Tag Archives: vergrijzing

Niemand is boos?

24 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers,

Wethouder Kees van Velzen zit er niet mee dat onze stad ’s ochtends en ’s avonds potdicht zit, want hij is van plan Alphen binnen twee jaar van alle verkeersoverlast af te helpen. Hij deelt koeken uit aan automobilisten die, zoals elke dag, muurvast zitten in hun eigen stad, en constateert dat niemand boos is vanwege die files.
Tja, een wethouder die koeken uitdeelt, is natuurlijk ook niet de beste persoon om objectieve reacties te meten. Zoals Stennis Dennis al constateerde, is de modale Alphenaar blijkbaar een masochist. De Alphenaar die het zo verschrikkelijk vindt af en toe op de N207 stil te staan, heeft er geen enkel probleem mee als hem of haar dat ook binnen de eigen woonplaats overkomt. Natuurlijk niet!
Stil staan wordt gewoon in Alphen aan den Rijn. Niet omdat, zoals bij Leimuiden, er nu eenmaal niet meer weg beschikbaar is, maar gewoon omdat een aantal gemeenteambtenaren het vertikt te communiceren met hun soortgenoten van de provincie. Het lijkt er steeds vaker op dat we deze stad leefbaar moeten houden ONDANKS de gemeente en dat is toch wel een trieste constatering.
Want onze Kees heeft niet alleen koeken in de aanbieding. Nee, hij voorspelt nog twee jaar ernstige verkeersoverlast, maar dan is het over en kunnen we weer vrij en blij door onze stad toeren? In de opmaat naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen had hij al die ellende niet beter kunnen timen.
En slechts twee jaar? Vergeet het maar, medeburgers! We hebben toch al vele jaren last van verkeershinder, of is iedereen de Oranje Nassausingel alweer vergeten, of de (nog doorgaande) problemen bij de Hefbrug? Maar dat verhaal stopt echt niet bij de Kennedylaan, de Baronie, het Bospark en de aansluitingen van de N11. Natuurlijk niet, want, áls er tóch wordt gebouwd aan de Lage Zijde, zal het hele gebied rond het Thorbeckeplein jarenlang één grote bouwput zijn. Misschien zijn er rond 2020 weer genoeg parkeerplaatsen, maar dat zal lange jaren NIET het geval zijn. En zelfs áls er alleen een simpele, maar adequate, Maximabrug over de Rijn komt, zal er in Alphen-West toch heel wat werk moeten worden verricht om die brug bruikbaar te maken. Nee, de verkeerschaos blijft vele jaren langer aanhouden dan wethouder Van Velzen nu aangeeft.

Eerlijk gezegd, medeburgers, denk ik dat de verkeersdrukte in en rond de stad alleen maar blijft toenemen. Waarom? Gewoon omdat de gemeente haar inwoners dwingt, en steeds vaker dwingt, voor van alles en nog wat naar het centrum te komen, zodat de verkeersdruk sneller toeneemt dan de wegen verbeterd kunnen worden.

1. Hoewel zelfs supermarktondernemingen inzien dat een binnenstad GEEN plaats is om uitgebreid je boodschappen te doen, tolereert, zelfs stimuleert, de gemeente de vestiging van drie grote supermarken in ons Stadshart die niets bijdragen aan het recreatieve shopping karakter van dat Stadshart.
2. Door alle bibliotheekvoorzieningen (straks ook voor Boskoop en Rijnwoude, neem dat maar rustig van me aan!) in Alphen aan den Rijn te concentreren wordt de bouw van collegehobby ‘Cultuurhuis’ gerechtvaardigd, maar het leidt wel tot veel onnodig verkeer naar, en dus ook van, het Stadshart.
3. De bouw van op de regio gerichte winkels in bouwplan De Baronie, in plaats van een buurtcentrum, zorgt voor veel onnodig, extra verkeer in een wijk die nú al te lijden heeft van verkeersdrukte. Dat wordt door extra woningbouw (op plaats SOW-school én in De Baronie, sowieso al erger, en die geplande winkels gaan daar vervolgens zorgen voor een compleet verkeersinfarct.
4. Hoewel dat wél in het collegeprogramma staat, lijkt de gemeente totaal geen haast te hebben de Kerk- en Zaners aan een tunnel naar en van het centrum te helpen. Om de Grote Bypass te realiseren worden, elke dag weer, honderden Alphenaren met ellenlange files geconfronteerd.

Kortom, medeburgers, de beste manier om verkeersproblemen op te lossen is ervoor te zorgen dat er geen verkeer is. En dát kan alleen als de gemeente werkelijk wijkgericht gaat werken en stopt met allerlei zaken die mensen onnodig naar het centrum dwingen. Dát levert toch niet extra klanten op, zoals onze winkeliers zo langzamerhand wel duidelijk moet zijn. Maar het werpt wel enorme problemen op voor een gemeente waarin over tien jaar senioren de meerderheid zullen vormen.

Intussen, medeburgers, constateer ik dat er alleen tussen 07:00 uur en 16:00 uur aan De Hoorn wordt gewerkt. Waarom valt dat niemand op? Als men daar, op die cruciale verkeersader, 24 uur per dag, en 7 dagen in de week, zou doorwerken, is die klus binnen een maand gepiept. Nu duurt het maanden!
En ik vrees dat dezelfde vertragingstactieken op het kruispunt Kennedylaan/Bruins Slotsingel zijn ‘ingepland’. Wethouder Kees kan er beter voor zorgen dat al dit soort werkzaamheden ZO SNEL MOGELIJK worden uitgevoerd, dan opnieuw koeken uitdelen.

Oh ja, dat kost geld, natuurlijk, dat was ik echt niet vergeten.

Advertentie