Tag Archives: Herenhof

Ridderhof, Quo Vadis?

6 mei

Kaalslag winkelcentra
De winkelcentra in Alphen aan den Rijn kampen met grote problemen. En in crisistijd leidt dat al snel tot faillissementen en leegstand. Met name De Ridderhof en de ook al veertig jaar oude Aarhof worden genoemd, maar zet U daar de gloednieuwe, maar halflege, Baronie maar gewoon bij!
Edwin ten Brink wees me op een artikel waarin werd gesteld dat over pakweg 15 jaar het aantal winkelcentra in Nederland gedaald zou zijn van een kleine 3000 nu naar 500!
Als ze daarmee bedoelen dat het aantal huidige ‘ winkelcentra’ tot 500 gereduceerd zal zijn, kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar dat we het in de toekomst met 500 winkelcentra kunnen doen, lijkt me geboren uit de overdreven verwachtingen van internet goeroes. Evenwel, de huidige winkelcentra stammen uit het planologische denkpatroon van 50 jaar geleden, een denkpatroon dat in die tijd weinig ontwikkeling vertoonde. Gemeenten waren blij met elk initiatief dat hen een hoge grondprijs opleverde, en winkeliers stortten zich met overgave in het woud van ondoorzichtige, maar eeuwig hogere, huurprijzen. Het idee was immersdat er in die Retail sector voor iedereen wel wat te halen was. En met name de houding dat elke dorp en elke wijk alles moest hebben wat anderen ook hadden, kon nog wel in de groei-economie van de jaren 60 en 70, maar is op dit moment compleet absurd. Maar ook hardnekkig, dat zien we in De Baronie, een winkelcentrum zonder markt, of de kansloze hoop op een Primark in ons Stadshart. Even hardnekkig is het geloof dat we al die winkelcentra wel overeind houden. Hardnekkig, absurd en bijna misdadig! Zo doorredenerend zullen onze kleinkinderen inderdaad geen winkelcentrum overhouden.

Ridderhof nu
Toen wij in 1972 in Alphen kwamen wonen, was De Ridderhof nog in aanbouw. Nu, ruim 50 jaar later, is het volkomen verouderd. Daar kan de latere overkapping niets aan veranderen, en een nieuwe upgrade kan dat ook niet. Verouderd, ook al omdat het de oorspronkelijke functie als wijk verzorgend centrum, toen al met 3 supermarkten, kwijtraakte aan het grotere De Herenhof, daar maar 5 fietsminuten vandaan. Over de verwarde geest die ooit het idee van de Koopzwam, nóg dichterbij, lanceerde, zal ik het maar niet hebben. Intussen is De Ridderhof allang ‘organisch’ veranderd in een laaggeprijsd inkoopcentrum. Op den duur heeft het genoeg aan een paar supermarkten, een slager, een bakker, een groenteboer, een slijterij, een bloemenstalletje, een schoenhersteller en een drogist, aangevuld met een horecabedrijfje, een winkel voor tijdschriften, boeken en kantoorspullen, en een winkel voor huishoudelijke benodigdheden, hoewel zeker grote supermarkten hierin ook al voorzien.
Maar we weten wat er nu zit: Drie modewinkels, twee schoenwinkels, twee bloemenwinkels en twee boekwinkels. Naast Marskramer en Hubo zijn er nu twee ‘ Action-achtige’ Winkels van Sinkel bij gekomen, kun je op twee plaatsen vis kopen, is er een slijter en zitten er drie kappers en drie groenteboeren. En daarbij dan nog VIER supermarkten! En dat allemaal in verouderde winkelpanden uit de zestiger jaren. Natuurlijk heeft het schietincident er geen goed aan gedaan, en de wegproblemen van de laatste jaren helpen ook niet, maar ook zonder die tegenslagen hebben de winkeliers daar een heel zware tijd voor de boeg. Hun ‘ geluk’ bestaat vooral uit het steeds maar weer uitstellen van de renovatie van De Herenhof, en uit de Rijnbarrière, met haar kapotte bruggen, natuurlijk!

Ridderhof straks
Het wordt tijd afscheid te nemen van dit winkelcentrum, en er een nieuw, adequaat en dus veel kleiner Buurtwinkelcentrum voor in de plaats te bouwen.
Intussen doen de winkeliers er goed aan hun formule snel om te bouwen op bricks&clicks, zodat ze méér bieden op minder ruimte. Daarvoor is een beperkt, maar vrij WIFI systeem noodzakelijk. Dan kunnen ze de komende jaren tenminste overleven.

