Tag Archives: verkeer

Winkelcentrum DE BARONIE

11 aug

Historie?
Deze week moest ik toch in de Karwei zijn, dus dan maar gelijk even kijken naar ons nagelnieuwe winkelcentrum op de kop van de Irenelaan. Nu heb ik de nodige vernieuwbouw van ‘historisch erfgoed’ gezien, maar ik moet zeggen dat daar, op het frontje na, niet veel van is overgebleven. Het kleurt allemaal wel mooi bij de nieuwe Samen op Weg school, maar ‘historisch’ is toch niet de term die veel mensen eraan zullen verbinden. Aan de ene kant een ‘standaard’ winkelcentrum, aan de andere kant een blok woningen! Nee, als Stadsruïne was De Baronie meer historie dan na de metamorfose van Jan Zeeman’s ontwikkelaars. Ik vraag me écht af wie van de verantwoordelijke raadsleden tien jaar geleden hadden gedacht dat er dít van over zou blijven.

Winkelcentrum
Tja, en als winkelcentrum?
Wordt het eigenlijk wel een winkelcentrum? Echt, beste lezers, ik heb echt nog nooit een winkelcentrum gezien waar, nog geen twee maanden voor de opening, nog geen enkele aanwijzing te vinden was van wélke winkels daar nou gaan openen. Green strooit informeel met allerlei namen, maar als het daar eind september, in de aanloop naar de feestdagen, storm moet gaan lopen, zouden de betrokken winkelketens dat toch van de dáken moeten schreeuwen, zo langzamerhand? Maar NIETS, niet eens dat het een winkelcentrum ís!
Eigenlijk lijkt dit hetzelfde probleem als waar VORM tegenaan loopt. Een aantal grotere en kleinere ketens die wel belangstelling tonen, maar hun uiteindelijke beslissing nog niet hebben genomen. Gaan we onze kansen grijpen in De Baronie, gokken we op het Thorbeckeplein, of laten we Alphen gewoon schieten? En dat in een wereld waarin het aantal winkelketens elke week afneemt. Een wereld waarin nieuwkomers met webwinkels een gespreid bedje vinden omdat de bestaande retailers zich geen raad weten met dat internet! Want hoeveel Alphenaren zouden er nog zijn die NIET inzien dat een gevulde Baronie de doodsteek betekent voor welk uitbreidingsplan dan ook in ons Stadshart? Voor de noodzakelijke upgrade van De Herenhof, of de herbouw van De Ridderhof?
Waarom denkt U dat het zo muisstil is op het Stadhuis, waar onze overambitieuze stadsbestuurders deze, langverwachte, ‘redding’ van de Baronie toch met wapperende vaandels en klaroengeschal zouden moeten vieren? Nee, zoals straks weer 1500 kinderen bij het Vakantiespel 2013 uit volle borst zullen zingen: “Het is stil, ….aan de overkant”.

Buurtcentrum
Beste lezers, ik heb al vaker aangetoond dat De Baronie locatie een prima ontwikkelingsplek zou zijn voor een bijdetijds buurtwinkelcentrum voor de oude volksbuurten in dit deel van het ‘Oude Dorp’ van Alphen aan den Rijn. Een buurtcentrum dat, na de sanering van de huidige verspreide retail, kan rekenen op de klandizie van ongeveer 8000 consumenten in de directe omgeving. Een grote supermarkt, bakker, slager en groenteboer, aangevuld met een drogisterij, een Zeeman of Wibra, een slijterij, een bloemenstalletje en een eetcafé. Enfin, de visboer kan er ook nog wel bij. De helft van de nu gebouwde vierkante meters zou méér dan genoeg zijn. En dat winkelcentrum zou grotendeels ín de historische gebouwen opgenomen zijn. Zodat je er nog wat van zou zien. Samen met de bestaande school, kinderopvang en gezondheidscentrum een écht centrum voor deze wijk. Zeker wanneer ook nog ruimte gevonden zou worden voor de al bestaande buurtvoorzieningen.

