Tag Archives: recreatie

Alphense Ziekte

2 dec

Opnieuw!
Van sommige virussen kóm je maar niet af, en dat is bij de Alphense Ziekte ook het geval. Elke keer dat je denkt het uitgeroeid te hebben, steekt het zijn kop weer op.
De Alphense Ziekte: Te LAAT, Te KLEIN en Te VERSPREID!
Nog maar een paar jaar geleden woedde de disco-variant door Alphen aan den Rijn. Mijn studenten studeerden al af op het verschijnsel dat overal disco’s werden gesloten maar in Alphen moest en zou er zo’n ding komen. Gelukkig ging het niet door, want intussen is de opvolger, het festival, ook al in de lappenmand terecht gekomen, zoals ze bij ‘Lakeside festival’ inmiddels al hebben bemerkt. Eerder al zou er, met instemming van de raad, een enorm ijsstadion worden gebouwd, maar gelukkig kon dat alleen gefinancierd worden als er een MEGA-supermarkt (Food-Market) zou worden gevestigd, zodat de VOA dwars ging liggen. Nu krijgen ze zelfs in Friesland de financiering van Thialf al nauwelijks rond. Daarna moest en zou er een nieuw winkelparadijs rond het Thorbeckeplein gebouwd worden, op een moment dat elke retailspecialist al wist dat er overal, ook in Alphen, al veel te veel winkelruimte aanwezig was. ‘Gelukkig’ gooide hier de crisis roet in het eten, al zijn er nog altijd woeste plannen om bij het station, op kosten van de gemeente, opnieuw volkomen nutteloze winkels te bouwen.
Rust aan de Zegerplas
Het kón niet uitblijven, de “Rust aan de Zegerplas” verhoudt zich niet tot de dadendrang op het stadhuis. Intussen is, conform mijn voorspelling van jaren geleden, het kinderspeelparadijs concept Wiebel Biebel allang uitgebreid tot Zegerplaza en is ook het omheinde terrein voor de huttenbouw in gebruik als paintball gelegenheid.
Natuurlijk brengt de waterskibaan en het ‘strandje’ al de nodige drukte, maar nu Martin Kalkhoven bij Wet’n Wild de scepter zwaait, lijkt het hek van de dam. Natuurlijk mag Martin zijn terras wel wat uitbreiden, dát is tenslotte zijn ‘core-business’, en het is ook helemaal niet erg als watersporters hun sloep ergens kunnen parkeren. Als je dat vervolgens combineert met een clubruimte voor de Alphense duikclub, dan zijn die ook weer onder de pannen. Maar om nou maar gelijk te praten over ‘meerdaagse recreatie’ is natuurlijk je reinste luchtfietserij, een typisch geval van die Alphense Ziekte: Te laat, Te klein en Te verspreid!

Chalets
Te laat
Ik weet niet waar Kalkhoven dat vandaan haalt, die wens van sloepeigenaren om de nacht in één van zijn chalets door te brengen. “De sloep” is allang over zijn hoogtepunt heen, en als er nou één vaartuig is dat specifiek voor dagrecreatie bestemd is, dan is dát het wel. Er zullen best wel sloepeigenaren zijn die van jachthaven naar jachthaven varen, maar het gros gebruikt die dingen toch om met vrienden ‘een rondje om de kerk’ te maken. Ik vraag me werkelijk af uit welk marktonderzoek hij die consumentenvraag afleidt. Ik heb dat onderzoek niet gevonden. Wel publiceerde De Telegraaf vaarkrant dit jaar wat trends die het allemaal erg onzeker maken. Jongeren huren liever dan dat ze wat aanschaffen, en dat betekent dat ze varen als ze dat willen, maar niet omdat ze die aanschaf rendabel moeten maken. Zo kunnen ze voor minder toch geld blijven varen. En waar je zo’n boot overal kunt huren, waarom zou je dat dan gelijk voor meerdere dagen doen? Daarbij kunnen veel jongelui geen moment zonder internetverbinding, iets wat in elke jachthaven, net als adequate toiletvoorzieningen en dito horeca, natuurlijk voorradig is. En dan praten we maar niet over de afstoppende werking die het nieuwe vaarbewijs op ons sloepenbestand zal hebben!

