Tag Archives: Lage Zijde

Donkere wolken boven ons Stadshart

31 mei

Aan een Zijden Draadje
De samengebalde communicatiekracht op ons Stadhuis heeft de Alphenaar jarenlang een roze wolk rond het Thorbeckeplein voorgespiegeld. Maar sinds woensdag j.l. werd duidelijk dat wolken zich nu rond dit geplaagde project Lage Zijde samentrekken, steeds donkerder van kleur worden. Hoewel de VVD wethouders Lyczak en Hoekstra zich blijven vastklampen aan elk vezeltje hoop, is wel duidelijk dat het hele project, inclusief het Cultuurhuis, nog slechts aan een heel dun en rafelig zijden draadje hangt.

Positivisme
Natuurlijk zou een echec van dit plan vooral een ramp betekenen voor het campagneteam van de VVD, vooral omdat één van de twee betrokken VVD wethouders, Tseard Hoekstra, ook lijsttrekker is voor die partij. Die moeten, met de rug tegen de muur, wel positief blijven, natuurlijk!
Nou, heren, het zou toch wel een blunder zijn geweest als ‘Brussel’ het aanbestedingsplan niet had goedgekeurd (Niemand wilde immers, na het afhaken van twee eerdere gegadigden). Alphense ambtenaren doen natuurlijk heel veel wél goed!
En het zou toch een wereldwonder zijn geweest als de drie gemeenteraden, zo vlak voor de verkiezingen, zich opeens tegen dat Lage Zijde plan hadden gekeerd. Maar ja, dát is PR, natuurlijk!

Intussen is Brussel nog altijd NIET akkoord met wat ik toch als ongeoorloofde overheidssteun zie, de 13 miljoen grote subsidie aan VORM óm het plan uit te laten voeren.

Vormfout
Aan de andere kant valt niet te ontkennen dat ontwikkelaar VORM er, in lijn met mijn voorspelling, niet in is geslaagd tijdig, vóór 23 mei, minstens 70% van de 10.000 m2 ruimte voor winkels en horeca, te verhuren. Dát was bij voorbaat een ‘mission impossible’, deels door de economische crisis, maar vooral omdat er, zonder economische noodzaak, bij De Baronie 10.000 m2 winkelruimte bij is gebouwd.
Kijk, het lijkt wel leuk, dat VORM ál 50% heeft verhuurd, maar zo positief is dat niet. Er zijn heel wat supermarkten die graag minstens 2000 m2 in Alphen aan den Rijn willen huren, omdat ze tot dusverre in deze Hoogvliet stad geen poot aan de grond kregen. Dát was dus al bij voorbaat 20% ‘zekerheid’, en het was hoogstens een klus om er één uit te kiezen. Daarbij was al bekend dat een aantal al gevestigde ondernemers, winkels én horeca, zich graag aan dit nieuwe plein zouden willen vestigen, zeg nog eens 1000 m2, totaal was dus al 30% ‘verhuurd’ toen VORM met haar werving begon. Uiteindelijk hebben ze in de afgelopen maanden slechts 20% erbij verhuurd. En om de 70% te halen, moeten ze díe prestatie, in een steeds verslechterende markt, dus nóg eens herhalen. Het lijkt, met de zomer voor ogen, een onmogelijke klus om dat nog voor de verkiezingen voor elkaar te krijgen. En, natuurlijk, betekent 70% verhuurd nog steeds 30% leegstand. Dat is slechter dan nú in Alphen het geval is.

Misleiding
Dit politieke schimmenspel is natuurlijk dodelijk voor de kansen van de winkeliers dáár en in de Hooftstraat. Tenslotte zijn zij vele jaren lang blij gemaakt met een dooie mus en hebben ze ook al jaren weinig gedaan aan hun situatie. Intussen kan toch geen zinnig mens dat Thorbeckeplein nog als winkelcentrum betitelen, terwijl de Hooftstraat aan de ene kant is afgesloten door paaltjes van de gemeente Alphen, en aan de andere kant door dat ontvolkte Thorbeckeplein. In de wetenschap dat deze situatie, op het moment dat het grote breken werkelijk begint, nog heel wat slechter wordt.
Natuurlijk storten zich de nodige reclamebureaus op de nog overgebleven ondernemers, met hún idee om er met wat toeters en bellen nog wat van te maken. Maar ook dat is vergeefse hoop. Deze historische bewinkeling, inclusief de nieuwbouw overigens, is al jaren niet meer van deze tijd, en, mét of zonder Thorbeckeplein, zal daar, een enkele buurtwinkel daargelaten, over 5-10 jaar geen spoor meer van te vinden zijn. Ondernemers verkassen, of sluiten, de boodschap kán niet vriendelijker.

