Tag Archives: julianabrug

De Wind, natuurlijk….

4 jul

Julianabrug open?

Op 23 mei schreef ik een blog over de wenselijkheid van een ‘feestje’ op de brug, terwijl het onderzoeksrapport nog niet was verschenen. Nu dat vernietigende rapport er ligt, slechts een paar dagen voor dat feestje, komt de slechte timing wel erg naar voren. Want de Onderzoeksraad voor de Veiligheid veegt niet alleen de vloer aan met de betrokken aannemers, maar ook met het gemeentebestuur die hen maar liet begaan. Hoewel toch elke leek al vraagtekens had bij het idee die zware klus te klaren met losstaande kranen op wiebelige pontons, zag ons ‘stadhuis’ geen gevaar voor haar burgers, of wilde dat niet zien. De vraag die de gemeenteraad donderdag dan ook beantwoord moet krijgen staat dan ook in dat blog centraal: “Waarom moest en zou dat brugdek er op vrijdag 3 augustus 2015 er beslist liggen?” Terwijl die brug er al vele maanden uitlag, en sowieso nog lang niet gebruikt kon worden omdat de aansluitingen nog niet klaar waren, de reden immers waarom die kranen niet op de landhoofden konden staan. Waarom dan niet later?
De subvraag, om de beweegredenen van die aannemers te snappen, is dan ‘Hoeveel had het die aannemers gekost als dat brugdeel toen NIET geplaatst was”?

De Wind

Blijkbaar waait het in Nederland te weinig om daarmee bij het hijsen van een enorm brugdek rekening te houden! Iedereen weet wat er gebeurt als je een plat voorwerp door de lucht beweegt, zelfs áls het niet waait. En die wiebelende kraanopstelling, volgens het rapport tot het maximum belast, had dat brugdek toch zeker nog 100 meter moeten verplaatsen. Dus om dat brugdek heen en weer te zwaaien, dáárvoor was helemaal geen wind nodig!
Laten we hopen dat er bij het inhijsen van de Maximabrug, later deze maand, wél rekening met die wind wordt gehouden.

Veiligheid

Dat de gemeente verantwoordelijk is voor de veiligheid van haar burgers is duidelijk en onomstreden. Jarenlang werden de kerosinetankers voor Schiphol als inbreuk voor de veiligheid van de omwonenden gezien, zozeer dat er zelfs door onze gemeente plannen waren gemaakt, en zelfs al een geul gegraven, voor een omleidingsroute via de Zegerplas. Nu dat gevaar via pijpleidingen is verdwenen, laat de gemeente toe dat er op die zelfde Rijn een levensgevaarlijk spelletje met de wind wordt gespeeld. Zonder daar de betrokken bewoners zelfs maar op te attenderen. Merkwaardig, zo weinig voorstellingsvermogen bij de mensen die er, ambtelijk of politiek, op hadden moeten letten, en waarvan ik me afvraag of ze er die dag eigenlijk wel bij waren. Enfin, we hebben volksvertegenwoordigers gekozen om het collegebeleid op dit vlak te controleren, laten we hopen dat ze dat ook doen, donderdag!
Natuurlijk heeft die gemeenteraad vooraf een excuusbrief van het college ontvangen, de vlucht naar voren waarbij de schuldvraag aanzienlijk verder naar de aannemers is geschoven dan dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat doet.

Vreemde Tegenstelling

Wel vreemd is de enorme tegenstelling tussen deze twee krantenkoppen uit het AD/Alphen, slechts 4 dagen na elkaar!

Julianabrug01Julianabrug02

Op 30 juni zien we de bekende foto van drie aangeslagen collegeleden, direct na ‘de val’, waarbij verslaggever Jan Belt kopt: “Er is gegokt met mensenlevens”. Maar slechts vier dagen later bericht dezelfde krant “Feest spoelt brugdrama weg”. De excuusbrief van het college haalt de voorpagina niet, en moet het met pagina 3 doen.
“Brood en Spelen”, de Romeinen wisten het al, houden het domme volk rustig.
Maar zoveel water kan er zelfs deze week niet zijn gevallen om de harde werkelijkheid van het rapport weg te wissen. De ernstige fouten die zijn gemaakt, mogen nooit weer worden gemaakt, en het veiligheidsbeleid van de gemeente moet zeer duidelijk op de helling. Aan die conclusie kan geen PR publicatie tornen. De aannemers zullen nu wel echt over de brug moeten komen, als het daarbij blijft. De wind is geen partij.
En het lot van de betrokken collegeleden ligt, zoals dat hoort, in handen van de gemeenteraad.
Het zal me benieuwen…….

