Tag Archives: Trouw

Redt gratis parkeerplaats ons Stadshart?

4 jun

Ook in Alphen aan den Rijn is voor veel winkeliers en politici een gratis parkeerplaats de heilige graal van ons Stadshart. Maar ís dat ook zo, of is het, met “de webshops”, “de crisis” of ‘de ketens’ gewoon het zoveelste excuus om niet zelf de handen uit de mouwen te steken?

“Extra parkeerplaatsen helpen winkeliers niets”
Dit was de kop die dagblad Trouw op de eerste dag van deze maand ‘sierde’. Onderzoeker Mingardo van de Erasmus Universiteit trok deze conclusie uit een groot onderzoek dat hij hield onder 70.000 bezoekers van winkelcentra in ons land. Een conclusie die haaks staat op wat winkeliers, ook in Alphen aan den Rijn, zéker menen te weten, namelijk dat parkeerruimte een winkelcentrum aantrekkelijk maakt. Mingardo constateert echter dat, voor winkelcentrum ‘De Meent’ in Rotterdam, maar 20% van de bezoekers met de auto komt, en die parkeerplaatsen onmogelijk veel effect kunnen hebben op de aantrekkelijkheid van winkelcentra. Hij constateert verder: “Bijzondere winkels en bruisende aanblik zijn veel belangrijker voor een winkelgebied”.
Nou vind ik, en alle consumenten met mij, dat bijzondere en dat bruisen ook belangrijk, maar of het belangrijker is? Is gebrek aan parkeerruimte, of de kosten daar van, wel dan niet de boosdoener bij alle leegstand in stadscentra?

De Meent
Toen ik, ruim veertig jaar geleden, bij V&D in Rotterdam werkte, vormde dat gebouw de afsluiting van het Rotterdamse Stadshart. De laatste jaren is er hard gewerkt aan een verdere uitbreiding van dat Stadshart aan de oostzijde van de Coolsingel, al eerder via de ‘koopgoot’ verbonden met de westzijde (Lijnbaan). Daar zijn met name ook veel (dure) parkeerplaatsen aangelegd. Tja, en op díe plaats, in het hart van wereldstad Rotterdam, gemakkelijk bereikbaar via tram en metro, zou het wel eens kunnen dat, parkeerplaatsen of niet, uiteindelijk maar 20% van de bezoekers per auto arriveert. Zodat het er misschien niet zoveel toe doet, dat parkeren. Tenslotte gaat niemand daar zijn wekelijkse boodschappen halen. De Meent is, nét als de Lijnbaan, vooral een recreatief winkelgebied, met winkels én terrassen.

70.000 respondenten
Mingardo onderzocht eerder, in allerlei andere winkelgebieden, de relatie tussen parkeermogelijkheden en aankopen (horeca bleef buiten beeld, vreemd genoeg), en vond die relatie niet. Dus concludeert hij vrolijk dat parkeergelegenheid er niet toe doet, en dat de winkeliers hun energie beter in de verbetering van hun winkelaanbod kunnen steken. Kortom, Alphense winkeliers, laat de parkeergelegenheid maar aan de ‘ambtenaren die erover gaan’. Klopt dit? Nou, ik zou dat onderzoek wel eens willen zien, met name wélke winkelcentra in dat onderzoek waren opgenomen. Want zowel de beschikbaarheid, áls de noodzaak, van parkeerruimte verschilt nogal voor Stadscentra aan de ene kant, en voor Dorps-, Buurt en Wijkcentra aan de andere. En dan praat ik maar niet over buurtwinkels (altijd op loopafstand) en voor de centra van grote steden, zoals Lijnbaan en Meent in Rotterdam. De laatste bieden hun miljoenen bezoekers immers zo’n keus aan winkels, horeca, diensten en ander vertier dat dit opweegt tegen welke nadelen daar verder ook aan kleven. Zoals schaarse en peperdure parkeerplaatsen.
Daarbij, de vraagstelling beperkt zich tot de relatie van parkeermogelijkheden en aankopen. Niet de effecten op ‘winkelen’ zonder koop, bezoek aan horeca, cultuur en evenementen die met name in grote én kleinere stadscentra zo belangrijk zijn.

