Tag Archives: participatie

Sportspectrum: VVT

2 okt

Treurig
Nee, ik zal er geen traan om laten dat Sportspectrum ophoudt te bestaan. Helemaal niet. Wel is het jammer dat het niet mogelijk is gebleken deze vastgeroeste organisatie op een andere manier te laten functioneren. Zoals dat ook niet mogelijk bleek bij de Muziekschool en bij de bibliotheek. Dinosaurussen uit de zestiger jaren die zich wel ontwikkelden, maar alleen binnen hun EIGEN grenzen. Het verhaal is bekend, de muziekschool raakt zijn subsidie kwijt, de bibliotheek moet samengaan met (baby) dinosaurus theater Castellum en Sportspectrum moet stoppen nu ze kans hebben gezien hun enige klant, de gemeente Alphen aan den Rijn, kwijt te raken. En als gevolg daarvan verliezen tientallen hard werkende Alphenaren hun baan. Dát is wel treurig, omdat het niet nodig was geweest.
Maar intussen schieten de alternatieven de grond uit!

Concurrentiekracht
Een paar dagen geleden werd trots bericht dat de concurrentiepositie van de BV Nederland sterk was verbeterd. Blijkbaar is dat voor ons Nederlanders heel belangrijk en ik ben teveel econoom om het daarmee oneens te zijn. Maar wat stelde die concurrentiekracht van Sportspectrum eigenlijk voor, op het cruciale moment dat ze om hun enige klant moesten vechten? Simpel gezegd, die bestond helemaal niet, en als gevolg wordt alles waar die organisatie zich tientallen jaren mee bezighield, binnen een paar maanden door anderen overgenomen. Net drie jaar geleden heb ik hierover al in ‘Zielig Sportspectrum’ een openbare brief aan Kees van Veen, directeur Sportspectrum, geschreven. “Beste Kees, ik ben niet jarenlang bestuurder geweest van De Watervrienden, en van De Alphense Sportraad, om de Alphense sport om zeep te helpen. Maar die Alphense sport én Sportspectrum, moet zichzelf niet buiten de economische werkelijkheid zetten”. We hebben er toen over gesproken, maar, opnieuw, is er niets werkelijk veranderd. Nu wil Sportspectrum opnieuw met wethouder Du Chatinier om tafel, maar ja, die man heeft, als wethouder Sport, al tien jaar lang met de Sportspectrum kopstukken om tafel gezeten. Hij weet dat het toch altijd weer op hetzelfde liedje terug komt.
Want al die jaren heeft Sportspectrum, en daarvoor de Sportstichting, haar werkzaamheden steeds zonder ook maar een spoor van concurrentie kunnen uitbreiden. Nooit hebben ze serieus moeite gedaan, voor zover mij bekend, om hun expertise ook buiten de gemeente te gelde te brengen, marketing was een onbekend begrip. Integendeel, men verwachtte niet anders dan de organisatie na de fusie met Rijnwoude en Boskoop opnieuw uit te kunnen breiden. Met nog een paar fusies te gaan (ja, echt) zou de toekomst van Sportspectrum binnen die steeds maar groeiende gemeente Alphen aan den Rijn tot in lengte van jaren wel gegarandeerd (!) zijn. En nu vallen alle dromen in duigen!

Sportspectrum: Actief, maar Inert
De opgang en ondergang van Sportspectrum is een typisch voorbeeld van hoe organisaties aan hun eigen succes te onder kunnen gaan. In dé management bestseller van de tachtiger jaren, “In Search of Excellence” beschreven de auteurs (Peters en Waterman) precies waarom ondernemingen succesvol waren. Helaas bleken, slechts enige jaren later, een aantal van de door hen onderzochte ondernemingen in grote problemen te zitten. Peters schreef, op basis van verdere studie, daar zelfs een nieuw boek over waarin hij hun beroemde ‘7-S’ model uitbreidde met een “7-C”model. Het komt erop neer dat hij had gevonden dat ondernemingen in tijden van stabiliteit andere competenties, en dus ook andere mensen, nodig hebben dan in tijden van verandering. Iets wat altijd centraal heeft gestaan in mijn colleges organisatieontwikkeling. Donald Sull studeerde hier verder op, en kwam in 2003 tot het schrijven van “Revival of the Fittest” waarin het begrip “Actieve Inertie” centraal staat.