Advertentie

Fietstunnel bij vorst ONBRUIKBAAR

21 dec

 

Wát lees ik nu weer in het AD! De veelgeroemde fietstunnel naar Kerk en Zanen is niet te gebruiken bij vorst en gladheid!  Wethouder Kees van Velzen wil dat Alphenaren hun auto laten staan, en meer gaan fietsen. Om dezelfde reden heeft zijn voorganger, Hans Groen in’t Woud, onze wijk Kerk en Zanen ‘ontsloten’ door de bijna 20.000 bewoners daar, naast de volledig ontoereikende spoorovergang, een fietstunnel aan laten leggen. Een fietstunnel die dagelijks het leven van eenvoudige voetgangers, bij wat we hardnekkig ons station blijven noemen, in gevaar brengt.

Gevaarlijk
Want het is natuurlijk een merkwaardige zaak dat je vanuit de stad, de parkeerplaats én de fietsenstalling niet gewoon het perron op kunt lopen, maar éérst de drukke fietsersstroom moet ontwijken. Fietsers die óf met veel snelheid van de helling af komen zetten, óf extra snelheid maken om aan de andere kant weer omhoog te komen. Veel te veel snelheid om het oversteken ‘veilig’ te kunnen noemen, en dat wordt er met een aanzwellend aantal elektrische fietsen niet beter op! Niets meer aan te doen, natuurlijk! Hoewel, een rechtstreekse doorgang? Hoe duur zou dat nou helemaal zijn?

Vloerverwarming
Nu had ook de gemeente al bedacht dat ook het gebruik door de fietsers zelf wel eens problemen op zou kunnen leveren, met name bij gladheid. Daarvoor was, voor een leuk bedrag extra, ‘vloerverwarming’ aangelegd. En nu dat ding nog geen drie jaar oud is, blijkt dit verwarmingssysteem al het loodje gelegd te hebben. En hebben onze ‘Kerk en Zaners’ bij gladheid opeens GEEN fietstunnel meer. Want dat verwarmingsprobleem kan niet eenvoudig worden opgelost, blijkbaar!
Misschien, beste Hans, had je dat extra geld toch beter in een beter verwarmingssysteem kunnen stoppen, in plaats van de, al even onhandige, CDA-groene fietsappel. Want ik vrees dat er opnieuw een gepeperde reparatierekening aan zit te komen. Intussen is voor de ‘Belgische oplossing’ gekozen: Via verkeersborden wordt de fietser erop gewezen dat bij gladheid die ‘fiets’tunnel onbruikbaar is! “De Verbinding” is dus ronduit een misleidende term voor een wat opgeleukte vee tunnel onder de spoorbaan, waaraan toch al de nodige defecten zijn geconstateerd. Nou komt dit er nog bij. Houdt het nou nooit op?

“Bezint eer Ge begint”
Van alle gemeentelijke plannen rond dat ‘station’ komt al vrijwel niets terecht, dus je mag je wel eens afvragen hoe er tijdens het jarenlange bewind van de heer Groen in’t Woud is omgegaan met de projecten die wel doorgingen. Tenslotte zitten we ook al met de Julianabrug die er na een dure reparatie weer 25 jaar tegenaan zou moeten kunnen, maar al binnen tien jaar op instorten stond. Nu komt daar voor vele ongeplande miljoenen een ‘plastic’ brug die het zelfs 50 jaar moet volhouden. Ik hoop toch écht dat onze gemeenteraad déze keer niet blind vertrouwt op de geruststellende mededelingen vanuit ons Stadhuis.
Helaas kan wethouder Hans niet meer ter verantwoording geroepen worden. Die geniet, met meerdere ex-bestuurders van deze gemeente, van zijn royale wachtgeld. En de termijn van zijn opvolger Kees van Velzen, ook CDA, loopt ook al eind dit jaar af. Het is daarom nog maar de vraag of daar verhaal gehaald kan worden als blijkt dat het allemaal toch weer anders gaat dan gepland, en beloofd, was.
Kortom, volksvertegenwoordigers, let wat beter op onze zaak, en op onze miljoenen!

Alphen kleurt groen!

20 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers.

