Tag Archives: verkeersinfarct

De Stad van Morgen?

3 dec

Inwoners van de huidige gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude
Natuurlijk bent U nog steeds medeburgers, maar ik ga U niet langer zo aanspreken. Je moet eens veranderen, zelfs als blogger.
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een Facebook account dat ‘De Stad van Morgen’ heet. Gevuld met blogs die natuurlijk alleen te maken hebben met de STAD Alphen aan den Rijn. Met die blogs, die U objectieve informatie lijken te verstrekken, is de gemeente in feite haar burgers aan het misleiden. Dat lijkt minder erg als je het ‘framen’ noemt, geloof ik, maar er zijn meer ‘nieuwe’ termen die in feite weinig nieuws bevatten. . Ook in mijn eigen vakgebied, overigens. Den k maar eens aan de term ‘showrooming’.
De laatste uitvoering stelt simpelweg: ‘Op basis van prognoses groeit Alphen aan den Rijn de komende jaren. De verwachte ontwikkeling van bedrijfsterreinen, Stationsomgeving en de herontwikkeling van de Lage Zijde en woningbouwlocaties in de stad, zorgen voor die groei!”.
Nou, mensen, daar heb je toch wat. Alphen gaat groeien via projecten die, geen één uitgezonderd, allemaal praktisch mislukt zijn. Intussen blijft de ‘Nieuwe Media revolutie’ maar doorgaan, de ontwikkeling van de werkgelegenheid loopt terug, en de bevolking veroudert waar je bij staat. Noem dát maar groei! Helaas blijven gemeenten, haar bestuurders én haar politici hun toekomstverwachtingen (ambities) liever baseren op het verleden, dan op de harde werkelijkheid. Terwijl iedereen toch zou moeten weten dat eerst de Internet zeepbel, daarna de Bankencrisis en nu de Eurocrisis alle ooit voorspelde, geprognotiseerde, ontwikkelingen in de prullenbak deden belanden. Behalve in Alphen aan den Rijn. Daar gaat de gemeente rustig door met plannenmakerij op basis van ideeën van twintig jaar geleden. Bouwen, letterlijk en figuurlijk, op een fundament dat allang is weggespoeld, en dat verantwoord beleid blijven noemen. Heel hard sleuren aan een toekomst die er niet meer is. Hard werken en nérgens terecht komen: Actieve Inertie.
Natuurlijk is ‘misleiden’ en ‘framen’ iets anders dan liegen. Men gebruikt immers échte feiten om U, de burger, op het verkeerde been te zetten. Terecht wordt gesteld dat het aantal werkenden de komende jaren stijgt, maar dat dit niet op nauwelijks leidt tot meer inwoners. Alleen komt dat simpelweg omdat er wel nog steeds jongeren op de arbeidsmarkt komen, maar er wordt niet bij gezegd dat het aantal kinderen elk jaar minder wordt. De vooronderstelling is natuurlijk dat die nieuwe werknemers ook in Alphen een werkplek zullen vinden, en dus een woonplek nodig hebben. Een halve waarheid, omdat we in de praktijk steeds minder arbeidsplaatsen beschikbaar hebben. Die vinden we immers vooral in de sectoren transport, bouw en retail waar de problemen zich alleen maar opstapelen. Die jongeren vinden dus grotendeels GEEN werk in onze stad, en waarom zouden ze dan hier woonruimte moeten vinden? Dát was nou juist wel de onuitgesproken boodschap van de gemeente. Liegen, nee, maar objectieve informatie? Allerminst!
Overigens, waarom de gemeente weigert eenvoudige, kleine, woningen te bouwen voor de eenpersoons huishoudens van de jongeren die wél blijven, is een raadsel. Twee- en driekamer woningen die ze wel in hun eentje, of samen, kunnen betalen, wellicht zelfs kopen!