Featured image

Organisaties, en Sportspectrum is zo’n organisatie, hebben de neiging zich te concentreren op waar ze goed in zijn, en zich daarin verder te ontwikkelen. Als de (participatie-) maatschappij zich vervolgens in een andere richting ontwikkelt, vergeten ze dat de geweldige hulpbronnen uit hun succesvolle verleden als molenstenen om hun nek gaan hangen. Kortom, ze werken zich een slag in de rondte, maar schieten daar steeds minder mee op. En uiteindelijk raak je compleet los van die maatschappelijke (en politieke) ontwikkeling en is het einde verhaal.
We kunnen de huidige situatie van Sportspectrum dan ook helemaal in de rode figuur terugvinden.

Politieke nervositeit
Natuurlijk grijpt de oppositie in onze gemeenteraad deze zaak aan om hun eigen positie te verbeteren. In het hoofdartikel “Vragen over Zwembad” van AD/Alphen stelt Jan Belt dat “Clubs passen voor het overnemen van taken” van Sportspectrum. En bestuurslid Jaap Peters heeft het over ‘schepen achter zich verbranden’. Iedereen lijkt voor het gemak te vergeten dat de ervaring van wethouder Michel du Chatinier al van een paar zwembaden geleden is. Het is ook niet zo dat de sportverenigingen nu de taken van Sportspectrum over MOETEN nemen, ze zijn er alleen nu rechtstreeks voor verantwoordelijk. En dat wilden ze toch altijd al, onder het ‘juk’ van Sportspectrum vandaan? Kortom, ze kunnen voortaan kiezen bepaalde werkzaamheden zelf, via vrijwilligers, te doen, of daarvoor iemand in te huren. En kunnen, veel meer dan voorheen, zelf bepalen wát en hóe ze het veranderd willen hebben. Voor de zwembaden komt natuurlijk een andere beheerder, die daar gekwalificeerd personeel voor nodig heeft. Het zou te gek zijn als de, door de Thermen brand behoorlijk uitgedunde, zwemverenigingen zelf die zwembaden zouden moeten exploiteren, zoals de politieke oppositie nu suggereert. Die nieuwe beheerder neemt wellicht een deel van het huidige personeelsbestand over, al zal dat beslist niet op dezelfde voorwaarden zijn. Daarbij zal die organisatie, ánders dan Sportspectrum, proberen zoveel mogelijk vrijwilligers bij de werkzaamheden in te schakelen. Echt, gemeenteraad en zwemverenigingen moeten nu keuzes gaan maken, en prioriteiten gaan stellen, maar we kunnen gewoon doorgaan met zwemmen!
Als we praten over de prijs van dat zwemwater, moet niet worden vergeten dat de prijs die Alphenaren en zwemverenigingen betaalden, zelfs niet in de buurt van de werkelijke kostprijs kwam. Dat zal in de nieuwe situatie niet anders zijn, kortom, de gemeente moet er nog steeds geld op toeleggen, en bepaalt via die omweg wel degelijk de prijs!
De politiek staat weer bol van emotie, maar al die emotie haalt het niet tegen de kille werkelijkheid van de ‘Actieve Inertie’ bij Sportspectrum!
Inderdaad: Voltooid Verleden Tijd.

Advertentie

Place to be?

24 sep

Detmold
Na Assen is Detmold in het Duitse Lippe (geboortegrond van Prins Berhard) de tweede, qua inwonertal met Alphen aan den Rijn vergelijkbare, stad die we deze maand bezochten. Opnieuw nauwelijks lege panden gezien, wel, zonder verdere aanleiding, heel veel bezoekers, leuke winkels in winkelstraten die rondom de tuin en vijver van een zestiende eeuws kasteel gelegen zijn. Een stad vol leuke geveltjes, verrassende winkels , een markt die zich uitstrekt ver buiten het marktplein en héél veel grote en kleine terrassen met klantgericht en vriendelijk personeel.
Kortom, een ervaring die opnieuw aangeeft hoe belangrijk de combinatie van verrassend aanbod, redelijke prijzen (je betaalt op de terrassen ongeveer 30% minder dan in onze stad gebruikelijk is), wat historie én een uitgekristalliseerde centrumfunctie eigenlijk wel niet is.

