Tag Archives: Stadshartmanager

Aarhof boven alles?

7 sep

Johan Litaay
De nieuwe voorzitter van winkeliersvereniging van winkelcentrum De Aarhof in Alphen aan den Rijn zegt het zó op zijn linked’in site:
“Als centrum voorzitter profileer ik het winkelcentrum en behartig ik de belangen van de vijftig winkeliers. Mijn visie en missie zijn een essentieel onderdeel van de missie van de stichting centrummanagement. Doel is om 100% (is nu 90% ) van de Alphenaren overhalen om in Alphen bij voorkeur in de Aarhof de dagelijkse boodschappen te doen. Het percentage Alphenaren dat haar niet dagelijkse boodschappen buiten Alphen doet, te verlagen naar minimaal 35-40% (nu 50%)”
Onder de kop “Aarhof is groot genoeg” profileert hij zichzelf en De Aarhof in het AD van zaterdag 6 september. Dat is dan ook gelijk het enige waarover we het voorlopig eens lijken te zijn. (zie “Oorlog tussen Aarhof en Rijnplein?”, van 17 augustus jl.)

De Aarhof
In tegenstelling tot zijn voorganger (ex-Hema Cor Webber) ken ik Johan helemaal niet, hij komt ook niet uit het retailwereldje, maar dat hoeft niet per definitie een probleem zijn. Helaas, hoewel hij koene taal spreekt, lijkt hij zijn gegeven paard bij de staart te sturen. Dát kan best wat problemen opleveren, voor de Aarhof, maar vooral voor ons Stadshart als geheel. Hoewel die Aarhof in het begin een redelijk breed aanbod leverde, is het aantal verschillende winkels in de loop der jaren flink verminderd, en met de komst van Blokker gaat dat gewoon door. Kortom, De Aarhof is vanaf de start bedoeld geweest het bestaande Alphense dorpshart voor de sterk groeiende bevolking aantrekkelijker te maken, en niet als ‘winkelcentrum erbij’. De Aarhof vormt een onverbrekelijk geheel met de rest van het Stadshart, en uitsluitend de eigendomsverhoudingen (eerst grootmacht Corio, nu “Sectie 5 investments”) rechtvaardigt een eigen club. Maar zowel op Linked’in als in het krantenartikel blijkt wel dat Johan die Aarhof een volledig zelfstandige functie toedicht!

Dát is natuurlijk complete onzin, ons Stadshart komt er als geheel weer bovenop, of gaat verloren, met of zonder Aarhof.

Exit Winkeliersverenigingen
Ik zou er zo langzamerhand voor willen pleiten al die verschillende winkeliersverenigingen op te doeken, en eensgezind, onder de dagelijkse leiding van de Stadshart manager, te proberen van ons Stadshart ‘the place to be’ voor álle Alphenaren te maken. Daar komt namelijk NIETS van terecht zolang alles in handen is van verschillende belangenclubs voor individuele winkeliers die geen van allen veel oog hebben voor het geheel, ons Stadshart. Centrumwinkeliers kunnen nu eenmaal niet leven van de klanten die speciaal hun winkel komen bezoeken, al lijken ze dat alleen in uitzonderingsgevallen in te zien. Centrumwinkeliers hebben juist toeloop nodig van klanten die om een heel andere reden ons Stadshart bezoeken (welke reden dan ook), dát is toch de reden waarom die huurprijzen in dat centrum zo hoog zijn? Nou, die paar winkels in De Aarhof zullen niet of nauwelijks invloed hebben op de houding van ‘De Alphenaar’ met betrekking tot dat Stadshart. En een helikoptervlucht ter ere van het 40-jarig jubileum zal die attitude ook niet veranderen. Zeker van boven ziet praktisch geen winkelcentrum er leuk uit, en De Aarhof helemaal niet. Wat dat betreft was de skelterrace op het parkeerdak, een paar jaar terug, een beter idee. Ook bij een robot, zo vlak na alle ophef over inzet binnen de zorg, kun je publicitair vraagtekens zetten. Hetzelfde geldt voor drones en 3D printers. Maar alles wat specifiek binnen Aarhof, Rijnplein, Julianastraat of Van Mandersloostraat wordt georganiseerd, zou veel effectiever voor het hele Stadshart ingezet kunnen worden.