Kansen
Natuurlijk zijn er voor hen kansen, maar dan volgens de regels van Retail 3.0, mét geïntegreerde webshops in kleine, nauw met elkaar samenwerkende, winkeleenheden, horeca en dienstenaanbieders. Conform wat ik op http://www.bricksenclicks.me publiceerde. Kansen die zich ook alleen voordoen in een compact Stadshart, waarbij ik De Aar toch écht als grens zie. Tja, en wat er dan met dat Thorbeckeplein moet gebeuren? Nou, in ieder geval geen winkels en geen cultuurhuis, wellicht wél een heel grote, met de bibliotheek geïntegreerde, mediawinkel en wat leuke horecagelegenheden, mét terrasjes, langs de Rijn. In ieder geval is opknappen van de huidige winkels GEEN optie, omdat voor deze ouderwetse, inadequate winkelruimtes nóg minder vraag zal zijn dan naar de nieuwe eenheden die VORM in de aanbieding heeft. Verder kan, voor wat mij betreft, dat plein gewoon als extern parkeerterrein worden gebruikt voor de bezoekers van ons Stadshart aan de Lage Zijde. Met woningen i.p.v. winkels, waarbij met name aan de vele singles moet worden gedacht.

Nog even wachten!

22 nov

Hier zou mijn blog over de invulling van het Thorbeckeplein staan, ware het niet dat ik dát nu juist tijdens De Alphense Talkshow op zondagmiddag 25 november uit de doeken wil doen. Dat duurt van 16:00 uur tot 17:00 uur, in het theatercafé van theater Castellum.
Dat VORM plan voor het Thorbeckeplein is actueel, nu ook de Provinciale Staten hier vraagtekens bij gaan stellen. Tja, en dan moet een gemeente heel alert zijn, tenslotte heeft de provincie de vergevorderde plannen van Tilburg onverbiddelijk afgeschoten, en ligt nu ook het plan voor een Factory Outlet Center bij Zoetermeer onder provinciaal vuur. Het kan dus zomaar afgelopen zijn met die Lage Zijde, wát de gemeente ook wil!
Maar ik ben daar niet alleen, wethouder Tjeard Hoekstra komt ook!
Het café zou wel eens te klein blijken te zijn.
Het blog wordt gepubliceerd direct na DAT!

Paniek op het stadhuis

3 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Het drama Lage Zijde lijkt in haar eindfase te zijn beland. De actie van ex-wethouder Groen in’t Woud (CDA) om ontwikkelaar BAM om het (naderhand geringe) bedrag van 5 miljoen korting op de grondkosten weg te sturen komt de gemeente Alphen aan den Rijn duur te staan. De bewering van die wethouder dat andere ontwikkelaars in de coulissen stonden te wachten bleek immers op absoluut niets te berusten, zodat ‘Pek en Veren’ op Groen in’t Wout stonden te wachten, ware het niet hij intussen om een andere kwestie al de laan uit was gestuurd. Of zich de laan uit heeft laten sturen, denk ik dan, gezien de latere ontwikkelingen.

Medeburgers, wethouder Lyczak (VVD) nam het stokje over en zegde de raad toe dat hij de zaak binnen de kortste keren wel vlot zou trekken. Nou, dat bleek, politiek, een kostbare belofte. Als internationaal winkelcentrumexploitant Corio, eigenaar van de Aarhof, in deze ontwikkelingen geen gevaar voor het eigen winkelcentrum had gezien, was het project Lage Zijde al op dat moment voltooid verleden tijd geweest. Maar Corio stapte er nog tijdig uit, waarschijnlijk om dezelfde redenen die ik al in “Lapwerk rond het Thorbeckeplein” heb verwoord. Het, inmiddels volkomen verouderde, Lage Zijde Plan, zal in de toekomst nauwelijks meerwaarde hebben voor de aantrekkelijkheid van het Alphense Stadshart, en dus ook niet voor de Aarhof. Daarmee zijn de investeringen die met dit plan gemoeid zijn, zinloos, voor Corio, voor Alphen, én voor onze nieuwe medeburgers in Boskoop en Rijnwoude. Motie of niet, de kans dat het ontwikkelaar Vorm, zonder enige ervaring met de exploitatie van winkelcentra, wel lukt, is natuurlijk nihil, en dat geldt ook voor Green, het bedrijf van de plaatselijke coryfee Jan Zeeman. Ook dit bedrijf bouwde nooit meer dan een buurtwinkelcentrum en zit daarbij nog vast zit aan een onzekere toekomst rond De Baronie.

Nu gaan politici, die zien aankomen dat de raad van de fusiegemeente, mét allerlei raadsleden uit de ‘buitengewesten’, het hele plan gaat torpederen, in paniek allerlei onzinnige dingen roepen als ‘Alternatieven uitwerken’ en ‘Opknippen’. Want zelfs Alphense raadsleden moeten inzien dat een college, dat al jaren onverdroten aanmoddert, natuurlijk niet in twee maanden met een alternatief gaat komen. Het amendement van partijgenoot Koos van Arkel (CU) is dan ook meer een vlucht vooruit, dan een zinvolle bijdrage aan de ontwikkeling van ons winkelhart. Geen wonder dat het breed werd gesteund, het kost niemand iets en het lijkt alsof er wel iets gebeurt. Olie op de paniekgolven in de Alphense politiek.

