Tag Archives: vuilnisbelt

Handen af van Zegerplas!

22 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers

In Alphen.CC staat een artikel onder de kop “Zegerplas deels volstorten”. Medeburgers, de Alphenaren zijn het trauma van onze, landelijk bekende, ‘vuilnisbelt’ (nu golfbaan) nog maar nauwelijks kwijt. Toch hebben nu een aantal op geld beluste lieden het plan opgevat voor een ‘omgekeerde’ vuilnisbelt in dé recreatieplas (de enige) van Alphen aan den Rijn. Tenslotte is die plas tot dertig meter diep en dus kun je daar dus rustig twintig meter vuil in storten, is het idee. Uiteindelijk zou de gemeente er 15 miljoen aan over houden. Blijkbaar hebben de initiatiefnemers iets gelezen over de geldkrapte in onze gemeente (Julianabrug) en denken daar hun voordeel mee te doen.
Gelukkig zie ik ook dat wethouder Kees van Velzen dat voorstel voorlopig heeft afgewezen, vooral omdat het toch op korte termijn niets oplevert.

Medeburgers, met name die reactie uit het stadhuis baart me ernstige zorgen. In plaats van een ‘heiligverklaring’ voor die waterplas, zoekt men argumenten waarom het (nog) niet zou kunnen. Daar ben ik, eerlijk gezegd, verbijsterd over.
Die plas als stortplaats gebruiken betekent immers het einde van welk recreatief gebruik dan ook. We hebben, met succes, voor veel geld bubbelgenerators geplaatst om de blauwalg te weren. Er zijn oplossingen gevonden om de kwaliteit van het ‘effluent’ water van de riolering sterk te verbeteren, en nou gaan we daar, járen achter elkaar, rotzooi van buiten de gemeente ingooien?
Wie zou er nou nog gaan zwemmen, of langs de oevers recreëren als daar dag in dag uit vrachtwagens afval komen storten? Nog afgezien van het feit dat de blauwalg er welig gaat tieren en die plas in ieder geval onbruikbaar wordt voor zwemmers en watersport. Wat stelt dat 15 miljoen (hoe komen ze daar op, en, inderdaad, gemeente, hoeveel gaat het kosten om die 15 miljoen binnen te halen) nou voor in vergelijking met wat bijvoorbeeld de opbouw van dat Zegerplas gebied heeft gekost? En wat heeft het voor zin jaarlijks miljoenen uit te geven voor welzijnsbeleid, als we voor een beetje cash een heel recreatiegebied laten vernietigen?
Tja, en dan komen de milieubezwaren er nog bij. Het IVN moet niet “niet enthousiast” zijn, maar op haar kop staan bij deze aanslag op dat milieu. En ook de duikclub moet zich realiseren dat ze hun oefenwater gewoon kwijt zijn. Want dat afval zorgt er natuurlijk in ieder geval voor dat het water troebel wordt, zelfs als het niet giftig zou zijn, zoals men ons belooft (!).

Medeburgers, het lijkt erop dat we het nooit leren. Er is geen enkele sector waarin zoveel wordt gesjoemeld dan de afvalsector. We lezen het dagelijks in de krant, en zie het op de TV, en tóch! Natuurlijk is er de afgelopen jaren wel het nodige verbeterd, maar ik denk niet dat ook maar iemand een garantie zou willen geven dat wát er ook in ons meer terecht komt, altijd veilig is voor mens, dier of plant. En als je toch gaat storten, krijg je ook te maken met illegale stort. Door malafide bedrijven én door particulieren. “Als de instanties maar van alles in de Zegerplas kunnen gooien, dan kan mijn koelkast er ook wel bij”. Dát soort redeneringen.

Medeburgers, 15 miljoen is een hoop geld, maar zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat hele bedrag naar de gemeente zou komen, praten we over maar € 150 per inwoner. En dat dan ook nog uitgesmeerd over vele jaren. In de praktijk zal snel duidelijk zijn dat alleen de controle alleen al miljoenen gaat kosten. En daarvoor verpesten we ons leefmilieu?

Medeburgers, mijn voorgaande blog ging over de dreigende verloedering van het leefgebied rond de Zegerplas, nu gaat het om de Zegerplas zelf.
Gemeente, Handen af van de Zegerplas!

Advertentie