Jarenlang werkte een hele groep Alphenaren belangeloos aan het schoonmaken van het gebied rond de Zegerplas. Vrachtwagens vol troep werd uit het gras, uit de bosjes en uit de rietkragen gehaald. Gewapend met allerlei, door de gemeente beschikbaar gesteld, materiaal togen jong en oud uit om onze leefomgeving te verbeteren. Om na afloop, op kosten van die gemeente, gezellig samen koffie te drinken, en heerlijke ‘gemeentetaart’ te nuttigen.
Ik herinner me nog heel goed hoe ik zelf, mét wethouder Hoekstra, het hele stuk tussen het meer en het Aarkanaal had schoongemaakt. Ik was nog niet thuis, of ik hoorde dat er ‘iets’ heel ergs was gebeurd. Iets ergs, dat, maar dát wisten we toen niet, nog lang zou doorspelen in het nog zo onschuldige Alphen aan den Rijn. Tja, áls we niet met die schoonmaakklus bezig waren geweest, was ik op dat moment op De Ridderhof inkopen wezen doen, zoals altijd. Ja, dát zijn de momenten die je niet zo gauw vergeet, en daar hoort dus ook dat schoonmaken rond de Zegerplas bij.

Maar opeens was dat allemaal niet meer nodig, medeburgers, omdat de gemeente dat zelf ging doen. Vanaf dit jaar was er voor de vrijwilligers slechts een rol weggelegd als ‘adviseur’ om nieuwe ideeën in dit gebied te formuleren.
Hoewel ik ook daarvoor was uitgenodigd, ben ik niet gegaan. Principieel niet, omdat ik vind dat de overheid wel andere dingen kan doen dan succesvol vrijwilligerswerk afbreken. Faciliteren, dát is wat anders, maar initiëren….
Vreemd, waar las ik die laatste gedachte net nog?

Tja, en dan lees ik dat prestigeprojecten als de Maximabrug en het Cultuurhuis mogen blijven bestaan, dat theater Castellum zelfs twee ton extra krijgt, maar dat de gemeente opnieuw een gooi gaat doen naar de positie van ‘Groenste gemeente van Nederland’. Via onze bomen gaat dat niet meer, want elk jaar worden daar meer van gerooid, maar omdat de gemeente gaat bezuinigen op groenvoorzieningen, zal er binnen een paar jaar veel gras te zien zijn in onze stad, heeeeeel veel gras. Perkjes worden opgeruimd, ten gunste van gras, graskanten worden niet meer gemaaid, en mogen nu rustig wegen, fiets- en voetpaden overgroeien. Al dat overdadige groen wordt gecompenseerd door te bezuinigen op Kerstbomen. Kerstgevoel moet het afleggen tegen ….., ja waartegen eigenlijk?

Want, beste gemeente, hoe staat het nou met dat schoonhouden van dat Zegerslootgebied? Moet de vrijwilligersclub weer aantreden? En hoe staat dat met al die andere buurtgerichte schoonmaakacties, zoals we die ook hadden aan de Hoefbladstraat? Nog wel gefaciliteerd? Ik vraag het me af. Ik denk dat we ons in Alphen mogen opmaken voor een hoop onprettige verrassingen, de komende jaren, en waarom?

Nou, omdat een ex-wethouder net zoveel bureaus aan de Julianabrug heeft laten ruiken tot hij er één vond dat die brug nog tientallen fit verklaarde, zitten we nu een met enorme kostenpost omdat de Julianabrug op korte termijn compleet vervangen moet worden. Natuurlijk hebben we voor dit soort politieke ‘ongelukjes’ ons NUON potje van ruim 120 miljoen Euro, maar ja, Maximabrug, Cultuurhuis, ‘Westelijke Randweg’ en dergelijke zijn weliswaar voor de Alphense bevolking niet zo interessant, maar vormen voor onze politici de ‘kers op de appelmoes’. En, goed buiten de pers gehouden, zit de gemeente natuurlijk nog wel met een paar financiële problemen, zoals het debacle rond het Thorbeckeplein en het zwarte gat dat zich eindelijk opent rond zwembad Aquarijn (zie mijn voorgaande blog). Het gemeentelijk vastgoedbeleid van de afgelopen jaren lijkt voor een ‘a disaster waiting to happen’ te zijn. En dus moeten we jaarlijks één miljoen extra inleveren om die nieuwe brug te betalen. Waardoor zelfs de vrijwilligersprijzen niet meer uitgereikt kunnen worden?

