Tag Archives: retail

City Bazaar in Alphen aan den Rijn

12 okt

Initiatief
In Alphen aan den Rijn is niet alleen een nieuwe Blokker geopend, én de prachtige kookwinkel van Woerdman, maar ook de CITY BAZAAR. Een initiatief gericht op starters, die met betrekkelijk weinig investering, verplichtingen en kosten kunnen proberen of hun ideeën daadwerkelijk aanslaan bij de consument. En op de consument die, met al die eenheidsformules, wel eens wat aparts wil zien en beleven.
Midden in de stad is de vroegere gemeentelijke ‘kunstverdieping’ verdeeld in 25 units die elk voor één tientje per dag, alles inbegrepen, per unit gehuurd kunnen worden. Bij de opening bleek alles verhuurd te zijn, en presenteerden 13 retailondernemers (een aantal huurt twee units) een afwisselend, maar aantrekkelijk palet aan producten en diensten. Daarbij kunnen ze niet in de oude retailfout vallen om alles aan iedereen te willen verkopen, maar moeten zij zich concentreren op één artikelgroep, en velen zelfs op één of twee merken. Superspecialisatie dus, waarbij ze hun omzet kunnen vergroten door hun aanbod te integreren met een webwinkel, waarbij het principe van ‘De Nieuwe Winkelier’ in de praktijk wordt gebracht.
Bezoekers en ondernemers kunnen daarbij (samen!) terecht in de koffiehoek die door de Sociale Werkplaats Alphen aan den Rijn wordt geëxploiteerd.

Kommer en Kwel?
Nu de laatste economische berichten, én de gang van zaken op de beurzen, inderdaad aantonen dat de crisis nog lang niet over is, moeten retailers toch eindelijk begrijpen dat er definitief iets is veranderd. De markt zal nog jaren blijven op het niveau waarop deze nu staat. Sommige retailers weten slim in te spelen op de trend, anderen onttrekken zich eraan, maar velen zullen elk jaar hun cijfers roder zien kleuren. Dat komt, simpelweg, niet vanwege de grote groei van de webverkopen, want die groei komt al jaren grotendeels uit de webshops van gevestigde winkelketens. Het komt omdat jarenlange successen de meeste retailers op het verkeerde been hebben gezet. Ze moeten, klein en groot, vechten voor de gunst van de steeds kritischer consument en hebben nooit geleerd hoe je dat doet. Ze drukken hun kosten ten koste van de relatie met hun klanten, en verliezen zo nog sneller omzet dan ze aan kosten besparen. Het verschijnsel dat we als ‘De Schaar’ kennen. Retailers zitten gevangen in hun eigen formule, en komen niet op het idee dat verfoeide internet te gebruiken om hun fysieke formule weer nieuw leven in te blazen. Voor henzelf, voor de klant, en ook voor hun leveranciers. Ze klagen over hoge huurprijzen, maar komen niet op het idee dat ze gewoon voor veel te veel ruimte betalen waaraan ze niet verdienen. Alles moet anders, maar niets mag veranderen, lijkt het. Zo zien ze we steeds meer formules uit het winkelbeeld verdwijnen, sommigen door ‘overnames’, sommigen door ‘terugtrekking op de webwinkel’ en anderen omdat ze gewoon failliet gaan.

Durf
Er is gelukkig meer durf bij ondernemers dan je in deze tijd zou verwachten. Maar liefst 13 durvers worden nu in de City Bazaar gefaciliteerd door een aantal lokale ondernemers die het aandurfden die bazaar te verbouwen en te exploiteren. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat ze daar eeuwig blijven. Sommigen zullen al snel inzien dat hun aanbod niet is waar klanten op zitten te wachten. Dan kunnen ze dat aanbod, de prijs en/of de communicatie aanpassen, of stoppen. Zonder dat je nog jaren aan een huurcontract vastzit.
Maar veel anderen zullen het juist zien als een springplank naar een ‘echte’ winkel in ons Stadshart, die ze, alweer volgens het principe van De Nieuwe Winkelier, weer samen met andere ondernemers kunnen gaan runnen. Aan samenwerken, altijd moeilijk met retailers, zijn ze immers al gewend? En aan een gespecialiseerd assortiment, gericht op een specifieke doelgroep, ook. Kortom, mídden in Alphen aan den Rijn worden de voorwaarden geschapen die een nieuwe lichting retailers oplevert die onze binnenstad weer dynamisch, aantrekkelijk én druk bezocht gaat maken.
Het is geen wonder dat de gemeente Alphen aan den Rijn dit, in de persoon van centrumwethouder Van As, met genoegen begroet.