Er is geen enkele reden te vooronderstellen dat de STAD Alphen aan den Rijn groeit! Niet in inwoners, niet in arbeidsplaatsen, dus waarom wel in verkeersdruk rond ons centrum? Want wat blijkt, dit opgeroepen ‘frame’ van een groei ende stad dient maar één doel, de rechtvaardiging van een kostbaar nieuw Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan (GVVP). Want zonder groei is daar immers geen enkele noodzaak voor. Nee, wat we zien is dat een verklaarde voorstander van de ‘Westelijke Rondweg’, Hoogvliet Supermarkten, gewoon uit Alphen vertrekt. Nét zoals een paar jaar geleden L’Oréal haar tenten sloot. Daarvoor verdween, helaas niet als gebouw, ‘De Baronie’ en natuurlijk is van één van de fundamenten van deze stad, drukkerij Samson, nauwelijks meer een spoor te vinden. Nee, we raken eigenlijk alleen maar werkgelegenheid kwijt, en er komt weinig voor in de plaats. Als gevolg hebben, al jaren overigens, twee van de drie Alphense gezinnen HELEMAAL geen economische binding met hun woonplaats. En doordat er steeds meer Alphenaren gepensioneerd raken, wordt dat percentage alleen maar groter!
Een andere vooronderstelling, op basis van landelijk onderzoek, is dat ook Alphenaren hun auto steeds meer gaan gebruiken. Ik heb al vaker gezegd dat drie supermarkten in het Stadshart al belachelijk is, maar er, aan de Lage Zijde, nog ééntje bij plannen, is gewoon krankjorum. Die supermarkten kúnnen alleen bestaan als mensen uit de wijken, mét auto natuurlijk, hun boodschappen doen in dat Stadshart! Terwijl ze dat nét zo goed in hun eigen buurt of wijk kunnen doen. En ook de twee nieuwe supermarkten in De Baronie kunnen écht niet leven van de 7000 Alphenaren die er omheen wonen. In vijf jaar 6 supermarkten erbij in Alphen aan den Rijn betekent dat onze supermarkten wel klanten uit de omgeving móeten trekken om winst te maken. Ook dat heeft een ONNODIGE verkeersstroom tot gevolg.
Zelfs het bezorgen van aankopen op het internet wordt aangegrepen om ons wijs te maken dat er toch écht verkeerd afloopt met de verkeersdoorstroming in onze stad. En dat terwijl de afhaalpunten, in wijken én langs snelwegen, de pan uitrijzen. Dat bezorgverkeer wordt in de toekomst alleen maar minder, als we onze internetaankopen, net zoals in het buitenland, ook gewoon op ons bedrijf kunnen laten bezorgen. Wát meer bezorgverkeer?
Dit stuk staat werkelijk bol van ‘Als, Als, Als’, zoals dat eigenlijk met alle plannen van onze gemeente het geval is. Als ALLES meewerkt, gaat het door! Ja, ja! Men stapelt gewoon de ene vooronderstelling op de andere en trekt daar de conclusies uit die nodig zijn om nieuwe wegen te bouwen. Maakt de gemeente werkelijk ernst met WIJKGEBONDEN voorzieningen op fietsafstand, zoals in dit blogje staat? Integendeel, noodzakelijke voorzieningen worden nérgens geconcentreerd, zodat de Alphenaar al jaren de halve stad af moet rijden om in zijn behoeften te voorzien. Hier de school, dáár de bibliotheek, dáár een gezondheidsheidscentrum en daar de winkels. En natuurlijk, als bewijs voor die verkeerde oriëntatie op ons stadhuis, het CULTUURHUIS. Een volkomen nodeloos monument voor de huidige collegepartijen, uitsluitend gebouwd op geloof, hoop en liefde van een paar beroepspolitici. Je reinste sectorplanologie, ieder z’n eigen stekje. Nérgens een plaats waar de buurtbewoners voor praktisch álles terecht kunnen, zoals dat bijvoorbeeld in Zoetermeer het geval is.
Nee, in Alphen aan den Rijn worden bewoners nog altijd op het verkeerde been gezet. Door haar bestuur en de meerderheid van de gemeenteraad. Natuurlijk zou die gemeenteraad het belang van ALLE Alphenaren moeten beschermen, maar helaas, ook bij onze gekozenen is geen sprake van een gemeenschappelijk gedragen beeld van hoe ‘De Stad van Morgen’ eruit zou moeten zien. Hoe moet dat straks met al die nieuwe grotere en kleinere kernen in de fusiegemeente?

