Tag Archives: subsidie

Castellum JA/NEE

10 mei

Willen we het, of willen we het niet?

Vandaag vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn weer super positieve geluiden over ons wankelende theater Castellum, dé blikvanger op het Rijnplein, in ons lijfblad AD/Alphen. Want, ik schrijf er al over sinds 2011, dat theater kost veel meer dan de gemeenteraad ooit plande (€ 500.000 per jaar) en levert veel minder maatschappelijk rendement op dan was berekend. Natuurlijk, als Joup van’t Hek een try-out geeft staan de rijen in alle kranten, maar op de meeste avonden is het angstig stil. Echt, zonder de bioscoopvoorstellingen (en daarvoor had Alphen geen theater nodig, natuurlijk) was de stekker er allang uit getrokken, maar, ook met jaarlijkse gemeentelijke aanvullingen op het budget, is er nog steeds geen licht in de tunnel.

Castellumnieuw

Ik had graag ongelijk gekregen met mijn stellingname tegen de bouw van dat theater, maar in de dagen dat megalomaan denken de Alphense politiek beheerste, en, verder wel verstandige, mensen zelfs al aan een “De Bijenkorf” in ons stadje dachten, móest en zou er een theater komen. Wel, die gift van ons bedrijfsleven heeft de gemeente, ons dus, al zeker 15 miljoen Euro gekost. En nu moet er opnieuw 2 miljoen worden uitgegeven om allerlei nieuwe activiteiten mogelijk te maken en het theater eindelijk eens een wat klantvriendelijker entree te verschaffen. Uiteindelijk moet ook dat tóch structureel tonnen aan extra subsidie gaan kosten. Het gaat maar door!
Kortom, wil de Alphense samenleving dat eigenlijk wel?
Of ben ik weer te negatief? Dat ben je tenslotte snel, in onze dorpsstad!
Ach, krap een jaar geleden heb ik uitgebreid zitten praten met interim directeur Leo Pot, en mijn conclusie in het blog “Beleving in Castellum” was allerminst negatief, lijkt me:

Beleving in Castellum?

We moeten er niet zo van opkijken dat Theater Castellum steeds meer geld nodig heeft. Dat is in Gouda, zonder bioscoop, ook het geval. Theater Castellum is nu allesbehalve een ideaal gebouw, dus er zal flink geïnvesteerd moeten worden om het gezelliger te maken. Investeren om ook daar het verblijf zelf tot een beleving te maken. Die plannen zijn er, maar het geld niet, blijkbaar. Alphen aan den Rijn moet fors méér geld in het ons theater investeren, en niet minder! Of het ook feitelijk privatiseren. Dat is best mogelijk, maar dan moeten de nodige politici en bestuurders over hun eigen schaduw heenstappen. En ook dát zal veel geld kosten!
Maar gewoon op de huidige manier wat blijven door-emmeren, dát geeft in ieder geval geen ander perspectief dan dat we elk jaar méér geld in de put gooien.
Kortom, beste bestuurders en politici, geef Castellum de financiële ruimte, of verkoop de tent!

Culturele Stamppot!

Inmiddels, beste lezers, zijn we bijna een jaar verder, en nu ligt er een plan. Niet om de functie van het theater zelf te versterken, zoals Leo en ik bespraken, maar om er een ‘culturele stamppot’ van te maken: theater, filmzaal, restaurant, expositieruimte, en centrum voor popmuziek. Alsof het gebouw een harmonica is, zou er ook ruimte moeten komen voor diverse instellingen, voor Studio Alphen en als atelier voor kunstenaars. Tenslotte zou het gebouw nog als iFlow II moeten gaan functioneren.
Tja en dan komt, mijn studenten zouden de bui al zien hangen, mijn onvermijdelijke vraag: “Leuk plan, maar hoe gaan we hier geld mee verdienen”?
Ik heb geen idee of er een meerjarenbegroting ligt (ik neem aan van wel), maar waarop is die gebaseerd? Niet op een studie, want dat moet nog gedaan worden. Dus komen we niet verder dan wat de krant voorzichtig stelt: “Dat geld (subsidie 4,5 tot 9 ton jaarlijks) moet zoveel mogelijk worden terugverdiend dankzij de betere verhuur van het gebouw, is het idee”. Aan dit soort bestuurlijke vaagheden is de gemeenteraad wel gewend, natuurlijk. Maar iedereen die zich wat oriënteert op de verhuur van ruimtes, weet dat Castellum hierbij niet de enige is. Zo timmert Swaenswijck nogal aan de weg, heeft mijn eigen Adventskerk hiervoor een aparte stichting ‘Vrienden’ opgestart en kun je zelfs heel genoeglijk vergaderen in het Remonstrantse kerkje. En dan praten we alleen nog maar over het Stadshart zelf. Natuurlijk willen kunstenaars adequate ruimte, al jaren, maar over de bijbehorende facturen willen ze nooit praten. En ik zie ook de stichting Poppodium nog geen ‘marktconforme’ prijzen betalen, Studio Alphen trouwens ook niet! En gaan Alphenaren betalen om een expositie te bezoeken? En wie huurt die flexplekken op een plek waar de parkeertarieven torenhoog zijn?
Kortom, wát is de kans dat al die activiteiten (die natuurlijk ook weer eigen organisatie- en onderhoudskosten met zich meebrengen) ook daadwerkelijk het bedrijfseconomisch rendement opleveren wat ons nu wordt voorgespiegeld? Het lijkt me dat, als al die instellingen in de rij staan om hier ruimtes te huren, ze toch op zijn minst een intentieverklaring moeten tekenen voor er grootscheeps wordt geïnvesteerd!

Wat dan wel?

Ach, de vraag is, zoals ik vorig jaar al schreef in mijn conclusie, eigenlijk simpel: Willen de Alphenaren dit theater eigenlijk wel? En nemen ze de consequentie dat gebouw dan ook meer te bezoeken? Want als de inwoners van onze gemeente dat willen, moeten we er gewoon een bom duiten voor over hebben. Dan zou het niet nodig moeten zijn een kruiwagen vol met schone dromen als excuus te presenteren. Waarom geld investeren in een verbouwing die de Theaterfunctie, en daar ging het toch ooit om, alleen maar ondergraaft. Gemeenteraad, stop er gewoon 2 miljoen in om de functionaliteit van ons Theater Castellum te verbeteren, en zet een jaarlijks bedrag van 1 miljoen in de begroting. Of neem het besluit het gebouw af te breken en er een woonplaats voor jongelui van te maken. Dát levert het centrum in ieder geval extra drukte en inkomen op.
Anders staan we bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen voor precies hetzelfde probleem, maar zijn we intussen weer minstens 5 miljoen armer!