Consequenties
Helaas, in plaats van een op de omwonenden gerichte oplossing, waarbij het gros van de bezoekers te voet of per fiets zou komen, is gekozen voor een winkelcentrum dat zich richt op een veel groter deel van Alphen, en daarbuiten. Met als gevolg enorme verkeersstromen in een wijk die dat, planologisch, helemaal niet kan hebben. Mét onnodige extra risico’s voor de kinderen die daar op school zitten, of naar het zwembad gaan. Volkomen onnodige verkeersdrukte, op een plaats waar ons gemeentebestuur die verkeersdrukte juist wil doen afnemen, het milieu wil sparen, en het fijnstof probleem wil aanpakken. En dat allemaal tot meerdere eer en glorie van meneer Zeeman!
Ik ben heel benieuwd hoe de drie huidige wethouders die óók lijsttrekker voor hun hun partij zijn, díe spagaat gaan uitvoeren. En tegelijkertijd de geloofwaardigheid van een toekomst voor het Thorbeckeplein, mét nieuw bibliotheekgebouw, overeind willen houden in een omgeving waar in steeds grotere mate niet de stenen, maar de toetsen, onze economie gaan bepalen.

Ook in Boskoop, Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk!

Advertentie

Verkeersperikelen

12 feb

Alphenaren die de Julianabrug afkomen, zien het direct. Bij de Baronie is er (een heel half jaar lang) geen doorkomen aan. Daar komen winkels (?), maar dáár zal Alphen minstens een half jaar op moeten wachten. Intussen moet de hele Bomenwijk omrijden, slechts een klein voorproefje van wat ons overkomt als de Prins Bernhardlaan overhoop gehaald wordt.

Verkeer
Als je ‘verkeer’ opzoekt in Wikipedia, krijg je geen betekenis, maar gelijk een hele categorie aan begrippen. Daar hebben we in Alphen aan den Rijn dan ook een wethouder voor: Kees van Velzen. Hij gaat niet alleen over het verkeer, maar ook over de wegen in en rond onze stad en zelfs onder de stad (riolering) De man niet gelijk tot ‘Machtigste Alphenaar’ te verklaren was natuurlijk een omissie. Zonder onze Kees zijn we wel ergens, maar komen we nérgens. Kees en zijn mensen zorgen ervoor dat we niet alleen in deze stad kunnen wonen, maar ook kunnen leven.

Wat is er aan de hand?
Het huidige Alphen aan den Rijn vindt haar basis in drie simpele dorpjes op de stuwwallen links (Hoge Zijde) en rechts (Lage Zijde) van de Oude Rijn. Drie dorpjes met een lintbebouwing aan beide zijden van een doorgaande weg vlak langs de rivier. Die beide eeuwenoude routes zijn in het moderne Alphen aan den Rijn, gesticht in 1918, al jaren volkomen ongeschikt als doorgaande route, behalve voor fietsers en voetgangers. Daarvoor in de plaats kwamen de provinciale weg N207 (nu Oranje Nassausingel) aan de Lage Zijde en de Prins Bernhardlaan aan de Hoge Zijde. Intussen is de provinciale weg (N207) naar Leimuiden helemaal omgelegd, en kan het doorgaande verkeer aan de Hoge Zijde via de N11 vrijwel ongehinderd doorstromen, zodat de ‘oude’ routes eigenlijk alleen nog door de Alphenaren zelf, en door bedrijven uit Alphen, worden gebruikt. Gemeente én Alphenaar constateren de laatste jaren dat juist die wegen de huidige verkeersstromen maar nauwelijks aankunnen. Het wordt tijd voor een nieuw verkeersbeleid, en dus voor nieuwe verkeersplannen.

Drieste Plannen
De gemeenteraad koos al eerder voor het principe van een buiten- en een binnenring, waarbij met name de Prins Bernhardlaan ‘verkeersluw’ zou worden gemaakt. De buitenring zou worden gecompleteerd met de ‘Westelijke Randweg via de nieuwe MAXIMA brug. Intussen leverde de inspraakprocedure zoveel problemen op dat is besloten het concept compleet te herschrijven. Een staaltje democratie dat in onze gemeente nog niet eerder is vertoond. Helaas doet men NIETS aan de oorzaak van al dat verkeer in onze binnenstad, ons Dorpse Stadscentrum. Integendeel!