Advertentie

Niemand is boos?

24 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers,

Wethouder Kees van Velzen zit er niet mee dat onze stad ’s ochtends en ’s avonds potdicht zit, want hij is van plan Alphen binnen twee jaar van alle verkeersoverlast af te helpen. Hij deelt koeken uit aan automobilisten die, zoals elke dag, muurvast zitten in hun eigen stad, en constateert dat niemand boos is vanwege die files.
Tja, een wethouder die koeken uitdeelt, is natuurlijk ook niet de beste persoon om objectieve reacties te meten. Zoals Stennis Dennis al constateerde, is de modale Alphenaar blijkbaar een masochist. De Alphenaar die het zo verschrikkelijk vindt af en toe op de N207 stil te staan, heeft er geen enkel probleem mee als hem of haar dat ook binnen de eigen woonplaats overkomt. Natuurlijk niet!
Stil staan wordt gewoon in Alphen aan den Rijn. Niet omdat, zoals bij Leimuiden, er nu eenmaal niet meer weg beschikbaar is, maar gewoon omdat een aantal gemeenteambtenaren het vertikt te communiceren met hun soortgenoten van de provincie. Het lijkt er steeds vaker op dat we deze stad leefbaar moeten houden ONDANKS de gemeente en dat is toch wel een trieste constatering.
Want onze Kees heeft niet alleen koeken in de aanbieding. Nee, hij voorspelt nog twee jaar ernstige verkeersoverlast, maar dan is het over en kunnen we weer vrij en blij door onze stad toeren? In de opmaat naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen had hij al die ellende niet beter kunnen timen.
En slechts twee jaar? Vergeet het maar, medeburgers! We hebben toch al vele jaren last van verkeershinder, of is iedereen de Oranje Nassausingel alweer vergeten, of de (nog doorgaande) problemen bij de Hefbrug? Maar dat verhaal stopt echt niet bij de Kennedylaan, de Baronie, het Bospark en de aansluitingen van de N11. Natuurlijk niet, want, áls er tóch wordt gebouwd aan de Lage Zijde, zal het hele gebied rond het Thorbeckeplein jarenlang één grote bouwput zijn. Misschien zijn er rond 2020 weer genoeg parkeerplaatsen, maar dat zal lange jaren NIET het geval zijn. En zelfs áls er alleen een simpele, maar adequate, Maximabrug over de Rijn komt, zal er in Alphen-West toch heel wat werk moeten worden verricht om die brug bruikbaar te maken. Nee, de verkeerschaos blijft vele jaren langer aanhouden dan wethouder Van Velzen nu aangeeft.

Eerlijk gezegd, medeburgers, denk ik dat de verkeersdrukte in en rond de stad alleen maar blijft toenemen. Waarom? Gewoon omdat de gemeente haar inwoners dwingt, en steeds vaker dwingt, voor van alles en nog wat naar het centrum te komen, zodat de verkeersdruk sneller toeneemt dan de wegen verbeterd kunnen worden.

1. Hoewel zelfs supermarktondernemingen inzien dat een binnenstad GEEN plaats is om uitgebreid je boodschappen te doen, tolereert, zelfs stimuleert, de gemeente de vestiging van drie grote supermarken in ons Stadshart die niets bijdragen aan het recreatieve shopping karakter van dat Stadshart.
2. Door alle bibliotheekvoorzieningen (straks ook voor Boskoop en Rijnwoude, neem dat maar rustig van me aan!) in Alphen aan den Rijn te concentreren wordt de bouw van collegehobby ‘Cultuurhuis’ gerechtvaardigd, maar het leidt wel tot veel onnodig verkeer naar, en dus ook van, het Stadshart.
3. De bouw van op de regio gerichte winkels in bouwplan De Baronie, in plaats van een buurtcentrum, zorgt voor veel onnodig, extra verkeer in een wijk die nú al te lijden heeft van verkeersdrukte. Dat wordt door extra woningbouw (op plaats SOW-school én in De Baronie, sowieso al erger, en die geplande winkels gaan daar vervolgens zorgen voor een compleet verkeersinfarct.
4. Hoewel dat wél in het collegeprogramma staat, lijkt de gemeente totaal geen haast te hebben de Kerk- en Zaners aan een tunnel naar en van het centrum te helpen. Om de Grote Bypass te realiseren worden, elke dag weer, honderden Alphenaren met ellenlange files geconfronteerd.

Kortom, medeburgers, de beste manier om verkeersproblemen op te lossen is ervoor te zorgen dat er geen verkeer is. En dát kan alleen als de gemeente werkelijk wijkgericht gaat werken en stopt met allerlei zaken die mensen onnodig naar het centrum dwingen. Dát levert toch niet extra klanten op, zoals onze winkeliers zo langzamerhand wel duidelijk moet zijn. Maar het werpt wel enorme problemen op voor een gemeente waarin over tien jaar senioren de meerderheid zullen vormen.

Intussen, medeburgers, constateer ik dat er alleen tussen 07:00 uur en 16:00 uur aan De Hoorn wordt gewerkt. Waarom valt dat niemand op? Als men daar, op die cruciale verkeersader, 24 uur per dag, en 7 dagen in de week, zou doorwerken, is die klus binnen een maand gepiept. Nu duurt het maanden!
En ik vrees dat dezelfde vertragingstactieken op het kruispunt Kennedylaan/Bruins Slotsingel zijn ‘ingepland’. Wethouder Kees kan er beter voor zorgen dat al dit soort werkzaamheden ZO SNEL MOGELIJK worden uitgevoerd, dan opnieuw koeken uitdelen.

Oh ja, dat kost geld, natuurlijk, dat was ik echt niet vergeten.