Advertentie

De Ongemakkelijke Waarheid

20 apr

Cultuursector R.I.P?
Als ik, na alle commotie rond Muziekschool en Sportspectrum, in het AD/Alphen moet lezen dat ook de “Bieb” en “Theater Castellum” nog steeds niet snappen dat de ‘oude tijden’ voorbij zijn, zie ik de toekomst voor de Alphense cultuurgebruiker steeds somberder in. De directeuren van beide subsidie slorpende instituten krijgen, net als alle andere subsidieverkrijgers, het “advies” (één van de betere ideeën van cultuurwethouder Van Velzen) eens te kijken of ze niet samen op kleinere voet kunnen leven. Maar de dames steken al bij voorbaat de brand in deze gemeentelijke strohalm omdat het delen van de Castellum locatie niet tot ieders tevredenheid kan gebeuren. Blijkbaar wachten ze liever, zoals ook Piet Brummer en de zijnen met de muziekschool deden, tot hun miljoenensubsidie van het ene op het andere moment verleden tijd is, en ze hun instituten moeten opheffen.
Hoe lang moet het nog duren voor al die managers van de ‘het kan niet op’ generatie door hebben dat de gemeente het door hen gewenste geld gewoon niet meer beschikbaar heeft. Deels omdat het er niet is, deels omdat de politici nu andere keuzes maken dan voorheen.

Verandering zonder Veranderen
Ik vraag me af wat we maatschappelijk nog aan voorzieningen moeten verliezen voordat de betrokkenen duidelijk wordt dat je zonder te veranderen van werkwijze geen verandering in resultaat kunt verwachten. Toch is dat precies wat ze nastreven. Winkels en winkelketens sluiten niet de deuren omdat ze geen kansen hebben, maar omdat ze OP DE BESTAANDE MANIER geen kansen hebben. Omdat grote en kleine ondernemers niet in staat zijn hun ingesleten werkwijze revolutionair aan te pakken, als ‘Nieuwe Winkelier’, bijvoorbeeld. Donald Sull stelde al tien jaar geleden dat, als de maatschappij een andere richting kiest (ex-verzorgingsmaatschappij) en organisaties verblind vasthouden aan wat ooit hun sterke punten waren, hun gekoesterde ‘Ankers’ steeds sneller tot ‘Molenstenen’ verworden waaraan die organisatie ten gronde gaat.
Is dat niet precies wat we NU overal zien gebeuren?
Ook het management van ‘de Bieb’ en ‘Theater Castellum’ lijken té verknocht aan de subsidiekraan om zich een leven zónder zelfs maar voor te stellen. Anders kan ik me niet voorstellen dat beide dames ook maar dénken de vrijheid te hebben om “tevreden” te zijn. Het geld is op, en de tijd dringt!

De ongemakkelijke waarheid
Natuurlijk is dat Castellum nooit als ‘Cultuurhuis’ gedacht (dat was al een blunder, natuurlijk), en past de bestaande, gigantische bibliotheek aan het Aarplein daar natuurlijk niet zomaar in. Dat noodzakelijke samengaan betekent dat beide instituten hun ‘business model’, hun manier om geld binnen te krijgen, moeten herzien. En als ze dat zelf niet kunnen, of willen, dan moeten ze hun organisatie maar opheffen, in de hoop dat anderen daar wel toe in staat zijn. ‘De Muziekschool’ is hun leidraad, vrees ik, niet hun eigen, roze, meerjarenplannen. Tenslotte is het helemaal niet de vraag de HUIDIGE bibliotheek in het HUIDIGE theater in te passen, terwijl de directies daar wel van uitgaan.
Zo zet ik al jaren vraagtekens bij het werkelijke nut van het theaterrestaurant binnen het concept van het theater, en datzelfde geldt voor de bioscoopvoorstellingen. We hebben toch al een bioscoop? En het concept van de bibliotheek als gigantisch boekenmagazijn mag ook best op de schop. Mijn concept van de geprivatiseerde ‘Mediawinkel’, met daarnaast de bibliotheekorganisatie om de bevolking van alle leeftijden in nauw contact te brengen met literatuur is alweer jaren oud. Laat het ‘verhuren’ van boeken en andere media maar aan het particuliere bedrijfsleven over. Maar die bibliotheek verschanst zich steeds meer in grote, centraal gelegen, gebouwen, waar de verouderende maatschappij juist vraagt om een kleinschalige, verspreide, opzet. Kortom, zowel het theater als de bibliotheek moeten over hun eigen schaduw durven springen, willen ze én met minder geld uit kunnen komen, én hun maatschappelijke relevantie houden. Dat laatste is natuurlijk de basis van wat ze aan subsidie overhouden. Want hoeveel er ook afgaat, het blijft een hoog bedrag, waaraan elke inwoner meebetaalt, en waarvan dus ook elke burger wil profiteren.
Dat besef, dat echt alles anders moet vóór de klok slaat, is wat milieukopstuk Al Gore ‘De Ongemakkelijke Waarheid’ noemde.

Veranderen, of Verdwijnen
Té lang is de invloed, maar zijn ook de mogelijkheden, van het internet onderschat, een technologische ontwikkeling die zo’n beetje haaks staat op het centralisme van veel huidige managers. Ongeacht of ze nu een retailketen, een horecainstelling, een muziekschool, een theater, of een bibliotheek leiden. Uitstel krijgen ze niet meer, morele chantage door een kleine groep aanhangers werkt niet meer, de binding met de maatschappij als geheel verdwijnt, en de subsidiepomp is gestopt.
Misschien is het ook helemaal niet erg dat de huidige organisaties verdwijnen. Wellicht krijgen we er voorzieningen voor terug die veel beter inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en participatie.
Tegen de prijs die we ervoor willen betalen!

Bezuinigen? Er moet geld bij!

30 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers!

Natuurlijk weet ik zeker, medeburgers, dat er in de huidige gemeente Alphen aan den Rijn van retailbeleid geen sprake is, maar nu gaat het op meerdere plaatsen wringen. Niet alleen blijken Alphense politici geen enkel gevoel te hebben voor de onvrede over hun dure ‘salto mortale’ rond de naamgeving van de nieuwe gemeente. Het idee dat je iets kunt beloven zonder het waar te maken, is er bij onze raadsleden blijkbaar zo ingeslepen, dat ze zich, als ik zo hun zure commentaren op de commotie om ons heen lees, blijkbaar niet kunnen voorstellen dat het elders anders is.

