Tag Archives: politiek

Gezellig samen enquêteren

6 jan

Koopzondag
Om te beginnen wil ik, voor de duidelijkheid, stellen niet vóór of tegen een koopzondag te zijn. Of dat er nou 12, 18 of 52 zijn, maakt principieel ook niet veel uit, natuurlijk. Wat wel duidelijk is dat er in onze grote gemeente meerdere types winkelcentra zijn, die elk, voor de omwonenden, een geheel andere functie hebben. Als professional zie ik niet in hoe een koopzondag enige zin zou hebben buiten het Stadshart van Alphen aan den Rijn.
Maar ja, wat de meerderheid in de raad hierover besluit is me om het even, mits er voldoende rekening wordt gehouden met de wensen van de minderheid.

Fascinatie
Eerlijk gezegd begrijp ik die fascinatie bij leken voor enquêtes wel. Want wat is er nou mooier dan besluiten nemen op basis van wat de betrokkenen zelf willen? Dan vraag je het hen dus gewoon! Dus besloten de meeste partijen in onze gemeenteraad dat zo’n enquête nodig was voor ze zouden beslissen over de drie opties over de koopzondag die wethouder Van As hen had voorgelegd. En meer dan dat! Want, op de kleintjes lettend, gaan onze politici niet alleen zelf de vragenlijst opstellen, maar ook nog eens persoonlijk de enquêtes uitvoeren! Tja, voor de apparatsjiks van de VVD telt de mening van de burger niet, die regeren rechtstreeks vanuit het partijprogramma, en doen niet mee, en ook de PvdA lijkt altijd allang te weten wat de burger wil, zoals uit de recente verkiezingsresultaten blijkt. Tja, en Wil Verschuur doet ook niet mee, want wie weet wil die Alphenaar wel iets anders dan Wil en haar vrienden (=kiezers) voor ogen staat.
Tja, er zullen nu ook binnen de fractie van “mijn” Nieuw Elan wenkbrauwen gefronst worden, maar, beste lezers, die enquête is gewoon flauwekul.
Moet wel flauwekul zijn, en waarom?