TK MAXX Detmold
Hoewel er op die markt genoeg levensmiddelen te koop zijn, en het centrum beschikt over een heel palet aan bakkers en slagerijen, hebben we geen supermarkt aangetroffen. Blijkbaar heeft het centrum van Detmold helemaal geen supermarkt nodig om veel publiek te trekken. Terwijl de ‘loop’ in Alphen aan den Rijn, ondanks het ‘bezit’ van zelfs drie supermarkten, gestaag terugloopt. Misschien juist omdat die supermarkten er wél zijn?
Nee, daar, midden in de stad, opent vandaag een groot nieuw warenhuis van de keten TK MAXX. Op 1500 vierkante meter biedt deze nieuwe onderneming niet alleen 45 arbeidsplaatsen, maar ook mode(merken), modeaccessoires, schoenen en woninginrichting tegen discountprijzen. Een soort MediaMarkt voor mode in een stad die al jaren een grote keus in modewinkels biedt. Uiteraard met geïntegreerde webshop!

Alphense dagen
Ik heb vaak de indruk dat je pas een Alphenaar bent als je regelmatig laat horen dat er in Alphen niets te beleven is. Nou, dat was in 1972, toen we hier kwamen wonen, beslist waar, maar nu, ruim veertig jaar later, is dat flauwekul. Integendeel, er is in Alphen van alles te doen, alleen lijkt ons Stadshart daar maar niet van te kunnen profiteren.
Als ik lees dat de ‘Alphense dagen’ honderdduizenden bezoekers trokken, vraag ik me gelijk af wát daarvan, één week later, nog van te merken is. Het lijkt erop dat het best lukt die bezoekers naar Alphen te slepen, maar dat we er niet in slagen die bezoekers ervan te overtuigen dat ons Stadshart voor hen ‘The Place to Be’ is. Die bezoekers, zowel uit Alphen zelf, als uit de regio, laten ons centrum immers steeds meer links liggen. Blijkbaar overtuigt dat Stadshart hen tijdens dat bezoek absoluut niet van haar meerwaarde. En dát is een kwalijke zaak.

Participatie
Wat direct opvalt is dat onze winkeliers en horecamensen alleen bij uitzondering iets doen met al die activiteiten in en rond ons Stadshart. Ze spelen er niet of nauwelijks op in met hun advertenties en/of etalages en ze lijken ook de kleuterklas van de ‘sociale media’ nog steeds niet ontgroeid te zijn. Je zou van alles en nog wat IN en ROND je winkel of horecagelegenheid kunnen organiseren waarmee je inhaakt op externe activiteiten, maar het gebeurt gewoon niet. En als je dat NIET doet, vormt je bedrijf tijdens dat soort dagen eerder een stoorzender dan een stimulans er naar binnen te gaan. Natuurlijk zitten de terrassen wel vol, tijdens de jaarmarkt, zeker als het mooi weer is, maar gebeurt dat omdat er nou zo oergezellig is, of omdat de bezoekers verder geen kant op kunnen? Waarom zo weinig met specifieke aanbiedingen geflyerd, of getwitterd, tijdens evenementen? Aanbiedingen die ook op langere termijn effect hebben? Soms lijkt het erop dat de ondernemers in dat Stadshart die activiteiten alleen zien als extra inkomstenbron. Dát kun je je als kermisexploitant wel permitteren, maar als winkelier of horecaonderneming? Dan komt er immers altijd weer een tegenvallende ‘normale’ week achteraan, en kun je weer gaan klagen. Natuurlijk zijn er best uitzonderingen, maar van het gros van onze stadshartondernemers gaat, zeker ook tijdens activiteiten, té weinig uit om effect te sorteren. En dat leidt er weer toe dat dat acties van anderen ook minder effect sorteren dan wanneer iedereen mee zou doen. Tenslotte, zo zegt het spreekwoord, kun je een kameel wel naar de bron brengen, maar je kunt hem niet dwingen eruit te drinken.

