Tag Archives: opstopping

Verkeersperikelen

12 feb

Alphenaren die de Julianabrug afkomen, zien het direct. Bij de Baronie is er (een heel half jaar lang) geen doorkomen aan. Daar komen winkels (?), maar dáár zal Alphen minstens een half jaar op moeten wachten. Intussen moet de hele Bomenwijk omrijden, slechts een klein voorproefje van wat ons overkomt als de Prins Bernhardlaan overhoop gehaald wordt.

Verkeer
Als je ‘verkeer’ opzoekt in Wikipedia, krijg je geen betekenis, maar gelijk een hele categorie aan begrippen. Daar hebben we in Alphen aan den Rijn dan ook een wethouder voor: Kees van Velzen. Hij gaat niet alleen over het verkeer, maar ook over de wegen in en rond onze stad en zelfs onder de stad (riolering) De man niet gelijk tot ‘Machtigste Alphenaar’ te verklaren was natuurlijk een omissie. Zonder onze Kees zijn we wel ergens, maar komen we nérgens. Kees en zijn mensen zorgen ervoor dat we niet alleen in deze stad kunnen wonen, maar ook kunnen leven.

Wat is er aan de hand?
Het huidige Alphen aan den Rijn vindt haar basis in drie simpele dorpjes op de stuwwallen links (Hoge Zijde) en rechts (Lage Zijde) van de Oude Rijn. Drie dorpjes met een lintbebouwing aan beide zijden van een doorgaande weg vlak langs de rivier. Die beide eeuwenoude routes zijn in het moderne Alphen aan den Rijn, gesticht in 1918, al jaren volkomen ongeschikt als doorgaande route, behalve voor fietsers en voetgangers. Daarvoor in de plaats kwamen de provinciale weg N207 (nu Oranje Nassausingel) aan de Lage Zijde en de Prins Bernhardlaan aan de Hoge Zijde. Intussen is de provinciale weg (N207) naar Leimuiden helemaal omgelegd, en kan het doorgaande verkeer aan de Hoge Zijde via de N11 vrijwel ongehinderd doorstromen, zodat de ‘oude’ routes eigenlijk alleen nog door de Alphenaren zelf, en door bedrijven uit Alphen, worden gebruikt. Gemeente én Alphenaar constateren de laatste jaren dat juist die wegen de huidige verkeersstromen maar nauwelijks aankunnen. Het wordt tijd voor een nieuw verkeersbeleid, en dus voor nieuwe verkeersplannen.

Drieste Plannen
De gemeenteraad koos al eerder voor het principe van een buiten- en een binnenring, waarbij met name de Prins Bernhardlaan ‘verkeersluw’ zou worden gemaakt. De buitenring zou worden gecompleteerd met de ‘Westelijke Randweg via de nieuwe MAXIMA brug. Intussen leverde de inspraakprocedure zoveel problemen op dat is besloten het concept compleet te herschrijven. Een staaltje democratie dat in onze gemeente nog niet eerder is vertoond. Helaas doet men NIETS aan de oorzaak van al dat verkeer in onze binnenstad, ons Dorpse Stadscentrum. Integendeel!

Vergeet de Binnenring
Hoewel het principe voor veel steden dé oplossing zou zijn, is die ‘binnenring’ volkomen misplaatst in onze stad. Alphen is daar planologisch gewoon ongeschikt voor. De waterwegen in rond Alphen aan den Rijn (Gouwe, Oude Rijn en Heymanswetering) maken immers elke extra doorvoer tot een peperdure aangelegenheid. Daarbij, het huidige (vernieuwde) wegennet aan de Lage Zijde moet, mét de al geplande betere toegang tot het centrum, voldoende zijn, terwijl aan de Hoge Zijde eigenlijk helemaal geen ruimte is om via de wijk Kerk en Zanen een nieuwe ‘ring’ aan te leggen. Die wijk, waar straks tegen de 20.000 Alphenaren wonen, heeft immers nu al nauwelijks verbinding met de rest van de stad. Als straks de NS VIERmaal per uur gaat rijden, in beide richtingen, zullen de bewoners eerder met hun auto in het centrum van Zoetermeer zijn, dan in het Alphense Stadshart. Nee, naast de bestaande fietstunnel zal een autotunnel absoluut noodzakelijk zijn, maar het is maar de vraag of de gemeente daarvoor binnen de huidige plannen eigenlijk wel het geld heeft. Recente planologische uitglijers als de nieuwbouw van ‘De Baronie’ maken de ellende voor onze verkeerskundigen alleen maar groter.