Professioneel
Alweer jaren geleden heb ik voor de Vereniging van Marktonderzoekers de examens afgenomen voor gecertificeerde enquêteurs. Een schriftelijk examen over alle mogelijke dingen die rond het afnemen van enquêtes een rol spelen, gevolgd door een mondeling examen waarin de kandidaten ons een enquête moesten afnemen. Een enquête die, uiteraard, door professionele marktonderzoekers was opgesteld rond een geschikt onderwerp.
Maar onze politici lijken het zonder ook maar een spoor van certificering allemaal zelf te kunnen, en zullen dan ook onherroepelijk in de bekende fouten vallen:
• De onderzoeksvraag, de kern van wat je wilt weten, moet heel goed worden onderzocht en verwoord, omdat dit het uitgangspunt is voor de analyse van de antwoorden, en het trekken van de conclusies naderhand.
• De vragen dienen objectief te zijn opgesteld, in voor alle betrokkenen duidelijke taal, gericht te zijn op de leefwereld van de verschillende respondenten, terwijl ze in geen enkele richting sturend mogen zijn met betrekking tot bepaalde antwoorden.
• De vragen dienen, zowel voor het bedrijfsleven, als voor de ‘burger’, gericht te worden aan volkomen willekeurige bezoekers van alle winkelgebieden in onze gemeente (en dát zijn er nog wel een paar), in vaktaal: Ad Random. Dát alleen al vereist de nodige studie, zoals gecertificeerde enquêteurs maar al te goed weten.
• Het moet zonneklaar zijn dat naar de wensen van de geënquêteerden wordt gevraagd met betrekking tot het winkelcentrum waarin ze zich bevinden, en/of met betrekking tot het Alphense Stadshart, en/of, gewoon voor het principe, in het algemeen! Hetzelfde geldt voor de winkeliers, waarbij de enquête natuurlijk onderscheid moet maken tussen winkels voor dagelijkse aankopen, voor winkels die meer gericht zijn op de shoppers, en voor winkels voor incidentele aankopen (zoals, jawel, ook autoshowrooms). Dat de groep horeca apart moet worden gehouden, lijkt me nogal duidelijk. En hoe zit dat met maatschappelijke organisaties, of de gemeente zelf?
• Omdat respondenten van nature de neiging hebben de gestelde vragen zo te beantwoorden dat de enquêteur daar blij mee is (pleasing), is het belangrijk dat respondent en enquêteur elkaar, en elkaars standpunten, niet kennen. Wat er gebeurt als bekende politici hen bekende Alphenaren gaan bevragen, laat zich raden. Het ‘pleasen’ zal overigens zowel positief als negatief uitwerken in de antwoorden.
• De gekozen methode van vraagstelling moet vooraf zijn vastgelegd. Eerst de vragen schriftelijk stellen -zoals aan de VOA-(retail)leden- en bij te weinig response (daar kun je op wachten, bij die doelgroep) alsnog mondeling enquêteren, is een kunstfout. Dus ik zou deze ‘enquêteurs’ willen aanraden ook die winkeliers en horecamensen, gewoon ad random (elke vierde of vijfde winkel of elke derde horecaonderneming) mondeling te ondervragen om dit probleem te omzeilen.
• De enquêteurs moeten zich, hoe snel er ook weer verkiezingen aankomen, concentreren op de vragen, en ALLEEN op de vragen. Beslist een tantaluskwelling!
• Uiteindelijk moeten de gegeven antwoorden geïnterpreteerd worden, en de eerste vraag die zich dan aandient is of die antwoorden eigenlijk wel representatief zijn voor de hele onderzoekspopulatie, zoals dat nu eenmaal heet. Anders kun je de uitkomsten nooit generaliseren naar de hele bevolking! Daarvoor moeten er een aantal vragen worden gesteld die specifiek hiermee te maken hebben. Niet representatief=Nutteloos!
• Uiteindelijk moeten er, na een deugdelijke statistische analyse, conclusies worden getrokken, voor elk van de onderzochte deelpopulaties, zodat duidelijk is waarop de gemeenteraad eigenlijk beslist. Het ligt overigens nogal voor de hand dat de hele onderzoeksrapportage, met de data, voor ‘De Alphenaar’ beschikbaar komt.

Raadsleden besluiteloos?
Alweer jaren geleden durfden de gemeenteraadsleden van Tilburg niet zelf, op basis van hun politieke legitimiteit, te beslissen over de komst van een ‘Megamall’ die ze eigenlijk allemaal graag wilden. Ze hebben toen gemeend dat aan hun kiezers over te moeten laten in een referendum. Tja, en op de vraag of ze zo’n Megamall wilden, antwoordde natuurlijk het gros ‘JA’. Op een tweede vraag, namelijk, accepteert U daarmee de teloorgang van het Tilburgse stadscentrum, en de centra van de omliggende wijken en dorpen, zou anders zijn geantwoord, maar zo’n vraag werd natuurlijk niet gesteld. Gelukkig had de actie die een aantal professionals, waaronder ik (docent Retailmarketing in Den Bosch), voerde op het provinciehuis, tot gevolg dat de Provinciale Staten het Tilburgse voornemen veroordeelden.
Hier speelt hetzelfde. Natuurlijk wil het gros van de Alphenaren zo’n koopzondag, maar accepteren ze daarmee ook de gevolgen? En welke? Dus heeft die enquête geen zin (de VOA Retailcommissie heeft haar standpunt immers al bepaald, al hebben ze ook daar geen idee van de gevolgen), en is die hele enquête vooral een poging later geen politieke schade van die gevolgen te ondervinden. ‘De Alphenaar’ wilde het immers zo?
Net als in Tilburg ontlopen onze volksvertegenwoordigers in de Gemeenteraad hiermee hun eigen politieke verantwoordelijkheid, zouden ze hun tijd beter aan zinniger taken kunnen besteden, en een professioneel marktonderzoeksbureau moeten vragen onderzoek te doen naar de consequenties van elk van de drie keuzes. Of gewoon, op basis van hun kennis binnen hun eigen netwerk, de durf hebben dat te doen waarvoor we raadsleden betalen: VOOR of TEGEN elk van die alternatieven te stemmen.