Ridderhof later
De noodzakelijke herbouw van De Ridderhof is geen nieuw idee, ik heb er al zeker vijf jaar geleden met de toen verantwoordelijke wethouder Stan Lyczak over gepraat. Maar hij had de herbouw van de bestaande Ridderhof in gedachten, en dát is onzin. De Ridderhof kan in de toekomst nog maar een beperkte functie hebben naast De Herenhof. Een buurtcentrum, puur gericht op de direct omwonenden, met hoogstens een tiental winkeleenheden. Een centrum waar je boodschappen doet, met een parkeerkelder voor bezoekers én bewoners beide. In géén geval een winkelcentrum dat klanten trekt van buiten de wijk. Natuurlijk wel een centrum waar je terecht kunt voor medische zaken (gezondheidscentrum inbouwen, nu die plannen tóch uitgesteld zijn) en een afhaalcentrum voor de bibliotheek zou daar ook passen. Dat kun je dan mooi combineren met wat er verder via het internet besteld wordt. Een unit waarvan diverse overheids- en semi-overheidsorganisaties wisselend gebruik van maken zou een goede aanvulling op de aanwezige Retail zijn. Natuurlijk is daar geen plaats meer voor een tankstation, dát moet duidelijk zijn.

Consequenties
Ik ben begonnen erop te wijzen dat winkelcentra niet alleen staan, dat ze niet alleen functioneren en dus ook niet alleen te redden’ zijn! Dat geldt ook voor De Ridderhof! Wanneer we het Stadshart zien als de kern van de regionale retail-infrastructuur, moet dáár het recreatief winkelen worden geconcentreerd. De aanwezige supermarkten, die verkeer aantrekken dat ons stadscentrum helemaal niet aankan, moeten daar grotendeels verdwijnen. Meer kleine winkels, die vaak intensief (in dezelfde ruimte) met elkaar samenwerken, meer beleving, zoals in de nieuwe kookwinkel van Woerdman of boekhandel Haasbeek Centrum in de Julianastraat. Meer snuffelen, zoals dat nu al kan in de Raadhuisstraat. Maar zeker geen megalomane nieuwbouw omdat projectontwikkelaars en winkelketens dat zo graag willen. Boodschappen doe je in de buurten, wijken en dorpen. En voor heel specialistische en weinig voorkomende aankopen gaat de consument toch naar gespecialiseerde centra met grootschalige winkels, zoals de Rijneke Boulevard of Go Stores in Gouda, maar ook IKEA of Bataviastad. En dingen die nergens te koop zijn, koop je natuurlijk allang op het internet.
Dit alles betekent wel dat herbouw van De Ridderhof alleen verantwoord is in het kader van een regionaal Retail beleid. Dan moet er nog veel gebeuren, nu er nog niet eens een visie voor Alphen aan den Rijn is geaccepteerd.

Visie op het Stadshart van Alphen aan den Rijn
Die visie ís er overigens wel, elke politieke fractie en het gemeentebestuur van Alphen heeft hem.

Belangstelling? Gewoon aanvragen, via een mail naar: reinderkoornstra@gmail.com, onder vermelding van “Visie”.

Advertentie

Aarhof Feestje?

1 feb

Hiep, hiep, hoera, voor De Aarhof?
Bij Buro Toob zullen ze er weer allerlei positiefs in hebben gezien, maar het ís toch wat, dat we het al 40 jaar moeten doen met een winkelcentrum dat al vier decennia lang grote veranderingen in retailland heeft meegemaakt zonder zelf te veranderen. In de Verenigde Staten, waar ze zelfs een aparte website hebben voor gesloten, en verdwenen, winkelcentra, zou intussen al de derde versie gebouwd zijn. Maar nee, wij blijven het doen met wat ooit (echt waar) spraakmakend was in de Nederlandse retailsector. En gaan vervolgens een feestje bouwen alsof het een prestatie is dat het gebouw niet intussen in elkaar is gestort. Want, naast het feit dat ongeveer de helft van de winkels intussen door anderen wordt gerund, bestaat de grootste verandering erin dat winkelruimtes bij elkaar zijn getrokken. Dát is voor die winkelketens (ETOS, o.a.) beslist een verbetering, maar daardoor vermindert wel het aanbod. Aanbod dat in Alphen, door de ramp rond het Thorbeckeplein, toch al fors is ingeperkt. Een feestje? Met al zoveel leegstand? Nou nee!

