Tag Archives: raadsvergadering

Over het graf

26 sep

Sabotage
Nu de verkiezingscampagnes op gang komen, blijkt het raadswerk helemaal ondergeschikt te zijn gemaakt aan die campagnes. In Alphen, maar ook in Boskoop en Rijnwoude. Zo staan vanavond, in de op één na laatste raadsvergadering van de huidige gemeente Alphen aan den Rijn, twee onderwerpen op de agenda die een lange en treurige voorgeschiedenis kennen: Lage Zijde en Rijnhaven. Beide plannen lijken allang niet meer op de oorspronkelijke ideeën, in wezen is daar niets meer van over. Toch moet de gemeenteraad er nog even over moeten beslissen, of ze vergeten, want de nieuwgekozen raadsleden zullen er zéker anders over denken. Ik las zelfs in gemeentespreekbuis Witte Weekblad over het Lage Zijde plan zelfs de volgende zin: “Omdat de zittende raad na 13 november een overdrachtstermijn van een ruime maand heeft, kunnen zij de nieuwe raadsleden tot 31 december helpen bij het vlottrekken van het vastgelopen plan”. Toch wel het láátste waaraan die nieuwe raad behoefte heeft, lijkt me. Dát maakt die verkiezingen immers (opnieuw) overbodig. Nee, er is nieuw elan nodig om in november de mensen in Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude massaal naar de stembus te krijgen. Geen kaarsje in een doodlopende tunnel. De huidige manoeuvres van de Alphense coalitie, om nog even zoveel mogelijk eigen projecten te redden, zorgen er hoogstens toe dat Alphense kiezers massaal thuis gaan blijven. Het vertrouwen in een nieuwe toekomst met een nieuwe raad in de nieuwe gemeente is dan al voor de verkiezingen verdwenen. Ik zie de halsstarrige houding van de huidige coalitie dan ook als politieke sabotage.

Aarhof volgende stadsruïne?
Het Lage Zijde project is veel groter dan de geplande winkeltjes van VORM. Wat van het laatste duidelijk is geworden is dat de Nederlandse Retail wereld geen enkele behoefte heeft aan die geplande uitbreiding van het Alphense winkelareaal. Nu ook professor Cor Molenaar het met me eens is dat het internettijdperk zal leiden tot kleinere, en compactere stadscentra (http://www.bricksenclicks.me) zullen steeds meer winkelketens zich afvragen wat ze nog te zoeken hebben in kleinere steden als Alphen aan den Rijn. Zelfs de drie deskundigen van de gemeente zijn dat met me eens, zij het om de verkeerde redenen. Kortom, het is evident dat we ons concentreren op dat compacte Stadshart. Dat we ons daarbij steeds meer zorgen moeten maken over het ruim veertigjarige winkelcentrum De Aarhof, lijkt nog tot weinig winkeliers, bestuurders en politici door te dringen. Corio gaat daar geen stuiver meer investeren, maar vindt, mede door gebrek aan Retail visie in de Alphense politiek, daar ook geen koper voor. Wordt die Aarhof onze nieuwe Baronie? En zal onze raad er meer mee kunnen en willen doen dan ook dít gebouw tot ‘industrieel erfgoed’ te benoemen? Alphen heeft nog maar weinig tijd om de keuze te maken voor een compact, maar juist daarom aantrekkelijk, Stadshart, en afscheid van haar dorpse verleden te nemen. Dus ook afscheid van de verspreide bewinkeling uit dat verleden, het Thorbeckeplein, de Hooftstraat, de staarten van Raadhuisstraat en Julianastraat, en al die oude en nieuwe (Koopzwam) winkelstripjes. Zaken die wel veel sentiment, maar geen enkele waarde voor de Retail voorzieningen in onze stad opleveren.
Dat we wat ánders met dat Thorbeckeplein moeten, dát heb ik al op 5 juli (Plan-B) beschreven, met suggesties over wat we ermee zouden kunnen doen. Maar een ‘herformulering van het Lage Zijde plan’ lost niks op. Niet de huidige, maar de nieuwe gemeenteraad moet zich eens gaan buigen over de functie van ons hele Stadshart te midden van de overige winkelcentra in onze stad, van de dorpscentra om ons heen, en de grotere centra rond het Groene Hart.