Tja, ik zie al fronsende wenkbrouwen…..

Advertentie

Jachthaven Onzinnige Onderneming

31 aug

De politiek in Alphen aan den Rijn steunt en kreunt over de ‘noodzakelijke bezuinigingen’ op zorg en afgevallen bladeren. Terwijl bezuinigen helemaal niet nodig is als de gemeente per direct stopt met allerlei projecten die een paar inwoners geld en/of stemmen opleveren, maar de (groot) Alphense gemeenschap niet verder helpen. Projecten die jaarlijks wel duizenden ambtenaren uren en tienduizenden Euro’s aan extern onderzoek kosten. Vandaar een aantal blogs over dit soort ‘onzinnige’ plannen.

Roer om bij jachthavens
Jachthavens zitten in zwaar weer”, stelt het AD van 29 augustus! “Ze moeten om te overleven inspelen op trends en voor één doelgroep kiezen, aldus de Rabobank in een rapport. Er zijn steeds minder bootbezitters, van wie de helft boven de 60 jaar is. De nieuwe generatie watersporters is meer gebruiker (dan bezitter). Jachthavens moeten hierop inspelen door meer te verhuren en door te kiezen voor óf een luxe aanbod, of voor gezinsfaciliteiten”.

U begrijpt het al, alle bestaande jachthavens in de omgeving vechten voor overleving, maar de gemeente Alphen aan den Rijn is hard bezig een nieuwe te bouwen in de Rijnhaven!
Onzinnig, maar wel degelijk een feit.

Bestemmingsplan Rijnhaven (west)
Het staat er niet letterlijk, in het voorontwerp dat in mei jl. het licht zag, maar het is wel degelijk de bedoeling, die jachthaven: “Langs de zuidwestoever van het havenbekken wordt, in aansluiting op de transformatie van Rijnhaven oost, een verkleuring naar een meer watersport gebonden bedrijvigheid voorzien. Hierbij passen dus kleine scheepswerfjes, winterstalling, zeilmakerijen etc.). Dergelijke activiteiten sluiten goed aan bij de gedachte jachthaven en aanmeergelegenheden aan de oostzijde van de haven”.
De Rijnhavenbrug wordt in de nabije toekomst vernieuwd en verhoogd ten behoeve van een betere bereikbaarheid van de haven”.
Die hele Rijnhaven is gebouwd in een tijd dat vervoer via het water al op zijn eind liep, Alphen heeft blijkbaar een historie in het realiseren van gedane zaken. Zo moest en zou er een disco worden gerealiseerd terwijl jongeren zich massaal afwenden van disco’s, en maakt men nu dure plannen voor een jachthaven die nooit in gebruik zal worden genomen.
De truc is natuurlijk, opnieuw, om in het huidige bestemmingsplan de voorwaarden te realiseren waardoor we, bij de opzet van het bestemmingsplan Rijnhaven Oost, niet meer om die jachthaven heen kunnen. Dus moet de gemeenteraad NU ingrijpen om de burgers van onze gemeente niet opnieuw voor een voldongen feit te plaatsen.

Koek vergulden
Ik heb er alle begrip voor dat eigenaars van jachten en sloepen graag die jachthaven gerealiseerd willen zien. Maar geen enkel begrip voor het feit dat dit plan wordt verkocht als iets waar we allemaal voordeel bij hebben. Want hoe kunnen Boskoop, Hazerswoude of Koudekerk hier nou garen bij spinnen? Maar dat geldt ook voor de geplaagde winkeliers in ons Stadshart die, opnieuw, gouden bergen beloofd worden. Want dat valt tegen…..