Bouwval?
Nu we het daar voorlopig moeten blijven doen met steeds minder winkels dan we hadden, is het natuurlijk helemaal geen goed nieuws dat eigenaar Corio heeft besloten zich alleen op grote winkelcentra op Europese toplocaties te richten. Hoewel sommige Alphenaren daar anders over denken, dát is Alphen aan den Rijn absoluut niet. Corio probeert De Aarhof al een paar jaar aan een andere investeerder te slijten en daarmee is elke hoop op vernieuwing wel vervlogen. Want zelfs al mocht dit, voor een zacht prijsje, ook nog lukken, dan zal de nieuwe eigenaar beslist proberen zo snel mogelijk zo veel mogelijk rendement uit die investering te halen. Afbreken én nieuwbouw, wat na veertig jaar écht nodig is, zal daarom achterwege blijven. Daarmee is ‘onze’ Aarhof nog niet direct een bouwval, maar dat zal het over nog eens tien jaar wel zijn! Intussen komen ook daar steeds meer winkels leeg te staan, als waarschuwing voor iedereen die NU NOG denkt aan méér winkelruimte in het Alphense Stadshart.

Niet méér, maar mínder!
Zoals ik in mijn blogserie http://www.bricksenclicks.me al heb beschreven, betekent minder winkelruimte in het komende bricks&clicks tijdperk niet dat er MINDER winkels komen. Integendeel, juist omdat de bestaande stadshartwinkels kleiner zullen worden, komt er meer ruimte voor nieuwe winkelformules. Met name starters zullen op minder oppervlakte betere kansen krijgen dan ze ooit hadden. Landelijke winkelketens zullen zich, nét als Corio, gaan concentreren op de centra van grote steden, en, meer op de lokale vraag gerichte, zelfstandigen zullen de geboden kansen gaan pakken. Daarmee krijgt de consument méér waar voor zijn geld, omdat de diversiteit in aanbod vergroot wordt op een kleiner oppervlakte. De nog steeds groeiende superspeciaalzaken zullen we steeds vaker aan de rand van ons Stadshart vinden, in wijkcentra zoals De Herenhof, of zelfs daarbuiten, zoals op de Rijneckeboulevard. Wat ons Stadshart nodig heeft is niet méér, maar ándere winkelruimte. De droom van winkels aan het Thorbeckeplein is hardnekkig, maar wat VORM niet lukte, zal niemand lukken. En zonder Thorbeckeplein hebben ook de nog overgebleven winkels aan de Hooftstraat geen enkele toekomst. Voor dat Thorbeckeplein moet een andere oplossing komen, en wellicht is concentratie van allerlei, nu over de stad verspreide, horeca, in combinatie met adequate, dus betaalbare, woonruimte voor jonge Alphenaren wél de oplossing voor die plek.

Compact Stadshart
Het gloednieuwe winkelcentrum De Baronie, met de helft van de winkelruimte leeg, lijkt voor Green een commercieel debacle te worden. Nu zelfs deze Zeeman spin-off duidelijk is geworden dat dit hen ook bij het Station te wachten staat, betekent dit dat ons Stadshart alleen maar overleeft als het zich, in compacte vorm, concentreert op ‘recreatief winkelen’. Nu de Julianastraat al nauwelijks meer een winkelstraat genoemd kan worden, en de horeca ook in de Raadhuisstraat oprukt, ontstaat in Alphen aan den Rijn dat compacte stadshart, omringd met café’s, terrasjes en restaurants, vanzelf. De supers zullen het nog wel even volhouden, maar uiteindelijk ook vertrekken naar vestigingen buiten dat Stadshart. Uiteindelijk leidt dat tot een Stadshart dat eindelijk wél aantrekkelijk is voor alle Alphenaren, omdat iedereen daar zijn plekje kan vinden.