Stadshart Alphen aan den Rijn
Wat nu het ‘Stadshart’ heet van de stad Alphen aan den Rijn, is ooit ontstaan uit drie winkelstraten in de dorpen Alphen, Aarlanderveen en Oudshoorn. Hoewel er sinds de zeventiger jaren diverse verzorgende wijk- en buurtcentra aan zijn toegevoegd, is de functie van dat ‘Stadshart’ wel uitgebreid, maar niet gewijzigd. Maar, ondanks die ontwikkeling. kan ‘De Alphenaar’ nog steeds voor ál zijn behoeften in dat Stadshart terecht en dóet dat dus ook. In de praktijk kost dat veel extra parkeerruimte voor aankopen die weinig te maken hebben met het ‘recreatieve winkelen’ dat ándere consumenten nu juist in een ‘bruisend Stadshart’ zoeken. Een Stadshart waar, naast hierop gerichte winkels, ook horeca, diensten én cultuur een onderdeel moeten uitmaken. ‘Boodschappenwinkels’ zijn er immers genoeg in de winkelcentra die er in dorpen en wijken omheen liggen.

Gratis Parkeren
De theorie van consumentengedrag heeft het niet over ‘parkeren’, maar over ‘bereikbaarheid’. Want wat heb je aan parkeerruimte, als je er niet, of moeilijk, met de auto kunt komen of als het té duur is, zoals we zien bij het Station. Maar ook het openbaar vervoer, én de fiets, stellen hun eigen eisen aan aanrijroutes en ‘parkeer’ ruimte. Daarbij, de klant die voor koopjes de markt, of discounters, bezoekt, zal eerder klagen over parkeertarieven, dan degenen die een plezierig, maar toch al prijzig, middagje in dat centrum willen doorbrengen. En op een zonnige dag zal de fiets ook eerder een alternatief vormen, dan bij kou of in de stromende regen.
Mét Mingardo stel ik inderdaad de vraag of gratis parkeerplaatsen inderdaad meer klanten naar het Stadshart zouden trekken. Want dat Stadshart moet regionaal wel opboksen tegen allerlei alternatieven in de buurt die soms die allang gratis parkeerplaatsen (Leiderdorp, Zoetermeer) hebben. Dán gaat tellen hoe attractief dat Stadshart nou eigenlijk is voor de recreatief winkelende klant uit Alphen en omstreken. Zolang er, in allerlei opzichten, nog zoveel schort aan ons Stadshart, zullen zelfs gratis parkeerplaatsen weinig uitmaken. Als zelfs het Rijnplein al niet bijdroeg aan de aantrekkelijkheid…..

Advertentie

Beste Eveline,

2 okt

Met de nodige verbazing heb ik je laatste ontboezeming over ándere Alphense bloggers gelezen. Tenslotte ben jij vaak zelf ook niet het zonnetje in huis!
Om te beginnen, ik schrijf veel meer dan dit ene blog over Alphen aan den Rijn.
Daarbij tonen mijn publicaties in de vakpers juist de mogelijkheden voor een Retail wereld die eigenlijk alleen nog zorgen etaleert. Mijn boek ‘Marketing voor Retailers’ levert retailers meer kanskaarten dan er in een monopolyspel zitten. http://www.bricksenclicks.me gunt, gratis en voor niets, al vele maanden grote en kleine retailers, projectontwikkelaars én politici een blik op ‘De Nieuwe Winkelier’. Die Nieuwe Winkelier vormt mijn oplossing voor grote én kleine winkeliers, waarmee deze actief kunnen inspelen op ‘Het Nieuwe Winkelen’ van Cor Molenaar. Zonder te verworden tot een showroom voor de web winkeliers, die Cor betalen, overigens.
Ik schrijf in dit blog vooral over zelfstandige winkeliers die, samenwerkend, hun klanten béter gaan bedienen op minder peperdure vierkante meters, met lagere kosten voor energie en personeel, en met veel lagere, en beter beheersbare, voorraden. Niet gecombineerd, maar uiteraard volledig geïntegreerd met de webwinkel.
Dat levert niet alleen de huidige winkelier een betere toekomst op, maar is ook een uitkomst voor nieuwkomers (starters) die via ‘inwoning’ deze compacte ‘winkel’ veel gemakkelijker gefinancierd krijgen. Samengestelde winkels dat de consument een afwisselend, dynamisch, compact en dus aantrekkelijk Stadshart oplevert. Met minder ‘ketens’! Als gevolg komen meer mensen naar dat Stadshart, en blijven ze komen. Probleem opgelost, toch? Tja, daarmee wordt de omvang van dat Stadshart, zelfs in Alphen, gehalveerd, en komen er heel wat vierkante meters vrij voor woningbouw, ín het centrum, zodat daar ook ’s avonds meer te doen is.