Zelfs als er (berekening ligt klaar voor de aanvrager) in Rijnhaven Oost een middelgrote jachthaven met 500 ligplaatsen gerealiseerd wordt, levert dat ons Stadshart hoogstens gemiddeld 70 passanten per dag op. Nauwelijks het dubbele van wat het malle plan van de Thorbeckehaven had opgeleverd. Want, uiteraard, het grootste deel van de inkoopkracht van die passanten komt in de naastgelegen Baronie terecht. Ik kan de peperdure plannen voor die jachthaven ook onmogelijk voorstellen zonder een verbinding met de ernaast liggende Baronie. Tenslotte stopte de gemeente daar al vele miljoenen in de grond om Jan Zeeman zijn koninkrijkje te laten bouwen.
Maar echt, die 70 potentiële klanten per dag (maximaal) gaan het Stadshart niet redden, natuurlijk. Daarbij, die klandizie beperkt zich tot hoogstens 6 maanden per jaar. De boten van de Alphenaren leveren natuurlijk geen extra omzet op.
Daarbij ga ik met mijn berekeningen ervan uit dat er in de toekomst genoeg langsvarende jachteigenaren over zijn om die haven in de topmaand gemiddeld voor 75% te vullen. Met het Raborapport voor ogen mag je je rustig afvragen of dat gaat gebeuren. Kortom, de kans dat die, miljoenen kostende, jachthaven de stad Alphen aan den Rijn ooit iets oplevert is vrijwel afwezig.
Alle erbij betrokken ambtenaren zijn alleen maar bezig met koek vergulden. Waarom? Voor Wie?

Kaartenhuis
Je gaat fuseren om efficiënter én effectiever te werken. Dat lukt natuurlijk niet als je alle werknemers (ambtenaren) van drie gemeentes niet alleen in dienst houdt, maar de top ook nog eens meer gaat betalen. De ellende is dat je iedereen ook nog iets te doen moet geven. Als gevolg wordt elk plan, waar dan ook vandaan, aangepakt alsof ons aller toekomst ervan af hangt. Voor de “jachthaven” geldt dan men eerst zegt watersportbedrijven te interesseren voor vestiging aan de zijpoot van de, nu praktisch ongebruikte, Rijnhaven. Dat kan alleen lukken als, voor vele miljoenen, de rijbaan wordt verhoogd en een nieuwe brug wordt geplaatst. En of dit nou allemaal wel dan niet lukt, die uitgaven zijn het excuus om later, in een het bestemmingsplan Rijnhaven-Oost, dan toch maar die jachthaven te bouwen. Dat is vaker vertoond, overigens, rond zwembad Acquarijn.

Daar zou, van het verzekeringsgeld van De Thermen, voor 6 miljoen een functionele ‘zwemschuur’ worden gebouwd, maar dat werd al snel een super de luxe zwembad, met AZC home, voor 12 miljoen. En om het begrotingsgat op te vullen, besloot men, mídden in de woningcrisis, er huizen bij te gaan bouwen, zodat het project al minstens 18 miljoen Euro kost. Die woningen staan intussen nog voor de helft leeg, dus als het zorgvuldig gelegde rookgordijn is opgetrokken, verwacht ik dat de gemeente, wij dus, voor 10 miljoen de boot zijn ingegaan.

Eenzelfde scenario, beste volksvertegenwoordigers, dreigt voor onze ‘Jachthaven’!