Watersportcentrum Alphen aan den Rijn
Bij de presentatie van het oorspronkelijke Rijnhavenplan door ex-wethouder Robert Blom hielden de raadsleden het nog nét droog: Zo Mooi!
De huidige industriële gebouwen zouden worden vervangen door woningen aan het water, bootjes daarachter, alles in een idyllisch groene omgeving. Dat alles gesteund door provinciaal geld voor de verbetering van de ‘Oude Rijnzone’. Nou, van dat alles is eigenlijk alleen het laatste nog over, daarvan kunnen ook nog een paar industriële blokkades als Biesterveld worden uitgekocht, blijkbaar. Wat nu voorligt, is een onsamenhangend besluit om maar even de hele brug te verhogen, zodat Alphenaren er met hun sloepjes onderdoor kunnen varen en deze afmeren aan een paar steigers die de gemeente daar wil bouwen. Als we deze treurigheid dan een ‘jachthaven’ willen noemen dingt die Rijnhaven meteen mee voor de verkiezing van de ‘meest naargeestige jachthaven’ van ons land, en er liggen zeker ook Europese kansen! Gelukkig heeft het presidium al ingezien dat het geen zin heeft dit malle plan nog even door de raad te persen, en is het punt van de agenda gehaald. Laten we hopen dat het er ook vanaf blijft, Alphen heeft echt belangrijkere problemen dan die Rijnhaven en aanlegplaatsen voor bootjes die niet meer langs de Rijn mogen liggen.

Kamikaze
Mijn wens voor de verkiezingsperiode is dat onze raadsleden, zelfs die van de coalitiepartijen, zich realiseren dat ze nu echt verantwoording moeten afleggen aan hun kiezers. Dat ze zo verstandig zijn om échte beslissingen, en dat is wat anders dan halsstarrig doorgaan op de ooit ingeslagen weg, aan de raad van de fusiegemeente Alphen aan den Rijn over te laten. De politiek heeft van de afgelopen drie jaar een puinhoop gemaakt, laat onze in 2010 gekozenen nou niet besluiten tot een kamikaze tactiek.

Advertentie

Blanco Cheque voor het Cultuurhuis

28 okt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Een sneeuwballengevecht, daarmee kun je een raadsvergadering in Alphen aan den Rijn gerust vergelijken. Er worden standpunten over de tafel gegooid die iedereen al tijden bekend zijn, maar er wordt niet gediscussieerd, en al helemaal geen koehandel meer bedreven onder het mom van ‘jij een beetje en ik een beetje terug’. Nee allemaal even netjes en kil, die Alphense politiek. Je kunt rustig stellen dat ook de vergadering van de afgelopen week weer ijzig verliep. Vreemd genoeg was er weer iets te merken van het vuurwerk uit vroeger tijden toen ze het over de Alphense IJSvoorzieningen hadden. Toegegeven, bij de start van deze nieuwe gemeenteraad was er vaak zoveel vuurwerk dat de inhoud van de debatten volledig in rook verdween. Zoveel rook dat we zelfs twee wethouders én een burgemeester kwijtraakten en nooit meer terugzagen. Waar in 2010 raadvergaderingen verhit, maar bijster inefficiënt én ineffectief waren, heeft Bas Eenhoorn de zaak zo op de rails staan dat verhitting bij voorbaat is uitgesloten, en er eindelijk efficiënt wordt vergaderd. Bij de effectiviteit kan echter gerust een vraagteken geplaatst worden. Als je in de hele vergadering geen één fractie ook maar één keer van standpunt verandert, moet je je afvragen of die vergadering eigenlijk nog wel nodig is.