Want, medeburgers, nu zie ik heel andere zaken opdoemen. Zo lees ik, tot mijn verbazing, dat mídden in een grootscheepse bezuinigingsoperatie ons theater Castellum gewoon € 200.000 extra subsidie krijgt, terwijl andere instellingen, Het Kasteel als triest beeld daarvan, worden gekort. Ik zie ook aankomen dat de bibliotheek, die allang een nieuwe plaats had kunnen hebben bij het Stadhuis en het oude Lyceum, tonnen aan extra subsidie gaat krijgen voor een tijdelijke vestiging nu ze hun huidige gebouw praktisch uitdrijven.
En, merkwaardig genoeg krijgt de gemeente ook geen genoeg van het verhuren van gebouwen en spullen. Want helaas kan een demontabele ijsbaan naast WiebelBiebel geen doorgang vinden, maar onze noestwerkende ambtenaren blijven met die ijsbaan bezig, en gaan nu de ‘IJsbaan van Toob’, het winterspektakel, faciliteren door die ijsbaan aan te kopen en te verhuren. Merkwaardig, hoe snel ook de VVD afstand heeft genomen van haar ‘terugtrekkende overheid’ en ‘privatisering’ en in feite de rol van de overheid versterkt op gebieden waar ze helemaal niets mee te maken heeft. Het VVD beleid lijkt zo wel erg veel op het PvdA beleid: De overheid centraal! Natuurlijk wil ik ook graag dat we ’s winters kunnen schaatsen op het Rijnplein! Niet voor niets heb ik daarvoor ooit een reddende motie voor ingediend, maar waarom nu de gemeentelijke financiële garantie wordt verplaatst naar een gemeentelijke ijsbaan, is mij een raadsel. Kost dat niets, en hoeveel onderhoud is nodig? Dat is, nét als het verhuren van winkelpanden en woningen aan de Lage Zijde, en het verkopen van de woningen bij Aquarijn, toch nauwelijks een kerntaak van de gemeente te noemen.
Nee, René Driessen had, al jaren geleden, helemaal gelijk: “Bezuinigen? Er moet geld bij!”

Vreemd is ook het gedoe met de windmolens. Hoewel de gemeente Rijnwoude vier grote windturbines op de gemeentegrens met Alphen plaatste, maakte nog slechts een paar jaar geleden een ruime raadsmeerderheid zich breed om geen ‘horizonvervuiling’ op het Alphense grondgebied (Gouwsluis) te accepteren. VVD raadslid Tseard Hoekstra maakte zich persoonlijk sterk voor de installatie van miniwindgeneratoren op zo’n beetje elk hoog gebouw in onze stad, de zogenaamde ‘Eightwind’ installaties. Ondanks ferme plannen van (ook VVD) wethouder Lyczak snel een proefinstallatie te plaatsen, heb ik er nooit meer iets van vernomen. En nu de provincie de plaatsing van windturbines in het Groene Hart als beleid verbiedt, gaat dezelfde Hoekstra, nú wethouder, pleiten voor plaatsing? Met de zegen van de hele raad? Waar is het beleid?

Vandaag, zondag 30 september, bleek er tot een extra koopzondag besloten. Niet dat dit aan een groot deel van de Alphense retailers besteed was (ongeveer de helft van de binnenstadswinkeliers hield de deuren gewoon dicht), en trouwens ook niet aan de meeste Alphenaren, gezien honderden lege (gratis) parkeerplaatsen. Nou zijn er ook winkeliers met principiële bezwaren, maar winkels als WE, AKTIESPORT of de Apple store horen daar toch niet bij.
Merkwaardig!
Jaren geleden, medeburgers, probeerde wethouder Blom het aantal koopzondagen van 12 naar 18 te verhogen, maar hij beet in het stof. De raad wilde er niet aan. Daarna bood MediaMarkt zich aan als ‘sluitsteen’ van de begroting van het Winterspektakel, mits er een extra koopzondag kwam. Wel, het kostte ons dat jaar de gezellige ijsbaan op het Rijnplein, want de gemeenteraad bleek standvastig, géén extra koopzondag.
Nu wilde met name MediaMarkt profiteren van het ‘laatste kans’ kooptoerisme i.v.m. de BTW verhoging, verzon mét de winkeliersvereniging Rijnplein een leuk event voor de Alphense verenigingen, en toen mocht het opeens wél. Zelfs zonder consultatie van een, inmiddels nauwelijks veranderderde, gemeenteraad. Blijkbaar zijn onze politici zo bang van reacties ‘uit het volk’, wanneer onze noodlijdende verenigingen erbij betrokken zijn, dat nu álles mag. Alleen Ank de Groot vroeg zich af wat er nu gaat gebeuren als ándere winkeliers met soortgelijke acties komen. Nou, Ank, niemand wil er over praten, maar die ‘koopzondag’ is hiermee natuurlijk een politieke Kop van Jut geworden. Degene die het hardst slaat (er het meeste geld voor over heeft) krijgt hem, want waarom MediaMarkt wel, en ALDI niet? Straks gewoon een leuke actie voor de kinderen in Kerk en Zanen bedenken (Of Anke Het Idee inschakelen) en de hele stad, met al onze nieuwe medeburgers, kan op zondag de nieuwe ALDI aan de Euromarkt gaan bekijken.
Medeburgers, het wordt tijd de fusie af te ronden, zodat een nieuwe gemeenteraad, versterkt met iets principiëlere lieden uit de kernen om ons heen, weer eens ‘beleid’ kan maken, én handhaven.
Dan heet de gemeente nog steeds hetzelfde, maar wordt toch heel anders. Dat is een troost voor onze medeburgers uit Boskoop en Rijnwoude!

VOA Ondernemershuis?