Alphense Stadspartij

18 nov

Fusiegemeente Alphen aan den Rijn
De verkiezingen zijn achter de rug, de zetelverdeling bekend! De één likt zijn wonden, de ander verkeert (nog) in de politieke hemel. Intussen is er, conform de afspraken voor de verkiezingen, een informateur benoemd die de politieke opties voor de volgende vier jaar moet verkennen. Intussen is vanuit de coulissen van het politieke gebeuren al de term ‘matchfixing’ gelanceerd. Hoewel ik me daar zeker niet aan confirmeer, snap ik best dat er de nodige scepsis is over de manier waarop de politiek met de nieuwe situatie zal omgaan. Intussen ben ik de afgelopen maanden alleen maar gelukkiger geworden van mijn besluit om NIET op de Nieuw Elan lijst te willen staan. Als dat het geval was geweest, kon ik dit blog niet eens schrijven, en een heel stel eerdere ook niet. Maar de ‘Nieuwe Politiek’ van Nieuw Elan ligt me té na aan het hart, om nu maar te accepteren dat de gewenste, én noodzakelijke, verandering wordt gesmoord in politiek rekenwerk. Dát is pas echt misbruik maken van de kiezer en geeft die sceptici hun gelijk. Resultaat is dat zich opnieuw hele groepen van de politiek afwenden en democratisch bestuur van de gloednieuwe gemeente een farce wordt.

Stad en Ommeland
Ik heb het al eerder opgemerkt, op een drietal stembureaus na, was in de STAD Alphen aan den Rijn Nieuw Elan overal de grootste partij. Dat betekent tegelijkertijd dat het CDA overal elders, op Benthuizen na, de grootste partij was. Dát geeft gelijk de potentiële tweedeling in onze gemeente aan. Aan de ene kant een middelgrote stad die in zijn groeistuipen is blijven steken, aan de andere kant een bonte mengeling van grotere en kleinere dorpen. Aan de ene kant een stad die boordevol zit met ‘emigranten’ van buiten, zoals ik er (overigens al ruim 40 jaar) ook één ben, aan de andere kant het platteland, bevolkt door mensen die, in de termen van mijn vader, “bij elkaar op school zaten”. In een kleine coalitie van vier/vijf partijen leidt dit al snel tot tegenstellingen, waarvan vervolgens de VVD (te groot om er buiten te houden) handig gebruik gaat maken om hun ‘oude’ hobby’s door die tweespalt te duwen. Niks nieuwe politiek, dus, en waarvoor zijn we nou anders naar die stembus gegaan.
Nee, de enige manier om in die grote, nieuwe, gemeente een goede start te maken, is die tweedeling tussen stad en ‘omme’land te vermijden.

Breed college
Anders dan het in 2010 ging, en ook heel anders dan de ‘matchfixers’ suggereren, moet niet eerst het college worden samengesteld, maar moeten alle partijen een lijstje inleveren met wat voor hén de belangrijkste punten zijn voor de hele gemeente, voor de volgende tien jaar. Nu de verkiezingen voorbij zijn, kunnen de uit opportunisme stammende strijdpunten immers vervallen. Uiteindelijk moet daaruit een programma worden samengesteld dat recht doet aan de belangen van ALLE inwoners van de fusiegemeente. Tenslotte moeten de verschillende partijen verklaren daaraan mee te werken, óf, anders dan in 2010, voor de oppositie KIEZEN!
Daarna moet, op basis van competentie én politieke acceptatie (door andere partijen) een college worden gekozen dat zich NIET automatisch verzekerd zal weten van steun van alle deelnemende partijen, en dus binnen én buiten de coalitie moet onderhandelen. Dát geeft transparantie naar de kiezer, want met een brede coalitie wordt het wel érg moeilijk om alles binnen de spreekwoordelijke achterkamer te houden.

Het nieuwe Alphen aan den Rijn
Alleen met een brede coalitie krijgt het college de kans om zichzelf, maar ook alle belangengroepen vertrouwd te maken met de verhoudingen binnen die nieuwe gemeente. En daaraan kan dat college zelfs in crisistijden rustig bouwen, juist omdat ze steunt op een grote meerderheid aan partijen in de raad. En dan zien we over vier jaar wel weer hoe de vlag er bij staat.
Als onze politici toch weer terug willen naar de ‘oude politiek’, is dat niet meer dan kiezersbedrog, en zal er chaos ontstaan omdat ‘de stad’ en het ‘ommeland’ binnen én buiten de raad hun gelijk zullen willen halen. Geen burgemeester die dáár tegen bestand is.
Dan moet ik, om die belangen van die stadsbewoners nog enigszins in het vizier te houden, maar eens denken om ‘De Alphense Stadspartij’ van mijn oude politieke kompaan Gerard Meereboer opnieuw op te richten.