Vergeet de Binnenring
Hoewel het principe voor veel steden dé oplossing zou zijn, is die ‘binnenring’ volkomen misplaatst in onze stad. Alphen is daar planologisch gewoon ongeschikt voor. De waterwegen in rond Alphen aan den Rijn (Gouwe, Oude Rijn en Heymanswetering) maken immers elke extra doorvoer tot een peperdure aangelegenheid. Daarbij, het huidige (vernieuwde) wegennet aan de Lage Zijde moet, mét de al geplande betere toegang tot het centrum, voldoende zijn, terwijl aan de Hoge Zijde eigenlijk helemaal geen ruimte is om via de wijk Kerk en Zanen een nieuwe ‘ring’ aan te leggen. Die wijk, waar straks tegen de 20.000 Alphenaren wonen, heeft immers nu al nauwelijks verbinding met de rest van de stad. Als straks de NS VIERmaal per uur gaat rijden, in beide richtingen, zullen de bewoners eerder met hun auto in het centrum van Zoetermeer zijn, dan in het Alphense Stadshart. Nee, naast de bestaande fietstunnel zal een autotunnel absoluut noodzakelijk zijn, maar het is maar de vraag of de gemeente daarvoor binnen de huidige plannen eigenlijk wel het geld heeft. Recente planologische uitglijers als de nieuwbouw van ‘De Baronie’ maken de ellende voor onze verkeerskundigen alleen maar groter.

Oplossing
Nou, die ligt in ieder geval NIET in het opbreken van de halve stad. Het is, om meerdere redenen overigens, veel beter, én goedkoper, om dé reden voor dat verkeer, namelijk het gebrekkig functioneren van het Stadshart én de wijkcentra, aan te pakken:
1. Kies voor een integraal WIJKGERICHTE opzet van bewinkeling, onderwijs, cultuur (bibliotheek), gezondheidszorg, overheid én welzijn. Want ons ‘Stadshart’ functioneert nog steeds als dorpshart, waar élke Alphenaar, net als vroeger, voor van alles en nog wat terecht kan. Via concentratie van een voorziening als de bibliotheek aan de Lage Zijde (Cultuurhuis) en de centralisatie van overheidsdiensten in onze Stadskas gaat dit dorpse beleid gewoon door. Er zijn zelfs ideeën over een VIERDE supermarkt in het centrum, terwijl het beleid erop gericht zou moeten zijn dat ALLE Alphenaren hun boodschappen in hun directe omgeving moeten kunnen doen. Dat ze daar ook hun internetbestellingen en paspoorten kunnen afhalen. Wijkgericht werken betekent meer dan het uitplaatsen van welzijnsvoorzieningen en het lukraak neerzetten van gezondheidscentra en scholen. Dat alles levert ons centrum niet alleen veel minder autoverkeer op, maar ook aanzienlijk minder vrachtverkeer. Ook is er minder parkeerruimte nodig.
2. Zorg ervoor dat voor de verschillende wijken snelle rechtstreekse verbindingen worden gerealiseerd met de buitenring. Alleen zo kunnen de vele Alphenaren, die buiten Alphen een werkkring hebben, snel de stad in en uit zonder de binnenstad te belasten.
3. De binnenstad zal, in verband met een doorgaand gebruik van het internet én het uitplaatsen van dagelijkse gebruiks- én verbruiksartikelen en diensten, niet alleen compacter maar ook totaal anders van karakter worden. Weg van het oude dorpscentrum naar een echt Stadscentrum waar je kunt winkelen, flaneren en uitgaan. Voor boodschappen doen moeten Alphenaren in de wijkcentra zijn.

Dit beleid laat zich, voor veel minder geld en een duurzaam resultaat, wel in tien jaar realiseren, mits er op allerlei fronten flankerend beleid wordt ontwikkeld. Intussen zal het Stadshart beter gaan functioneren, ook ten opzichte van de bewoners van de dorpen rond Alphen aan den Rijn. Maar ook die wijken en dorpen gaan beter functioneren, op allerlei terreinen. Dát is niet alleen goed voor de samenhang van onze nieuwe gemeente, maar ook voor de komende demografische ontwikkelingen.