Laten we, beste medeburgers, eens doen wat die gemeenteraad blijkbaar al niet meer kan, namelijk terug gaan naar de basis. En die basis was het aloude plan ‘Rondom de Brug’ die tot doel had het Alphense Dorpscentrum te verheffen tot een bruisend Stadshart, aan beide kanten van die brug. Aan de Hoge Zijde leidde dat vooral tot het stapelen van veel stenen rond wat later het Rijnplein zou heten. Aan de Lage Zijde zou het Stadshart “geüpgraded” worden uitbreiding achter “De Aarhof”, daar waar op dit moment de parkeerterreinen liggen. Pas toen Corio (toen ook al) dat hele verhaal niet zag zitten, kwam het Thorbeckeplein in beeld. En werd er mét Wonen Centraal een prachtig plan in elkaar gezet om niet alleen de Thorbeckeplein compleet te vernieuwen, maar ook de Alphense Lage Zijde een nieuwe ‘poort’ te geven vanaf de Oranje Nassau singel, de vroegere provinciale weg. Daar daartoe de bestaande vijftiger jaren flats zouden moeten verdwijnen, kwam Wonen Centraal wel goed uit. Uiteindelijk werd daar ook nog de PvdA wens voor een groots cultuurcentrum, het Cultuurhuis, aan toegevoegd, het stroompje De Aar tot watersportgebied gebombardeerd en een ‘Gebelpad’ langs de Rijn gecreëerd! Vanaf dat moment verwerd dat hele Lage Zijde plan tot een speelveld voor politieke hobby’s, buitelde het ene onrealistische idee over het andere heen en raakten de uitgangspunten steeds verder uit het vizier. Met als gevolg dat de ‘buitenwereld’ er steeds minder vertrouwen in kreeg, de klanten het lieten afweten en het Thorbeckeplein de ruïnestatus van De Baronie overnam. Nu, nog maar één jaar voor de fusieverkiezingen, heeft de paniek bij onze politici toegeslagen: Redden wat er te redden valt. Vandaar eensdeels een, nergens op gebaseerd, woest vertrouwen dat het toch nog goed gaat komen, anderzijds een laatste poging de eigen hobby nog nét voor die fusie te redden (opknippen). Het zou me niets verbazen dat over een paar jaar, midden op een inmiddels volkomen verlaten Thorbeckeplein, ons Cultuurhuis mooi, en uitermate doelloos, staat te wezen. Een ode aan de tijd dat in Alphen aan den Rijn de bomen tot de hemel, én hoger groeiden! Opatja’s Funny!

Inmiddels, beste medeburgers, nu het verstand niet langer het handelen regeert, is dit mijn laatste bijdrage aan dat Lage Zijde plan, en ben ik daarmee de eerste die dat hele plan op de vuilnisbelt gooit. Als de nieuwe gemeenteraad, fors versterkt door de nuchtere plattelanders om ons heen, besluit tot een complete herschepping van ons Stadshart, zónder Thorbeckeplein, wil ik dáár mijn licht wel weer over laten schijnen. Voorlopig constateer is dat de gemeente, mét de twintig huizen aan de Dijksloot (Aquarijn), nog tachtig panden aan het Thorbeckeplein in de aanbieding heeft. Of zijn we zo gek tot in lengte van jaren een rentelast van 3 miljoen Euro PER JAAR achter ons aan te slepen? Alleen om een paar Alphense politieke koppen te redden?

Lage Zijde: Afschrijven, Uithuilen en Opnieuw beginnen

5 jul

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Woensdag werd de Alphense gemeenschap opgeschrikt door de mededeling dat projectontwikkelaar Corio zich, ondanks maandenlange onderhandelingen, niet gaat bemoeien met de ontwikkeling van de Lage Zijde. Een ontwikkeling waarin deze international, eigenaar van het overdekte winkelcentrum De Aarhof, toch al tegen wil en dank verzeild was geraakt. Natuurlijk springt dit niet af vanwege de huidige crisis, Corio is wel gewend om op heel lange termijn te denken, en staat ook niet bepaald als armlastig bekend. Dát is nou ook juist het probleem: In tegenstelling tot wat wethouder Lyczak beweert, zijn de vooruitzichten met betrekking tot de exploitatie en de financiering van het bestaande Lage Zijde plan helemaal niet goed. Anders was Corio er echt wel ingestapt. Nee, nu Corio zich er niet aan wil branden, zal niemand zich ermee willen bemoeien. Afschrijven, uithuilen en opnieuw beginnen!

Wel, er komt een spoedvergadering van de gemeenteraad, maar wat er gebeurd is weet iedereen al, en wat er komt? Ach, wie gelooft daar ook maar één woord meer van? Het stadhuis lijkt de grip op de zaak volkomen kwijt te zijn.

Medeburgers, het is ook helemaal niet erg dat deze Lage Zijde upgrade niet door gaat. Niet alleen omdat daarmee ook de bouw van een nieuw Cultuurhuis van de baan is, maar gewoon omdat dat plan verouderd is en absoluut niet meer inspeelt op wat de retailsector in Alphen aan den Rijn te wachten staat. In wezen is elke investering in dit plan, waarbij overigens nog maar weinig doet denken aan de megalomane plannen waarmee bureau Stadshart jarenlang zwaaide, in de huidige situatie volkomen onverantwoord. Voor investeerders, maar ook voor de bestaande én nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn.