Te klein
Ruimte voor twintig tot dertig sloepen die daar natuurlijk vooral in het weekend, drie-vier maanden per jaar, zullen aanleggen. En meestal weer snel vertrekken, want, waar je in veel plaatsen in de omgeving je boot praktisch in het centrum kwijt kunt, zit je dáár, bij de T-steiger, zo’n beetje op de eenzaamste plek van Alphen. Populair bij kajuitjachten, die voorzieningen als keukens en toiletten bij zich hebben, en waar plaats genoeg is om een paar vouwfietsen kwijt te raken, maar wát moet je daar nou met een sloep doen? Natuurlijk wil Kalkhoven daar een terras exploiteren (het derde dus, aan die kant van de plas), maar dat kan natuurlijk nooit alleen uit voor die paar sloepjes. En het innen van havengelden (dat is allang uitgezocht) blijft daar duurder dan wat het opbrengt. Tja, en hoe moeten die bewoners van de chalets zich nou voeden? Een supermarkt afhaalpunt installeren? Voor die paar bootjes, die paar maanden per jaar dat daar vraag naar is?
Zelfs als die sloepen er wel komen, de schaal van opereren is veel te klein om het ooit rendabel te maken. Het is niet zo moeilijk om dat uit te rekenen.

Te verspreid
Tja, zo heb je niets, en zo alles. Waar nu die sloepen eigenlijk nergens terecht kunnen, zijn we wel bezig juist daarvoor aanlegmogelijkheden bij het Thorbeckeplein aan te leggen. Erger nog, dezelfde gemeente Alphen heeft doldrieste (en ook ononderbouwde) plannen de nu nutteloze plas water van de Rijnhaven om te toveren tot een watersport paradijs. Dus komen er opeens DRIE plaatsen om sloepen onder te brengen, gewoon omdat we weer eens niet kunnen kiezen. Nu weet ik niet hoeveel sloepen er jaarlijks door de Rijn varen, maar ik weet wel dat die op tientallen plaatsen kunnen aanmeren. Dat ze dat massaal zullen doen aan de Zegerplas, als ze tien minuten verder midden in het centrum van Alphen, met álle faciliteiten, kunnen aanmeren, dát is toch onwaarschijnlijk!

Een zieltogend plan
Kijk, dat Kalkhoven meer terrasruimte nodig heeft, is, met dat prachtige parkeerpark en zijn strandjes, is logisch. Het zou ook logisch zijn als hij zijn aanbod wat vergrootte met de verhuur van een paar(elektrische) sloepen, naast de ‘suppen’, zoals dat overal in de omgeving al gebeurt. Maar de in het AD gepubliceerde plannen voor verblijfsrecreatie zijn qua marketing en bedrijfskundig echt nergens op gebaseerd.
Maar ja, 1 april is nog ver weg, dus hij zal het wel serieus bedoelen.

Advertentie

Visie in Alphen aan den Rijn

22 sep

Spraakverwarring
Met de verkiezingen in zicht put het college zich uit in het verdedigen van hún visie op het reilen en zeilen van de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. Omgekeerd doet de oppositie hetzelfde. Alleen hebben al die uitingen niet zoveel met visie, wel veel met operationele plannen (VORM) en hoogstens met strategische doelstellingen te maken. En wáár een visie bestond, zoals de voorgenomen groei naar het economisch centrum van de regio, was deze nergens op gebaseerd. Die functie, zoals ik dat al tien jaar geleden formuleerde, heeft het vroegere dorp nooit gehad en die functie had de huidige stad ook toen nooit (kunnen) krijgen. Maar vanuit die onhaalbare visie zijn wél de bouwplannen voor de Hoge en de Lage Zijde geboren. Uiteindelijk was dát, en niet VORM, het internet of de crisis, de oorzaak van het debacle aan het Thorbeckeplein. Vreemd genoeg, hoewel we de capaciteit (Avifauna, Archeon, Wet’n Wild, Wiebel Biebel) al jaren in huis hebben, heeft de gemeente nooit de visie gehad uit te groeien tot een regionaal belangrijk recreatiecentrum, en laat het die ontwikkeling maar over aan de betrokken bedrijven. Nu worden er opeens allerlei plannen gelanceerd om Alphen vanuit het niets tot een watersportcentrum om te bouwen, zonder dat daarvoor ook maar een glimp van een visie is geformuleerd. Voor de nieuwe gemeente zou die gemeente ook een doordachte visie op de ontwikkeling van de omringende kernen moeten hebben, in de wetenschap dat Alphen nu niet eens een allesomvattende visie heeft op “wijkgericht werken” en de kleine kernen die nu tot de gemeente behoren. De gedachte achter de ‘Greenport’ visie is iets dat voor Alphense politici iets heel nieuws is. En de hier geboren visie op welzijn voor mens EN dier zal in onze groene buitengewesten wel op nóg meer weerstand stuiten dan in Alphen al het geval is. En ook duurzaamheid is zo’n begrip waarover men liever praat dan eraan doet! Kortom, zolang termen als Visie, Missie, Beleid en Strategie nog dwars door elkaar worden gebruikt, blijft planning, dus óók Ruimtelijke Ordening, in deze gemeente meer Russisch Roulette dan een wetenschap.