Met steeds meer ouderen en steeds minder jongeren.

Kletsen uit de nek!

23 dec

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

“Je kletst uit je nek!” was het einde van een tirade die ik donderdagavond van Louise Harmsma, raadslid voor de VVD, voor mijn kiezen kreeg na afloop van de raadsvergadering. Het was duidelijk, Louise had duidelijk de kern van de Kerstboodschap van burgemeester Eenhoorn niet goed begrepen. Want onze burgervader, machtigste man uit de gemeente én nét geëerd als beste bestuurder van ons land, had nu juist de raad een compliment gegeven. Een compliment over hun vermogen met elkaar, en met elkaars verschillen van mening, op volwassen wijze om te gaan. Iets wat je, nog niet zo lang geleden, niet kon zeggen. Maar blijkbaar is Louise hier nog niet aan toe. Nee, Louise was boos op uw blogger, beste medeburgers, heel erg boos. Om U duidelijk te maken waarover ze boos was, en haar waarom ze onterecht boos was, schrijf ik Louise een brief. Voor het gemak, en ten faveure van de democratie stuur ik die maar gelijk aan U.

Beste Louise,
In mijn voorgaande blog op deze site “Groenoord het kind van de rekening” stelde ik dat CDA en VVD, met volle steun van de PvdA overigens, de hele Gnephoekpolder willen volbouwen. Jij stelde dat de VVD dat NOOIT gezegd zou hebben. Nou zeggen politici wel meer dingen niet die ze toch doen, en omgekeerd! Maar in deze had jij, Louise, helemaal gelijk, de VVD heeft dat nooit gezegd. Maar dat stelde ik ook helemaal niet. Ook weet ik dat wethouder Hoekstra, ook VVD, heeft gezegd dat daarover pas eind van dit decennium wordt beslist. Maar, beste Louise, voor een planoloog is tien jaar “morgen”. Planologen denken niet in jaren, maar in decennia. Kortom, Hoekstra kan dat rustig beloven, en intussen toch gewoon doorgaan met zijn voorbereidingen. Om in 2020 rustig dit plan uit de hoge hoed te ‘toveren’. Dan kan hij terecht stellen dat hij nooit iets heeft toegezegd over de periode ná dat jaar. Maar die door jou gewraakte zin was gewoon mijn eigen conclusie op basis van wat ik wél weet, wat wél is gezegd en van wat mijn ervaring in dit vakgebied (dat bij de gemeente Ruimtelijke Ordening heet) is. Volgens mij mag ik in onze democratische samenleving dat doen tót het tegendeel blijkt. Helaas moeten we daarvoor misschien wel twintig jaar wachten en wordt de achterstand van de burger op de nijver doorwerkende gemeente alleen maar groter.
Kortom, Louise, ik zou me , en met mij al die Alphenaren die daarmee te maken krijgen, de Groenoorders voorop, heel wat geruster voelen als (o.a.) de VVD fractie gewoon zou stellen dat die Gnephoekpolder ongerept blijft, tenzij er iets gebeurt waarmee we nu allemaal geen rekening houden. Maar niks van dit alles, natuurlijk, je krijgt, als één van de weinige burgers die actief de politiek volgt, gewoon ongefundeerde verwijten naar je hoofd geslingerd. In de raadszaal n.b.!

