Tag Archives: zondagsrust

Koopzondag splijtzwam in college?

23 feb

Bonje
Volgens Alphen.CC is er bonje in het Alphense college, nu wethouder Tseard Hoekstra zich als lijsttrekker van de VVD in ‘groot Alphen’ profileert door, heel populistisch, te pleiten voor ongebreidelde openstelling van winkels op zondag. Maar tegelijkertijd blijft hij meedoen in het collegiale gemeentebestuur van het huidige Alphen aan den Rijn, waarin niet iedereen zo kapot is van dat idee. Om maar niet te spreken van de gemeenteraad, die immers, nog maar een paar jaar geleden, zelfs een uitbreiding naar 18 koopzondagen al te veel van het goede vond. Dus vindt hij collega wethouder Kees van Velzen op zijn pad, een CDA-er die zich nog wel herinnert waar die C in de partijnaam voor staat. Merkwaardigerwijze niet CU-wethouder Michel du Chatinier, die vindt dat de zorgen van zijn politieke achterban hierover niet zijn zorgen zijn. Benieuwd wíe bij de CU (nu zonder SGP) de verkiezingskar gaat trekken, want nu Michel het college belangrijker vindt dan de uitgangspunten van zijn partij, zal hij zich toch moeilijk als lijsttrekker voor de ChristenUnie kunnen vertonen.
Want, hoe dan ook, de verkiezingsstrijd is begonnen!

Koopzondag kost alleen maar geld
Er zullen niet veel Christenen te vinden zijn die de winkelopenstelling op zondag een verrijking van hun leven zullen vinden. Dát geldt, als privé persoon, ook voor mij! Maar ik hoef, voor die afwijzing, helemaal niet zo principieel te zijn! Tenslotte vallen winkels, hun vestigingsplaats én hun openstelling, binnen mijn vakgebied. Als retailspecialist durf ik rustig te stellen dat die zondagsopenstelling voor de modale winkelier, klein of groot, zelfstandig of binnen een keten, één grote verliespost gaat betekenen. Zeker in crisistijd. Tenslotte hoef je geen groot econoom te zijn om te berekenen dat als de 17 miljoen consumenten 5-10% minder te besteden hebben, het voor de totale omzet niet uitmaakt hoelang de winkels open zijn. Die omzet gaat mét en zonder koopzondag toch wel naar beneden. En de winst, toch al een zeldzaam verschijnsel in retailland, gaat nog veel harder naar beneden. Want elk uur dat je extra open gaat, kost ook extra geld. Voor de grotere bedrijven, o.a., omdat ze extra personeel nodig hebben, voor de kleinere omdat zij, op zondag of op een andere dag, dicht moeten blijven terwijl de andere winkels wel omzet boeken (opportuniteits kosten). Tenslotte moet ook die kleine winkelier wel eens slapen, lijkt me. Hoe dan ook, GEMIDDELD verdienen die winkels allemaal minder door die zondagsopening. Natuurlijk zijn er altijd wel uitzonderingen te bedenken, of het winkelcentrum nu wel dan niet binnen een ‘toeristisch gebied’ ligt. Er is dus altijd wel een retailer te vinden die zich op zo’n dag beter profileert dan de rest, maar het gros gaat er gewoon geld op toeleggen.

Waarom dan toch?
Ach, winkeliers grijpen zich graag vast aan strohalmen. Natuurlijk, zo lang andere winkelcentra nog dicht zijn, krijg je altijd een paar extra klanten in je winkel, maar zo gauw deze ‘koopzondag’ gekte overal toeslaat, geldt dat niet meer, natuurlijk.
En een koopzondag in dorps-, wijk- of buurtcentra is helemaal onzin. Want wat die klant nou elke zondagmiddag in al die kleine, qua aanbod heel beperkte, winkelcentra moet doen, ík zou het niet weten. De winkelier zelf ook niet, overigens. Maar ja, de buurman doet het, dus…