Niet helemaal toevallig, medeburgers, ben ik bezig met een stadshart plan in een heel andere plaats, Hulst. Daarvoor heb ik nogal wat stukken gelezen, onder andere een recent onderzoeksrapport waarin, tot mijn verbijstering, het woord ‘Internet’ niet eens in voorkwam. Dát is ook het geval met het befaamde ‘Lage Zijde’ plan waarin ook alleen maar wordt gepraat over het stapelen van stenen, en de invloed van internet en nieuwe media categorisch wordt genegeerd. Dat kán eigenlijk ook niet anders, omdat dit plan zich baseert op het rapport “Rondom de (Alphense) brug”, stammend uit een tijd dat nog slechts weinigen zich met dat Internet bezig hielden.
Nu nog, en dat bleek ook weer bij de presentatie van het ‘Nieuwe Winkelen’, denken ondernemers, bestuurders én politici niet veel verder dan ‘een webshop naast de winkel’! Niemand lijkt eraan te willen dat dit internet betekent dat je voortaan op een heel andere manier kunt voorzien in de wensen en behoeften van je afnemers. Dat je juist met MINDER stenen, in een kleinere winkel, een sterkere formule kunt realiseren dan je nu hebt. En dat alleen volledige integratie van ‘bricks&clicks’ je het volle rendement uit deze nieuwe technologie oplevert. (http://www.bricksenclicks.me)
Het betekent ook dat de verhoudingen tussen de assortimenten die in de fysieke winkel ligt, én de assortimenten dat via de webshop beschikbaar zijn, volledig van elkaar gaan verschillen.

Medeburgers, méér bieden met minder kosten wordt realiteit! En daarmee wordt een grotere mate van specialisatie mogelijk, en groeit de diversiteit en de aantrekkelijkheid van het Stadshart ZONDER dat er meer winkels, en zeker geen grotere winkels, nodig zijn. Kortom, we hebben de extra vierkante meters winkelruimte aan het Thorbeckeplein helemaal niet meer nodig!

Daarom is het huidige probleem ook geen probleem, maar een mogelijkheid. De mogelijkheid om een, op de bricks&clicks toekomst gericht, nieuw plan te maken voor ons hele Stadshart. Een Stadshart waarvoor dat Thorbeckeplein een ondergeschikte functie krijgt. Zodat we daarvoor dus een heel nieuw plan kunnen maken, misschien met gezellige terrassen aan Rijn en Aar! En, we hebben nu de tijd om zoiets te ontwikkelen, met één grote ‘World of Media’ als basis van een bescheiden Cultureel Centrum.

Tja, onze weinig creatieve politici brullen natuurlijk gelijk dat ‘we niet terugkunnen’. Nou, misschien zij niet, maar wij Alphenaren kunnen best terug, als we dat willen. Tja, voor die al gedane investeringen zal een nuttige oplossing gezocht moeten worden. En die zal ook best wel gevonden kunnen worden. Maar we gaan toch niet hals over kop bouwen omdat?

Even Apeldoorn bellen…..

10 jun

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Alle gemeenten hebben jarenlang op té grote voet geleefd, en onze gemeente Alphen aan den Rijn is daar geen uitzondering op. Gedragen door de steeds maar stijgende grondprijzen is aan allerlei nieuwbouw projecten forse inkomsten toegerekend, terwijl nu blijkt dat ze alleen maar verlies opleveren. Mét een aantal tegenvallers (zoals de Julianabrug die nog wel 25 jaar meekon, maar die nu, ondanks een peperdure reparatie, binnen vijf jaar vervangen moet worden) erbij zit Alphen aan den Rijn met een enorm gat van ruim 50 miljoen Euro op de begroting. En als de economie zich niet heel snel (en daar lijkt het, eerlijk gezegd, niet op) herstelt, komen daar nog wel de nodige miljoenen bij.

Natuurlijk zou de gemeente heel snel kunnen besluiten om haar ‘NUON’ miljoenen (129 miljoen Euro) te gebruiken voor datgene waar het was bedoeld, namelijk om onze kinderen en kindskinderen te vrijwaren voor toekomstige tegenvallers. Tja, en nu die tegenvallers er een stuk eerder zijn dan nog maar een paar jaar geleden verwacht, lijkt het relatief simpel om onze begroting, met behulp van de NUON pot, eenmalig op orde te brengen, zodat we als gemeente, straks als gefuseerde, gemeente, gewoon door kunnen.
Helaas, maar zo werkt het niet. Want die NUON gelden blijken gereserveerd te worden voor prestigeprojecten als het Cultuurhuis en de Westelijke ringweg.