Klantentrouw
Het spijt me voor de nieuwe voorzitter, maar hij probeert de klok terug te draaien. Klanten zijn al jaren steeds minder trouw aan ‘hun’ winkel en ‘hun’ winkelcentrum. Die trend gaat hij niet omdraaien. De enige manier om, elke dag opnieuw, is, ook elke dag opnieuw, ervoor te zorgen dat Alphenaren een goede reden hebben hun Stadshart te bezoeken. Daarvoor is een goed en divers aanbod op den duur veel belangrijker dan allerlei evenementen, hoe aardig die ook zijn. Aanbod dat niet alleen in winkels wordt gerealiseerd, maar ook in de horeca, en binnen cultuur, welzijn en overheid. Het is, nét als in een winkel, de mix die de aantrekkelijkheid bepaalt, niet een bepaalde artikelgroep, een bepaalde winkel of zelfs maar het Rijnplein of De Aarhof.
Wat dat betreft schat ik het effect van het complex van verrassende kleine winkeltjes in de vroegere Kunstverdieping heel wat hoger in dat helikoptervluchtje. Waarover een volgend blog, overigens!

Hoe gek het ook lijkt, de vastgoedsector kijkt alleen naar de verhuurbaarheid van een winkelpand, de winkelier denkt teveel in ‘spullen’, en winkelcentra overschatten hun grip op de klant schromelijk, en niet alleen in het licht van de internetverkopen. Hoe het nou toch kan dat ons Stadshart nog steeds geen (sponsored) vrij WIFI heeft, dáár heb ik nou weer geen woorden voor! Daarentegen is het succes van een gezamenlijke webshop een door leveranciers in het leven geroepen fata morgana! Een sprookje waarin ook Johan Litaay lijkt te geloven. Zonde!

Advertentie

Nitwits in Retailland

24 dec

Stadshartmanagement
Het merkwaardigste verhaal deze week is wel de plotselinge kritiek op het functioneren van onze manager Stadshart, Martin de Vries. Met name de nét afgezwaaide ex-raadsleden van de SP lijken zich veel meer zorgen te maken over de kosten van deze, nog maar een halfjaar bestaande, functie, dan over de toekomst van ons Stadshart. Wil Verschuur (Beter Alphen) schaarde zich direct in dit koor, om aan te geven dat ook zij geen idee heeft hoe een winkelcentrum werkt (of, in het Alphense geval, nog niet werkt).
Dat die politici zich zoveel zorgen maken om de (salaris)kosten van die Stadshartmanager zou eigenlijk vermakelijk zijn, als het niet zo pijnlijk was. Er leven duizenden Alphenaren, direct of indirect, uit de gemeenteruif, dan maakt één salaris écht niets uit. Daarbij, die aanstelling is maar voor 3 dagen in de week, en de kosten worden voor misschien maar voor één dag in de week door de gemeente betaald. Het LIJKT me dat de betrokken politici meer rendabele bezuinigingsposten moeten kunnen vinden.

Pijn lijden
Met de belangen van dat Stadshart is al sinds mensenheugenis zonder visie maar wat aangeklooid, in eendrachtelijke samenwerking tussen politiek, bestuur én ondernemers. Het gevolg is geweest dat letterlijk álle plannen, vanaf ‘rondom de brug’, zijn opgesteld vanuit de dodelijke combinatie van ervaringen uit het verleden, en de mogelijkheden van vandaag. Een goed plan is daarentegen altijd gebaseerd op een zo goed mogelijke inschatting van de mogelijkheden in de toekomst. De SP en Beter Alphen zijn helaas niet de énige partijen die zich op het terrein van detailhandel bezondigen aan autorijden met een geblindeerde voorruit! Niemand, niet in Alphen, niet daarbuiten, lijkt kennis van retailzaken met politiek te verbinden, Politici willen er niets van weten, en Retailers willen niets van de politiek weten. Daar kun je de nieuwe Stadshartmanager in ieder geval niet van beschuldigen. Om de patiënt, het Stadshart, weer beter te maken zijn chirurgische ingrepen noodzakelijk, en dat daarbij moeten een aantal gevestigde belangen pijn leiden. Nou, én! Als Alphenaren dat Stadshart blijven mijden, zodat ze dat al TIEN jaar achtereen doen, doet dat iedereen pijn!

