Tag Archives: Parkexpressie

Bovendien hebben we er iemand voor in dienst genomen!

29 nov

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers,

Maandagochtend stond er een berichtje in de krant over de Cultuureducatie op onze scholen. Na jaren touwtrekken is dit gemeentelijke project in handen gekomen van Parkexpressie. Niet alleen omdat die instelling dat prima kan, maar ook nog eens 40% goedkoper is dan de Bibliotheek Rijn en Venen. En als de gemeente al gaat bezuinigen op kerstbomen, is € 28.000 per jaar leuk meegenomen, natuurlijk! De reactie van bibliotheekdirecteur Mirjam in’t Hout hierop is wel heel curieus: De beslissing van de gemeente is verkeerd omdat zij voor dit project al iemand in dienst genomen had.
Nou, medeburgers, ik wed dat Willem er niemand speciaal voor in dienst heeft genomen, zeker niet vooraf, en dit project oppakt met inzet van zijn schare vrijwilligers. En dat scheelt natuurlijk direct. Maar ja, Mirjam is nu eenmaal directeur van een semioverheidsinstelling, en Willem van een vrijwilligersorganisatie.

Maar, medeburgers, haar tweede argument is nog veelzeggender: Cultuureducatie zou ook een pijler worden van het Cultuurhuis en nu is die weggeslagen. Tja, direct hangen daar al die schilderijen van Sta-art, en geen kind dat ernaar hoeft te kijken omdat Willem van den Broek zijn monumentale gebouw in ons Stadspark ook al vol kunst heeft gehangen.

Het is wel een typisch voorbeeld van hoe gemeentelijke projecten door gebrek aan parapluvisie uit de hand kunnen lopen. Het plan was om alle Alphense culturele activiteiten in dat nieuwe Cultuurhuis (waarvan het maar de vraag is of het werkelijk wordt gebouwd) te verenigen en daarbij het bestaande cultuurhuis Parkvilla (Parkexpressie, Parktheater én Parkfilmhuis) pootje te lichten. Maar ja, het cultuurhuis ís er nog niet, maar het gemeentelijke tekort wel, en daarom wordt, onbedoeld wellicht, de positie van Parkexpressie hiermee versterkt, en die van het Cultuurhuis bij voorbaat verzwakt.
Weer een werkelijk fraai staaltje van versnipperd gemeentelijk beleid, medeburgers.

Trouwens, over beleid gesproken, of dat Cultuurhuis er nou komt of niet, dat hangt helemaal af van de mogelijkheden voor ontwikkelaar VORM om 7000 m2 winkelruimte verhuren in een tijd dat retailers alleen maar bezuinigen. Maar wethouder Opatja weet intussen al precies wat daar gaat gebeuren, en door wie. Want al ligt er nog geen steen, maar op de begane grond komt, naast een balie van de bibliotheek en een horecaunit, ruimte voor een expositieruimte voor Sta-art en, als klap op de vuurpijl, een concertruimte voor de muziekschool. Wát een grap! Op de duurste vierkante meters van Alphen aan den Rijn gaan we kunst uitstallen en een zaaltje inrichten voor uitvoeringen van leerlingen van de muziekschool. Alsof we niet al een theater Castellum of een Parktheater hebben! Een zaaltje dat natuurlijk hoofdzakelijk leeg staat! En dat alles, medeburgers, gaat ons Thorbeckeplein laten bruisen van activiteit? Het is toch werkelijk niet te geloven!
Om dat mogelijk te maken, moet vervolgens een ‘marktconforme huurprijs’ (€ 750 per m2 schat ik) worden betaald door instellingen die van gemeentelijke subsidies aan elkaar hangen? Hoe geloofwaardig is dat allemaal? U snapt toch wel waarom ik vind dat er niet 28, maar 50 miljoen Euro voor dat Cultuurhuis gereserveerd moet worden? En dat die 22 miljoen extra niet voor alle burgers verborgen mag worden in het schemerdonker van schimmige subsidieregelingen? Nee, dat Cultuurhuis gaat bestaande én nieuwe burgers van deze gemeente nog wel een paar centen kosten!

Medeburgers, al die zogenaamde ‘zelfstandige’ uitvoeringsorganen als Bibliotheek, Muziekschool, Castellum, Participe en Sportspectrum maken een complete farce van elke poging de gemeentelijke uitgaven te beteugelen. Ze blijven maar hun werkveld uitbreiden terwijl hun tekorten elk jaar opnieuw worden weg gesubsidieerd.
Ten koste van goed functionerende organisaties als bijvoorbeeld Halfje Wit en tienercentrum MAX.