14 jun

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Opnieuw danst een prachtig nieuw plan door Alphen aan den Rijn. Nergens is geld voor, WMO én Parkexpressie lopen gevaar, maar VOA en gemeente werken hard aan de realisatie van een Ondernemershuis in de voormalige Kunstverdieping naast de Adventskerk.
Medeburgers, nu is de VOA voor de aangesloten leden (ik ben er één) een heel interessante club met heel veel nuttige, en soms wat minder nuttige, activiteiten. Het is zelfs de grootste club in zijn soort, heb ik me laten vertellen.
Die VOA woonde in bij de Kamer van Koophandel in een prachtig pand tegenover het stadhuis, maar nu die KvK zich, mede door vergaand gebruik van het internet, steeds meer op de hoofdvestigingen gaat concentreren, is een permanent kantoor in Alphen aan den Rijn, zeker van deze afmetingen, niet meer nodig. Het is dus afgestoten, en dus was ook de VOA haar kantoor kwijt.
Toen kwam de vereniging met haar ‘Ondernemershuis’ op de proppen. Een kantoor midden in Alphen aan den Rijn is zowat het duurste wat je je kunt voorstellen in een stad waar tienduizenden vierkante meters kantoorruimte leeg staan, maar dat is wél wat de VOA wil. Natuurlijk moeten Petra, de overige medewerkers en het bestuur een fatsoenlijke werkruimte hebben, en een vergaderzaaltje is ook geen luxe, maar een hele zolderverdieping? Enfin, voorzitter John is niet voor een kleintje vervaard, en bood niet alleen direct die KvK huisvesting aan, maar wil ook gelijk 30 flexwerkplekken voor Alphense ondernemers (ZZP-ers) aanbieden. Nou, dat mag natuurlijk, maar of de gemeente Alphen aan den Rijn dat pand daartoe maar even voor ZES ton moet gaan verbouwen, dát is maar de vraag. Dat was ook de vraag voor Zin in Ondernemen, want, in tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd, staan op ons industrieterrein, voor aanmerkelijk minder geld, acht werkplekken op ZZP-ers te wachten, die daarbij de beschikking hebben over een representatieve entree, een spreekkamer én uitstekende vergaderfaciliteiten. Mijn informatie leverde op dat die acht werkplekken grotendeels nog staan te wachten op bezetting, dus hoe John Vermeer denkt die 30 werkplekken in het Ondernemershuis kwijt te raken, is voor mij een vraag, eerlijk gezegd. Natuurlijk, en dat kunstje is al eerder vertoont, gaan diverse ondernemers mij erop wijzen dat die zes ton (van U en mij, en NIET van de gemeente) wordt doorberekend in de huur van dat pand. Ja, dát zal wel waar zijn, maar was dat ook niet de constructie die men in Het Kasteel heeft toegepast? En wat als John ’s idee niet oplevert wat het belooft, en de VOA de huur niet kán of wil opbrengen? Dan zit de gemeente opnieuw, maar dan voor zes ton meer, met een leeg pand, óf ze moeten financieel bijspringen. Dat is zo de loop der dingen, hier in Alphen.

Je kunt je wel meer dingen afvragen, te beginnen waarom dat hele gebouw (Sebastian is de huurder van de benedenverdieping) überhaupt nog altijd van de gemeente is. Is verhuur van panden dan een ‘core’ taak van die gemeente? Hebben dit soort activiteiten niet recent geleid tot het vertrek van twee wethouders en schorsing van twee hoge ambtenaren? Er zijn gegarandeerd wel mensen die dat pand willen kopen, als zal dat opnieuw (maar dat geldt voor alle panden in gemeentehanden) een financiële tegenvaller worden. Maar ja, dan zijn ze er ook vanaf, voorgoed! En de gemeente is al genoeg vastgoedondernemer aan het spelen van mijn en uw centen, medeburgers.
Je kunt je ook afvragen, medeburgers, of een ondernemersclub er wel zo slim aan doet om met de eigen (nu ex-)leden te gaan concurreren. Nogmaals, wat de VOA, een nieuw kantoor daargelaten, met dat Ondernemershuis initieert, dat staat allang aan de Anthonie van Leeuwenhoekweg. Mét gratis parkeerplaatsen, waar de parkeerklok in ons centrum snel blijft tikken, op goedkopere meters en in een bestaand kantoorpand.

Nee, ik gun de VOA een nieuw kantoor, én de steun van onze gemeente, maar in een tijdperk waarin de broekriem moet worden aangehaald, en kantoorruimte bijna te geef wordt aangeboden, is het natuurlijk te gek voor woorden ZES ton te investeren om nóg meer kantoorruimte te bouwen. Laat het dan maar leeg staan, of, nog beter, haal die verdieping eraf, zodat het centrum weer, net als vroeger, wordt beheerst door één van de weinige monumentale gebouwen van Alphen, de Adventskerk, mét toren.
Het pleidooi van Alphense ondernemers dat het voorgestelde ‘Ondernemershuis’ zo lekker dicht bij bekende ondernemerskroegen staat, is voor mij de omgekeerde wereld. Dient een Ondernemershuis nu om geld te verdienen, of om het uit te geven? Als die harde werkers zo nodig na het harde werken een neut moeten nemen, nemen ze de auto maar en rijden naar het centrum toch? Tenslotte staat het Alphen Business Center, waarin ook Zin in Ondernemen gevestigd is, wél midden tussen Alphense bedrijven. Dáár waar het geld wordt verdiend, medeburgers.
Laten we hopen dat de Alphense gemeenteraad zich dat ook realiseert.

MAX partynights

8 apr

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers
We hebben, in verenigingen, scholen, kerken of in ander verband, met z’n allen een heel probleem om onze jeugd op een leuke én verantwoorde manier op te laten groeien. Vroeger, ach, vroeger bestond je niet, onder de 16 jaar, maar tegenwoordig houden scholen ‘gala-avonden’, gaan 14 jarigen massaal ‘comazuipen’ en is er een rookverbod nodig op schoolpleinen van basisscholen. In onze ogen ‘kleine kinderen’ praten over seks of het hun dagelijkse bezigheid is, kijken en masse naar TV programma’s en films waar de gruwelijkheid vanaf druipt en ‘jeugdbendes’ lijken met de dag jeugdiger te worden. Maar hoe ‘groot’ ze zich ook gedragen, hoe volwassen ze er ook uit zien, uiteindelijk zijn die mini-tieners nog kinderen, volkomen in staat om van het ene gat in het andere te vallen.
Tja, en dat spul wil dan ook nog uitgaan, alsof ze al twintigers zijn.

Nou, dát valt niet mee, uitgaan. Schoolfeesten zijn voor veel jeugdigen wel genoeg, anderen duiken met kop en kont in het sportleven, kerken, de één wat succesvoller dan de ander, organiseren het nodige, soms zijn er (gratis) festivals te bezoeken, maar voor het gros van onze jeugd werkt dat allemaal niet. De horeca zet zichzelf graag op een zelfgecreëerd maatschappelijk voetstuk, maar levert geen enkele oplossing. Zelfs 16 en 17 jarigen zijn al niet welkom, en de reden is duidelijk: aan deze groep valt niets te verdienen. Alphen aan den Rijn, en zeker wethouder Du Chatinier, hebben veel te lang rond gelopen met de onrealistische droom van een eigen, Alphense, disco waarin vooral de Alphense jongeren, van 12 tot 32, zich, elk in een eigen ruimte, zouden kunnen vermaken. Nou, alweer, die jongeren hebben daar geen geld voor, en de ouderen gaan liever elke week naar een ándere disco, of wat daar ook voor doorgaat. Als alle geld, nu besteed aan onderzoek naar die disco, gelijk in een jeugdpotje was gestopt….. Maar, medeburgers, zo werkt het nu eenmaal niet in onze Stadskas.
In de praktijk staan die jongeren gewoon op straat, vaak zelfs letterlijk. Niemand die zich iets van hen aantrekt, en dat geldt zelfs voor veel ouders.
Dan is het natuurlijk hartstikke leuk als een grote groep enthousiaste vrijwilligers besluit om juist deze jongeren een ‘eigen’ uitgaansgelegenheid te bieden: MAX Partynights. Waar ze uit hun dak kunnen gaan in een ‘eigen’ pand, midden in Alphen, maar ver genoeg weg om niemand tot last te zijn. Met voldoende jongeren om de sfeer erin te houden, en voldoende ouderen om ervoor te zorgen dat de zaak niet uit de hand loopt. Je zou zeggen, dit is het ei van Columbus, dé oplossing voor een maatschappelijk probleem waarover de gemeente, de politie, de hulpverlening en ook de ouders zich geen zorgen meer hoeft te maken. Nou, en dat blijkt: iedereen, politiek, bestuur, hulpverlening en welzijnszorg, ze vinden MAX zonder uitzondering een geweldige club.

