Tag Archives: Starters

City Bazaar (2)

3 jan

Alle begin is moeilijk
Ik ben (zie http://www.bricksenclicks.me) een warm voorstander van clusters met kleine, gespecialiseerde winkels in binnensteden zoals het Stadshart van Alphen aan den Rijn. Alleen, daarbij zie ik dan wel echte, op hun klanten gerichte, retailers voor me. Een competentie die je wel ergens moet opdoen: op een MBO of HBO opleiding (?), in de praktijk onder leiding van een ervaren retailer, of, gewoon door schade en schande. In onze City Bazaar zie ik de betrokken ondernemers alle fouten maken die je maar kunt maken, en je mag ook niet meer verwachten dan dat sommigen het leren, en anderen nooit. Ze zouden in hun zoektocht steun moeten zoeken, bijvoorbeeld bij het Ondernemersklankbord, maar doen dat niet. Dus is eigenaar Els Hoekstra degene die voor introductie, opleiding en begeleiding opdraait. Tja, en dat valt, met meer dan tien eigengereide ondernemers, niet mee!

Klantgerichtheid
Wat veel ondernemers daar nog moeten leren is dat een winkel, en zeker hun soort winkel, geen plaats is waar je rustig kunt wachten tot klanten hun aankoop komen afrekenen. Integendeel, je moet een zekere feeling voor ‘jouw’ type klant ontwikkelen, en dat kan alleen als je veel met bezoekers praat, ongeacht de uitkomst van dat gesprek. Wat ik in City Bazaar tegen kom zijn ondernemers die zich vooral transactiegericht gedragen. Die helemaal niet met klanten willen praten, maar hen iets willen verkopen. Die vooral met elke bezoeker vooral over DIENS wensen en verlangens moeten praten, om slechts en passant die klant voor hun aanbod te interesseren. Maar de praktijk is dat ze hun potentiële klant maar wat laten aanmodderen.
Binnen de retail sector kennen we retailers die vooral KLANT georiënteerd, VERKOOP georiënteerd of LOGISTIEK georiënteerd zijn. Niemand zal een marktkoopman kwalijk nemen dat hij vooral ‘verkoop’ gericht bezig is, en iedere klant voelt wel aan dat een supermarkt vooral een logistieke organisatie is. Maar als je iets speciaals denkt aan te bieden, iets wat niet voor iedereen is, dan moet die klant , en de ontwikkeling van een relatie met die klant, in alle opzichten centraal staan. Dát die beginnende retailers in de City Bazaar bij te brengen, zou ik, als adviseur namens het Ondernemersklankbord, als mijn primaire taak zien. Als het daar fout gaat, doet de rest er immers niet meer toe?

Webshop
Natuurlijk weet ik ook wel dat een super gespecialiseerd aanbod, zoals bijvoorbeeld ‘Capstarz’, of ‘Fantastisch’ dat heeft, inhoudt dat je vooral interessant bent voor een beperkte klantengroep. Dan moet je niet, zoals gebeurt, je assortiment gaan uitbreiden om je scoringskans bij andere klanten te verhogen, maar je moet ‘jouw’ publiek bewust op gaan zoeken. In modern lingo betekent dit dat je een ‘community’ rond je winkel gaat bouwen. Dat lukt natuurlijk alleen maar als je die winkel volledig integreert met een webshop, en een ‘Nieuwe Winkelier’ wordt. Dan is het ook niet zo erg dat je maar een beperkt assortiment in je winkel kwijt kunt. Via je webshop kun je immers, als je wilt, alles wat wereldwijd verkrijgbaar is, bereikbaar maken. Je totale aanbod is daarmee veel breder dan je in welke winkel dan ook kwijt kunt, zodat je winkelassortiment regelmatig kunt wisselen. Je ‘vaste klanten’ zien daardoor steeds een ander winkelbeeld, en dat maakt het interessant die winkel frequenter te bezoeken. Daarbij, de wereld buiten Alphen is natuurlijk veel groter dan binnen Alphen, dus die webshop levert relatief veel extra omzet op via klanten die je nooit in je winkel zult zien. Een tweede reden om, natuurlijk via doordacht gebruik van sociale media, zo’n community rond die winkel te bouwen.

Winkelier zonder Personeel (WZP’er)
Tenslotte, die winkeliers in de City Bazaar moeten veel meer samen doen. En dat gaat verder dan een beetje ‘op de winkel passen’ . Want als je bezoekers actief aanspreekt, in de winkel of in de webshop, ga hen dan wijzen op andere winkeltjes die een aanvullend assortiment hebben. Als iemand kleding verkoopt, loop met ze mee naar een collega voor de accessoires. Verwijs op jouw website naar het aanbod op hun website, en omgekeerd. Kortom, realiseer synergie tussen jouw winkel, en die van anderen, binnen het concept van de City Bazaar, en profiteer er allemaal van. Nu is het ‘ieder voor zich’, zo lijkt het, en daarmee laat je kansen liggen. Door je op je kerntaken te richten, en de rest aan anderen over te laten, verdien je uiteindelijk meer. Hierover meer op het blog ZZP-er in deze serie, een onderwerp dat binnenkort nog een keer aan de orde komt.

