al die andere plaatsen niet bestaan, omdat ze buiten de gemeentegrenzen liggen. En dan zullen we het nog maar niet over het internet, of over grootschalige retailvoorzieningen hebben zoals de Meubelcentra in Leiderdorp, Hoofddorp en Rotterdam (Alexandrium). Zolang we alles uitsluitend vanuit het Alphense perspectief blijven zien, wordt het écht niets met ons Stadshart, en blijft het legeThorbeckeplein iedere verbetering van de situatie aan de Lage Zijde blokkeren.

Verkiezingen
Bijna alle aan de verkiezingen deelnemende partijen hebben last van ernstige bijziendheid en missen het perspectief van de volwassen, mobiele, burger in onze gemeente. De burger die toch al voor 2/3 voor zijn of haar inkomen afhankelijk is van werk dat buiten de gemeente wordt uitgeoefend. Waar de oriëntatie van de meeste lokale politici en de zakenwereld vooral intern is gericht, kent het merendeel van onze burgers, de kiezers, een veel wijdser perspectief. Als gevolg zullen de meeste strijdpunten voor die Alphense kiezer irrelevant zijn en heb ik mijn zorgen over de opkomst bij de verkiezingen op 13 november. Dát zou wel eens een overdosis raadsleden vanuit de kernen tot gevolg kunnen hebben, die de stad Alphen als de kern die ze kennen, willen besturen. Tja, waar dat toe leidt?

Advertentie

Alphense Hogeschool

10 jul

Hogeschool?
Heeft Alphen een hogeschool nodig om ‘de jeugd’ aan onze dorpsstad te binden? Is dát de manier om, door die jongeren in Alphen op te leiden, ervoor te zorgen dat ze daar ook blijven hangen, een baan zoeken of, liefst, zélf een bedrijf opzetten. De VOA is daar vast van overtuigd! Ik ben dat, met 10 jaar ervaring vanuit het bedrijfsleven met dat HBO, en 21 jaar vanuit het HBO met dat bedrijfsleven, allerminst. Er is ook helemaal geen bewijs voor dat het zo werkt.
Vergeet die Hogeschool maar!
Ik pleit ervoor dat de VOA zich niet langer op de stenen, maar op de inhoud van dat HBO werpt. En zorgt voor mogelijkheden (arbeidsplaats én begeleiding op HBO/WO niveau) voor adequate stages en afstudeeronderzoek. Vooral in crisistijd hopen studenten immers bij de bedrijven waar ze stage lopen of waar ze hun afstudeeropdracht uitvoeren, uiteindelijk werk te vinden.
Juist op die manier worden studenten, ook uit onze gemeente, geconfronteerd met banen ín (Groot-)Alphen, op het moment dat ze daar het meest gevoelig voor zijn.
Maar dat werkt natuurlijk alleen als ze voldoende werk kunnen krijgen op het niveau dat ze ambiëren, én wanneer de betrokken bedrijven carrièremogelijkheden bieden!

Studenten
Een HBO student wordt opgeleid om, na zijn/haar afstuderen, uiteindelijk als manager binnen of als eigenaar van een bedrijf medewerkers aan te sturen, te leiden en te motiveren. Het ligt niet voor de hand dat ‘moeders pappot’ hen daar adequaat op voorbereidt. De plannen van de VOA lijken misschien goed voor Alphen, maar zijn dat allerminst voor de student. Wat doe je, zeker internationaal, met een CV dat aantoont dat je alleen ervaring hebt in je geboorteplaats? Het is, vooral voor hoog opgeleide jongeren, ongetwijfeld veel beter om hun kansen ‘in den vreemde’ te zoeken, en een opleiding te kiezen die goed aansluit bij hun kennis en persoonlijkheid, waarvoor ook daadwerkelijk banen beschikbaar zijn. Banen die hen, zowel op HBO of WO niveau, uitdagend werk bieden, én carrièreperspectief. Hoewel er natuurlijk best een aantal organisaties in Alphen aan den Rijn gevestigd zijn die relatief veel HBO en WO afgestudeerde medewerkers nodig hebben, biedt dát geen soelaas voor de honderden Alphense jongeren die jaarlijks na hun HAVO, VWO óf MBO opleiding in tientallen richtingen hoger onderwijs gaan volgen.