Oplossing
Nou, die ligt in ieder geval NIET in het opbreken van de halve stad. Het is, om meerdere redenen overigens, veel beter, én goedkoper, om dé reden voor dat verkeer, namelijk het gebrekkig functioneren van het Stadshart én de wijkcentra, aan te pakken:
1. Kies voor een integraal WIJKGERICHTE opzet van bewinkeling, onderwijs, cultuur (bibliotheek), gezondheidszorg, overheid én welzijn. Want ons ‘Stadshart’ functioneert nog steeds als dorpshart, waar élke Alphenaar, net als vroeger, voor van alles en nog wat terecht kan. Via concentratie van een voorziening als de bibliotheek aan de Lage Zijde (Cultuurhuis) en de centralisatie van overheidsdiensten in onze Stadskas gaat dit dorpse beleid gewoon door. Er zijn zelfs ideeën over een VIERDE supermarkt in het centrum, terwijl het beleid erop gericht zou moeten zijn dat ALLE Alphenaren hun boodschappen in hun directe omgeving moeten kunnen doen. Dat ze daar ook hun internetbestellingen en paspoorten kunnen afhalen. Wijkgericht werken betekent meer dan het uitplaatsen van welzijnsvoorzieningen en het lukraak neerzetten van gezondheidscentra en scholen. Dat alles levert ons centrum niet alleen veel minder autoverkeer op, maar ook aanzienlijk minder vrachtverkeer. Ook is er minder parkeerruimte nodig.
2. Zorg ervoor dat voor de verschillende wijken snelle rechtstreekse verbindingen worden gerealiseerd met de buitenring. Alleen zo kunnen de vele Alphenaren, die buiten Alphen een werkkring hebben, snel de stad in en uit zonder de binnenstad te belasten.
3. De binnenstad zal, in verband met een doorgaand gebruik van het internet én het uitplaatsen van dagelijkse gebruiks- én verbruiksartikelen en diensten, niet alleen compacter maar ook totaal anders van karakter worden. Weg van het oude dorpscentrum naar een echt Stadscentrum waar je kunt winkelen, flaneren en uitgaan. Voor boodschappen doen moeten Alphenaren in de wijkcentra zijn.

Dit beleid laat zich, voor veel minder geld en een duurzaam resultaat, wel in tien jaar realiseren, mits er op allerlei fronten flankerend beleid wordt ontwikkeld. Intussen zal het Stadshart beter gaan functioneren, ook ten opzichte van de bewoners van de dorpen rond Alphen aan den Rijn. Maar ook die wijken en dorpen gaan beter functioneren, op allerlei terreinen. Dát is niet alleen goed voor de samenhang van onze nieuwe gemeente, maar ook voor de komende demografische ontwikkelingen.

Met steeds meer ouderen en steeds minder jongeren.

Advertentie

Het kan VERKEREN!

26 mrt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers
Als er geen bruggen in elkaar vallen, zijn er wel weer andere redenen waarom autorijden in Alphen onmogelijk wordt gemaakt. Het lijkt erop dat ons gemeentebestuur al die opstoppingen wil gebruiken om haar wens om de ‘grote bypass’ werkelijkheid te laten worden. Onze binnenstad moet verlost worden van auto’s, en daarbij heiligt het doel de middelen, zo lijkt het.
Want terwijl Ridderveld al maanden wordt geteisterd door de ergerlijk langzaam verlopende upgrade van haar belangrijkste kruispunt (Kennedylaan, Bruinsslotsingel ter hoogte van De Ridderhof), slaat de gemeente opnieuw toe aan de Wallenberg rotonde. Die is, in verband met het opnieuw beplanten van het centrale grasveldje, nu nog maar één rondje groot, en ik wil daar vanmiddag maar liever niet in de buurt komen. Het geklaag zal weer gigantisch zijn. En dan moet de verhoogde rijbaanscheiding (opnieuw een maandje, schat ik) nog worden aangelegd. En nu lees ik dat wethouder Van Velzen van plan is de Prins Bernhardlaan fors onder handen te nemen…… Nou, allemaal maar op weg naar onze lokale fietsenwinkels, want dán moet je voorlopig niet met een auto ‘de stad’ in!