Levend Stadshart
Beste lezers, het is niet voor de eerste keer dat ik erop wijs dat het onmogelijk is ons Stadshart zowel als boodschappencentrum (dorpscentrum) voor de omwonenden, als recreatief winkelcentrum (de natuurlijke functie van een stadscentrum) voor de hele regio te promoten. Het is niet zo’n probleem om één, maar dan wel op de centrumfunctie gerichte, supermarkt in dat Stadshart te hebben, maar drie, dát is gewoon teveel diepvrieskip en aardappelen om het gezellig te maken. Want wat we daar niet hebben, de markt daargelaten, is een modern versplein (de winkels aan het Aarplein kun je zo toch niet noemen) of een delicatessenwinkel. Meer mode, en vooral, meer verschillende soorten modeaanbod is belangrijk en er mogen bést nog wat ándere schoenwinkels bij. Daarbij, ons Stadshart is gewoon veel te groot om echt gezellig te kunnen zijn. De Rijn helpt ook niet echt, natuurlijk, in combinatie met die uitgestrektheid. En dan heb ik het nog maar niet over de webrevolutie in de retail, terwijl ons Stadshart niet eens vrij WIFI biedt in een land met de hoogste dichtheid in smartphones en tablets in de wereld.

Té veel!

23 okt

Overvragen
Ik gun onze Molukse medeburgers graag hun eigen ‘home’ en heb hen, als actief politicus hierin ook gesteund. Maar toen ik dinsdag j.l. het AD Alphen las, lijkt hun culturele vereniging Kaju Putih nog altijd te denken dat de gemeentelijke bomen tot de hemel groeien. Wát een geklaag: De gemeente geeft de vereniging een gebouw van € 100.000 Alphense Euro’s, en levert er niet eens een kapstok bij! De bestuurskamer is te klein en ook het hemelwater wordt niet netjes afgevoerd.
Natuurlijk zullen de nodige politici zich weer uitputten om met deze ‘blunder’ ons college aan de schandpaal te nagelen, maar in deze kwestie wil ik hen niet volgen. De gemeente heeft in dezen gedaan wat ze kon.

Kaju Putih
Het was niet meer dan natuurlijk dat de grote groep Molukkers die in Alphen kwamen wonen, bij hun komst door de gemeente werd gesteund in hun wens zoveel mogelijk de eigen identiteit te behouden. Als gevolg daarvan kregen ze een eigen wijkgebouw naast de Molukse kerk aan de Rijnhaven. Dat gebouw heeft voor die gemeenschap een uiterst nuttige taak vervuld, maar het raakte, zoals dat met alle tijdelijke gebouwen het geval is, uiteindelijk in verval. Kaju Putih kon alleen nog maar met veel kunst en vliegwerk in bedrijf worden gehouden en het was iedereen al jaren duidelijk dat er een nieuw onderkomen moest komen.

Accommodatiebeleid
Maar niet alleen Kaju Putih, alle wijkgebonden welzijnswerk was qua onderkomen aan vernieuwing toe. Dát leidde ertoe dat de gemeente, onder de bezielende leiding van PvdA wethouder Van Wersch, begon met het opzetten van een nieuw accommodatiebeleid, waarin ook Kaju Putih een rol kreeg. Nu is er van dat beleid bitter weinig terecht gekomen, en dat begon al met de plannen iets in De Baronie te realiseren. De gemeente dacht aan één nieuw gebouw, waar zowel de activiteiten voor de bewoners van de Bomenbuurt (Kaju Putih, vooral) als die van de Zeeheldenbuurt (Halfje Wit) een plaats moesten krijgen. Nu wilden die Zeehelden niet graag uit hun, nog maar kort geleden zelf opgeknapte onderkomen vertrekken, maar Kaju Putih putte zich helemaal uit in redenen waarom samengaan ABSOLUUT onmogelijk zou zijn.
Uiteindelijk besloot de gemeente niet langer aan dit dode paard te trekken, voegde Halfje Wit samen met het inmiddels gesloten Westerhaven tot “De Zeehelden”, en SCHONK Kaju Putih een eigen nieuw onderkomen. Niet het prachtige gebouw waar velen van droomden, maar toch, ondanks de crisis, een toekomst voor Kaju Putih!

Eigendom
Blijkbaar is het bestuur van Kaju Putih nog niet bekomen van die schenking. Want mét die schenking is dat gebouw nu van hen, en moeten ze het verder zelf inrichten en onderhouden. Maar een stuk eigen verantwoordelijkheid (participatie) mag toch wel van de burger worden verwacht. Kortom, als de bestuurskamer te klein is, vergaderen ze maar wat efficiënter, in een (gebruikte) kapstok is voor een paar honderd Euro wel te voorzien en met wat inzet van eigen krachten, én wat hulp van de gemeente, is de afvoer van regenwater ook wel te regelen.
De overheid moet bezuinigen, en dat betekent dat ondersteuning van allerlei sportieve, culturele én maatschappelijke activiteiten wordt afgebouwd. Het lijkt er niet op dat de oude situatie, waarin voor iedereen wel een kruimeltje te vinden was, ooit weer terug komt.
Vele organisaties, groot en klein, in onze gemeente moeten daarmee leren leven. Kaju Putih kan toch écht niet verwachten dat er voor hén in dit beleid een uitzondering wordt gemaakt.