Beide bieden een duidelijke, bewezen, maatschappelijke functie, maar worden door de gemeente als paria’s behandeld omdat ze zich niet door monopolist Participe laten inkapselen. Zo wordt MAX opgezadeld met een afnemende subsidie, alsof het een zakelijke onderneming als bijvoorbeeld het Lakeside festival zou zijn. Natuurlijk valt er op jeugdwerk nooit iets te verdienen, dat weten kerkelijke organisaties en sportverenigingen al heel lang. En onze horecabazen boycotten die jeugd, om dezelfde reden. Maar zo gauw je geen activiteiten ontplooit als onderdeel van Participe, krijg je er geen subsidie meer voor! Dé manier om zelfredzaamheid van de burger te stimuleren, natuurlijk!
Erger nog, en ook Halfje Wit kan daarover meepraten, Participe gaat, mét gemeentelijke subsidie, zich regelmatig te buiten aan activiteiten die al door deze particuliere stichtingen zonder subsidie worden georganiseerd! Want dat Participe dit soort activiteiten beter en goedkoper zou kunnen uitvoeren, dáár gelooft ubuiten het Stadhuis natuurlijk niemand in!

Medeburgers, het is merkwaardig dat een door de VVD overheerste coalitie zo enthousiast bezig is zo’n particulier initiatief in deze gemeente om zeep te helpen. In mijn voorgaande blog heb ik al geschetst hoe het gros van de kosten van de huidige bibliotheek, eenvoudig én winstgevend, kan worden overgeheveld naar de particuliere sector. Maar ja, dát zou het definitieve einde van het Cultuurhuis zijn!
Een Alphens instituut als het Vakantiespel staat allang op eigen benen, Parkvilla draait al grotendeels op sponsors en ook MAX doet er goed aan zo snel mogelijk sponsors te zoeken, en te vinden. En natuurlijk moeten de ouders en grootouders van die tieners zich schamen niet allang donateur van MAX te zijn. Want ook aan de Olympiaweg groeien geen geldbomen!

Ben ik nou zo tegen Participe? Welnee, die organisatie doet, vooral bij de uitvoering van de WMO, veel goed werk. Maar die organisatie moet zich niet bemoeien met zaken die enthousiaste medeburgers ook wel zonder Participe regelen. Aan ‘rupsjesnooitgenoeg’ hebben we geen behoefte, zeker niet in een tijd van bezuiniging. Soms lijkt het erop dat de jammerklacht van raadslid Driessen door het stadhuis, en haar uitvoeringsorganen, juist tot strijdkreet is verheven:
“Bezuinigen, er moet geld bij!”

Advertentie

Cultuurhuis, ‘ophokruimte’ voor cultuurminnend Alphen

6 jun

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

“Vertrek is doodsteek”
Deze kop schreeuwde me vanochtend toe vanaf de voorpagina van Alphen.CC. Wat blijkt, in haar bezuinigingsdrift heeft het college van Alphen aan den Rijn besloten dat het naar alle maatstaven buitengewoon succesvolle Parkexpressie maar overgeheveld moet worden naar het te bouwen Cultuurhuis. Daarmee aangevend dat het college, onder druk van de financiële zorgen die nooit eerder werden erkend, de grip op de werkelijkheid volledig verloren heeft.
Datgene wat vlijtige Alphenaren in veertig jaar aan kleinschalig cultuuraanbod hebben opgebouwd wordt in één alinea vernietigd. Geen wonder dat directeur Willem van der Broek aan het gezonde verstand van onze gemeentebestuurders twijfelt. Immers, voor slechts een gering bedrag aan gemeentelijke subsidie heeft niet alleen Alphen, maar de hele regio te mogelijkheid zich in een poel van kunstzinnige activiteiten te dompelen. En dat alles in een unieke, inspirerende, omgeving, zoals elke parkbezoeker op Koninginnedag weer heeft mogen beleven. Tja, dat zijn bijna misdadige gedachten om, alleen in theorie, 600.000 Euro te besparen. Enfin, over deze schandalige kapitaalvernietiging heeft René Driessen al genoeg geschreven!