Praktijkgericht?
Generaal en President Eisenhower zei ooit dat ‘er niets zo praktisch is als een goede theorie” en hij zou dat toch moeten weten. Want natuurlijk gaan al die nitwits je, na hun politieke luchtballon lek geprikt te hebben, ogenblikkelijk “beschuldigen” een theorie te beheersen waarvan zij geen flauwe notie hebben. Ik wil er niet over zeuren, maar je wordt op je zesentwintigste écht geen bedrijfsleider van een warenhuis omdat je zoveel boekjes las. En de eerste verkoopdirecteur die zijn positie te danken heeft aan het schrijven van mooie rapporten moet ik ook nog tegenkomen. Ook Martin de Vries heeft zijn kennis niet uit een boekje, al was het maar om de doodsimpele reden dat over ‘centrummanagement’ nog helemaal geen theorieboek is geschreven. En ook hij heeft zich qua resultaten, in het veel grotere Haarlem, allang waargemaakt. Dát kun je dan weer niet van alle politici zeggen.
Helaas kan ook hij niet zorgen voor mooi wit winterweer, maar op de dagen dat dat weer wél meewerkte, zag en voelde ons Stadshart, met al die houten stalletjes rond de Winterfair, gewoon gezellig aan. Toen ik, mét de Dickens Ghesellen, vrijdagavond al zingend vier uur lang door dat Stadshart zwierf, ben ik hoofdzakelijk heel vrolijke stadsgenoten tegen gekomen. Volgend jaar zullen dat er ongetwijfeld weer meer zijn. Iedereen die denkt dat een dergelijke activiteit ogenblikkelijk geld in het laatje brengt, is commercieel naïef. Als het zo simpel was, maar ja, er zijn nu eenmaal veel Alphenaren die hun stadgenoten wijsmaken dat elke activiteit ogenblikkelijk leidt tot commercieel succes. En nóg meer Alphenaren die dat nog geloven ook…..

Nieuwe winkeliers en nieuwe Stadscentra
Natuurlijk zijn promotionele activiteiten, en zeker evenementen, dé manier om consumenten naar ons Stadshart te lokken. Zonder bezoekers in het Stadshart heb je zeker geen bezoekers in de winkels. Alleen, dan moeten de winkeliers er wel voor zorgen dat die consumenten ook hun winkel als aantrekkelijk zien. Daarbij, een bezoeker is absoluut niet automatisch een koper. Kortom, ons Stadshart is pas écht aantrekkelijk als er méér diversiteit in winkels komt, en elke klant zich daar welkom voelt. Nu is een groot deel té veel gericht op dagelijkse aankopen waarin ¾ van de bezoekers NIET geïnteresseerd is, en richten vooral modewinkels zich veel te veel op de ‘gemiddelde’ klant, zodat ze er nergens uitspringen. Een beetje vriendelijker zou ook geen kwaad kunnen. De, voor de ‘beleving’ van ons Stadshart zo belangrijke, horecasector biedt al jaren weinig ‘dubbels’, en die gelegenheden zijn juist niet allemaal op dezelfde klant gericht. Nu de winkeliers nog, en dán krijgen we misschien met z’n allen die klantenstromen weer op gang die al jaren alleen maar afneemt. Als we dan eens afscheid durven nemen van allerlei historische argumenten en onze winkels concentreren in het werkelijke stadshart, dan zullen zelfs de meeste politici nog blij zijn zoiets te hebben als een Centrum Manager.
Oh ja, verwacht niet teveel toestroom vanuit de regio, zolang de Alphenaren zelf hun Stadshart links laten liggen: “First Things First”