Medeplichtig

6 okt

Inspraak
Het college van B&W van de gemeente Alphen aan den Rijn staat het Rijnwater aan de lippen. Amper een maand vóór de verkiezingen van de nieuwe, sterk vergrote, gemeente blijkt het college met lege handen te staan. Lege handen, omdat alle reserves, inclusief de NUON pot die voor onze kleinkinderen was bestemd, zijn leeggelopen op het Lage Zijde debacle. Lege handen, omdat vrijwel geen één project in deze periode de eindstreep heeft gehaald. Helaas weet ons college nu niet beter te doen dan vooruit te vluchten door met onrealistische nieuwe plannen te komen (Rijnhaven), of haar bevolking voor te spiegelen dat er rond het Thorbeckeplein nog altijd iets te winnen valt. Tenminste, áls die bevolking doet wat het college in al die jaren NIET is gelukt, namelijk een realistisch en betaalbaar alternatief bedenken voor het Thorbeckeplein. Want, na jaren pappen en nathouden, wordt de bevolking ingeschakeld nu alle overheidsopties zijn verbruikt, het geld op is, en dit college nog maar een maand te gaan heeft.
Opeens worden Alphense ‘specialisten’ bij elkaar geveegd, en mag iedereen doen wat nooit mocht, namelijk een eigen visie inbrengen waarnaar het college “met de grootste aandacht” naar gaat kijken. Helaas niet meer dan een truc waarmee het college deze Alphenaren “medeplichtig” maakt aan dat mislukte beleid.

Top of Flop?
Jazeker, er mogen dan 30.000 nieuwe burgers bij komen, maar deze coalitie blijft hopen, na vijftien verknoeide jaren, ook die nieuwe fusiegemeente weer van de regen in de drup te helpen. En dan kun je niet aankomen met allerlei mislukkingen, van dat Thorbeckeplein via Nieuwe Sloot tot de Maximabrug. Dus suggereert ons college weliswaar altijd A gezegd te hebben, maar, nét als hun tegenstanders, eigenlijk B te willen. Zo blijken ze opeens óók tot de slotsom te zijn gekomen dat het Alphense Stadshart geen aantrekkingskracht heeft, en dat ook niet gaat krijgen, op de kernen rond Alphen. Zoals uw blogger al tien jaar lang aangetoonde.
Ook de hemelse plannen rond ons Cultuurhuis zijn afgezwakt tot niets. Intussen zit de bibliotheek nog jaren comfortabel en watervrij in een tijdelijke vestiging en is het belang van samenvoeging van culturele instellingen in dat Cultuurhuis blijkbaar mét de NUON miljoenen verdwenen. Dat uit Zweden overgewaaide Kulturhûs idee is overigens prima voor dorpskernen, maar was ook nooit bedoeld voor een heuse stad met 70.000 inwoners. Van alle mooie plannen voor een op de oudere Alphenaren gerichte woon-zorg zones in het Zegersloot gebied en in Kerk en Zanen lijkt ook HELEMAAL niets van terecht te komen, Zodat we rustig kunnen stellen dat het beleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, volkomen in het slop is geraakt. Ook het gemeentelijk accommodatie beleid werd een flop. Het enige wat zo’n beetje wél is gelukt, de nieuwbouw rond De Baronie, heeft, voorspelbaar, het hele VORM plan voor het Thorbeckeplein getorpedeerd. Hoewel de buurt er blij mee is, is het voor Alphen als geheel een verliespost geworden.
Tja, en dan de Maximabrug! Zo gauw bekend was dat de provincie geld beschikbaar stelde voor deze verbinding van Koudekerk met de N11, was het Alphen gelijk duidelijk dat die provincie nooit TWEE bruggen zou financieren. Dus werd de gemeente Rijnwoude onder druk gezet om deze puur lokaal bedoelde oeververbinding te ontwikkelen tot een vierbaans onderdeel van de Alphense Rondweg plannen. Helaas voor hen wil die provincie helemaal NIETS weten van die westelijke rondweg. Een rondweg waarvoor de gemeente Alphen aan den Rijn zelf nooit geld had, geen geld heeft, en ook nooit geld zal krijgen. Geen wonder dat dit hele project voor vernietiging is neergelegd bij de Raad van State. Dat zou de klagers best wel eens kunnen lukken, anders heeft de nieuwe fusiegemeente straks een prachtige, overal zichtbare, vierbaans brug met ….Koudekerk!
Onze bloedeigen ‘Toren van Babel’.