Wijkcentra
Binnen tien jaar moet De Ridderhof worden afgebroken en vervangen door een adequaat buurtcentrum, gericht op het doen van de dagelijkse boodschappen. Niet echt kleiner, maar totaal anders ingedeeld dan het volkomen achterhaalde winkelcentrum dat het nu is. Dát moet dan al met De Herenhof gebeurd zijn, want daarvoor worden nu nieuwe plannen ontwikkeld. De Atlas is gewoon bewust te klein, en veel te dicht bij het Stadshart, gebouwd om ooit uit te groeien tot het wijkwinkelcentrum dat je in die grote wijk Kerk en Zanen zou verwachten. Wellicht is het verstandig om op termijn het centrum voor grootschalige retail Euromarkt volledig om te bouwen tot het nieuwe wijkwinkelcentrum daar, en de Atlas, dan ook al weer 40 jaar oud, als winkelcentrum op te geven.
De Baronie is óf vanuit een verkeerde filosofie ontworpen, óf verkeerd ingevuld. Want als Buurtcentrum in één van onze oudste en kleinste wijken is het veel te groot, en voor het luxe winkelcentrum waar Jan Zeeman van droomde, deugt het, met al die discounters, niet.
Tja, en winkelstrips á la Van Nesstraat, díe moeten we toch binnen tien jaar écht eens kwijt.

Leegstand in Alphen aan de Rijn

12 jan

Misleiding
Het lijkt erop dat je plaats in een rijtje belangrijker is dan je belang zelf. Nu komt Locatus weer met haar jaarlijkse rijtje gemeenten, gerangschikt op het percentage leegstaande winkelpanden. En gelukkig is Alphen aan den Rijn, excellerend in gemiddelden, ook hier weer midden in dat rijtje te vinden. Dus kunnen we weer rustig slapen.
Of niet?
Wel, de meting van Locatus klopt wel, al is het een momentopname. Wat niet klopt is de manier waarop die winkelruimte in gebruik is. Kortom, dat percentage wordt gemanipuleerd, met als enige doel er in dit rijtje niet verkeerd uit te komen. Wat er verder allemaal niet aan deugt, nou dáár hebben we het verderop wel over.
1. Waarom zou het ‘gemiddelde’ (hier géén rekenkundig gemiddelde, maar de mediaan, gewoon de middelste waarneming in dat rijtje gemeenten) eigenlijk ‘goed’ zijn?
2. De leegstand is meestal op bepaalde plekken geconcentreerd, zodat het er daar een stuk beroerder uitziet dan op andere plaatsen, maar het ‘winkel’beeld van het hele centrum wordt verslechterd.
3. Een succesvol winkelcentrum kent een nogal delicate verdeling van winkels, horecagelegenheden en culturele doelen. Als met name één sector getroffen wordt is het aanzienlijk minder aantrekkelijk dan je op basis van het percentage zou denken. Vooral de ‘trekker’ mode is zwaar getroffen, landelijk overigens.
4. Net zoals de groei in ZZP’ers het werkeloosheidspercentage positief beïnvloedt, geldt dat ook voor tijdelijke verhuur, pop-up winkels en anti-kraak vestigingen. Het is niet voor niets dat gemeenten én vastgoedeigenaren zich uitsloven zoveel mogelijk leegstaande panden op die manier te vullen. Maar maakt dat die winkelcentra aantrekkelijker?
Kortom, ook dit is weer een manier om politiek, zakenwereld én burgers in slaap te sussen. Misleiding dus over een zaak die steeds ernstiger vormen aanneemt, ook in Alphen aan den Rijn! En leuke acties, hoe nuttig ook, gaan dit NIET veranderen! Alphen Winkelstad in vogelvlucht:

Aarhof
Nu het Thorbeckeplein op niemandsland lijkt, de Dreespassage tot ‘enge plek’ is verworden, de bibliotheek is verhuisd en de parkeergarage gesloten, is het geen wonder dat er bij de aangrenzende poot van onze, ronduit bejaarde, Aarhof weinig passanten te verwachten zijn. Niet voor niets staan daar panden al tijden leeg. Maar ook het oude Liverapand is, ondanks beslist meer traffic door zelfs twee weekmarkten op het Aarplein, weinig in trek. Daarbij zijn op verschillende punten panden bij elkaar getrokken, zodat het totale aanbod in De Aarhof minder is geworden. En, ook al omdat de verhuurder, Corio, kleinere steden helemaal niet meer ziet zitten, zal een broodnodige ‘upgrade’ nog wel even op zich laten wachten.

Hoge Zijde
Als H&M niet was fors had uitgebreid hadden daar honderden vierkante meters compleet leeggestaan, terwijl in de nieuwbouw tegenover het stadhuis geen enkele winkel het lang heeft volgehouden. Richting Wilhelminalaan is het, na het vertrek van het Postkantoor, steeds meer een stiltegebied geworden en dat wil je toch eigenlijk niet hebben, midden in je Stadshart. Zonder Haasbeek Centrum en bakkerij Stevers zou het in de Julianastraat heel stil worden. De combinatie van vrijwel allemaal horeca en de lange ‘dode wand’ van Hoogvliet is letterlijk dodelijk voor een echte winkelstraat. Vooral als leegvallende winkelruimtes stelselmatig door horeca en niet-winkelorganisaties worden ingevuld.

