Tag Archives: stilstaan

Alphen buigt, kraakt en komt tot stilstand.

16 okt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Een week geleden vond er een ernstig ongeluk plaats op de Steekterbrug, waar, zeker in het donker, de provincie een ronduit levensgevaarlijke situatie heeft geschapen bij het kruispunt Oranje Nassausingel en N207. Daar stonden eerst verkeersregelaars, maar die waren al na een week verdwenen. Toen was het veilig genoeg, blijkbaar. Nou, vertel dat maar aan de slachtoffers. Vrijdagochtend was het een kwestie van “God zegene de greep” om de kruising van de Bernhardlaan onder de Julianabrug te passeren. Niemand te zien. Niet om half zeven, toen ik daar zelf langs moest (De OR singel gebruik ik al vele weken niet) en twee en een half uur later nog steeds niet, toen mijn vrouw dezelfde kruising moest nemen. En op zaterdag 15 oktober bleken de verkeerslichten op het kruispunt aan de andere kant van de Julianabrug, met de Lijsterlaan, het niet te doen. Opnieuw oppassen geblazen, en niemand die er iets aan doet. Overigens ook een kruispunt dat wat onderhoud nodig heeft!
Intussen is dan wel nét De Hoorn weer bruikbaar voor doorgaand verkeer, maar U weet het, nu zijn er weer, en nog heel lang, de nodige problemen op een ander kritiek kruispunt in onze gemeente, dat van de Bruins Slotsingel met de Kennedylaan.
Als ik dan het stuk lees waarin wethouder Kees van Velzen, onze stadsopstopper, uitlegt hoe mooi groen, recreatief en vooral autoluw onze stad mét Grote Bypass wordt, begrijp ik het niet meer. Maar het lijkt erop dat zijn ambtenaren al denken dat deze mooie groene en autoluwe dromen al zijn gerealiseerd. Zodat al die genoemde calamiteiten ons geen overlast kunnen bezorgen omdat alle Alphenaren allang OM de stad heenrijden. Dat doen ze ook al heel lang, want ook de afsluiting van de Oudhoornseweg, in de aanloop van de bouw van ‘Nieuwe Sloot’, was op zijn minst nogal voorbarig.

Medeburgers, dit is natuurlijk complete onzin. Dick Kalkman zond op Twitter nog maar eens de brochure rond waarin de gemeente begin 2009 aankondigde dat de nieuwbouw van ‘Hotel Toor’ de kern zou vormen voor een dynamische woon- en werkomgeving rond het Station. Nu wonen er Poolse gastarbeiders omdat de eigenaar er niets beters mee weet te doen. Wat ons van die hele, letterlijk meterslange plantekening rest zijn een stationnetje zonder uitstraling, een letterlijk levensgevaarlijke fietstunnel en de CDA-groene ‘fietsappel’, het monument voor onze, inmiddels ex-)wethouder Groen in’t Wout. De rest oogt zoals het is: een afgebrand dorp! Een ronduit schandalige binnenkomer voor iedereen die met het openbaar vervoer onze stad bezoekt.
Ondanks enorme kritiek werd er een woon/werk/school complex aan de Lupinesingel door de gemeenteraad gedrukt, Maar nu Wonen Centraal er geen geld voor heeft, blijft ook het al tien jaar lang beloofde gezondheidscentrum weg en zitten de huisartsen nog jarenlang in hun noodbehuizing.
Het enige project waar nog wel aan wordt gebouwd, De Baronie, gaat een grootschalig winkelcentrum opleveren dat NERGENS voor dient, en ter plekke een geheel eigen verkeersinfarct schept.
De bouw aan de Lage Zijde is opnieuw vertraagd, en áls Wonen Centraal daar al gaat bouwen, zal het er een stuk armoediger uitzien dan ons als ‘Poort van Alphen’ was voorgespiegeld. Wat Corio uiteindelijk gaat doen rond het Thorbeckeplein, is buitengewoon onzeker. Wethouder Lyczak kan wel veel willen, maar tegenover een grote vastgoedmultinational kan een middelgrote gemeente gewoon niet al te veel gewicht in de schaal leggen. Intussen groeit aan bij de voorstanders het optimisme over de bouw van het Cultuurhuis, terwijl de tegenstanders daarbij steeds grotere vraagtekens zetten. Gelukkig is de PvdA het wel met me eens dat rond dat gebouw met forse exploitatietekorten moet worden gerekend. Merkwaardig genoeg wil men dat dekken uit wat er bij de bouw van dat gebouw uit de NUON reservering overblijft. Dat gebouw stáát er nog niet eens, en sinds wanneer vallen de werkelijke bouwkosten mee in deze gemeente? Nee, medeburgers, hoewel dat gebouw er vanuit een volledig verouderde visie wordt neergezet, zal het, mét die exploitatietekorten (waarom zou dat culturele café opeens wel geld opleveren) én de inrichtingskosten, ons eerder 50 dan 30 miljoen Euro gaan kosten. Maar ja, de PvdA praat wel over ‘wijkgericht werken’, maar dóet het niet, en de coalitie hobbelt er zielloos achteraan.

Intussen, medeburgers, blijft de gemeente ‘studeren’ op een parkeerprobleem rond de geplande nieuwe ALDI aan de Euromarkt, hoewel ik hier op zaterdag 15 oktober om 13:00 uur minstens HONDERD vrije parkeerplaatsen ontdekte. Intussen opende dezelfde dag de nieuwe Hoogvliet supermarkt op De Ridderhof, een plaats waarvan we WETEN dat er te weinig parkeerplaatsen zullen zijn. Daar was duidelijk GEEN studie noodzakelijk.
Tja, en die 15.000 inwoners van Kerk en Zanen blijven zitten met een tweebaans karrenspoor als voornaamste route naar de rest van de stad. Een route die nu al vier keer per uur tijdelijk wordt geblokkeerd door treinverkeer, en die in de spitsuren volledig is versperd door kruisend verkeer op de twee rotondes die ‘deskundigen’ pal achter die spoorlijn hebben gepland.
Intussen staat de door mij al jaren bepleite ondertunneling wel op het collegeprogramma, maar daar wordt zelfs niet meer over gepraat. Alle aandacht gaat naar Bypass en Maximabrug.

Medeburgers, en om ons allemaal in slaap te wiegen, komt wethouder Van Velzen, verantwoordelijk voor al deze opstoppingen, met een schimmige groene droom van wat onze stad ooit zou kunnen worden. Ik vraag me af of hij er zelf in gelooft, maar als dat het geval is, is hij, met zijn ambtenaren, beslist de enige.

Advertentie