Participatie?
Intussen wordt de Alphense kiezer weer eens op het verkeerde been gezet. Natuurlijk lukt het dat groepje lokale ‘specialisten’ niet om, waar jarenlang op ándere plannen is gebroed, in een paar maanden dat Thorbeckeplein weer te laten ‘bruisen’. Dat weet het college natuurlijk ook wel! Maar niet voor niets heeft het college, nog vér voor de ‘verloopdatum’ van het VORM plan, dat naderhand weer niet de échte datum bleek te zijn, drie echte specialisten onderzoek laten doen. En natuurlijk vond dat drietal dat rond dit plan allemaal factoren speelden waarvan de collegeleden toch écht niet konden weten. Factoren die in de loop der jaren dit blog écht allemaal hebben gepasseerd, die ik ook regelmatig met collegeleden heb besproken en die hen dus allerminst onbekend waren. En ook de ad-hoc ideeën van andere Alphense ‘specialisten’ zullen zonder geld geen nieuw, bruisend, Thorbeckeplein opleveren. Wat niet kán, kán niet! De betrokken Alphenaren worden gewoon misleid, want juist door hun medewerking zal de coalitie in deze verkiezingstijd kunnen concluderen dat de kiezers hén niet op dat debacle aan de Lage Zijde kunnen afrekenen. Zie maar, de Alphenaren, zelfs hun ‘specialisten’, komen er zelf ook niet uit!
Het college, en vooral de VVD-kopstukken Lyczak en Hoekstra, en ex-CDA wethouder Groen in’t Wout, gaan dus eigenlijk volledig vrijuit!
Karma, dát is het!
Intussen geeft die VVD “Mensen de Ruimte” op dat Thorbeckeplein en doet het CDA net of ze er niets mee te maken hadden. Resultaat: de Alphenaren verliezen een ton, en de spindoctors winnen!
Dát laten we toch niet gebeuren? Juist Nu?

Het Thorbeckeplein, revisited

17 feb

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Woensdagavond 15 februari bleken wel 130 stadgenoten bereid om in theater Castellum het college (wethouder Hoekstra en projectleider Jan van Lenten) input te geven over de volgende fase van het ‘drama Thorbeckeplein’. Want als je nou de meest desolate plaats zoekt in Alphen aan den Rijn, nou, dáár!
Het wordt, na al het geblunder en getreuzel, wel eens tijd om een volgende stap te zetten, en, dat moet gezegd worden, die stap werd met overtuiging gezet. Ik weet écht niet wat er allemaal in de plannen wordt (of kan worden) opgenomen, maar de sfeer zat er, via allemaal kramen en kraampjes, vanaf het begin (19:00 uur) al in, en was dat bij het einde (23:00 uur) nog steeds. Vier uur theater in theater Castellum, de projectgroep Participatie had eer van haar werk.

Wat me altijd verbaast, bij zo’n bijeenkomst, is het feit dat er al vijf jaar over dit plan wordt gesproken, maar dat dit voor een aantal deelnemers nog helemaal nieuw kan zijn. Maar ja, als ik dan lees dat de raadsleden per bus naar de Landlustweg moeten worden gesleept om kennis te nemen van wat er gebeurt met die Maximabrug? Ze praten er ook al vele jaren over, blijkbaar deels zonder te weten wáárover!