Lage Zijde
Hier hoeven we het niet lang over te hebben. De Van Mandersloostraat is met het Rijnplein de enige A-locatie van de stad en blijft aantrekkelijk voor winkels. Het Thorbeckeplein, dat is na ‘VORM’ toch wel duidelijk, heeft geen enkele toekomst als winkelcentrum, en dat was met de Hooftstraat allang het geval. Hier is niet alleen sprake van leegstand, maar ook van veel tijdelijke verhuur op anti-kraakcondities, terwijl steeds meer winkelpanden in de Hooftstraat worden bezet door andere branches (horeca, sportcentrum, etc.) In alle geweld houdt de Raadhuisstraat zich nog wel enigszins staande, tenminste het eerste stukje, maar ook daar zien we steeds meer winkelruimte ingenomen worden door horeca en dergelijke.

Herenhof
Als middelgroot wijkcentrum eigenlijk het enige winkelcentrum zonder ernstige problemen, maar, na dertig jaar, zou hier een upgrade niet misstaan. Wanneer gaan we daar eens iets aan doen?

Ridderhof
Ik voorspelde al jaren geleden dat dit oude wijkcentrum naast de dichtbij gelegen Herenhof alleen nog kansen zou hebben als lage prijzen buurtcentrum. Nou, dat is het ook, redelijk succesvol, geworden. Alleen heeft het voor die functie teveel, en vooral verkeerde, winkelruimte, zodat er toch regelmatig wat te huur staat aangeboden. Afbreken, en, veel compacter, herbouwen als buurtcentrum (type Atlas) is op den duur de enige optie.

Atlas
Tja, als je een buurtcentrum bouwt om onze grootste wijk te bedienen, zal dat wel altijd aantrekkelijk zijn voor die paar ondernemers die daar een plekje kunnen vinden. Mits ze zich wel op de dagelijkse behoeften van de Kerk en Zaners richten, voor iets anders zijn er geen kansen.

Euromarkt/Da Vinci
Dit betreft een gebied voor grootschalige detailhandel, al blijkt dat, met alle misère in bouw, elektra, meubels en woninginrichting, moeilijk vol te houden. Het is duidelijk dat men hier niet gaat winkelen, maar heel bewust voor bepaalde zaken bepaalde winkels bezoekt. Daar is op zichzelf niets mis mee, overigens, maar het voorkomt wel grote drommen bezoekers daar.

Baronie
Als we het over leegstand hebben, dáár staat meer dan de helft van de winkels leeg. Zelfs als Bristol en Action inderdaad de voor hen gereserveerde winkels inrichten. Toegegeven, er staat een prachtige Zeeman winkel, maar van het kopersparadijs waarover Jan Zeeman en Green regelmatig profeteren, is nog totaal geen sprake. Het feit dat zelfs bakkerij Van der Breggen, die eerst als niet passend werd afgewezen, daar nu toch een winkel heeft, moet toch wel duidelijk maken dat het allemaal niet loopt zoals men dacht. En zonder een slager, poelier, groenteboer, bloemenwinkel en (aparte) slijterij, zal het zelfs nauwelijks als buurtcentrum gaan functioneren. Het pand ziet er indrukwekkend uit, maar ja, een pand is nog geen winkelcentrum! Intussen is de Van Nesstraat als winkelcentrum voltooid verleden tijd geworden, nu er al vijf winkelpanden compleet leegstaan. De keerzijde van De Baronie medaille.

Leegstand, geen vastgoed, maar een retail probleem
Je kunt dus veel ‘leegstand’ camoufleren, maar al rondwandelend in Alphen aan den Rijn zie je al snel wat er werkelijk aan de hand is. En dat de, zo hardnekkig vanuit het Stadhuis bezongen, ruimte voor nieuwe winkels complete onzin is. Helaas, het ís niet anders, staat ons een verdere samentrekking van ons Stadshart te wachten. Dát als noodzakelijk gevolg van de integratie van winkels en webshops. Met méér kleinere winkels, meer onderscheid en minder ketens in het Stadshart maakt die verkleining dat Stadshart wel aantrekkelijker! Lees daarvoor ‘De Nieuwe Winkelier’ op http://www.bricksenclicks.me

Ook bij parkeren op De Herenhof: BETALEN!