Leegstand
Symposia over ‘leegstand’ zijn populair, goeroes die dat wel even op gaan lossen, zijn nog populairder, maar uiteindelijk zijn zij de enigen die aan dit ‘probleem’ geld verdienen. Want leegstand is geen probleem op zichzelf, maar het gevolg van andere problemen, zoals ongezellige, door, vooral elkaar kopiërende, ‘ketens’ overheerste, winkelstraten die elke dag minder inwoners en omwonenden naar onze veel te grote stadscentra trekken. Veel te veel van hetzelfde, en maar betrekkelijk weinig formules die zichzelf duidelijk profileren. Veel te veel vertrouwen dat ‘events’ het tij wel zullen keren, anderzijds weinig inzet om actief, ín winkel én in externe communicatie, daarop in te spelen. Het ‘mag niet van het hoofdkantoor’ heeft al veel retailers de kop gekost, en gaat nog veel retailers de kop kosten. Er is, ook in Alphen, daarnaast nog altijd een ernstig tekort aan, op de toekomst gericht, gemeentelijk retailbeleid dat rekening houdt met het aanbod in de hele regio.
De klant wil geen eenheidsworst, maar authenticiteit in aanbod én benadering. Die wil ook geen relatie met een winkel, maar wel met het personeel, en vooral met de eigenaar, van die winkel. Die klant gaat ook niet naar dat centrum als daar teveel aanbod is die hij/zij ook al van de eigen woonomgeving, in het buurt-, wijk- of dorpscentrum kent. Die klant wil natuurlijk helemaal geen korting, maar wel ‘value for money’, in winkels en in de horeca. En die klant wil natuurlijk die winkels, restaurants en café’s ook vinden op het internet: VOOR het winkelbezoek, TIJDENS het winkelbezoek en NA het winkelbezoek. Dan is het ronduit vreemd dat het centrum van Alphen aan den Rijn nu wel over een City bazaar beschikt, maar niet over een fatsoenlijk WIFI netwerk.

Advertentie

Retailvisie

15 nov

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Er gebeuren vreemde dingen in de gemeente Alphen aan den Rijn. En dat gaat niet alleen ten koste van de ontwikkeling van onze eigen winkelcentra, en ook van die in alle omliggende dorpen. Overal verschijnen maar winkels en winkelcentra, alsof de consumptiezucht van onze inwoners geen grenzen kent.
We bouwen maar door, alsof er niet zoiets als het internet bestaat.
Nu de coalitiefracties hun wethouder hebben gesteund in de plannen rond het Thorbeckeplein, komt er nóg even 10.000 vierkante meter winkelruimte bij. En dit, terwijl de bouw aan de Hoge Zijde van het Alphense Stadshart niet leidde tot meer belangstelling voor dat Stadshart! Integendeel, elk jaar opnieuw loopt het aantal bezoekers terug. Waarom zou een vernieuwd Thorbeckeplein dat opeens veranderen? Een nieuwe parkeergarage? Dat is niet meer dan een noodzakelijk kwaad, nu er niet alleen een parkeergarage wordt afgebroken, maar ook de parkeerruimte op het Aarplein wordt opgeofferd aan woningbouw. Je moet toch wat?

En dan wil ons gemeentebestuur dat Thorbeckeplein aantrekkelijk maken met veel modewinkels, en daar terrasjes aanleggen zonder de markt daar te verplaatsen. Kortom, die winkels blijven op zaterdag afgeschermd door een kakofonie aan marktkraampjes, en voor die zo gewenste terrasjes is geen plaats op de drukste dag van de week! Zien jullie dat voor je, medeburgers?