Beleef Alphen, op zondag!
Wellicht zou een permanente koopzondag in winkelcentra met de omvang van het Stadshart van Alphen aan den Rijn een maatschappelijke functie kunnen hebben, maar dan moet er wel wat veranderen. Winkelen op een koopzondag, zoals dat al 12x per jaar kan, is in onze stad immers allerminst een genoegen. Het is trouwens niet voor niets dat ons Stadshart al bijna tien jaar lang steeds MINDER bezoekers trekt. Daar gaat een ‘koopzondag’, zoals Tseard Hoekstra dat voor ogen staat, NIETS aan veranderen. Niemand heeft een tweede zaterdag nodig.
Al in 2007 publiceerde ik een stuk onder de naam “Beleef Alphen, op zondag!” Waarom? Wel, het lijkt hoe dan ook een kwestie van tijd voor die koopzondag een feit is. Tenslotte zegt 2/3 van het Nederlandse volk niets met het christendom, en dus met de zondagsrust, te maken te hebben. Dat gaan we dus niet tegenhouden. Dan kun je heel principieel blijven afwijzen, maar ook gaan denken aan een alternatieve invulling van wat toch een ‘rustdag’ moet blijven. En dat kun je door die zondag, maar dan voor iedereen op eigen wijze, tot de wekelijkse belevenis te maken die het ooit was. In de ochtend zal de één blijven uitslapen, de ander een wandeling maken, een derde uitgebreid met de hele familie ontbijten en, gelukkig, gaan er nog steeds hele drommen naar de kerk. Dan kun je de middag invullen met allerlei activiteiten die direct of indirect bijdragen aan het recreatieve karakter van die dag. Dus niet ALLEEN de winkels openstellen, want dát zal niet genoeg zijn om, als het nieuwtje eraf is, de klant te blijven trekken. Nee, verenigingen van allerlei aard, koren, culturele instellingen (zoals muziekschool), maar ook kerken, zullen van alles en nog wat organiseren om de inwoners naar het centrum van de gemeente te lokken en hen daar bezig te houden.

Nadenken
Het is zo jammer dat een dergelijke discussie direct weer uitloopt in politieke slogans. Dat levert de gemeente, haar inwoners, het Stadshart, én de ondernemers, immers niets op. En zo’n maatregel kun je ook niet zomaar terugdraaien, helemaal niet, eigenlijk. Helaas, ook Tseard Hoekstra realiseert zich te weinig dat die winkels open blijven, tót de ondernemer de bedrijfskundige realiteit onder ogen ziet, óf het bedrijf failliet gaat door extra kosten bij lagere omzetten. En of de VVD dát op zijn geweten wil hebben….
We moeten eens leren nadenken, in plaats van maar van alles te doen.

Enfin, de bedoelde publicatie heeft jarenlang op de site van ‘Leefbaar Alphen’ gestaan, en moet worden geüpdatet. Dát gaat binnenkort gebeuren, maar wie eerder belangstelling heeft, reageert maar op dit blog.

Advertentie

Koopzondag, Godsdienst en Hondenpoep

20 feb

Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, medeburgers!

Eveline Verhoeve stelde in alphens.nl dat het vreemd was te merken dat een blog over hondenpoep op alphens.nl net zo veel reacties opwierp als de in “haar” Alphens Nieuwsblad verschenen column ‘Zondagsrust’. Hierin mocht Dennis Captein te keer gaan tegen iedereen die een probleem heeft met de koopzondag. Alleen uit die opmerking blijkt al dat Eveline weinig kaas heeft gegeten van wat zich tussen hemel en aarde afspeelt, want het ene is voor velen slechts een dagelijkse ergernis, terwijl het andere heel duidelijk ingrijpt in de leefsfeer van 40% van onze bevolking. En ook in die van veertig procent van haar lezers! En dát terwijl in diezelfde krant ook al een heel interview, door diezelfde Dennis Captein, staat over de misstanden in de Katholieke kerk, wat natuurlijk helemaal niets te maken heeft met de kwestie van de zondagsrust, maar alles met het geloof.

Natuurlijk snap ik wel dat “Stennis” Dennis de lezers van zijn blad ‘InfoBusiness’, de ondernemers in deze regio, tevreden moet stellen. Dus maakt hij gebruik van zijn mogelijkheden als columnist van een consumentenblad om de overtuigingen van de tegenstanders van die koopzondag met de grond gelijk te maken. Helaas maakt hij niet door afgewogen argumenten duidelijk dat die zondagsrust niet permanent kan worden gehandhaafd als de meerderheid van de bevolking daar niets in ziet. Daar zou niets op tegen zijn geweest. Tenslotte heb ik zelf al jaren geleden een plan gelanceerd om van die zondag een speciale dag voor iedereen te maken. Voor gelovigen en ongelovigen. Om de zondag als het ware opnieuw uit te vinden, met name ook om te voorkomen dat er uiteindelijk gewoon een (saaie) tweede zaterdag wordt geïntroduceerd onder het mom van liberalisme en vooruitgang. Dus dat had best gekund, ieder zijn mening.