Het Brusselse Stuurhuis van BV Nederland!

16 jun

Euroscepsis
Gelukkig, beste lezers, ben ik altijd een Euroscepticus geweest. Niet dat intensieve samenwerking in Europees verband niet loont, natuurlijk doet het dat. Of dat een eigen, Europese, munt niet handig is, al was het alleen maar op vakantie. Zonder intensieve samenwerking kunnen de afzonderlijke Europese staten niet op tegen de andere economische blokken in deze wereld. Maar het was natuurlijk onvermijdelijk dat veel Europese politici gingen dromen van Europese vleespotten waaruit zij risicoloos zouden kunnen snaaien. Dromen die nu eens geen bedrog betekenden, want nérgens wordt zo goed betaald, en zo weinig bezuinigd, als in Brussel! Ik weet het, Nederlanders in het Europese parlement worden snel gezien als tweederangs politici, maar ze hebben, al jaren, wel een éérsterangs salaris! En wij, de Europese burgers, accepteren dat allemaal, vooral uit onkunde over hoe het daar toegaat.

Autonoom Nederland
Zonder nu opeens het PVV gedachtegoed (Die PVV is, virtueel weliswaar, op dit moment wel VERUIT de grootste politieke partij, brrr!) te omarmen, ben ik het wel met hen eens dat Nederland het schoothondje van Europa is. En zich ook, Rutte voorop, graag zo gedraagt. Onze regering doet voorkomen dat ze nog regeert, maar in werkelijkheid reageert ze vooral op wat er in Brussel gebeurt. Meneer Olli Rehn komt op bezoek, iedereen buigt als een knipmes, en even later verkondigt onze altijd lachende premier dat onze regering zelf (!) besloten heeft om nogmaals 6 miljard te bezuinigen. Wát we doen, met z’n allen, wordt allang in Brussel bepaald! Hoe we dat doen, mogen we blijkbaar (nog) wel zelf bepalen. Maar ja, wat meneer Rehn nog meer gezegd heeft, weten we niet, natuurlijk!

Politieke Legitimiteit
Politici, zeker als ze aan de macht zijn, kunnen blijven uitweiden over het feit dat ‘de kiezer’ hén de macht heeft gegeven om de zaken in ons land naar hun hand te zetten. En dat pakt zo geweldig uit dat de twee regeringspartijen niet alleen de meerderheid kwijt zijn, maar dat op dit moment nog slechts een kwart van alle Nederlanders op die partijen zou stemmen! De uitruil van politieke standpunten, of regeren een kwartetspelletje is, leidt er immers toe dat bij wát die regering ook doet, zij vaak gelijk, naast de oppositie, ook minstens de kiezers van één van de regeringspartijen schoffeert. En omdat de huidige politiek van schoothondje spelen voor Brussel én alleen maar bezuinigen ons land van de drup in de regen heeft gebracht, zal die afkalving nog wel even doorgaan. Met als uiteindelijk resultaat ‘Wilders for president?’. Het zou zomaar kunnen!

Schoothondje
Door aan de financiële knoppen te draaien, bestuurt Brussel in feite Nederland, terwijl het lijkt alsof we nog steeds onze eigen boontjes doppen. Vervolgens doet onze regering hetzelfde met provincies, provincies met gemeenten en gemeenten met hun burgers. Allemaal, op verschillende niveaus, netjes aan het EEG touwtje! En omdat we elkaar graag wat wijsmaken, praten we nog steeds stoer over zaken als ‘inzet van het leger in internationaal verband’ terwijl we dat allang niet meer kunnen. Onze ontwikkelingshulp wordt zo gemixed met commerciële initiatieven dat Jan Pieterszoon Coen er trots op had kunnen zijn. Milieuzorg kan alleen nog als het geen zakelijke belangen doorkruist. Onze, internationaal beruchte, verzorgingsstaat wordt zo snel uitgekleed dat de ‘pil van Drion’ direct weer op de politieke bordjes verschijnt. We jammeren over de teloorgang van de Griekse openbare omroepen, maar vergeten dat het voor ons eigen ‘bestel’ ook allang vijf voor twaalf is. Onze werkloosheid stijgt tot historische niveaus en onze opleidingen leveren steeds vaker werknemers op waarvoor geen werk is.