11 dec

Ik ben blij met het nieuwe kruispunt op de Bruinsslotsingel/Kennedylaan en de rotonde bij het oude NUON gebouw. Beide zijn een duidelijke verbetering, de gemeente doet echt sommige dingen wel goed. Maar tegelijkertijd verbaas ik me over het gebrek aan visie van ons college, met namen van wethouder Van Velzen in zake het verkeer. De man blijft consequent het paard achter de wagen spannen en verkoopt het als de uitvinding van het zwarte garen. Natuurlijk kan hij niets doen aan de naïviteit waarmee de gemeente al jaren de ene planologische blunder na de andere maakt, maar hij hoeft dat ‘beleid’ natuurlijk niet door te zetten. Helaas is wat hij nu juist wel doet!

Het is natuurlijk geklets dat ‘de Alphenaar’ vanwege een paar dubbeltjes door de hele stad gaat rijden op zoek naar de goedkoopste supermarkt. Dan is hij/zij die dubbeltjes allang kwijt aan extra brandstofkosten. Het is GEEN geklets dat het beleid van onze gemeente ertoe heeft geleid dat die Alphenaar sowieso voor alles naar steeds andere plaatsen in de stad moet rijden. Gelukkig steeds meer op de fiets, maar met een krat pils achterop wordt dat toch lastig! En zelf fiets ik ook écht niet als het regent, of sneeuwt, en het lijkt me dat de meeste oudere Alphenaren er zo over denken.
Nee, onze Kees krijgt kritiek van winkeliers op De Ridderhof dat zij klanten kwijtraken aan De Herenhof en De Atlas omdat dáár het parkeren gratis is. Geen beleid, maar reactie! Geleuter natuurlijk van Robert Grotenhuis van De Ridderhof, want zaterdag kwam ik niet eens de parkeergarage in, zodat ik mijn boodschappen maar op maandag heb gedaan. Met VIER grote supermarkten in één buurtwinkelcentrum heb je over aanloop niets te klagen, lijkt me.

Maar al die supermarkten leveren natuurlijk wel een probleem op. Hoe overleven ze in deze crisisperiode. Tenslotte heeft de GEMEENTE, niet de Alphenaar, ervoor gezorgd dat Alphen in een paar jaar tijd 6 nieuwe supermarkten krijgt, zonder dat er ook maar één koper bijkomt. Landelijk wordt al gesproken over de “Kerstoorlog” (een merkwaardige tegenstelling in dat ene woord), en dat gaat in Alphen aan den Rijn zeker gebeuren. Niet omdat wij Alphenaren zoveel heen en weer willen rijden, maar gewoon omdat de gemeente zo stom was om overal maar vergunningen voor te verstrekken.

Dus hebben we op de Ridderhof opeens een ALDI én een Hoogvliet erbij, blijkt er opeens een LIDL te openen op een onmogelijke plek bij de Herenhof, opent er een compleet nieuw winkelcentrum in de Baronie (met Hoogvliet én LIDL) en is de gemeente ook nog van plan om VORM te gerieven door nóg een supermarkt aan het Thorbeckeplein toe te staan. Natuurlijk komt er nog een ALDI aan de Euromarkt, maar ja, die arme bewoners van onze wijk Kerk en Zanen kunnen natuurlijk al jaren niet of nauwelijks hun wijk in of uit komen. Twee supermarkten voor 15.000 inwoners is niet overdreven, maar juist daardoor telt het overschot in de rest van onze stad dubbel!

Ach, en dan hebben we het alleen nog maar over supermarkten. Maar die Baronie trekt met een ACTION, mét Primark de meest succesvolle winkelketen in ons land, klanten uit de HELE stad, dat heeft Green goed bekeken. Misschien komt er nog een Takko (mini Primark) bij en dan zijn de poppen daar écht aan het dansen. Want omdat die klanten gelijk hun boodschappen doen, komen ze praktisch ALLEMAAL met de auto. Niet omdat ze dat willen, maar omdat de gemeente hen dat opdringt. Daarmee zullen de omliggende wijken op zaterdag praktisch onbereikbaar worden! En we blijven maar gaan. Want ALLE Alphenaren moeten straks in het centrum naar ons Cultuurhuis om bibliotheekboeken te ruilen omdat de gemeente blijft denken in jaren tachtig beelden. Tja, en als je dan gelijk boodschappen kunt doen? U raadt het al, opnieuw extra, VERMIJDBAAR, autoverkeer in ons Stadshart.
Onze gemeente MAAKT verkeersproblemen die ze vervolgens wil oplossen met een peperdure cityring die wij allemaal mogen betalen.

