Tag Archives: winkelstrips

Nieuw Centrum voor Waddinxveen

24 nov

Nieuws
Vandaag geen blog over de gebeurtenissen in de gemeente Alphen aan den Rijn, want ik neem U mee naar een buurgemeente, naar het nieuwe dorpscentrum van Waddinxveen. Tenslotte komt het niet zoveel meer voor dat er een compleet winkelcentrum wordt gebouwd en geopend. En de Alphenaren die Waddinxveen bezochten, zullen zich zich mét mij hebben verwonderd over de bewinkeling in dat dorp. Met een eeuwigdurend noodwinkelcentrum ‘De Passage’, de vele winkelstrips en zelfs nóg meer supermarkten per inwoner dan Alphen aan den Rijn.
Vandaag dus ‘Winkelcentrum Gouweplein’!

Het werd tijd!
Al vele jaren geleden kwam het Waddinxveense centrumgebied ‘De Passage’ op mij over als een plek waar je niet wilde zijn. Als noodwinkelcentrum twintig jaar geleden nog aanvaardbaar, maar als centrum van een inmiddels uit de kluiten gewassen dorp een aanfluiting.
Gelukkig is er dan eindelijk een écht winkelcentrum aan het gloednieuwe Gouweplein, met ruimte voor een 60-tal winkels, horecagelegenheden en dienstenleveranciers. Een centrum met een gigantische parkeergarage met 1200 parkeerplaatsen, deels bedoeld voor de bewoners van de honderden appartementen. Maar vooral beschikbaar voor alle verwachte bezoekers uit de omgeving, een idee waarbij ik wel de nodige vraagtekens zet, overigens.
Maar ook met een ‘Cultuurhuis’, mét bibliotheek en auditorium, dat in het veel grotere Alphen aan den Rijn sneefde door al te hoge ambities.
Waddinxveen heeft nu een prachtig mooi, nieuw dorpscentrum, al vormen de nu lege panden in en rond De Passage, direct na de hefbrug, nog altijd een etterende wond. En de bijbehorende groezelige parkeerplaats is beslist een ‘enge plek’ in de stad die Waddinxveen graag wil zijn.

Ambitie
Lokale nieuwsmedia berichten over de ambitie van gemeente en winkeliers om van het Gouweplein een regionaal koopcentrum te maken. Hoewel ik de Waddinxveners van harte gelukwens met hun nieuwe centrum, lijkt me dát wel erg hoog gegrepen. Niet alleen omdat omringende steden als Gouda, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn veel meer winkels hebben, maar ook omdat het winkelcentrum teveel essentiële onderdelen mist om een echt ‘Shopping Centre’ te zijn. En dan doel ik met name op de (nog) wel heel dunbevolkte modesector waarin C&A en HEMA de boventoon voeren, maar waarin een aantal mooie modewinkels en een lederwarenwinkel in het middenprijssegment de afwezigheid van veel bekende modemerken uit de midden- en lage prijsklasse nog niet kunnen verbloemen. En dát, mét een moderne koffiebar en een echte cafetaria, is toch essentieel voor de ‘winkelende’ klant. Maar misschien komt dat nog, als meer modewinkeliers het aandurven hun vertrouwde, vaste, stek rond de Passage, of in één van de vele, verouderde, winkelstrips, te verlaten. Want vreemd genoeg is er bijvoorbeeld nog geen lingeriewinkel te bespeuren, en ook geen telefoonwinkel. Ook valt op dat er noch een slager, noch een groenteboer aan dat Gouweplein zijn gevestigd. Er is overigens plaats genoeg in de circa 20 nog lege panden, maar het modegehalte ligt nu gewoon te laag om landelijke merken te interesseren. ‘Gouweplein’ oogt als een stadscentrum, maar functioneert als een dorpshart. Dát gaat ook met meer ‘fashion’ niet veranderen, trouwens.

Functie
Regionale ambities lijken ook eigenlijk overdreven in een dorp met ruim 20.000 inwoners. Wát de regionale ambitie ook oplevert, dit winkelcentrum zal het op ‘gewone’ werkdagen immers altijd moeten doen met die beperkte hoeveelheid omwonenden. Die inwoners hebben hier al zo lang op moeten wachten dat ze intussen hun weg in de omliggende steden wel gevonden zullen hebben. Daarom zal het al een hele klus zijn hen vaker naar hun eigen dorpscentrum te laten komen.
Maar een op de huidige maatschappijverhoudingen gericht gemeentelijk retailbeleid is broodnodig om dit centrum de kans te bieden die het verdient. Dat betekent dat de gemeente het initiatief moet nemen voor de absoluut noodzakelijke sanering van de, nu over negen verouderde winkelstrips verspreide, bewinkeling. Met de twee supergrote supermarkten van AH en JUMBO en een LIDL in het centrum zal het absoluut nodig zijn het aantal supermarkten op andere plaatsen te reduceren. Als dat niet, mét gemeentelijke hulp, uit eigen beweging gebeurt, zullen de wetten van de vrije markt dat wel voor elkaar krijgen. Al die kleine winkelcentrumpjes hebben in de huidige marktverhoudingen immers weinig overlevingskansen, maar ze zullen wel remmend werken op de ontwikkeling van het Gouweplein. En daarmee op de verdere ontwikkeling van Waddinxveen als geheel.
Dat gebrek aan een realistisch, samenhangend, en op de omgeving gericht, gemeentelijk retailbeleid deelt Waddinxveen helaas weer met Alphen aan den Rijn.

Advertentie

Winkels teveel in Alphen?