Kortom, men sleutelt aan de bebouwing rond dat Thorbeckeplein, zonder ook maar enige visie op dat Thorbeckeplein zelf. Dát blijft, met uitzondering van die zaterdag, een grauw, leeg, gebied waar, ongetwijfeld vooral lege, terrasjes wachten op het publiek dat er op zaterdag wil zitten, maar dat niet kan. Hoe stom kun je het aanpakken?

Tja, medeburgers, natuurlijk gaat ons befaamde, peperdure, Cultuurhuis voor een radicale omslag in ons locale consumentengedrag zorgen! Wie dat gelooft, gelooft alles, natuurlijk. Want die bibliotheek, de grootste ‘klantentrekker’, zit daar immers al vele jaren en gaat verkassen naar een plek die nog geen vijftig meter verder ligt.
En die modezaken? Ik durf te zeggen dat Alphen, voor de omvang die de stad heeft, eigenlijk best al een hele diversiteit aan modewinkels heeft. Zeker gezien het feit dat het in de modesector vrijwel algemeen kommer en kwel is. En de huidige regeringsplannen zijn zeker niet gericht op de redding van de retailsector, dát moet duidelijk zijn.
Daarbij gaat Vroom & Dreesmann, helemaal buiten de gemeentelijke plannen om, zichzelf met een ingrijpende verbouwing al definitief als modewinkel presenteren voor het Thorbeckeplein een nieuwe bebouwing heeft.
Nee, ik zie al die modewinkels niet zo toebijten op het aanbod van bouwer VORM om voor veel geld vierkante meters te huren die ze over een aantal jaren niet eens meer nodig hebben. Die kunnen immers, door integratie van hun winkels met hun webshops met minder dure ruimte toe in aantrekkelijker winkels. Dát gaat ongetwijfeld leiden tot kleinere, compacte, centra in dorpen en kleinere steden. (Zie: ‘Winkelcentra te groot!”) op http://www.bricksenclicks.me)
Intussen bouwt Alphen aan den Rijn er lustig op los, met wéér een nieuw winkelcentrum erbij (Baronie) en 6 nieuwe supermarkten zonder dat er ook maar één Alphenaar bijkomt!
Dat gemeentebestuur wil zoveel mogelijk het autoverkeer dat niet in het centrum MOET zijn, uit dat centrum weren. Maar hoe ze dat willen realiseren met straks VIER supermarkten (die natuurlijk ook allang in de wijkcentra staan) in dat centrum is volkomen duister. Men gaat rustig en consequent door met de retailvoorzieningen in onze stad op te offeren aan het realiseren van gebouwen. Laten we, mét de hele oppositie, er maar op hopen dat het VORM niet lukt die 10.000 vierkante meter winkelruimte te vullen, zodat we weer creatief kunnen gaan nadenken over een andere, duurzame en op de toekomst gerichte, invulling van ons stadshart.

Als er al sprake is van beleid, dan is dat gericht op het aantrekken van zoveel mogelijk consumenten uit de omgeving, uiteraard ten koste van de winkels en winkelcentra in de omliggende dorpen. En dat betreft niet alleen de winkels in de dorpen die (nog) in andere gemeentes liggen (Ter Aar, Nieuwkoop, Bodegraven), maar ook voor de ‘nieuwe dorpen’ binnen onze gemeente (Boskoop, Hazerswoude-dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk).
Dat retailbeleid hield al geen rekening met de levensvatbaarheid van winkels in de kleine dorpen Aarlanderveen en Zwammerdam, en dat zal met Benthuizen niet anders zijn.

Nee, medeburgers, het Alphense retailbeleid was altijd al gebouwd op weinig kennis van zaken, en dus gericht op onhaalbare doelen, en is dat, alle ‘ambities’ ten spijt nog altijd. Wat we dan wél zouden kunnen doen met dat Thorbeckeplein? Ach, daarover heb ik al zo vaak hints gegeven.
Maar een compleet plaatje volgt!