Gelukkig komt er een fusie aan. Dat zou vooral de efficiëntie van het gemeentelijke apparaat bevorderen. Tja, maar in de wetenschap dat alle salariskosten, tot die van de gemeenteraadsleden toe, sterk gaan stijgen, én het besluit dat die fusie geen ambtenaar zijn of haar baan mag kosten, denk ik dat we die efficiëntieslag met grote zákken zout moeten nemen.

Ach, medeburgers, brood en spelen. Want aan de Rijnhaven komt straks, als U het nog altijd gelooft, een prachtig strand. Natuurlijk ligt er allang een strand, in een aanmerkelijk logischer, en prettiger, omgeving aan de Zegerplas, waarvoor de gemeente nu al geen beheer meer kan betalen. Nee, dat Rijnhavenproject is niets anders dan een vlucht vooruit, om de aandacht van de afbraak elders te camoufleren. En als ik dan zie dat de huidige gemeente Boskoop al ELF miljoen nodig heeft voor verkeersprojecten, moet ik toch wel lachen. Als die Gert Dazler écht denkt dat daarvoor wél geld uit Alphen zal komen, is hij toch écht aan het luchtfietsen. Nee, die Boskopers moeten straks gewoon meebetalen aan de Maximabrug, vierbaans breed naar NERGENSHUIZEN.

Maximabrug

9 feb

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers!

‘Op de achterste benen’ staan de bewoners rond de Gnephoek, volgens Alphen.CC, nu beide gemeenten het eens zijn over het definitieve traject voor de Maximabrug. Hierbij blijft de Landlustweg wel behouden, maar loopt er wel een lelijke lus door de weilanden. Maar ja, wát je ook doet, er zijn altijd medeburgers teleurgesteld. Natuurlijk is het niet leuk je zicht op ongerepte weilanden kwijt te raken, maar hoeveel Alphenaren hébben dat eigenlijk. Ik in ieder geval niet. Vanuit mijn kamer kijk ik, enigszins door struiken aan het zicht onttrokken, tegen de gevel van mijn achterburen aan, en vanuit de keuken rijst een heel hoog flatgebouw op. Nee, dan die mazzelaars in de polder, al krijgen ze nu een brug én een weg voor hun neus, hun uitzicht blijft enorm veel beter dan het mijne, en dat van de meeste Alphenaren en Koudekerkers. Maar ze zullen dat nooit zo willen zien, natuurlijk, vandaar die ‘achterste benen’. Tja, beste Tsjeard, het is niet goed of het deugt niet.

Ik heb niet voor niets Alphen.CC geciteerd, want deze krant zet er een mooie tekening bij en die zegt veel meer dan woorden kunnen zeggen. Want hoeveel Alphenaren kennen nou precies de omgeving van die Gnephoek, of de Landlustweg? U weet dat ik jaren heb gepleit voor een simpele brug, om de Koudekerker ondernemingen snel en veilig aan te sluiten op de N11 en daarmee aan het landelijke wegennet. Het mocht niet zo zijn, omdat Alphen aan den Rijn woeste plannen heeft voor een ‘Grote Bypass’, al is die net ‘westelijke rondweg’ gedoopt. Enfin, de naam doet er niet toe, want die weg komt er toch nooit. De provincie is wel goed, maar niet gek. Alphen mag die weg bouwen, als ze ooit zien de benodigde 250 miljoen (!) Euro bij elkaar te schrapen. Dat gaat dus nooit lukken, want hoe groter onze gemeente ook wordt, steeds minder nieuwe medeburgers baat hebben bij die weg, terwijl ze hem wél zouden moeten betalen! Maar hoe het ook zij, deze tekening geeft duidelijk aan dat deze ‘Maximabrug’ letterlijk een brug naar Nergenshuizen is, zoals ik al zo vaak stelde. En die grap moet wél 45 miljoen Euro kosten. Eens turven, later, hoeveel dat per auto is!