Nu jouw ‘voorstel’.
Een winkel, én de hele Retail sector, wordt niet gered door de ‘simpele plannetjes’ vanuit de communicatiesector. De meeste problemen in Retail land komen voort uit het feit dat winkeliers het verkeerde assortiment, op de verkeerde plaats, op de verkeerde manier aan de verkeerde klant aanbieden. Natuurlijk is dat op te lossen, maar met ‘simpel’ heeft dat niets te maken. Overigens, die winkel is niet de mijne, dus de winkelier moet dat allemaal wel zelf inzien, en de verandering willen. En hij/zij moet het me eerst maar eens vragen, natuurlijk.
Voor dit positieve bericht heb ik niet zoveel woorden nodig, Eveline!

Publicaties over dit onderwerp:
Koornstra, R., “Praktisch en gezellig winkelen bij de snelweg”, januari 2005, Dagblad Trouw
Koornstra, R,, “Marketing voor Retailers, 2005, Pearson Education Benelux, Amsterdam
Koornstra, R., “Slachting onder zelfstandige winkeliers?”, december 2008, Vakblad Retailtrends
Solomon, M.R. et al, “Marketing, een reallife-perspectief”, 2008, Hoofdstuk 16, De detailhandel ‘bricks en clicks’, Pearson Education Benelux, Amsterdam
Koornstra, R. en Leusden, R. van, “Kansen voor Buurtcentra”, oktober 2009, Vakblad Retailtrends
Koornstra, R., “Marketing voor Retailers”, 2e editie, 2011, Pearson Education Benelux, Amsterdam
Koornstra, R., website http://www.bricksenclicks.me, juli 2012-heden
Koornstra, R., “De Mediawinkel”, april 2013, Dagblad Trouw
Koornstra, R., “Retail 3.0: Vérgaande integratie winkels en webshops”, juli 2013, Tijdschrift voor Economisch Onderwijs.

ZZP-er, Zin in Ondernemen?

14 aug

Open Coffee
Vrijdagmorgen 16 augustus is het voor de Alphense ZZP-ers weer verzamelen geblazen op de Open Coffee bij Zin in Ondernemen aan de Van Leeuwenhoekweg in Alphen aan den Rijn. Toegang is vrij, de koffie gesponsord, en iedereen heeft wel wat te vertellen, en vooral te verkopen, aan anderen. Kortom, het is een heel succesvolle activiteit in een pand waar al tientallen ZZP-ers van de fraai ingerichte flexibele werkplekken, en de contacten met mede ZZP-ers, gebruikmaken.

Regering plukt ZZP-er
Ik vrees dat er vrijdag vooral gepraat gaat worden over de woeste poging van onze regering om 500 miljoen te besparen over de ruggen van de ZZP-er. Officieel heet het dat, zo stellen VVD en PvdA, de zogenaamde Zelfstandigenaftrek de loonwerkers discrimineert. De praktijk is dat onze regering, gespeend van elk zuchtje fantasie en initiatief, érgens nog 6 miljard Euro moet bezuinigen om ook volgend jaar nog naar de pijpen van Brussel te mogen dansen. En die sterk gegroeide groep van Zelfstandigen Zonder Personeel, die van nature geen eenheid vormt, wordt verondersteld zichzelf niet als groep te kunnen verdedigen. Gelukkig zien ZZP-Nederland én FNV Zelfstandigen hier kansen.
Want, hoewel geen enkel vast dienstverband tegenwoordig nog een baangarantie voor de eeuwigheid biedt, is de zekerheid op inkomen van welke werknemer niet te vergelijken met de situatie waarin de ZZP-er, elke maand opnieuw, verkeert. Ze kunnen zelfs niet eens rekenen op WW, en vallen dus, als het fout gaat, direct terug op de Bijstand. De argumentatie vóór is dus flauwekul en de argumentatie tegen wordt steeds beter onderbouwd.