Visie, Missie, Beleid en Strategische Doelstellingen
Een visie is, ongeacht of je het nu over een bedrijf, stichting, vereniging, kerkgenootschap of een gemeente hebt, een VANUIT DE LEIDING geformuleerd systeem van gewenste toekomstige posities binnen een gedefinieerde omgeving. Zo’n visie past dan ook heel slecht in de vierjaarlijkse verkiezingscycli. Dat geldt zelfs al voor de missie, de “voetafdruk” van die visie in de huidige situatie. De derde poot achter het hele besluitvormingsproces, het ‘beleid’, dus wat je niet of juist wel doet om die missie en visie na te streven, lijkt in handen van veel politici eerder van boetseerklei dan van graniet te zijn. Toch zijn dít de drie begrippen die de toekomstige ontwikkeling van de gemeente als geheel, én van de grote en kleine kernen daarbinnen, begrenzen (randvoorwaarde). Als bestuurders en politici plannen hebben die zich buiten deze ‘ontwikkelingsruimte’ bewegen, moeten ze deze snel laten vallen, óf, beginnend met de visie, die hele ruimte opnieuw definiëren. Dán moet je wel zeker weten (regionaal watersportcentrum) of je dat wel écht wilt (of je bevolking daarvan genoeg gaat profiteren) vóór je daar veel tijd en geld in stopt.
Tenslotte, een visie wordt niet gevormd door de organisatie, tenslotte wil elke participant (wat een modisch woord opeens) iets anders, maar door het bestuur van die organisatie. Dat daarbij rekening wordt gehouden met de belangen van die participanten (inwoners én bedrijfsleven) is duidelijk, maar visies ontstaan nu eenmaal niet in participatierondes en borrelcircuits. Ze worden, in gemeentes, bepaald door een paar sterke politici en bestuurders, dwars over de politieke scheidslijnen heen. Vervolgens moet e.e.a. altijd zichtbaar worden gemaakt (communicatie) bij het formuleren van nieuwe doelstellingen.

Toekomstgericht
Eén van de dingen die opvallen in, wat in feite het enige visiedocument van de huidige gemeente Alphen aan den Rijn is, de Structuurvisie Alphen aan den Rijn 2031 “Morgen”, dat deze zich, op de drempel van de fusie, vrijwel beperkt tot die huidige gemeente. Terwijl het planologisch volkomen juist zou zijn dit document te schrijven vanuit de hele regio om ons heen, vooral omdat het toch in de lijn ligt te denken dat er vér voor 2031 méér omliggende kleine gemeenten met dat Alphen aan den Rijn gefuseerd zullen zijn. Helaas, zo heb ik me dat laten uitleggen, is zoiets zowel politiek als bestuurlijk, onmogelijk. Maar tegelijkertijd heeft zo’n stuk zo veel minder waarde. Tenslotte zijn juist dít soort politiek/bestuurlijke veranderingen (die ook buiten Alphen aan den Rijn hun beslag gaan krijgen) een belangrijke randvoorwaarde voor de mogelijkheden binnen onze gemeente. Net zo goed als dat geldt voor economische, maatschappelijke (participatiemaatschappij!), technologische (internet) of demografische ontwikkelingen zoals ik die bijvoorbeeld wel integreer binnen het strategisch denken in de Retail sector, bij De Nieuwe Winkelier op http://www.bricksenclicks.me.

Consequenties
Duidelijk moet zijn dat het bouwen van jachthavens, op welke manier dan ook, een doodgeboren kindje is zolang we niet een visie ontwikkelen om Alphen aan den Rijn tot een centrum van Waterrecreatie te maken. En dat het vreemd is om (vooral provinciale) miljoenen te investeren in de Rijnhaven, terwijl we het nog niet voor elkaar krijgen ook maar één bootje te verhuren aan de Zegerplas, waarvoor nauwelijks investering nodig is. Het borrelidee om ons Thorbeckeplein om te bouwen tot aanleghaven ligt zo mogelijk nóg verder af van wat we uiteindelijk met onze stad willen. En ongetwijfeld lichtjaren weg van wat Boskopers en Rijnwoudenaren, onze nieuwe medeburgers, met deze stad zouden willen.
Kortom, politici, denk nog maar eens goed na over de ‘ontwikkelingsruimte’ van ‘Stad en Ommeland’ op basis van een nieuwe visie voor die toekomstige gemeente binnen die Randstad. Een visie waarin ruimte is voor afzonderlijke visies op de stad, op de grote en kleine kernen, én op het buitengebied. Een visie ook waarin we alvast ruimte maken voor latere toevoegingen van nu nog zelfstandige kleine gemeenten om ons heen. Ik zei het al, een echte visie gaat uit boven de politieke en bestuurlijke werkelijkheid van dit moment. Daarvoor past een, meer aan veroudering onderhevige, missie beter, als kader voor je doelstellingen.