De programmabegrotingen werden plichtmatig, en ruim binnen de tijd, afgehandeld. Het meest spectaculaire in die discussie was een hele reeks van moties die voortvloeiden uit het goede idee van D’66 eens een tegenbegroting op te stellen. Zo haalde Inge Prins heel wat punten op, waarbij de korting op de stichting Sportspectrum ronduit spectaculair was. Nou heb ik niets tegen dat Sportspectrum, maar die club is wel een beetje tot een ‘staat in de staat’ geworden, waarbij hun woord automatisch wet wordt. Dat ze nu niet alleen een grote korting voor hun kiezen kregen, en ook de sportdesk wordt opgeheven, moet in die kringen als een teken aan de wand worden gezien. Met de ‘automatische’ sanctionering van dit semioverheidsbedrijf is het afgelopen. Voor ‘zuster’ Participe, die zich vooral met welzijnswerk bezighoudt, gold dat al langer.
Minder slim van Prins c.s. was het voorstel sterk te bezuinigen op het groenbeheer. Niet alleen ís daar al op bezuinigd, maar tegelijkertijd wordt steeds meer duidelijk dat je moeilijk kunt spreken over ‘Alphense pareltjes’ als je de grootste parel van onze stad, de groenvoorzieningen, laat verwilderen. Daarbij, veel van het werk aan die groenvoorzieningen wordt door het SWA uitgevoerd, waar de opdrachten beslist niet aan de boom hangen, zodat van een echte bezuiniging geen sprake zou zijn.

Natuurlijk was het ook sommige fracties opgevallen (zie mijn laatste column op http://www.alphen.com) dat er wel heel gemakkelijk met het gereserveerde geld vanuit de actie ‘Wat de doen met 10 miljoen’ werd omgesprongen. Natuurlijk zijn er doelen zat waarvoor die € 475.676 een zegen zouden zijn, maar normaal is de gemeente niet zo snel met het herbestemmen van dit soort gelden. Uiteindelijk bleek dat (opnieuw) iedereen het stadspromotiebeleid weer met het Stadshartmanagement verwisselde en die twee weer met het ‘evenementenbeleid’ wat toch weer iets heel anders is. Maar als men ook het commerciële beleid van het Archeon wil ondersteunen vanuit deze pot (d.w.z. de ijsbaan die dit themapark ook in de winter uiterst aantrekkelijk maakt) zie ik John de Hoon nog wel op gemeentekosten een ijsbaan aanleggen in de demonstratievijver. Morele en praktische ondersteuning van onze twee grote publiekstrekkers is één ding, ze subsidiëren is heel wat anders.
Verder stond de Oudshoornseweg op het programma. Wel, wat vooral Nieuw Elan ook probeerde, welke opties ook ter beschikking stonden, wat CDA-raadsleden ook voor sympathieën hadden, die weg gaat NIET open. Hoewel zowel de VVD als de CDA fractie toegaf dat die sluiting, ruim 10 jaar vóór de nieuwe wijk het licht gaat zien, wel wat ‘prematuur’ was geweest, bleef alles bij het oude. Misschien is dat ook wel het beste, tenslotte zeg ik al tien jaar dat er voor bewinkeling in de Hoofdstraat NA ‘De Gelaarsde Kat’ ook bij een gerenoveerd Thorbeckeplein geen ruimte is. Jammer voor de betrokken ondernemers, het ís niet anders.
Tja, en hoewel er steeds meer vraagtekens bij de bouw van het Cultuurhuis worden gezet, dit onderwerp skyhigh uitsteekt boven alle ander onderwerpen die volgens Alphenaren op http://www.alphens.nl voor een referendum in aanmerking zouden komen, het gevraagde krediet van bijna 25 miljoen Euro werd zonder enig probleem goedgekeurd. Terwijl onze raadsleden heel goed weten dat ze daarmee jaarlijks minstens anderhalf miljoen Euro aan rentebaten kwijt zijn, dat de kosten van inrichting daarin NIET zijn inbegrepen (10 miljoen) en dat er beslist sprake zal zijn van exploitatietekorten. Als we het laatste vergelijken met die van theater Castellum (1 miljoen per jaar, bijna) komt ook dat nog eens neer op 10 miljoen, terwijl er beslist nog wel wat budgetoverschrijdingen genoteerd zullen worden. Kortom, de Alphense gemeenteraad geeft haar college een blanco cheque om iets te realiseren wat slechts een kleine minderheid wenst. Alphen aan den Rijn, en straks de hele fusiegemeente, kan hierdoor jaarlijks tussen de 5 en 10 miljoen minder aan andere zaken besteden omdat dit, allang verouderde, concept zo nodig gerealiseerd moet worden.