Tja, tot blijkt dat MAX wel geld kost. Niet veel, maar tóch. Dan blijkt al dat positivisme te verdampen in mooie woorden, gemeentelijke regels en ingewikkelde drogredeneringen. Dán blijkt MAX gewoon op het lijstje te staan van leuke initiatieven die wel worden gesubsidieerd, maar wel binnen drie jaar op ‘eigen benen’ moeten staan. De afbouwende facilitering waarop wethouder Michel du Chatinier zijn hele subsidiebeleid op gebaseerd heeft.
Wel, beste Michel, dáár maak je een fundamentele denkfout.
Wat voor veel initiatieven een gezonde ‘stok achter de deur’ is om snel zelf orde op zaken te brengen, óf te stoppen, werkt niet voor MAX. Integendeel! Dat komt niet alleen omdat niemand ooit iets aan MAX zal verdienen, maar ook omdat MAX geen ‘club’ is. MAX heeft geen leden, en kan ook geen contributie vragen. MAX is een clubje, dat onze jeugd de mogelijkheid biedt om uit te gaan, maar die elke keer maar weer moet afwachten wie er komen opdraven.
De wethouder, én zijn supporters in vooral de VVD en CU fracties, blijft er maar op hameren dat MAX sponsors moet werven. Maar welk bedrijf heeft nou wat aan die doelgroep, behalve snoep, rookwaren en drankfabrikanten. En wat zou er met onze lieve jeugd gebeuren als we, als gevolg van het gemeentelijke beleid, dat soort sponsors op hen loslaten? De wethouder zelf zou de eerste zijn om daar een stokje voor te steken. Nou, en als je als Sponsor niets aan die doelgroep kunt verdienen, zou je nog kunnen sponsoren om je bedrijfsimago wat op te krikken. Maar wat kun je in dát verband nou met mini-tieners? Ik weet dat ook dát niet meevalt, maar dat ligt bij een instelling als Parkexpressie, of bij het Vakantiespel, toch wel anders.
Medeburgers, MAX zou alleen kans hebben als een bedrijf hen vanuit het perspectief van ‘Maatschappelijk Bewust Ondernemen’ zou willen ondersteunen. Alleen is die kans niet zo groot, zolang er in onze gemeente mogelijkheden te over zijn om te sponsoren, mogelijkheden waarmee je ook nog beter scoort op de hitlijst van maatschappelijke betrokkenheid. Als dit soort sponsoring zo voor de hand lag, beste volksvertegenwoordigers, was het immers allang gebeurd. Dan liggen er nog mogelijkheden voor het oprichten van “Vrienden van MAX”, maar ja, “ARC de Triomphe” biedt beslist betere netwerkkansen. De kaart van donateur is al uitgespeeld, maar zelfs ze ouders en grootouders van tieners lijken meer met hun eigen problemen bezig te zijn, dan met die van hun kinderen.
Tja, medeburger, dán zit MAX gewoon in dezelfde groep als bijvoorbeeld Participe en Sportspectrum, instellingen die voor 20 miljoen Euro op de lijst staan en MAX die daarvan maar 1/1000 ste deel, € 20.000 per jaar nodig heeft. Natuurlijk is het altijd koeien met paarden vergelijken, maar ook instellingen als de Bibliotheek en theater Castellum gaan jaarlijks met veelvouden van die TWINTIG DUIZEND EURO aan de haal. Ook niets mis mee, maar WAAROM dan toch elke keer dat gedonder over wat in feite zo’n exclusieve gemeenschapsdienst is die daarbij zo weinig geld kost. Misschien juist omdát het zo weinig geld is?

Politici, bestuurders, bedrijven, filantropen en ouders, hou nou alstublieft eens op met het doodknuffelen van MAX Partynights, en zorg ervoor dat die vrijwilligers zich eens zonder al dagelijkse zorgen over de financiën met onze jongere jeugd kan bezighouden. Dat permanente geduvel over de centen kost hen veel te veel tijd en energie. Tijd en energie die ze wel beter kunnen gebruiken.

MAX tienercentrum in de problemen

28 dec

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers,

Er wordt wat afgepraat over de ‘kinderen van tegenwoordig’, hoewel die, voor zover ik me dat herinner, vroeger precies hetzelfde soort problemen hadden als vandaag.
In ieder geval willen tieners vaker uitgaan dan ze dat kunnen. Vroeger was dat een financieel én logistiek probleem, in ons dorpje. Maar een leuk garagefeest organiseren, wat de vaste deelnemers zich na vijftig jaar nog zo voor de geest kunnen halen, kun je leren, zo bleek. Maar eigenlijk is de situatie nu in het zo veel grotere Alphen aan den Rijn nog weinig veranderd. Nu de disco in Reeuwijk voorbije glorie is, over de nieuwe disco in Alphen alleen maar wordt gepraat en de cafés hebben ontdekt dat er aan die tieners niets te verdienen is (alsof dát 50 jaar geleden anders was) kunnen die kinderen echt NERGENS heen.
Tja, en dan is er toch één lichtpuntje, MAX, met ‘partynights’ voor de jongsten en ‘SIXTEEN’, voor de, inderdaad, zestien en zeventien jarigen. Een veilige, én beveiligde gelegenheid, op een plaats waar niemand ook maar enige last kan kán ondervinden, en helemaal gerund door vrijwilligers. Natuurlijk valt in politiek en bestuur het ene superlatief over het andere heen, pratend over MAX.