Handen af van Zegerplas!

22 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

In Alphen.CC staat een artikel onder de kop “Zegerplas deels volstorten”. Medeburgers, de Alphenaren zijn het trauma van onze, landelijk bekende, ‘vuilnisbelt’ (nu golfbaan) nog maar nauwelijks kwijt. Toch hebben nu een aantal op geld beluste lieden het plan opgevat voor een ‘omgekeerde’ vuilnisbelt in dé recreatieplas (de enige) van Alphen aan den Rijn. Tenslotte is die plas tot dertig meter diep en dus kun je daar dus rustig twintig meter vuil in storten, is het idee. Uiteindelijk zou de gemeente er 15 miljoen aan over houden. Blijkbaar hebben de initiatiefnemers iets gelezen over de geldkrapte in onze gemeente (Julianabrug) en denken daar hun voordeel mee te doen.
Gelukkig zie ik ook dat wethouder Kees van Velzen dat voorstel voorlopig heeft afgewezen, vooral omdat het toch op korte termijn niets oplevert.

Medeburgers, met name die reactie uit het stadhuis baart me ernstige zorgen. In plaats van een ‘heiligverklaring’ voor die waterplas, zoekt men argumenten waarom het (nog) niet zou kunnen. Daar ben ik, eerlijk gezegd, verbijsterd over.
Die plas als stortplaats gebruiken betekent immers het einde van welk recreatief gebruik dan ook. We hebben, met succes, voor veel geld bubbelgenerators geplaatst om de blauwalg te weren. Er zijn oplossingen gevonden om de kwaliteit van het ‘effluent’ water van de riolering sterk te verbeteren, en nou gaan we daar, járen achter elkaar, rotzooi van buiten de gemeente ingooien?
Wie zou er nou nog gaan zwemmen, of langs de oevers recreëren als daar dag in dag uit vrachtwagens afval komen storten? Nog afgezien van het feit dat de blauwalg er welig gaat tieren en die plas in ieder geval onbruikbaar wordt voor zwemmers en watersport. Wat stelt dat 15 miljoen (hoe komen ze daar op, en, inderdaad, gemeente, hoeveel gaat het kosten om die 15 miljoen binnen te halen) nou voor in vergelijking met wat bijvoorbeeld de opbouw van dat Zegerplas gebied heeft gekost? En wat heeft het voor zin jaarlijks miljoenen uit te geven voor welzijnsbeleid, als we voor een beetje cash een heel recreatiegebied laten vernietigen?
Tja, en dan komen de milieubezwaren er nog bij. Het IVN moet niet “niet enthousiast” zijn, maar op haar kop staan bij deze aanslag op dat milieu. En ook de duikclub moet zich realiseren dat ze hun oefenwater gewoon kwijt zijn. Want dat afval zorgt er natuurlijk in ieder geval voor dat het water troebel wordt, zelfs als het niet giftig zou zijn, zoals men ons belooft (!).

Medeburgers, het lijkt erop dat we het nooit leren. Er is geen enkele sector waarin zoveel wordt gesjoemeld dan de afvalsector. We lezen het dagelijks in de krant, en zie het op de TV, en tóch! Natuurlijk is er de afgelopen jaren wel het nodige verbeterd, maar ik denk niet dat ook maar iemand een garantie zou willen geven dat wát er ook in ons meer terecht komt, altijd veilig is voor mens, dier of plant. En als je toch gaat storten, krijg je ook te maken met illegale stort. Door malafide bedrijven én door particulieren. “Als de instanties maar van alles in de Zegerplas kunnen gooien, dan kan mijn koelkast er ook wel bij”. Dát soort redeneringen.

Medeburgers, 15 miljoen is een hoop geld, maar zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat hele bedrag naar de gemeente zou komen, praten we over maar € 150 per inwoner. En dat dan ook nog uitgesmeerd over vele jaren. In de praktijk zal snel duidelijk zijn dat alleen de controle alleen al miljoenen gaat kosten. En daarvoor verpesten we ons leefmilieu?

Medeburgers, mijn voorgaande blog ging over de dreigende verloedering van het leefgebied rond de Zegerplas, nu gaat het om de Zegerplas zelf.
Gemeente, Handen af van de Zegerplas!