Wat eigenlijk nog veel erger is, hiermee geeft het college bloot dat men al jaren bezig is met een Cultuurhuis dat, in weerwil tot de tientallen sprookjes uit onze Stadskas, nog helemaal niet is ingevuld. Dat Cultuurhuis lijkt de Heilige Graal van dit college te zijn, iets dat absoluut gebouwd moet worden, ook al is iedereen, burgers, bestuurders, politici én ambtenaren, allang kwijt waarvoor eigenlijk. Een gebouw dat geen Alphenaar wil, maar ons wel, democratisch, door de strot wordt geduwd. Een bouwwerk dat qua onzinnigheid de ‘Kunstverdieping’ naast de Adventskerk nog vér gaat overtreffen. Een typische collegehobby die nog even gerealiseerd moet worden vóór de nieuwe raad, met ongetwijfeld een overdaad aan Boskopers en Rijnwoudenaren, dat gaat blokkeren. Dertigduizend medeburgers die vast weinig op hebben met een gebouw dat ook hén hun bibliotheken gaat kosten. Zeker in de wetenschap dat NIET BOUWEN Alphen aan den Rijn in één klap van de HELFT van zijn miljoenentekort af gaat helpen!

Wat er rond dat Cultuurhuis de laatste jaren aan onzin is gedebiteerd, medeburgers, grenst écht aan het ongelooflijke! Het “Kulturhûs” is een Zweeds idee voor een multifunctioneel centrum in dorpen. Dat zoiets (Kaleidoscoop) in Nieuwkoop een duidelijke meerwaarde heeft is te begrijpen, maar hoe wij het imago van Alphen aan den Rijn als STAD gestalte moeten geven met een DORPSHUIS, heb ik nooit gesnapt. Daarbij, waar je in Nieuwkoop vrijwel alle functies in dat ene gebouw kunt samenbrengen, is dat in Alphen helemaal niet mogelijk. Gek genoeg, even Parkexpressie er buiten latend, is dat juist heel goed mogelijk in het idee van Nieuw Elan voor een Cultuurzone vanaf het oude Raadhuis tot aan onze Stadskas! Werkelijk alles waarvoor U, medeburgers, naar het centrum gaat, is dan op één plek te vinden. Maar ja, daaraan kan geen wethouder zijn of haar naam hangen, natuurlijk! En hoe ‘gedegen onderzoek’ nou ooit heeft kunnen uitwijzen dat die ‘zone’ te klein zou zijn, terwijl de ruimte in dat Cultuurhuis nog veel minder is, daarop zullen we wel weer geen antwoord krijgen.

Natuurlijk is dat hele Cultuurhuis nú al een zootje. Dé garantie voor het volgende financiële zwarte gat op de gemeentebegroting. Zo kwam een week geleden naar buiten dat het gebouw 1200 vierkante meters kleiner wordt dan JARENLANG minimaal nodig was. En nu blijkt dat dit al verkleinde gebouw ook nog eens gemakkelijk heel Parkexpressie te huisvesten? Maak dat de kat nou wijs, maar niet je eigen burgers! Ik zie het al voor me, ’s ochtends vioolles, en ’s middags edelsmeden in dezelfde ruimte! Welke theoreticus bedenkt nou zoiets? Zouden de opstellers van dit stuk wel eens bij Parkexpressie zijn geweest?
Natuurlijk sneuvelen, voor die zes ton bezuiniging, ook het Parktheater en het filmhuis. En natuurlijk, medeburgers, heeft diezelfde theoreticus de bezoekers van deze twee (volledig door het bedrijfsleven gesponsorde) accommodaties al bijgeboekt in het tekort van theater Castellum. Een puik theater, daar niet van, maar volstrekt ongeschikt voor dit soort doelgroepgerichte activiteiten. Die raken we gewoon kwijt en iedereen gaat ontkennen dat dit zo is.

Medeburgers, wel eens gehoord van het woord ‘ophokken’? Het, binnen het vervolgonderwijs doelloos opproppen van leerlingen in te kleine ruimten, zodat de ‘urennorm’ wordt gehaald. Het lijkt erop dat, wat ooit als cultuurpaleis, als het middelpunt van cultureel Alphen, is gepresenteerd, verwordt tot een zielloze verzameling ruimtes waarin cultuurminnend Alphen wordt ‘opgehokt’. Alleen maar om megalomane plannen te kunnen realiseren. Gemeenteraadsleden, laat U niet langer misleiden door een college dat duidelijk de weg kwijt is. U bent het die volgend jaar herkozen wilt worden. Parkexpressie blijft waar het zit!