Tja, er werd weer flink op de trommel van de ‘Brancheadviescommissie’ geslagen, hoewel het denken in branches nog van voor het internet tijdperk stamt. En dan willen de Alphenaren aan dat nieuwe Thorbeckeplein vooral een Xenos of een Action, winkels waar echt NIEMAND een branche aan kan hangen. Daarbij lijkt het erop dat projectontwikkelaar Corio, die ook eigenaar is van De Aarhof, de kar moet gaan trekken. En dát betekent natuurlijk dat Corio niet alleen kiest voor winkelketens die bewezen hebben de (sterk verhoogde) huren te kunnen betalen, maar ongetwijfeld ook al wat wensen heeft liggen van de huidige huurders in De Aarhof, met betrekking tot de invulling van de winkelruimte aan ons probleemplein.
Die zelfde brancheadviescommissie was immers ook mordicus tegen de vestiging van een Factory Outlet Centre (FAC) bij Alphen, ondanks de naamsbekendheid én de potentiële klantenstroom. Tja, en nu worden direct FAC’s gerealiseerd in Bleiswijk (mooi dicht bij het nieuwe hoofdkantoor van Hoogvliet) en Halfweg, beide een half uur rijden van Alphen verwijderd. Zo krijgen we met meer concurrentie voor ons stadshart te maken, maar zonder compensatie van extra arbeidsplaatsen. Best slim, natuurlijk.

Enfin, de Alphenaren kunnen er zelf ook wat van. Zo willen ze absoluut vasthouden aan de markt op zaterdag, hoewel die markt natuurlijk elk ander gebruik van dat plein op zaterdag blokkeert. En ik me ook niet kan voorstellen dat een grote landelijke keten zal accepteren dat hun prachtige winkel elke zaterdag wordt afgeschermd door een bonte kakofonie aan marktkramen. Het zal zeker geen extra cachet geven aan ons Cultuurpaleis, dat er, ondanks het feit dat praktisch geen medeburger het ziet zitten, er tóch moet komen. Tja, alleen is dat zichtbepalende gebouw op zaterdag niet te vinden, maar ja…
Er waren zelfs stemmen die stelden dat een stadscentrum niet kan bestaan zonder markt. Nou, als dát zo was, stonden alle winkels in ons Stadshart al te koop, natuurlijk. Want ik vraag me af welk percentage van de bezoekers aan ons Stadshart die markt echt zou missen, en daarbij, die markt staat er echt maar één dag in de week. Nee, de invloed op de attractiviteit van ons Stadshart moet gering zijn, hoewel ik daarover nooit cijfers heb gezien.
Overigens pleit ik niet voor het opheffen van die markt. Maar waarom moet dat op het Thorbeckeplein? Zou die markt niet prima passen in de Hooftstraat? Tja, die moet dan wél die dag voor verkeer gesloten zijn, maar die markt is dan prima te bereiken vanuit het vernieuwde Thorbeckeplein, en het zou gelijk een impuls betekenen voor de winkels in die Hooftstraat. In ieder geval moet die markt toch tijdens de bouw van dat Thorbeckeplein, dus we kunnen het daar toch eens proberen? Natuurlijk is er minder ruimte, maar een andere bezoeker wees me er al op dat zeker een derde van die marktkramen nauwelijks iets bijdraagt aan die markt. Nou, de rest raken we daar wel kwijt.

Tenslotte toch nog iets over dat Cultuurhuis. Het lijkt erop dat de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn zich weinig populair maakt bij de bevolking door dat gebouw toch op de rol te laten staan. Een gebouw dat niet of nauwelijks een functie heeft voor de pakweg 10.000 kiezers van buiten de stad die in 2013 de nieuwe gemeenteraad gaan kiezen. Maar dat wel, in de huidige plannen, al in de bouwfase 25 miljoen Alphense Euro’s gaat kosten. Misschien toch nog eens nadenken, niet zozeer over dat Cultuurhuis, maar met name over de omvang, en over de invulling daarvan? Met alle (werkelijk waar) verhalen over sluiting van bibliotheken in het hele land, of inwoning in winkels als IKEA, kunnen we in Alphen toch niet gewoon doen of alles bij het oude blijft? We moeten in deze barre tijd toch niet tégen de stroom opzwemmen, maar mét de stroom mee? Dat levert een heel ander uitgangspunt, en een heel andere toekomst op. Maar ja, uiteindelijk was dit gisteren een klein, heftig, maar vooral ongewenst onderwerp op een verder heel succesvolle avond.