Medeburgers, in een gewone bedrijfsomgeving zou in een dergelijke situatie gelijk worden gekeken naar lopende en geplande projecten. Je zou direct lijstjes gaan maken van:
1. Projecten die opgeleverd zijn en waar geen besparingen mogelijk zijn (Aquarijn)
2. projecten die lopen en ongewijzigd gerealiseerd moeten worden (busstation, Julianabrug)
3. projecten die lopen maar aanzienlijk goedkoper uitgevoerd kunnen worden (De Maximabrug, of het Lage Zijde project)
4. Projecten die al in de planning staan opgenomen, maar waarvoor goedkopere en betere alternatieven voorhanden zijn (Cultuurhuis, zie volgend blog op http://www.bricksenclicks.me)
5. Projecten waarvoor al geld is gereserveerd, maar die nog niet in de planfase verkeren, zoals de Westelijke rondweg en het verkeersplan. Hier moet en kan op termijn een alternatief worden aangedragen.
6. Projecten die al jaren geleden zijn gepland, maar waarvoor op dit moment geen zinnig doel meer wordt gediend.
7. Projecten die nu al wenselijk zijn, maar die gewoon kunnen worden opgeschoven in de tijd (Zoals het Stationsgebied, bijvoorbeeld)
Intussen heeft het college de raad opgezadeld met een hele lijst van mogelijke bezuinigingen, inderdaad vanaf Maximabrug tot het ophokken van onze hele kunstsector in een verkleind en versoberd Cultuurhuis. Zodat niet het college, maar de gemeenteraad mag kiezen welke kwade het minst kwaad kan. Helaas wordt het slechts een kwestie van aanpassen van bestaande plannen, zonder een duidelijk nieuwe visie op de ontwikkeling van stad en gemeente.

Nou, medeburgers, die raadsfracties kiezen natuurlijk voor wat electoraal voor hén het minst kwaad kan. Tenslotte zijn er al volgend jaar verkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente. En dat betekent dat alles en iedereen vasthoudt aan het eigen verkiezingsprogramma en aan de belangen van de eigen kiezers. Voor Alphen aan den Rijn betekent dit dat de coalitie van VVD, CDA, PvdA en CU de eigen hobby’s tot elke prijs (voor de Alphenaar) overeind gaan houden, en dat de oppositie deze te vuur en te zwaard gaat bestrijden. Gegeven de verhoudingen in de raad gaan de ‘hobby’s’ dus gewoon door en gaan de inwoners van de ABR gemeenten (U, dus, medeburger) daarvan de rekening betalen.

Het is buitengewoon triest, medeburgers, ook al omdat het maar de vraag is of de 30.000 nieuwe inwoners van die gemeente wel zoveel op hebben met die Alphense hobby’s. Het zou van democratisch besef getuigen als de Alphense politiek beslissingen die niet per se nu genomen moeten worden, overlaat aan de nieuwe raad. Die kan immers, anders dan de Alphense raad, beslissen namens de 100.000 inwoners die het uiteindelijk moeten betalen. Want ‘even Apeldoorn bellen’ is er niet bij, vrees ik!

Oh ja, waar ik voor kies? Nou, dat komt in de volgende column Reinders Alphen te staan op http://www.alphen.com !

Zorgen over Lage Zijde?

14 jan

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Voor veel Alphenaren lijken de ontwikkelingen in en rond het Alphense Stadshart misschien een interne aangelegenheid, maar de lezers van mijn columns op http://www.alphen.com weten wel beter.
Dat Stadshart moet ook Boskopers en Rijnwoudenaren gaan bieden wat hun eigen dorpscentrum niet kán bieden. En daarmee is de discussie rond dat Stadshart voor onze toekomstige medeburgers nét zo belangrijk als voor de inwoners van onze huidige gemeente, Alphenaren, Dammenaren en Aarlanderveners.
Overigens, of ze dit nou wel of niet zien, maakt in wezen niet uit, want ze gaan er toch flink aan meebetalen!

‘Het is niet goed of het deugt niet’ is een gevleugelde uitspraak van wethouder Stan Lyczak (VVD). Hij, en hij alleen heeft de politieke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het Alphense stadsgebied aan de Lage Zijde, met de nadruk op de bewinkeling rond het Thorbeckeplein, geërfd. En nou krijgt hij weer gelijk. Vanuit de raadszaal wordt hij bedreigd met moties van wantrouwen omdat er niet op tijd een contract met projectontwikkelaar Corio is gesloten. Tegelijkertijd roept ondernemersvereniging VOA dat hij het allemaal rustig aan moet doen, omdat al te voortvarend bouwen aan dat Thorbeckeplein wel eens een paar VOA leden de kop zou kunnen kosten.

Wat is er nou eigenlijk aan de hand.
Toen de gedoodverfde ontwikkelaar en bouwer MAB vijf miljoen te weinig bood, nam de toenmalige wethouder Groen in’t Wout (CDA) het besluit met dat bedrijf, dat ook de nieuwbouw aan de Hoge Zijde (Rijnplein) bouwde, te kappen. Volgens hem stonden er genoeg ontwikkelaars aan de zijlijn om dat over te nemen. Wel, nu weten we dat dit een leugen was en dat de gemeente heel blij moet zijn dat Corio, de eigenaar van de Aarhof, tijdig heeft ingezien dat de verloedering rond het Thorbeckeplein ook de ontwikkeling van de Aarhof zelf in gevaar brengt.
Alleen, Corio is geen MAB. MAB bouwde alleen maar, en Corio bouwt helemaal niets. Corio ontwikkelt en verhuurt ook geen winkelpanden, maar winkelgebieden (Hoog Catherijne, o.a.) en dat doen ze internationaal. Kortom, de middelgrote gemeente Alphen aan den Rijn is voor Corio niet bepaald een gelijkwaardige gesprekspartner. Lyczak moet er blij mee zijn dat tenminste iemand zijn nek aan dat Thorbeckeplein wil uitsteken, en dat hij daar inspraak bij heeft. Kortom, hij is niet de bepalende factor in dat gesprek, en daarmee zit de gemeente op dezelfde plaats die veel ‘insprekende’ Alphenaren wel kennen van hún contacten met de gemeente!