Tja, hoewel al die politieke en bestuurlijke juichers wel begrijpen dat als tieners geen café overeind kunnen houden, dat dus ook niet lukt bij de activiteiten van MAX (ze doen nog veel meer voor die jeugd, overigens) zien ze met z’n allen wel kans om een subsidieaanvraag van slechts € 20.000 (voor een heel jaar!) af te wijzen. Een beetje borrel op het stadhuis kost al meer, om een zijstraat te noemen en welzijnsstichting Participe zou dat bedrag alleen al voor het vergaderen kwijt zijn. Er is dus niet alleen geen enkel alternatief voor stichting MAX, er is ook geen énkele kijk op dat iemand het goedkoper kan.

Ik weet ook wel dat een hoop van de 10 miljoen Euro’s die Participe per jaar mag opmaken naar WMO doelen gaat. Maar laten we eerlijk zijn, die 20.000 Euro missen ze daar écht niet. En dat is ALLES wat MAX vraagt.
De stichting MAX heeft woensdagavond een gesprek met wethouder Du Chatinier van jeugdzaken, en ik zou het ronduit een politieke afgang vinden als daar geen oplossing uit zou komen. Want wethouder Michel zal wel weer een konijn in zijn hoed vinden, neem ik aan.

Voor de korte termijn, tenminste, is er dan een oplossing, want het wordt wel tijd dat de stichting MAX een betere financiering krijgt. En een beter gebouw! Nu vind ik, eerlijk gezegd, dat de huidige behuizing, prima aan hun wensen voldoet, als er tenminste eens groot onderhoud wordt gepleegd. Dat schijnt zowel voor bruggen als voor welzijnsaccommodaties te gelden. Want als er maar één uitgaanspunt in voor ALLE Alphense tieners, dan kun je niet vandaag hier een leegstaande ruimte gebruiken, en morgen daar. Zelfs bij onze garagefeesten in Koudum bleef, met toestemming van een moeder, het meeste staan tot de volgende keer. En MAX is in vele opzichten gewoon een disco, en daarin kun je toch écht niet de volgende avond een kaartclubje ontvangen. Een combinatie met een school (zoals men wilde op de “Kop Sterrenlaan” is natuurlijk prima, maar dan moet die school niet gaan bepalen wat die disco wel dan niet kan doen. En ook geeft het vertrek van 300 van die jeugdige Alphenaren wel de nodige herrie voor de direct omwonenden (maar die zijn er gelukkig niet, in het huidige pand) en, omdat veel ouders hun kroost ook op deze leeftijd liever wel zelf afhalen, heb je parkeerruimte nodig, en die is er ook, nu.
Kortom, misschien is het beter om andersom te denken, uitgaan van een accommodatie voor de activiteiten van MAX en SIXTEEN, en dan eens kijken wat voor soort activiteiten, commercieel of niet, je daar nog meer kunt onderbrengen. Want MAX mag weinig pretenties hebben, hun vrijwilligers mogen er veel tijd in steken, de betrokken jeugd kan er de tijd van hun leven hebben, maar dat ZIJ een vaste plaats, liefst MIDDEN in de stad, nodig hebben, is duidelijk. Mijn boodschap kán niet duidelijker: Laat die club zitten waar ze zitten. En plaats die ‘multifunctionele sporthal’ waarover velen al praten alsof hij er al bijna staat, er dan maar gewoon naast. Ja, precies, bovenop de huidige parkeerplaats.

Nee, medeburgers, er wordt me in deze gemeente veel te veel gepraat over de jeugd (er zijn echt ook andere groepen burgers die ondersteuning nodig hebben), maar uiteindelijk wordt er veel te weinig gedaan. Dus laten nou a.u.b. ophouden met zeuren over wat allemaal toch niet kan en daarvoor zorgen. Financiële dekking, het politieke hobbyhorse, kunnen we best vinden in wat er nog rest van de actie ‘Wat te doen met TIEN miljoen’. Als we weer geld hebben voor een ijsbaan, vinden we die vijf ton ook wel weer. De wat bangelijk opererende gemeenteraad moet eens over de eigen schaduw heenstappen. De economische crisis duurt nog wel een jaar of tien!

Castellum rijp voor de Sloop?

19 dec

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers,

Klaarblijkelijk dacht men bij Jogchems Theaters (JT) uit mijn eerdere pleidooi voor het onder curatele stellen van theater Castellum (Castellum onder Curatele), op te kunnen maken dat men hiermee een ongewenste concurrent wel kon elimineren. Nou, niets is minder waar.
Je kunt uit dit verhaal hoogstens afleiden dat het zakenleven zich verhardt, onder druk van de doorzettende economische crisis. Ook de rechtszaken van bouwmarkt Karwei tegen de hervestiging van Praxis wezen daar al op. Eten of gegeten worden, is blijkbaar steeds vaker het parool.

Oh, het bedrijf heeft zeker een punt, Marc van Kaam moet niet zo stellig beweren dat het theater én de bioscoop een volledig gescheiden exploitatie kennen, en dat van de bijna één miljoen Euro subsidie geen cent in de exploitatie van de bioscoop verdwijnt. In bedrijfskundig opzicht vallen drie verschillende verwante activiteiten in één gebouw nooit helemaal te scheiden. Maar ik geloof best dat de bioscoop zichzelf zou kunnen bedruipen. Dat laatste zal dan ook de voornaamste reden zijn van JT om de bioscoopactiviteiten in Castellum over te nemen.
Maar ja, je lost geen bedrijfskundig probleem op door er een ander voor in de plaats te krijgen.
‘Ons’ theater Castellum is nu eenmaal gebouwd op drie peilers, Theater, Bioscoop én Horeca. De bedoeling is ook altijd geweest tot een kloppende exploitatie te komen door niet alleen met elk van die drie peilers geld te verdienen, maar in het bijzonder in te zetten op synergie, in kosten én opbrengsten, vanuit deze drie peilers onder Castellum.
Wel, iedereen weet dat het met de horeca exploitatie, binnen het kader van voorstellingen en daarbuiten, slecht gesteld is. Daar hebben alle bezoekers van de Alphense Talkshow, zaterdag jl., weer van kunnen meegenieten. Het doorverkopen van de exploitatie van die horeca was wel een gemakkelijke, maar zeker geen effectieve manier om die poot te laten groeien en bloeien. En met het realiseren van synergie tussen die horeca en de andere twee activiteiten heeft het al helemaal niets te maken.
Medeburgers, het uitgangpunt van synergie in het ’business plan’ zou definitief ten grave gedragen worden als JT de bioscoop activiteiten zou overnemen. Nee, als ik ergens voor pleit is dat er eens goed, en allesbehalve vrijblijvend, gekeken gaat worden naar de manier waarop we die, absoluut noodzakelijke, synergie juist kunnen versterken. Het ‘grootmoedige aanbod’ van JT is niets meer of minder in te schatten als zakelijk opportunisme, waar Castellum, de Alphense bevolking én het cultuurbeleid helemaal niets mee opschieten. Integendeel, elke vorm van flexibiliteit (waardoor nu bijvoorbeeld grote kaskrakers kunnen uitwijken naar de (grotere) theaterzalen) zou verdwijnen. Dat zou de kas van JT beslist spekken, maar de exploitatie van het theater alleen maar verslechteren. En daarmee zou er niet minder, maar juist meer subsidie nodig zijn, die deels in de zakken van JT zou verdwijnen. Zo stom gaan we toch niet zijn!