Helaas, geacht raadslid, was dit slechts de inleiding op mijn boodschap. Daar stel ik dat het belangrijkste argument voor de vierbaanse Maximabrug en de Bypassplannen het vooronderstelde effect op de verkeersdruk in de stad is. Tja, Louise, maar het is juist de gemeente zelf die naar buiten bracht dat die verkeersdruk helemaal niet van doortrekkend (vracht)verkeer komt, maar van de inwoners van Alphen zelf. Nou, één ding is duidelijk. Die Alphenaren gaan écht niet de, wat nu de ‘Westelijke Rondweg’ heet, gebruiken om te gaan waar ze moeten gaan. Daarmee is het belangrijkste argument voor die peperdure Westelijke Rondweg verdwenen. Toch blijft iedereen dat argument rustig gebruiken. De inwoners van Groenoord zijn door de Raad van State in het gelijk gesteld voor wat de verdubbeling van de Bruins Slotsingel betreft Die verdubbeling moet uit het bestemmingsplan geschrapt worden, maar intussen werkt de gemeente rustig door aan de “Kleine Bypass”. Gemeente en raad besteden duizenden uren aan de milieuproblemen (CO2 en fijnstof, o.a.) binnen onze stad, maar trekken zich daar niets van aan door te blijven werken aan het plan om het verkeer vanaf de Maximabrug via die Bruins Slotsingel en de Eisenhowerlaan DWARS DOOR onze stad te leiden. Met alle vervuiling van dien.

Beste Louise, als ik een analyse maakt van al dit soort problemen, móet ik wel concluderen dat de gemeente, én de politiek, zich liever baseren op politieke dromen, dan op de actuele werkelijkheid. Daarmee misleiden bestuur én gemeenteraad niet alleen de Alphenaren, ze misleiden ook zichzelf.
En als je vervolgens op dit drijfzand plannen maakt, dan klets je uit je…. Precies!
Tot de volgende keer

Reinder H. Koornstra

Medeburgers, zo kan ik nog nét voor de kerstdagen nog mijn wekelijkse bijdrage aan ons democratisch proces posten.
Iedereen heel prettige, zalige of gezegende kerstdagen toegewenst.

Alphen buigt, kraakt en komt tot stilstand.

16 okt

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

Een week geleden vond er een ernstig ongeluk plaats op de Steekterbrug, waar, zeker in het donker, de provincie een ronduit levensgevaarlijke situatie heeft geschapen bij het kruispunt Oranje Nassausingel en N207. Daar stonden eerst verkeersregelaars, maar die waren al na een week verdwenen. Toen was het veilig genoeg, blijkbaar. Nou, vertel dat maar aan de slachtoffers. Vrijdagochtend was het een kwestie van “God zegene de greep” om de kruising van de Bernhardlaan onder de Julianabrug te passeren. Niemand te zien. Niet om half zeven, toen ik daar zelf langs moest (De OR singel gebruik ik al vele weken niet) en twee en een half uur later nog steeds niet, toen mijn vrouw dezelfde kruising moest nemen. En op zaterdag 15 oktober bleken de verkeerslichten op het kruispunt aan de andere kant van de Julianabrug, met de Lijsterlaan, het niet te doen. Opnieuw oppassen geblazen, en niemand die er iets aan doet. Overigens ook een kruispunt dat wat onderhoud nodig heeft!
Intussen is dan wel nét De Hoorn weer bruikbaar voor doorgaand verkeer, maar U weet het, nu zijn er weer, en nog heel lang, de nodige problemen op een ander kritiek kruispunt in onze gemeente, dat van de Bruins Slotsingel met de Kennedylaan.
Als ik dan het stuk lees waarin wethouder Kees van Velzen, onze stadsopstopper, uitlegt hoe mooi groen, recreatief en vooral autoluw onze stad mét Grote Bypass wordt, begrijp ik het niet meer. Maar het lijkt erop dat zijn ambtenaren al denken dat deze mooie groene en autoluwe dromen al zijn gerealiseerd. Zodat al die genoemde calamiteiten ons geen overlast kunnen bezorgen omdat alle Alphenaren allang OM de stad heenrijden. Dat doen ze ook al heel lang, want ook de afsluiting van de Oudhoornseweg, in de aanloop van de bouw van ‘Nieuwe Sloot’, was op zijn minst nogal voorbarig.