Meedenken, meepraten

7 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Ik wil het niet nog een keer over de Hooftstraat hebben, maar tijdens debatcafé Op het dorp bleek maar weer eens dat communicatie niet veel zin heeft als mensen niet willen luisteren. Níets van wat daar werd besproken was nieuw, integendeel, alles is al in de krant, op blogs (ook hier), in voorlichtingsbijeenkomsten én in raadsvergaderingen al jarenlang uitgebreid besproken. Maar voor veel deelnemers was het wél allemaal nieuw, en de gedachte bespringt je: Hoe is het mogelijk!

Nu wil de gemeenteraad graag meer contact met betrokken burgers. Daarom is besloten anders te gaan vergaderen. Dat gebeurt letterlijk met de fusie, omdat de raadszaal op een heel andere manier wordt ingedeeld zodat voor de extra raadszetels ruimte komt. Maandag 5 september legde Dieuwke de Boer uit dat de raad verwacht dat in de nieuwe vergadermethodiek de burger gemakkelijker met het raadswerk in contact komt, en daarin gaat participeren. Want participatie is niet alleen een belangrijk collegestandpunt, het is niet alleen een belangrijke portefeuille van wethouder Hoekstra, maar het is ook, zeker met het oog op de fusie, een belangrijk onderwerp voor alle raadsleden. En daarmee zou meer participatie in het politieke werk wel eens belangrijk kunnen zijn voor U, medeburgers.
Wat er dan allemaal verandert?

De raad gaat elke maand twee keer, in de eerste én de laatste week, over belangrijke beleidspunten met elkaar én met burgers praten. Gewoon, met een kop koffie aan tafeltjes praten met de leden van de raadscommissies, met ambtenaren en met elkaar. Daarna is er tijd om nog even informeel met elkaar te pauzeren, waarna deelnemers huiswaarts kunnen keren, of de formele vergadering gaan volgen. De bedoeling is dat burgers én raadsleden een goed beeld krijgen van waarover het eigenlijk gaat.

In de eerste week wordt die informele bespreking gevolgd door een formele vergadering van één of twee raadscommissies.
In de tweede week van de maand vergaderen eerst opnieuw twee raadscommissies, waarna er opnieuw ruimte is voor informeel overleg tussen toehoorders en raadscommissieleden. Daarna volgt nog een korte vergadering van de gemeenteraad (dit is nieuw) waarin uitsluitend hamerstukken worden behandeld over onderwerpen waarmee de gemeenteraad formeel akkoord moet gaan, maar waarover geen fractie overleg nodig vindt. In de derde week (ja, de raadsleden moeten nu echt voor hun geld gaan werken, medeburgers!) vinden allerlei activiteiten voor raadsleden plaats, o.a. werkbezoeken, trainingen en cursussen. De vierde week start opnieuw met een beeldvormende bespreking, opnieuw een pauze om het e.e.a. nog eens door te spreken, gevolgd door de formele raadsvergadering. Die lijkt, maar met een aanzienlijk kortere agenda (veel punten zijn al een paar weken eerder besloten) het meest op wat die raadsvergadering al jaren is. Hier volgt voor sommige onderwerpen een debat, maar over de meeste onderwerpen, die al uitgebreid in commissievergaderingen aan de orde zijn geweest, kan alleen een zogenaamde stemverklaring worden afgelegd. Wel is het mogelijk (en dat ook wel gebeuren) dat fracties over geagendeerde en niet geagendeerde zaken moties indienen. Die moeten dan worden toegelicht, en besproken. Eigenlijk de enige reden dat een raadsvergadering, zelfs onder de strenge leiding van Bas Eenhoorn, nog wel eens kan gaan uitlopen!
Na afloop, maar dat is ook al jaren het geval, is er voor raadsleden, verslaggevers én toehoorders een borrel. En de volgende maand gebeurt het precies gelijk.

U bent er al aan gewend, hoop ik, dat AlphenStadFM/TV de raadsvergaderingen live uitzendt, met commentaar van oud-politici Douwe de Jong en, jawel, uw eigen blogger. De bedoeling is, medeburgers, dat we deze uitzending (die dan ook pas later begint) zo uitbreiden dat U vooraf een beter beeld hebt van wat in die raadsvergadering wordt beslist. De plannen liggen er, zo gauw we weten wat we precies gaan doen, zult U daarover, ook via dit blog, meer over horen.
Want informatie, medeburgers, blijft de kern van het politieke proces. De ene kant op, én de andere!