Nee, zelfs met mijn beperkte inzicht in de exploitatie van Castellum zou ik direct iets willen doen met de horeca, én daarbij het theater elke avond willen openstellen. Als dat tijdelijk wat meer geld gaat kosten, nou én? Als daarmee Castellum over een paar jaar zijn eigen broek kan ophouden, is dat toch verantwoord? Of denken we soms dat het openen van ons nieuwe zwembad de gemeente niet de eerste jaren veel geld gaat kosten? Maar we kunnen, in beide gevallen overigens, het ons toch niet permitteren gloednieuwe voorzieningen een stille dood laten sterven?

Nee medeburgers, wat theater Castellum betreft is er nauwelijks sprake van oneerlijke concurrentie, zoals JT beweert. Dat vond JT, nog onder ander management, overigens zelf ook niet. Integendeel, als JT die bioscoopactiviteiten zou overnemen ontstaat er voor dit bedrijf een monopolie positie die voor Alphen en de Alphenaren alleen maar slecht zou uitpakken. Met dit aanbod schiet niemand iets mee op.
En het theater is natuurlijk niet te koop, voor niemand.

Oh ja, of de Alphense gemeenteraad het nog zo verantwoord vindt om elk jaar vijf ton in het theater te stoppen om een ‘brede programmering’ mogelijk te maken, daar moeten ze nog maar eens goed over nadenken. Mijn verhaal was gebaseerd op dat andere (bijna) half miljoen Euro die de negatieve exploitatiekosten moet dekken.

Castellum onder Curatele!

13 dec

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers!

Vele jaren heeft Alphen het zonder theater moeten doen. Dan zou het hier gebouwd worden (Thorbeckeplein), dan daar (IJsbaanterrein), maar uiteindelijk werd er een gat gevonden aan het gloednieuwe Rijnplein. “Iedereen” was, en is, enthousiast over het theater dat onze stad weer eens ‘op de kaart’ zette.
Alleen lijkt theater Castellum het zwarte gat van de cultuurbegroting te zijn.
Vorig jaar betaalde, via de forse gemeentelijke subsidie, elke medeburger, groot of klein, een bedrag van €13, 50 voor het genoegen in de eigen gemeente naar het theater te kúnnen. In totaal bijna één miljoen Euro!
Helaas is dat slechts het genoegen voor weinigen, want in totaal scoort Castellum maar 70.000 bezoekers per jaar, dus nog geen één bezoek per Alphenaar. Dát is toch wel heel karig voor een voorziening waar we, volgens onze politici, niet buiten kunnen. Je kunt op je vingers natellen dat slechts een kleine groep (7000 Alphenaren, als ik ervan uitga dat die er 10 keer per jaar komen) een theatervoorziening gebruiken waar dus 90% van de bevolking niet of nauwelijks zijn neus laat zien.
Als we dan ook nog lezen, in de subsidieverlening over 2010, dat er twee keer zoveel populaire (=uitverkochte) musicalvoorstellingen zijn geboekt dan gedacht, is dat bezoek ook nog behoorlijk geflatteerd.

Omdat het bezoek niet stijgt, maar de kosten dat wel doen, mogen we vooronderstellen dat het gat tussen wat er binnen komt, en wat er uit gaat, alleen maar groeit. Je zou dus verwachten dat directie en bestuur met gescheurde kleren en as op hun hoofd hun ellende in de Alphense raadszaal komen uitsnikken, maar niets is minder waar.
Directeur Marc van Kaam stelt in Alphen.CC nogal arrogant dat hij ‘optimistisch’ is, en blijft. Eerlijk gezegd, beste medeburgers, maakt juist dat mij zo ongerust. Dát, en het feit dat de Alphense gemeenteraad, druk bezig te bezuinigen op van alles en nog wat, hier eigenlijk niets over te melden heeft. Tenslotte kun je voor één miljoen Euro per jaar best leuke dingen doen voor medeburgers die in deze tijd het water aan de lippen staat. Zelf heb ik al duidelijk gemaakt dat je voor die 1 miljoen Euro (waarvan maar de helft door de gemeente moet worden opgehoest) het hele Stadshart de boost kunt geven die daar bitter nodig is. Een bedrag dat in dat Stadshart geld oplevert, terwijl de één miljoen Euro die jaarlijks in het theater wordt gepompt, weg is en weg blijft.

Ik begrijp werkelijk niet waarom Marc zo optimistisch is. Tenslotte is allang bekend dat veel mensen bezuinigen op theaterbezoek, dus lijkt er weinig reden te zijn dat dit bezoekersaantal ooit over de 70.000 gaat komen. Daarmee gaat misschien dit jaar al de subsidie over de 1 miljoen Euro heen en het eind is nog lang niet in zicht.

Het lijkt me dat het roer drastisch om moet, en dat de tijd van ‘leuke dingen doen voor de mensen’ over is. Natuurlijk kan geen theater zichzelf bedruipen als de politiek eisen stelt ten aanzien van de diversiteit van het aanbod. Maar tweemaal zoveel subsidie als waarvan iedereen uitging, dát gaat gewoon te ver. De problemen worden, zo moet ik begrijpen, ook nog wat gecamoufleerd door de resultaten van de bioscoopvoorstellingen, maar we hebben geen theater gebouwd om films te vertonen. En de restaurant voorzieningen zijn al sinds de opening één groot drama, zoals iedereen in de gemeente wel weet. Maar Marc weet weinig beters naar voren te halen dan dat die subsidie (hoe hoog we die al vinden) ‘relatief weinig’ is. Het lijkt me dat de gemeenteraad eens fors moet ingrijpen (liever de wethouder, maar die lijkt alleen maar bezig ook aan de Lage Zijde een dergelijk zwart gat te creëren: Het Cultuurhuis.
Medeburgers, het wordt tijd dat er in beide gevallen eens flink op de rem wordt getrapt. Theater Castellum kunnen we natuurlijk niet meer kwijt, zoals we ons stadhuis, ondanks de extreme kosten, ook niet meer kwijt konden. Maar het Cultuurhuis staat er nog niet, en komt er voorlopig ook niet als onze volksvertegenwoordigers hun verantwoordelijkheid namens hun kiezers nemen.
Intussen moet theater Castellum onder curatele worden gezet voor de zaak echt uit de hand loopt. Dat betekent niet alleen dat er fors op de personeelskosten moet worden bespaard (nu 50% van de kosten) en dat het aanbod, eisen of niet, veel beter moet worden afgestemd op wat de Alphense bevolking wil zien. Niet wat een kleine culturele elite bepaalt dat ze moeten zien.
De tering naar de nering zetten, heet dat al heel lang

Tja, en als dat niet het geval is, als college en raad Gods water over Gods akker laten lopen, is er nog maar één lichtpuntje. Na 2013 gaan er 30.000 nieuwe medeburgers aan die miljoen meebetalen! Van harte, natuurlijk!