11 sep

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers!

Op mijn zakelijke site http://www.bricksenclicks.me publiceer ik regelmatig blogs over de veranderingen die het internet teweeg gaat brengen binnen de detailhandel. Deze week leverde ik nogal wat kritiek op de bewering van marktonderzoeker Frank Quix dat Nederland 30.000 winkels te veel zou hebben.
Nou vraag ik me altijd af hóe hij dit soort getallen berekent, en daarbij welke winkels hij daarbij op het oog heeft. Tenslotte is hij een onverbloemde fan van onze grootwinkelbedrijven, en het is natuurlijk iedereen duidelijk wie vooral nieuwe winkels bouwen. De praktijk is dat er veel winkelruimtes zijn die nauwelijks bijdragen aan uw keuzemogelijkheden, en ook veel ‘winkelformules’ die het dertien in het dozijn beeld van onze binnensteden, óók in Alphen, schetsen. Maar natuurlijk hebben we aan de andere kant te weinig echt onderscheidende winkels, winkels die in een winkelcentrum hun meerwaarde leveren.

Medeburgers, het is natuurlijk een feit dat het bouwen van steeds meer, en steeds grotere winkels, ertoe heeft geleid dat er al jaren nauwelijks op is gelet of dat eigenlijk allemaal wel kon. Het bedrijfsleven wilde het graag, en de politiek stond dat toe, want bedrijven moesten, in de neoliberale filosofie, “de ruimte krijgen”. Overal ontstonden nieuwbouwplannen, in dorpen, in wijken én in binnensteden. En al die plannen gingen ervan uit dat niet alleen de direct omwonenden, maar ook mensen die rond andere winkelcentra woonden, daar zouden gaan winkelen. Want grote, nieuwe, winkels kosten handenvol geld, en het is de bedoeling dat U, medeburgers, dat geld gaat ophoesten door er zoveel mogelijk geld te besteden.

Kijk, dat is allemaal leuk, maar dan moet dat wél gebeuren! In Alphen aan den Rijn gebeurt dat helemaal niet. Maar is dat de ‘schuld’ van ons lokale aandeel in die 30.000 overbodige winkels van Quix? Dát is maar zeer de vraag!

Ook In Alphen aan den Rijn staan heel wat winkels die in feite een heel beperkte functie hebben. Dat er in de vijftiger jaren winkelstrips aan de Van Nesstraat, de Irenelaan, Gouden Regenplantsoen en Lijsterlaan verschenen is in het licht van die jaren nog wel te begrijpen. Maar nú zijn ze nutteloos geworden, en kun je er beter parkeerruimte van maken. Natuurlijk, ik heb daar al vaker voor gepleit, zou een écht buurtcentrum in De Baronie een zegen zijn voor de leefbaarheid in de omliggende buurten, maar dan wel nieuw gebouwd, alle voorzieningen (ook de niet winkelvoorzieningen) bij elkaar, een ontmoetingsplaats voor de omwonenden. Helaas heeft ons gemeentebestuur in haar onwijsheid besloten dat Green daar grote, absoluut NIET op de dagelijkse behoeften van die buurt gerichte, winkels mag neerzetten die tot een enorme overlast voor die buurt gaat leiden.

De winkelstrip aan de Lijsterlaan kan natuurlijk, op een steenworp afstand van de Lage Zijde, worden opgeheven. Gewoon geen enkele toegevoegde waarde voor het centrum, of voor de omwonenden. Erger is dat er ook recent, eerst aan de Koopzwam (op de stoep van De Ridderhof, en later tegenover de Driehoorne, nog winkelstrips zijn neergezet die bij voorbaat al geen functie hadden, maar, en daar heeft Quix wel gelijk in, wel omzet wegnemen van de winkels die netjes bij elkaar in het winkelcentrum zitten.
Nu gaat de gemeente de functie van het Stadshart verder afbreken door langs de Prins Bernhardlaan winkels te laten exploiteren, en er zelfs, voor zeker 5 miljoen van onze Alphense, Boskoopse en Rijnwoudse Euro’s, nieuwe bij te bouwen. Terwijl in Kerk en Zanen juist veel te weinig winkels zijn. Planologische waanzin ten top!

Tja, en dan zitten we nog met de oude winkelstraten als de Hooftstraat en de Raadhuisstraat. Beide worden in het gemeentelijke jargon hardnekkig ‘aanloopstraten genoemd, hoewel niemand meer via die straten naar het Stadshart loopt. Nee, zeker de eerste stukken (Raadhuisstraat tot de huidige Hoogvliet, en Hooftstraat tot ‘De Kat’ hebben nog wel een functie als ‘UITLOOPSTRAAT’ vanaf het centrum, maar alles wat verder weg staat, ook al is het -onbegrijpelijk genoeg- nog maar kortgeleden gebouwd, heeft geen rol in de aantrekkelijkheid van ons Stadshart.

Sommige van deze overbodige winkels zullen het, omdat ze een heel specifieke doelgroep trekken, nog wel even volhouden, maar over tien tot vijftien jaar is alle retail buiten geconcentreerde winkelcentra, verdwenen.
Het zou van visie getuigen als de gemeente in ieder geval ermee zou ophouden deze winkels een functie toe te bedelen die ze gewoon niet hebben. Hopelijk zal de nieuwe gemeenteraad, in 2013 gekozen, daar meer oog voor hebben dan de huidige die zich liever op gebaande paden doodloopt, dan nieuwe te betreden.

Voor het hele stuk, zie http://www.bricksenclicks.me