“Bezuinigen op zzp’er werkt juist averechts”
Woensdag 14 augustus opende dagblad Trouw, toch niet bepaald de meest opportunistische krant van Nederland, met deze titel. Als ‘opwarmertje’ voor meerdere artikelen waarin de vloer wordt aangeveegd met het economische beleid van het kabinet Rutte. Helaas worden in dit artikel vooral de negatieve aspecten van het ZZP-schap belicht, vooral het feit dat deze ondernemingsvorm wel veel vrijheid oplevert, maar vooral ook veel onzekerheid over de inkomstenstroom op korte én lange termijn. Wat, geen echte ‘ondernemers’!
Voor veel ZZP-ers lijkt de voorgestane belastingmaatregel de genadeklap voor hun onderneming te zijn, en velen zullen zich voor bijstand gaan melden bij gemeenten die toch al niet weten hoe ze de groeiende schare van onvermogende burgers uit de bedelstand kunnen houden.
Maar áls dit gebeurt, zo blijkt uit onderzoek, is de regering nét zo snel een half miljard kwijt aan bijstandsuitkeringen, dan ze ‘wint’ door ZZP-ers hun belastingvoordeel te ontnemen.

Winkeliers Zonder Personeel
Er is een heel andere invalshoek mogelijk, die het ZZP-schap in een heel ander daglicht stelt. Vroeger was kleinschalige retail de norm, de meeste winkels draaiden, vaak noodgedwongen, zonder personeel. De mythe van de schaalvergroting, van groot naar groter tot grootst, heeft dit type winkels (denigrerend ‘Pappa en Mamma winkels’ genoemd) naar de marge teruggedrongen. Het lijkt echter een kwestie van tijd tot winkeliers, op een aangepaste manier natuurlijk, weer leren denken in kleine eenheden, als ‘Winkeliers Zonder Personeel’!
Op mijn blog http://www.bricksenclicks.me heb ik voor mijn eigen specialisme, Detailhandel, de mogelijkheden uitgewerkt waarmee De Nieuwe Winkelier zijn positie binnen Het Nieuwe Winkelen van Cor Molenaar kan versterken. Dat komt erop neer dat de ‘Redding van Winkels’ niet uit zwakte ten opzichte van de internetwinkels voortkomt, maar uit de sterkte van een adequate, klantgerichte, toekomstbestendige, en innovatieve integratie van fysieke winkel en webshop. Niet aanpassen, maar herscheppen, is mijn boodschap. Die herschapen winkelformules leiden tot veel kleinere winkels, tot veel onderlinge samenwerking, en tot dynamische, maar compacte winkelcentra. De laatste bijdrage aan deze serie, van 14 juli j.l., gaat toevallig over de kansen die deze ontwikkeling gaat opleveren voor ándere ZZP-ers. Zonder personeel werken betekent immers dat je je niet langer kunt én wilt bezighouden met zaken die een ánder voor je kan doen? Dat gaat veel verder dan administratie, glazenwassen en logistiek!
Zo leidt het ‘Nieuwe werken’ binnen de detailhandel tot een heel andere opzet van het winkelgebeuren, zeker in grotere dorpen en kleinere steden, zoals die er in en rond de gemeente Alphen aan den Rijn zoveel zijn. Een soortgelijke ontwikkeling lijkt me in andere maatschappelijke sectoren heel wel mogelijk!

Van slachtoffer tot aanjager
De ZZP-er wordt in deze visie van slachtoffer tot aanjager van de maatschappelijke veranderingen die, onomkeerbaar, het gevolg zijn van internetrevolutie én crisis. Je kunt je bedrijf op een heel andere manier gaan runnen, en er op een heel andere manier je geld mee verdienen, dan al jarenlang als ‘gewoon’ wordt beschouwd.
Je maakt geen flexibele economie, en een flexibele arbeidsmarkt, door mensen eerst te ontslaan, en hen vervolgens, als ZZP-er, binnen de OUDE ORGANISATIESTRUCTUUR weer in te zetten. Je kunt, als klein, maar ook als groter bedrijf, een groot deel van je activiteiten afstoten naar andere bedrijven, ook van ZZP-ers, om je beter te concentreren op de dingen die er, in je relatie met je klanten, echt toe doen. Het is jammer dat Wientjes, Biesheuvel en Meerman, als voormannen in de economische sector, proberen hun vertrouwde ‘oude wereld’ zo te beschermen dat ze de echte kansen missen. Biesheuvel (MKB Nederland) heeft dat gelukkig al ingezien, en is vertrokken.
Nee, vrijdag moeten we maar eens praten hoe we ons als ZZP-er kunnen redden door offensief de mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsverbanden te onderzoeken.
Te beginnen vrijdag a.s., aan de Van Leeuwenhoekweg in Alphen aan den Rijn!