Petitie tegen het Cultuurhuis

27 nov

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Gemeenteraadsleden hebben, jarenlang, hun tong blauwgepraat over wat hét pronkstuk van de Lage Zijde moet worden, ons (jazeker, óók in onze fusiegemeente) aller Cultuurhuis. Intussen heb ik er zelf ook al heel wat blogs en columns over geschreven, maar nu Martijn Zohlandt, zonder een spoor van voorbereiding, opeens een petitie op het internet zet, moet ik daar toch wel wat over schrijven.

Ooit, jaren geleden, heb ik de politiek zo gewenste bouw van het Cultuurhuis geaccepteerd in het kader van de ontwikkeling van de Lage Zijde. Bepaald niet van harte, en met de nodige vraagtekens, met name met betrekking tot het maatschappelijk nut tegenover de te verwachten exploitatiekosten van dat gebouw.
Nu die hele ontwikkeling is vertraagd, en de ‘upgrade’ van de Lage Zijde in handen van Corio lijkt te liggen, raak ik er steeds meer van overtuigd dat dit Cultuurhuis onze plaatselijke ‘Toren van Babel’ wordt. Met dien verstande dat er al sprake is van die spreekwoordelijke spraakverwarring voor zelfs maar met de bouw is begonnen.

Kijk, medeburgers, het verhaal begint met het model van een ‘Kulturhûs’, een Zweedse versie van een dorpshuis, waarin alle maatschappelijk, bestuurlijke, medische én culturele voorzieningen in één gebouw verenigd zijn. Een prachtige voorziening, die ik, om allerlei redenen, graag in onze wijken en dorpen gerealiseerd zou zien, maar natuurlijk onzin in het stadshart van een stad met 70.000 inwoners. Daarbij, zelfs áls het gerealiseerd is, blijft ons theater Castellum aan het Rijnplein gewoon 1 miljoen Euro per jaar kosten, en zit een belangrijk cluster ‘culturele activiteiten, tegen aanmerkelijk lagere kosten, bij Parkexpressie. Dus van een clustering van alle culturele activiteiten in dat ene gebouw is absoluut geen sprake.
Nee, medeburgers (en gelukkig zijn dat er straks 30.000 meer, die allemaal mogen gaan meebetalen), ik heb het al vaker voorgerekend hoe dat gebouw, waarvoor 25 van de 130 Alphense NUON Euro’s zijn gereserveerd, straks wel 50 miljoen gaat kosten. Tenslotte moeten de bouwplannen nog helemaal worden opgesteld en leert de geschiedenis dat álles in Alphen uiteindelijk veel meer kost dan de (ook gewoonlijk) optimistische ramingen. Verder heeft geen enkele beoogde gebruiker (bibliotheek, kunstverdieping, muziekschool en archief) ook maar één Eurocent voor de verhuizing en de inrichting van het nieuwe pand gereserveerd zodat de niet geringe kosten daarvan automatisch voor rekening van de gemeente komen ZONDER DAT OOK DIE daarvoor ook maar iets gereserveerd heeft. En, omdat een vestiging op één van de duurste plaatsen in de stad nu eenmaal financiële consequenties heeft, zou een reële doorberekening van de werkelijke kosten aan die gebruikers leiden tot hun faillissement. Nee, medeburgers, dat Cultuurhuis gaat op die manier nogmaals leiden tot 1 miljoen Euro subsidie per jaar, een bedrag dat U ook nérgens in de gemeentebegroting zult vinden. Maar een bedrag dat er, zo gauw de nieuwe gemeente een feit is, beslist op zal staan, ten koste van ….?

Medeburgers, de meeste kritiek in onze gemeente richt zich op de voorlopige bouwsom van € 25 miljoen, maar ons college zal U snel voorrekenen dat dit bedrag volledig verantwoord is in het licht van wat het NIET bouwen van dat cultuurhuis ons allemaal zal gaan kosten. Met die redenering ben ik het niet eens, maar mijn (ons) gelijk zal pas blijken als dat gebouw er al staat, vrees ik. Zoals dat met ons Stadhuis ook het geval was.
Nee, dan is een schatting van de kosten die, ongebudgetteerd, daar ELK JAAR opnieuw bij gaan komen, een stuk gemakkelijker te bepalen.

Maar mijn grootste probleem, medeburgers, ligt in het feit dat, waar het in het geheel van het Lage Zijde project logisch was eerst dat Cultuurhuis te bouwen (o.a. als onderkomen van de bibliotheek omdat het huidige pand gesloopt zou worden) de bouw van het cultuurhuis nu helemaal los komt te staan van wát er verder ook aan die Lage Zijde wel, en vooral niet, wordt gerealiseerd. Want het lijkt er toch wel heel sterk op dat er van dat oorspronkelijke plan HELEMAAL NIETS terecht gaat komen. En dan staat daar straks een duur gebouw aan de rand van een eeuwige bouwput!

Nee, als die bibliotheek tijdelijk uit het centrum moet verdwijnen, kan die net zo goed tijdelijk in de oude Bonifacius school worden ondergebracht. Ruimte zat, als tenminste het filiaal Ridderhof NIET wordt gesloten. Dan kunnen we over een jaar of vijf eens zien of dat idee van een ‘Cultuurhuis’ werkelijk zo briljant was als de PvdA ons dat al jaren wil doen geloven. Alleen weten we dan (dat hoop ik tenminste) wat er wél aan die Lage Zijde wordt gerealiseerd.

Maar ja, dan moeten Uw Gekozenen wel de moed hebben om op een éénmaal genomen besluit terug te komen. Nu de collegepartijen niet eens wilde praten over de ‘Kop Sterrenlaan’, waar ook totaal iets anders komt dan waarover jarenlang is gesproken) maak ik me over die ‘moed’ niet teveel illusies, eerlijk gezegd.
Maar intussen kunt U doen wat ik toch ook maar heb gedaan, en die petitie op alphenscultuurhuis.petities.nl tekenen. Ook als U (nog) geen Alphenaar bent.