Wat ook duidelijk is dat ons bedrijfsleven, dat zich zó hard maakte voor die brug, het huidige plan helemaal niet meer ziet zitten. Nog geen één miljoen hebben de ondernemers, verenigd in de grootste bedrijvenclub van ons land, VOA, ervoor over. Natuurlijk is het altijd leuk om rechttoe, rechtaan, naar het Noorden te kunnen rijden, maar het geloof in die vierbaans verbinding met de A4 bij Leimuiden lijkt tot een minimum gedaald. Jarenlang hebben ze zich mét de wethouder hard gemaakt voor die vierbaans Maximabrug, maar nu die blijkt uit te komen op het bestaande karrenpad tussen Koudekerk en Alphen aan den Rijn, laten ze wethouder Hoekstra keihard vallen. Misschien hebben ze toch mijn blogs gelezen, waarbij ik uitlegde dat die Alphense ondernemingen allang een vierbaansweg hébben naar die A4 toe. En dat hun vrachtwagens prima via de N11 (want daar heb ik het over) en de A4 naar het Noorden kunnen rijden, nu de verbreding van die weg bij Leiderdorp met betere aansluitingen bijna een feit is. Zonder peperdure bruggen over de Rijn en de Heijmanswetering en zonder een astronomisch dure, 1 kilometer lange, tunnel bij Leimuiden. Want “Gratis koekjes bestaan niet!” dat wist mijn grootmoeder ook al. En al dat geld voor een winst van hoogstens 10 kilometer, hoe kom je erop!

Een tweede constatering moet zijn dat zelfs een niet al te hoge brug, zoals die Maximabrug, een enorm lang talud nodig heeft om 4,5 meter te overbruggen. Aan beide kanten! Nou ligt die ruimte er wel aan de kant van de Hoorn, en is er ruimte zat in de Gnephoekpolder, al zal die slinger wel nooit een schoonheidsprijs winnen.
Maar de mensen die zich nu weer hard maken voor een tunnel bij de Julianabrug moeten deze tekening toch eens overzetten op die plaats. Die tunnel wordt namelijk nog veel ‘hoger’ dan die Maximabrug. Reken maar na. Het ding moet toch minimaal drie meter onder het WATERoppervlak liggen, wil die Rijn bevaarbaar blijven voor grote schepen. De tunnelbuis zelf moet minstens drie meter hoog worden, anders kan er geen vrachtwagen doorheen. Tel daar de oeverhoogte én de betonconstructie bij dan kom je gemakkelijk aan een diepte van 8 meter die elke passeerder van die tunnel moet overbruggen, wil deze weer op het maaiveld, en de aansluitende wegen, terecht komen. Dát betekent dat die tunnel minimaal direct op de Oranje Nassausingel aansluit, en aan de andere kant ergens bij de Baronie weer boven komt (want de Prins Bernhardlaan moet er ook nog overheen, natuurlijk). Maar ook een brug van ‘maar’ 6,5 meter zou al grote problemen geven. En er zullen wel weer een paar gezichtsbepalende panden gesloopt moeten worden.
Dat moeten we allemaal niet willen, natuurlijk!
Nee, leg daar maar gewoon een nieuwe brug neer, gewoon een vervanging van de huidige brug! Dat is op allerlei manieren nog te overzien, het is en blijft beslist de simpelste en betaalbaarste oplossing. Tja, dan moeten we weer af te toe wachten, het ís niet anders.

Paniek Piet en de Alphense winkeliers

11 nov

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

We hebben in Alphen aan den Rijn natuurlijk ons deel aan merkwaardige figuren, en deze week hebben AlphenStadFM/TV en Vakantiespel dat gezelschap eendrachtelijk vergroot met de komst van de Regel Piet en de Paniek Piet. Tenminste, dat kun je zien op de TV, bij het Sinterklaasjournaal en alles wat op de TV komt, is waar, natuurlijk. Als U er meer van wilt weten, kijkt U gewoon om half zeven naar AlphenStadFM/TV op kanaal 40, of surft naar http://www.alphenssintjournaal.nl.

Op de voorpagina van het Alphens Nieuwsblad springt een martiale figuur bijna uit de krant en je vraagt je af of Alphen nu ook een Stadsmarinier heeft aangesteld. Maar nee, bij lezing blijkt het te gaan om boekhandelaar Eelco Eskens die aan de Julianastraat het boekenvak nieuw leven gaat inblazen. Nog een paar weken, en ik kan een bezoek aan zijn boekenparadijs combineren met een heerlijk kopje cappuccino. Nee, Haasbeek Centrum vormt een duidelijke impuls voor de hele Julianastraat. Nu nog een oplossing voor die doodse muur van de Hoogvliet supermarkt, en je kunt er zowaar leuk winkelen.