Klantenbezoek
Journalist Jan Belt wees er in het AD/Alphen van vrijdag 2 januari op dat er door de week (soms) slechts een tiental klanten per dag binnenkwamen. Nou, als die winkeliers ergens anders in de stad zou gaan zitten, zouden ze, ook op een B of C locatie, wel aanmerkelijk hogere kosten hebben, maar niet meer klanten trekken. Op zaterdag is het natuurlijk overal drukker. En de koopavond is een probleem voor het hele Stadshart. Wat de winkel met kinderspeelgoed betreft, dát is nou een typisch geval van superspecialisatie (niche marketing). Slechts een heel klein deel van de Alphenaren zal hierin geïnteresseerd zijn, en dus krijg je misschien maar één keer per dag een serieuze klant over de vloer. Niets om je over op te winden. In zo’n geval moet je veel investeren in klantencontacten, zowel in City Bazaar, als via de sociale media. Dat gebeurde niet, het lijkt erop dat de eigenaar zo is ingesteld op de allang bestaande webshop, dat hij zich te weinig verdiept heeft in de totaal verschillende aanpak binnen een fysieke winkel. Ook hier had het inwinnen van wat deskundig advies kunnen leiden tot minder aandacht voor ‘de spullen’, en meer voor de klant; en voor het succes dat hij beoogde.

Toekomst
Ondernemen is risico nemen. In dit concept is het risico voor de eigenaren van City Bazaar aanzienlijk groter dan dat van hun huurders. Daarmee krijgen die huurders een kans die ze anders niet hadden kunnen pakken. Uiteraard gaat het individueel niet altijd goed, maar dat zegt niets over de kansen van dit initiatief. Tenslotte is het meer uitzondering dan regel wanneer een retailer in deze tijd nog geld verdient. En City Bazaar is, en dat blijf ik zeggen, zeker een aanwinst voor de diversiteit van ons Stadshart. Een H&M staat overal, maar een City Bazaar? Alleen moeten de betrokken retailers zich realiseren dat ze bezig zijn een vak te leren dat het hunne niet is. En dat ze daarbij alle hulp moeten gebruiken die ze kunnen krijgen. Alles om steeds meer Alphenaren die trap op te krijgen(of, in de Castellumstraat, de lift te nemen) om dit unieke aanbod te beleven.

Advertentie

Beste Eveline,

2 okt

Met de nodige verbazing heb ik je laatste ontboezeming over ándere Alphense bloggers gelezen. Tenslotte ben jij vaak zelf ook niet het zonnetje in huis!
Om te beginnen, ik schrijf veel meer dan dit ene blog over Alphen aan den Rijn.
Daarbij tonen mijn publicaties in de vakpers juist de mogelijkheden voor een Retail wereld die eigenlijk alleen nog zorgen etaleert. Mijn boek ‘Marketing voor Retailers’ levert retailers meer kanskaarten dan er in een monopolyspel zitten. http://www.bricksenclicks.me gunt, gratis en voor niets, al vele maanden grote en kleine retailers, projectontwikkelaars én politici een blik op ‘De Nieuwe Winkelier’. Die Nieuwe Winkelier vormt mijn oplossing voor grote én kleine winkeliers, waarmee deze actief kunnen inspelen op ‘Het Nieuwe Winkelen’ van Cor Molenaar. Zonder te verworden tot een showroom voor de web winkeliers, die Cor betalen, overigens.
Ik schrijf in dit blog vooral over zelfstandige winkeliers die, samenwerkend, hun klanten béter gaan bedienen op minder peperdure vierkante meters, met lagere kosten voor energie en personeel, en met veel lagere, en beter beheersbare, voorraden. Niet gecombineerd, maar uiteraard volledig geïntegreerd met de webwinkel.
Dat levert niet alleen de huidige winkelier een betere toekomst op, maar is ook een uitkomst voor nieuwkomers (starters) die via ‘inwoning’ deze compacte ‘winkel’ veel gemakkelijker gefinancierd krijgen. Samengestelde winkels dat de consument een afwisselend, dynamisch, compact en dus aantrekkelijk Stadshart oplevert. Met minder ‘ketens’! Als gevolg komen meer mensen naar dat Stadshart, en blijven ze komen. Probleem opgelost, toch? Tja, daarmee wordt de omvang van dat Stadshart, zelfs in Alphen, gehalveerd, en komen er heel wat vierkante meters vrij voor woningbouw, ín het centrum, zodat daar ook ’s avonds meer te doen is.

Nu jouw ‘voorstel’.
Een winkel, én de hele Retail sector, wordt niet gered door de ‘simpele plannetjes’ vanuit de communicatiesector. De meeste problemen in Retail land komen voort uit het feit dat winkeliers het verkeerde assortiment, op de verkeerde plaats, op de verkeerde manier aan de verkeerde klant aanbieden. Natuurlijk is dat op te lossen, maar met ‘simpel’ heeft dat niets te maken. Overigens, die winkel is niet de mijne, dus de winkelier moet dat allemaal wel zelf inzien, en de verandering willen. En hij/zij moet het me eerst maar eens vragen, natuurlijk.
Voor dit positieve bericht heb ik niet zoveel woorden nodig, Eveline!

Publicaties over dit onderwerp:
Koornstra, R., “Praktisch en gezellig winkelen bij de snelweg”, januari 2005, Dagblad Trouw
Koornstra, R,, “Marketing voor Retailers, 2005, Pearson Education Benelux, Amsterdam
Koornstra, R., “Slachting onder zelfstandige winkeliers?”, december 2008, Vakblad Retailtrends
Solomon, M.R. et al, “Marketing, een reallife-perspectief”, 2008, Hoofdstuk 16, De detailhandel ‘bricks en clicks’, Pearson Education Benelux, Amsterdam
Koornstra, R. en Leusden, R. van, “Kansen voor Buurtcentra”, oktober 2009, Vakblad Retailtrends
Koornstra, R., “Marketing voor Retailers”, 2e editie, 2011, Pearson Education Benelux, Amsterdam
Koornstra, R., website http://www.bricksenclicks.me, juli 2012-heden
Koornstra, R., “De Mediawinkel”, april 2013, Dagblad Trouw
Koornstra, R., “Retail 3.0: Vérgaande integratie winkels en webshops”, juli 2013, Tijdschrift voor Economisch Onderwijs.