Haar op de tanden
Alleen al om Rehn’s boetes te vermijden stort deze regering Nederland in een recessie die ons een veelvoud kost van die boetes. Het wordt dan ook tijd dat Nederland een andere regering krijgt die Brussel zijn tanden laat zien en doet wat sinds Keynes alle economen zeggen: Stop de bezuiniging en ga (strategisch) investeren tijdens een recessie. Vraag dat niet aan je burgers als je het zelf niet durft en betaal die boetes uit je herwonnen groei. Ga innoveren, doe de dingen gewoon op een heel andere manier dan we al jaren gewend zijn, en bespaar zo op kosten terwijl je toch meer presteert. Maak zo ons land weer concurrerend in plaats van “Koop Hollandsche Waar”. En ga alsjeblieft eens bezuinigen op duizenden nutteloze ambtenaren door hun zelfgecreëerde koninkrijkjes af te breken. Dan lukt dat misschien ook in de semi-overheidssfeer (onderwijs, welzijn, cultuur én NS). Als gevolg hebben we gelijk een heel potentieel aan nieuwe krachten om dat nieuwe beleid ook letterlijk handen en voeten te geven.
Natuurlijk ben ik niet anti-ambtenaar, of anti-staffunctionaris. Die zijn hartstikke nodig! Maar dat we aan de ene kant gemeentefusies (zoals in Alphen aan den Rijn) aanprijzen als een efficiëntieslag, maar aan de andere kant garanderen dat in dat proces geen ambtenaar (90% van alle kosten) zijn of haar baan verliest, betekent dat ons politieke denken over innovatie nog in de middeleeuwen verblijft.

Halsstarrig en Kortzichtig

8 jul

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Van het echec rond de Lage Zijde, waar Aarhof eigenaar Corio, een grote multinational op het gebied van winkelcentrum exploitatie, lijkt absoluut NIEMAND iets geleerd te hebben. Als een dergelijke partij, waarbij een plaatselijke grootheid als Green een dreumes is, zich gewoon terugtrekt uit een project waarbij ook het eigen bezit (die Aarhof dus) voordeel zou hebben, dan is er voor anderen echt helemaal niets te verdienen. Nee, dat Lage Zijde plan is zo dood als een pier, en, natuurlijk, is het nu een interessante prooi voor allerlei aaseters uit de vastgoed branche. Nieuw geknoei nadat er al jarenlang steeds is geknabbeld aan de opzet van dit megalomane plan, waardoor het al nauwelijks meer leek op de oorspronkelijke opzet. Zo goedkoop mogelijk…….is meestal NIET de juiste aanpak voor een attractief winkelcentrum. Maar ja, de commerciële werkelijkheid is vaak anders dan de politieke. Steeds meer bleek dit hele plan nauwelijks meer is dan een excuus om van mijn en uw geld het ‘Cultuurhuis’ te kunnen bouwen. Nu ligt het dus helemaal stil, en is het dus dé tijd om eens rustig over ons hele Stadshart na te denken, in plaats van maar voort te gaan op de al twintig jaar ingeslagen weg!