Nee, het zou allemaal eenvoudig op te lossen zijn, als de gemeente stopte met te praten over ‘Wijkgericht werken’ en daar eens iets aan zou gaan doen. Want als er werkelijk één plek in een wijk zou zijn, of die nou De Oude Wereld, De Baronie of De Ridderhof heet, waar de omwonenden voor ALLES terecht zouden kunnen, bleven ze heus wel in hun eigen wijk. Retail, Cultuur, Gezondheidszorg, Onderwijs en Overheid allemaal samen op één goed bereikbare plek in je eigen wijk. Dát is anticiperen op een maatschappij die steeds verder gaat vergrijzen. Want je hoeft geen probleem op te lossen dat er niet is.
Alleen dán kan het centrum met één grote supermarkt en een ‘citywinkel’ van Albert Heijn volstaan, en voor de rest worden omgevormd tot een ‘shopper paradijs’ voor alle NIET-DAGELIJKSE aankopen. Winkelen in plaats van dorps ‘boodschappen doen’ in een Stadshart dat dan geen ‘Dorpshart’ is. Misschien dat dan de inwoners van de omliggende plaatsen wél naar dat Stadshart van Alphen komen, samen met de inwoners van Alphen zelf.

Het ‘Stadhuis’ moet eens leren wat Retail 3.0 (http://www.bricksenclicks.me) voor winkels, maar vooral voor winkelcentra, kan betekenen. Daarop kan vervolgens langjarig beleid worden ontwikkeld, want de al gemaakte blunders los je niet zomaar even op. Alleen dán schijnt er weer licht in onze tunnel, terwijl we nu maar een beetje in het duister rondtasten. Van Velzen c.s. kunnen daar niet snel genoeg mee beginnen!

En parkeergeld invoeren op De Herenhof en De Atlas? Heeft de wethouder nog niet door dat parkeren in De Baronie gratis wordt? Zonder dat de gemeente daar ook maar IETS aan kan doen? Regeren is vooruitzien, toch? Die maatregel maakt het de winkeliers alleen maar lastiger!

Ridderhof investering in de Toekomst?