Medeburgers, dit is natuurlijk complete onzin. Dick Kalkman zond op Twitter nog maar eens de brochure rond waarin de gemeente begin 2009 aankondigde dat de nieuwbouw van ‘Hotel Toor’ de kern zou vormen voor een dynamische woon- en werkomgeving rond het Station. Nu wonen er Poolse gastarbeiders omdat de eigenaar er niets beters mee weet te doen. Wat ons van die hele, letterlijk meterslange plantekening rest zijn een stationnetje zonder uitstraling, een letterlijk levensgevaarlijke fietstunnel en de CDA-groene ‘fietsappel’, het monument voor onze, inmiddels ex-)wethouder Groen in’t Wout. De rest oogt zoals het is: een afgebrand dorp! Een ronduit schandalige binnenkomer voor iedereen die met het openbaar vervoer onze stad bezoekt.
Ondanks enorme kritiek werd er een woon/werk/school complex aan de Lupinesingel door de gemeenteraad gedrukt, Maar nu Wonen Centraal er geen geld voor heeft, blijft ook het al tien jaar lang beloofde gezondheidscentrum weg en zitten de huisartsen nog jarenlang in hun noodbehuizing.
Het enige project waar nog wel aan wordt gebouwd, De Baronie, gaat een grootschalig winkelcentrum opleveren dat NERGENS voor dient, en ter plekke een geheel eigen verkeersinfarct schept.
De bouw aan de Lage Zijde is opnieuw vertraagd, en áls Wonen Centraal daar al gaat bouwen, zal het er een stuk armoediger uitzien dan ons als ‘Poort van Alphen’ was voorgespiegeld. Wat Corio uiteindelijk gaat doen rond het Thorbeckeplein, is buitengewoon onzeker. Wethouder Lyczak kan wel veel willen, maar tegenover een grote vastgoedmultinational kan een middelgrote gemeente gewoon niet al te veel gewicht in de schaal leggen. Intussen groeit aan bij de voorstanders het optimisme over de bouw van het Cultuurhuis, terwijl de tegenstanders daarbij steeds grotere vraagtekens zetten. Gelukkig is de PvdA het wel met me eens dat rond dat gebouw met forse exploitatietekorten moet worden gerekend. Merkwaardig genoeg wil men dat dekken uit wat er bij de bouw van dat gebouw uit de NUON reservering overblijft. Dat gebouw stáát er nog niet eens, en sinds wanneer vallen de werkelijke bouwkosten mee in deze gemeente? Nee, medeburgers, hoewel dat gebouw er vanuit een volledig verouderde visie wordt neergezet, zal het, mét die exploitatietekorten (waarom zou dat culturele café opeens wel geld opleveren) én de inrichtingskosten, ons eerder 50 dan 30 miljoen Euro gaan kosten. Maar ja, de PvdA praat wel over ‘wijkgericht werken’, maar dóet het niet, en de coalitie hobbelt er zielloos achteraan.

Intussen, medeburgers, blijft de gemeente ‘studeren’ op een parkeerprobleem rond de geplande nieuwe ALDI aan de Euromarkt, hoewel ik hier op zaterdag 15 oktober om 13:00 uur minstens HONDERD vrije parkeerplaatsen ontdekte. Intussen opende dezelfde dag de nieuwe Hoogvliet supermarkt op De Ridderhof, een plaats waarvan we WETEN dat er te weinig parkeerplaatsen zullen zijn. Daar was duidelijk GEEN studie noodzakelijk.
Tja, en die 15.000 inwoners van Kerk en Zanen blijven zitten met een tweebaans karrenspoor als voornaamste route naar de rest van de stad. Een route die nu al vier keer per uur tijdelijk wordt geblokkeerd door treinverkeer, en die in de spitsuren volledig is versperd door kruisend verkeer op de twee rotondes die ‘deskundigen’ pal achter die spoorlijn hebben gepland.
Intussen staat de door mij al jaren bepleite ondertunneling wel op het collegeprogramma, maar daar wordt zelfs niet meer over gepraat. Alle aandacht gaat naar Bypass en Maximabrug.

Medeburgers, en om ons allemaal in slaap te wiegen, komt wethouder Van Velzen, verantwoordelijk voor al deze opstoppingen, met een schimmige groene droom van wat onze stad ooit zou kunnen worden. Ik vraag me af of hij er zelf in gelooft, maar als dat het geval is, is hij, met zijn ambtenaren, beslist de enige.