Kortom, voor Corio staat het eigenbelang voorop, namelijk de waarde van hun huidige vastgoed in De Aarhof. Alles wat die waarde verhoogt, krijgt een kans, datgene wat de gemeente (en de raad) verder nog wil (zoals het dagelijks verguisde Cultuurhuis, of kleinschaligheid) zal niet door Corio worden gesteund.
Natuurlijk staat ook voor de VOA het eigenbelang van haar leden voorop en moet de politiek, college én raad, proberen daar tussendoor te laveren en het belang van de inwoners van onze huidige én toekomstige gemeente zeker te stellen. Daarbij is (hoe vreemd kun je het maken) niet Lyczak, maar zijn VVD collega Tseard Hoekstra, als wethouder Economische Zaken, verantwoordelijk voor de commerciële invulling van dat project aan de Lage Zijde.

Tot dusverre heeft de VOA Hoekstra vooral als “één van ons” beschouwd, maar deze wethouder heeft intussen begrepen dat bij economisch beleid, en zeker detailhandelsbeleid, meer speelt dan de belangen van de zittende ondernemers. Dat levert hem dan ook gelijk kritiek op van VOA voorzitter John Vermeer. Die (en, vreemd genoeg, niet detailhandelsvertegenwoordiger Edwin ten Brink) komt met het ronduit idiote idee om het bebouwen van het Thorbeckeplein in fasen uit te voeren zodat de kans op serieuze concurrentie van huidige leden tot een minimum wordt beperkt. Dezelfde tactiek, dezelfde redenering, die de inwoners van de grote wijk Kerk en Zanen aan hun veel te kleine buurtcentrum Atlas hielpen. Dus is terecht dat Hoekstra daar niet intrapt, want dan hebben we jarenlang last van een bouwput, als we er al ooit afkomen. Want vertraging van plannen doen deze in de praktijk verzanden, dát moeten we in Alphen nu toch geleerd hebben!

Medeburgers, de kans dat we daar aan het Thorbeckeplein ook maar iets terugzien van alle mooie plaatjes die de afgelopen jaren over ons zijn uitgestort, is miniem. Projectontwikkelaar Corio zal, ongehinderd door concurrerende plannen, dat Thorbeckeplein de functie geven die zij voor nuttig houden. Daarbij staat niet alleen de gemeente, maar ook de VOA en vooral de ‘brancheadviescommissie’ vrijwel buiten spel. Want als ‘we’ gaan dwarsliggen, stapt Corio er óók uit! De gemeente mag wellicht wat meepraten over de uiterlijke vorm, als ze dat zelf betaalt, of over het aantal parkeerplaatsen, als ze ook dat betaalt, maar dat ís het dan wel. Met het wegsturen van BAM heeft de gemeente haar hand overspeeld, is ze het initiatief kwijtgeraakt, en dat kan door geen twee VVD wethouders ongedaan worden gemaakt. Dát is ook iets waarvoor het huidige college, het CDA voorop, zich mag verantwoorden naar de kiezer, over nog geen twee jaar!

Oh ja, Hoekstra heeft gelijk te stellen dat Corio er natuurlijk voor zorgt dat de eigen winkelruimte wel wordt verhuurd. Maar aan andere delen van ons Stadshart heeft dat bedrijf natuurlijk geen boodschap. Met het Rijnplein was het toch niet anders?

Pek en veren?

2 okt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Aan het einde van het bestaan van de gemeente Alphen aan den Rijn blijken de politici tot niet veel meer in staat dan het najagen van hersenspinsels. Er wordt natuurlijk veel gepraat over de fusie, maar daar wordt verder weinig rekening mee gehouden. Oude, en zeer Alphense, politieke hobby’s bepalen nog altijd de toon in deze gemeente en daarover wordt veel gepraat, maar weinig gedebatteerd. In de laatste gemeenteraadsvergadering kwamen die politici niet veel verder dan het heen een weer gooien van vooral de eigen mening naar ‘de anderen’. Zowel met betrekking tot de Lage Zijde áls de Maximabrug (plus bypass, plus N207 verdubbeling, plus ondertunneling Ringvaart) is iedereen aan het praten over middelen, terwijl het doel allang over de horizon is verdwenen.
Nu mogen ook in debatcafé Op het Dorp voor- en tegenstanders van de ‘Bypass’ hun mening opnieuw ‘in de groep’ slingeren, waarbij al vooraf duidelijk wordt dat we aan het eind van dat ‘debat’ net zo ver zijn als aan het begin. Dat maakt de zaak er wel voorspelbaarder op, natuurlijk. Enfin, ik ga daar toch heen, maar vraag me (opnieuw) af waarom ik me in die nutteloze discussie zou moeten mengen. Maar het is altijd leuk weer eens de politieke ‘incrowd’ te ontmoeten, en in de wandelgangen zijn altijd zaken te doen. Maar de oplossing van het ‘probleem Maximabrug’ zal daardoor geen centimeter dichterbij komen.