Maar liever gaat hij ongenuanceerd te keer tegen ‘fanatieke gelovigen’, ‘fundamentalisten’, mensen die hun kinderen ‘indoctrineren’, ‘mannen die hel en verdoemenis preken’, geperverteerde mannenbroeders en hun ‘zielige, lelijke vrouwen’. Generalisaties waarvan Wilders nog iets kan leren. Als je er dan ook nog een portie historische onzin uit een ver verleden te berde brengt, zou je nog gaan denken dat tegenstanders van dat extra gewin voor zijn lezers een genetisch defect zouden hebben. Die hele column werkt op deze manier alleen maar contraproductief!

Tja, ook ik ben, en daar heb ik als retailspecialist mijn religieuze overtuiging helemaal niet voor nodig, geen voorstander van de ‘koopzondag’ zoals die er nu is. Ik zie helemaal niet in hoe de retailsector 15-20% hogere integrale kosten (alleen huurprijs en voorraadkosten blijven ongemoeid bij die openstelling) terug kan verdienen. Tenzij die voorstanders van meer koopzondagen me weten te vertellen hoe de Nederlanders erin zouden slagen opeens ruim 15% meer uit te geven! Voorlopig is immers juist het tegendeel het geval, dat geld is er helemaal niet! Natuurlijk brengt zo’n koopzondag wat extra omzet in een periode waarin maar een gedeelte van de winkels (supermarkten) hun deuren openen, op momenten dat winkels te weinig capaciteit hebben (Sinterklaas) of op plekken waar, ook op zondag, ongewoon veel kooplustig publiek rondwaart (toeristische gebieden). Helaas moet ik constateren tot dusverre alleen maar wat omzetresultaten gepubliceerd heb gezien (voor wat die waard zijn), maar nog nergens berichten over extra winsten door die koopzondag. Kortom, om de één of andere redenen (wanhoop in deze slechte tijden, o.a.) is er de mythe ontstaan dat die permanente koopzondag de redding is van de hele sector! Onbewezen, en in hoge mate onlogisch.

In geen geval mag die mythe reden zijn om voor dit twijfelachtige doel een hele bevolkingsgroep te beledigen, zoals Dennis en zijn schrijvende vazallen doen. Waar het om gaat is of een column, die best grievend mag zijn voor individuele personen of organisaties, zomaar een hele bevolkingsgroep bij het oud vuil mag zetten. Want dat is precies wat er hier gebeurt en ík vind dat dit in een beschaafd land niet kan.
Inderdaad hoeft een column niet automatisch de mening van de krant of van de redactie weer te geven. Maar ja, als dezelfde columnist een paar bladzijden eerder, samen met redacteur Eveline, als journalist voor het Alphens Nieuwsblad pastoor Visser van de Bonifaciuskerk interviewt over in het verleden begane misstanden in de Katholieke kerk, kun je zijn werk als freelancer voor die krant, en als columnist, niet langer scheiden. Blijkbaar geeft het Alphens Nieuwsblad haar vaste medewerker Dennis Captein alle ruimte om zijn ongenuanceerde aantijgingen te publiceren. Uit de reactie “Hoe iemand over die ene of andere god denkt, maakt (mij) niets uit” blijkt dat ook de redacteur zich weinig gelegen laat liggen aan al die lezers die zich hierdoor, en door alle, met opzet gegenereerde, reacties hopeloos gegriefd voelen.

Nu heb ik van mijn kant Eveline weer gegriefd door haar krant te beschuldigen van ‘framing’. Immers, er staat niet één, maar er staan twee stukken in dezelfde krant, die allebei tot gevolg moeten hebben dat lezers godsdienst, in deze het christendom, gaan associëren met begrippen als ‘niet van deze tijd’ en ‘niet in de haak’.
Dat is gewoon ‘framing’. Misschien niet zo bedoeld, maar toch!