Nu moet ik begrijpen dat als die Bernhardlaan toch wordt aangepakt, het gemakkelijk is om dan gelijk ons ‘Stadspark’, het Burgemeester Visserpark, een upgrade te geven. Het is niet mijn vak, maar die combinatie zie ik nou gewoon niet zitten. Tenzij de gemeente en passant die Bernhardlaan zo gaat versmallen dat dit park kan uitbreiden. En zo’n smalle weg zal ons burgers wel leren om voortaan de auto te laten staan, en alleen nog maar op de fiets ons Stadshart te bezoeken. Er zal vast over zijn nagedacht, maar als je nou één doodklap wilt uitdelen aan dat Stadshart, dán heb je die hiermee wel gevonden. In ieder geval is zo het probleem van te weinig parkeerplaatsen effectief opgelost. Het tekort aan winkels natuurlijk ook!

Medeburgers, ik heb het al vaker bepleit, maar de beste manier om onnodig verkeer te weren, is ervoor te zorgen dat elke burger voor praktisch alles in zijn of haar eigen wijk of dorp terecht kan. Dat je probeert je Stadshart tot een optimaal winkel- en recreatiegebied te maken, een ‘Place to Be’ voor elke medeburger overdag rustig belangrijke aankopen wil gaan doen, en in het weekend de dagelijkse beslommeringen even wil vergeten. Een gezellig stadscentrum waar je je geen zorgen hoeft te maken over de kwaliteit van de diepvrieskip, de maat van je ondergoed of de prijs van de allesreiniger. Een centrum waar je niets anders KUNT doen dan shoppen, recreëren en vrienden ontmoeten. Ons Stadshart als belevenis voor burgers én bezoekers.
Maar wat doét de gemeente? Precies het tegenovergestelde! Voor van alles en nog wat moet je naar dat centrum komen, met als grootste blunder ons Cultuurhuis. Ach, medeburgers, ik heb niet zo’n probleem met dat cultuurhuis, maar wel met de omvang, en vooral met de functie daarvan. Want de concentratie van allerlei culturele activiteiten dáár, gaat ten koste van voorzieningen in wijken en dorpen. Voorzieningen die voor de jeugd, én zeker voor de groeiende groep ouderen, juist In de wijken en dorpen nodig zijn. Maar ja, de boer, hij ploegde voort, en ons probleem is dat die boer in onze stadskas woont. En in alle snode voornemens, zonder enig besef van wat dat allemaal voor hun kiezers betekent, zonder ‘compassie’ zelfs, in letterlijk alles wordt gesteund door een solide meerderheid in de raad.

Eerlijk gezegd snap ik er niets meer van, beste medeburgers. De gemeente weet uit eigen onderzoek dat veruit de meeste drukte ín de stad komt van Alphenaren die ergens anders in diezelfde stad iets te doen hebben. Het is me een compleet raadsel hoe die grote bypass (of Westelijke randweg) daar nou iets aan zou kunnen doen. Maar ja, die randweg móet, en dan vallen redelijke argumenten gewoon buiten de boot, blijkbaar.
Intussen worden wij straks gedwongen niet langer over de vrijwel kaarsrechte Prins Bernhardlaan van Oost naar West en omgekeerd te rijden, maar over een onduidelijke slingerweg die van Avifauna leidt naar het Archeon. Dat staat in het gemeentelijke Verkeers- en Vervoers Plan. Hebt U die weg wel eens geprobeerd medeburgers? Ik raad U aan dat te doen, vóór U dat wel moet! Een weg die deels vlak langs het nieuwe centrum De Baronie loopt, langs scholen en bejaardenwoningen, over een, grotendeels nu al verstopte, spoorwegovergang en langs een zevental rotondes om uiteindelijk, bij Bakkerij Visser, U de kans te geven óf alsnog Alphen in te rijden, óf de pijp aan Maarten te geven en een andere stad als einddoel te kiezen.
Een briefschrijver stelde in AD/Alphen ook al dat we daar allang een rondweg hebben: die Prins Bernhardlaan! Andere straten zijn gewoon NOOIT bedoeld voor doorgaand verkeer. En de ‘oude’ weg, langs de Rijn, hebben we natuurlijk al veel langer geleden ‘verkeersluw’ gemaakt zodat die optie alleen nog maar voor fietsers bestaat!

Nou kun je in een verkeersplan wel beweren dat dit allemaal wél kan, maar de praktijk zal zijn dat iedereen uit het centrum wordt weggepest. Centrumbeleid?