Toen ik de krantenverslagen van de afgelopen raadsvergadering las, medeburgers, bleken de journalisten een andere vergadering te hebben gevolgd dan ik. Blijkbaar was in ieder geval één VVD wethouder (Stan Lyczak) fors door de raad afgerost, en had hij met pek en veren het politieke strijdperk moeten verlaten. Nou, wat ik heb meegekregen die avond was dat beide VVD wethouders (Lyczak én Hoekstra) wel veel verbaal geweld over zich heen kregen, maar zelfs de steun van hun eigen fractie (die heeft geen woord gezegd) niet nodig hadden om gewoon door te kunnen gaan met waar ze al mee bezig waren. Er werden wel grote woorden gebruikt, maar die leidden niet tot welke motie dan ook. Als gevolg leidde zelfs het met veel bombarie aangekondigde spoeddebat tot niet meer dan de nogal open belofte wat meer en wat sneller te communiceren. Tja, dat de fractie van Trots geen fractieondersteuningsbudget nodig heeft was de andere raadsleden allang duidelijk, en zo’n matte vergadering wordt ook niet gered door een motie over biologische kroketten. Waar zijn de vergaderingen gebleven waarin de moties je om de oren vlogen? Ik vraag me werkelijk af waarover de raad eigenlijk had moeten vergaderen als dat ‘spoeddebat’ er niet was geweest. Ik denk dat onze gekozenen het verhaal van Von Münchhausen maar eens moeten lezen en zichzelf aan de eigen haren uit het huidige politieke moeras moeten trekken.

Het probleem, beste medeburgers, is natuurlijk duidelijk. Onze raadsleden zijn verbijsterd door de constatering dat de wereldwijde crisis zich niets gelegen laat liggen aan Alphense raadsbesluiten. Want er zijn jarenlang raadsbesluiten over allerlei projecten in en rond de stad genomen. Projecten die, zonder uitzondering, óf helemaal niet doorgaan, of uitgevoerd moeten worden op een manier die helemaal niet de bedoeling was. Daarom kwam donderdag j.l. ook de treurigheid aan het licht dat het college manmoedig probeert nog iets van die plannen te redden, terwijl ze door de gemeenteraad aan besluiten wordt geketend die in deze tijd volkomen irrealistisch zijn.
Niemand heeft een stuiver te vergeven, maar de Lage Zijde moet wel ‘binnen de kaders’ worden aangepakt. Zo is, door, inmiddels ex-CDAwethouder, Groen in’t Wout projectontwikkelaar BAM om een verschil van 5,5 miljoen weggestuurd, maar blijkt van beloofde rij van enthousiaste concurrenten totaal geen sprake te zijn. Nu mag zijn opvolger VVDwethouder Lyczak zich al gelukkig voelen dat Aarhof eigenaar Corio in dat project wil stappen want volgend jaar zijn we die 5.5 miljoen alleen aan renteverlies al kwijt. Het probleem is alleen dat de gemeente Alphen aan den Rijn totaal geen evenwichtige gesprekspartner is voor deze internationale gebouwenreus. Die zie ik ons Lage Zijde project nog niet ‘binnen de kaders’ ontwikkelen, tenminste niet binnen de kaders die door de Alphense raad zijn gesteld.
Dus kiest Lyczak voor de salamitactiek, waarbij alle toekomstige ellende de raad in dunne plakjes worden opgediend, en dat bleek opnieuw een succes.

Natuurlijk ligt er maar één probleem, want Alphen heeft genoeg geld uit de NUON pot om die Lage Zijde grotendeels zelf te ontwikkelen, nu externe partners het geld ontbreekt. Alleen wil dat college ook haar andere hobby, de grote of kleine Bypass met alle kosten daaromheen, realiseren met dezelfde NUON Euro’s. Tja, en dat gaat natuurlijk niet.
Zolang zowel de oppositie, als de collegefracties niet willen inzien dat ze voor alle grote plannen terug naar AF moeten, blijft het college opzichtig tegen windmolens vechten.
Medeburgers, over die Maxima affaire, vooral belangrijk voor Koudekerkers, wordt vrijdag opnieuw gepraat. Over de Lage Zijde ga ik maandag in de column ‘Reinders Alphen’ op http://www.alphen.com zelf maar eens een poging wagen over hoe Alphen uit dat probleem komt zonder dat het kind mét het badwater wordt weggegooid.

Niemand is boos?