18 mrt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers
Hoe stom kan een gemeente zijn als ze de vereniging van eigenaren (naar verluidt nu gedomineerd door Hoogvliet beheer) gaat helpen het winkelcentrum Ridderhof om zeep te helpen. Want dát gaat gebeuren als het huidige winkelcentrum fors wordt ‘gerenoveerd’ teneinde het te laten opboksen tegenover dat andere winkelcentrum in de wijk Ridderveld, “De Herenhof”.
Stom? Waarom?
Beste medeburgers, dat winkelcentrum De Ridderhof, in 1973 gebouwd als het eerste wijkwinkelcentrum van Alphen aan den Rijn, ligt nog geen vijf autominuten verwijderd van het, begin tachtiger jaren gerealiseerde, wijkwinkelcentrum De Herenhof. Het, nog in voetstappen denkende, gemeentebestuur van toen realiseerde in die nieuwe wijk Ridderveld II gelijk nog maar het buurtwinkelcentrum Koopzwam dat slechts op 5 fietsminuten (!) van “De Ridderhof” lag. Het kostte de gemeente dertig jaar om te erkennen dat die ‘Koopzwam’ een jammerlijke mislukking was, maar men heeft daar niet of nauwelijks iets van geleerd. Hoewel het planologisch duidelijk is dat er in die grote wijk Ridderveld vooral behoefte is aan een belangrijke uitbreiding van het veel grotere wijkwinkelcentrum De Herenhof, wordt nu, in een combinatie van populisme en misplaatst medegevoel met de geplaagde ondernemers, een poging gedaan om De Ridderhof te verheffen tot een wijkwinkelcentrum dat zich kan, én moet, meten met De Herenhof. Een poging die bij voorbaat tot mislukking gedoemd is, en ik zal U, medeburgers, uitleggen waarom.
De strijd tussen die twee winkelcentra gaat volledig voorbij aan de belangen van zowel ondernemers en bewoners van de wijk. In twee winkelcentra met ongeveer dezelfde signatuur wordt die bewoners gewoon meer van hetzelfde geboden, en daarop zit gewoon niemand te wachten. De ondernemers hebben de zekerheid meer huur te gaan betalen, én de zekerheid dat daar geen nieuwe klanten tegenover staan. Die zijn er immers niet! In de wijk Ridderveld slaat de vergrijzing en ontgroening onverbiddelijk toe. Dat is in Ridderveld I allang het geval, en, ruim dertig jaar na de bouw, staat hetzelfde te gebeuren in het lager gelegen Ridderveld II. In feite zal de hele wijk over een tien tot twintig jaar meer dan genoeg hebben aan één goed voorzien wijkwinkelcentrum (en daarvoor is op De Herenhof ruimte beschikbaar), ondersteund door één, puur op dagelijkse behoeften gericht, buurtwinkelcentrum. Dat Ridderhof II zal niet groter, maar aanmerkelijk kleiner zijn dan het huidige winkelcentrum. Maar intussen moet De Herenhof wél op de schop, omdat daar ontwikkelingsmogelijkheden zijn om de functie als alles biedend wijkwinkelcentrum waar te blijven maken. Het blijft me dan ook verbazen dat daar, ondanks al redelijk vergevorderde plannen, buiten de plantenkassen van Edwin ten Brink, niets van de grond komt. Of het zou de exorbitante, ook door de gemeente gesteunde, ontwikkeling van onnodig grote winkels op De Baronie moeten zijn.
Tót de uiteindelijke herbouw van De Ridderhof (en van de hele omgeving van dat winkelcentrum) heeft dit winkelcentrum weinig mogelijkheden. Anders dan De Herenhof, staan hier immers de woningen niet op, maar pal naast het winkelcentrum gepland, dus valt er niets uit te breiden zonder het woongenot in de flats eromheen ernstig aan te tasten. De huidige winkelruimtes zijn stomweg te ondiep voor de meeste winkelketens zodat uitbreiding van winkelruimte alleen maar in de breedte mogelijk is. Dat levert sterke belemmeringen op (zie C-1000 als voorbeeld), daarbij gaat zoiets natuurlijk weer direct ten koste van het aantal winkels in dat winkelcentrum. Kortom, tenzij men van plan is óf het kerkelijk en gemeenschapscentrum ‘De Bron’, óf de benzinepomp, op te heffen, is het, na de bouw van het nieuwe front aan de Bruins Slotsingel, met de uitbreidingsmogelijkheden gedaan. Kortom, wát je ook versiert, De Ridderhof blijft het ouderwetse 70-er jaren winkelcentrum dat het altijd was. Een winkelcentrum dat nooit kán voldoen aan de eisen die consumenten én winkelketens over tien jaar stellen aan een modern wijkwinkelcentrum! Diepte investeringen zijn dus zinloos.
Medeburgers, dat hoeft ook helemaal niet. Niemand wilde eraan toen ik bleef wijzen op de mogelijkheid om De Ridderhof te ‘downgraden’ naar een ‘Laaggeprijsd, gezellig én overdekt, buurtwinkelcentrum’. Náást een heel anders getint, groter, wijkwinkelcentrum De Herenhof. Niet gewild, en toch gekregen, want met de entree van nieuwe winkels, straks zelfs met een ALDI, voldoet De Ridderhof in de praktijk allang aan mijn definitie. En juist omdat De Ridderhof een heel ander, multicultureel, karakter heeft dan De Herenhof, kunnen beide centra nog jaren naast elkaar bestaan. En kunnen winkeliers én horecaexploitanten, in beide centra er nog jaren een goed inkomen uithalen.
Kortom, het is prima als de gemeente de nodige ondersteuning biedt bij het opknappen van De Ridderhof, want reparaties en een likje verf kan nergens kwaad. Het was ook een prima initiatief om indertijd de gribus, die parkeergarage werd genoemd, over te nemen. Maar de vereniging van eigenaren (en dat zijn, uitzonderingen daargelaten, NIET de huidige winkeliers!) helpen om hun investering te gelde te maken, is slecht voor de huidige winkels, is slecht voor de concurrentieverhoudingen met De Herenhof en het is slecht voor de inwoners van Ridderveld.
Het is, medeburgers, ook slecht voor de gemeente als geheel. Die moet, veel meer dan jarenlang het geval is geweest, meer letten op de invloed die de verschillende winkelcentra binnen de gemeente op elkaar hebben, en op de functie die deze winkelcentra hebben binnen de verschillende wijken, en op de wisselwerking van die winkelcentra op het Stadshart, en vice versa.
Winkelcentra als de kern van een wijkgericht gemeentelijk beleid!