Helaas, medeburgers, het tégendeel is het geval. Onbekend met de kansen en bedreigingen voor winkelcentra blijft onze hele politiek hangen aan een verouderde werkelijkheid rond markten en concurrentie en wil men niet inzien dat het internet, ook voor ons Stadshart, heel wat grotere consequenties heeft dan wat extra concurrentie door webshops. Ach, waarom zou je je ook in die zaak verdiepen als je eigen werkelijkheid zoveel interessanter is! Nee, niet elke winkel in Alphen aan den Rijn is ten prooi gevallen van wat Sull ‘Actieve Inertie’ noemt, het jezelf liever doodwerken op de manier die je gewend bent, dan je aan te passen aan wat de markt vraagt. Nee, niet elke winkel, maar met de retailsector als geheel is dat wel degelijk het geval. Zoals dat ook met onze eigen VOA het geval is, en, helaas ook met overkoepelende organisaties als het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en modeorganisatie MITEX. Helaas denkt ook ons college, hun ambtenaren, de raad en iedereen die daarom heen functioneert, dat dit internet weinig meer is dan een rimpeling op hun negentiger jaren beeld van ons Stadshart, en van de winkelcentra daar omheen.

Natuurlijk zullen velen zeggen, dat ook ik heb ingestemd met dat Lage Zijde plan. Tja, dat is waar, want op dát moment had het weinig zin om die rijdende trein tegen te houden, net zo weinig zin als het nu heeft om die stilstaande trein weer aan het rijden te krijgen. Het stootblok dat, eerst door BAM en nu door CORIO, op de zo mooi geplande rails is geplaatst is immers GEEN incident, geen grol of grap van één of andere marktpartij. Het is een ernstige waarschuwing voor het feit dat er verder helemaal geen rails meer liggen om over door te rijden. Dat lijkt niemand te begrijpen, of te willen begrijpen. De ingeslagen weg blijkt DOOD SPOOR te zijn.

Beste medeburgers, politici zijn halsstarrig. Dat moeten ze ook wel zijn, want anders krijgen ze niets meer voor elkaar, maar…..genoeg is genoeg! Tenslotte moeten wij, de huidige burgers, en straks de 30.000 nieuwe burgers, al genoeg miljoenen Euro’s voor die blunders betalen, daar hoeven geen nieuwe bij! En kortzichtig, want ze willen al over ruim een jaar weer herkozen worden, door U, natuurlijk.
Maar ook retailers zijn halsstarrig, anders waren ze natuurlijk niet eens aan die klus begonnen, en ze zijn, weer enkelen uitgezonderd, zo kortzichtig dat ze geen idee hebben over hoe hun winkelcentrum op dit moment als geheel functioneert, laat staan over tien jaar! Ze zijn zo bezig met hun verdienste van morgen, dat ze geen oog hebben voor de ontwikkelingen buiten hun eigen winkel. Zo bezig in hun proces van ‘Actieve Inertie’ dat ze niet eens doorhebben daarmee geen stap verder te komen. En die twee, even halsstarrige als kortzichtige partijen, ondernemers en overheid, zouden in staat zijn ons Stadshart uit de modder te trekken?

Ach medeburgers, wat moet ik nog bewijzen als bewezen is dat het bezoek, NA de bouw van het nieuwe centrum aan de Hoge Zijde, alleen maar is teruggelopen. Vóór de crisis, tijdens de crisis, en ná de crisis, tenzij er een andere koers wordt ingeslagen. Aan die negatieve ontwikkeling zou ook een prachtig Thorbeckeplein NIETS hebben veranderd.
Nee, de suggestie van Ank de Groot, altijd een ferm voorstander van vooruitgang door op de rem te trappen, om voorlopig eerst de bestaande bebouwing weer op te knappen, is in ieder geval een praktische oplossing voor de korte en middellange termijn.
Voor de langere termijn is het nodig niet alleen kritisch naar het huidige Stadshart te kijken, maar naar de hele distributiesituatie in Alphen aan den Rijn. Binnen de context van de ontwikkelingen BUITEN Alphen aan den Rijn. Want ontwikkeling in onze gemeente (Baronie, Stationsgebied) zijn voor het Alphense Stadshart heel wat gevaarlijker dan een Factory Outlet Centre in Bleiswijk ooit zal kunnen zijn.
Lees ook: http://www.bricksenclicks.me)