24 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers,

Wethouder Kees van Velzen zit er niet mee dat onze stad ’s ochtends en ’s avonds potdicht zit, want hij is van plan Alphen binnen twee jaar van alle verkeersoverlast af te helpen. Hij deelt koeken uit aan automobilisten die, zoals elke dag, muurvast zitten in hun eigen stad, en constateert dat niemand boos is vanwege die files.
Tja, een wethouder die koeken uitdeelt, is natuurlijk ook niet de beste persoon om objectieve reacties te meten. Zoals Stennis Dennis al constateerde, is de modale Alphenaar blijkbaar een masochist. De Alphenaar die het zo verschrikkelijk vindt af en toe op de N207 stil te staan, heeft er geen enkel probleem mee als hem of haar dat ook binnen de eigen woonplaats overkomt. Natuurlijk niet!
Stil staan wordt gewoon in Alphen aan den Rijn. Niet omdat, zoals bij Leimuiden, er nu eenmaal niet meer weg beschikbaar is, maar gewoon omdat een aantal gemeenteambtenaren het vertikt te communiceren met hun soortgenoten van de provincie. Het lijkt er steeds vaker op dat we deze stad leefbaar moeten houden ONDANKS de gemeente en dat is toch wel een trieste constatering.
Want onze Kees heeft niet alleen koeken in de aanbieding. Nee, hij voorspelt nog twee jaar ernstige verkeersoverlast, maar dan is het over en kunnen we weer vrij en blij door onze stad toeren? In de opmaat naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen had hij al die ellende niet beter kunnen timen.
En slechts twee jaar? Vergeet het maar, medeburgers! We hebben toch al vele jaren last van verkeershinder, of is iedereen de Oranje Nassausingel alweer vergeten, of de (nog doorgaande) problemen bij de Hefbrug? Maar dat verhaal stopt echt niet bij de Kennedylaan, de Baronie, het Bospark en de aansluitingen van de N11. Natuurlijk niet, want, áls er tóch wordt gebouwd aan de Lage Zijde, zal het hele gebied rond het Thorbeckeplein jarenlang één grote bouwput zijn. Misschien zijn er rond 2020 weer genoeg parkeerplaatsen, maar dat zal lange jaren NIET het geval zijn. En zelfs áls er alleen een simpele, maar adequate, Maximabrug over de Rijn komt, zal er in Alphen-West toch heel wat werk moeten worden verricht om die brug bruikbaar te maken. Nee, de verkeerschaos blijft vele jaren langer aanhouden dan wethouder Van Velzen nu aangeeft.

Eerlijk gezegd, medeburgers, denk ik dat de verkeersdrukte in en rond de stad alleen maar blijft toenemen. Waarom? Gewoon omdat de gemeente haar inwoners dwingt, en steeds vaker dwingt, voor van alles en nog wat naar het centrum te komen, zodat de verkeersdruk sneller toeneemt dan de wegen verbeterd kunnen worden.

1. Hoewel zelfs supermarktondernemingen inzien dat een binnenstad GEEN plaats is om uitgebreid je boodschappen te doen, tolereert, zelfs stimuleert, de gemeente de vestiging van drie grote supermarken in ons Stadshart die niets bijdragen aan het recreatieve shopping karakter van dat Stadshart.
2. Door alle bibliotheekvoorzieningen (straks ook voor Boskoop en Rijnwoude, neem dat maar rustig van me aan!) in Alphen aan den Rijn te concentreren wordt de bouw van collegehobby ‘Cultuurhuis’ gerechtvaardigd, maar het leidt wel tot veel onnodig verkeer naar, en dus ook van, het Stadshart.
3. De bouw van op de regio gerichte winkels in bouwplan De Baronie, in plaats van een buurtcentrum, zorgt voor veel onnodig, extra verkeer in een wijk die nú al te lijden heeft van verkeersdrukte. Dat wordt door extra woningbouw (op plaats SOW-school én in De Baronie, sowieso al erger, en die geplande winkels gaan daar vervolgens zorgen voor een compleet verkeersinfarct.
4. Hoewel dat wél in het collegeprogramma staat, lijkt de gemeente totaal geen haast te hebben de Kerk- en Zaners aan een tunnel naar en van het centrum te helpen. Om de Grote Bypass te realiseren worden, elke dag weer, honderden Alphenaren met ellenlange files geconfronteerd.

Kortom, medeburgers, de beste manier om verkeersproblemen op te lossen is ervoor te zorgen dat er geen verkeer is. En dát kan alleen als de gemeente werkelijk wijkgericht gaat werken en stopt met allerlei zaken die mensen onnodig naar het centrum dwingen. Dát levert toch niet extra klanten op, zoals onze winkeliers zo langzamerhand wel duidelijk moet zijn. Maar het werpt wel enorme problemen op voor een gemeente waarin over tien jaar senioren de meerderheid zullen vormen.

Intussen, medeburgers, constateer ik dat er alleen tussen 07:00 uur en 16:00 uur aan De Hoorn wordt gewerkt. Waarom valt dat niemand op? Als men daar, op die cruciale verkeersader, 24 uur per dag, en 7 dagen in de week, zou doorwerken, is die klus binnen een maand gepiept. Nu duurt het maanden!
En ik vrees dat dezelfde vertragingstactieken op het kruispunt Kennedylaan/Bruins Slotsingel zijn ‘ingepland’. Wethouder Kees kan er beter voor zorgen dat al dit soort werkzaamheden ZO SNEL MOGELIJK worden uitgevoerd, dan opnieuw koeken uitdelen.

Oh ja, dat kost geld, natuurlijk, dat was ik echt niet vergeten.