Medeburgers, we blijven vandaag maar even bij het Alphens Nieuwsblad, waar ik er zeker van ben dat de hoofdredacteur zich kapot ergert aan het feit dat ons aller Julianabrug pas vlak na haar deadline in elkaar stortte. In het volle zicht, nota bene! Maar gelukkig kreeg ze steun van haar paranimfen Minerva en StennisDennis. Minerva beschreef uitgebreid hoeveel gemak het C-1000 Scangemak wel niet geeft, en StennisDennis moest weer eens zo nodig laten zien waar hij geen verstand van heeft. Want ik geloof helemaal niet dat er nog zoveel Ridderveldse klanten zijn die met enige schroom naar die Ridderhof gaan. En dat zullen er nog minder zijn als we eindelijk eens stoppen aan dat drama te pas en te onpas aandacht te geven. Genoeg is genoeg, lijkt me. Al zullen weinigen de tragische gebeurtenissen ooit vergeten, er bij elk bezoek uitgebreid bij nadenken lijkt me toch voor gewone bezoekers geen goed uitgangspunt. Wel, onze Dennis wil om die reden dat winkelcentrum zelfs helemaal afbreken, en weer opnieuw opbouwen. Hij heeft ook al een bouwer, projectontwikkelaar Green die bij De Baronie al een buurtcentrum bouwt met bijkans landelijke uitstraling. Compleet onzinnig in deze tijd van bezuiniging en soberheid, natuurlijk.
Nee, medeburgers, natuurlijk zal dat hele blok, winkelcentrum én woningen, over vijftien tot twintig jaar, compleet herontwikkeld moeten worden. Dat staat ook allang vast, maar op dit moment functioneert het prima, in feite steeds beter, als een gezellig en overdekt buurtcentrum zonder megalomane pretenties. De bouw van een nieuwe entree, met nieuwe winkels, staat daarvoor garant. Nee, beste Dennis, blijf komen, maar zet die malle ideeën maar weer terug in je boekenkast.

Maar ook de hoofdredactrice zelf gaat, weliswaar in commissie, in de fout met haar artikel ‘Fysieke winkels kijken naar online’. CBW-Mitex directeur Van der Zee praat gewoon te vaak naar Cor Molenaar. Daarover ben ik bezig een serie columns te schrijven op http://www.alphen.com. Natuurlijk kunnen winkeliers niet langer zonder het internet, en natuurlijk gaan steeds meer mensen zich oriënteren op dat internet voor ze gaan winkelen. Maar het idee dat de winkel daardoor devalueert tot niet meer dan een showroom, omdat alle transacties over het internet verlopen, is compleet flauwekul. Dit vooronderstelt immers dat alle aankopen heel gericht en voorbereid plaatsvinden door klanten die hun koopgedrag door puur rationele gedachten laten bepalen, de ‘homo economicus’. Wel, als dat het geval was, was er, lang voor het internet bestond, geen winkelcentrum meer te vinden, natuurlijk. Winkelen (shoppen) is nu eenmaal een leuke, maar weinig efficiënte bezigheid, waarbij allerlei aspecten in ons leven aan bod komen. Naast, en regelmatig ook in plaats van het botvieren van brute kooplust. Zelfs in een dorps- of buurtwinkel speelt de beleving van de klant mee, en dat is zeker het geval, zou dat moeten zijn, in een stadscentrum als het Alphense Stadshart.
Een webwinkel is ook geen oplossing voor retailers. Ten eerste wordt de markt niet automatisch groter als je meer aanbod schept (marktverzadiging) en ten tweede komen die winkeliers er snel achter dat ze met die webshop opeens twee bedrijven hebben in plaats van één. Met eigen opbrengsten, maar ook met eigen kosten en eigen risico’s. Deze week kwam een bekende internetslijter er achter dat mét de debacle van web-log.nl ook al haar blogs, en het gros van haar contacten, verloren zijn gegaan.
Nee, medeburgers, en dat heb ik al in de tweede editie van ‘Marketing voor Retailers’ beschreven, detaillisten moeten hun fysieke winkelformule helemaal integreren met hun webshop. Alleen op die manier kunnen ze méér omzet realiseren met minder kosten. Eén van de bijeffecten van zo’n geïntegreerde winkelformule is immers dat je meer aanbiedt op je website en minder in je winkel, zodat je met veel minder van die peperdure vierkante meters winkelruimte je klant beter kunt bedienen. En minder meters betekent niet alleen een lagere huurprijs, maar ook minder energiekosten én minder personeelskosten. Nee, wat Van der Zee de VOA leden én het Alphens Nieuwsblad vertelde waren ideeën van jaren terug. Een niet-geïntegreerde winkelformule zal over vijf tot tien jaar geen toekomst meer hebben.
Maar winkels worden GEEN toonzalen!