Wat is dat, een hogeschool
De hogescholen in Nederland afficheren zich internationaal als “Universiteiten voor toegepaste wetenschappen”. Dát suggereert een vergelijkbaarheid met onze echte Universiteiten, die er in feite niet is. Hogescholen zijn er niet om wetenschappelijke kennis en vaardigheden op te doen, als basis voor een wetenschappelijke carrière. HBO opleidingen dienen onze jongens en meisjes optimaal voor te bereiden om de steeds grotere uitdagingen, waarmee bedrijfs- en overheidsorganisaties in de praktijk te maken hebben, het hoofd te bieden. Hogeschoolstudenten worden dan ook niet opgeleid in het doen van wetenschappelijk onderzoek, maar in het doen van wetenschappelijk verantwoord onderzoek in praktijksituaties, en dat is heel wat anders. Een afgestudeerde aan één van de vele hogeschool opleidingen zou, in welk organisatie dan ook, binnen zijn vakgebied op korte termijn effectief ingezet moeten kunnen worden. Anders voldoet de hogeschool in feite niet aan haar opdracht.
Generaliserend (ik heb té veel ex-MBO studenten succesvol hun universiteitsstudie zien afronden): waar de wereld op het MBO nog keurig zwart of wit is, leert de HBO student dat tussen zwart en wit veel grijs zit, terwijl WO studenten zich eigenlijk alleen maar met alle tinten grijs bezig houden.

Hogeschool als organisatie
De meeste hogescholen bieden tientallen opleidingen die de student een breed scala aan afstudeermogelijkheden bieden. Een groeiend palet aan afsluitende ‘minors’ maakt die keuze in de praktijk nóg veel breder. Daarbij hebben studenten van verschillende hogescholen uiteindelijk wel allemaal dezelfde diploma’s, maar hebben ze wel allemaal andere dingen geleerd.
Studenten kiezen voor (overheids –Croho- gecertificeerde) opleidingen, en meerdere, aan elkaar verwante, opleidingen vormen faculteiten of academies. Daarboven staat de Raad van Bestuur, bijgestaan door een grote stafafdeling. Daarbij hebben de meeste hogescholen meerdere locaties, de basis voor het facilitair bedrijf. Het uitgangspunt is dat er per 25 studenten één FTE (volledige arbeidsplaats) docent aanwezig is. Een opleiding heeft al snel docenten uit een tiental vakgebieden nodig, die natuurlijk niet allemaal 100% werken, en, binnen die opleiding, ook niet allemaal voor 100% werk vinden. Vandaar ook de combinatie tot academies.

Docenten en Kwaliteit
Natuurlijk geven docenten les, of begeleiden studenten, maar ze zijn grotendeels ook nog bij veel andere activiteiten betrokken, van medezeggenschapraad tot het ontwikkelen en door ontwikkelen van opleidingen. Opleidingen met minder dan 200 studenten kunnen dan ook heel moeilijk het niveau realiseren dat maatschappij, politiek én student van hen verwacht. Niet gespecialiseerde hogescholen met maar een paar opleidingen kunnen studenten ook niet de inspirerende studieomgeving bieden die ze nodig hebben. Die hogescholen, filialen of niet, zullen niet alleen weinig aantrekkingskracht hebben op studenten, maar ook op capabele docenten!
Daarom zullen hogescholen, nét als dat bij de ziekenhuizen gebeurt, zich noodzakelijkerwijs moeten specialiseren omdat zij nu al problemen hebben hun studenten de noodzakelijke, stimulerende, praktijkgerichte studieomgeving te bieden. Alleen door zich te beperken kunnen ze over de juiste faciliteiten, de juiste contacten, maar vooral over de juiste docenten beschikken. Filialisering naar Alphen aan den Rijn ligt dus niet bepaald voor de hand, voor wélke hogeschool dan ook, zelfs áls er voldoende studenten zouden zijn.
Daarbij, letterlijk overal om ons heen zijn al genoeg brede hogescholen gevestigd (Leiden, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Amsterdam) zodat de Alphense jongere genoeg te kiezen heeft en bepaald niet gehouden is aan die paar opleidingen in Alphen aan den Rijn.

Beter:
Door actief de samenwerking met hogescholen in de omgeving te zoeken en hen stage- en afstudeerplekken te bieden, realiseert de VOA een oplossing voor een algemeen probleem bij hogescholen. Zeker als we dan ook nog zorgen voor adequate jongeren huisvesting (studentenkamers/HAT eenheden) in onze stad. Een eigen hogeschool is veel te hoog gegrepen, maar het doel wordt op deze manier zelfs beter ondersteund.
Maar, zoals al eerder gesteld, het aantrekken van een breed scala aan nieuwe bedrijven is de motor achter de aantrekkelijkheid als arbeidsplaats voor onze jongeren.
Ruimte zát, in onze grote fusiegemeente!